Közbeszerzések eredményei (Autópálya) - 2010
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2010/152
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2010.12.22.
36896/2010
45233000-9
Szarvas Város Önkormányzata
Útépítéshez pótmunkák kivitelezése
585,8 m3 altalaj csere 1380 m2 pályaszerkezet csere Tessedik S. úton 543,4 m3 burkolatmarás (20 cm mélyen) 88 m3 bazaltbeton építés
Szarvas Város Közigazgatási területe
1
Strabag Építő Zrt. (név) (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.) (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
14000000
2010/12/06
2010/151
2010.12.20.
36602/2010
45200000-9;45233000-9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés keretében Sopron Petőfi tér járda, és közműépítés utáni díszburkolat, és medence burkolat építési munkái, a műszaki dokumentációban megjelölt minőség és mennyiség szerint.
Sopron Petőfi tér
1
Reneszánsz Kőfaragó Zrt. (név) 2543 Süttő, Rákóczi út 64. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Reneszánsz Kőfaragó Zrt.
54500000
2010/12/06
2010/150
2010.12.17.
36350/2010
45233100-0
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkörmányzati Kistérségi Társulás
A közösségi közleledés feltételeinek javítása Békéscsabai Kistérségben
Vállalkozási szerződés a közösségi közlekedés feltételeinek javítására Békéscsabai Kistérségben. Békéscsabán 10 db buszöböl, peron, utasváró felújítás, 8 db utasváró alépítmény felújítás, és 2db új építés, 1 db új kerékpár tároló építés, Újkígyóson 14 db peron felújítás, 3 db új építés, 8 db utasváró alépítmény/felépítmény felújítás, 8 db új alépítmény/ felépítmény építés, Kétsopronyban 1 db autóbuszöböl, peron felújítás, 2db új építés, 1 db új utasváró alépítmény/ felépítmény építés, 1 db buszforduló felújítás, Csabaszabadi községben 1 db buszöböl, peron felújítása, 1 db utasváró alépítmény felújítása, 1 db felépítmény új építése, 1 db buszforduló felújítása, 1 db új kerékpár tároló építés. A 4 településen összesen 12 db buszöböl felújítás, 2 db új építés; 26 db peron felújítás, 5 db új építés; 19 db utasváró alépítmény felújítás, 9 db új alépítmény; 16 db utasváró felépítmény felújítás, 12 db új építés; 2 db buszforduló felújítása; Minden helyszín – összesen 31 db - akadálymentesítése; 2 db új kerékpár tároló építés.
Békéscsaba, Csabaszabadi, Újkígyós, Kétsoprony
1
Duna Aszfalt Kft. (név) 6060 Tiszakécske Béke u. 150. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) nem (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Duna Aszfalt Kft.
92878892
91853748
2010/12/15
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30170 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/149
2010.12.15.
35511/2010
45200000-9;45233200-1;45232000-2;45233300-2
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szeged, Vásárhelyi Pál utca komplex építési munkáinak kivitelezése és tervezés - 1. ütem (Pulz utca és Bakay Nándor u. között)
Szeged, Vásárhelyi Pál utca komplex építési munkáinak kivitelezése és tervezés - 1. ütem (Pulz utca és Bakay Nándor u. között) átalányáras vállalkozási szerződés keretében Útépítés:-2x2 forgalmi sáv kialakítása 14 m szélességben kb.500 m hosszban,részben a jelenlegi sáv pályaszerkezetének megerősítésével,részben új építéssel,-1,5 m széles kerékpársáv,1,5 m széles járda kialakítása-1db betonburkolatú autóbuszmegállóhely-pár létesítése-2db gyalogátkelő létesítése-1db kétsávos városi turbó körforgalom kialakítása,a gyalogos- éskerékpáros-forgalom átvezetését biztosítva.Útburkolat felszíni vízelvezetés:-forgalmi sávok,kerékpársávok és gyalogjárdák csapadékvíz elvezetésénekkiépítése-víznyelő bekötések 25 m-ként(kb.500 m hosszban)az útburkolati szegélymentén,tisztítóaknák építése előregyártott elemekből,-csatornaépítés dúcolt munkaárokban(földmunka 3200 m3,dúcolás 4000 m2),-meglévő,részben nem üzemelő csatorna elbontása,vagy kiinjektálása,az aknák visszabontása.Csapadékvíz csatorna-A csapadékvíz csatorna elemei víznyelő bekötések DN200 KG-PVC(194 m)csövekből épül,a csapadékbekötések DN 800 V80K (27 m)vasbeton csövekből,a főgyűjtő DN 800 V80K (327 m) DN 1000 V100K (292 m)csőből épül.-egyedi monolit és előre gyártott vasbeton aknák.A csapadékvíz csatorna összekötése a Csemegi tóval DN800 V80K csatornával.Ivóvíz,szennyvízcsatorna:-ivóvíz csatorna építése KPE víznyomócsőből(436 m),szükséges helyeken acél védőcsövezéssel(83 m),vasbeton tolózáraknákkal(6 db),-munkavégzés dúcolt munkaárokban(földmunka 1030 m3,dúcolás 2150 m2)-tűzcsapok áthelyezése-meglévő azbesztcement vízvezeték és vasbeton tolózáraknák visszabontása-1db szennyvízcsatorna átkötés.Gázvezeték építés és kiváltás:-nagyközépnyomású,középnyomású gázvezeték kiváltás 60-60 m hosszban,2dbbekötés kiváltása a meglévő gázvezetékek üzemének fenntartása mellett,-útburkolat alatti szakaszokon,közműkeresztezéseknél védőcső építése-vezetékfektetés 1–1,7 m mélységben-meglévő csővezeték elbontásaElektromos közmű kiváltás:-10-20 kV hálózat építése kb.4250 fm hosszban,útburkolat alatti átvezetéseknél védőcsövezéssel,-útpálya oldalain elhelyezett közvilágítás,a körforgalom közvilágításának kiépítése kb.1500 fm hosszban-meglévő,részben légvezetékes 10-20 kV hálózat,ill.szakaszvédelmi kábelek,s egyoldalas beton/faoszlopos közvilágítás bontása,-kábelfektetés 0,7 m-es árokba,útkeresztezéseknél 1,1 m mélységbe, védőcsövezéssel.Távközlési alépítmények kiváltása:-távközlési alépítmények kiváltása 0,8 m mélységben,átvezetés az út alatt 1,6 m mélységben,-útszélesítés során átépítésre kerülő bejárónál az alépítmény bevédése 0,2 m vastag vasbeton védőréteggel.Kertészet:-fakivágás (14 db)kivágott fák pótlása (35 db),kialakításra kerülő zöldfelületek kertészeti kiültetései(cserjetelepítés).Tervezés:csapadékvíz-elvezető főgyűjtő kiviteli terveinek elkészítése a meglévő tender tervek alapján. Az elvégzendő munkák pontos mennyiségét,részletes leírását a műszakidokumentáció tartalmazza.
Szeged,Vásárhelyi Pál u.
3
Teerag-Asdag Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SC 2010 Konzorcium- SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., Colas Út Zrt. (név) 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
SC 2010 Konzorcium- SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Colas Út Zrt.
653486000
482339700
2010/12/06
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30744 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/144
2010.12.06.
28648/2010
45233000-9;45233120-6;45233161-5
Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Belterületi útépítés
Belterületi útépítés
Bugyi
2
(név) (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Duna Aszfalt Kft.;Duna Aszfalt Kft.
456000000
2010/10/06
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20009 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/138
2010.11.22.
20044/2010
45233100-0;45233120-6;45233223-8;45233221-4
Sajókaza Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés a Fellegvár utca felújítására Sajókaza községben
Sajókaza község belterületén található Fellegvár utca felújítása, aszfaltréteg készítése: - az útszakasz szilárd burkolattal nem rendelkezik - AB-16 jelű 5 cm vastag aszfaltbeton - 30cm FZKA - 15 cm védőréteg - hossza: 343,0 folyóméter, - szélessége 2,5 méter - forgalmi sávok száma: 1 - egyoldali 0,5 m zúzalékolt padka - bal oldalt 0,6 m beton folyóka - korona szélessége: min 3,6 m - egyoldali 2,5 %-os oldalesés
3720 Sajókaza, 489, 490, 493 hrsz.
1
Bódva-Út Kft. (név) 3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 60. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
10462718
2010/05/10
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 6948 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/138
2010.11.22.
31126/2010
45223300-9;45233000-9
Tata Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
Tata, Bartók Béla utcáról nyíló kiszolgáló út és parkoló építése közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel vállalkozási szerződés keretében Az ütemezés szerint megbontott kiszolgáló út az I. ütemben a 0+061,825 km szelvénytől kerül kialakításra, a hozzátartozó terv szerinti csapadékvíz elvezetéssel, valamint közvilágítással együtt. Az út hossza a 0+061,825 - 0+182,57 szelvények között 120,75 m hosszban: 0+061,825 - 0+070,83 szelvények között R=30,00 m jobb ív 9,00 m hosszban 0+070,83 - 0+080,00 szelvények között R=30,00 m bal ív 9,17 m hosszban 0+080,00 - 0+087,42 szelvények között egyenes 7,42 m hosszban 0+087,42 - 0+091,38 szelvények között R=30,00 m bal ív 3,97 m hosszban 0+091,38 - 0+144,71 szelvények között egyenes 53,33 m hosszban 0+144,71 - 0+156,54 szelvények között R=15,00 m bal ív 11,83 m hosszban 0+156,54 - 0+182,58 szelvények között egyenes 26,04 m hosszban Összességében a szelvényezés szerinti bal oldalon 5 db (ebből 1 db mozgáskorlátozott) míg a szelvényezés szerinti jobb oldalon 3 db merőleges parkoló került kialakításra. A 0+103,2 – 0+144,2 km szelvények között 6 db párhuzamos parkoló került kialakításra a szelvényezés szerinti bal oldalon. A párhuzamos parkolók mérete 5,0 × 2,5 m, 2 parkoló között 2,0 × 2,5 m nagyságú, a járműmozgásokat segítő terület van. Minden második parkolónál 2,5 m széles sziget került kialakításra. A parkolók és az óvoda kerítése között 2 m széles aszfalt járda, az út végén R=10,00 m sugarú ívekkel 4,00 m széles szabványos kialakítású tehergépjármű forduló került kialakításra. Pályaszerkezetek: Tervezett út pályaszerkezete: 4 cm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg 6 cm AC-22 aszfalt kötőréteg 15 cm Ckt stabilizációs alapréteg 15 cm homokos kavics talajjavító réteg Díszkőburkolatú parkolók pályaszerkezete: 8 cm vastag kiselemes beton térburkolókő 4 cm Z0/5 ágyazat 15 cm Ckt stabilizáció 15 cm homokos kavics talajjavító réteg Járdák pályaszerkezete: 3 cm AC-4 sétányaszfalt 10 cm Ckt stabilizáció 10 cm homokos kavics talajjavító réteg Közvilágítás: A meglévő földkábeles hálózat a Bartók Béla u. 9. sz épületnél lévő M1 és a Bartók Béla u. 7. sz. épületnél lévő M2 megmaradó oszlopok között elbontandó, 1 db A1 oszlop áthelyezendő, 1 db B1 oszlop bontandó. A tervezett Bartók Béla u. 7. sz. ház végfala elé tervezett kompakt tr. állomástól 565 fm közvilágítási földkábel hálózatot kell kiépíteni 4×16 mm2 NYY-J 06/1kV-os földkábellel. A tervezett kzv. földkábelre a nyomvonal szerinti osztásban 7 db 5 m-es kúpos vaskandelábert kell állítani, Amarylis lámpatestekkel, 70 W-os fényforrásokkal. Tata, Bartók Béla útról nyíló feltáró út csapadékvízelvezetésének kiviteli terve szerinti I. ütem, K-5. jelű akna közötti szakasza és annak bekötései Épül összesen: 47,0 fm NA400 KGPVC gerinc csatorna 103,0 fm NA300 KGPVC gerinc csatorna 9,0 fm NA300 KGPVC bekötő csatorna 12,0 fm NA200 KGPVC víznyelő bekötés 6 db Ø100 cm átmérőjű előregyártott betonakna 5 db előregyártott víznyelőakna
Tata város közigazgatási területe
3
OMS-Hungaria Kft. (név) 2890 Tata, Bacsó B. út 37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Vértes-Út építő és Szolgáltató Kft. (név) 2890 Tata, Agostyáni u. 78. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) WF. Építőipari és Szolgáltató Kft. (név) 2900 Komárom, Laktanya köz 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
WF. Építőipari és Szolgáltató Kft.
30900000
2010/10/25
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20750 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/135
2010.11.15.
32656/2010
45233000-9;45233330-1
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata
Dunapataj, József Attila utca és Ady Endre utca útburkolat felújítási munkái
Átalányáras vállalkozási szerződés Dunapataj, József Attila utca és Ady Endre utca útburkolat felújítási munkáira
Dunapataj közigazgatási területe
3
Soltút Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Duna Aszfalt Kft. (név) 6060, Tiszakécske, Béke u. 60. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Koronaút Kft. (név) 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1-3. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Soltút Kft.
20000000
23419392
2010/10/18
2010/134
Nyílt
2010.11.12.
30723/2010
45200000-9;45232000-2;45233200-1;45233300-2
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szeged, Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása -kivitelezés és tervezés- 1. ütem (Pulz utca és Bakay Nándor u. között)
Útépítés: -2x2 forgalmi sáv kialakítása 14 m szélességben kb.500 m hosszban, részben a jelenlegi sáv pályaszerkezetének megerősítésével,részben új építéssel, -1,5 m széles kerékpársáv,1,5 m széles járda kialakítása, -1db betonburkolatú autóbuszmegállóhely-pár létesítése, -2db gyalogátkelő létesítése, -1db kétsávos városi turbó körforgalom kialakítása, a gyalogos- és kerékpáros-forgalom átvezetését biztosítva. Útburkolat felszíni vízelvezetés: forgalmi sávok, kerékpársávok és gyalogjárdák csapadékvíz elvezetésének kiépítése -víznyelő bekötések 25 m-ként(kb.500 m hosszban)az útburkolati szegély mentén,tisztítóaknák építése előregyártott elemekből, -csatornaépítés dúcolt munkaárokban (földmunka 3200m3, dúcolás 4000m2), -meglévő, részben nem üzemelő csatorna elbontása,vagy kiinjektálása, aknák visszabontása. Csapadékvíz csatorna -A csapadékvíz csatorna elemei víznyelő bekötések DN200 KG-PVC(194m) csövekből épül,csapadékbekötések DN 800 V80K (27 m)vasbeton csövekből, a főgyűjtő DN 800 V80K(327 m)DN 1000 V100K(292 m)csőből épül -egyedi monolit és előre gyártott vasbeton aknák. A csapadékvíz csatorna összekötése a Csemegi tóval DN800 V80K csatornával. Ivóvíz,szennyvízcsatorna: -ivóvíz csatorna építése KPE víznyomócsőből(436 m),szükséges helyeken acél védőcsövezéssel(83 m),vasbeton tolózáraknákkal (6 db) -munkavégzés dúcolt munkaárokban(földmunka 1030 m3,dúcolás 2150 m2) -tűzcsapok áthelyezése, -meglévő azbesztcement vízvezeték és vasbeton tolózáraknák visszabontása, -1 db szennyvízcsatorna átkötés. Gázvezeték építés és kiváltás: -nagyközépnyomású,középnyomású gázvezeték kiváltás 60-60m hosszban,2db bekötés kiváltása a meglévő gázvezetékek üzemének fenntartása mellett, -útburkolat alatti szakaszokon,közműkeresztezéseknél védőcső építése -vezetékfektetés 1–1,7 m mélységben, -meglévő csővezeték elbontása Elektromos közmű kiváltás: -10-20 kV hálózat építése kb.4250 fm hosszban,útburkolat alatti átvezetéseknél védőcsövezéssel, -útpálya oldalain elhelyezett közvilágítás,körforgalom közvilágításának kiépítése kb.1500fm hosszban -meglévő,részben légvezetékes 10-20kV hálózat,ill.szakaszvédelmi kábelek,és egyoldalas beton/faoszlopos közvilágítás bontása, -kábelfektetés 0,7m-es árokba,útkeresztezéseknél 1,1m mélységbe, védőcsövezéssel. Távközlési alépítmények kiváltása: -távközlési alépítmények kiváltása 0,8m mélységben,átvezetés az út alatt 1,6 m mélységben, -az útszélesítés során átépítésre kerülő bejárónál az alépítmény bevédése 0,2m vastag vasbeton védőréteggel. Kertészet: -fakivágás(14 db),kivágott fák pótlása(35 db),kialakításra kerülő zöldfelületek kertészeti kiültetései(cserjetelepítés). Tervezés: csapadékvíz-elvezető főgyűjtő kiviteli terveinek elkészítése a meglévő tender tervek alapján Elvégzendő munkák pontos mennyiségét,részletes leírását a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Szeged, Vásárhelyi Pál utca
2
SC 2010 Konzorcium(SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Colas Út. Zrt.) (név) 1117 Budapest,Budafoki út 72-74. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Teerag-Asdag Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 1056 Budapest,Váci u. 81., VI em. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
653486000
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 22350 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/134
Nyílt
2010.11.12.
