Közbeszerzések eredményei (Autópálya) - 2013
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2013/147
Nyílt
2013.12.13.
22852/2013
45221119-9;45233210-4;45233223-8
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Acél dilatációs szerkezetek javítása, építése/2013.
Tárgya: Vállalkozási keretszerződés alapján az Állami Autópálya Kezelő Zrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi utak (autópályák, és autóutak) hídjain acél dilatációs szerkezetek javítási és építési munkáinak elvégzése. Az építési beruházás részletes műszaki leírását a dokumentáció III. fejezete [közbeszerzési műszaki leírás] tartalmazza. Mennyisége: Acél dilatációs szerkezetek javítási, építési munkáinak elvégzése mindösszesen nettó 97.500.000 Ft keretösszeg erejéig (legmagasabb mennyiség, amelytől ajánlatkérő kiköti a lefelé történő eltérés lehetőségét 40 %-os mértékben).
Ajánlatkérő kezelésében lévő gyorsforgalmi utak (autópályák, autóutak) hídjain (a dokumentációban részletezettek szerint).
3
Reisner és Wolff Hídtechnika Kft. (név) H-4461 Nyírtelek, Ipari út 5. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) A-Híd Építő Zrt. (név) H-1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Strabag Általános Építő Kft. (név) H-1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Reisner és Wolff Hídtechnika Kft.
97500000
97500000
2013/12/03
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17181 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/147
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.12.13.
22351/2013
45233100-0
BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés keretében Észak-Budapest fő- és tömegközlekedési közúthálózatán utak, járdák, hidak burkolat üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási munkák elvégzése az év minden napján.
Észak-Budapest fő- és tömegközlekedési közúthálózatán utak, járdák, hidak burkolat üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási munkák elvégzése az év minden napján. Az egyes munkák pontos mennyisége nem határozható meg. A szerződés keretösszege (nettó): 14.500.000,- Ft.
Budapest
2
Zeigel Kft. (név) 1032 Budapest, Törsz. u. 3. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) SZIN-S Kiskereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1031 Budapest, Boglya u. 3. fsz. 1 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Zeigel Kft.
14500000
2013/11/15
2013/147
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.12.13.
20810/2013
45233300-2;45110000-1;44113700-2;45213316-1;77314100-5;45112330-7;39142000-9;39113300-0;44613800-8;77211400-6
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Vállalkozási szerződés közterület felújítására a DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0002 számú projekt keretében”
Tárgya: „Vállalkozási szerződés közterület felújítására a DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0002 számú projekt keretében” A terület előkészítése során fakivágás (tuskóirtással, gallyazással, különböző méretben), 52 db pad felújítása, 113 db korlát (különböző méretű) kivétele, felújítása, visszahelyezése, 120 m szegély bontása, ivókút és játszótér, valalmint 113 m2 terméskő, ciklopkő bontása szükséges. A munkálatok során 595m2 esésvédő gyöngykavics burkolat játszóterek alá, 264m2 gyöngykavics burkolat közlekedő felületen, 645m2 zúzottkő burkolat, 643fm süllyesztett kerti szegély készítése szükséges. A növények telepítése során konténeres cserje ültetés szoliterként (több faj 1641 db ), konténeres cserje ültetése sövényként (egy faj 1046 db), útsorfa ültetése (több faj, 19 db), gyepesítés talajjavítással és fűmag vetéssel 18 563 m2. A kerti bútorok beszerzése, összeszerelése, kihelyezése kapcsán 19 db hulladékgyűjtő, 52 db felújított pad, ivókút, 4 db sakkasztal, 2 készlet piknik asztal, szabadtéri szinpad. Az utak felújítása keretében az aszfalt pályaszerkezetű út bontása (399m2), utak marása (199,5m3). Talaj kezelése geotextília, georács lefektetésével (1262,89m2). Cementes kötőanyagú pályaszerkezet építése (Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 197,47m3 ), bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek kialakítása ( AC 11 kötő 46, 97m3; AC 22 kötő 28,78m3; AC 11 kopó 253,99m3) szegély építéssel, burkolati jelek festésével. A várakozóhelyek burkolata díszkő. A járda felújítási munkákat megelőzően aszfalt burkolatú járda felületén aszfalt réteg bontása (1264m2), beton burkolatú járda bontása (1779m2), betonlap burkolatú járda bontása (1011,9m2) A járdák felújítása során 10 cm-es Ckt alap (346,48m3), geotextília (2720m2), ágyazati réteg, 10 cm homokos, kavicsos védőréteg (272m3) fölé 4cm-es díszkő burkolat (3464,77m2) kerül, míg a Csillag áruház köré 6 cm vastag díszkő (1458,94 m2) burkolat kerül, továbbá kerti szegély építése szükséges (2234,97m).
6800 Hódmezővásárhely, hrsz: 12366/1, hrsz. 12366/3; hrsz. 12389; hrsz. 12391
2
Joma Kvent Kft. (név) 1222 Budapest, Gyár u. 15. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Harmath és Társai Kft. (név) 6760 Kistelek, Majsai út 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Joma Kvent Kft.
149000000
146638215
2013/10/25
2013/141
Nyílt
2013.11.29.
21384/2013
45233210-4;45233223-8;45221119-9
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Aszfaltdilatációs szerkezetek javítása, építése – 2013.
Vállalkozási keretszerződés alapján az Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kezelésében lévő autópályák, autóutak és főutak illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin, csomóponti ágain létesített hidakon új, irányított repedésvonal kialakítása, a meglévő irányított repedésvonalak kiöntése, javítása, vagy azok aszfaltdilatációval való kiváltása, valamint a meglévő, sérült aszfaltdilatációk és azok környezetében a szigetelés, aszfaltburkolat vagy a burkolatszivárgó igény szerinti javítása két részben: I. Rész: A Nyugati Üzemeltetési Főmérnökség által kezelt M0 (Szigetszentmiklósi Autópálya Mérnökség 0,0 – 42,2 km), M1, M1-M7, M15, M19, M5 (13,0 – 17,4 km), M7, M70, M6 (14,0-22,3 km), 4 sz. (19,5 – 31,3), M85, illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő autóutakon, autópályákon és főutakon, illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin, csomóponti ágain létesített pálya alatti és feletti hidak aszfaltdilatációs munkáinak elvégzése nettó 60.000.000 Ft keretösszeg erejéig (legmagasabb mennyiség, melytől ajánlatkérő kiköti a lefelé történő eltérés lehetőségét 30%-os mértékben). II. Rész: A Keleti Üzemeltetési Főmérnökség által kezelt M0 (Dunakeszi Autópálya Mérnökség 42,2 – 76,7 km sz.), M2, M3, M30, M31, M35, 403. j., 354 j., M43, M8 (78,3 – 83,4), M9 illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő autóutakon, autópályákon és főutakon, illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin, csomóponti ágain létesített pálya alatti és feletti hidak aszfaltdilatációs munkáinak elvégzése nettó 40.000.000 Ft keretösszeg erejéig (legmagasabb mennyiség, melytől ajánlatkérő kiköti a lefelé történő eltérés lehetőségét 30%-os mértékben).
Ajánlatkérő kezelésében lévő autópályák és autóutak hídjai: I. rész: M0 (Szigetszentmiklósi Autópálya Mérnökség 0,0 – 42,2 km), M1, M1-M7, M15, M19, M5 (13,0 – 17,4 km), M7, M70, M6 (14,0-22,3 km), 4 sz. (19,5 – 31,3), M85 II. rész: Dunakeszi Autópálya Mérnökség 42,2 – 76,7 km sz.), M2, M3, M30, M31, M35, 403. j., 354 j., M43, M8 (78,3 – 83,4), M9 (részletezve a dokumentációban.
3
OAT Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 8/b. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Bitu-Joint Kft. (név) 1114 Budapest, Ulászló utca 44. V/9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) AUMER Kft. (név) 1112 Repülőtéri út 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
OAT Közlekedési Felületek Speciális Javítása Kft.;Bitu-Joint Kft.
60000000
100000000
2013/11/13
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15483 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/138
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2013.11.22.
21022/2013
45233120-6;45233300-2;45232450-1;45232451-8
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szombathely, Széll K. u. tömbbelső felújítása és Teleki B. u. – Stromfeld u. – 11-es Huszár u. által határolt terület csapadékvíz elvezetése
Tárgy: 1. közbeszerzési rész: „Szombathely, Széll K. u. tömbbelső felújítása” 2. közbeszerzési rész „Teleki B. u. – Stromfeld u. – 11-es Huszár u. által határolt terület csapadékvíz elvezetése” Mennyiség: 1. közbeszerzési rész: Szombathely, Széll K. u. 51/a-c jelű épületek környékének (belső udvar) rendezését tartalmazza a meglévő feltáró út átépítésével, térkő burkolatú parkolóhelyek (16 db) kialakításával (kb. 1800 m2 újburkolat), közvilágítás felújításával (lámpafejek cseréje, új lámpaoszlopok építése). A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza. 2. közbeszerzési rész: A tervezett építéssel érintett utcák: Verseny u., Hollósy Simon u., Élmunkás u., Május 1. u. a terület csapadékvizeinek főgyűjtője a Verseny utcában és a Május 1. utcában húzódó csapadékcsatorna, befogadója a 11-es Huszár úti csapadékcsatorna. Mivel az érintett terület szinte teljesen sík, az utcák egyik oldalára csapadékcsatorna került betervezésre, felette vezetett folyókával és víznyelőkkel, a másik oldalon folyóka gyűjti össze a csapadékvizet, amely víznyelőkön keresztül jut a másik oldali csapadékcsatornába. A folyókás oldalon az ereszbekötések összefogásával, és a csapadékcsatornába kötésével kell elvégezni a feladatot. Feladat e mellett a Verseny u. teljes hosszában a meglévő járdaburkolat elbontása, helyére térkő burkolat építése. A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
1. közbeszerzési rész: Széll K. u. 51. szám mögötti tömbbelső, 6761/1 hrsz. 2. közbeszerzési rész: Teleki B. u. – Stromfeld u. – 11-es Huszár u. által határolt terület csapadékvíz elvezetés építéssel érintett utcák: Verseny u., Hollósy Simon u., Élmunkás u., Május 1. u.
