Közbeszerzések eredményei (Kommunikációs tárgyú) - 2012
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2012/133
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.11.16.
17069/2012
79416000-3;79340000-9;79821000-5;79961100-9;79553000-5;92111200-4
Kiskőrös Város Önkormányzata
„Kiskőrös városközpont rekonstrukció” projekt tájékoztatási és városmarketing feladatainak teljes körű ellátása két részben.
„Kiskőrös városközpont rekonstrukció” projekt tájékoztatási és városmarketing feladatainak teljes körű ellátása két részben 1. rész Mennyisége: „Kiskőrös városközpont rekonstrukció” projekt tájékoztatási és nyilvánosság feladatainak teljes körű ellátása. A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza. Becsült érték: nettó 4,8 millió Ft. 2. rész: Mennyisége: „Kiskőrös városközpont rekonstrukció” projekt városmarketing feladatainak teljes körű ellátása. A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza. Becsült érték: nettó 9,35 millió Ft.
Kiskőrös
3
RVI Magyarország Kft. (név) 1119 Budapest, Fehérvári út 179. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) MITT Befektetésszervezési Zrt. (név) 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) GEKKO Consulting Kft. (név) 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
;Média Kalauz Bt.
9300000
2012/131
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.11.12.
17610/2012
79416200-5
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Vállalkozási szerződés a „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása” tárgyú projekthez kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására, valamint szemléletformálási eszközrendszer, ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítására II. - KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0003
Vállalkozási szerződés a „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása” tárgyú projekthez kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására, valamint szemléletformálási eszközrendszer, ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítására II. - KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0003: Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: • 1 db nyitórendezvény • 1 db zárórendezvény • 50 000 db szórólap Szemléletformálási eszközrendszer, ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítása: • 2 db többnyelvű információs és eligazító tábla elkészítése és elhelyezése • 40 db növényismertető tábla elkészítése és elhelyezése • 1 db kert-grafika elkészítése (tablókhoz és kiállítási nyomatokhoz) • kastélyban található kiállítás bővítése (1 db) • 1 db audio-vizuális kiállítási installáció és film elkészítése és felszerelése
Magyarország, Dég
3
Momentum Mundi Consulting Kft. (név) 1138 Budapest, Turóc u. 5. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Arteregó Kft. (név) 1013 Budapest, Döbrentei utca 16. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Monogramma Kft. (név) 1092 Budapest, Ráday u. 24. I. em. 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Arteregó Kft
5950000
9475000
2012/10/30
2012/130
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás Nyílt
2012.11.10.
17350/2012
92111200-4;92111250-9
Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület
A KEOP-6.1.0/B/11-2011-0045 azonosító számú, „FENNTARTHATÓ MAGYAR KERTEK Környezetvédelmi ismeretterjesztés a városi kertek tulajdonosainak bevonásával” tárgyú projekt keretében médiatevékenység, tananyag- és tartalomfejlesztés, illetve filmkészítési feladatok elvégzése.
A KEOP-6.1.0/B/11-2011-0045 azonosító számú, „FENNTARTHATÓ MAGYAR KERTEK Környezetvédelmi ismeretterjesztés a városi kertek tulajdonosainak bevonásával” tárgyú projekt keretében ismeretterjesztési feladatok elvégzése. - Marketingkommunikációs terv (1 db) - Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi terv (1db) - A projekt arculat- és logótervezése (1 db) - Weboldal készítése (1 db) működtetése, fenntartása, online ügyfélszolgálat (12 hó időtartam); - Egyedi tartalomfejlesztés (120 cikk); - Egyedi fotókészítés (150 kép) - E-learning előadások (5 db) - Cikkszerkesztés, -korrektúra, -megjelentetés (12 hó időtartam); - Offline (5 db) és online kreatívok (5x5 db) elkészítése, legyártása; - ATL médiavásárlás és offline, online reklámkampány lefolytatása (6 hó időtartam); - Kiadványszerkesztés (1db) és -kiadás (20 000 példány); - BTL kommunikációs anyagok kidolgozása, hírlevél szerkesztése (11 db); - Rendezvényszervezés (5db) és a mintaprojektek(5 db) lebonyolítása; - Fotódokumentáció készítés (50 db kép/forgatási alkalom) - Szakmai forgatókönyvírás/story board (20 db) - Szakmai filmkészítés (20x5 perc) - DVD master készítés titlegrafikával és menüvel (1db) és sokszorítás (2000 db) - Kampányok hatékonyságának mérése (db/kampány); - Egyedi tartalomfejlesztés és forgatókönyvkészítés; - 20 db 5 perces szakmai kisfilm elkészítése és bemutatása - A rendezvényeken elhangzott előadások rögzítése
Magyarország
5
Media Factory Kft. (név) 1052 Budapest, Fehér Hajó utca 8-10. 1/7. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) MonDay Flórafilm Konzorcium (név) 1051 Budapest, József nádor tér 10. IV/8. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Insomnia Reklámügynökség Kft. (név) 1055 Budapest, Kossuth tér 18. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Online Media Kft. (név) 1092 Budapest, Ráday u. 26. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Alföld Kamera Debrecen Kft. és a Made in.hu Produkciós Iroda Kft. Konzorciuma (név) 4029 Debrecen, Csapó utca 30. IV. emelet (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Online Media Kft.
31460858
20313245
2012/10/26
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9652 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
2012/129
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.11.09.
14358/2012
79416000-3;79320000-3;79340000-9;79821000-5;92111200-4
Ózd Város Önkormányzata
„Megbízási szerződés keretében KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó PR, tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása.”
A nyilvánosság megfelelő biztosítása érdekében a projekt megvalósítási szakaszban közbeszerzési eljárás keretében a projektgazda önkormányzat kiválaszt a tájékoztatásért felelős céget. Feladatai közé tartozik többek között a lakosság folyamatos tájékoztatása a projekt megvalósítási szakaszában a projekt lezárásáig, illetve a kötelezően előírt kommunikációs elemek alkalmazása figyelembe véve a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs tervet. Jelen felhívás 2. számú mellékletében foglalt feladatokat köteles nyertes Ajánlattevő teljeskörűen ellátni. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök: - Megvalósítási szakasz tájékoztatási kötelezettségei - Nyitórendezvény - DM levélkampány - TV-fizetett megjelenés - Információs zöld szám működtetése munkanapokon - Sajtótájékoztató a projekt indításáról - Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról - Sajtóesemények szervezése - Ünnepélyes eseményekhez kapcsolódóan - Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában - Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése - A beruházás helyszínén B típusú tábla elkészítése és elhelyezése - Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment - Információs anyagok, kiadványok készítése - Fotódokumentáció készítése - Térképtér feltöltése - Kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése a meghatározott uniós arculati elemekkel - A kedvezményezett honlapján folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig egy logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. - A projekt honlapja, a projektfelszín infokommunikációsan akadálymentes - Megvalósítási szakaszt követő tájékoztatási feladatok - Sajtónyilvános ünnepélyes projekt záró rendezvény szervezése - Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése - Nyílt nap ügyfelek, partnerek, lakosság stb. részére - A beruházás helyszínén 2 db D típusú tábla elkészítése és elhelyezése
Magyarország, Ózd
1
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltatás és Ügynöki Kft. (név) 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Loxton Nyomdaipari Kft. (név) 2113 Erdőkertes, Banka u. 6. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
SPRINT Nyomdaipari Szolgáltatás és Ügynöki Kft.
11895000
11895000
2012/08/10
2012/126
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.10.31.
17000/2012
79416200-5;79952000-2
LEED Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programból támogatott "SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK" a környezet érdekében a környezetvédelem és fenntarthatóság elvének megvalósítása a gazdasággal és a közszférával karöltve a szociális vállalatokkal (rövid név: SOPRO, regisztrációs szám: L00150) elnevezésű projekt keretén belül Vállalkozási szerződés alapján szakmai, szakértői, rendezvényszervezési és kommunikációs tevékenységek elvégzése.
