Közbeszerzések eredményei (Vasút) - 2012
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2012/151
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.12.31.
20023/2012
45200000-9;45233162-2;45221100-3;45233150-5;45234100-7
Tamási Város Önkormányzata
„Tamási Város Önkormányzatának „Kerékpárút hálózat kialakítása Tamásiban – I. ütem” elnevezésű KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0024 kódszámú projekt megvalósításához kapcsolódó építési-kivitelezési munkák vállalkozási szerződés keretében”
A közbeszerzési eljárás tárgya: Tamási Város Önkormányzata KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0024 kódszámú pályázatához kapcsolódó kerékpárút-hálózat fejlesztése a KH-T/KF/UT/NS/B/278/44/2012. sz. építési engedély és annak előírása szerint a „Tamási környéki kerékpárút hálózat egyes hiányzó elemeinek megvalósítása I. ütem” kivitelezése A közbeszerzési eljárás mennyisége: A nyertes ajánlatevő feladata a KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0024 kódszámú pályázat keretében megvalósítani kívánt kerékpárút-hálózat I. ütemének megvalósítása, mely az alábbi munkarészeket foglalja magában: 1. „Tamási-Adorján kerékpárút” Koppány jobb parti szakasza hossza: 3767,44 m 2. „Tamási-Adorján kerékpárút” Erdőrész utcai csatlakozása a Szarkahegy utca felé. Kiinduló pontja azonos a II. j. jelű kerékpárútéval, végpontja az Erdőrész utca meglevő burkolatához való csatlakozásnál van. Hossza: 123,46 m. 3. „Tamási-Rácvölgy kerékpárút” folytatása, illetve csatlakoztatása a Szarkahegy, illetve Vágóhíd utcához. Hossza: 199,02 m Az építési munkák elvégzése keretében az alábbi feladatokat kell megvalósítania a nyertes ajánlattevőnek: 1.) Közművek kiépítése - erősáramú hálózatok kiépítése - víznyomócsövek kiépítése - gravitációs csatornák kiépítése - hírközlési kábelek védelembe helyezése - gázvezetékek 1.) Útépítési munkák - irtási munkák - földmunkák - nagytömegű földmunkák 1.) Útburkolatok kiépítése - aszfaltbeton útburkolatok és alaprétegei kiépítése - térkőburkolatok és alaprétegei kiépítése - szegélyépítések 1.) Víztelenítés 2.) Hídépítés, hídrehabilitáció 3.) Vasútépítés 4.) Forgalomtechnikai berendezések bontása, elhelyezése, áthelyezése - függőleges jelzések bontása, elhelyezése, áthelyezése - vízszintes jelzések bontása, elhelyezése, áthelyezése - Úttartozékok bontása, elhelyezése, áthelyezése
Tamási
3
Duviép 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. (név) 1028 Budapest, Táncsics M. u. 16. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) TAM-BAU Kft. (név) 7090 Tamási, Nyírfa sor 11. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
TAM-BAU Kft.
149850000
149250000
2012/12/04
2012/128
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.11.06.
14354/2012
45234111-7;45231400-9
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés
Budai fonódó villamos hálózat megvalósításához kapcsolódó erőátviteli kábelek kiépítése az Óbudai Promenád fejlesztési területén Szépvölgyi út – Nagyszombat utca közötti szakaszon a Budai fonódó projekt fejlesztési területe csatlakozik a III. kerületi Önkormányzat „Óbudai Promenád fejlesztése” című projektjéhez, melynek 2012. november 15-i véghatárideje miatt a megújuló felületek alá a Budai fonódó villamoshálózat üzeméhez szükséges kábel nyomvonal kiépítése a következő mennyiségben a dokumentációban részletezettek szerint: 1740 m erőátviteli kábel fektetése, 5 db MKEB tipusú műanyag BKV elosztó szekrény telepítése, földmunkával, helyreállítással. A kábel nyomvonal hossza 200 m, melyben 9 db 1000 mm2 SZAMKAM típusú vagy azzal egyenértékű erőátviteli vontatási kábel elhelyezése szükséges, a kapcsolódó elosztó szekrényekkel, kábelkötésekkel.
Budapest III. kerület, Nagyszombat utca és Bécsi út között, Bokor utca - Galagonya utca nyomvonalon
2
Ten-T Zrt. (név) 1025 Budapest, Cserje u. 14. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Dunagép Zrt. (név) 2316 Tököl, Csépi út 221. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Dunagép Zrt.