4
BIT-ÉP Generál Kft.,BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.-közös ajánlattevők (név) 9700 Szombathely, Paál L. u. 17/A.,1071 Budapest, Dembinszky u. 10. Fsz. 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Vasi Mester Bt. (név) 9700 Szombathely, Barátság u. 3. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Varga és Varga Építőipari Kft. (név) 9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) VÍZÉPTEK Bt. (név) 9700 Szombathely, Wesselényi u. 8. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
BIT-ÉP Generál Kft., BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.– közös ajánlattevők;BIT-ÉP Generál Kft., BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.– közös ajánlattevők
46000000
125896367
2013/11/07
2013/131
Nyílt
2013.11.06.
17430/2013
45252126-7;45232151-5;45233000-9;45231112-3;71320000-7
Mernye, Polány és Ecseny Községek Ivóvízminőség-javító Társulása
Egészséges ivóvíz az életünkért” Ecseny-Polány-Mernye (Mernyeszentmiklós) községek ivóvízminőség javítása FIDIC Sárga és Piros könyv alapján (KEOP-.1.3.0/09-11-2012-0001)
1. Ecseny, Polány, Mernye egyedi vízkezelő létesítményének kiépítése, hálózatmosatás, valamint a tisztítási csomópontok kiépítése FIDIC Sárga könyv alapján Ecseny meglévő vízmű telep területén 33 m3/nap (ezen belül min. 2,06 m3/óra) kapacitású ivóvíz minőség javító komplex vízkezelés megvalósítása, valamint a meglévő kút felújítása, tartalék kút fúrása - engedélyezési, kiviteli tervezési munkarészekkel együtt, 6 hónap próbaüzemmel. A benyújtott KEOP pályázat elsődlegesen az ammónium-tartalom határérték alá történő csökkentését célozza. Vállalkozó feladata az ammónium-tartalom, továbbá kifogásolt vízminőségi paraméterek tekintetében a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, ill. a módosító rendeleteknek megfelelő ivóvízminőség biztosítása. Vállalkozó feladatát képezi továbbá az ajánlott vízkezelési technológia esetleges melléktermékeként jelentkező szennyező paraméterek eltávolítása (pl. THM, AOX). A technológia megajánlásánál a nyers víz vízminőségi paramétereinél az alábbiakat kell figyelembe venni: - Ammónium:max. 1,5 mg/l (Jelenlegi átlag: 1,19 mg/l) - Permanganát index (KOIps):max. 1 mg/l (Jelenlegi átlag: 0,65 mg/l) A nyers ivóvíz egyéb jellemző paraméterei: - pH: 7,95 - Vas: 140 mikrog/l - Mangán: 26 mikrog/l - Nátrium: 40 mg/l - Keménység CaO: 190 mg/l - Nitrit: <0,02 mg/l - Nitrát: <0,3 mg/l A komplex vízkezelési technológia, valamint a tartalék kúton felül vállalkozó feladatát képezi a meglévő hálózat mechanikai tisztítása 10 378 m hosszban, a mechanikai tisztításhoz szükséges 14 db tisztítási csomópont kiépítésével. Polány meglévő vízmű telep területén 33 m3/nap (ezen belül min. 2,06 m3/óra) kapacitású ivóvíz minőség javító komplex vízkezelés megvalósítása, valamint a meglévő kút felújítása, tartalék kút fúrása - engedélyezési, kiviteli tervezési munkarészekkel együtt, 6 hónap próbaüzemmel. A benyújtott KEOP pályázat elsődlegesen az ammónium-tartalom határérték alá történő csökkentését célozza. Vállalkozó feladata az ammónium-tartalom, továbbá kifogásolt vízminőségi paraméterek tekintetében a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, ill. a módosító rendeleteknek megfelelő ivóvízminőség biztosítása. Vállalkozó feladatát képezi továbbá az ajánlott vízkezelési technológia esetleges melléktermékeként jelentkező szennyező paraméterek eltávolítása (pl. THM, AOX). A technológia megajánlásánál a nyers víz vízminőségi paramétereinél az alábbiakat kell figyelembe venni: - Ammónium:max. 1,5 mg/l (Jelenlegi átlag: 1,03 mg/l) - Vas: 660 mikrog/l - Permanganát index (KOIps):max. 1,2 mg/l (Jelenlegi átlag: 1 mg/l) A nyers ivóvíz egyéb jellemző paraméterei: - pH: 7,74 - Mangán: 19 mikrog/l - Nátrium: 65 mg/l - Keménység CaO: 135 mg/l - Nitrit: <0,02 mg/l - Nitrát: <0,5 mg/l A komplex vízkezelési technológia, valamint a tartalék kúton felül vállalkozó feladatát képezi egy új 30 m3-es víztorony kiépítése, a meglévő hálózat mechanikai tisztítása 5 159 m hosszban, a mechanikai tisztításhoz szükséges 8 db tisztítási csomópont kiépítésével. Mernye meglévő komplex vízkezelési technológia bővítése, rekonstrukciója: 25 m3/nap-os bővítéssel (ezen belül min. 23,25 m3/óra) kapacitású ivóvíz minőség javító komplex vízkezelés megvalósítása, valamint a meglévő kutak felújítása - engedélyezési, kiviteli tervezési munkarészekkel együtt, 6 hónap próbaüzemmel. A benyújtott KEOP pályázat elsődlegesen az ammónium-tartalom határérték alá történő csökkentését célozza. Vállalkozó feladata az ammónium-tartalom, továbbá kifogásolt vízminőségi paraméterek tekintetében a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, ill. a módosító rendeleteknek megfelelő ivóvízminőség biztosítása. Vállalkozó feladatát képezi továbbá az ajánlott vízkezelési technológia esetleges melléktermékeként jelentkező szennyező paraméterek eltávolítása (pl. THM, AOX). A technológia megajánlásánál a nyers víz vízminőségi paramétereinél az alábbiakat kell figyelembe venni: A vízkezelés szempontjából főbb jellemzők az alábbi táblázat szerintiek: Mernye Kút 1. sz. Kút 2. sz. Kút 3. sz. Fe [µg/l] 0,61 0,49 0,31 Mn [µg/l] <0,05 <0,05 <0,05 NH4 [mg/l] 0,46 0,98 1,27 - Permanganát index (KOIps):max. 0,64-1,3 mg/l A nyers ivóvíz egyéb jellemző paraméterei: - pH: 7,29-7,81 - Nátrium: 18-76 mg/l - Keménység CaO: 136-213 mg/l - Nitrit: <0,05 mg/l - Nitrát: <1,0 mg/l A komplex vízkezelési technológia, valamint a kútfelújításokon felül vállalkozó feladatát képezi a mernyeszentmiklósi meglévő hálózat mechanikai tisztítása 1 847 m hosszban, a mechanikai tisztításhoz szükséges 4 db tisztítási csomópont kiépítésével. Mindhárom vízkezelő esetében a Vállalkozó feladatát képezi a technológiát megelőző vízkivételi szivattyúk rendszerbe illesztése, a szükséges szerelési, energiaellátási, irányítástechnikai munkarészekkel együtt. A feladat részét képezi az ivóvíz kezelési technológia építési, gépészeti, energiaellátási, műszerezési, folyamatirányítási munkáin túlmenően, a technológiához kapcsolódó magasépítési, mélyépítési és egyéb feladatok elvégzése, továbbá a vízkezelési technológia kiépítése után 6 hónap időtartamú próbaüzem lefolytatása. Az ivóvíz kezelési technológia kivitelezését úgy kell megvalósítani, hogy a megvalósítás időtartama alatt a folyamatos vízszolgáltatást biztosítani kell úgy, hogy a szolgáltatott víz minősége nem lehet rosszabb a jelenlegi ivóvíz minőségi paramétereknél. 2. Mernyeszentmiklósnak Mernyéről történő vízellátásának kiépítése távvezeték és nyomásfokozó berendezéssel, FIDIC Piros könyv alapján A dokumentációban részletezett leírás főbb mennyiségei: 4051,9 m D90 KPE PN10 vízvezeték 107,5 m D160 KPE védőcső 5 db légtelenítő akna 4 db leürítő akna 3 db tolózár akna 1 db nyomásfokozó monolit vasbeton aknában
Ecseny, Polány, Mernye, Mernyeszentmiklós közigazgatási területe
1
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (név) 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
244751550
239120000
2013/09/10
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9892 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/130
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2013.11.04.
19408/2013
45453100-8;45100000-8;45210000-2;45220000-5;45232000-2;45233300-2;45260000-7;77315000-1;77310000-6;45300000-0;45400000-1
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
"Pusztaföldvárin az Evangélikus Iskola és Újfalusi Iskola épületeinek felújításához, valamint a hozzájuk tartozó kertek kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében."
A közbeszerzés tárgya: „Pusztaföldváron az Evangélikus Iskola és Újfalusi Iskola épületeinek felújításához valamint a hozzájuk tartozó kertek kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében.” I. rész: Pusztaföldváron az Újfalusi Iskola épületeinek felújításához, valamint a hozzájuk tartozó kertek kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése Főbb munkanemek és mennyiségek a következők: Újfalusi Iskola: A meglévő, fő helyiségek felújításával 30-40 fős befogadóképességű közösségi ház kialakítása. A felújítás részleges átalakítással is jár. A Bartók Béla utcai nagyterem lesz a központi előtér; az egykori tornác visszaépítésre kerül, egységes hidegburkolattal. Az elbontott WC helyiségek pótlására a követelményeknek megfelelő kialakítással új traktus lesz kialakítva. Itt kap helyet a kazánház is. A tornác boltíves nyílásainak befalazásai elbontásra kerülnek, az ide beépített nyílászárókkal együtt. Az egykori tanítói szoba iroda funkciót kap. A felújítás érinti a külső homlokzatot, beleértve a lépcsőfeljárókat is, a belső és külső nyílászárókat (cserével) Alapozás: Az új tégla válaszfal alatt beton sávalap készül. Felmenő teherhordó és határoló szerkezetek: Nincs új teherhordó szerkezet Szükséges ajtó és ablak számára nyílásbontás a tervezett kazánhelyiséghez. Áthidalók Téglaboltöv a tornácoknál. Az utólagos befalazás kibontása tervezett. Tetőszerkezet: Nem szükséges beavatkozás. Tetőhéjalás: A meglévő marad. Közmű-épületgépészet: Az átalakítással érintett részeken új vezetékes hálózat (elektromos energia, gáz, víz szennyvíz). Szennyvíz elvezetés a meglévő udvari tárolóaknába. A homlokzatra szerelt kémény elbontásra kerül. Új Schiedel kémény épül a kazánhelyiség sarkában, O20 belső átmérővel. A fűtést megújuló energia felhasználása érdekében vegyes (szilárd) tüzelésű kazán ill. a nagyteremben vízteres kandalló szolgáltatja. Csapadékvízelvezetés új ereszcsatornával, az udvaron elszikkasztva. Az épület részleges akadálymentességet kap.1,50 m széles rámpa épül a 35 cm-es szintkülönbség áthidalására, 5% lejtéssel. A csúszásmentes burkolatú (beton térkő) rámpa mellett kísérő gyep rézsű készül. Az előírt módon kettős fogódzó kíséri a falba építve a rámpa szintjét. A bejárati ajtó süllyesztett küszöbbel készül, a belső ajtók küszöb nélküliek. Zöldfelület növekmény számítás (telken belüli beépített, burkolt, és burkolatlan területekre, helyszínrajz szerint)
Evangélikus Iskola, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 32 (hrsz.423). Újfalusi Iskola, 5919 Pusztaföldvár, Dózsa György utca 25.(hrsz.844)
1
Fehér és Fehér Útépítő Kft. (név) 5900 Orosháza, Szőlő körút 9. szám (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
CsikaiSzer Kft.;CsikaiSzer Kft.