Közbeszerzés tárgya: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programból támogatott "SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK" a környezet érdekében a környezetvédelem és fenntarthatóság elvének megvalósítása a gazdasággal és a közszférával karöltve a szociális vállalatokkal (rövid név: SOPRO, regisztrációs szám: L00150) elnevezésű projekt keretén belül Vállalkozási szerződés alapján szakmai, szakértői, rendezvényszervezési és kommunikációs tevékenységek elvégzése. Közbeszerzés mennyisége: c.1. A szociális vállalkozások mintaértékű együttműködéseit bemutató esettanulmányok elkészítése (30 db) Az esettanulmányok tervezett tartalma: 1. Szervezet neve, elérhetőségei, bemutatása. 2. A megoldás rövid megnevezése: A megoldás jellegéhez illeszkedő, rövid tömör megfogalmazás vagy fantázianév. 3. A szükségletek, piaci igények bemutatása: Kérjük, mutassa be, hogy milyen igények, szükségletek, problémák megoldása érdekében „találták ki” az újszerű, innovatív megoldást a szociális vállalkozás, illetve a civil szféra, közszféra, vagy magánszféra szereplővel. 4. A megoldás tartalma, összefoglaló leírása: A tartalmi ismertetésben ki kell térni a termék/szolgáltatás kidolgozásának részleteire, az időközben felmerült problémákra, az ezekre kidolgozott válaszokra, az elért eredményekre, valamint a működés bemutatására (szükséges humán és anyagi erőforrások, módszertan stb.). Ebben a részben kiemeljük és ismertetjük a megoldás kulcselemeit (különösen a társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi fenntarthatósági feltételeket), amelyek valóban szükségesek ahhoz, hogy működjön a bevált megoldás (pl. stratégiai gondolkodás, folyamatos igényfelmérés, széleskörű partnerség stb.). 5. A megoldás mások általi hasznosítási lehetőségei: A projekt céljával összhangban bemutatjuk, hogy a megoldás milyen módon (módszerek, lépések, szükséges háttér stb.) adható át más szervezetek részére. 6. Egyéb megjegyzés, javaslat. A dokumentum terjedelme: összesen max. 250 oldal. c.2. Partneri és piaci környezet felmérések A c.3. tevékenység (inkubációs folyamat és termékfejlesztés) megalapozása érdekében a kiválasztott 3 szociális vállalkozás piaci és partneri környezetének felmérése történik meg, melynek része a szervezet jelenlegi piaci helyzetének, szervezeti erőforrásainak, tevékenységének, partneri körének (beszállítók, ügyfelek, szakmai partnerek stb.) feltérképezése, továbbá potenciális új piaci lehetőségek azonosítása. A dokumentum terjedelme: max. 15 oldal/szervezet, összesen 45 oldal. c.3. Inkubációs folyamat szakmai támogatása A projektbe bevont 3 szociális vállalkozásnál termékfejlesztés megvalósítása (1-1 db termék) a c.2. tevékenység keretében végzett felmérések, a c.4-c.6. alatti szakértői tevékenységek, és az ausztriai modell projektek tapasztalatainak figyelembe vételével. A termékfejlesztés magában foglalja a termékek meghatározását, a technológiai folyamatok kidolgozását, betanítását, üzleti terv készítését. Cél új termékek készítése elsősorban a háztartási és ipari hulladékok újrahasznosítására, újrahasználata révén. A kísérleti termékfejlesztési folyamat megvalósítása megalapozza a szociális vállalkozások számára hosszú távon is működtetendő inkubációs háttérszolgáltatásokat a LEED NP Kft. bázisán. c.4. Szakmai háttértanulmány A magyar szociális vállalkozások jogi és finanszírozási hátterének leírása, lehetőségek és korlátok számbavétele, szakmai ajánlások megfogalmazása A dokumentum terjedelme: max. 10 oldal c.5. Szociális védjegy kidolgozáshoz szakértő igénybevétele 1 fő szakértő rendelkezésre bocsátása, aki részt vesz a szociális védjegy kidolgozását célzó szakmai rendezvényeken (4 szakértői nap). c.6. A képzési kézikönyv és a továbbképzési dokumentáció kidolgozáshoz szakértő igénybevétele. 1 fő szakértő rendelkezésre bocsátása, aki részt vesz a képzési kézikönyv és a továbbképzési dokumentáció kidolgozását célzó szakmai rendezvényeken (4 szakértői nap). c.7.Érzékenyítési, szemléletformáló kampány A c.1-c.6. tevékenységekhez kapcsolódó eredmények terjesztése és a projekt hatásainak erősítése érdekében érzékenyítési és szemléletformáló kampány végrehajtása. Ennek részeként 1) sajtó megjelenések kivitelezése (összesen 15 db TV, rádió, internetes újság, újságcikkek), 2) célzott tárgyalások lefolytatása szemléletformálási, üzleti együttműködések kialakítása céljából (min. 10-10 közintézménnyel és vállalkozással), és 3) projektzáró kiadvány készítése (500 pld-ban, 16 oldal, A4, színes, irka fűzött, magyar és német nyelven a megrendelő által átadott tartalmi leírás és fotók alapján). c.8. Konferenciaszervezés A c.1-c.7. tevékenységek eredményét bemutató, illetve megalapozását célzó 1 db 1 napos regionális projekt rendezvény megszervezése 100 fő részvételével. Biztosítani kell a résztvevők meghívását, regisztrálását, napközbeni ellátását (ebéd, frissítők, kávé a szünetekben), a rendezvény helyszínét megfelelő konferenciatechnikai felszereltséggel (bútorok, hangosítás, mobil mikrofon), német-magyar szinkrontolmácsolást, tolmácsberendezést, moderációt, előadókat. c.9.Tanulmányút szervezés A SOPRO együttműködési platform magyar tagjai és a projekt egyéb együttműködő partnerei részére 1 napos, 20 fős ausztriai tanulmányút szervezése a tapasztalatok megismerése és cseréje érdekében. Biztosítani kell a szakmai program összeállítását, a szállítást, résztvevők számára ebédet, továbbá német-magyar tolmácsolást. c.10.Projekt tábla és molinó beszerzése A kötelezően előírt 1-1 db tájékoztató tábla és a projekt rendezvényein használandó projekt molinó elkészítése az előírásoknak megfelelően. A részletes és tételes mennyiségéket és feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Magyarország, Szombathely, Móricz Zs. u. 27.
3
Regionális Humán Innováció Közhasznú Nonprofit Kft. (név) 9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6. C. II. em. (cím) HU (székhely szerinti ország) Scardobona Consulting Kft. (név) 9400 Sopron, II Rákóczi F. utca 47. (cím) HU (székhely szerinti ország) Pannon Novum Nonprofit Kft. (név) 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Regionális Humán Innováció Közhasznú Nonprofit Kft.
14186592
14000000
2012/10/15
2012/124
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.10.27.
16757/2012
79416200-5
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Vállalkozási szerződés a „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása” tárgyú projekthez kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására, valamint szemléletformálási eszközrendszer, ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítására - KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0003
Vállalkozási szerződés a „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása” tárgyú projekthez kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására, valamint szemléletformálási eszközrendszer, ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítására, az alábbiak szerint: Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: • 1 db nyitórendezvény • 1 db zárórendezvény • 50 000 db szórólap Szemléletformálási eszközrendszer, ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítása: • 2 db többnyelvű információs és eligazító tábla elkészítése és elhelyezése • 40 db növényismertető tábla elkészítése és elhelyezése • 1 db kert-grafika elkészítése (tablókhoz és kiállítási nyomatokhoz) • kastélyban található kiállítás bővítése (1 db) • 1 db audio-vizuális kiállítási installáció és film elkészítése és felszerelése Az ellátandó feladatokat a dokumentáció részét képező feladat-meghatározás ismerteti. A projekt tervezett időbeni ütemezése: A kivitelezési munkák időtartama: előreláthatóan 2012. októbertől 2014. június 30-ig. A projekt megvalósításának határideje: 2014. július 31.
Magyarország, Dég
0
(név) (cím) (székhely szerinti ország)
2012/121
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.10.19.
16097/2012
79416000-3;79320000-3;79340000-9;79821000-5;92111200-4
Kelet-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás
„Megbízási szerződés keretében a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0064 azonosító számú „Kelet-Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” keretében a Kelet-Nyírség Beruházási Társulás által lefolytatott II. fordulós projekttel kapcsolatos PR tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátása”
Megbízási szerződés keretében a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0064 azonosító számú „Kelet-Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” keretében a Kelet-Nyírség Beruházási Társulás által lefolytatott II. fordulós projekttel kapcsolatos PR tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi feladatok ellátása: A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza. Az Ajánlattevőnek a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs csomag megvalósítása a feladata. A feladatok részletezése: • 8 db „B” típusú hirdetőtábla kihelyezése a projekt helyszíneken a kivitelezési munkák megkezdésével egyidejűleg, • 8 db „D” típusú Emlékeztető tábla kihelyezése a projekt helyszíneken a kivitelezési munkák befejezése után • Nyomtatott sajtóban való megjelenés biztosítása (fizetett média megjelenés; cikkek, interjúk, 1 db), • Televízióban való megjelenés biztosítása (1 db), • Nyitórendezvény szervezés (a közbeszerzések eredményeképpen létrejövő szerződések megkötését követően) • Záró-rendezvény szervezése • Sajtótájékoztató szervezése (a közbeszerzések eredményeképpen létrejövő szerződések megkötését követően, 1 db), • Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról (a közbeszerzések eredményeképpen létrejövő szerződések megkötését követően, 1 db) • Szórólapok készítése és terjesztése (tervezés és gyártás, 4.800 db, A5 formátumú, 4 oldalas, színes kivitelű) • Internetes honlap létrehozása és üzemeltetése a projekt időszak alatt (honlap létrehozása a szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül, ajánlatkérővel egyeztetett tartalommal), • Zöld szám létrehozása és üzemeltetése a projekt időszaka alatt, • Közvélemény kutatás készítése és az eredmények értékelése (1 db), • Válságkommunikációs terv készítése, krízismendzsment, • Médiaelemzés és egyéb analízis elvégzése • Kommunikációs és cselekvési terv készítése • Reklámtárgyak készítése (társult települések, valamint az NFÜ, EU logók használatával, 300 db) • 5 db Fotódokumentációk készítése (településenként, a megvalósulási folyamat nyomon követhetőségének biztosításával), • 8 db lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése, • TÉRKÉPTÉR feltöltése tartalommal • Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik az EU támogatására vonatkozó folyamatos figyelem felhívás. A részletes információktat az Ajánlattételi felhívás tartalmazza. Közbeszerzés becsült értéke: nettó 9.900.000.- HUF
Apagy Napkor Nyírtét Baktalórántháza Ófehértó Magy Nyíribrony Ramocsaháza
2
„Apagy térség 2012.” Konzorcium, vezetője: „DEKÁD” Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft (név) 4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 8. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Á.Tóth & Barátai Produkciós- és Reklámügynökség Kft. (név) 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 6. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
„Apagy térség 2012.” Konzorcium, vezetője: „DEKÁD” Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft
9900000
9900000
2012/09/15
2012/120
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.10.17.