30430/2010
45233000-9
Dabas Város Önkormányzata
Dabas város átfogó útrekonstrukciós munkái (A + B csomag)
Dabas város átfogó útrekonstrukciós munkái A csomag: vegyes útfelújítások összesen 14 399 708 Ft + ÁFA összegben. B csomag:vegyes útfelújítások összesen 52 520 726 Ft + ÁFA összegben.
Dabas
1
DV Konzorcium (Konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.) (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
DV Konzorcium, Konzorcium vezető: Duna Aszfalt Kft.;DV Konzorcium, Konzorcium vezető: Duna Aszfalt Kft.
14000000
66920434
2010/07/16
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1026 / 2008 (KÉ-szám/évszám)
2010/132
Nyílt
2010.11.08.
30356/2010
45233210-4
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nagyfelületű burkolatjavítás-3./2010.
Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata – a Felhívás II.1.2. pontjában megjelölt – gyorsforgalmi utak Ajánlatkérő kezelésében lévő szakaszain burkolatjavítási munkák elvégzése. A keretszerződés keretösszege nettó 250 millió forint.
Ajánlatkérő kezelésében lévő M1, M15, M19, M1-M7, M0, M2, M3, M30, M35, M43, M5, M6, M7, M70, M8, M9, 4. sz., 354., 403. sz. autópályák és autóutak, valamint az azokhoz kapcsolódó bevezető és elkerülő utak.
3
Swietelsky Magyarország Kft. (név) H-1117 Budapest, Irinyi J. út 4-20. B. ép. V. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) EuroAszfalt Kft. (név) H-2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) H-1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Magyar Aszfalt Kft.
250000000
250000000
2010/10/28
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 47 - 068985
2010/131
Nyílt
2010.11.05.
27304/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Eger, 2010. évi útfelújítások 2. ütem - keret-megállapodás 2. szakasz I. rész”
„Eger, 2010. évi útfelújítások- keret-megállapodás 2. szakasz 2. ütem I. rész” 1. rész Régi Cifrakapu u.- Tetemvár u. csomópont átépítés 2. rész Vak Bottyán utca felújítása
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
1
COLAS-ÚT Zrt. 3300 Eger, Deák F. u. 49. Magyarország ajánlat 2 részre
COLAS Út Zrt.;COLAS Út Zrt.
8116198
2010/09/23
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/130
Nyílt
2010.11.03.
29372/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2010. évi útfelújítások- keret-megállapodás 2. szakasz 3. ütem I. rész 1. rész Pető Gáspár utca útrekonstrukció 2. rész Zöldfa utca útfelújítás: 3. rész Vincellériskola u.- Mátyás király út delta ívkorrekció 4. rész Kilián utcai útfelújítás
Eger MJV közigazgatási területe
1
COLAS-ÚT Zrt. 3300 Eger, Deák F. u. 49. Magyarország ajánlat 4 részre
COLAS-Út Zrt.
13088826
2010/10/14
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/130
Nyílt
2010.11.03.
29373/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2010. évi járda és parkoló építés, járda és parkoló felújítás a 2008. évben megkötött keret-megállapodás alapján, 3. ütem, II, rész”
„Eger, 2010. évi járda és parkoló építés, járda és parkoló felújítás a 2008. évben megkötött keret-megállapodás alapján, 3. ütem, II, rész” 1. rész Vécsey-völgy u. buszperon építés 2. rész Attila u.- Széna tér lépcső átépítés 3. rész Baktai út 22-24. járdaépítés 4. rész Bródy S. úti járdaszegély építés 5. rész Domus lépcső átépítése 6. rész Bródy S. úti járda és lépcső felújítás 7. rész Deák F. úti burkolatépítési munkák
Eger MJV közigazgatási területe
1
Verzio 2000 Kft 3300 Eger, Kárpát út 11. 7 részre
Verzió 2000 Kft.
8294991
2010/10/14
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/130
Nyílt
2010.11.03.
29374/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2010 évi járdaépítés aszfalt kopóréteggel 3. ütem (keret-megállapodás III. rész
Eger, 2010 évi járdaépítés aszfalt kopóréteggel 3. ütem (keret-megállapodás III. rész) 1. rész Pápay S. u. járdaépítés 2. rész Sertekapu u. 34-36. útszegély átépítés 3. rész Laktanya u.- Csokonai u. kereszteződésében gyalogos-átkelőhely létesítése
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
1
Magyar Aszfalt Kft 1135 Budapest, Szegedi út 35-37 3 rész
Magyar Aszfalt Kft.
1130055
2010/10/14
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/130
Nyílt
2010.11.03.
29375/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2010. évi járdafelújítás aszfalt kopóréteggel 3. ütem, keret-megállapodás IV. rész
Eger, 2010. évi járdafelújítás aszfalt kopóréteggel 3. ütem (keret-megállapodás IV. rész) 1. rész Pozsonyi utcai járdafelújítás (Mátyás király út- Albert F. u. között) 2. rész Pápai Sámuel u. járdafelújítás 3. rész Csalogány u. járdafelújítás I. ütem 4. rész Hadnagy u. 30. járdafelújítás 5. rész Kallómalom u. 88. Szolgáltatóház melletti járdafelújítás
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
1
Magyar Aszfalt Kft 1135 Budapest, Szegedi út 35-37 Magyarország 5 részre
Magyar Aszfalt Kft.
1523004
2010/10/14
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/126
2010.10.25.
26681/2010
45223320-5;45233000-9;71322000-1
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Parkolók (P+R, B+R) tervezése és építése Albertirsán
103 férőhelyes szgk. parkoló (P+R) és 50 férőhely kerékpár elhelyezését biztosító (B+R) tároló tervezése és kiépítése. A parkoló építési területének előkészítéséhez 220 m2 aszfaltburkolatot és 308 m2 beton útburkolatot, valamint 60 m3 MÁV kerítést kell elbontani és a törmeléket lerakóhelyre kell szállítani. Az előkészítés során egyes MÁV berendezések átépítésére is szükség van. A terület előkészítésben 160 m3 mennyiségben humusz leszedésre, valamint 10 db fa kivágására is sor kerül. A parkolók építéséhez mintegy 3834 m2 tükörkészítésre, 513 m3 védőrétegre, az utaknál 472 m3 C6-16/FN beton alapra kell az 1725 m2 aszfalt burkolatú utat és a 1498 m2 térkő burkolatot építeni, 607 m kiemelt szegélyépítéssel együtt. A járdákban homokos kavics alapra 1099 m2 térkő burkolatot kell lefektetni 777 m süllyesztett szegélyek között. Ki kell építeni a szükséges csapadékvíz elvezetést: 267 m csatorna, 10 db víznyelő és 2 db akna, valamint 1 db iszap-és olajfogó megépítésével és 54 m rácsos folyóka megépítésével. A parkolóban 35 db előnevelt fát kell ültetni, és 620 m2 füvesítést kell elvégezni. A parkolóhoz 50 (5 x 10) férőhelyes fedett kerékpártárolót szükséges – a GKM Kerékpáros Magyarország B+R Paraméterkönyvének megfelelően – kialakítani. A parkoló közvilágítását 600 m közvilágítási kábel és 9 db lámpatest felállításával kell biztosítani. A parkolók megvilágítását az MSZ 20194-2:2000 szabványnak megfelelően kell kivitelezni. A biztonságos parkolás érdekében 12 db telepített kamerát kell építeni a hozzávaló 500 m UTP kábel és 300m távkábel építéssel. A parkoló végleges forgalomtechnikai kialakítása KRESZ táblák és burkolati jelek megvalósításával történik. A közbeszerzés becsült értéke nettó 67 150 188 Ft.
Albertirsa
4
HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FEMOL’97 Kft. (név) 1112 Budapest, Igmándi u. 44. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) AKL Építő Kft. (név) 1054 Budapest, Perczel Mór u. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Ép-Gép M6 Kft. (név) 2225 Üllő, Pesti út 127. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
HE-DO Kft.
66399999
2010/09/22
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11842 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/126
2010.10.25.
26683/2010
45223320-5;45233000-9;71322000-1
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Parkolók (P+R, B+R) tervezése és építése Sülysápon, II. ütem
52 férőhelyes szgk. parkoló (P+R) és 40 férőhely kerékpár elhelyezését biztosító (B+R) tároló tervezése és kiépítése. Az elvégzendő feladat az Öko-Via Bt. (7629 Pécs, Papkert u. 24/1) 08-24 számú 2008. decemberi keltezésű terve alapján, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága által kiadott KA/75/21/2009 építési engedélyben foglaltak szerint a parkoló kiviteli tervének, – majd megvalósulási tervének – elkészítése és komplett kivitelezése. A parkoló építési területének előkészítéséhez oszlopok, kapu és épületbontások szükségesek. El kell bontani nagykockakő burkolatot 92 m2-en, valamint 51 m3 beton burkolatot és a törmeléket lerakóhelyre kell szállítani. A terület előkészítésben humusz leszedésre 60 m3 mennyiségben is sor kerül, valamint 4 db fa kivágására. A parkolók építéséhez mintegy 180 m3 földmunkával, 101 m3 talajjavító rétegre, az utaknál 183,2 m3 Ckt alapra kell 1221 m2 térkő burkolatot építeni, 253 m szegélyépítéssel együtt. A járdákban 12,5 m3 Ckt alapra 125 m2 térkő burkolatot kell lefektetni 35 m szegélyek között. Ki kell építeni a szükséges csapadékvíz elvezetést: 113 m csatorna, 4 db víznyelő és 6 db akna, valamint 1 db iszap-és olajfogó megépítésével és 53 db Drain blokk megépítésével. A parkolóban el kell ültetni 14 db előnevelt fát, és 460 m2 füvesítés szükséges. A parkolóhoz 40 férőhelyes (4x10) fedett kerékpártárolót szükséges – a GKM Kerékpáros Magyarország B+R Paraméterkönyvének megfelelően – kialakítani. A parkoló közvilágítását 126 m közvilágítási kábel és 5 db lámpatest felállításával kell biztosítani. A biztonságos parkolás érdekében 8 db telepített kamerát kell építeni a hozzávaló 600 m kábelezéssel. A parkoló végleges forgalomtechnikai kialakítása KRESZ táblák és burkolati jelek megvalósításával történik. A közbeszerzés becsült értéke nettó 32 978 288 Ft.
Sülysáp
3
HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FEMOL’97 Kft. (név) 1112 Budapest, Igmándi u. 44. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) AKL Építő Kft. (név) 1054 Budapest, Perczel Mór u. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
HE-DO Kft.
31700000
2010/09/02
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11843 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/125
2010.10.22.
26331/2010
45223300-9;45233000-9
Tata Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
Tata, Bartók Béla utcáról nyíló kiszolgáló út és parkoló építése közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel vállalkozási szerződés keretében Az ütemezés szerint megbontott kiszolgáló út az I. ütemben a 0+061,825 km szelvénytől kerül kialakításra, a hozzátartozó terv szerinti csapadékvíz elvezetéssel, valamint közvilágítással együtt. Az út hossza a 0+061,825 - 0+182,57 szelvények között 120,75 m hosszban: 0+061,825 - 0+070,83 szelvények között R=30,00 m jobb ív 9,00 m hosszban 0+070,83 - 0+080,00 szelvények között R=30,00 m bal ív 9,17 m hosszban 0+080,00 - 0+087,42 szelvények között egyenes 7,42 m hosszban 0+087,42 - 0+091,38 szelvények között R=30,00 m bal ív 3,97 m hosszban 0+091,38 - 0+144,71 szelvények között egyenes 53,33 m hosszban 0+144,71 - 0+156,54 szelvények között R=15,00 m bal ív 11,83 m hosszban 0+156,54 - 0+182,58 szelvények között egyenes 26,04 m hosszban Összességében a szelvényezés szerinti bal oldalon 5 db (ebből 1 db mozgáskorlátozott) míg a szelvényezés szerinti jobb oldalon 3 db merőleges parkoló került kialakításra. A 0+103,2 – 0+144,2 km szelvények között 6 db párhuzamos parkoló került kialakításra a szelvényezés szerinti bal oldalon. A párhuzamos parkolók mérete 5,0 × 2,5 m, 2 parkoló között 2,0 × 2,5 m nagyságú, a járműmozgásokat segítő terület van. Minden második parkolónál 2,5 m széles sziget került kialakításra. A parkolók és az óvoda kerítése között 2 m széles aszfalt járda, az út végén R=10,00 m sugarú ívekkel 4,00 m széles szabványos kialakítású tehergépjármű forduló került kialakításra. Pályaszerkezetek: Tervezett út pályaszerkezete: 4 cm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg 6 cm AC-22 aszfalt kötőréteg 15 cm Ckt stabilizációs alapréteg 15 cm homokos kavics talajjavító réteg Díszkőburkolatú parkolók pályaszerkezete: 8 cm vastag kiselemes beton térburkolókő 4 cm Z0/5 ágyazat 15 cm Ckt stabilizáció 15 cm homokos kavics talajjavító réteg Járdák pályaszerkezete: 3 cm AC-4 sétányaszfalt 10 cm Ckt stabilizáció 10 cm homokos kavics talajjavító réteg Közvilágítás: A meglévő földkábeles hálózat a Bartók Béla u. 9. sz épületnél lévő M1 és a Bartók Béla u. 7. sz. épületnél lévő M2 megmaradó oszlopok között elbontandó, 1 db A1 oszlop áthelyezendő, 1 db B1 oszlop bontandó. A tervezett Bartók Béla u. 7. sz. ház végfala elé tervezett kompakt tr. állomástól 565 fm közvilágítási földkábel hálózatot kell kiépíteni 4×16 mm2 NYY-J 06/1kV-os földkábellel. A tervezett kzv. földkábelre a nyomvonal szerinti osztásban 7 db 5 m-es kúpos vaskandelábert kell állítani, Amarylis lámpatestekkel, 70 W-os fényforrásokkal. Tata, Bartók Béla útról nyíló feltáró út csapadékvízelvezetésének kiviteli terve szerinti I. ütem, K-5. jelű akna közötti szakasza és annak bekötései Épül összesen: 47,0 fm NA400 KGPVC gerinc csatorna 103,0 fm NA300 KGPVC gerinc csatorna 9,0 fm NA300 KGPVC bekötő csatorna 12,0 fm NA200 KGPVC víznyelő bekötés 6 db Ø100 cm átmérőjű előregyártott betonakna 5 db előregyártott víznyelőakna Az építési beruházást az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki tervdokumentáció alapján kell elvégezni.
Tata város közigazgatási területe
6
WF. Építőipari és Szolgáltató Kft. (név) 2900 Komárom, Laktanya köz 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft. (név) 2900 Tata, Faller Jenő úti ipartelep 2158/59. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) COLAS ÚT Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FTK Építő Kft. (név) 2890 Tata, Barina u. 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20750 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/125
2010.10.22.
19950/2010
45233000-9
Gyöngyös Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre Gyöngyös település úthálózatának felújítása, karbantartása, javítása, fejlesztése tárgyában
Gyöngyös Város Közigazgatási területe
1
He-Do Kft. (Magyarország 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.) 5 benyújtott ajánlat
He-Do Kft.;He-Do Kft.;He-Do Kft.;He-Do Kft.;He-Do Kft.
110689238
2010/03/12
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11030 / 2007
2010/124
2010.10.20.
26256/2010
45223320-5;45233000-9;71322000-1
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Parkolók (P+R, B+R) tervezése,építése és csomópont fejlesztése Tápiószecsőn, II. ütem
Vállalkozási szerződés parkolók (P+R, B+R) tervezésére, építésére és csomópont fejlesztésére Tápiószecsőn, II. ütem. 26 férőhelyes szgk. parkoló (P+R) és 10 férőhely kerékpár elhelyezését biztosító (B+R) tároló tervezése és kiépítése. Az elvégzendő feladat a Molnárfi és Társa Mérnökiroda Bt. (1042 Budapest, Árpád u. 13. II/3.) 2008/02. és 2008/03. számú 2008. április keltezésű terve és 2008/10. sz. kiegészítő fedvényterve és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága által kiadott KA/3266/19/2008 alap Határozat alapján kiadott KA/3431/21/2008 építési engedélyben foglaltak alapján a parkoló kiviteli tervének, – majd megvalósulási tervének – elkészítése és komplett kivitelezése. A parkoló építési területének előkészítéséhez 138 m2 beton útburkolatot, valamint 356 m szegélyt kell elbontani, és a törmeléket lerakóhelyre kell szállítani. A munkaterületen a közmű aknákat szintbe kell helyezni, valamint 20 m D300 méretű csatornát át kell építeni. A parkolók építéséhez mintegy 88,8 m3 bevágás készítésére és 32,7 m3 talajjavító rétegre, az utaknál 61,8 m3 C8-12 beton alapra kell az 2395 m2 térkő burkolatot építeni, 526 m kiemelt szegélyépítéssel együtt. A járdákban 21 m3 CP4 alapra 319 m2 térkő burkolatot kell lefektetni 82 m szegélyek között, valamint a csatlakozásoknál 6 m3 AC4 jelű kézi aszfaltot kell beépíteni. A burkolatok alá 77 m3 szivárgó réteget kell geotextiliára építeni. A parkolóban 427 m2 felületen füvesíteni kell. A parkolóhoz 10 férőhelyes (1x10) fedett kerékpártárolót szükséges – a GKM Kerékpáros Magyarország B+R Paraméterkönyvének megfelelően – kialakítani. A parkoló végleges forgalomtechnikai kialakítása KRESZ táblák és burkolati jelek megvalósításával történik.