10394534
26152253
2013/10/22
2013/126
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2013.10.25.
18960/2013
45233120-6;45233300-2;45232450-1;45232451-8
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Szombathely, Kisfaludy S. utcai tömbbelső felújítása és Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése”
Tárgy: I. közbeszerzési rész tekintetében: „Szombathely, Kisfaludy S. utcai tömbbelső felújítása” II. közbeszerzési rész tekintetében: „Szombathely, Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetés I. ütemének kiépítése” Mennyiség: I. közbeszerzési rész tekintetében: A terv a jelenleg kiépítetlen belső udvar felújítását, burkolatépítését tartalmazza: aszfalt burkolatú feltáró út építése, a házak mellett gyalogjárda (aszfalt), 25 db parkoló (térkő burkolat) létesítése, közvilágítás korszerűsítés, csapadékvíz elvezetés megoldása. A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza. II. közbeszerzési rész tekintetében: A terület befogadójaként szolgáló Vasútmenti árok eliszapolódott, rendezetlen, funkcióját nem képes betölteni, jelenlegi állapotában szikkasztó árokként üzemel. Ahhoz, hogy az érintett terület csapadékvizeinek elvezetésére alkalmas állapotba kerüljön, tisztítása és részben átépítése (mélyítése) szükséges a Perint patak előtti zsilip felújításával. Az árokból kiemelt termőföld (törmelék nélkül) a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Markusovszky u. 8. szám alatti területére (volt városi strand) szállítható és a medencék feltöltésére felhasználható. Az ehhez szükséges engedéllyel az üzemeltető Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. rendelkezik. A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
I. közbeszerzési rész tekintetében: Az építési munkaterület a szombathelyi 6835/5 hrsz. alatti, Kisfaludy S. u. – Király u. – Savaria tér által határolt tömbbelső nyugati, kiépítetlen terület. II. közbeszerzési rész tekintetében: Az építési munkaterület Vasútmenti árok, Szent Imre herceg u. (a Vasútmenti árok és a Szent Imre herceg u. 153. sz. akna közötti terület), Vízöntő u. (a Vasútmenti árok és a Nefelejcs u. közötti terület)
4
Vasi Mester Bt. (név) 9700 Szombathely, Barátság u. 3. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) BIT-ÉP Generál Kft. és BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt., mint közös ajánlattevők (név) 9700 Szombathely, Paál L. u. 17/A. és 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. Fsz. 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) VÍZÉPTEK Bt. (név) 9700 Szombathely, Wesselényi u. 8. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Varga és Varga Építőipari Kft. (név) 9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Vasi Mester Bt.;
44000000
51024190
2013/10/10
2013/123
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.10.18.
18337/2013
45232450-1;45233000-9
Sajópálfala Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés ”Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Sajópálfala településen (ÉMOP – 3.1.2/E-11-2011-0040)” tárgyban, a műszaki dokumentációban szereplő kiviteli tervben foglaltak szerint
Vállalkozási szerződés ”Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Sajópálfala településen (ÉMOP – 3.1.2/E-11-2011-0040)” tárgyban, a műszaki dokumentációban szereplő kiviteli tervben foglaltak szerint, különösen az alábbi feladatok elvégzésével: Ady utca csapadékvízelvezetés: Irtás, föld- és sziklamunka: 1 - Kisméretű csatorna (nyílt árok) tisztítása, profilozása 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.: 80 m3 - Föld szállítása lerakóhelyre 2000,1-2200,0 m között: 80 m3 - Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.: 80 m3 Közmű csatornaépítés: -Meglévő átereszek, kapubejárók bontása és helyreállítása: 100 m3 - Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 40-60 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP Beton Melior TB 40/70/50 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával: 364 m - Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 40-60 cm átmérő között CSOMIÉP Beton Melior TB F 60 fedlap 5,0 t tengelyterhelésre, 12 cm vastag, 1,0 m hosszú: 156 db Akác utca csapadékvízelvezetés: Irtás, föld- és sziklamunka: -Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.: 120 m3 - Föld szállítása lerakóhelyre 2000,1-2200,0 m között: 120 m3 - Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.: 120 m3 Rózsa utca csapadékvízelvezetés: Irtás, föld- és sziklamunka: -Kisméretű csatorna (nyílt árok) tisztítása, profilozása 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.: 80 m3 - Föld szállítása lerakóhelyre 2000,1-2200,0 m között: 80 m3 - Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.: 80 m3 Autóbuszforduló felújítása: Keverékkészítés: - Vízszintes felületű, olvasztó sóknak közvetlenül kitett fagyálló beton és vasbeton,légbuborékképzőszerrel, CP4/3 bazaltbeton:95 m3 - Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú keverék készítése stabilizált alapréteghez, CKt - T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics: 95 m3 Irtás, föld- és sziklamunka: - Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza: 1 m3 2 - Aszfalt törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe: 2 db Szivárgóépítés, alagcsövezés: - Szivárgó paplan készítése kész tükörre, nyers homokos kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom: 120 m3 Kőburkolat készítése: - homokos kavicságyazat bontása: 466 m2 Bitumenes alap és makadámburkolat: - Aszfalt kopóréteg kézi bontása, 4 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel: 20 m3 - Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal: 140 m3 Útpályatartozékok készítése: - Utak alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül cső elhelyezése átmérő: 60-100 cm között, 2,00 m hosszúságú csőből CSOMIÉP Beton Melior HÓD-CSŐ 60 cm átmérőjű, 2,00 m hosszú: 4 m
Sajópálfala
2
MIDDLE COURSE Kft. (név) 3412 Bogács, Alkotmány u. 102. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) CEVEX Építőmérnöki Kft. (név) 3416 Tard, Béke út 259. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
MIDDLE COURSE Kft.
19750200
2013/09/30
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12448 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/106
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.09.09.
15575/2013
45233000-9
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi Nagyközségben a Bajcsy I-II., Jókai, Kinizsi utcák szilárd burkolattal történő kiépítése
Főbb paraméterek: rétegszerkezet: - 5 cm AC-11 kopó réteg aszfalt burkolat - 5 cm AC-11 kötő réteg aszfalt burkolat - 5 cm 0/20 zúzottkő - 20 cm 0/55 zúzottkő vagy azzal egyenértékű törtbeton süllyesztett szegély megtámasztás Mennyiségek: Bajcsy I., II., Jókai, Kinizsi utcák utca név hossz szélesség - Bajcsy I. 227,40 3,0 - 4,70 - Bajcsy II 363,10 5,0 - Jókai 155,16 3,0 - Kinizsi 135,78 3,00
Alsónémedi közigazgatási területe
10
Swietelsky Magyarország Kft. (név) 2120 Dunakeszi, Székes dűlő sor 135. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) STRABAG Általános Építő Kft. (név) 1117 Budapest Gábor Dénes u.2. INFOPARK D épület (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) HIDROGRÁD KFT. (név) 2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Gordiusz Kft. (név) 2373 Dabas, Kossuth L. út 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Swietelsky Magyarország Kft.
70000000
66575321
2013/09/02
2013/106
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.09.09.
15581/2013
45233000-9
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi Nagyközségben a Petőfi, Vörösmarty, Ó, Kölcsey utcák szilárd burkolattal történő kiépítése
Főbb paraméterek: rétegszerkezet: - 5 cm AC-11 kopó réteg aszfalt burkolat - 5 cm AC-11 kötő réteg aszfalt burkolat - 5 cm 0/20 zúzottkő - 20 cm 0/55 zúzottkő vagy azzal egyenértékű törtbeton süllyesztett szegély megtámasztás Mennyiségek: Petőfi, Vörösmarty, Ó, Kölcsey utcák utca név hossz szélesség - Petőfi 229,69 3,0 - 3,50 - Vörösmarty 139,95 3,50 - Ó 160,00 3,00 - Kölcsey 339,11 4,70
Alsónémedi közigazgatási területe
12
Gordiusz Kft. (név) 2373 Dabas, Kossuth L. út 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) HIDROGRÁD KFT (név) 2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) STRABAG Általános Építő Kft. (név) 1117 Budapest Gábor Dénes u.2. INFOPARK D épület (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Swietelsky Magyarország Kft. (név) 2120 Dunakeszi, Székes dűlő sor 135. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
HIDROGRÁD KFT
70000000
70047836
2013/08/26
2013/105
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2013.09.06.
15135/2013
45233000-9
Kunszentmiklós Város Önkormányzata
A Bibó Károly utca és a Tavasz utca komplex felújítása Kunszentmiklóson
Kunszentmiklós Bibó K. utca 0+000-0+346.52 és Kunszentmiklós Tavasz. utca 0+000-0+513.85 felújítása, szegéllyel történő ellátása, zöldterületek fejlesztése, járda, parkolók és kerékpártorolók kialakítása. Bibó K. utca: cc. 350 m Tavasz utca: cc 500 m
Kunszentmiklós Város közigazgatási területe
3
ÚT-ÉP-KER 97 KFT. (név) 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) SchmidtGép 2002 Kft. (név) 8428 Borzavár, külterület hrsz. 0102/12. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Rimai Útépítő Kft. (név) 6000 Kecskemét, Szivárvány u. 12. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
ÚT-ÉP-KER 97 KFT.