16011/2012
79416000-3;79340000-9;79821000-5;92111200-4
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Megbízási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006 azonosítószámú „Árvízvédelmi fővédvonal a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program megvalósításához szükséges PR és tájékoztatási feladatok ellátására.
Megbízási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006 azonosítószámú „Árvízvédelmi fővédvonal a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program megvalósításához szükséges PR és tájékoztatási feladatok ellátására. Az alábbi feladatok teljes körű ellátása: Az „Árvízvédelmi fővédvonal a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program (a továbbiakban, mint „Projekt”) megvalósításához kapcsolódó PR és tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése, lebonyolítása megbízási szerződés keretében a Projekt keretében létrehozott valamennyi létesítmény átadás-átvételi eljárásához kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenységek lebonyolításáig. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok: A) A Projekt megvalósítási szakaszában: 1. A Projekt sajtónyilvános nyitórendezvényének szervezése 2. Sajtótájékoztató a Projekt indításáról (1-1 sajtótájékoztató Mesterszállás és Szelevény településeken) 3. Sajtóközlemény kiküldése a Projekt indításáról 4. A pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínein és felületvédelme (Mesterszállás településen 1 db, Szelevény településen 2 db tábla elhelyezése) 5. Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány tervezése és gyártása 6. PR-film készítése 7. Fotódokumentáció, videodokumentáció készítése 8. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 9. A Projekt honlapjának a W3C szabvány szerinti infokommunikációs akadálymentesítése és üzemeltetése a szerződés időtartama alatt, ahol folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével B) A Projekt megvalósítását követő szakaszban: 1. A Projekt sajtónyilvános záró/átadó - megnyitó rendezvényének szervezése 2. Sajtótájékoztató a Projekt zárásáról (1-1 sajtótájékoztató Mesterszállás és Szelevény településeken) 3. DVD kiadvány készítése 4. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 5. A pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínein A nyertes ajánlattevő kötelezettségei a fenti feladatai ellátása során: - a környezettudatosság közvetítése, környezettudatos rendezvény-körülmények biztosítása; - a nyilvános eseményeken és a tájékoztatás során az esélyegyenlőség megjelenítése és szegregációmentes kommunikáció folytatása, esélytudatosság közvetítése; - a közbeszerzések Kbt-ben előírt nyilvános adatairól haladéktalanul, a Projekt előrehaladásáról legalább negyedévenkénti frissítéssel tájékoztatás közzététele a honlapon, illetve a nyomtatott helyi újságokban, elektronikus és on-line médiában. Az igényelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos valamennyi költség a nyertes ajánlattevőként szerződő felet terheli, a megbízási díjon felül az ajánlatkérő semmilyen más díjat vagy költséget nem fizet. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötést követő 15 munkanapon belül a tevékenysége megvalósítása tekintetében készített ütemtervét ajánlatkérő részére átadni, egyeztetés és jóváhagyás céljából. A nyertes ajánlattevő köteles a feladatait az ajánlatkérő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően végrehajtani. Az ütemtervet az alábbiak figyelembevételével szükséges elkészíteni: • a nyertes ajánlattevő a Nyitórendezvényt a kivitelezéshez kapcsolódó első munkaterület átadást követő 30 napon belül köteles lebonyolítani, • a nyertes ajánlattevő a Zárórendezvényt a kivitelezéshez kapcsolódó utolsó műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül köteles lebonyolítani. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban megnevezett PR és tájékoztatási feladatokat az „ÚSZT arculati kézikönyv” és a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elérhetővé tett (http://www.nfu.hu/doc/25) dokumentumok előírásai szerint kell elvégeznie.
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
3
Szféra-Tisza Kft. (név) 5000 Szolnok, Damjanich u. 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Hatás Reklámstúdió Kft. (név) 1193 Budapest, Bocskai u. 26. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) boommédia Kft. (név) 5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 19. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Szféra-Tisza Kft.
7600000
7500000
2012/10/03
2012/99
Nyílt
2012.08.31.
13052/2012
92111200-4
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Pénzügyi tájékozottságot növelő tematikus rövidfilmek készítése
Pénzügyi tájékozottságot növelő tematikus rövidfilmek készítése. 16 db, egyenként 60 másodperces, HD minőségű 3D animációs kisfilm elkészítése (a kreatív tervezéstől az utómunkáig) az Ajánlatkérő által meghatározott témákban a dokumentációban részletezettek szerint.
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
6
Hammer Advertising Kft. és Post Edison Computer Graphics Kft. közös ajánlattevő (A. és B. változatban) (név) 1037 Budapest, Farkastorki út 18. és 1034 Budapest, Seregély köz 1-3. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Umbrella Kreatív Műhely Kft. (név) 2040 Budaörs, Kertész u. 13/B (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) BPAnim Holding Kft. (A. és B. változatban) (név) 1026 Budapest, Gábor Áron u. 24. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Focus-Fox Digital Video Studio Kft. (név) 1024 Budapest, Hűvösvölgyi út 141. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Hammer Advertising Kft. és Post Edison Computer Graphics Kft. közös ajánlattevő( „A” változatú ajánlata)
30880000
2012/08/17
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9923 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
2012/98
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.08.29.
12844/2012
79952000-2;79970000-4;92111200-4;92220000-9
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Vajda Péter Veszprém Megyei Egyesülete
Veszprém Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Vajda Péter Veszprém Megyei Egyesülete „FelÉLED?” című KEOP-6.1.0/B/09-2011-0043 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások beszerzése.
Veszprém Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Vajda Péter Veszprém Megyei Egyesülete „FelÉLED?” című KEOP-6.1.0/B/09-2011-0043 azonosító számú projektje megvalósításához szükséges szolgáltatások beszerzése, az alábbi főbb mennyiségek és az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint: I. részfeladat: Rendezvények lebonyolítása – 6 alkalom + 2000 db ajándéktárgy II. részfeladat: Rendezvények hátterének biztosítása – 6 alkalom III. részfeladat: Kiadványkészítés és előadássorozat – 24 oldalas kiadvány 5000 példányszámban, kb. 3332 db leporello, 100 db plakát; előadássorozat 2 témában 5-5 helyszínen IV. részfeladat: Kommunikációs tevékenység (újsághirdetés, felületvásárlás) – 3 db újságcikk, bannerek, összesen 11 milliós elérést garantáló 4 db sugárzási szerződés V. részfeladat: Kisfilmek és spotok gyártása – 2 db 8 perces és 2 db 10 perces kisfilm, 4 db tv spot
Közép-dunántúli régió, Veszprém megye
2
ÖKO-Játék Kft. (név) 1124 Budapest, Thomán István utca 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) RMPI Kft. (név) 1194 Budapest, Nagyszeben utca 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
ÖKO-Játék Kft.;Tari Tibor egyéni vállalkozó;ÖKOPolisz Klasztermenedzsment Kft.;Pannon Értékmentő és Média Szolgáltató Kft.;AP Marketing Kft.
3274800
17074103
2012/08/07
2012/94
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.08.17.
11007/2012
79416000-3;79416100-4;79416200-5
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére PR és kommunikációs tanácsadói feladatok ellátása.