Tápiószecső
2
AKL Építő Kft. (név) 1054 Budapest, Perczel Mór u. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) HE-DO Kft. (név) HU-3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
AKL Építő Kft.
35000000
2010/09/16
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11844 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/121
Nyílt
2010.10.13.
27316/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Eger, 2010. évi járda és parkoló építés, járda és parkoló felújítás a 2008. évben megkötött keret-megállapodás alapján, 2. ütem, II, rész”
„Eger, 2010. évi járda és parkoló építés, járda és parkoló felújítás a 2008. évben megkötött keret-megállapodás alapján, 2. ütem, II, rész” Erzsébet udvar járdafelújítás I. ütem Kallómalom út, „Karitasz” terület járdaépítés I. ütem
Eger MJV közigazgatási területe
2
1. Az ajánlattevő neve: Verzio 2000 Kft Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3300 Eger, Kárpát út 11. 2 részre 2. Az ajánlattevő neve: COLAS ÚT Zrt Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3300 Eger, Deák Ferenc út 49. 2 részre
Verzió 2000 Kft.;Verzió 2000 Kft.
2515835
2010/09/23
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/121
Nyílt
2010.10.13.
27324/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2010. évi járdafelújítás aszfalt kopóréteggel 2. ütem, keret-megállapodás IV. rész
Eger, 2010. évi járdafelújítás aszfalt kopóréteggel 2. ütem, keret-megállapodás IV. rész Eger, Malomárok út járdafelújítás II. ütem
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
2
COLAS-Út Zrt. 3300 Eger, Deák F. u. 49. Magyarország Magyar Aszfalt Kft 1135 Budapest, Szegedi út 35-37 Magyarország
Magyar Aszfalt Kft.
702350
2010/09/23
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/121
2010.10.13.
28087/2010
45233000-9;45233228-3;45233223-8;45213316-1;45233290-8;45233294-6;45232452-5;34928440-4
Felsőzsolca Város Önkormányzata
Gyűjtőút-hálózat fejlesztése Felsőzsolcán
Vállalkozási szerződés „Gyűjtőút-hálózat fejlesztése Felsőzsolcán” tárgyban, ezen belül különösen az alábbi feladatok elvégzésével: Aszfaltszőnyeg borítás 13 361 m2 Járda építés 1646 m2 Nyiltárkos csapadékvíz elvezető 3761 fm Közvilágítás bővítése 37 db betonoszloppal, lámpatestekkel. A pontos mennyiségeket és munkanem típusokat a dokumentáció tartalmazza.
Felsőzsolca
4
Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FK-Raszter-Ép Kft. (név) 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Middle Course Kft. (név) 3412 Bogács, Viola u. 18. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) DMT-Gátépítő Kft. (név) 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u.2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Magyar Aszfalt Kft.
97382785
2010/10/04
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 22877 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/118
2010.10.06.
25032/2010
45233000-9;45232400-6
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Érden a Fácán köz és Retyezáti utca építése.
Vállalkozási szerződés / Érden a Fácán köz és Retyezáti utca építése. 1. rész- Fácánköz utca: Építése Szajkó utcától 300 fm hosszon történik meglévő burkolathoz csatlakoztatva, 6,00 méter szélességben, egyoldali 1,50 méter széles járdával, 6 db víznyelő készül meglévő csapadékvíz csatornára kötve. Alkalmazott pályaszerkezetek Fácán köz utca: Aszfalt útpályaszerkezet és fagyvédő réteg • 4 cm AB-11 aszfalt kopóréteg • 6 cm K-11 aszfalt kötőréteg • 12 cm Ckt-4 alapréteg • 25 cm fagyvédő réteg (homokos kavics) járdaburkolatok és fagyvédő réteg • 3 cm AB-4 burkolat • 15 cm Ckt-4 alapréteg • 15 cm fagyvédő réteg (homokos kavics) 2. rész - Retyezáti utca: Műszakilag két szakasza van. Az első szakasza a Tárnoki út- Aggteleki utca között 267 fm hosszon, 6,00 méter szélességben, egyoldali 1,50 méter széles járdával, második szakasz Aradi utcától Bakonyi utcáig 200 fm hosszon szintén 6,00 m széles burkolattal és 1,50 m széles egyoldali járdával. Csapadékvíz elvezetés kiépítendő: zárt DN300 KG-PVC illetve DN400 KG-PVC gerincre kötött víznyelővel illetve tisztító aknára illesztett víznyelős fedlappal. Befogadó a Tárnoki úti árok. Alkalmazott pályaszerkezetek: Aszfalt útpályaszerkezet és fagyvédő réteg • 3,5 cm AB-11 aszfalt kopóréteg • 3,5 cm K-11 aszfalt kötőréteg • 15 cm Ckt-4 alapréteg • 25 cm fagyvédő réteg (homokos kavics) járdaburkolatok és fagyvédő réteg • 3 cm AB-4 burkolat • 15 cm Ckt-4 alapréteg • 15 cm fagyvédő réteg (homokos kavics)
Érd
2
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (név) 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Magyar Aszfalt Kft.;PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
85802000
2010/09/07
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19655 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/117
2010.10.04.
26900/2010
45233000-9;45112710-5
Berente Község Önkormányzata
Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezése.
Vállalkozási szerződés Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezésére. Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezése az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján. Aszfaltburkolatú új út építése az alábbiak szerint: A Berentei bekötőútból kiágazva, belterületi útként, a 0+000-0+445 km szelvények közötti szakaszon 7,0 m burkolat, és 2,5 m padka szélességgel, a 0+459 km szelvénytől a végszelvényig, a 0+696 km szelvényig 6,0 m burkolat, és 2,0 m padka szélességgel. A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § alapján fenntartja azt a jogát, hogy a teljes mennyiségtől max. 20 %-ban pozitív irányban eltérjen.
Berente-Sajószentpéter összekötő út nyomvonala szerinti bel-és külterületek.
5
BÓDVA-ÚT Kft. (név) 3535 Miskolc, Baráthegyalja út 60. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) PAPEX Kft. (név) 3525 Miskolc, Régiposta út 16. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) DMT-BAU Kft. (név) 3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) ÚJ-ALAPKŐ Kft. (név) 3770 Sajószentpéter, Erőmű út 32. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FK-RASZTER-ÉP Kft. (név) 3533 Miskolc, Felsőszinva út 73. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
70000000
44900000
2010/09/01
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-12785 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/116
Nyílt
2010.10.01.
17380/2010
45233130-9;45233210-4;45233310-5;45221100-3
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Vállalkozási szerződés az M3 autópálya 49. sz. főút-Vásárosnamény (268+000-279+900 km.sz.) közötti szakasza valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzésére
Vállalkozási szerződés az M3 autópálya 49. sz. főút-Vásárosnamény (268+000-279+900 km.sz.) közötti szakasza valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzésére Főbb becsült műszaki paraméterek: Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sáv+leállósávos aszfalt burkolatú autópálya Tervezési osztályba sorolása: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h). Hossza: 11,9 km (268+000 – 279+900 km sz. között) Jellemző keresztmetszeti kialakítása koronaszélesség: 26,00 m forgalmi sáv/útpálya szélessége: 3,75 m/7,50 m leállósáv szélessége: 3,00 m burkolatszélesség: 2x11,00 m belső elválasztó sáv szélessége: 3,00 m Különszintű csomópontok száma: 1 db Műtárgyak száma: 6 db felül/aluljáró 6 db Főbb útépítési mennyiségek Bevágás: 184.000 m³ Töltés: 679.000 m³ Főpálya aszfaltburkolat: 287.000 m² Országos közutak aszfaltburkolat: 17.000 m² Egyéb utak aszfaltburkolat: 14.000 m² Egyéb építmények Csapadék víztározók száma: 9 db Környezetvédelmi létesítmények: Közművek (kiváltás/szabványosítás/létesítés): hírközlési vezeték: 1 db nagyfeszültségű vezeték: 1 db középfeszültségű vezeték: 1 db kisfeszültségű vezeték: 3 db (1 db sorvillogó energiaellátás, 2 db ÜHK energiaellátás) bányaüzemi hírközlő kábel: 1 db nagynyomású gázvezeték: 1 db ÜHK eszközök:3 db
Magyarország Szabolcs Szatmár Bereg Megye
8
M 3 Kraszna Konzorcium (név) 1135 Budapest, Szegedi u.35-37 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) BBDA Konzorcium (név) 1117 Budapest, Neuman János u.1 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Doprastav a.s. (név) SK-826 56 Bratislava, Drienova 27 (cím) Szlovákia (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) M 3 EURO-HÍD Konzorcium (név) 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) PT M 3 Konzorcium ( (név) 1056 Budapest, Váci u.81 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SWIETELSKY Magyarország Kft (név) 1117 Budapest, Irinyi J.u.4-20. B. ép. V. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Nemzetközi Vegyépszer Zrt (név) 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Sadesa Obras y Sevicios S.A. (név) Parque Technologico C/Narciso Monturiol yEstariol 7-9., 46980 Paterna, Valencia (cím) Spanyolország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
PT M 3 Konzorcium
22500000000
8351643854
2010/06/22
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 249 - - 358201
2010/115
Nyílt
2010.09.29.
25493/2010
45233000-9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Eger, 2010. évi útfelújítások- keret-megállapodás 2. szakasz 1. ütem I. rész”
Paphegy utca útfelújítás Gyóni G. út, Csokonai u. – Ankli út közötti szakaszának útfelújítása
Eger MJV közigazgatási területe
1
1. COLAS-ÚT Zrt. 3300 Eger, Deák F. u. 49. Magyarország ajánlat 2 részre
COLAS-ÚT Zrt.
4231917
2010/09/08
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/115
Nyílt
2010.09.29.
25501/2010
45233000-9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2010. évi járda és parkoló építés, járda és parkoló felújítás 1. ütem (keret-megállapodás II. rész)
1. rész: Rákóczi út parkolóépítés (Bükksétány szervizút) 2. rész: Barkóczy út járdarekonstrukció (Törvényház út- Bank bekötő útja között) 3. rész: Vécsey S. út 10 sz. előtti útszegély átépítés 4. rész: Bródy S. u. 2. sz. lépcső átalakítás 5. rész: Bródy S. u. 8. sz. lépcső átépítés 6. rész: Cifrakapu út 15. gyephézagos parkoló felújítás 7. rész: Cifrakapu út 156. parkoló kialakítás 8. rész: Petőfi út- Mindszenty út akadálymentesítés 9. rész: Deák F. út- Szeszfőzde út akadálymentesítés 10. rész: Mocsáry út- Hadnagy út akadálymentesítés 11. rész: Hadnagy u. – Napsugár u. akadálymentesítés 12. rész: Király út – Koháry út akadálymentesítés 13. rész: Sóház utcai forgalom és parkolás szabályozó szigetek építése 14. rész: Vécsey-völgy utcai buszöblök egységes helyreállítása 15. rész: Sas úti járdaépítés 16. rész: Király u.- Koháry u. delta akadálymentesítés 17. rész: Arany J. u.- Koháry u. delta akadálymentesítés 18. rész: Szépasszony-völgy WC melletti parkoló építés
Eger MJV közigazgatási területe
2
1. SWIETELSKY Magyarország Kft 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20 B.ép. V. Magyarország ajánlat 4 részre 2. Verzio 2000 Kft 3300 Eger, Kárpát út 11. Magyarország ajánlat 18 részre
Verzió 2000 Kft.
12990557
2010/09/08
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/115
Nyílt
2010.09.29.
25504/2010
45233000-9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Eger, 2010 évi járdaépítés aszfalt kopóréteggel 1. ütem (keret-megállapodás III. rész)
1 Laktanya úti járdaépítés (Mikes út-Váci út között) 2 Mindszenty úti járdaépítés (Bem tábornok út- buszmegálló között) 3 Kertész út járdaépítés (Mély út- Hadnagy út között) 4 Pozsonyi úti járdaépítés (Kollégium- szociális bérlakások bekötő útja között) 5 Vécsey-völgy utcai kapubejárók egységes kialakítása 6 Kolozsvári út 4-10 sz. előtti járdafelújítás 7 Epreskert úti parkolóépítés 8 Eger, Maklári u-ban a Kertész u. – Maklári u. összekötő út kereszteződésében gyalogos-átkelőhely létesítése
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
2
SWIETELSKY Magyarország Kft 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20 B.ép. V. em 8 rész Magyar Aszfalt Kft 1135 Budapest, Szegedi út 35-37 8 rész
SWIETELSKY Magyarország Kft.
8075422
2010/09/08
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/115
Nyílt
2010.09.29.
25510/2010
45233000-9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2010. évi járdafelújítás aszfalt kopóréteggel 1. ütem (keret-megállapodás IV. rész)
Eger, 2010. évi járdafelújítás aszfalt kopóréteggel 4. ütem (keret-megállapodás IV. rész) 1 Rész Kisfaludy út járdafelújítás (Mikes út- Radnóti út között) 2 Rész Kassai út járdafelújítás (Pozsonyi út- Iglói út között) 3 Rész Ankli út járdafelújítás (Gyóni G. úti sarok) 4 Rész Lőcsei úti járdafelújítás (Kassai út- Szüret út között)
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
2
SWIETELSKY Magyarország Kft 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20 B.ép. V. em Magyarország ajánlat 4 részre Magyar Aszfalt Kft 1135 Budapest, Szegedi út 35-37 Magyarország ajánlat 4 részre
SWIETELSKY Magyarország Kft.
2824364
2010/09/08
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/115
2010.09.29.
25163/2010
45233000-9;45232452-5
Arló Nagyközség Önkormányzat
Arló faluközpont fejlesztése - útépítés
Vállalkozási szerződés Arló faluközpont fejlesztése - útépítés kivitelezésére. Arló belterületén megépítendő utak, járdák, parkolók és csapadékvíz-elvezető árkok kivitelezése az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján, az alábbiak szerint: Temetőhöz vezető út: Új út aszfaltszőnyeg borítása: 459 m2 Járda építés: 198 m2 Parkoló: 6db parkoló állás Mátyás király út - Várhegy utca: szélesítés, burkolat felújítás Aszfalt szőnyeg borítás:6780 m2 útpadka 1m széles: 900 fm útpadka 0,5m széles kétoldali: 795 fm meglévő földárok profilozás 3390 fm Kohász, Fácános utcák -új szerkezetű út: Kohász út: Aszfaltszőnyeg borítás: 1329 m2 Fácános út; Aszfaltszőnyeg borítás: 1626 m2 Kétoldali útpadka 0,5 m széles:1970 fm Földárok 130 fm 40/70/60 burkolt árok 162 fm 30/50/40 burkolt árok 441fm 1/40/40energiatörő burkolt árok 103 fm A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § alapján fenntartja azt a jogát, hogy a teljes mennyiségtől max. 20 %-ban pozitív irányban eltérjen.
Arlón megépítendő utak nyomvonala szerinti belterületek
1
DMT-BAU Kft (név) 3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
100000000
66999998
2010/09/02
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-18860 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/113
2010.09.24.
24257/2010
45233000-9;45233200-1
Martfű Város Önkormányzata
„A Munkácsy Mihály utca útburkolat felújítása Martfűn” Projekt
Martfű Munkácsy Mihály utca útburkolat felújításának kivitelezése kb. 1.612 m hosszúságban. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága által kiadott EA/KA/NS/A/5227/1/2009. számú nyilatkozata, és az annak alapját képező és Kovács Ferenc felelős tervező által készített tervdokumentáció helyszínrajza-, illetve a felújítási terv dokumentáció szerinti műszaki tartalommal.
5435 Martfű város Munkácsy Mihály út területe (hrsz. 350/7, 379, 445, 718)
2
Soltút útépítő fenntartó és kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt Kecskeméti út 34. (cím) Magyarország. (székhely szerinti ország) 0 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Teerag-ASdag Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 1056 Budapest, Váci utca 81. szám. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
61740744
67533910
2010/08/16
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-13484 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/111
Nyílt
2010.09.20.