119463340
119223690
2013/08/16
2013/104
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.09.04.
15075/2013
45233142-6;45233141-9;45233220-7;45233000-9
Siófok Város Önkormányzata
SIÓFOK VÁROS TERÜLETÉN LÉVŐ UTAK, JÁRDÁK, VÍZELVEZETŐ ÁRKOK ÉPÍTÉSÉVEL ÉS FELÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MUNKÁK KIVITELEZÉSE VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS KERETÉBEN
Az eljárás tárgya: Siófok város területén lévő utak, járdák, vízelvezető árkok építésével és felújításával kapcsolatos munkák kivitelezése vállalkozási keretszerződés keretében Siófok város területén lévő utak, járdák, vízelvezető árkok építésével és felújításával kapcsolatos munkák kivitelezése. Siófok város területén az alábbiakban felsorolt helyszíneken kell kivitelezési munkát elvégezni. Meggyfa utca déli részén, azaz a Gesztenye utcától délre eső szakaszán az utca keleti oldalán egyoldali beton megtámasztással ellátott díszburkolatos járda építése Május 1. utca keleti oldalán a Gesztenye és Cseresznye utca közötti szakaszon járda felújítsa díszburkolattal Csopak utca murvás burkolatának felületi zárása Ringló utca murvás burkolatának a Szamóca utcától délre eső szakaszának felületi zárása Bólyai János utca déli oldalán meglévő járda felújítsa díszburkolattal Somogyi utca Reviczky Gyula utcától délre eső szakaszának burkolat felújítása, meglévő járda felújítása díszburkolattal, csapadékvíz elvezetése Trianon emlékműhez vezető lépcső ás járda felújítása Asztalos utca keleti oldalán a Boglárka és Templom utca közötti szakaszán a meglévő járda felújítása díszburkolattal Dózsa György utca nyugati oldalán a Bajcsy-Zs. és Molnár István utca közötti szakaszon járda felújítása díszburkolattal Bányász utca nyugati oldali járda felújítsa díszburkolattal Fő utca Széchenyi utca és Oulu park közötti szakaszon járda felújítása díszburkolattal Kossuth L. utca Fő utca közötti gyalogos köz felújítása díszburkolattal Attila utcában a Gergely Jenő utca és Attila utca 51. szám közötti szakaszon meglévő betonlapos járda felújítása Honvéd utca nyugati oldalán a Jegenye utcától délre eső szakaszon meglévő járda felújítása díszburkolattal Mártírok útja Petőfi sétány és Vasúti átjáró közötti szakaszon mindkét oldali járda felújítása díszburkolattal Jázmin utca és köz aszfaltos útburkolatának és csapadékvíz elvezetésének felújítása Ady E. u. járda részleges felújítása díszburkolattal Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) ajánlatát egységáron kéri megadni a mellékelten csatolt dokumentációban foglaltak szerint. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzése pályázó feladata. Az Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy a használandó aszfaltkeverék minősége feleljen meg az ÚT 2-3.301-1 2010 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak. A munkavégzés során a forgalom biztosítása Ajánlattevő feladata. A forgalomkorlátozásnál a lehető legkisebb mértékű forgalomkorlátozásra kell törekedni. A forgalomkorlátozást különösen az 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet, a 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet, továbbá az ide vonatkozó műszaki előírásokban az – ÚT 2-1. 119 – előírtak szerint kell kialakítani a Vállalkozónak
8600 Siófok város közigazgatási területén belül a dokumentációban részletezett helyszíneken
3
1. Sz. Mélyépítő Kft. (név) 8600 Siófok, Kele u. 116. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Kővágó-Ép Kft. (név) 8600 Siófok, Klapka György u. 40 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Pannon-Fuvar 2000 Kft. (név) 8600 Siófok, Tessedik S. u. 18. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Pannon-Fuvar 2000 Kft.
124000000
124000000
2013/08/27
2013/98
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.08.23.
13784/2013
45233000-9
Dabas Város Önkormányzata
Dabas város belterületi útjainak felújítása, kátyúzása – 2013.
1. rész: Útfelújítások, aszfaltozás 13 utcában: 6552,7 m2 felület 2. rész: Kátyúzás Sári-Besnyő, Sári, Dabas, Gyón, Dabas-Szőlők településrészeken: 70 m3 aszfalt mennyiség + 25 %
Dabas
2
Tief Terra Kft. (név) 2750 Nagykőrös, Eszperantó u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) Gordiusz Kft. (név) 2373 Dabas, Kossuth L. u. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Tief Terra Kft.;Gordiusz Kft.
40000000
48723386
2013/07/24
2013/95
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.08.14.
13920/2013
45233000-9;45233120-6;45233142-6
Biharkeresztes Város Önkormányzata
HURO/1101/037/1.1.1 azonosító számú „Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes” című projekt keretében „Útépítés és útfelújítás Biharkeresztes Város közigazgatási területén”.
HURO/1101/037/1.1.1 azonosító számú „Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes” című projekt keretében Ajánlatkérő részére útépítésre, valamint útfelújításra vonatkozó vállalkozási szerződés az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. I. rész: Biharkeresztes, Kolozsvári-Osváth Pál utca útépítése. Tervezett tengelyek: Kolozsvári - Osváth Pál utca 1387 méter hosszban, Osváth Pál zug 1 utca 105 méter és Osváth Pál zug 2 utca 106 méter hosszban. II. rész: Biharkeresztes, Vörösmarty utca felújítása, valamint a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezető hálózat átépítése. A Vörösmarty utcát a 0+000 kmsz.-től a 0+285,10 kmsz.-ig kell kiépíteni. III. rész: Biharkeresztes, Nap utca burkolatfelújítása. A tervezési szakasz az Kossuth utca tengelyétől indul. A hullámmentes csatlakozás érdekében a burkolatot marni kell a meglévő útcsatlakozásoknál. A burkolatot 6,0-4,0 m széles aszfalterősítéssel kell ellátni változó vastagságú kiegyenlítő réteggel a keresztirányú egyenetlenségek javítására. Az elvégzendő munkák részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Biharkeresztes
2
TERRA-GENERÁL Kft. (név) 4251. Hajdúsámson, Mikótelek u. 18. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Berettyó-Útép Kft. (név) 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 59. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
TERRA-GENERÁL Kft.;TERRA-GENERÁL Kft.;TERRA-GENERÁL Kft.
22633702
377501
2013/08/06
2013/94
Nyílt
2013.08.12.
12922/2013
45230000-8;45100000-8;71000000-8;34928500-3;45233120-6;34923000-3;34992200-9;45233000-9;45231300-8;45232452-5;45233161-5
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Vállalkozási szerződés I. „A Felsőbabád utcában vízvezeték építése nyomvonal helyreállítással együtt” tárgyában. II. „Ferihegyi út meghosszabbítása a Melczer utcától a Bélatelepi út között, I. szakasz kivitelezése a 0+000,00 és a 0+951,01 szelvény között a Főmterv Zrt. 23.11.036 tervszámú dokumentációja szerint” tárgyában. III. „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása.” tárgyában.
I. Létesül 706,5 fm D 160 mm méretű, és KPE anyagú vízvezeték, mely a 0+000 szelvényben csatlakozik a meglévő Baross utcai NA 150 mm ac. vízvezetékhez. A tervezett vezeték a 0+706,5 szelvényben földfeletti tűzcsapban végződik. Létesül továbbá 4 db NA 80 mm földfeletti tűzcsap. II. A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a kiviteli terven felül az alábbi engedélyekben foglaltak szerint kell elvégezni. Építési engedély: Budapest Főváros Kormányhivatala határozatai és mellékletei: - BP-5B/005/000182-24/2013. - BF/UO/NS/A/277/8/2013. Vízjogi létesítési engedély: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatai: - KTVF: 9538-5/2013 Részletes mennyiségeket a kiviteli terv tartalmazza. III. Építendő utak hossza: 2105,0 fm Tb elemes árok lefedéssel: 883,5 fm Aknák (víznyelők, tisztító-, szikkasztóaknák, homokfogó): 56 db K szegélyes folyóka tározó-szivárgó testtel: 50 fm Meglévő árok jó karbantartása: 125 fm
A teljesítés helye A teljesítés helye Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területe I. Budapest Főváros XVII. kerület, Felsőbabád utca (hrsz.: 138434) II. Budapest Főváros XVII. kerület, Ferihegyi út; Melczer utca és a Bélatelepi út közötti része a 0+000,00 és a 0+951,01 szelvény között III. Budapest Főváros XVII. kerület, Lajosház (Czeglédi és Battonya között), Kékliliom (Zrínyi és Erzsébet krt között), Toldi (Zrínyi és Erzsébet krt között), Napkelet (Cséplő és Domaszék között) Domaszék (Ferihegyi és Napkelet között)
1
Duna Aszfalt Kft. (név) Tiszakécske, 6060 Béke utca 150. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
Duna Aszfalt Kft.;Duna Aszfalt Kft.;Duna Aszfalt Kft.
831451313
2013/06/07
A hirdetmény száma a HL-ben: 2012 /S 1 - 001256
2013/93
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
2013.08.09.
13098/2013
45233000-9;45230000-8;45231300-8;45232000-2
Budaörs Város Önkormányzata
Keretmegállapodás mélyépítési kivitelezési munkák elvégzésére
Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő utakon út- és közműépítési, felújítási munkák elvégzése egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás keretén belül A beszerzés tárgyát képező feladat: A közel 30.000 fős Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában levő belterületi utakon, városi körülmények között út- és közműépítési, felújítási munkák elvégzése szerződéskötést követő két év időtartamra (ezen időn belüli befejezéssel), összesen nettó 1,3 Milliárd Ft - 60 % értékben.” a) víznyomócső nyíltárkos építése nettó 20 - 200 millió Ft min. összegű terjedelemben NA 100 mm 1.800 – 20% fm, NA 150 mm 1.200 – 20% fm, NA 200 mm 960 – 20% fm, NA 300 mm 600 – 20% fm hosszban b) zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer építése nettó 15 - 150 millió Ft . összegű terjedelemben NA 300 mm 1.200 – 20% fm, NA 500 mm 960 – 20% fm hosszban c) zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer építése nettó 10 - 100 millió Ft . összegű terjedelemben NA 800 mm 720 – 20% fm, NA 1.500 mm 480 – 20% fm hosszban d) nyílt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer építése nettó 15 - 125 millió Ft . összegű terjedelemben 60/100/80 tb elem 3.600 – 20% fm hosszban e) Gabion támfal építése nettó 5 - 20 millió Ft . összegű terjedelemben 420 – 20% m3 Gabion támfal építése f) szennyvízcsatorna rendszer építése nettó 20- 200 millió Ft értékű . összegű terjedelemben NA 300 mm átmérőjű szennyvízcsatorna rendszer építése g) beton, aszfalt, térkő út és járda foltszerű helyreállítása nettó 15 - 150 millió Ft . összegű terjedelemben h) 14.400 – 20% m2 közút vagy járda építése és 4.200 – 20% fm szegély építése nettó 10 - 130 millió . összegű terjedelemben i) térburkolat építése 7.800 – 20% m2 térburkolat építés és 4.800 – 20% m2 szegélyépítés A kivitelező feladata a forgalomba helyezési engedély megszerzésében való közreműködés, adatszolgáltatás.