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére PR és kommunikációs tanácsadói feladatok ellátása. Public relations szolgáltatások (sajtókapcsolati feladatok) és kommunikációs tanácsadási feladatok ellátása: - médiafigyelés, napi hírfigyelés - Alapkezelő megjelenéseinek napi gyűjtése, rendszerezése, értékelése - szakmai sajtóközlemények kidolgozása - szakmai sajtóközlemények terjesztése - interjúk szervezése - videointerjúk szervezése és kivitelezése - megjelenések jóváhagyatása - riportolás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé - projektbefektetések kapcsán témakidolgozás - kapcsolattartás projektcégek kommunikációs felelőseivel - javaslat kidolgozása a PR tevékenységek eredményességének és hatékonyságának független mérésére - szükség szerinti konfliktus-kezelést igénylő helyzetekben krízis-kommunikációs tevékenységek tervezése és végrehajtása a konfliktus kedvező eredménnyel történő megoldásához. Kommunikációs stratégiai tanácsadói feladatok ellátása: - médiakörnyezet elemzése - kockázati tőke szektor kommunikációs elemzése - média igények elemzése, proaktív gyűjtése - közép és hosszú távú kommunikációs stratégia alakítása - negyedéves tématervek kialakítása.
1077 Budapest, Wesselényi u. 28.
3
Pressonline Kommunikációs Tanácsadó Kft. (név) 4032 Debrecen, Hatvani I. u. 13. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) LWp Kommunikáció Kft. (név) 1113 Budapest, Dinnye u. 12. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Goodwill Communications Kft. (név) 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Goodwill Communications Kft.
875000
5130000
2012/07/06
2012/92
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.08.13.
12177/2012
79416000-3;79340000-9;79821000-5;92111200-4
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ
„Észak-magyarországi Jogpont+” média és nyilvánosság biztosítási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében
„Észak-magyarországi Jogpont+” média és nyilvánosság biztosítási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiakban, illetve az ajánlati dokumentációban részletezettek, illetve az Új Széchenyi Terv arculati kézikönyvében előírt formátumban a következők szerint: - 20 alkalommal televíziós megjelenés - 56 alkalommal rádiós megjelenés - 40 alkalommal nyomtatott sajtóban történő megjelenés - 50.000 db szórólap - 10 db plakát, nyilvános utcai hirdetmény - 2.000 db Nyomdai szakkiadványok– Jogpont+ tájékoztató füzetek - 8.000 db reklám tárgyak készítése - 22 alkalom rendezvényszervezés - 10 db Internetes banner - 1 db nyitó és 1 db záró rendezvény sajtótájékoztatóval egybekötve
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye területe
2
TEACH Oktató és Számviteli Szolgáltató Kft. (név) 2049 Diósd, Radnóti M. u. 27. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) C.P. Consulting Kft. (név) 2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 53. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
TEACH Oktató és Számviteli Szolgáltató Kft.
21150000
2012/07/31
2012/85
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.07.27.
11187/2012
79416000-3;79340000-9;79821000-5;92111200-4
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Megbízási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006 azonosítószámú „Árvízvédelmi fővédvonal a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program megvalósításához szükséges PR és tájékoztatási feladatok ellátására.
Megbízási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0006 azonosítószámú „Árvízvédelmi fővédvonal a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program megvalósításához szükséges PR és tájékoztatási feladatok ellátására. A szolgáltatás CPV kódjai: 79416000-3 Public relations szolgáltatások (Fő tárgy) 79340000-9 Hirdetési és marketing szolgáltatások 79821000-5 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások 92111200-4 Reklám, propaganda és ismeretterjesztő film és videofilm gyártása Az alábbi feladatok teljes körű ellátása: Az „Árvízvédelmi fővédvonal a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében (10.08 árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program (a továbbiakban, mint „Projekt”) megvalósításához kapcsolódó PR és tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése, lebonyolítása megbízási szerződés keretében a Projekt keretében létrehozott valamennyi létesítmény átadás-átvételi eljárásához kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenységek lebonyolításáig. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok: A) A Projekt megvalósítási szakaszában: 1. A Projekt sajtónyilvános nyitórendezvényének szervezése 2. Sajtótájékoztató a Projekt indításáról (1-1 sajtótájékoztató Mesterszállás és Szelevény településeken) 3. Sajtóközlemény kiküldése a Projekt indításáról 4. A pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínein és felületvédelme (Mesterszállás településen 1 db, Szelevény településen 2 db tábla elhelyezése) 5. Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány tervezése és gyártása 6. PR-film készítése 7. Fotódokumentáció, videodokumentáció készítése 8. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 9. A Projekt honlapjának a W3C szabvány szerinti infokommunikációs akadálymentesítése és üzemeltetése a szerződés időtartama alatt, ahol folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével B) A Projekt megvalósítását követő szakaszban: 1. A Projekt sajtónyilvános záró/átadó - megnyitó rendezvényének szervezése 2. Sajtótájékoztató a Projekt zárásáról (1-1 sajtótájékoztató Mesterszállás és Szelevény településeken) 3. DVD kiadvány készítése 4. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 5. A pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínein A nyertes ajánlattevő kötelezettségei a fenti feladatai ellátása során: - a környezettudatosság közvetítése, környezettudatos rendezvény-körülmények biztosítása; - a nyilvános eseményeken és a tájékoztatás során az esélyegyenlőség megjelenítése és szegregációmentes kommunikáció folytatása, esélytudatosság közvetítése; - a közbeszerzések Kbt-ben előírt nyilvános adatairól haladéktalanul, a Projekt előrehaladásáról legalább negyedévenkénti frissítéssel tájékoztatás közzététele a honlapon, illetve a nyomtatott helyi újságokban, elektronikus és on-line médiában. Az igényelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos valamennyi költség a nyertes ajánlattevőként szerződő felet terheli, a megbízási díjon felül az ajánlatkérő semmilyen más díjat vagy költséget nem fizet. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötést követő 15 munkanapon belül a tevékenysége megvalósítása tekintetében készített ütemtervét ajánlatkérő részére átadni, egyeztetés és jóváhagyás céljából. A nyertes ajánlattevő köteles a feladatait az ajánlatkérő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően végrehajtani. Az ütemtervet az alábbiak figyelembevételével szükséges elkészíteni: • a nyertes ajánlattevő a Nyitórendezvényt a kivitelezéshez kapcsolódó első munkaterület átadást követő 30 napon belül köteles lebonyolítani, • a nyertes ajánlattevő a Zárórendezvényt a kivitelezéshez kapcsolódó utolsó műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül köteles lebonyolítani. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban megnevezett PR és tájékoztatási feladatokat az „ÚSZT arculati kézikönyv” és a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elérhetővé tett (http://www.nfu.hu/doc/25) dokumentumok előírásai szerint kell elvégeznie.
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
4
Aapril Kommunikációs Kft (név) 1054 Budapest, Perczel Mór u. 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Right Communication Kft. (név) 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. 2. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Socialize Kft. (név) 1033 Budapest, Váci út 110. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Unicus Hungary Kft. (név) 1022 Budapest, Szemlőhegy utca 2. 1. em. 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
7600000
2012/83
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.07.23.
10658/2012
92111200-4
Kastner & Partners Nemzetközi Reklámügynökség Kft.