20157/2010
45233130-9;45233210-4;45233310-5;45221100-3
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Vállalkozási szerződés az M3 autópálya 49. sz. főút-Vásárosnamény (268+000-279+900 km.sz.) közötti szakasza valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzésére
Vállalkozási szerződés az M3 autópálya 49. sz. főút-Vásárosnamény (268+000-279+900 km.sz.) közötti szakasza valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzésére Főbb becsült műszaki paraméterek: Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sáv+leállósávos aszfalt burkolatú autópálya Tervezési osztályba sorolása: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h). Hossza: 11,9 km (268+000 – 279+900 km sz. között) Jellemző keresztmetszeti kialakítása koronaszélesség: 26,00 m forgalmi sáv/útpálya szélessége: 3,75 m/7,50 m leállósáv szélessége: 3,00 m burkolatszélesség: 2x11,00 m belső elválasztó sáv szélessége: 3,00 m Különszintű csomópontok száma: 1 db Műtárgyak száma: 6 db felül/aluljáró 6 db Főbb útépítési mennyiségek Bevágás: 184.000 m³ Töltés: 679.000 m³ Főpálya aszfaltburkolat: 287.000 m² Országos közutak aszfaltburkolat: 17.000 m² Egyéb utak aszfaltburkolat: 14.000 m² Egyéb építmények Csapadék víztározók száma: 9 db Környezetvédelmi létesítmények: Közművek (kiváltás/szabványosítás/létesítés): hírközlési vezeték: 1 db nagyfeszültségű vezeték: 1 db középfeszültségű vezeték: 1 db kisfeszültségű vezeték: 3 db (1 db sorvillogó energiaellátás, 2 db ÜHK energiaellátás) bányaüzemi hírközlő kábel: 1 db nagynyomású gázvezeték: 1 db ÜHK eszközök:3 db
Magyarország Szabolcs Szatmár Bereg Megye
8
M 3 Kraszna Konzorcium (név) 1135 Budapest, Szegedi u.35-37 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) BBDA Konzorcium (név) 1117 Budapest, Neuman János u.1 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Doprastav a.s. (név) SK-826 56 Bratislava, Drienova 27 (cím) Szlovákis (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) M 3 EURO-HÍD Konzorcium (név) 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) PT M 3 Konzorcium (név) 1056 Budapest, Váci u.81 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SWIETELSKY Magyarország Kft (név) 1117 Budapest, Irinyi J.u.4-20. B. ép. V. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Nemzetközi Vegyépszer Zrt (név) 1151 Budapest, Mogyoród útja 42 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Sadesa Obras y Sevicios S.A. (név) Parque Technologico C/Narciso Monturiol yEstariol 7-9., 46980 Paterna, Valencia (cím) (cím) Spanyolország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 249 - 358201
2010/110
2010.09.17.
23656/2010
45233000-9
Siófok Város Önkormányzata
Siófok, Szépvölgyi köz útépítési, csapadékcsatorna-építési és közműépítési, áthelyezési munkái
Vállalkozási szerződés Siófok, Szépvölgyi köz útépítési, csapadékcsatorna-építési és közműépítési, áthelyezési munkái elvégzésére. Útépítés: Szépvölgyi köz út 0+000 szelvénytől a 0+192 km szelvényig :0+000 km szelvénytől a 0+023 km szelvényig 5,00m szélességében, a 0+023 km szelvénytől a 0+192 km szelvényig 4,00 m szélességben 25 cm vtg szórt útalap 55/80, 5cm vtg 5/12 kiékelés, 5 cm vtg AC 11 kiegyenlítő réteg, 4 cm vtg AC-11 kopóréteg; Építendő vízi létesítmények: 300-as KG-PVC csatornacső: 78,2 fm, Víznyelőakna: 8 db Meglévő gázvezeték, vízvezeték áthelyezése kompletten, meglévő T-Com vezeték áthelyezése, védőcső beépítéssel együtt. A kivitelezési munkákra rendelkezésre álló idő 75 nap, azonban kivitelezőnek 30 nap felfüggesztéssel kell kalkulálnia, amikor a támfalat építik.
Siófok, Szépvölgyi köz
2
1. sz. Mélyépítő Kft. (név) 8600 Siófok, Kele u. 116. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
1. sz. Mélyépítő Kft.
17628082
16900000
2010/08/19
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 16671 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/107
2010.09.10.
21988/2010
45233000-9;71240000-2
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Szigetszentmiklós, belterületi utak fejlesztése.
Hullám utca: - tervezett úthossz: 465 m - burkolat szélessége: 4,25 m - terület: 1976,25 m2 - pályaszerkezet: az ÚT 2-1.503 és ÚT 2-3.302 útügyi műszaki előírásoknak megfelelő Komp utca: az út kiépítéséből 106 m felújítással érintett rész nem számolható el, így annak költségét külön kell szerepeltetni. 1.)106 m hosszúságú rész (felújítás): - tervezett úthossz: 106 m - burkolat szélessége: 4,25 m - terület: 450,5 m2 - pályaszerkezet: az ÚT 2-1.503 és ÚT 2-3.302 útügyi műszaki előírásoknak megfelelő 2.) a további 465 m hosszúságú rész (útépítés): - tervezett úthossz: 465 m - burkolat szélessége: 4,25 m - terület: 1976,25 m2 - pályaszerkezet: az ÚT 2-1.503 és ÚT 2-3.302 útügyi műszaki előírásoknak megfelelő Rádió utca: - tervezett úthossz: 1197 m - burkolat szélessége: 5,50 m - terület: 6583,5 m2 - pályaszerkezet: az ÚT 2-3.302 útügyi műszaki előírásoknak megfelelő Vadrózsa u.: - tervezett úthossz: 399 m - burkolat szélessége: 5,00 m - terület: 1995,0 m2 - pályaszerkezet: az ÚT 2-3.302 útügyi műszaki előírásoknak megfelelő
Pest megye, Szigetszentmiklós
PLACC Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 24. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) JÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft. (név) 2300 Ráckeve, Szent István tér 3. I/10. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) VITÉP’95 Kft. (név) 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
PLACC Építőipari és Kereskedelmi Kft.
128000000
2010/08/05
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14872 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/107
2010.09.10.
23402/2010
45000000-7;45233000-9;45233200-1
Szilvásvárad Községi Önkormányzat
Szilvásvárad, Meggyes lakóterület lakóútjai - útépítés építési beruházás.
Támogatott munkarészek: - Útépítés: 7992 m2 15 cm fagyvédő sóder, beton alapgerenda készítés 20 cm vastagságban, C-8-32/FN betonból és 5 cm AC 11 típusú aszfaltbeton építés. Nemesített padka bányameddőből 1-1 m-es szélességben. - Járdaépítés: 1455 m2 8 cm fagyvédő sóder, járdaszegély 40x20x6 cm-es betonlapokból. 3 cm ágyazólemez és AC-8 3cm vtg sétányaszfalt burkolat készítése - Csapadékvíz elvezetés: 4115 fm nyílt földárkos elvezetés - Zöldterület, park építés: 500 m2 500 m2 füvesített terület kialakítása, 810 fm sövény telepítése, 53 db tájhonos fa telepítése - Utcai bútor: 25 db 15 db pad, 9 db szemétgyűjtő, 1 db kutyaürülék gyűjtő - Gyalogátkelő építése 1 db Nem támogatott munkarészek: - Csapadékvíz elvezetés (Rákóczi út 218/1, Béke út 900, Kossuth Lajos út 206, 870 és 53/2 hrsz. út ingatlanok): Épült összesen: 549 m árok burkolat A meglévő földmedrű árkot a kotrást követően teljes hosszban burkolni kell. Patak – Kossuth utcák között (Béke utcán) 1. sz. mintakeresztszelvény szerint épült 40x60x10 cm-es mederburkoló lapokból, 319 m hosszon. Kossuth és Miskolci utcák között (Rákóczi utcában) a 2. sz. mintakeresztszelvény szerint 40x40x10 cm mederburkoló lapok épülnek 230 m hosszon energiatörő fogazással.
Szilvásvárad Meggyes lakóterület Hrsz: 251/4, 251/25, 251/31, 251/50, 251/55, 251/65, 251/67, 251/74, 251/78, 942, 0133 Szilvásvárad, Rákóczi út 218/1, Béke út 900, Kossuth Lajos út 206, 870 és 53/2 hrsz. út ingatlanok.
1
DYNAMIC-DTRT Konzorcium 2010 (név) 3300 Eger, Kistályai u. 18. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
DYNAMIC-DTRT Konzorcium 2010
88000000
87981408
2010/08/23
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18753 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/104
2010.09.03.
14847/2010
45233000-9
Tata Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
Tata Város Önkormányzata részére Tata, Rákóczi utca belterületi közút korszerűsítése kivitelezési munkáinak elvégzése Útkorszerűsítés Korszerűsítendő útburkolat hossza: 234 fm A felújításra kerülő út burkolata:0 + 144,83 km - 0+234 km között 4cm AC-11 koptatóréteg A felújításra kerülő út burkolata-0+000-0+144,83km között 8cm kiselemes beton térkő burkolat Korszerűsítendő útburkolat szélessége: 3,90 – 4,50 m között változó Járda építés Korszerűsítendő járdaburkolat hossza: ~ 235,0 fm (páratlan oldalon) , ~ 146,5 fm (páros oldalon) Járda burkolata: 8cm kiselemes beton térkő burkolat Korszerűsítendő járdaburkolat szélessége: 2,25 – 2,75 m között változó (páratlan oldalon) 2,20 (páros oldalon) Járda burkolata: 8cm kiselemes beton térkő burkolat Parkoló kialakítás kialakításra kerülő parkoló darabszám: 53 db párhuzamos kialakítású parkolóhely Parkolósáv burkolata: 8cm kiskockakő burkolat Kapukihajtók Kapukihajtók szám: 9 darab kapukihajtó Kapukihajtó burkolata: 8cm kiselemes beton térkő burkolat A kivitelezési munkát az ajánlati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátására kerülő kivitelezési dokumentáció szerint kell elvégezni.
Tata város közigazgatási területe
2
FTK Építő Kft. (név) 2890 Tata, Barina u. 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Vértes- Út Építő és Szolgáltató Kft. (név) 2890 Tata, Agostyáni u. 78. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Vértes- Út Építő és Szolgáltató Kft.
48645064
2010/06/03
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1683 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/103
2010.09.01.
20654/2010
45233000-9
Kalocsa Város Önkormányzat
Kalocsa, Illyés Gyula utca (0+000 - 0+516) Dankó Pista utca II. (0+082-0+470) Csiga utca (0+000-0+232) Gábor Lajos utca (0+000-0+290) burkolat felújítási és korszerűsítési munkái
Vállalkozási szerződés Kalocsa, Illyés Gyula utca (0+000 - 0+516) Dankó Pista utca II. (0+082-0+470) Csiga utca (0+000-0+232) Gábor Lajos utca (0+000-0+290) burkolat felújítási és korszerűsítési munkái Illyés Gyula utca (0+000 - 0+516) Dankó Pista utca II. (0+082-0+470) Csiga utca (0+000-0+232) Gábor Lajos utca (0+000-0+290) burkolat felújítási és korszerűsítési munkái
Kalocsa közigazgatási területe
3
Magyar Aszfalt Kft (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Soltút Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Colas Út Zrt. (név) 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
46384000
41555264
2010/06/14
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9384 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/103
2010.09.01.
20655/2010
45233000-9;45233120-6
Kalocsa Város Önkormányzat
Kalocsa, Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztési munkái 2010. DAOP-2009-3.1.1/B-0037
Vállalkozási szerződés Kalocsa, Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztési munkái 2010. DAOP-2009-3.1.1/B-0037 Gombolyagi út I. 875 fm, 2 db parkoló kiépítése; Gombolyagi út II. 858,5 fm, 6 m szélességben; Gombolyagi út III. 440 fm; Tompa Mihály utca 216,96 fm, szélessége 6 m; Kiss János - Hajós Alfréd utca 334,53 fm hosszban és 6 m szélességben szélesítéssel, szegélyezéssel,parkoló kiépítéssel; Nagymező utca 923,13 fm szélesítéssel és szegélyezéssel
Kalocsa közigazgatási területe
2
Magyar Aszfalt Kft (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Soltút Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
254520000
226255808
2010/06/14
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9360 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/99
2010.08.23.
21344/2010
45233000-9;45233290-8
Nagytarcsa Község Önkormányzata
„Nagytarcsa Millenium utca fejlesztése Projekt”
Nagytarcsa község területén a Millenium utca fejlesztése a dokumentációban részletezett műszaki tartalommal. A szerződés tárgyát képező munka többek között: útpálya szerkezet kivitelezése (kb 4100 m2), járda építés (kb 930 m2), zöld terület fejlesztés (kb 840 m2) padka rendezés (kb 1240 m2), szegély építés (kb 2770 fm) közmű szerelvények, fedlapok szintbe helyezése (14 db) közúti jelzőtábla kihelyezése (6 db).
Nagytarcsa belterület Millenium utca (90. hrsz.)
7
1./ Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 2./ Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 3./ COLAS ÚT Építőipari Zrt. (név) 1103 Budapest, Sibrik M. u. 30. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 4./ SWIETELSKY Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 5./ PENTA Általános Építőipari Kft. (név) 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 6./HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 7./ SCORPIO-TRANS Szállítási és Szolgáltató Kft. (név) 2117 Isaszeg, Diófa u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
SCORPIO-TRANS Szállítási és Szolgáltató Kft.
89436720
77986856
2010/08/03
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14053 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/96
Nyílt
2010.08.16.
17258/2010
45233110-3;45233210-4;45233310-5;45233144-0;71320000-7
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése.
Vállalkozási szerződés az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére. Főbb műszaki paraméterek. Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sávos aszfalt burkolatú autópálya. Tervezési osztályba sorolása: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h). Hossza: 33,8 km (234+238 - 268+000 km sz. között). Jellemző keresztmetszeti kialakítása. Koronaszélesség: 26,00 m. Forgalmi sáv/útpálya szélessége: 3,75 m/7,50 m. Leállósáv szélessége: 3,00 m. Burkolatszélesség: 2x11,00 m. Belső elválasztó sáv szélessége: 3,00 m. Különszintű csomópontok száma: 3 db. Műtárgyak száma: 23 db. Felüljáró: 7 db (2 db közúti felüljáró, 1 db vadátjáró, 2 db vízfolyás felüljáró, 2 db vízfolyás és vadátjáró). Aluljáró: 16 db (14 db közúti aluljáró, 2 db vadátjáró). Főbb útépítési mennyiségek. Bevágás: 1 712 000 m³. Töltés: 4 000 000 m³. Főpálya aszfaltburkolat: 918 000 m². Országos közutak aszfaltburkolat: 49 000 m². Egyéb utak aszfaltburkolat: 45 000 m². Egyéb építmények. Egyszerű pihenőhelyek száma: 1 db. Komplex pihenőhelyek száma: 1 db. Csapadék víztározók száma: 26 db. Környezetvédelmi létesítmények: Zajárnyékoló fal hossza: 3,1 km. Közművek (kiváltás/szabványosítás/létesítés). Hírközlési vezeték: 4 db. Nagyfeszültségű vezeték: 1 db. Középfeszültségű vezeték: 9 db. Kisfeszültségű vezeték: 7 db. Vízvezeték: 12 db. Csatornavezeték: 2 db. Öntözővezeték: 2 db. Szénhidrogén-vezeték: 7 db. Bányaüzemi hírközlő kábel: 1 db. Nagynyomású gázvezeték: 5 db. ÜHK eszközök: 7 db.
Magyarország Szabolcs Szatmár Bereg Megye
6
„C-S-K-K 2009” Konzorcium (név) 1033 Budapest, Kórház u.6-12 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Porr Építési Kft (név) 1056 Budapest, Váci u.81 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Doprastav a.s (név) SK-826 56 Bratislava, Drienova 27 (cím) Szlovákia (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) HÍDÉPÍTŐ Zrt (név) 1138 Budapest, Karikás Frigyes u.20 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Bilfinger Berger Arcadom Konzorcium (név) 1117 Budapest, Neuman János u.1 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) M3 –HCZ 2009 Konzorcium (név) 1151 Budapest, Mogyoród útja 42 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
„C-S-K-K 2009” Konzorcium
46500000000
31999386307
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 188- - 270533
2010/88
2010.07.29.
19119/2010
45233000-9;45112710-5
Berente Község Önkormányzata
Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezése.
Vállalkozási szerződés Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezésére. Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezése az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján. Aszfaltburkolatú új út építése az alábbiak szerint: A Berentei bekötőútból kiágazva, belterületi útként, a 0+000-0+445 km szelvények közötti szakaszon 7,0 m burkolat, és 2,5 m padka szélességgel, a 0+459 km szelvénytől a végszelvényig, a 0+696 km szelvényig 6,0 m burkolat, és 2,0 m padka szélességgel. A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § alapján fenntartja azt a jogát, hogy a teljes mennyiségtől max. 20 %-ban pozitív irányban eltérjen.
Berente-Sajószentpéter összekötő út nyomvonala szerinti bel-és külterületek.