Budaörs
1
Hajdú és Társai Kft. közös ajánlattevő (név) 1031 Budapest, Áldomás u.22-24. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) VIANOVA 87 Zrt. közös ajánlattevő (név) 1215 Budapest, Vasas u.65-67. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Deponátor Kft. közös ajánlattevő (név) 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Hajdú és Társai Kft. - VIANOVA 87 Zrt. - Deponátor Kft.
1300000000
1300000000
2013/07/23
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6555 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/87
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.07.26.
12448/2013
45232450-1;45233000-9
Sajópálfala Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés ”Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Sajópálfala településen (ÉMOP – 3.1.2/E-11-2011-0040)” tárgyban
Vállalkozási szerződés ”Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Sajópálfala településen (ÉMOP – 3.1.2/E-11-2011-0040)” tárgyban, a műszaki dokumentációban szereplő kiviteli tervben foglaltak szerint, különösen az alábbi feladatok elvégzésével: Ady utca csapadékvízelvezetés: Irtás, föld- és sziklamunka: • Föld szállítása lerakóhelyre 2000,1-2200,0 m között: 80 m3 • Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.: 80 m3 Közmű csatornaépítés: • Meglévő átereszek, kapubejárók bontása és helyreállítása: 100 m3 • Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 40-60 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP Beton Melior TB 40/70/50 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával: 364 m • Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 40-60 cm átmérő között CSOMIÉP Beton Melior TB F 60 fedlap 5,0 t tengelyterhelésre, 12 cm vastag, 1,0 m hosszú: 156 db Akác utca csapadékvízelvezetés: Irtás, föld- és sziklamunka: • Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.: 120 m3 • Föld szállítása lerakóhelyre 2000,1-2200,0 m között: 120 m3 • Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.: 120 m3 Rózsa utca csapadékvízelvezetés: Irtás, föld- és sziklamunka: • Kisméretű csatorna (nyílt árok) tisztítása, profilozása 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.: 80 m3 • Föld szállítása lerakóhelyre 2000,1-2200,0 m között: 80 m3 • Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.: 80 m3 Autóbuszforduló felújítása: Keverékkészítés: • Vízszintes felületű, olvasztó sóknak közvetlenül kitett fagyálló beton és vasbeton,légbuborékképzőszerrel, CP4/3 bazaltbeton:19 m3 • Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú keverék készítése stabilizált alapréteghez, CKt - T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics: 99 m3 Irtás, föld- és sziklamunka: • Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza: 1 m3 • Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. : 20m2 • Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.): 4 m3 Szivárgóépítés, alagcsövezés: • Szivárgó paplan készítése kész tükörre, nyers homokos kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom: 120 m3 Kőburkolat készítése: • Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával: 135 m • homokos kavicságyazat bontása: 466 m2 • Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal: 135 m Bitumenes alap és makadámburkolat: • Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal: 140 m3 • Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m2-nél kisebb felületen: 466 m2 • Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m2-nél nagyobb felületen: 466 m2 • Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Alapréteg AC22 kötő (F)35/50, AC22 kötő (F)50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel: 54 m3 • Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó (F) aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal: 25 m3 Útpályatartozékok készítése: • Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 60 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 60x2x4,0: 4 db • Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 1 szín: 2 db • Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium STOP jelzőtábla fényvisszaverő, 600 mm HI: 2 db • Utak alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés nélkül cső elhelyezése átmérő: 60-100 cm között, 2,00 m hosszúságú csőből CSOMIÉP Beton Melior HÓD-CSŐ 60 cm átmérőjű, 2,00 m hosszú: 4 m
Sajópálfala
3
(név) (cím) (székhely szerinti ország)
2013/85
Nyílt
2013.07.22.
11806/2013
45230000-8;34923000-3;34928400-2;34928500-3;34992200-9;45233000-9;45231220-3;45231300-8;45232410-9;45232452-5;45233120-6;45233161-5;45233162-2;77300000-3;71320000-7
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Vállalkozási szerződés I. „A Magvető utca a Lőrinci út és a Rákosmezei Repülők útja közötti szakaszának útépítése a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetés kiépítésével együtt,valamint a Magvető utca a Zsuzsanna sor és a Rákosmezei Repülők útja közötti szakaszának útépítéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése és engedélyeztetése a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítással együtt.” tárgyában. II. „A Napkelet utca felszíni vízelvezetését szolgáló csapadékcsatorna kivitelezési munkáinak elvégzésére a Cséplő utca és a Gyökér utca között.” tárgyában. III. „A Rákoskeresztúr felszíni vízelvezetését szolgáló csapadékcsatorna alsó szakasza kivitelezési munkáinak elvégzésére a 0+017,8 szelvénytől a 10. számú aknáig.” tárgyában.
I. A Magvető utca a Lőrinci út és a Rákosmezei Repülők útja közötti szakaszának útépítése a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetés kiépítésével együtt,valamint a Magvető utca a Zsuzsanna sor és a Rákosmezei Repülők útja közötti szakaszának útépítéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése és engedélyeztetése a hozzá tartozó csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítással együtt. II.A Napkelet utca felszíni vízelvezetését szolgáló csapadékcsatorna kivitelezési munkáinak elvégzésére a Cséplő utca és a Gyökér utca között. III.A Rákoskeresztúr felszíni vízelvezetését szolgáló csapadékcsatorna alsó szakasza kivitelezési munkáinak elvégzésére a 0+017,8 szelvénytől a 10. számú aknáig.
A teljesítés helye Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területe I. Budapest XVII. kerület Magvető utca a Zsuzsanna sor és a Rákosmezei Repülők útja közötti szakasza II. A Napkelet utca és a Cséplő utca és a Gyökér utca közötti szakasza III. a 0+017,8 szelvénytől a 10. számú aknáig
1
Duna Aszfalt Kft. (név) Tiszakécske, 6060 Béke utca 150. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
Duna Aszfalt Kft.;Duna Aszfalt Kft.;Duna Aszfalt Kft.
291810101
2013/01/31
A hirdetmény száma a HL-ben: 2012 /S 1 - 001256
2013/84
Nyílt
2013.07.19.
11422/2013
45233000-9
Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
Vállalkozás szerződés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe tartozó közutak felújítási munkáira
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutakon útfelújítási feladatok elvégzése. RÉSZ 001 1./ aszfalt út- és járdaburkolatok bontása 299 m3 2./ beton út- és járdaburkolatok bontása 1.856 m3 3./ beton gyeprács burkolatok bontása 988 m3 4./ FZKA burkolatalap készítése 20-25 cm. vtg-ban 1.777 m3 5./ színes térkő burkolat építése 6.939 m2 6./ beton gyeprács burkolat építése 1.644 m2 7./ egy. beton útszegély sor építése 1.347 m2 8./ zöldfelület rendezése (füvesítés, humuszterítés) 2.139 m2 RÉSZ 002 1./ aszfalt útburkolat marása 237 m3 2./ aszfalt és beton alaprétegek bontása 99 m3 3./ föld kitermelése tükörből 32 m3 4./ Ckt burkolatalap készítése 6-30 cm. vtg-ban 35 m3 5./ útburkolat kopórétegének aszfaltszőnyegezése AC 11(F) j. aszfalttal 226 m3 6./ AC 11 j. hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése 20 m3 RÉSZ 003 1./ kockakő útburkolat bontása 2.621 m2 2./ föld kitermelése tükörből 701 m3 3./ Ckt burkolatalap készítése 6-30 cm. vtg-ban 367 m3 4./ FZKA burkolatalap készítése 6-30 cm. vtg-ban 228 m3 5./ útburkolat kopórétegének aszfaltszőnyegezése AC 11(F) j. aszfalttal 90 m3 6./ útburkolat kötőrétegének aszfaltszőnyegezése AC 11(F) j. aszfalttal 108 m3 7./ kockakő útburkolat építése 907 m2
Budapest XIII. Kerület 1./ Vizafogó ltp. Párkány utcával párhuzamos szervizút (Viza u. – Dunavirág u. között) 2./ Madarász V. u. 3. sz. (óvoda) előtti út felújítása 3./ Huba u. (Angyalföldi u. – Kassák L. u. között) 4./ Tüzér utca (Csángó u. – Róbert K. krt. között) 5./ Kis Gömb utca (Szent László u. – Dévényi u. között) 6./ Zsinór utca (Szent László u. – Tatai u. között) 7./ Taksony utca (Lehel u. – Tüzér u. között)
8
Aszfaltbeton Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (név) 1108 Budapest, Venyige u. 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Penta Általános Építőipari Kft. (név) 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) STRABAG Általános Építő Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Swietelsky Magyarország Kft (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Kvadrát 2000 Kft. (név) 1106 Budapest, Borsika u. 40/B. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Colas Út Zrt. (név) 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. I. em. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1032 Budapest, Bécsi út 223. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Aszfaltbeton Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.;STRABAG Általános Építő Kft.;Aszfaltbeton Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
94488000
145108342
2013/06/21
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6641 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/81
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.07.12.
11429/2013
45233000-9
Dusnok Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés megkötése „DAOP-3.1.1/B-11-2012-0015 Dusnok Község belterületi útjainak korszerűsítése”tárgyában.
Vállalkozási szerződés megkötése a „DAOP-3.1.1/B-11-2012-0015 Dusnok Község belterületi útjainak korszerűsítése” tárgyában. Számszerűsíthető adatok: 1350 m hosszú felújított, illetve kiszélesített útburkolat, 1029,55 E/nap kumulált várható átlagos napi forgalom a fenntartási időszak végén, 4105 m2 füvesítés, 228 db fa ültetése, zöldterület fejlesztés. A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
6353 Dusnok, Köztársaság út, Kossuth u., Semmelweis u., Dankó u.
3
Placc Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 23. (cím) HU (székhely szerinti ország) SOLTÚT Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti u. 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) TIEF-TERRA Kft. (név) 2750 Nagykőrös, Eszperantó u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
TIEF-TERRA KFT.