"Olyanok, mint mi 2012„ című és”Értékeket kapunk„ című projekt keretében Társadalmi célú reklámfilm-készítés beszerzése tárgyban
Társadalmi célú reklámfilm-készítés megbízási szerződés az „Olyanok,mint mi 2012” című és „Értékeket kapunk” című projekt keretében 1. Olyanok, mint mi 2012 Spothossz: 25” Szinopszis / „Születés”: Egy újdonsült apukát látunk hátulról az üvegfal előtt állni az újszülött osztályon. Elérzékenyülve nézi újszülött gyermekét, sóhajt egyet, mereng a jövőn. (Egy szülő csakis a legjobbat szeretné a gyermekének, és mindent megtesz, hogy biztonságban és szeretetben cseperedhessen értékes felnőtté. Eddigi tapasztalatai alapján Magyarország erre kiválóan alkalmas helynek bizonyult.) A kamera végigsvenkel a pólyások során, de nem állapodik meg egyiken sem, folyamatos, lassú mozgásban marad. Az apa hangját halljuk, enyhe, kedves akcentussal, de csupa büszkeséggel, lelkesedéssel, reménnyel a hangjában: A mese a kis rókáról, a Vuk olyan aranyos, vajon az lesz majd a kedvence…?!(ábrándosan)… (Közben a kamera folyamatosan mutatja a pólyásokat) Ő is majd vízilabdázni akar, mint a többi srác?(kérdően) Szegénykém, ennyi szép magyar lány közül hogyan választ majd?(nevet) (A kamera ekkor megállapodik végre egy mandulaszemű, fekete hajú szép kínai kisbabán. Rögtön szöget vált a kamera, és már a párás tekintetű, büszke kínai apukát látjuk, akinek eddig a belső monológját hallottuk. Felirat: Köszönöm, hogy itthon érezhetem magam. 2. Értékeket kapunk Spothossz mindkét reklámfilmnél: 25” Szinopszis 1. / Salsaoktatás: Egy táncterem ajtaja nyílik, az ajtón plakát hirdeti magyarul: Klári és Ferkó Salsaiskolája – lüktető ritmusok, forró hangulat A terembe egy fiatal pár lép be bizonytalanul, láthatóan először vannak ott. Bent nincs senki, csak a két tanár, a színes, brazilos ruhába öltözött Klári és Ferkó. Ahogy belépnek, egyből rájuk reppenek. ”Gyertek csak, gyertek, jó helyen jártok, itt van a salsaoktatás!” Azzal megragadják őket, és előre vonszolják a magnóhoz. Ferkó beindítja a zenét, igazi salsa szól. Majd az oktatók belekezdenek: egymással szemben állnak, a fiú keze a lány derekán, és a csárdásra kísértetisesen hasonlító táncot kezdenek gyors ütemben járni. Ferkó közben hangosan kurjongat és mondja az instrukciókat a döbbenten álló párnak: „Egyet jobbra, egyet balra, hát hol a szenvedély, kérem, ha nem itt, juhhééééé!” Vágás. Egy kedves, autentikus brazil ruhába öltözött brazil táncospárt látunk, akik pozitívan mosolyognak a kamerába. VO: Nélkülük lehet, nem lenne az igazi. Élvezzük a kultúrák sokszínűségét Magyarországon! Szinopszis 2. / Kínai étterem Egy belvárosi üzletsor kirakatán nyitunk, közeli az egyik üzlet tábláján, ami nagy, színes, kínai hatású betűkkel és színvilággal hirdeti: Laci Kínai Konyhája Nyílik az ajtó, egy fiatal pár lép be az étterembe, ami eléggé eklektikusan van berendezve: van itt kínai szerencsehozó macska, lampion, japán esernyők, magyaros, kockás terítő az asztalokon. Az ételpult mögött a hentes kinézetű, holdvilágképű Laci áll. A párocska bizonytalanul néz végig az ételkínálaton, ami kínai étteremhez képest eléggé magyarosnak tűnik. Majd bizonytalanul rendelni kezdenek: „Tavaszi tekercs van?” „Itt? Hogyne volna, kérem” – azzal a kezébe vesz egy jellegzetes magyar palacsintát, és beledob egy marék zöldsalátát, majd feltekeri, és kiteszi egy tányérra. A pár kétkedve nézi, de rendelnek tovább. „Csípős savanyú leves?”– azzal Laci már meri is ki a húslevest a tányérbe, és mellé rak a tálcára egy fél citromot és egy kis üveg Erős Pistát. „Ez itt pedig a grátisz, szerencsesüti! „– mondja, azzal fog egy túrós rétest, és rádob néhány négylevelű lóherés ajándékkártyát. Laci széles vigyorával, és a pár döbbent egymásra nézésével zárul a sztori. Vágás Egy kedves, autentikus kínai ruhába öltözött kínai párt látunk, akik pozitívan mosolyognak a kamerába. VO: Nélkülük lehet, nem lenne az igazi. Élvezzük a kultúrák sokszínűségét Magyarországon!
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
6
Design Marketing Kft. (név) 1126 Budapest, Fodor utca 21/a. II. em. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) LT Communication Kft (név) 1138 Budapest, Róbert K körút 18. A. ép. IV. em. 19. (cím) HU (székhely szerinti ország)
LT Communication Kft.
10360000
2012/06/25
2012/70
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.06.22.
5121/2012
79342200-5;39294100-0;92111210-7
NAP-HOLD EGYESÜLET
KEOP-6.1.0/B/11-2011-0078 nyertes pályázata alapján „Tudatos vásárlás és fogyasztás kampány Fejér megyében”
KEOP-6.1.0/B/11-2011-0078 nyertes pályázata alapján „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" tárgyában a 1) Szoftverfejlesztés 2) ATL kommunikációs anyagok elkészítése a) regionális TV spot elkészítése b) mini interjúk (rádióriportok) elkészítése c) Óriásplakát elkészítése d) Plakát e) free card 3) BTL kommunikációs anyagok elkészítése a) kiadvány b) textil bevásárló szatyor c) kitűző 4) ATL/BTL kampány a) Regionális TV spot b) Rádió szpot c) Rádió PR beszélgetés d) Mini-interjúk megjelentetése e) óriásplakát megjelentetése d) print hirdetés megjelentetése e) online hirdetés a) online PR cikk b) Social media kampány: közösségi média, online közösség kialakítása c) A3-as plakát terjesztése d) A3-as plakát fix helyeken történő elhelyezése e) Free card terjesztése, kiemelten Székesfehérváron, fiatalok által kedvelt szórakozóhelyeken, tartókban való elhelyezés. f) Kiadvány terjesztése 5) Grafikai munkák 6) Sajtótájékoztató megszervezése 7) Sajtóközlemény kiadása 8) D típusú tábla elkészítése
Kisapáti, Kisapáti-hegy 909.
2
Fidelio Média Kft. (név) 1118 Bp. Somlói u. 33/a. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) New Message Kft. (név) 1112 Budapest, Kánai út 5. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Fidelio Média Kft.
18927412
18971200
2012/03/10
2012/60
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.05.28.
4685/2012
79341400-0;79211200-8;79212100-4;79212110-7;79311210-2;79342200-5;72000000-5;72200000-7;79952000-2;92111200-4;80000000-4;80310000-0;80540000-1;70310000-7;79311200-9
Közöld Közhasznú Alapítvány
A KEOP-6.1.0/B/11-2011-0066 pályázati azonosító számú, „Közöld Roadshow” környezettudatos tematikájú rendezvénysorozat szervezése című projekt megvalósulását elősegítő szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés(ek)megkötése.
Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz) 1400/01 egyéb berendezések, felszerelés ● 1 db Laptop + táska (pl. Samsung NP300E5A-A03HU, memória: 4GB DDR3, kijelző 15,6” HD LED, Winchester: 500GB SATA 5400rpm vagy vele egyenértékű más modell) ● 30 db Nagycsaládos egységcsomag (Egységcsomagok tartalma: 6 db energiatakarékos izzó, 3 db víztakarékos adapter, 1 db használt étolajgyűjtő, 1 db szelektív hulladékedény, 1 db PET palackprés, vagy velük egyenértékű más környezettudatos háztartási eszköz) Projektmenedzsment /nem beruházás/ (Anyagjellegű r.) 5204/01 Általános menedzsment ● projektvezetői feladatok ellátása a projekt lebonyolítása során 5204/02 Pénzügyi tanácsadó ● pénzügyi tanácsadói feladatok ellátása a projekt lebonyolítása során Szoftverfejlesztés (Anyagjellegű r.) 5206/01 Szoftver fejlesztés ● 2 db banner elkészítés kreatív munka ● közösségi oldal fejlesztése (bejelentkezés, admin jogok, oldal szerkezet, blog,naptár, események, adatbázis programozás) ● weboldal grafikai fejlesztése ● honlap frissítés 12 hónapig ● hírmodul fejlesztése (oldal szerkezet, adatbázis programozás) ● hírlevél motor fejlesztése (oldal szerkezet kialakítása, web programozás) Tanulmányok, vizsgálatok (anyagjellegű r.) 5207/07 egyéb tanulmány, vizsgálat ● Kampány hatásosság mérése (telefonos közvélemény-kutatás, kiértékelés, tanulmány elkészítése) RP, ismeretterjesztés (Anyagjellegű r.): 5210/01 Rendezvényszervezés ● 2 db települési, lakossági rendezvény teljes körű lebonyolítása (helyszín: Törökszentmiklós) ● 2 db települési, lakossági rendezvény teljes körű lebonyolítása (helyszín: Szolnok) ● 1 db Nyitó és 1 db Záró rendezvény teljes körű lebonyolítása (helyszín: Szolnok) ● 10 db iskolai rendezvény teljes körű lebonyolítása (helyszín: Szolnok) A rendezvényszervezési feladatokkal kapcsolatos minimum elvárások: terület/helyiség használati díj, helyszín biztosítása (őrzés), szállítás, sátor bérlet, ki-be telepítés, pakolás, installáció, hostess szolgáltatás, hangtechnika, audiovizuális és informatikai eszközök biztosítása, előkészítéssel, lebonyolítással kapcsolatos szervezési feladatok ellátása. ● 1 db Napelem modul (Tartalma: 1 db napelem panel, 1 db akkumulátor, 1 db inverter, 1 db feszültségszabályozó töltő, 1 db fém tartó állvány(mobil), vagy velük egyenértékű demonstrációs eszköz) ● 2 db rollup állvány, 1db installációs háttérfal beszerzése és grafikai munkái 5210/02 Reklám, hirdetés ● Aktív Press sajtómegjelenés biztosítása, 6 db ¼ oldalas színes hirdetés (hátlapon, vagy tematikus oldalon), 3 db ¼ oldalas cikk/riport (tematikus belső oldalon) ● Aktív Rádióban spot sugárzás biztosítása, 30 sec. spot 280 db alkalommal sugározva, 5 db szponzorált rádió műsor (15-30 min. időtartamú, melyben min. 3 alkalommal elhangzik információ a projektről) ● Szolnok TV spot sugárzás biztosítása, 30 sec. spot összesen 70 alkalommal sugározva ● Új Néplap sajtómegjelenés biztosítása, 4 db ¼ oldalas színes hirdetés (hátlapon, vagy tematikus oldalon), 1 db ¼ oldalas cikk/riport (tematikus belső oldalon) ● Online reklám biztosítása, 2 db banner/online hirdetés 100.000 AV megjelenéssel Aktív Press sajtómegjelenés kreatív munka elkészítése (¼ oldalas színes hirdetés, ¼ oldalas cikk/riport) ● Aktív Rádióban reklám spot kreatív munka elkészítése, ( 30 sec. spot) ● Új Néplap sajtómegjelenés kreatív munka elkészítése ( ¼ oldalas színes hirdetés, ¼ oldalas cikk/riport) ● TV reklám spot kreatív munka elkészítése (30 sec. spot) 5210/03 Előadás, tanácsadás ● minimum: 1 fő életmód tanácsadó, 1 fő szociológus szakértő, 1 fő pedagógus, 1 fő környezeti nevelési szakértő, 1 fő környezeti szakmérnök, 1 fő kommunikációs szakértő közreműködésének biztosítása a projekt lebonyolítása során Tájékoztatás és nyilvánosság (Anyagjellegű r.) 5211/01 Kötelező tájékoztatás ● 10 db sajtóközlemény generálása és megjelentetése ● 1 db fotodokumentáció készítése ● 1 db D típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése Egyéb projektelem (Anyagjellegű r.) 5213/02 Bérleti díj ● 2 db lakossági rendezvény helyszínének biztosítása (Szolnok) ● 2 db lakossági rendezvény helyszínének biztosítása (Törökszentmiklós) ● 1 db sajtótájékoztató rendezvény helyszín biztosítása (helyszín: Szolnok) ● 4 db Nagycsaládos Akció rendezvény teljes körű lebonyolítása (helyszín:Szolnok)
Szolnok, Törökszentmiklós területe
3
MÉDIA-3 Kft (név) 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Tisza-R Kft. (név) 5000 Szolnok, Szivárvány u. 26. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) A-Z Média Kft. (név) 5000 Szolnok, Hunyadi u. 58. 1/2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Média-3 Kft.;MÉDIA-3 Kft.;MÉDIA-3 Kft.;MÉDIA-3 Kft.;Topformula Kft;Topformula Kft;Di Cadore Kft;Di Cadore Kft;Di Cadore Kft;Cognative Kft
1224000
29121100
2012/02/22
2012/59
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.05.25.