5
BÓDVA-ÚT Kft. (név) 3535 Miskolc, Baráthegyalja út 60. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) PAPEX Kft. (név) 3525 Miskolc, Régiposta út 16. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) DMT-BAU Kft (név) 3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) ÚJ-ALAPKŐ Kft. (név) 3770 Sajószentpéter, Erőmű út 32. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
70000000
44900000
2010/07/13
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-12785 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/86
2010.07.26.
20370/2010
45233100-0;45233120-6;45233223-8;45233221-4
Felsőregmec Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés a Táncsics, Temető és Dózsa Gy. utcák felújítására Felsőregmec községben
Felsőregmec község belterületén található belterületi utak felújítása, aszfaltréteg készítése: - az útszakasz megrongálódott szilárd burkolattal rendelkezik - AC-11 jelű 5 cm vastag aszfaltréteg - Padkanyesés, földszállítással 18m - hossza: 985 folyóméter - kátyúzás átlag 6.0 cm vastagságban 23m3 - 3db közlekedési tábla kihelyezése A pontos műszaki tartalmat a dokumentációhoz kapcsolódó terv és költségvetés tartalmazza.
3989 Felsőregmec, Táncsics u. Temető u. Dózsa Gy. u.108 hrsz.
1
Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2010/06/04
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8505 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/86
2010.07.26.
18070/2010
45233260-9;45233100-0;45233140-2;45233160-8;45233220-7
Ballószög Község Önkormányzata
Településközpont fejlesztés és parkoló kialakítása, központi buszöböl kialakítása,valamint a Mikszáth Kálmán utca, Wéber Aladár utca szilárd burkolattal történő kiépítése, Petőfi Sándor utca útalap készítése, továbbá a Mikszáth Kálmán utcai járda építése Ballószögön
I. rész: Ballószögi településközpont kialakítása, út és parkoló építés: A posta, faluház, ABC előtti infrastruktúra létesítése. A postánál 6,0 m széles út épül ki. A közút melletti beton parkoló átépítésre kerül. A postához vezető gyalogjárda átépítésre kerül, a járdakapcsolat biztosításával. A faluház előtti terület szilárd burkolattal lesz ellátva. A közút burkolatszélétől 1,5 m-re szegéllyel határolt sziget kerül kialakításra. A Polgármesteri Hivatal előtti autóbuszról leszállók miatt új kiemelt gyalogátkelőhely lesz kiépítve. A gyalogátkelőhely 3,0 m szélességben épül ki. Az ABC-nél új parkoló kerül kialakításra. A posta előtti elektromos oszlop kiváltása szükséges elektromos földkábelre. A rendelkezésre álló forrás mértéke: nettó 11.993.403,- Ft II. rész: Ballószögi településközpont autóbuszöböl építés: Az autóbuszöböl kialakítására a meglévő autóbusz-megállóhelynél kerül sor az 53101 j. út mellett. Az öböl szabvány szerinti méretben épül, 18,0 m-es peronszigettel. Az öböl kezdete a 6+978 km-ben, a vége a 7+047 km-ben található. A peronszigettől a gyalogjárdáig a járdakapcsolatot is meg kell építeni. A rendelkezésre álló forrás mértéke: nettó 2.591.135,- Ft III. rész: Mikszáth Kálmán utca, Wéber Aladár utca szilárd burkolattal történő kiépítése, a Petőfi Sándor utca útalapjának építése, továbbá a Mikszáth Kálmán utcai járda építése Mikszáth Kálmán utcánál: A kezdőszelvény a Hunyadi utca meglévő burkolatának szélénél van meghatározva. A tervezési szakasz végszelvénye a 0+519 kmsz-ben a Dózsa Gy. utcával való csatlakozásnál van meghatározva. A tervezett út a 0+185 kmsz-be egy balos iránytörés, a 0+285 kmsz-be egy jobb ív tervezésére volt szükség. Továbbá a Mikszáth Kálmán utcai járda kerül megépítésre. Wéber Aladár utcánál: A kezdőszelvény a Hunyadi utca tervezett burkolatának szélénél van meghatározva. A tervezési szakasz végszelvénye a 0+333 kmsz-ben a Dózsa Gy. utcával való csatlakozásnál van meghatározva. Petőfi Sándor utcánál: A kezdőszelvény az 1.szám alatti ingatlan melletti kis utca szélénél van meghatározva. A tervezési szakasz végszelvénye a 0+650 kmsz-ben a szelvényezés szerinti bal oldalon lévő utolsó háznál van meghatározva. A tervezett út 0+461 kmsz-be egy bal ív betervezése, a 0+544 kmsz-be egy jobb ív tervezésére volt szükség. A rendelkezésre álló forrás mértéke: nettó 26.990.950,- Ft
Ballószög község közigazgatási területén
3
Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Soltút Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Colas Út Zrt. (név) 1103, Budapest, Sibrik Miklós u. 30. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Magyar Aszfalt Kft.;Magyar Aszfalt Kft.;Soltút Kft.
11993403
50913006
2010/07/08
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9142 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/84
2010.07.21.
15955/2010
45200000-9;45211000-9;45212000-6;45233000-9
Kalocsa Város Önkormányzat
Kalocsa, Szőlők városrész rehabilitáció DAOP-5.1.1/2F/2009-001
Vállalkozási szerződés a Kalocsa, Szőlők városrész rehabilitáció 1. rész: Lakófunkció, Malomszögi u. 5 db szociális bérlakás komfortosítási munkái és Közintézmények rekonstrukciós munkái 2. rész: Közösségi célú sport és szabadidős létesítmények kialakítási munkái és Közterületek rehabilitációs munkái 1. rész: Malomszögi u. 2. össz. nettó alapterület: 67,25 m2 tetőfedő munka 3 m2, bádogos munka 29,81 m, 1 db bejárati ajtó csere, asztalos szerkezetek javítási munkái 6 db, üveges munka 2 m2, festés, mázolás 35,586 m2; Malomszögi u. 6. A.lakás: összes nettó alapterület. 67,04 m2, B.lakás:összes nettó alapterület:72,75 m2;földmunka 5,6 m3; zsaluzás, állványozás 7,2 m2;tetőfedő munka:11,5 m2; bádogos munka: 59,36 m; 1 db bejárati ajtó csere, üveges munka 2 m2,festés,mázolás: 145,178 m2; Malomszögi u. 11. összes nettó alapterület: 67,05 m2; zsaluzás,állványozás 1 db;ácsmunka: 17 m2;burkolás: 13,81 m2;festés,mázolás: 87,276 m2; Malomszög u. 7. összes nettó alapterület: 70,37 m2; tetőfedő munka:9 m2; bádogos munka: 41,22 m; üveges munka: 2 m2;festés,mázolás:80,396 m2 Viola óvoda:tervezett alapterület:289,96 m2; homlokzatvakolat készítése: 30 m2; nemesvakolat: 116,676 m2;Fa tetőszerkezet faragott fából: 108,152 m2;szigetelési munka: 98,32 m2;Tetőfedés: 200,98 m2; burkoló munka: 71,31 m2 2. rész:játszótér kialakítása füvesítés 78,179 m2; térburkolat készítése 185,000 m2; játszótéri elemek; sportpálya kialakítása burkolat munka: 1803,72 m2; játszóház és szociális blokk kialakítása nettó alapterület 128,33 m2;pihenőpark kialakítás stb. további részleteket az ajánlati dokumentáció tartalmazza
Kalocsa Város közigazgatási területe
1
1. részfeladat: Kalo-Bau Kft. (név) 6300 Kalocsa Sörös Imre utca 13. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 2. részfeladat: Kalo-Bau Kft. (név) 6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 13. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
20400000
139966517
2010/05/03
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 4989 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/84
2010.07.21.
17000/2010
45233300-9;34928400-2;45112711-2;45211360-0;45213316-1;45232451-8;45233120-6
Bábolna Város Önkormányzata
Bábolna központi terének rekonstrukciója.
Vállalkozási szerződés Bábolna központi terének rekonstrukciójára. A meglévő aszfaltburkolat bontása. Térburkolat 8 cm-es beton burkolókővel 794 m2, 10 férőhelyes fedett kerékpártároló kialakítása, 4 pihenőpad elhelyezése, 6 hulladékgyűjtő elhelyezése, 12 db parkoló kialakítása 279 m2, járda felújítás 106 m2, útfelújítás 316 m2, útépítés 294 m2, zöldfelület felújítás és kialakítás 725 m2, szelektív hulladékgyűjtő sziget 20 m2, csapadékvíz elvezetés 120 fm. Csatornák, vízelnyelő aknák kialakítása, meglévő csatornák tisztítása, közúti jelző és kiegészítő táblák kihelyezése, forgalomkorlátozó elemek elhelyezése.
2943 Bábolna Városközpont HRSZ: 10/31, 10/41, 10/43,10/44, 10/49, 13, 23, 37.
6
MAGYAR ASZFALT Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyar (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) VÉRTES ÚT Kft. (név) 2890 Tata, Agostyáni u. 78. (cím) Magyar (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4.20. B. ép. V. em. (cím) Magyar (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) COLAS ÚT ZRT (név) 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30 (cím) Magyar (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FTK-ÉPÍTŐ Kft. (név) 2890 Tata, Barina u. 9. (cím) Magyar (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) PANNON PARK FOREST Kft. (név) 1221 Budapest, Anna u. 9-11. (cím) Magyar (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
30000000
19651115
2010/06/18
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8384 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/83
2010.07.19.
18614/2010
45233000-9;45233228-3;45233223-8;45213316-1;45233290-8;45233294-6;45232452-5;34928440-4;34928500-3
Felsőzsolca Város Önkormányzata
Gyűjtőút-hálózat fejlesztése Felsőzsolcán
Vállalkozási szerződés „Gyűjtőút-hálózat fejlesztése Felsőzsolcán” tárgyban, ezen belül különösen az alábbi feladatok elvégzésével: Aszfaltszőnyeg borítás 13 361 m2 Járda építés 1646 m2 Nyiltárkos csapadékvíz elvezető 3761 fm Közvilágítás bővítése 37 db betonoszloppal, lámpatestekkel. A pontos mennyiségeket és munkanem típusokat a dokumentáció tartalmazza.
Felsőzsolca
5
Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Middle Course Kft. (név) 3412 Bogács, Viola u. 18. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FK-Raszter-Ép Kft. (név) 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) DMT-Gátépítő Kft. (név) 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u.2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 3516 Miskolc, Hordó u. 10. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8970 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/82
2010.07.17.
11632/2010
45233300-2;45233320-8
SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Szalkszentmárton Kertész utca útfelújítási munkái (TEUT), valaint Páskomi út felújítási munkái (TEKI)
Vállalkozási szerződés Szalkszentmárton Kertész utca útfelújítási munkáira (TEUT), valamint Páskomi út felújítási munkáira (TEKI) Páskomi utca: Útburkolat felújítása 4007,5 m2;Kertész utca:kátyúzás 930,80 m2;szegélyépítés, javítás: 210 m2, közműaknák szintbeemelése 4 db
Szalkszentmárton Község közigazgatási területén
1
Placc Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 24. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
20960000
20970829
2010/04/07
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 0858 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/79
Nyílt
2010.07.12.
15743/2010
45233139-3
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
M3 hézagkezelés/2010.
Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő kezelésében lévő – a II.1.2. pontban megjelölt – gyorsforgalmi utakon hézagkezelési (repedésjavítási) munkák elvégzése. A keretszerződés keretösszege nettó 70 millió forint.
M3 autópálya; M35 autópálya; M30 autópálya, 354. számú út, 403. számú út
4
OAT Kft. (név) H-1097 Budapest, Gubacsi út 8/B (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Stravia Kft (név) H-1113 Budapest, Daróczi út 30 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Szerkezet Kft. (név) H-1151 Budapest, Vácegres utca 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Szomor és Társa Kft. (név) H-1021 Budapest,Bölöni utca 24/C. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Szomor és Társa Kft.
70000000
70000000
2010/06/16
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 15 - 019203
2010/78
Nyílt
2010.07.09.
8447/2010
45233110-3;45233210-4;45233310-5;45233144-0;71320000-7
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése.
Vállalkozási szerződés az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére. Főbb műszaki paraméterek. Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sávos aszfalt burkolatú autópálya. Tervezési osztályba sorolása: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h). Hossza: 33,8 km (234+238 - 268+000 km sz. között). Jellemző keresztmetszeti kialakítása. Koronaszélesség: 26,00 m. Forgalmi sáv/útpálya szélessége: 3,75 m/7,50 m. Leállósáv szélessége: 3,00 m. Burkolatszélesség: 2x11,00 m. Belső elválasztó sáv szélessége: 3,00 m. Különszintű csomópontok száma: 3 db. Műtárgyak száma: 23 db. Felüljáró: 7 db (2 db közúti felüljáró, 1 db vadátjáró, 2 db vízfolyás felüljáró, 2 db vízfolyás és vadátjáró). Aluljáró: 16 db (14 db közúti aluljáró, 2 db vadátjáró). Főbb útépítési mennyiségek. Bevágás: 1 712 000 m³. Töltés: 4 000 000 m³. Főpálya aszfaltburkolat: 918 000 m². Országos közutak aszfaltburkolat: 49 000 m². Egyéb utak aszfaltburkolat: 45 000 m². Egyéb építmények. Egyszerű pihenőhelyek száma: 1 db. Komplex pihenőhelyek száma: 1 db. Csapadék víztározók száma: 26 db. Környezetvédelmi létesítmények: Zajárnyékoló fal hossza: 3,1 km. Közművek (kiváltás/szabványosítás/létesítés). Hírközlési vezeték: 4 db. Nagyfeszültségű vezeték: 1 db. Középfeszültségű vezeték: 9 db. Kisfeszültségű vezeték: 7 db. Vízvezeték: 12 db. Csatornavezeték: 2 db. Öntözővezeték: 2 db. Szénhidrogén-vezeték: 7 db. Bányaüzemi hírközlő kábel: 1 db. Nagynyomású gázvezeték: 5 db. ÜHK eszközök: 7 db.
Szabolcs Szatmár Bereg Megye
6
(név) (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
„C-S-K-K 2009” Konzorcium
46500000000
31999386307
2010/04/09
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 188 - 270533
2010/76
Nyílt
2010.07.05.
13119/2010
45233210-4
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nagyfelületű burkolatjavítás/2010.
Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata a Felhívás II.1.2. pontjában megjelölt gyorsforgalmi utak Ajánlatkérő kezelésében lévő szakaszain burkolatjavítási munkák elvégzése. A keretszerződés keretösszege nettó 250 millió forint.
Ajánlatkérő kezelésében lévő M1, M15, M19, M1-M7, M0, M2, M3, M30, M35, M43, M5, M6, M7, M70, M8, M9, 4. sz., 354., 403. sz. autópályák és autóutak, valamint az azokhoz kapcsolódó bevezető és elkerülő utak.
3
Swietelsky Magyarország Kft. (név) H-1117 Budapest, Irinyi J. út 4-20. B. ép. V. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) COLAS Út Zrt. (név) H-1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) EuroAszfalt Kft. (név) H-2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Swietelsky Magyarország Kft.
250000000
250000000
2010/05/06
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 47 - 068988
2010/75
Nyílt
2010.07.02.
16378/2010
45233139-3
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
M1 hézagkezelés/2010.
Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő kezelésében lévő – a Felhívás II.1.2. pontjában megjelölt – gyorsforgalmi utakon hézagkezelési (repedésjavítási) munkák elvégzése. A keretszerződés keretösszege nettó 56 millió forint.
M1 autópálya; M19 autóút; M15 autóút
5
Bitu-Joint Kft. (név) H-1114 Budapest, Ulászló utca 44. V/9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Stravia Kft (név) H-1113 Budapest, Daróczi út 30 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Szerkezet Kft. (név) H-1151 Budapest, Vácegres utca 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) VértesAszfalt-Heoscont Hungária Konzorcium (név) H-2800 Tatabánya, Mészáros utca 7 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) KUTTER-Speciál Kft. (név) H-1151 Budapest, Szántóföld utca 6 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Stravia Kft.
56000000
56000000
2010/06/23
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 15 - 019203
2010/75
Nyílt
2010.07.02.
16386/2010
45233139-3
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
M0-M7 hézagkezelés/2010.
Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő kezelésében lévő – a Felhívás II.1.2. pontjában megjelölt – gyorsforgalmi utakon hézagkezelési (repedésjavítási) munkák elvégzése. A keretszerződés keretösszege nettó 74 millió forint.
M7 autópálya; M1-M7 autópályák közös szakasza, M70 autóút, 4. számú autóút, M5 autópálya, M6 autópálya, M0 autóút, M2 autóút
5
OAT Kft. (név) H-1097 Budapest, Gubacsi út 8/B (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Stravia Kft (név) H-1113 Budapest, Daróczi út 30 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Szerkezet Kft. (név) H-1151 Budapest, Vácegres utca 4 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
OAT Kft.
74000000
74000000
2010/06/23
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 15 - 019203
2010/69
2010.06.18.