92851843
92849165
2013/06/24
2013/81
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.07.12.
11019/2013
45233000-9
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Vállalkozási szerződés a „2013. évi útépítési és útjavítási feladatok meleg aszfaltozásos technológiával Törökszentmiklóson” feladatok megvalósítására Törökszentmiklóson
1. Rész: I. Utak meleg aszfaltozása Az útalap meglévő, jól megállapodott, több éve elkészült szórt útalap. Felületét ki kell egyenlíteni 5 cm vastagságban. Kiegyenlítés, tömörítés után bitumenes permetezés szükséges, majd az útalapot AC11 minőségű aszfaltréteggel 6cm vastagságban, finiseres bedolgozással le kell zárni. Az útburkolat mindkét végén meglévő aszfalthoz csatlakozik. A csatlakozást a meglevő aszfalt élrevágásával, átlapolással kell elkészíteni. Az aszfaltozott rész hosszúságában nemesített útpadka készítése 1m szélességgel. Aszfaltozásra kerülő utcák, I/1. Kassai utca (558m2) I/2. Radnóti utca (1028m2) összesen: 1586 m2. 2. rész II: Utak aszfaltozása itatásos technológiával Az útalap meglévő, jól megállapodott, több éve elkészült szórt útalap. Felületét ki kell egyenlíteni 3-5 cm vastagságban 0/20 zúzalékkal. Kiegyenlítés, tömörítés után 4/11 zúzalék alászórás, 3,5kg/m2 emulzió terítés, 4/11 zúzalék alászórás, 3,0kg/m2 emulzió terítés, 4/8 zúzalék terítés, hengerlés. Az aszfaltozás mindkét végén meglévő aszfalthoz csatlakozik. A csatlakozást a meglevő aszfalt élre vágásával, átlapolással kell elkészíteni. Az aszfaltozott rész hosszúságában nemesített útpadka készítése 1m szélességgel. Aszfaltozásra kerülő utcák, II/1. Surjány összekötő út (948m2) II/2. Klapka utca (1141m2) II/3. Martinovics utca utca (2400m2) összesen: 4489 m2. 3. rész III. Mátyás Király utca (1142 m2) Meglevő beton és aszfaltozott út, változó szélességgel. Teljes úthossz 379m, ebből: beton 50m-5,7m széles; aszfalt 98m-4,9m széles; aszfalt 95m-4,8m széles; aszfalt 136m-4,3m széles. Az aszfaltozott út felületét ki kell egyenlíteni átlag 2cm aszfaltréteg lemarásával. Kiegyenlítés után bitumenes permetezés szükséges, majd az utat finiseres bedolgozással, AC11 minőségű aszfaltréteggel 6cm vastagságban el kell látni. Az aszfaltozás mindkét végén meglévő aszfalthoz csatlakozik. A csatlakozást a meglevő aszfalt élrevágásával, átlapolással kell elkészíteni. Az aszfaltozott rész hosszúságában nemesített útpadka készítése 1m szélességgel.
Törökszentmiklós Város közigazgatási területe.
2
Szalay Bau Kft. (név) 9012 Győr, Garam János út 2/1 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Visz fuvar Kft. (név) 300 Eger, 0779/49 hrsz. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Szalay Bau Kft;Visz fuvar Kft.;Szalay Bau Kft
13405803
37159213
2013/06/24
2013/80
Nyílt
2013.07.10.
10743/2013
45233100-0
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
4. sz. főút 103+1889 km szelvényben létesült "turbó"körforgalmú csomóponthoz kapcsolódó szalagkorlát, projekttáblák, vízelvezető árok kivitelezési munkáinak elvégzése
4. sz. főút 103+1889 km szelvényben létesült "turbó"körforgalmú csomóponthoz kapcsolódó szalagkorlát, projekttáblák, vízelvezető árok kivitelezési munkáinak elvégzése Mennyisége: - 432 m szalagkorlát építése - 3 db projekttábla elbontása - 500 m2 árokrendezés
Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye
3
Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 6413 Kunfehértó, II. körzet 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) Szomor és Társa Építő Kft. (név) 1098 Budapest, Epreserdő u. 12. I/8. (cím) HU (székhely szerinti ország) Kvadrát 2000 Kft. (név) 1106 Budapest, Borsika u. 40/B. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
10000000
8000008
2013/06/18
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6422 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/80
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.07.10.
10951/2013
45233000-9
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
„2013. évi útépítési és útjavítási feladatok hideg aszfaltozásos technológiával Törökszentmiklóson”
Az útalap meglévő, jól megállapodott, több éve elkészült szórt útalap. Felületét ki kell egyenlíteni 5 cm vastagságban. Kiegyenlítés, tömörítés után bitumenes permetezés szükséges, majd az útalapot hengerelt hidegaszfalt kötő- és/vagy kopóréteggel, FA11 vagy FA22 jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, 2,0-6,0 cm vastagságban, finiseres bedolgozással le kell zárni. Az aszfaltozás mindkét végén meglévő aszfalthoz csatlakozik. A csatlakozást a meglevő aszfalt élre vágásával, átlapolással kell elkészíteni. Az aszfaltozott rész hosszúságában nemesített útpadka készítése 1m szélességgel. Aszfaltozásra kerülő utcák: I/1. Szellő utca (352m2) I/2. Szegfű utca (352m2) I/3. Virág utca (444m2) I/4 Baross utca (444m2) Összesen: 1592 m2.
Törökszentmiklós Város közigazgatási területe.
2
Finn Út Kft. (név) 1141 Budapest, Álmos vezér köz 5. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Renováló Team Kft (név) 1135 Budapest, Szegedi út 37-39 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Finn Út Kft.
8103870
8103280
2013/06/24
2013/78
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.07.05.
10188/2013
45233100-0;45247000-0
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Vállalkozási szerződés
A szerződés tárgya: Székesfehérvár, Aranysas utca útépítés, vízépítés, Malom csatorna lefedése A szerződés mennyisége: Térkő burkolat építése: 277m2 Aszfaltburkolat építés: 725m2 Mederprofilozás, kotrás: 50fm D600 beton csőáteresz: 16fm.
Székesfehérvár
4
Útéppark Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Orinoco’2002. Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/c. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Alba Út Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Kisfaludi út 8. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Magyar Aszfalt Kft. (név) 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Útéppark Kft.
25000000
23352556
2013/05/27
2013/74
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
2013.06.26.
9996/2013
45233100-0;45247110-4
BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés kertében Budapest fő és tömegközlekedési közúthálózatán keletkező úthibák helyreállítása betonalap szintig, valamint az utakhoz tartozó vízelvezető rendszerek (szikkasztó kút, burkolt árok) fenntartási, helyreállítási munkáinak elvégzése az év minden napján.
Vállalkozási szerződés kertében Budapest fő és tömegközlekedési közúthálózatán keletkező úthibák helyreállítása betonalap szintig, valamint az utakhoz tartozó vízelvezető rendszerek (szikkasztó kút, burkolt árok) fenntartási, helyreállítási munkái az év minden napján. Ezen belül különösen: - előkészítő és földmunkák, - útépítés és egyéb pályaszerkezet építés, bazalatbeton útpálya kivitelezés, padkarendezés változó vastagságban, burkolat alap készítés, beleértve az utókezelést is - vízépítés, közműcsatorna vezeték, és lefolyócsatorna vezeték építése, oldalbeömlős víznyelő kivitelezés, burkolt árok tisztítás, nyílt árok tisztítás Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke: 100.000.000,- Ft,ami megegyezik a szerződés keretösszegével.
Budapest
1
ZEIGEL Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és Váltás-Cs Ipari és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők (név) 1037 Budapest, Törzs u. 3., 3016 Boldog, Hunyadi út 11. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
ZEIGEL Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és Váltás-Cs Ipari és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
100000000
2013/05/30
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4785 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/72
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.06.21.
10101/2013
45233000-9;45111100-9;45111230-9;45111212-7
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében levő utak karbantartási munkáinak elvégzése, az itt feltüntetettek feladatok alapján, a dokumentációban (Műszaki leírás és árazatlan költségvetés) részletezettek szerint.
Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében levő utak karbantartási munkáinak elvégzése, az itt feltüntetettek feladatok alapján, a dokumentációban (Műszaki leírás és árazatlan költségvetés) részletezettek szerint. Mennyiség: nettó 100 millió Ft – 20%.
Budapest, Terézváros
4
Zeron Zrt. (név) 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Mázás Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 2316 Tököl Diana sétány 101. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Ligetsor – Bau Kft. (név) 1172 Budapest, Liget sor 21. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Fauna Duó Kft. (név) 1155 Budapest, Rekettye u. 49. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Fauna Duó Kft.
100000000
100000000
2013/06/10
2013/71
Nyílt
2013.06.19.
9940/2013
45233000-9;45112700-2;71245000-7
Makó Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés a „DAOP-3.1.1/B-11-2012-0010 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában” projekt megvalósítása tárgyában
Vállalkozási szerződés megkötése a „DAOP-3.1.1/B-11-2012-0010 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában” tárgyában. 1. rész: Építési, tervezési és kivitelezési munkálatok: Jelen építési beruházás, mely a kiviteli tervek elkészítését is magában foglalja, Makó város két forgalmas gyűjtőútjának, a Szép utca 584,9 m szakaszának, valamint a Hunyadi utca 450,0 m hosszának felújítására irányul. A projekt keretében mindkét utcában az útburkolat teljes felújításra kerül. A Szép utca felújítása során négy buszmegálló, 33 férőhelyet biztosító parkolósáv, 57,52 m kerékpárút, 3 db gyalogátkelőhely és 1 db kerékpáros átvezetés kerül kialakításra. A Hunyadi utca esetében a kivitelezés 41 db párhuzamos felállású parkolóhely, 450 m elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút valamint 3 db gyalogátkelőhely és 2 db kerékpáros átvezetés megvalósítását jelenti. A munkálatok része továbbá mindkét utca esetében az átkelési szakaszon a közvilágítás kiépítése, illetve átalakítása. 2. rész: Kertépítés és utcabútorok telepítése: A Szép utcában 83 db fakivágására, 82 db fa, illetve 3060 db cserje ültetésére kerül sor gyeprendezéssel. A Hunyadi utcában 60 db fa, illetve 1500 db cserje ültetés történik a kivitelezés során. A Hunyadi utcában 30 db pad, 26 db hulladékgyűjtő és 20 db kerékpár támasz kerül kihelyezésre. A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Makó, Szép utca, Hunyadi utca
3
MM BAU CSOPORT Zrt. és MEGA-SPED Kft. közös ajánlattevők (név) 6000 Kecskemét, Izsáki út 2. és 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Colas Út Zrt. (név) 1033 Budapest, Kórház u. 6-12., I. em (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Colas Út Zrt.;
138397000
131935535
2013/05/31
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3365 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
2013/61
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.05.27.