6378/2012
92100000-2;79340000-9;79416000-3;79416100-4;79416200-5;79822500-7;79821000-5;79952000-2;92111250-9;92111210-7;92111000-2
Debreceni Egyetem
EM-483 Debreceni Egyetem Műszaki Karának „Fenntartható épületenergetikai információs központ” DEm ATL kommunikációs kampány megtervezése és lebonyolítása, BTL kommunikációs kampány megtervezése és lebonyolítása
Vállalkozási szerződés - Debreceni Egyetem Műszaki Karának „Fenntartható épületenergetikai információs központ” DEm ATL kommunikációs kampány megtervezése és lebonyolítása, BTL kommunikációs kampány megtervezése és lebonyolítása Mennyisége: 2 db Tv spot 4 db rádió spot, 2 x 4 db PR beszélgetés 8 db regionális sajtóanyag 60 db regionális citylight hirdetési anyag 2 db online hirdetési anyag 80 db lejátszott TV spot 352 db lejátszott rádió reklámspot 30 db megjelent regionális sajtóhirdetés 60 db kihelyezett regionális citylight plakát 2 db lefolytatott online hirdetési kampány 2 db környezeti nevelési foglalkozás tematika 160 db csoportos körbevezetés 2 db hét hetes előadássorozat 2 db hét hetes előadássorozat 1 db egyetemi rendezvény 1 db szakmai konferencia 4000 db A5 méretű kiadvány 1 db PR kisfilm 4000 db reklámtoll 50 db A1 méretű plakát
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
3
UNIVERZUM MÉDIA Kft. (név) 4027 Debrecen, Füredi út 60. fszt. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Universitas Kommunikáció Kft. (név) 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Graphasel Design Studio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1024 Budapest, Káplár utca 11-13 6,5 em. 22 (cím) HU (székhely szerinti ország)
Universitas Kommunikáció Kft.
21259105
21250000
2012/04/17
2012/54
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2012.05.14.
6204/2012
79416000-3;79416100-4;79416200-5;79400000-8
HungaroControl Zrt.
„Kommunikációs ügynökségi tevékenység beszerzése a HungaroControl Zrt. részére”
HungaroControl Zrt. székhelye (1185 Budapest, Igló u. 33-35.)
3
Press & Inform Public Relations Kft. (név) 1142 Budapest, Dorozsmai u. 104. (cím) HU (székhely szerinti ország) Advertisz Reklám Kft. (név) 1113 Budapest, Daróci út 1-3. (cím) HU (székhely szerinti ország) CEC Tanácsadó Kft. (név) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Press&Inform Public Relations Kft.
24990000
24115000
2012/03/30
2012/46
2012.04.23.
3692/2012
79416000-3;79416200-5;79416100-4;79410000-1;79311300-0;79340000-9;79952000-2
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Megbízási szerződés keretében PR és kommunikációs tanácsadás, valamint tájékoztatási feladatok ellátása a „Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési területén a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” (KEOP-2.3.0/2F/09.-2010-0028) tárgyú projekt megvalósítási szakaszában
Megbízási szerződés keretében PR és kommunikációs tanácsadás, valamint tájékoztatási feladatok ellátása a „Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési területén a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” (KEOP-2.3.0/2F/09.-2010-0028) tárgyú projekt megvalósítási szakaszában, azaz a KEOP 2.3.0 pályázat „ÚSZT Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” útmutató alapján a III. számú kommunikációs csomag gyakorlati megvalósítása (tekintettel arra, hogy a projektet 2011. január 14-ei utáni támogatói döntéssel fogadták el). A megbízás tárgya a dokumentációban részletesen ismertetett alábbi feladatok ellátása: • 36 db „B” típusú projekttábla tervezése és nyomdai kivitelezése, és gyártása • 36 db „D” típusú emléktábla tervezése és nyomdai kivitelezése, és gyártása. • Társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalás, ami a közjót szolgáló, helyben megvalósítandó PR akciót jelent. Összesen 5 alkalommal a projekt során öt különböző helyszínen a konzorciumban résztvevő települések területén kell megszervezni. Az akciók célja a környezettudatosság erősítése, valamint a hulladékgazdálkodás lokális problémáinak és megoldási lehetőségeinek, az otthoni „modern” hulladékkezelés módszereinek bemutatása, ismertetése a helyi lakosokkal. Az akciónak kapcsolódhat más, helyi szervezésű rendezvényekhez, eseményekhez. • Fizetett média-megjelenések - a nyomtatott sajtóban 25 PR-cikk vagy hirdetés; rádió: 60 db, televízió: 80 db; interneten 40 megjelenés, mely lehet banner vagy PR cikk is. A szám a láthatóság napjait jelöli. • Események szervezése, amely magában foglalja az alábbi események teljes előkészítését és megvalósítását (meghívottak listája, meghívó, sajtóanyag elkészítése, szervezése, lebonyolítás): A) Rendezvények szervezése - 1db nyitó- és 1db zárórendezvény megszervezése és lebonyolítása, további 1 db rendezvény megszervezése és lebonyolítása, ami kifejezetten a polgármestereknek és a beruházásban érintett szakembereknek szól. B) 3 alkalommal Sajtótájékoztató szervezése • Minimum 7 sajtóközlemény elkészítése és kiadása, és sajtólista készítése • 48 féle színes, nyomtatott szórólap elkészítése, gyártása és terjesztése összesen 8.000 példányban az önkormányzatoknál. • DM levélkampány: 15.000 példány eljuttatása az érintett háztartásokba. A DM levél pedig településenként más-más tartalommal bír, a helyi aktuális információkat tartalmazza • Saját weboldal létrehozása és működtetése. Az oldal lehet a www.eger.hu site-on az előkészítési szakaszban kialakított hulladékos aloldal, illetve annak továbbfejlesztése, bővítése. Az oldalt szükségszerűen legalább 2 hetente frissíteni kell, és el kell helyezni rajta minden a projekttel kapcsolatos hivatalos információt, ami közérdeklődésre tarthat számot. • 2 közvélemény-kutatás elvégzése - A kérdőív egy max. 15 kérdésből álló kérdés, reprezentatív kutatás lévén a mintavétel 250 fő személyes lekérdezéssel. A felmérést 3 városban és 6 kisebb településen kell elvégezni. • 1 válságkommunikációs/konfliktuskezelési terv készítés és szükség esetén válság/konfliktuskezelés • Fotódokumentáció készítése (Digitális fényképalbum készítése a Projekt főbb eseményeiről) • Egyéb rendezvények, kommunikációs eszközök használata a nyertes ajánlattevő által a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül elkészített PR és kommunikációs terv szerint. A projektben rekultiválásra kerülő lerakók száma: 38 A teljes projekt értéke: nettó 4.071.538.967 Ft. Érintett települések száma: Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye 80 települése. A települések tételes felsorolását, valamint a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Heves megye BAZ megye Nógrád megye Jász-Nagykun-Szolnok megye
3
MÉDIA EGER Nonprofit Szolgáltató Kft. (név) 3300 Eger, Törvényház u. 15. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 4027 Debrecen, Nádor u. 8. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Amakua International Kft. (név) 1121 Budapest, Mártonhegyi u. 25/a. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Davino Bt. (név) 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 48. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
MÉDIA EGER Nonprofit Szolgáltató Kft.-MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Közös Ajánlattevő
19855000
18000000
2012/02/27
2012/33
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
2012.03.21.