15264/2010
45233000-9
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
Közutak fejlesztése Kondoros területén DAOP-3.1.1./B-2008-0065 projekt keretében
Kondoros, Őr és Liget utca
3
Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Duna Aszfalt Kft. (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Teerag-Asdag Kft. (név) 9024 Győr, Baross G. u. 43. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Duna Aszfalt Kft.
75000000
69996049
2010/06/14
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9532 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/67
2010.06.14.
14047/2010
45233000-9
Abasár Községi Önkormányzat
Vállalkozási szerződés- Dobó út építése, felújítása
Abasár- Dobó út építése, felújítása A tervezett útburkolat a jelenlegi földút nyomvonalán épül. A tervezett burkolat 4,00 m szélességű, mindkét oldalon 1-1 méter szélességű nemesített padkával. A tervezett burkolat kétoldali esésű, az esés 2.5%. A tervezett pályaszerkezet: 4 cm AC-11 kopó aszfalt 6 cm AC-11 kopó aszfalt 20 cm szórt útalap 10 cm homokos kavics
Abasár, Dobó út
2
Hedút'91 Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Hedút'91 Kft.
30000000
23820556
2010/05/31
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8174 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/63
2010.06.04.
9021/2010
45233000-9
Tata Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
Tata Város Önkormányzata részére Tata, Rákóczi utca belterületi közút korszerűsítése kivitelezési munkáinak elvégzése Tata Város Önkormányzata részére Tata, Rákóczi utca belterületi közút ( 1677 hrsz.) korszerűsítése kivitelezési munkáinak elvégzése Útkorszerűsítés Korszerűsítendő útburkolat hossza: 234 fm A felújításra kerülő út burkolata:0 + 144,83 km - 0+234 km között 4cm AC-11 koptatóréteg A felújításra kerülő út burkolata-0+000-0+144,83km között 8cm kiselemes beton térkő burkolat Korszerűsítendő útburkolat szélessége: 3,90 – 4,50 m között változó Járda építés Korszerűsítendő járdaburkolat hossza: ~ 235,0 fm (páratlan oldalon) , ~ 146,5 fm (páros oldalon) Járda burkolata: 8cm kiselemes beton térkő burkolat Korszerűsítendő járdaburkolat szélessége: 2,25 – 2,75 m között változó (páratlan oldalon) 2,20 (páros oldalon) Járda burkolata: 8cm kiselemes beton térkő burkolat Parkoló kialakítás kialakításra kerülő parkoló darabszám: 53 db párhuzamos kialakítású parkolóhely Parkolósáv burkolata: 8cm kiskockakő burkolat Kapukihajtók Kapukihajtók szám: 9 darab kapukihajtó Kapukihajtó burkolata: 8cm kiselemes beton térkő burkolat
Tata város közigazgatási területe
7
Árkádok Építőipari Kft. (név) 2541 Lábatlan, Rózsa F. u. 35. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Marép Építőipari, Tervező Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 2890 Tata, Egység u. 22. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FTK Építő Kft. (név) 2890 Tata, Barina u. 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Vértes - Út Építő és Szolgáltató Kft. (név) 2890 Tata, Agostyáni u. 78. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) COLAS ÚT Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 3300 Eger, Deák Ferenc út 49. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (név) 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1683 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/60
2010.05.28.
11467/2010
45262690-4;45215100-8;45233100-0;77300000-3;71320000-7;71245000-7
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzata
„Budapest, XV. kerületben az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep Zsókavár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése és a kapcsolódó közterületek rehabilitációja, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése.”
Vállalkozási szerződés / Budapest, XV. kerületben az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep, Zsókavár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése és a kapcsolódó közterületek rehabilitációja valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. 1. projekt: XV. kerület Zsókavár utca 2. sz. lakóépület korszerűsítése, felújítása, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése a dokumentációban részletezettek szerint. A beavatkozás tartalma: A fejlesztés keretében megvalósul a lakóépület közös tulajdonban lévő részeként a külső homlokzat teljes hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a tető víz- és hőszigetelése. - Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése: 2.527 m2 - Hőszigetelt fém, nyíló üvegezett bejárati ajtó – 2 db - Hőszigetelt műanyag osztott ablak – 262 db - Műanyag-diszperziós festés készítése lépcsőházban és közös terekben: 3.450 m2 - Csapadékvíz elleni szigetelés: 425 m2 2. projekt: XV. kerület Zsókavár utca 42-44. sz. orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése a dokumentációban részletezettek szerint. A beavatkozás tartalma: A fejlesztés keretében megvalósul az épület külső-belső felújítása. Megújulnak a rendelők, várók, közlekedők, vizesblokkok és az öltözőegységek. Kicserélésre kerülnek a nyílászárók, az álmennyezet és a padlóburkolat. Korszerűsödik a teljes gépészeti rendszer, valamint hőszigetelés kerül a homlokzati falra, tetőre, majd új homlokzatfestést kap. - Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése egy réteg polisztirolhab tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű vékonyvakolattal, 8 és 5 cm hőszigetelő vakolattal: 882 m2. - Padlóburkolat kerámia, ill. gres lapokból - 620 m2 - Fal-, pillér- és oszlopburkolat - 2590 m2 - Hőszigetelt műanyag ablakok, különböző méretben: 221 db - Hőszigetelt fém, nyíló bejárati ajtó - 8 db - Műanyag-diszperziós festés készítése: - 3.150 m2 - Csapadékvíz elleni szigetelés: - 715 m2 3. projekt: XV. kerület Zsókavár utca 2. és 44. számú épületek mentén húzódó szervizút és környezetének felújítása, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése a dokumentációban részletezettek szerint. A beavatkozás tartalma: • Meglévő burkolatok, szegélyek javítása – burkolatminőség javítása. • Egyes meglévő funkció nélküli burkolatok és építmények bontása – burkolatminőség javítása. • Új zöld sziget létrehozása burkolt területen: Zsókavár u. – Kőrakás park. • Utcabútorok kihelyezése – köztisztaság, a zöldfelületek minőségének javítása. • Zöldterületek megújítása – zöldfelületek minőségének javítása. • Köztéri világítás fejlesztése: oszlop-, armatúra és világítótest csere – köztéri világítás infrastruktúrája. • Parkolásgátló objektumok kihelyezése a zöldfelületek és gyalogos közlekedési felületek védelmére – parkolás. A felújítással érintett közterület nagysága: 6.674 m2 4. projekt: Az akcióterület zöldfelületeinek rendezése, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése a dokumentációban részletezettek szerint. A beavatkozás tartalma: • Meglévő burkolatok, szegélyek javítása – burkolatminőség javítása. • Egyes meglévő funkció nélküli burkolatok és építmények bontása – burkolatminőség javítása. • Új, burkolt járdafelületek kiépítése – áttaposások csökkentése. • Fa- és cserjeállomány részleges kivágása – növényállomány sűrűségének csökkentése. • Utcabútorok kihelyezése – köztisztaság, a zöldfelületek minőségének javítása. • Zöldterületek megújítása – zöldfelületek minőségének javítása. • Köztéri világítás fejlesztése: oszlop-, armatúra és világítótest csere – köztéri világítás infrastruktúrája. • Parkolásgátló objektumok kihelyezése a zöldfelületek és gyalogos közlekedési felületek védelmére – parkolás. A felújítással érintett közterület nagysága: 15.000 m2
Budapest, XV. Zsókavár u.–i akcióterület
4
CONSTRUM Építőipari Kft. (név) 1062 Budapest, Andrássy út 61. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) CONFECTOR Mérnök Iroda Kft. (név) 1028 Budapest, Tárkony u. 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) ÉPKAR Zrt. (név) 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Reneszánsz Kőfaragó Zrt. (név) 2543 Süttő, Rákóczi út 64. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
CONSTRUM Kft.
459952747
2010/05/06
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 3306 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/56
Nyílt
2010.05.17.
13263/2010
45233210-4
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nagyfelületű burkolatjavítás-2./2010.
Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő kezelésében lévő M1 autópályán a Felhívás II.1.2. pontjában megjelölt szakaszon burkolatjavítási és keresztirányú repedések javítási munkáinak elvégzése. A keretszerződés keretösszege nettó 150 millió forint.
M1 autópálya 12 – 130 km. szelvények közötti szakasza.
5
Swietelsky Magyarország Kft. (név) H-1117 Budapest, Irinyi J. út 4-20. B. ép. V. em (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) COLAS Út Zrt. (név) H-1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) EuroAszfalt Kft. (név) H-2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) H-1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Teerag-Asdag Építőipari és Kereskedelmi Kft (név) H-9024 Győr, Baross Gábor utca 43. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Swietelsky Magyarország Kft.
150000000
150000000
2010/05/06
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 47 - 068985
2010/56
Nyílt
2010.05.17.
9550/2010
45233000-9
Dabas Város Önkormányzata
Dabas, funkcióbővítő városközpont rehabilitációs projekt út, járda és kerékpárút építési projektelemek kivitelezése
I.) a.) U1 jelű új út építése: 195 m; b.) Az Iskola utca U1 és U2 út közti szakaszának burkolat felújítása: 150 m; c.) U2 jelű új út építése: 170 m; d.) U3 jelű új út építése: 70 m II.) Piaccsarnok előtti parkoló építése: 2100m 2 III.) Körforgalom építése a Bartók Béla út és a Vörösmarty út csomópontjában. A körforgalom útfelülete 1600 m2, térburkolattal ellátott terület 500 m2. IV.) Bartók Béla úti járda és kerékpárút rekonstrukció: a Vörösmarty út és az Iskola utca közti szakaszon mindkét oldalt tervezett, az északnyugati oldalon a Semmelweis utca és az 5-ös főút közti szakasz teljes egészében megújul, míg a délkeleti oldalon a felújítás a Semmelweis utca és a Báthory utca között tervezett. A járdaburkolatok rekonstrukcióján kívül két buszöböl kialakítása is tervezett.
Dabas
1
DV Konzorcium (Konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.) (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
DV Konzorcium, Konzorcium vezető: Duna Aszfalt Kft.
150000000
150977304
2010/03/30
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1026 / 2008 (KÉ-szám/évszám)
2010/52
2010.05.07.
9001/2010
45000000-7;45233000-9;50232110-4;45110000-1
Makó Város Önkormányzata
Makó Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó mélyépítési munkák kivitelezése
Makó Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó mélyépítési munkák kivitelezése átalányáras vállalkozási szerződés keretében. 1. rész: – Út rekonstrukció: Aszfalt burkolatú út rekonstrukció, járda rekonstrukció (térkővel történő kialakítással) a hozzá tartozó burkolatbontási munkákkal, csapadékvíz elvezetéssel és bekötésekkel, parkolók kialakításával a következő területeken: József Attila utca, Hollósy K. utcai Parkoló, Teleki László u (Szép u - József Attila u. közötti szakaszon) terv szerinti kialakítással és lehatárolással. A munkálatok Megrendelő részéről elfogadott forgalomtechnikai tervek alapján kezdhetőek meg, ahol biztosítani kell Kivitelezőnek utcánként az egy-egy forgalmi sávban történő biztonságos közlekedést. – Zöldfelület rekonstrukció: József Attila utca, Hollósy K. utcai Parkoló, Teleki László u (Szép u - József Attila u. közötti szakaszon) terv szerinti kialakítással és lehatárolással. – Közvilágítás rekonstrukció (közvilágítási kábel, világítótest és oszlop cseréjével): József Attila utca, Teleki László u (Szép u - József Attila u. közötti szakaszon), Hollósy K. utcai Parkoló terv szerinti kialakítással és lehatárolással. A gondos bontással elbontott kandelábereket, szerelvényeket át kell adni a DÉMÁSZ Primavill Kft. részére Szegedi telephelyre történő beszállítással – Bontás: Acél szerkezetes sportsátor (gondos bontással, hogy a későbbi újbóli felállítás lehetséges maradjon) bontása (1350 m2, az ív tetején mért Bm: 8,2 m) a hozzá tartozó öltöző épülettel (beépített légtérfogata 728 lm3): a volt Hollósy Kornélia utcai sporttelep területén (későbbi Hollósy Kornélia Parkoló) terv szerinti kialakítással és lehatárolással. Beruházás tervezett időtartama: 2010. 04. 01. – 2010. 12. 31. 2. rész: – Út rekonstrukció: Aszfalt burkolatú út rekonstrukció körforgalom építéssel, járda rekonstrukció (térkővel történő kialakítással) a hozzá tartozó burkolat bontással, csapadékvíz elvezetéssel és bekötésekkel, parkolók kialakításával a következő területeken: Csanád vezér tér, Marczibányi tér, Szép utca, Szent János tér, Szegedi utca, Teleki László u. (Szent János tér- Szép u. közötti szakaszon) terv szerinti kialakítással és lehatárolással. A munkálatok Megrendelő részéről elfogadott forgalomtechnikai tervek alapján kezdhetőek meg, ahol biztosítani kell Kivitelezőnek utcánként az egy-egy forgalmi sávban történő biztonságos közlekedést. – Zöldfelület rekonstrukció: Csanád vezér tér, Marczibányi tér, Szép utca, Szent János tér, Szegedi utca, Teleki László u. (Szent János tér- Szép u. közötti szakaszon) terv szerinti kialakítással és lehatárolással. – Vízarchitechtura: kialakítása hozzá tartozó gépészeti térrel, gépészettel, elektromos megtáplálással díszvilágítással valamint közmű megtáplálással a következő területeken, összesen 3 db medence és szökőkút kerül kialakításra, továbbá 1 db ivókút a következő helyszíneken: Csanád Vezér tér, Marczibányi tér, Szent János tér terv szerinti kialakítással és lehatárolással. – Közvilágítás rekonstrukció (közvilágítási kábel, világítótest és oszlop cseréjével): Csanád Vezér tér, Marczibányi tér, Szép utca, Szent János tér, Szegedi utca, Teleki László u. (Szent János tér- Szép u. közötti szakaszon) terv szerinti kialakítással és lehatárolással. A gondos bontással elbontott kandelábereket, szerelvényeket át kell adni a DÉMÁSZ Primavill Kft. részére Szegedi telephelyre történő beszállítással Beruházás tervezett időtartama: 2011. 03.01. – 2011. 08. 31.
Makó belterület
3
BÜKKI BÁNYA Kft. (név) 6753 Szeged-Tápé, Ádám u. hrsz. 45419 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Makó Mélyépítés 2010 Konzorcium (név) 3300 Eger, Deák Ferenc u. 49. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) PROBART Kft. (név) 6760 Kistelek, Kossuth u. 88. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
BÜKKI BÁNYA Kft.;BÜKKI BÁNYA Kft.
142000000142000000
570661139
2010/04/08
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 29921 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/52
2010.05.07.
5207/2010
45233000-0;45233120-6;45233223-8;45233221-4
Mezőzombor Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés ravatalozó épület felújítására, és urnafal építésére
Mezőzombor temetőjében (647 hrsz.) meglévő ravatalozó épület felújítása és urnafal építése: Ravatalozó épület: - előtető bontása, új előtető készítése (mintegy 96 m2) - aljzatbeton bontása (102,6m2), új aljzatbeton készítése (8,2m2) - nyílászárók cseréje; vakolatjavítás, festés; járda készítés (24,6m2); térburkolat készítése (92m2) Urnafal: - az urnafalban 96 férőhelynyi urnafülke kialakítása - tereprendezés, földmunka; alapozás, falszerkezet kialakítása; fülkeméretek 45×45×40 és 45×45×80
3931 Mezőzombor, 647 hrsz
1
Béres József Építőipari és Szolgáltató Egyéni Cég (név) 3925 Prügy, Szabadság út 18/a (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2009/10/12
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17882 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/47
Nyílt
2010.04.26.
9520/2010
45233123-7;45233125-1;45233127-5;45233128-2;45233129-9;45233150-5;45233220-7;45233000-9;45247112-8
Jászberény Város Önkormányzata
JÁSZBERÉNY Város úthálózatához, kapcsolódó közműhálózatához kapcsolódó előre tervezett és nem tervezett építési feladatok ellátása
Sírkert út felújítása Jászberény városában (hrsz.: 1742, 1784/2, 1882) Zirzen Janka és Zoltán utcák építése Jászberény városban (hrsz.: 40/1, 41/2, 34, 51, 25
JÁSZBERÉNY város közigazgatási területe
1
DuCo Konzorcium 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. Magyarország
DuCo Konzorcium
18089330
2010/02/10
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 2008/S 218-290490 2008.11.08 2008/S 245-325491 2008.12.17.
2010/46
Nyílt
2010.04.23.