8414/2013
45233100-0
Pér Község Önkormányzata
Útfelújítás
Vállalkozási szerződés útépítési munkákra vonatkozóan, a kiadott műszaki tervdokumentáció szerint. Rózsa utca 1, Rózsa utca 2. POsta köz, Iskola köz, Kutyaszorító köz, József A. utca, Kossuth Lajos utca 1., Kossuth Lajos utca 2.
Pér Község területe
3
Glázer-Transz Kft (név) 9011 Győr, Ezerjó u. 5/a (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Vértesaszfalt Kft (név) 2800 Tatabánya, Mészáros út 7. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Antrans Clean Kft (név) 9028 Győr, Fehérvári u. 75. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Glázer Transz Kft
58500000
62000000
2013/05/21
2013/59
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.05.22.
7443/2013
45000000-7;45233000-9;45233200-1;45233300-2;45232430-5
Mátraszőlős Község Önkormányzata
ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0004 Mátraszőlős, komplex vízrendezés I. építési üteme
Vállalkozási szerződés megkötése „ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0004 Mátraszőlős, komplex vízrendezés I. építési üteme” tárgyában. Az I. építési ütemben azokra a vízkormányzási elemek rendezésére kerül sor, amelyek közvetlenül csatlakoznak a település főbefogadó vízfolyásához a Hévíz–patakhoz. Az érintett tulajdonviszonyok rendezettek. A Pásztó Kistérség Vízrendezés Elvi Engedélyezési tervdokumentáció készítése óta eltelt időben, illetve más beruházások kapcsán (pl. lakóutca burkolat felújítás, stb.) nem került sor a vízelvezető árok kiépítésére vagy felújítására. A rendezőelvnek megfelelően az I. építési ütemben a következő vízkormányzási elemek rendezésére kerül sor: 1.V – 1 Hévíz – patak 063, 0129 1.495fm 2.V – 1 – 1 Meglévő vízelvezető 796, 802 257fm 3.V – 1 – 2 Csillag utca 702, 734, 666 1.029fm 4.V – 1 – 8 Szt. Erzsébet tér, Gyöngyvirág u. 404,402 628fm 5.V – 1 – 9 Kossuth tér, Néphadsereg u. 400, 477 320fm 6.V – 1 – 9 – 1 Felszabadulás út, Mester utca, Forrás utca 390, 515, 488 354,50fm 7.V – 1 – 10 Felszabadulás út, Forrás utca 542, 524 337 fm 8.V – 1 – 11 Meglévő vízmosás 443 200 fm Összesen: 4.603,50 A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
3068 Mátraszőlős, Felszabadulás út 15. Helyrajzi szám: 542
3
Horuczi 97 Kft. (név) 3334 Szajla, Kertész út 25. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Karancs Kas Kft. (név) 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 19. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Németh Út Kft. (név) 3375 Mezőtárkány Mikszáth Kálmán út 5. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Horuczi 97 Kft.
117126075
117116424
2013/04/22
2013/57
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.05.17.
3145/2013
45233000-9;45112710-5
Berente Község Önkormányzata
Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezése.
Vállalkozási Szerződés Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezésére. Berente-Sajószentpéter összekötő út kivitelezése az átadott tervdokumentációk, építési engedély, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak és a vonatkozó szabványok alapján. Aszfaltburkolatú új út és felszíni vízelvezető rendszer építése az alábbiak szerint: A Berentei bekötőútból kiágazva, az összekötő út a végszelvényében, a 0+926 km sz.-ben csatlakozik a Sajószentpéter, Hársfa utcai TÜZÉP előtti szilárd burkolatú belterületi úthoz teljes hosszon 6,5m burkolat, és 1,5-1,5 m zúzalékos padka szélességgel. A tervezett út tényleges hossza 925,77 méter. A tervezett útpálya két oldalán földmedrű útárok kiépítése, illetve az itt összegyűjtött víz nagyszelvényű, nyitott rendszerű övárokba, mint befogadóba juttatása. A kialakítandó szelvényméret 0,5 m mederszélességgel, minimum 0,5 m medermélységgel, és 1:1,5 rézsűhajlással kerül kialakításra. A kivitelezés teljes mennyiségére vonatkozó helyreállítási volumenek. A Kbt.46.§ (2) bekezdésére hivatkozva ajánlatkérő kiköti tervezési mennyiségektől való +20 %-os eltérés lehetőségét. Az engedélyezési tervet, a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a részletes műszaki leírást, specifikációt, illetve a további részleteket az ajánlati dokumentáció az árazatlan méret- és mennyiségi kimutatással együtt tartalmazza.
Berente-Sajószentpéter összekötő út nyomvonala szerinti bel-és külterületek
7
PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 3516 Miskolc, Hordó u. 10. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) DMT-BAU Kft. (név) 3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) K.V Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 3704 Berente, Ipari út 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) VÉD-Ő 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 3847 Felsődobsza, Kossuth u. 41. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Új-Alapkő Kft. (név) 3770 Sajószentpéter, Erőmű utca 32. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) LASPED Kft. (név) 3528 Miskolc, Visó u. 9. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) HUDI AGRO 2001 Kft. (név) 3526 Miskolc, Repülőtéri út 26/A. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
71000000
66400000
2013/02/20
2013/45
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.04.19.
5229/2013
45233000-9;45212300-9
Sajókeresztúr Község Önkormányzata
Kisléptékű településfejlesztési program megvalósítása Sajókeresztúrban
Tárgya: építési munkák kivitelezése az ÉMOP 3.1.3-11-2012-0075” azonosítószámon nyilvántartott „Kisléptékű településfejlesztési program megvalósítása Sajókeresztúrban” Program keretében Műszaki leírás: Első rész: Az érintett terület Sajókeresztúr középső részén található. A tervezési terület déli határa a Rákóczi út és a Kossuth L. út keresztezésétől északra található 55. hrsz. árok (EOVYX: 778798, 314933), északi határa a tervezett művelődési ház (korábban általános iskola) épületénél található 451 hrsz út, (EOVYX: 778729, 315909). A Rákóczi utca kétfelé lejt, magaspontja a Rákóczi út 67. ingatlan környezetében található (EOVYX: 7786627, 315425). Az utca közművel teljesen ellátott Útburkolat szélesítés, és kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés A szélesítés során az útburkolat 6 méterre kerül kiszélesítésre. Ennek során a szelvényezés szerinti jobb, azaz keleti szélén egyoldali kiemelt szegély épül, a másik oldalon pedig döngölt padka. Az út pályaszerkezet bogárhát kialakítású, a padka 1,0 m széles és 5 % esésű a vízelvezető árkok felé. A szegélykövek hézagosan kerülnek kialakításra, így vezetődik ki az árkok felé a csapadékvíz. A terület tervezett vízelvezetését a 3.2 helyszínrajzon tüntettük fel. A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer hossz-szelvényeit és a jellemző minta keresztszelvényeket a 4. t.r., tartalmazza, a csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó hidrológiai-hidraulikai számítások a Műszaki Leírás 8. sz. mellékletében találhatóak. A csapadékvízrendszer elemeinek ismertetése CS-2-0-0 A számozás azért nem CS-1-0-0 jelzéssel kezdődik, mivel egy folyamatban lévő engedélyezési eljárásban a település északi részén található nagy szelvényű árok kapta ezt az elnevezést. A CS-2-0-0 árok 0+000 szelvénye az 55 hrsz ingatlan és a befogadó Sajó határán található. Keleti irányban meredeken emelkedik a Rákóczi utca felé. Érintett ingatlanok 55, 199, 200 hrsz. Az ingatlanok az Önkormányzat tulajdonát képezik. A felújítandó árok hossza 456 fm. 0+000-0+011 sz. szelvények között a kissé elfajult mederszakasz kotrásos helyreállítása történik meg. Ez a rész az árok torkolati szakasza. Ez a rész a Sajó nagyvizi medrét érinti, és mivel meredek, közel 14 % esésű, kőszórással kerül stabilizálásra. A szakasz mértékadó vízhozama Q25 %, = 249 l/s, maximális vízszállító képesség, pedig Qsz = 349 l/s . A szakasz vízszállítása megoldott. 0+011 – 0+186 sz. szelvények között I/20/40 1:1 rézsűjű típusú könnyített mederburkolót, vagy ezzel egyenértékű hidraulikai és szilárdsági tulajdonságokkal rendelkező mederelemet terveztünk be. 0+011 és 0+017 sz. között az elemek energia törő foggal kerülnek kialakításra. A viszonylag nagy vízhozam és kis esés miatt ezen a szakaszon NA 50 névleges átmérőjű talpas betoncsövekből kialakított kapubejárók készülnek. A kapubejárók alatti átereszeket előregyártott végzáró támfalelemek határolják. A 0+036 sz. szelvényben torkollik be a CS-2-1-0 ág. 0+118 szelvényben csatlakozik az átépítendő NA 500 áteresz (CS-2-2-0). A vizsgált szakaszon a legkisebb esés 1.6 %, az ehhez tartozó mértékadó vízhozamok Q25 %, = 249 l/s, Q10 %, = 349 l/s. A mederelemek vízszállító képessége 1,6 % esetén Qsz =299 l/s, az NA 50 kapubejáróké pedig. Qsz = 565 l/s. Nyílt csatornák esetén mértékadónak a Q25 %, míg a kapubejárók esetén a Q10 %,-t tekintettem. Mindkét esetben igaz, hogy QM < Qsz., így a szakasz hidraulikailag megfelelő. 