4249/2012
79416000-3;79320000-3;79340000-9;79821000-5;79961100-9;79553000-5;92111200-4
RSD parti sáv Önkormányzati Társulás
Megbízási szerződés keretében a KEOP-2009-2.2.1.2F projekt megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljeskörű ellátása
Közbeszerzés tárgya: Megbízási szerződés keretében a KEOP-2009-2.2.1.2F projekt megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljeskörű ellátása Teljes mennyiség: • „A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül a II. sz. Kommunikációs csomagot kell megvalósítania • „B” típusú hirdetőtábla 14 db • „D” típusú Emlékeztető tábla 14 db • Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) fizetett folyamatosan • Televízió (fizetett megjelenés) folyamatos • Rádió (fizetett megjelenés) folyamatos • Nyitórendezvény • Záró-rendezvény • Folyamatos lakossági fórumok, falunapok, egyéb • Sajtótájékoztató 9 db • Sajtóközlemény 9 db • Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány 16 000 db • Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal) folyamatos • Ügyfélszolgálat 1 db információs központ elérhetőség • Krízismenedzsment folyamatos (válságkommunikációs terv) • Médiaelemzés és egyéb analízis folyamatos • Reklámtárgy 10 000 kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése meghatározott arculati elemekkel • Fotódokumentáció 1 (projekt főbb eseményeinek dokumentálása) A részletes leírást az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
Taksony
2
DFT-Hungária Kft. (név) 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½ emelet (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Keiok Kft. (név) 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
DFT-Hungária Kft.
50641661
50500000
2012/03/17
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 32719 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
2012/28
2012.03.05.
3713/2012
79416000-3;79320000-3;79340000-9;79821000-5;79961100-9;79553000-5;92111200-4
Tisza-Völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
Megbízási szerződés a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász- Nagykun Szolnok Megyében I. ütem (ÉAOP-5.1.2/D3-09_2f-2010-0001)” tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljeskörű ellátására
A közbeszerzés tárgya: Megbízási szerződés a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász- Nagykun Szolnok Megyében I. ütem (ÉAOP-5.1.2/D3-09_2f-2010-0001)” tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljeskörű ellátására Teljes mennyiség: Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 1 db Sajtóesemények szervezése, NYITÓRENDEZVÉNY 1 db Sajtóesemények szervezése, SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 6 db Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és megjelentetése (A/5 négyoldalas, színes szórólap a projektről) 10000 db Internetes honlap készítése (létrehozás és folyamatos működtetés, frissítés) 1 db Internet banner 6 db Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 6 db Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 1 db A beruházás helyszínén „B” tábla elkészítése és elhelyezése 5 db A beruházás helyszínén „A” tábla elkészítése és elhelyezése 1 db Fotódokumentáció készítése 200 db Ünnepélyes projektátadó rendezvény 1 db Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 1 db Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (A/5 nyolc oldalas, színes szórólap az eredményekről) 10000 db TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 6 db/év A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 6 db A kedvezményezett honlapján folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet/ projekt-honlap fenntartása, üzemeltetése - folyamatosan
Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Abádszalók, Jászkisér, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszasüly, Vezseny
3
SZFÉRA-TISZA KFT. (név) 5000 Szolnok, Damjanich u. 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) HATÁS REKLÁMSTÚDIÓ KFT. (név) 1193 BUDAPEST, BOCSKAI ÚT 26. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) BOOMMÉDIA KFT. (név) 5100 JÁSZBERÉNY, KOSSUTH L. U. 19. (cím) (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
SZFÉRA TISZA KFT.
15000000
14922500
2012/03/01
2012/26
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
2012.02.29.
3022/2012
39154000-6;45421153-1;30200000-1;32000000-3;92521100-0;92111200-4
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Szeged-Alsóvárosi Ferences Templom és Rendház turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése – eszközbeszerzés és kiállítás-építés
Szeged-Alsóvárosi Ferences Templom és Rendház turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése – eszközök beszerzés és kiállítás építése vállalkozási szerződés keretében. Belsőépítészet és teljes kiállítás installáció ~ 2247 m2.
Szeged, Mátyás tér 26.
1
Narmer Bt. (név) 1195 Budapest, Petőfi utca 15. 3/11 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Narmer Bt.
45000000
44619600
2012/02/10
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 33869 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
2012/25
2012.02.27.
2127/2012
79416200-5
Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Vállalkozási szerződés az „Almási Balogh Pál Kórház infrastruktúrafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0008)” c. projekt megvalósításához kapcsolódó PR KOMMUNIKÁCIÓS feladatok ellátására
Az „Almási Balogh Pál Kórház infrastruktúrafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0008)” c. projekt megvalósításához kapcsolódó PR KOMMUNIKÁCIÓS feladatok ellátása A projekt célja a korszerű, centralizált betegirányítás megteremtése, a meglévő struktúra alakítása a kor igényeihez, az egészségügyi irányelvekhez, a szakmai elvárásokhoz, a hozzáférés és az esélyegyenlőség megteremtéséhez. Az Almási Balogh Pál Kórház célul tűzte ki a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítását, a meglévő gazdaságtalan (2 telephelyes) működtetési forma megszüntetésével a komplex betegellátás megteremtését. A projekt értéke mintegy bruttó 1.655.710.229,- Ft, a támogatás intenzitása 90%. A nyertes ajánlattevő feladata a hosszú távú szakértői tevékenység biztosítása a projekttel kapcsolatos tájékoztatási, PR és kommunikációs feladatok teljes körű ellátásához, az érintett lakosság tájékoztatása a megvalósítandó munkálatokról. Az Almási Balogh Pál Kórház az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című útmutató I. sz. kommunikációs csomagban meghatározott kötelező feladatokat teljesíti a dokumentációban bemutatott struktúrában. A projekt három, jól elkülöníthető szakaszra bontható, amelyek különböző kommunikációs aktivitást igényelnek. Az első a fejlesztés előkészítő szakasza, amelynek során a kommunikáció feladata a projekt értékeinek általános publikálása, illetve az érintett célcsoportok tájékoztatása. A második szakaszban a projekt megvalósítását, azaz a kivitelezést érintő kommunikációs feladatok kerülnek napirendre, míg a harmadik fázis az átadást követő, időtartamát tekintve legrövidebb szakasz, amelynek során az elkészült fejlesztés haszonértékeinek, a térség betegellátására gyakorolt hatásának publikálására kerül sor. A projekt keretében elvégzendő feladatokat, az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező feladatleírás részletesen tartalmazza. Az eljárás becsült értéke (nettó): 7.960.000,- HUF
3600 Ózd, a kommunikációs terv alapján
3
InfoPrím Hungária Kft. (név) 3300 Eger, Kolcsovszky Lajos u. 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Wise Advisory Group Kft. (név) 1119 Budapest, Fehérvári út 179. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Mediclub Egészségügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (név) 1036 Budapest, Bécsi út 81. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
InfoPrím Hungária Kft.
7960000
7465000
2012/02/15
2012/20
2012.02.15.
2329/2012
79416000-3;79340000-9;79821000-5;92111200-4
Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás
„Megbízási szerződés Abádszalók – Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása tárgyában - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076”
Abádszalók – Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése, lebonyolítása, szükség esetén konfliktuskezelés, és ezen tevékenységeken keresztül környezeti tudatformálás megbízási szerződés keretében. A Ajánlattevő köteles a projekt és az Irányító Hatóság által megkövetelt feladatokat ellátni, valamint a szerződés teljesítése során havonta minimum három alkalommal Ajánlatkérő székhelyén rendelkezésre állni. Az Ajánlattevő köteles a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című, az NFÜ honlapjáról letölthető elektronikus segédlet II kommunikációs csomagjában foglalt feladatokat elvégezni a megvalósítás szakaszában. (www.nfu.hu honlapon található ÚSZT kedvezményezett arculati kézikönyvet a szerződés teljesítésekor használandó alapdokumentumnak kell tekinteni) A szerződés teljesítése során kötelező az alábbi a Támogatási Szerződésben vállalt fenntarthatósági vállalásokat figyelembe venni, betartani: - A projektről szóló lakossági tájékoztatók, szórólapok a környezetileg hasznos tevékenységekre is fel kell hívja a figyelmet, valamint ajánlásokat kell adni a vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás csökkentésére. - A meghívókat elektronikus úton kell megküldeni a meghívott tagok, média képviselőinek. - A nyomtatott sajtóanyagot csökkentése érdekében a sajtóközleményeket elektronikus úton kell eljuttatni a média képviselőinek. - A projektben tervezett szórólapoknak, ajándékoknak praktikusnak, ötletesnek kell lenniük és lehetőség szerint újrahasznosított anyagból kell készüljön. A szerződés céljai a következők: • Az Európai Unió és az illetékes hatóságok, önkormányzatok környezetvédelmi erőfeszítéseinek bemutatása; • A lakosság környezet-tudatosságának fokozása
Abádszalók, Kunhegyes
3
Szféra-Tisza Kft. (név) 5000 Szolnok, Damjanich u. 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Hatás Reklámstúdió Kft. (név) 1193 Budapest, Bocskai út 26. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) boommédia Kft. (név) 5100 Jászberény, Kossuth u. 19. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Szféra-Tisza Kft.