45000000
40994745
2012/09/03
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10406 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
2012/124
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.10.27.
16618/2012
45000000-7;45111000-8;45233228-3;45234130-6
Nyárád Község Önkormányzata
Nyárád, Petőfi utca folytatásában földút szilárd burkolatú úttá történő átépítése projekt burkolatépítési munkái
Vállalkozási szerződés a Nyárád, Petőfi utca folytatásában lévő földút szilárd burkolatú úttá történő átépítésére projekt burkolatépítési munkáira a következők szerint. 1.456 m földút korábban elkészült földművén az alábbi pályaszerkezeti rétegek megépítése: Zúzottkő alapréteg építése: 1.212 m3 Ckt réteg készítése: 4,5 m3 Aszfalt kötőréteg készítése, AC 22 jelű keverék: 434 m3 Aszfalt kopóréteg készítése, AC 11 jelű keverék: 239 m3
Nyárád-Kispodárpuszta
3
FINISHER 2003 KFT. (név) 8513 MIHÁLYHÁZA, KOSSUTH LAJOS UTCA 56. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) TRB ÉPÍTŐ KFT. (név) 9600 SÁRVÁR, UNGVÁR U. 20. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) HUN-ROAD MOVA ÉPÍTŐ KFT. (név) 9021 GYŐR, ÁRPÁD U. 14. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
FINISHER 2003 KFT.
39865993
2012/10/15
2012/124
Nyílt
2012.10.27.
16052/2012
45234115-5
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Mechanikus biztosítóberendezések felújítása Budafok-Háros, Nagytétény-Diósd, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Kőbánya Teherpályaudvar állomásokon
Mechanikus biztosító berendezések felújítása: • 1. rész: 1 db komplett szolgáltatás vasúti mechanikus biztosító berendezések felújítására Budafok-Háros állomáson és Nagytétény-Diósd állomáson, • 2. rész: 1 db komplett szolgáltatás vasúti mechanikus biztosító berendezések felújítására Berettyóújfalu állomáson és Biharkeresztes állomáson, • 3. rész: 1 db komplett szolgáltatás vasúti mechanikus biztosító berendezések felújítására Kőbánya Teher állomáson A főbb feladatok az egyes részajánlatokra vonatkozóan: 1. részajánlat: A nyertes ajánlattevő feladata a forgalmi irodai és állító berendezéseinek blokkelemeinek felújítása, tartalék alkatrészek biztosítása, kallantyúrúgók cseréje, állító központi vágányszám kijelző szekrények felújítása, kopott alkatrészeinek cseréje, tartalék alkatrészek beszerzése. A felújítandó blokkelemeket az Ajánlatkérő szolgáltatja részletekben. Felújításuk során az egyes esetek alapján kell a szükséges alkatrészeket (érintőrugó, határoló elemek, rudazat, cséve, fegyverzet vagy akadékmű egyes alkatrészei) felújítani, illetve cserélni. Vágányúti kallantyú esetén a kallantyúfeszítő rugó pótlása és a csappantyú pótlása a cél. Vágányszámjelző szekrény esetén a 2., 10., 11, 12, 18, 19, 20 és 35. sz. alkatrészek pótlása a cél. 2. részajánlat: Jelenlegi berendezés külsőtéri vonóvezeték hálózatán a hibaelhárítási és karbantartási munkálatokon kívül jelentősebb széleskörű felújításra évtizedek óta nem volt lehetőség, ezért szükségessé vált a vonóvezetékek, szerelvényeinek valamint csatornahálózatának felújítása. Berettyóújfalu állomás párosvégén 5 váltó és 3 retesz, páratlanvégén 3 váltó és 4 retesz van vonóvezetékes központi állításba bekötve. A feladat a dokumentációban meghatározott mennyiségek felhasználásával elsősorban a teljes páratlanvég, és a párosvég helyszínen meghatározott objektumainak felújítása. Főbb feladatok a dokumentációban meghatározott mennyiségű vonóvezetékpár cseréje, csatornacsigák cseréje tartószerkezettel, terelőcsigák lánccsatlakozásai cseréje, vascsatornák cseréje, betoncsatorna oldalelem, betoncsatornabak cseréje, csatorna tisztítása, csatornafedlapok felszedése- visszarakása-pótlása, csatornák tisztítása. Az sr1 sorompós útátjáró alatt a vonóvezetéki csatorna kitisztítása, kibélelése 7 db vonóvezetékpár részére. 3. részajánlat: Kőbánya Teher állomás: Főbb feladatok a dokumentációban meghatározott mennyiségű vonóvezetékpár cseréje, csatornacsigák cseréje tartószerkezettel, terelőcsigák lánccsatlakozásai cseréje, vascsatornák cseréje, betoncsatorna oldalelem, betoncsatornabak cseréje, csatorna tisztítása, csatornafedlapok felszedése- visszarakása-pótlása, csatornák tisztítása. A vonóvezetéki csatorna kitisztítása, kibélelése további vonóvezetékpár részére. Ajánlatkérő a részletes műszaki tartalmat a dokumentációban ismerteti.