9830/2010
45210000-2;45211360-0;45233300-2;45233330-1;45233340-4;45220000-5;45221250-9;45232000-2;45232130-2;45255110-3;45232400-6;45232410-9;71421000-5;30237240-3
Tolna Város Önkormányzata
Tolna Város Önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó építési munkák elvégzése
Tárgya: Tolna Város Önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó építési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretéebn Mennyisége: A DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó építési munkák elvégzése az alábbi részletezéssel, a dokumentációban meghatározott feltételekkel: - a H1-es helyi védettség alatt álló Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának felújítása, a nyílászárók cseréje, a bejárat akadálymentesítése (a részfeladat becsült bekerülési költsége: nettó 80.000.000 Ft), - a Tűzoltóság épületén a külső homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, akadálymentes bejárat kialakítása (a részfeladat becsült bekerülési költsége: nettó 15.000.000 Ft), - a H1-es helyi védettség alatt álló Rendőrség épületén a külső homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, akadálymentes bejárat kialakítása (a részfeladat becsült bekerülési költsége: nettó 22.000.000 Ft), - a H1-es elyi védettség alatt álló Idősek Klubja épületén a külső homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, akadálymentes bejárat kialakítása (a részfeladat becsült bekerülési költsége: nettó 8.000.000 Ft), - a Hősök tere - Árpád utca vonatkozásában út és járdaépítés, víz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, építészet és kertépítés, térfigyelő rendszer kiépítése (a részfeladat becsült bekerülési költsége: nettó 306.000.000 Ft). Az összes becsült bekerülési költség nettó 431.000.000,-Ft, míg a közbeszerzési eljárás becsült értéke a Kbt. 40. § (2) bekezdésére tekintettel: nettó 754.560.000,-Ft.
Tolna város közigazgatási területe
3
1.) Soltút Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 2.) TOLNA VÁROSKÖZPONT 2010 KONZORCIUM (név) 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 3.) Altaripa Konzorcium (név) 7100 Szekszárd, Flórián utca 3. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
431000000
383800000
2010/05/11
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 23909 / 2009. (KÉ-szám/évszám)
2010/44
2010.04.19.
9129/2010
45233000-9
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
Közutak fejlesztése Kondoros területén DAOP-3.1.1./B-2008-0065 projekt keretében
Kondoros Nagyközség közigazgatási területe
3
DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Duna Aszfalt Kft. (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
100000000
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 2310 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
2010/43
Nyílt
2010.04.16.
8692/2010
45233130-9;45233210-4;45233310-5;45221100-3;71320000-7
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Vállalkozási szerződés az M3 autópálya 49. sz. főút-Vásárosnamény (268+000-279+900 km.sz.) közötti szakasza valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzésére
Vállalkozási szerződés az M3 autópálya 49. sz. főút-Vásárosnamény (268+000-279+900 km.sz.) közötti szakasza valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzésére Főbb becsült műszaki paraméterek: Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sáv+leállósávos aszfalt burkolatú autópálya Tervezési osztályba sorolása: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h). Hossza: 11,9 km (268+000 – 279+900 km sz. között) Jellemző keresztmetszeti kialakítása koronaszélesség: 26,00 m forgalmi sáv/útpálya szélessége: 3,75 m/7,50 m leállósáv szélessége: 3,00 m burkolatszélesség: 2x11,00 m belső elválasztó sáv szélessége: 3,00 m Különszintű csomópontok száma: 1 db Műtárgyak száma: 6 db felül/aluljáró 6 db Főbb útépítési mennyiségek Bevágás: 184.000 m³ Töltés: 679.000 m³ Főpálya aszfaltburkolat: 287.000 m² Országos közutak aszfaltburkolat: 17.000 m² Egyéb utak aszfaltburkolat: 14.000 m² Egyéb építmények Csapadék víztározók száma: 9 db Környezetvédelmi létesítmények: Közművek (kiváltás/szabványosítás/létesítés): hírközlési vezeték: 1 db nagyfeszültségű vezeték: 1 db középfeszültségű vezeték: 1 db kisfeszültségű vezeték: 3 db (1 db sorvillogó energiaellátás, 2 db ÜHK energiaellátás) bányaüzemi hírközlő kábel: 1 db nagynyomású gázvezeték: 1 db ÜHK eszközök:3 db
Magyarország Szabolcs Szatmár Bereg Megye
8
M 3 Kraszna Konzorcium (név) 1135 Budapest, Szegedi u.35-37 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) BBDA Konzorcium (név) 1117 Budapest, Neuman János u.1 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Doprastav a.s. (név) SK-826 56 Bratislava, Drienova 27 (cím) Szlovákia (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) M 3 EURO-HÍD Konzorcium (név) 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) PT M 3 Konzorcium (név) 1056 Budapest, Váci u.81 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SWIETELSKY Magyarország Kft (név) 1117 Budapest, Irinyi J.u.4-20. B. ép. V. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Nemzetközi Vegyépszer Zrt (név) 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Sadesa Obras y Sevicios S.A. (név) Parque Technologico C/Narciso Monturiol yEstariol 7-9., 46980 Paterna, Valencia (cím) Spanyolország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
PT M 3 Konzorcium
22500000000
8351643854
2010/04/09
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 249 - 358201
2010/42
2010.04.14.
5198/2010
45233100-0;45233120-6;45233223-8;45233221-4
Répáshuta Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés belterületi utak építésére
Répáshuta belterületén található Tölgyfa és Névtelen utcák szilárd burkolattal történő ellátása: - Tölgyfa utca: 367 méter aszfaltozott út - Névtelen utca: 222 méter aszfaltozott út
3559 Répáshuta, 339 hrsz
1
Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2009/11/26
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21918 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/42
2010.04.14.
7344/2010
45233100-0;45233120-6;45233223-8;45233221-4
Csokvaomány Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés belterületi utak felújítására
Csokvaomány belterületén található Szabadság, Rákóczi Ferenc és Névtelen utcák felújítása: - Rákóczi utca: 330 méter - Szabadság utca: 212 méter - Szabadság köz: 100 méter - Névtelen utca: 344 méter A Rákóczi utca szélessége átlagosan 4,00 méter, a Szabadság utca 3,50 méter, a Szabadság köz és a Névtelen utca 3,00 méter széles. Közműaknák szintbe helyezése: 15 db
3647 Csokvaomány 270, 342, 276 hrsz
0
2010/02/02
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24656 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/40
2010.04.09.
8200/2010
45233000-9;45233162-2
Martfű Város Önkormányzata
„Szolnok-Martfű kerékpárút Rákóczifalva – Rákócziújfalu – Martfű közötti szakaszának megvalósítása Projekt”
Szolnok és Martfű közötti kerékpárút Rákóczifalva - Rákóczi újfalu – Martfű közötti szakaszának kivitelezése kb. 6979 m hosszúságban Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet UV/1084/2003. jogerős és hatályos építési engedélye-, az annak alapját képező és Stefanik István felelős tervező által készített engedélyezési tervdokumentáció helyszínrajza-, illetve a kiviteli dokumentáció szerinti műszaki tartalommal.
Rákóczifalva-Rákócziújfalu-Martfű települések között a 442. sz. országos közút baloldali területe
4
SWIETELSKY Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SCORPIO-TRANS Szállítási és Szolgáltató Kft. (név) 2117 Isaszeg, Diófa u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) COLAS ÚT Építőipari Zrt. (név) 3300 Eger, Deák Ferenc u. 49. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
SCORPIO-TRANS Szállítási és Szolgáltató Kft.
153138489
197006242
2010/04/09
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30758 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/38
Nyílt
2010.04.02.
8353/2010
45233000-9
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
SZ015 - K072. 01- 72. sz. főút 0+600-6+500 km közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése
Vállalkozási szerződés "K072. 01- 72. sz. főút 0+600-6+500 km közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése" tárgyában
veszprém megye
4
Magyar Aszfalt Kft (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37 (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) „E-K” Konzorcium (Euroaszfalt Kft. és Közgép Zrt) (név) 2225 Üllő, Zsaróklahegy 053/30 (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Colas Út Építőipari Zrt (név) 3300 Eger, Deák F. u. 49 (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Swietelsky Magyarország Kft (név) 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20 (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Magyar Aszfalt Kft
525525342
2010/03/31
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 252 - 362778
2010/36
Nyílt
2010.03.29.
7579/2010
45233125-1;45233000-9;71240000-2
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
VK024 – K010.07 – Tát, 10. sz. főút és 11129.j. út csomópontjának és a csatlakozó szakaszainak az átépítése
Vállalkozási szerződés. VK024 – K010.07 – Tát, 10. sz. főút és 11129.j. út csomópontjának és a csatlakozó szakaszainak az átépítése
Tát
3
Tát-10 Konzorcium, (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Colas ÚT Zrt. (név) 3300 Eger, Deák Ferenc út 49.Tata, Környei út 23. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) FTK Építő Kft. (név) 2890 Tata, Barina u. 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Tát-10 Konzorcium
74719200
74719200
2010/03/22
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 2 - 001361
2010/33
2010.03.22.
6398/2010
45233123-7;45233140-2;45233142-6;45233300-2
Balástya Község Önkormányzata
Zöldmező major bekötő út burkolat-felújítás
Vállalkozási szerződés Balástya, Zöldmező major bekötő út burkolat-felújítására A „Zöldmező major bekötő út” a kezdőszelvényben az 5422 sz. j.út 6+107.37km. sz. szelvényezés szerinti jobb oldalon az országos közút meglévő burkolatához csatlakozik. A munkálatok a helyszínrajzoknak megfelelően a meglévő burkolatot érintik. Szélesítésre nem kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra nem kerül sor. A vonalvezetést a meglévő út nyomvonala határozza meg. A tervezett út korona szélessége: 5.90 - 7.90 méter. A burkolat szélessége 3.90 - 5.90 m padkaszélesség 1 - 1 m A teljes hossz: 1 760,75 fm
Csongrád megye
3
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft. (név) 1113 Budapest, Daróczi u. 30. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Soltút Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út. 34. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Probart Kft. (név) 6760 Kistelek, Kossuth utca 88. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
27998195
2010/02/22
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 26858 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/33
2010.03.22.
1918/2010
45233100-0
Igar Község Önkormányzata
Igar-Vámszőlőhegy, Dózsa György utca I. ütem szilárd burkolattal való ellátása csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése
Az ajánlati dokumentáció, és építési engedély szerinti tartalommal útépítési, felszíni csapadékvízelvezetési munkálatok 471,33 fm hosszban a 0+000-0+471,33 szelvények között (5 cm AB-11 kopóréteg, 5 cm K-11 kötőréteg, 20 cm Ckt, 20 cm szemcsés ágyazat, földmű Trg=90% tömörítéssel E2” 50 MN/m2, 422 m járdaburkolattal burkolt nyílt árok kialakítása csőátereszek kiépítésével).
7015 Igar, Dózsa György utca
1
Placc Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti u. 24. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
35000000
35450128
2009/12/19
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24426 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/30
Nyílt
2010.03.12.
5916/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Eger, 2009. évi útfelújítások- keret-megállapodás 2. szakasz 4. ütem I. rész”
Eger, Szépasszony-völgy, Villavölgy melletti út útburkolatának felújítása
Eger MJV közigazgatási területe
1
COLAS Út Zrt. 3300 Eger, Deák F. u. 49. Magyarország
COLAS-Út Zrt.
1999990
2010/03/08
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/27
2010.03.05.
5146/2010
45223320-5;35120000-1;45233000-9
Volánbusz Zrt.
Újpest, Városkapu intermodális közösségi közlekedési csomópont fejlesztése
Újpest, Városkapu intermodális közösségi közlekedési csomópont fejlesztése A fejlesztés keretében 10 db autóbusz megállóhely és 9 db busztárolóhely, valamint 20 db fedett rögzített kerékpártárolóhely kerül kialakításra térfigyelő rendszerrel és elektronikus utastájékoztató eszközzel az Ajánlati dokumentációban meghatározott részletek szerint. Főbb munkanemek:  útépítés,  forgalomtechnika,  közúti jelzőberendezések,  környezetrendezés,  csatornázás,  10 kV-os hálózat kiváltása,  közvilágítás,  építészet,  peronhangosítás,  távközlés,  térfigyelő rendszer,  peronvilágítás,  peronberendezések,  kerékpártárolók  ideiglenes létesítmények, forgalomkorlátozás.
Budapest
3
Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) METO-ÉPÍTŐ Zrt. (név) 1191 Budapest, Ady Endre u. 42-44. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Magyar Aszfalt Kft.
280045269
2010/03/01
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 29494 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/27
Nyílt
2010.03.05.
26385/2009
45232000-2;45233000-9
Kunszentmárton Város Önkormányzata
Kunszentmárton - mélyépítési keretmegállapodás
Kunszentmárton Város Önkormányzat úthálózatának,közterületi térburkolatainak, csatorna rendszerének, közműhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése legfeljebb 2.500.000.000,-Ft értékben a dokumentáció mellékletét képező műszaki tartalomnak megfelelően.
Kunszentmárton Város közigazgatási területe
1
Duna Aszflat Kft. (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím) magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Duna Aszfalt Kft.
2500000000
2500000000
2009/11/24
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 145 - 212420
2010/26
2010.03.03.
4419/2010
45233000-9;45232000-2
Tiszakécske Város Önkormányzata
Keretmegállapodás - Tiszakécske város úthálózatának, csatorna rendszerének, közműhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése
Keretmegállapodás - Tiszakécske város úthálózatának, csatorna rendszerének, közműhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése
1
DU-VA Konzorcium;DU-VA Konzorcium
86699277
2009/10/06
2010/24
2010.02.26.
3437/2010
45000000-7;45233000-9;45213316-1;45233142-6;45223700-3;45212100-7
Kaposfő Község Önkormányzata
Dózsa Gy. u. útfelújítás, járda felújítás. Faluközpont rendezése, köztéri elemek kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Dózsa Gy. u. útfelújítása, járda felújítása. Faluközpont rendezése, köztéri elemek kivitelezése Kaposfő községben vállalkozási szerződés keretében. 1. Dózsa Gy. u. (61-es úttól D-re eső szakasz) útburkolat felújítása: padka zúzott kőből 810 m2, árok tisztítás 1620 fm, kátyúzás, pálya kiegyenlítés, hengerelt aszfalt burkolat készítése 160,1 m3, járda burkolat felújítás: feszültségelosztó terítés 1376 m2, hengerelt aszfalt készítés 55 m3. 2. Faluközpont rendezése, köztéri elemek kivitelezése a Kossuth L. u. és Dózsa Gy. u. kereszteződésében és a kegyeleti parkban: Földmunka, tereprendezés, alapozás, feltöltés megmozgatott földmennyiség 487 m3 (kiegészítő munkákkal), burkolatok: alap 230 m3, burkolat kiegészítő munkákkal 1060 m2, aszfaltozás 30 m3, betonozás 113,5 m3, növényültetés 20 db, füvesítés 25 m2, villanyszerelés: vezeték fektetés 300 fm, fémhalogén lámpa 13 db, kandeláber 4 db, közmű építés 95 fm, aknák 8 db, kőműves munka terméskő falazat 20 m3, kerti létesítmények (növénytartók, pergolák) 26 db, kiegészítő szakipari munkák (festés, mázolás, lakatos munkák) és egyéb kiviteli munkák az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
1. Dózsa Gy. u. (61-es úttól D-re eső szakasz) 2. Faluközpont Kossuth L. u. és Dózsa Gy. u. kereszteződése Kegyeleti park hrsz: 339
4
VILL-KORR HUNGÁRIA Kft. (név) 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SWIETELSKY Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi u. 4-20. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Kaposvölgyi Vizitársulat (név) 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Kaposfő’10 Konzorcium (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Kaposfő’10 Konzorcium;Kaposvölgyi Vizitársulat
15340230
45789511
2010/02/15
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 28776 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/22
2010.02.22.
3275/2010
45233000-9;45233220-7;45233251-3;45213316-1
Siófok Város Önkormányzata
Siófok Fő utca burkolatfelújítása
Vállalkozási szerződés / Siófok Fő utca burkolatfelújítása a 1+130 - 1+377,5 km szelvények között (II. ütem): Siófok Fő utca burkolatfelújítása a 1+130 - 1+377,5 km szelvények között. - Burkolat marása: 222,16 m3; - Aszfaltozás két rétegben (4 cm AC11 kopó és 4 cm AC11 kötő): 250,16 m3; - Szegélyépítés: 842 m; - Szegélyjavítás miatti járdajavítás max. 0,50 m széles sávban: 176 m; - Közműaknák szintreemelése: 38 db; - Meglévő útburkolati jelek visszaállítása, új kialakítása: 130 m2; - Forgalomkorlátozás: 1 db; - egyéb járulékos munkák elvégzése.
Siófok
1
1. sz. Mélyépítő Kft. (név) 8600 Siófok, Kele u. 116. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
1. sz. Mélyépítő Kft.
18000000
17745460
2010/02/15
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20745 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/20
Nyílt
2010.02.17.
1868/2010
45233200-1;45233300-2
Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata
Komplex infrastrukturális fejlesztés Tarnaszentmiklós községben.
A rendelkezésre álló pénzeszköz: bruttó: 20.857.600,- Ft azaz: húszmillió-nyolcszázötvenhétezer-hatszáz forint.
Magyarország, Észak-magyarországi régió, Heves megye, Hevesi kistérség, Tarnaszentmiklós község közigazgatási területe
1
21000000
20857600
2009/12/09
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21435 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/18
Nyílt
2010.02.12.