12000000
11950000
2012/02/13
2012/18
2012.02.10.
1456/2012
79416000-3;79320000-3;79340000-9;79821000-5;92111200-4
Baja és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Tárulás
Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 számú, pályázat a Baja és agglomerációjához tartozó települések (Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút) szennyvízcsatornázásával és szennyvíztisztításával kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok ellátására.
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 pályázat Baja és agglomerációjához tartozó települések (Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút) szennyvíz projekt megvalósítási szakaszában tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése, lebonyolítása, szükség esetén konfliktuskezelés, és ezen tevékenységeken keresztül környezeti tudatformálás megbízási szerződés keretében. A szerződés céljai a következők: • „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani • A lakosság tájékoztatása a szennyvíz csatorna építésével kapcsolatos tevékenységekről, az átláthatóság megteremtése; • Az Európai Unió és az illetékes hatóságok, önkormányzatok környezetvédelmi erőfeszítéseinek bemutatása; A lakosság környezet-tudatosságának fokozása A KEOP „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége” című kézikönyv II. sz. kommunikációs csomag megvalósítása a tevékenységek elkészítése, megjelenítése, kihelyezése, szervezése a következők darabszámok szerint:1db „A” típusú hirdetőtábla elhelyezése; Tájékoztatási tevékenység szakaszai (a támogatási döntést követően) Kommunikációs feladatok és eszközök Kommunikációs csomag II. példány, db A projekt megvalósítási szakasza Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése szükség szerint X 1 Önálló internetes honlap készítése üzemeltetése projekt befejezéséig X 1 Sajtótájékoztatók X 6 Lakossági fórum X 4 Sajtóközlmény kiküldése a projekt indításáról X 1 Sajtóesemények szervezése. Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés befejeződése), sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok elkészítése. Kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezése X 6 Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában X 6 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése X Folyamatos A beruházás helyszínén „A” típusú tábla elkészítése, szállítása és helyszínen történő felállítása, elhelyezése X 4 Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment X Folyamatos Információs anyagok, Meghívók, Önkormányzatnál elhelyezett tájékoztatók, kiadványok készítése X 15000 Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány készítése X 25x5000 Fotódokumentáció készítése digitális és nyomtatott X 1 Kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése a meghatározott uniós arculati elemekkel X 4000 A kedvezményezett honlapján folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. (Internetes Banner) X Folyamatos Televíziós hirdetés (képújság) X 8 Rádiós hirdetés X 3 PR film elkészítése bemutatása X 3 Telefonos közvélemény kutatás X 1 Internetes közvélemény kutatás X 1 A projekt megvalósítását követő szakasz Sajtónyilvános ünnepélyes projekt záró/átadó - megnyitó rendezvény szervezése X 1 Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában X 6 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése X Folyamatos Nyílt nap ügyfelek, partnerek, lakosság stb. részére A 2 A beruházás helyszínére a „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése, szállítása és helyszínen történő felállítása, elhelyezése. X 4 Magyarázat: X : kötelezően előírt kommunikációs feladatok A : ajánlott kommunikációs feladatok További feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmaz. A Projekt építési beruházásának jellemzői: Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút községek teljes, valamint Baja város részleges befejező csatornázása, amely létesítményi hálózat képes a keletkező szennyvizet nyomóvezetéken Baja város üzemelő szennyvíztisztító telepére szállítani ártalmatlanítási céllal. Szennyvízcsatorna összesen 93 715,1 m hosszúságban, 1523 m3/d kapacitással, a négy település (Baja, Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút) területén. Baját érintően: gravitációs csatornahálózat épül 11 db közterületi szennyvízátemelővel és a hozzájuk kapcsolódó nyomóvezetékekkel, házi bekötőcsatornák tervezett száma: 1.132 db. Sükösdöt érintően: A település belterületén gravitációs csatornahálózat épül 4 db közterületi szennyvízátemelővel és a hozzájuk kapcsolódó nyomóvezetékekkel, házi bekötőcsatornák tervezett száma: 1.664 db. Érsekcsanádot érintően: A település belterületén gravitációs csatornahálózat épül 3 db közterületi szennyvízátemelővel és a hozzájuk kapcsolódó nyomóvezetékekkel, házi bekötőcsatornák tervezett száma: 1.030 db Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 15.520.000,-Ft
Baja
3
Apolló Média Digitális Nyomda Kft. (név) 6500 Baja, Mészáros L. u. 14. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Bajai Kommunikációs és Marketing Kft. (név) 6500 Baja, Szentháromság tér 11. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Guideline Consulting Kft. (név) 6722 Szeged, Gutenberg u. 28. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Bajai Kommunikációs és Marketing Kft.
15520000
12500000
2012/01/30
2012/18
2012.02.10.
1975/2012
79416000-3;79340000-9;79821000-5;92111200-4
Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
Megbízási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0002 azonosítószámú „Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon (10.02 árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program megvalósításához szükséges PR és tájékoztatási feladatok ellátására.
Megbízási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0002 azonosítószámú „Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon (10.02 árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program megvalósításához szükséges PR és tájékoztatási feladatok ellátására. Az alábbi feladatok teljes körű ellátása: Az „Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon (10.02. árvízvédelmi szakasz)” című pályázati program (a továbbiakban, mint „Projekt”) megvalósításához kapcsolódó PR és tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése, lebonyolítása megbízási szerződés keretében a Projekt keretében létrehozott valamennyi létesítmény átadás-átvételi eljárásához kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenységek lebonyolításáig. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok: A) A Projekt megvalósítási szakaszában: 1. A Projekt sajtónyilvános nyitórendezvényének szervezése 2. Sajtótájékoztató a Projekt indításáról 3. Sajtóközlemény kiküldése a Projekt indításáról 4. A pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése, elhelyezése a beruházás helyszínein és felületvédelme 5. Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány tervezése és gyártása 6. Fotódokumentáció, videodokumentáció készítése 7. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 8. A Projekt honlapjának a W3C szabvány szerinti infokommunikációs akadálymentesítése és üzemeltetése a szerződés időtartama alatt, ahol folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével 9. Sajtótájékoztató szervezése a Tiszaparti sétány fejlesztésének befejezésekor B) A Projekt megvalósítását követő szakaszban: 1. A Projekt sajtónyilvános záró/átadó - megnyitó rendezvényének szervezése 2. Sajtótájékoztató a Projekt zárásáról 3. DVD kiadvány készítése 4. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 5. A pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínein A nyertes ajánlattevő kötelezettségei a fenti feladatai ellátása során: - a környezettudatosság közvetítése; - a nyilvános eseményeken és a tájékoztatás során az esélyegyenlőség megjelenítése és szegregációmentes kommunikáció folytatása, esélytudatosság közvetítése; - a közbeszerzések Kbt-ben előírt nyilvános adatairól haladéktalanul, a Projekt előrehaladásáról legalább negyedévenkénti frissítéssel tájékoztatás közzététele a honlapon, illetve a nyomtatott helyi újságokban, elektronikus és on-line médiában. A feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi költség a nyertes ajánlattevőt terheli, az ajánlatában megajánlott ellenszolgáltatáson felül az ajánlatkérő semmilyen más díjat vagy költséget nem fizet. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban megnevezett PR és tájékoztatási feladatokat az „ÚSZT arculati kézikönyv” és a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elérhetővé tett (http://www.nfu.hu//doc) dokumentumok előírásai szerint kell elvégeznie.
5000 Szolnok
3
Szféra-Tisza Kft. (név) 5000 Szolnok, Daqmjanich u. 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Hatás Reklámstúdió Kft. (név) 1193 Budapest, Bocskai út 26. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) Boommédia Grafikai és Szolgáltató Kft. (név) 5100 Jászberény, Kossuth L. u. 19. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Szféra-Tisza Kft.
10300000
10150000
2012/02/06

--- Előnézet vége ---