Budapest, Nagytétény-Diósd
2
Távközlési és Biztosítóberendezési Építő és Szolgáltató Zrt. (név) 1142 Budapest, Tatai u. 3. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Rail Safe Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1141 Budapest, Szugló u. 82. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Rail Safe Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;;Távközlési Biztosítóberendezési Építő és Szolgáltató Zrt.
8000000
54542519
2012/10/16
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5358 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
2012/91
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.08.10.
9130/2012
45233142-6;45233252-0;45233330-1;45234130-6
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Útalap javítási, útalap építési és útburkolat felújítási munkálatok végzése
Útalap javítási, útalap építési és útburkolat felújítási munkálatok végzése 12 utcán, 6569 m2 felületen.
Hódmezővásárhely, Délibáb u., Virradat sor, Pálma u., Józsa u., Barázda u., Csáki K. u., Kovács I. u, Magyar u., Könyök u., Ilka u., Körte u.- Klauzál u. közötti összekötő u. Hódmezővásárhely - Erzsébet, Gyöngyvirág u.
1
Délút Építő és Bányászati Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Délút Építő és Bányászati Kft.
65000000
62868728
2012/05/09
2012/70
Nyílt
2012.06.22.
8838/2012
45233120-6;45231300-8;45234100-7;45233292-2;45247112-8;71320000-7
Magy Községi Önkormányzat
Magy-Apagy összekötőút építése
Vállalkozási (építési) szerződés a Magy-Apagy településeket összekötőút építése és kapcsolódó feladatok elvégzése céljából, a megrendelőáltal biztosított hatósági engedélyek és kiviteli tervek, valamint vízjogi létesítési engedélyes tervek alapján. A Magy és Apagy közötti összekötő út építése meglévĘbelterületi, szilárd burkolatú úthoz csatlakozó indulással, külterületen meglévĘföldút nyomvonalán haladva, keresztezve egy országos közforgalmú vasútvonalat, majd belterületen meglévő szilárd burkolatú úthoz csatlakozva zárul 2681,6 m hosszon, 6,0 m-es burkolatszélességben, mindkét oldali útpatkával. Csatlakozó út útlejáróinak kiépítése 50-50 m hosszon, beton átereszek beépítésével. Csatorna keresztezésekben beton átereszek beépítése, betontámfal építése. Elektromos légvezeték tartóoszlopok áthelyezése, az áthelyezéséhez szükséges terv elkészítése, az ezzel kapcsolatos esetleges egyeztetések, a jogerős vezetékjogi engedély megszerzésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Burkolati jelek felfestése 150 m2. Közúti jelzőtábláka felszerelése. A kivitelezés alatt az érintett közmĦvek üzemeltetőitől szakfelügyelet megrendelése és költségeinek viselése. Csapadékvíz elvezetés kiépítése a dokumentáció részét képezővízjogi létesítési engedély és tervdokumentáció alapján: a megépítendő összekötőút mentén vízelvezető csatorna és útárkok kiépítése terv szerint. A vízelvezetési terv elkészítése, az ezzel kapcsolatos esetleges egyeztetésekkel kapcsolatos tevékenységek ellátása. a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kezelői hozzájárulásában írt, annak megfelelő torkolati műtárgy elzáró szerkezet kiegészítő tervének elkészítése. Az úttervező tervezői művezetés biztosítása irányító mérnökre, 15 napra. Közúti-vasúti útátjáró építése terv szerint a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonal 198+14,90 sz. szelvényében terv szerint. Biztosító berendezés: vonat által vezérelt AS198 típusú automata fénysorompó telepítése félsorompóval kiegészítve; az áramellátáshoz 0.4 kV-os földkábel-hálózat (NAYY-0 0,6/1 kV 4x25 mm2) kiépítése 303 m nyomvonal hosszon. A BIZBER kiviteli tervek elkészítése, az ezzel kapcsolatos esetleges egyeztetések,engedélyezéssel kapcsolatos tevékenységek ellátása. A jelző, biztosító és távköző berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tevékenységek(103486/1974. Biztosítóberendezési és Automatizálási Szakosztály által kiadott utasítás szerint), különösen a próbaüzem, üzembe helyezés és üzembe helyezés utáni készenlét ellátása. A kivitelezés időtartamára a MÁV Zrt.