3009/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2009. évi járda és parkoló építés, járda és parkoló felújítás 4. ütem (keret-megállapodás II. rész)
1. rész Maklári út - Kertész út buszvégállomásnál járdalapos járdaépítés 2. rész Bervai úti járdalapos járdaépítés, a Mályva és a Vadrózsa utcák között 3. rész Béke út végén járdalapos járda építése, a gyalogoshíd és a járda között
Eger MJV közigazgatási területe
2
1. Verzio 2000 Kft 3300 Eger, Kárpát út 11. Magyarország ajánlat 3 részre 2. COLAS-EGER Zrt. 3300 Eger, Deák F. u. 49. Magyarország ajánlat 3 részre
Verzió 2000 Kft.
458032
2010/02/05
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/18
Nyílt
2010.02.12.
3010/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Eger, 2009 évi járdaépítés aszfalt kopóréteggel 4. ütem (keret-megállapodás III. rész)
Eger Béke úton, a Pásztorvölgyi út kereszteződésében lévő buszmegállóban burkolatépítés
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
2
1. Az ajánlattevő neve: COLAS-ÚT Zrt. Magyarország Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3300 Eger, Deák F. u. 49. Ajánlati ár nettó + ÁFA : 146.294 Ft 2. Az ajánlattevő neve: Magyar Aszfalt Kft Magyarország Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3300 Eger, Vasút u. 10 Ajánlati ár nettó + ÁFA : 100.252 Ft
Magyar Aszfalt Kft.
100252
2010/02/05
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/18
Nyílt
2010.02.12.
3011/2010
45233000-9;45236000-0;45231300-8
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, 2009. évi járdafelújítás aszfalt kopóréteggel 4. ütem (keret-megállapodás IV. rész)
1. rész Telekessy úti járda felújítása: 2. rész Pacsirta út aszfaltszőnyeges felújítása: 3. rész Vincellériskola úti járdaaszfaltozás
Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe
2
Magyar Aszfalt Kft Magyarország Ajánlattétel 3 részre 3300 Eger, Vasút u. 10 COLAS-Építő Zrt. Magyarország Ajánlattétel 3 részre 3300 Eger, Deák F. u. 49.
Magyar Aszfalt Kft.
1426785
2010/02/05
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ 8976/2008
2010/18
Nyílt
2010.02.12.
3142/2010
45233110-3;45233210-4;45233310-5;45233144-0;71320000-7
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése.
Vállalkozási szerződés az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére. Főbb műszaki paraméterek. Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sávos aszfalt burkolatú autópálya. Tervezési osztályba sorolása: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h). Hossza: 33,8 km (234+238 - 268+000 km sz. között). Jellemző keresztmetszeti kialakítása. Koronaszélesség: 26,00 m. Forgalmi sáv/útpálya szélessége: 3,75 m/7,50 m. Leállósáv szélessége: 3,00 m. Burkolatszélesség: 2x11,00 m. Belső elválasztó sáv szélessége: 3,00 m. Különszintű csomópontok száma: 3 db. Műtárgyak száma: 23 db. Felüljáró: 7 db (2 db közúti felüljáró, 1 db vadátjáró, 2 db vízfolyás felüljáró, 2 db vízfolyás és vadátjáró). Aluljáró: 16 db (14 db közúti aluljáró, 2 db vadátjáró). Főbb útépítési mennyiségek. Bevágás: 1 712 000 m³. Töltés: 4 000 000 m³. Főpálya aszfaltburkolat: 918 000 m². Országos közutak aszfaltburkolat: 49 000 m². Egyéb utak aszfaltburkolat: 45 000 m². Egyéb építmények. Egyszerű pihenőhelyek száma: 1 db. Komplex pihenőhelyek száma: 1 db. Csapadék víztározók száma: 26 db. Környezetvédelmi létesítmények: Zajárnyékoló fal hossza: 3,1 km. Közművek (kiváltás/szabványosítás/létesítés). Hírközlési vezeték: 4 db. Nagyfeszültségű vezeték: 1 db. Középfeszültségű vezeték: 9 db. Kisfeszültségű vezeték: 7 db. Vízvezeték: 12 db. Csatornavezeték: 2 db. Öntözővezeték: 2 db. Szénhidrogén-vezeték: 7 db. Bányaüzemi hírközlő kábel: 1 db. Nagynyomású gázvezeték: 5 db. ÜHK eszközök: 7 db.
Magyarország Szabolcs Szatmár Bereg Megye
„C-S-K-K 2009” Konzorcium (név) 1033 Budapest, Kórház u.6-12. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Porr Építési Kft. (név) 1056 Budapest, Váci u.81. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Doprastav a.s. (név) SK-826 56 Bratislava, Drienova 27. (cím) Szlovákia (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) HÍDÉPÍTŐ Zrt. (név) 1138 Budapest, Karikás Frigyes u.20. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Bilfinger Berger Arcadom Konzorcium (név) 1117 Budapest, Neuman János u.1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) M3 –HCZ 2009 Konzorcium (név) 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
„C-S-K-K 2009” Konzorcium
46500000000
31999386307
2010/02/04
2010/13
Nyílt
2010.02.01.
30813/2009
45233100-0;45233120-6;45233220-7;45233320-8;45233144-0;71320000-7
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
M9 autóút 51. és 54. sz. főutak (19+000-31+300 km. sz.) közötti szakasza, valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzése
Vállalkozási szerződés az M9 autóút 51. és 54. sz. főutak (19+000-31+300 km. sz.) közötti szakasza, valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzésére. Főbb becsült műszaki paraméterek: Kiépítés jellege: 2x1 (a csomópontok környékén 2x2) forgalmi sávos aszfalt burkolatú autóút Tervezési osztályba sorolása: K.II. „B” környezeti körülményeknek megfelelő (tervezési sebesség: 110 km/h). Hossza: 12,3 km (19+000-31+300 km sz. között) + 2700 m főúti korrekció Jellemző keresztmetszeti kialakítása - koronaszélesség: 2x1 sáv esetén 15,0 m, 2x2 sáv esetén 26,60 m - forgalmi sáv: 3,50 m - leállósáv szélessége: 3,00 m - belső elválasztó sáv szélessége: 3,60 m Földmunka: 1.447.000 m3, ebből - gyorsforgalmi úton: 1.006.000 m3 Töltés: 936.000 m3 Bevágás: 70.000 m3 - egyéb úton: 441.000 m3 Töltés: 386.000 m3 Bevágás: 55.000 m3 Burkolatépítés: 191.000 m2, ebből - gyorsforgalmi úton:140.000 m2 - egyéb úton: 51.000 m2 Csomópontok száma: 2 db Műtárgyak száma: 10 db Egyéb építmények: Komplex/egyszerű pihenőhely: nincs Környezetvédelmi létesítmények: - ökológiai átjárók: 4db - védőkerítés: 21400 m - zajárnyékoló fal 2,5 m magas: 1800 m Közműkiváltások:8 db, ebből - hírközlési vezeték : 1 db - elektromos vezeték: 4 db - víz- és csatornavezeték: 1 db - szénhidrogén-vezeték: 1 db Üzemi hírközlő vezeték alépítménye: az érintett km. szelvények között teljes hosszban Nyertes ajánlattevő feladata a kapcsolódó kiegészítő tervezési feladatok elvégzése az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint.
Magyarország, Bács-Kiskun megye
10
M9 EHASZ 2010 Konzorcium (név) 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) M9 BÁCS KONZORCIUM (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER ZRt. (név) 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) COLAS- HUNGÁRIA Építőipari Kft. (név) 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER ZRt.
8431009747
2010/01/06
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 62 - 089002
2010/13
Nyílt
2010.02.01.
1558/2010
45233000-9
Gyöngyös Város Önkormányzata
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre Gyöngyös település úthálózatának felújítása, karbantartása, javítása, fejlesztése tárgyában.
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre Gyöngyös település úthálózatának felújítása, karbantartása, javítása, fejlesztése tárgyában.
Gyöngyös közigazgatási területe
1
HE-DO Kft. 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.
He-DO Kft.;HE-DO Kft.;HE-DO Kft.;HE-DO kFt.;HE-DO Kft.
96167424
154463740
2009/05/05
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11030/2007.
2010/12
2010.01.29.
1571/2010
45233000-9;45233200-1
Kakucs Község Önkormányzata
„Kakucs Dózsa Gy. utca és Ibolya utca -, Fő utca szerviz -, és Malomkert utca burkolatának felújítása Projekt”
Kakucs község szilárd burkolatú Dózsa Gy. utca (628 hrsz) és Ibolya utca (619 hrsz) -, Fő utca (63/8 hrsz) szerviz -, és Malomkert utca (64/31 hrsz) burkolatának felújítása a dokumentációban részletezettek szerint. A szerződés tárgyát képező munka többek között: burkolatmarás, aszfaltozás (kb 6186 m2), burkolaterősítés (434 m2), burkolatszélesítés (2547 m2), közműaknák szintbeemelése (1 db), árokfelújítás (452 fm), rácsos folyóka rekonstrukciója (22 fm).
Dózsa Gy. utca (628 hrsz) és Ibolya utca (619 hrsz), Malomkert utca (64/31 hrsz), Fő utca (63/8 hrsz)
2
1./ Tamás és Zsolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 2366 Kakucs, Ibolya u. 2/A. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 2./ BOLA 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Tamás és Zsolt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
44429562
47600596
2010/01/25
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24451 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/11
2010.01.27.
1469/2010
45233000-9;45233228-3;45233223-8
Felsőzsolca Város Önkormányzata
Akác u., Zrínyi u., Bem József u. burkolatfelújítása Felsőzsolcán
Vállalkozási szerződés „Akác u., Zrínyi u., Bem József u. burkolatfelújítása Felsőzsolcán” tárgyban Tervezési szakasz hossza: Akác u.: 225 méter Zrínyi u.: 265 méter Bem József u.: 231 méter Burkolat szélessége: Akác u.: 3,1 méter Bem: 5,4 méter Zrínyi: 3,0 méter További információk a részletes dokumentációban találhatók.
Felsőzsolca
2
FK Raszter Építő Zrt. (név) 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
FK Raszter Építő Zrt.
13000000
8267600
2010/01/29
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 27399 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/10
2010.01.25.
0846/2010
45233100-0
Mátranovák Község Önkormányzata
Mátranovákon a Jókai, Balassy, Báthori, Bem utca felújítása kivitelezésére egyösszegű a befejezési határidőre prognosztizált átalányáras vállalkozási szerződés
Jókai utca hossza: 439 m, Balassi Bálint út hossza: 304m, Báthori út hossza: 345m, Bem József utca hossza: 326m.
3
HEDÚT ’91 Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SALGÓ-TEMPÓ Építő és Szolgáltató Kft. (név) 3100 Salgótarján, Nagysándor József u. 6. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Horuczi 97 Kft. (név) 3334 Szajla, Kertész út 25. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
HEDÚT ’91 Kft.
24299167
23716626
2010/01/27
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24838 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/9
2010.01.22.
1037/2010
45233300-2;45233120-6;45233150-5;45233220-7
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Szigetszentmiklós, Boglya utca, útburkolat felújítása
Aszfaltszőnyeg terítés 3,5 cm vastagságban, 1720 m hosszban, átlagosan 3,5 m szélességben, felújítási terv szerint.
Szigetszentmiklós, Boglya utca
2
SOLTÚT Kft (név) 6320. Solt, Kecskeméti út 34. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) VITÉP' 95 Kft (név) 2319. Szigetújfalu, Fő u. 1/a. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
SOLTÚT Kft
30000000
20798600
2010/01/22
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 25587 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/7
2010.01.18.
29586/2009
45233000-9
Hugyag Község Önkormányzata
Hugyag Szécsényi utca útfelújítása
Tárgya: Hugyag Szécsényi utca útfelújítása Mennyisége: Hugyag Szécsényi utca útfelújítása, útépítési munkálatok 380 m hosszon a dokumentá-cióban részletezettek szerint.
Hugyag Szécsényi utca
3
Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) HE - DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (név) 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Magyar Aszfalt Kft.
15000000
7300000
2009/12/29
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24609 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/7
2010.01.18.
30757/2009
45233000-9;45233200-1
Nagytarcsa Község Önkormányzata
„Nagytarcsa Múzeumkert utca, Iskola utca, Tessedik S. utca - , Bocskai köz, Bocskai utca és Ady E. utca burkolatának felújítása Projekt”
Nagytarcsa község szilárd burkolatú Múzeumkert utca (146 hrsz), Iskola utca (139 hrsz), Tessedik S. utca (78 hrsz), Bocskai köz (344 hrsz), Bocskai utca (396 hrsz) és Ady E. utca (382/3 hrsz) burkolatának felújítása a dokumentációban részletezettek szerint. A szerződés tárgyát képező munka többek között: burkolatmarás, aszfaltozás (kb 9245 m2), burkolaterősítés (529 m2), szegélyépítés, javítás (325 fm) közműaknák/szerelvények szintbeemelése (21 db), árok korszerűsítése (208 fm).
Múzeumkert utca (146 hrsz), Iskola utca (139 hrsz), Tessedik S. utca (78 hrsz), Bocskai köz (344 hrsz), Bocskai utca (396 hrsz) és Ady E. utca (382/3 hrsz)
2
Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti u. 34. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) SCORPIO-TRANS Szállítási és Szolgáltató Kft. (név) 2117 Isaszeg, Diófa u. 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
SCORPIO-TRANS Szállítási és Szolgáltató Kft.
46863299
50098369
2010/01/06
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24521 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/6
2010.01.15.
23602/2009
45233142-6;45233161-5;45233000-9
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
Budapest, XIV. kerület 2 helyszínen útépítés vállalkozási szerződés keretében
Budapest, XIV. kerület 2 helyszínen útépítés vállalkozási szerződés keretében XIV. kerület Gervay utca II. szakasz (Szentes utca -Miskolci utca között) - aszfalt kötőréteg: kb. 49 m3 - aszfalt kopóréteg: kb. 49 m3 - szegélyépítések: közel 405 fm, - víznyelő szintbehelyezés: 8 db - tűzcsap átépítése föld felettire: 4 db XIV. kerület Gervay utca III. szakasz (Miskolci utca - Szuglói körvasút sor között) - aszfalt kötőréteg: kb. 109 m3 - aszfalt kopóréteg: kb. 109 m3 - szegélyépítések: közel 840 fm, - nagykockakő burkolat építése: közel 65 m2 - víznyelő szintbehelyezés: 10 db - tűzcsap átépítése föld felettire: 5 db A mennyiség részletezése a műszaki dokumentációban került megadásra. Az ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott mennyiségektől + 20%-kal eltérhet.
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat közigazgatási területe XIV. Gervay utca II. szakasz (Szentes utca - Miskolci utca között) XIV. Gervay utca III. szakasz (Miskolci utca - Szuglói körvasút sor között)
5
1. DÉL-PESTI T. és T. Kft. (név) 1202 Budapest, Bessenyei u. 49. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 2. Penta Kft. (név) 2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 1/E. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 3. Puhi-Tárnok Kft. (név) 2461 Tárnok, Fehérvári u. 34. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 4. VIANOVA 87 Zrt. (név) 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 5. Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
95834000
55866198
2009/09/07
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 12323 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/3
2010.01.08.
29889/2009
45230000-8;45233000-9;45233100-0
Nagyhalász Város Önkormányzata
Nagyhalász Petőfi út és Petőfi köz útépítése
Építési szerződés Nagyhalász Petőfi út és Petőfi köz útépítésére Petőfi u. (1077 m) és Petőfi köz (107 m) 4 m széles burkolása / 20 cm zúzottkő alap, 5 cm AC 16 alap és 3,5 cm AC 11 kopóréteg/, 1,5 m széles útpadka kialakítása és csapadékvíz elvezetés a dokumentáció részét képező műszaki leírás és engedélyes tervek szerint
Nagyhalász Város Petőfi út és Petőfi köz
BÓD-FA KFT (név) Tiszatelek, Kossuth u. 115. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Czimre és Társa KFT (név) Nagykálló, Simoni u. 16. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Soma-Föld KFT (név) Napkor, Kállói u. 58. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
BÓD-FA KFT
40000000
38592440
2009/12/28
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24.444 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
2010/3
2010.01.08.
24020/2009
45233000-9;45233100-0;45233120-6;45233123-7
Kalocsa Város Önkormányzata
Kalocsa belterületi utak korszerűsítése, felújítása DAOP-2008-3.1.1/B.
Vállalkozási szerződés Kalocsa belterületi utak Zöldfa utca és Tóth Mike utca korszerűsítésére, felújítására Zöldfa utca 1499 hrsz; 1479/15 hrsz. Tóth Mike utca 4114 hrsz.; 3887 hrsz. 1400 fm hossz, 9.230 m2 alapterület További részleteket a dokumentáció tartalmazza
Kalocsa közigazgatási területe
2
Soltút Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Magyar Aszfalt Kft. (név) 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 71. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 db (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
84000000
81877820
2009/09/30
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 16930 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---