-től vasúti szakfelügyelet megrendelése és költségeinek viselése. Kapcsolódó feladatoknál szükség szerint kiegészítő tervek készítése. A teljes megvalósulási dokumentáció 2 példányban történĘbenyújtása. A kivitelező feladata a hatósági használatbavételi engedélyeztetés elindítása. A hatósági eljárási díjakat a megrendelő fedezi.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Magy 03, 0136/4, 0137, 0133, 0131, 0130 0129, 0126, 0123/5, 0123/4, 0138/7, 0138/12, 0138/8, 0123/3, 0138/6, 0136/1, 0136/6, 0135, 0132/12, 109, illetve Apagy község esetében a 0261/20, 0261/1, 0266, 0270, 05, 0269, 0268, 0267/4, 0267/1, 0261/9, 0261/14, 153, 02, 0261/8, 0262, 0265/15, 0261/11, 0261/10, 0261/12, 0261/13, 0265/16, 0267/3, 0263, 0267/6, 0264 hrsz-ú ingatlanok.
5
Teerag-Asdag Kft. (név) 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Depona Plusz Kft. (név) 4913 Panyola, Szombathelyi út 61. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Swietelsky Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi József út 4-20. B. ép. 5. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Colas Út Zrt. (név) 1033 Budapest, Kórház út 6-12. 1. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
206165159
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4564 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
2012/45
Nyílt
2012.04.20.
3591/2012
50225000-8;45234100-7
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
„Pályaépítő és karbantartó nagymunkagépes feladatok ellátása a GYSEV Zrt. részére.”
„Pályaépítő és karbantartó nagymunkagépes feladatok ellátása a GYSEV Zrt. részére.”
GYSEV Zrt. hálózatán
1
Service-2014 Konzorcium (Swietelsky Vasúttechnika Kft. és KÖZGÉP Zrt. közös ajánlattevők) (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
Service-2014 Konzorcium (Swietelsky Vasúttechnika Kft. és KÖZGÉP Zrt. közös ajánlattevők);Service-2014 Konzorcium (Swietelsky Vasúttechnika Kft. és KÖZGÉP Zrt. közös ajánlattevők);Service-2014 Konzorcium (Swietelsky Vasúttechnika Kft. és KÖZGÉP Zrt. közös ajánlattevők)
80000000
700000000
2011/10/06
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 74 - 121673
2012/18
2012.02.10.
1712/2012
45234160-5
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés a HÉV vonalain értéknövelő felújítások végzésére, áramellátás és felsővezeték építés szakterületen - A Szentendrei HÉV vonalán (A. rész), - A Ráckevei HÉV vonalán (B. rész), - A Gödöllői HÉV vonalán (C. rész.
„A” rész: Szentendre Főbb mennyiségek: # 17 db oszlop csere # 1200 m munkavezeték csere # 1160 m 240mm2-es tápkábel szerelés „B” rész: Ráckeve Főbb mennyiségek: # 19 db oszlopcsere; # 4400m munkavezeték csere; # 2260m 240mm2-es tápkábelezési munkák; # 900m 1000mm2-es földkábelfektetés „C” rész: Gödöllő Főbb mennyiségek: # 20 db oszlop csere # 2600 m munkavezeték cseréje # 140 m 240mm2-es tápkábel szerelés # 4120 m 1000mm2-es földkábel fektetése
BKV Zrt. Szentendrei, Ráckevei, Gödöllői HÉV vonala
3
Dunagép Zrt. (név) 2316 Tököl Csépi út 221 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Tefra-X Kft. (név) 1132 Budapest Visegrádi u. 26/B (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) KKV-2011 Konzorcium (név) 1239 Budapest Haraszti út 44 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
DUNAGÉP Zrt.;DUNAGÉP Zrt.;DUNAGÉP Zrt.
325000000
2011/08/22
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14726 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---