0+118 – 0+456 sz. szelvények között az árkok terv szerinti kotrása, mederrendezése történik. A kis vízhozam és a megfelelő fenékesés nem teszi szükségessé az árok burkolását. A meglevő árok nyomvonala nem változik a jelenlegi rendszerhez képest. A szakaszon NA 30 kapubejárók kerülnek beépítésre. A földárok min 1:1 eséssel és, 0,3-0,6 m mélységgel kerül kialakításra. A vizsgált szakaszon a legkisebb esés 0,8 %, az ehhez tartozó mértékadó vízhozamok Q25 %, = 22 l/s, Q10 %, = 31 l/s. A földárok vízszállító képessége 0,8 % és minimál szelvény esetén Qsz =140 l/s, az NA 30 kapubejáróké pedig. Qsz = 104 l/s. Nyílt árok esetén mértékadónak a Q25 %, míg a kapubejárók esetén a Q10 %,-t tekintettem. Mindkét esetben igaz, hogy QM < Qsz., így a szakasz hidraulikailag megfelelő. CS-2-1-0 Az árok a CS-2-0-0 0+036 szelvényébe torkollik, 0+000 – 0+008 szelvényében keresztezi a Rákóczi utcát. Érintett ingatlan: 199 hrsz. 0+000-0+008 sz. szakasz. Mivel itt korábban nem volt kiépített áteresz, ezért meg kellett oldani az átvezetést. A szakaszon a geometriai és a közmű viszonyoknak leginkább megfelelő, fedlapos, burkolt mederelem kerül beépítésre. Mind az elemnek, mind a fedlapnak alkalmasnak kell lennie „A” típusú teherbírásra. A szakasz esése 0,3 %. az ehhez tartozó mértékadó vízhozamok Q1 % vízhozam értéke 153 l/s, a fedalapos burkolat vízszállító képessége: 0,3 % esetén 173 l/s. Mivel igaz, hogy QM < Qsz., így a szakasz hidraulikailag megfelelő. 0+008 - 0+152 szelvények között TB 20/30/30 elemek vagy ezzel egyenértékű hidraulikai és szilárdsági tulajdonságokkal rendelkező mederburkoló elemek kerülnek beépítésre közvetlenül a padka szélében. A kapubejárók és az oszlopok környezetében a vízelvezetést fedlapos TB 20/30/30 elemekkel biztosítjuk, melyek végén végzáró támelemek kerülnek kialakításra. A vizsgált szakaszon a legkisebb esés 1,4 %, Q25 %, = 61 l/s, Q10 %, = 86 l/s. A burkolt elem vízszállító képessége 1,4 % esetén Qsz =129 l/s. Nyílt árok esetén mértékadónak a Q25 %, míg a kapubejárók esetén a Q10 %,-t tekintettem. Mindkét esetben igaz, hogy QM < Qsz., így a szakasz hidraulikailag megfelelő. CS-2-2-0 Ez az ág a CS-2-0-0-hoz 0+186 szelvényében csatlakozik. Érintett ingatlanok: 199, 200 hrsz. A jelenlegi áteresz átépítésre kerül a 0+000-0+011 sz. szelvények között. A beépített áteresz NA 50 talpas cső előregyártott záró támfal elemekkel egybeépítve. Az áteresz tervezett esése 2,5 %, az ehhez tartozó mértékadó vízhozam Q1 %, 603 l/s, szállítókapacitása 2,5 % esetén 708 l/s. Mivel igaz, hogy QM < Qsz., így az áteresz hidraulikailag megfelelő. 0+011-0+031 sz. szelvények között a jelenlegi nyílt földmedrű árok helyreállítása történik meg 0,4 cm fenékszélességgel és 1:1 rézsűhajlással, 2,5 % eséssel. A szakasz mértékadó vízhozama Q25 %, 243 l/s, az árok minimális vízszállító képessége terv szerinti kialakítás esetén 367 l/s. Mivel QM < Qsz., így az szaksz hidraulikailag megfelelő. 0+031-0+036 sz. közötti meglévő NA40 áteresz nem kerül átépítésre, az átereszhez érkező mértékadó vízhozama Q10 %, 341 l/s, a meglévő áteresz minimális vízszállító képessége a jelenlegi 2,5 % esetén 394 l/s. Mivel QM < Qsz., így az szakasz hidraulikailag megfelelő, az átereszt nem kell átépíteni. 0+036-0+280 fkm szelvények között a jelenlegi földmedrű árok a szélesítés miatt keletebbre kerül. A rendelkezésre álló szűk terület és helyenkénti kisebb esésű szakaszok miatt könnyített meder burkolóelem, típusa I/20/40 beépítését terveztük. A kapubejárókba 4 m hosszan NA 40 támfalas kapubejárók készülnek. Azokon a helyeken, ahol az oszlopok és a közművek indokolják rövid, 1,0 és 2,0 m hosszon NA 30 zárt szakaszok épülnek ki. A szakasz esése állandó 1%. A vizsgált szakaszon a legkisebb esés 1 %, a mértékadó vízhozamok Q25 %, = 79 l/s, Q10 %, = 111 l/s. A beépíteni kívánt mederburkoló elem vízszállító képessége 1 % esés és teljes szelvény esetén Qsz =109 l/s, az NA 30 kapubejáróké pedig. Qsz = 116 l/s. Nyílt árok esetén mértékadónak a Q25 %, míg a kapubejárók esetén a Q10 %,-t tekintettem. Mindkét esetben igaz, hogy QM < Qsz., így a szakasz hidraulikailag megfelelő. CS-3-0-0 Érintett ingatlanok: 3, 200 hrsz. Az érintett csapadék-vízelvezető árok a Rákóczi utca magas pontjáról indul az utca keleti oldalán. Ezen az oldalon, ahogy már korábban is említettük, kiemelt szegély épül, így nem csökken a rendelkezésre álló hely jelentősen. Az árok a kapubejárók, közmű közelítések és utcakeresztezések kivételével 0,3 m fenékszélességgel 1:1 rézsűhajlással kerül kialakításra. A kapubejárók és a közműközelítések közelében a vízhozamok és esés viszonyok alapján NA 30 méretű támfalas lezárású tokos csövek kerülnek beépítésre. A 12 hrsz ingatlan keresztezésében (0+179-0+185 sz. szelvények között) viszont az esetleges gépjárműforgalom terhei miatt „A” teherbírású, fedlapos mederelem, (TB 20/30/30) beépítése indokolt. A szakaszon az esés 0,49-2,4 % között változik. A vizsgált szakasz mértékadó vízhozamai: Q25 %, = 57 l/s, Q10 %, = 79 l/s. A felújítandó földmedrű árkok vízszállító képessége 0,49 % esés és teljes szelvény esetén Qsz =110 l/s, az NA 30 kapubejáróké pedig. Qsz = 81 l/s, míg a fedlapos áteresz vízemésztő képessége pedig 253 l/s. Nyílt árok esetén mértékadónak a Q25 %, míg a kapubejárók, és a fedett mederburkoló elemek esetén a Q10 %,-t tekintettem. Mindkét esetben igaz, hogy QM < Qsz., így a szakasz hidraulikailag megfelelő. A torkolatig az alsó szakaszon nem rendezzük a meglévő jó állapotú földmedrű árkokat. Ezen a szakaszon a meglévő árkok minimális fenékszélessége 30 cm mélységük 30 cm, vízszállító képességük pedig 157 l/s. CS-4-0-0 A vizsgált ág a Rákóczi út nyugati oldalán indul és csatlakozik a meglévő földmedrű árokba. A jelenlegi árok nyomvonala az építéssel érintett szakaszon korrekcióra szorul. Mivel kevés hely áll rendelkezésünkre, ezért szükséges volt a földmeder helyett burkolt rendszert kialakítani. A kapubejárók alatt és a közmű-megközelítések környezetében támfalas NA 30 és NA 40 zárt szakaszok épülnek ki. A buszmegállók környezetében, a helyszűke miatt „Omega” típusú elemet helyeztem el. Ez egyrészt biztosítja a felszíni vizek összegyűjtését, elvezetését, illeszkedik a tervezett rendszerhez, valamint teherbíró, figyelembe véve egy buszöbölben kialakuló terheléseket. A keresztező utcák (Szegfű út, Dózsa György út) csapadékelvezetését „A” terhelési osztályú fedlapos mederelemek biztosítják. A CS-3-0-0 ágtól délre a burkolat szélesítéssel érintett szakaszon a kiemelt szegély mellett összegyűlő vizek a beruházási szakasz végén úttestet keresztező „A” terhelésű fedlapos mederburkoló elembe jutnak, és csatlakoznak a CS-4-0-0 0+132 sz. szelvényébe. A vizsgált CS-4-0-0 szakasz mértékadó vízhozamai: Q25 %, = 57 l/s, Q10 %, = 81 l/s. 0+000-0+127 sz. szakasz a beruházással nem érintett szakaszon a jelenlegi földmedrű árok átlagos mederesése 1,5-3,0 % között változik. minimális fenékszélessége 0,2 m ,minimális rézsűhajlása pedig 1:1. A szakasz maximális vízemésztő képessége 151 l/s, ami jelentősen meghaladja még a Q10 %, = 81 l/s vízhozamot is. Nem indokolt a rendezése. 0+127-0+179 és a 0+204-0+234. sz. szelvények között I20/40 könnyített mederburkoló-, és NA40 kapubejáróelemekkel kerülnek beépítésre 0,38 % eséssel. A mederelem vízszállító képessége 0,38 % esés mellett, 67 l/s, míg a kapubejáróké átereszeké 152 l/s. Mindkét esetben igaz, hogy QM < Qsz., így a szakasz hidraulikailag megfelelő. 0+179-0+204 sz. szelvénynél a Szegfű utcánál 0,38 % eséssel, és a 0+531 -0+546 sz. között a Dózsa Gy. utcánál 0,5 % eséssel fedlapos „A” teherbírású TB 20/30/30 elem kerül beépítésre. A szelvény vízszállító képessége 222 l/s. QM < Qsz., így a mindkét szakasz hidraulikailag megfelelő. 0+234 -0+251 és a 0+554 – 0+574 sz. között OMEGA résfolyóka épül. 0+234 – 0,251 szakaszon az esés 0,6%, míg a másikon 0,5%. A gyártó tájékoztatása szerint az elem hidraulikai tulajdonságai azonosak NA 300 körszelvényű beton átereszével, melynek vízemésztő képessége 0,5 % esés esetén 82 l/s. Az elem tehát hidraulikailag megfelelő. 0+251 -0+720 sz. szelvények között I20/40 könnyített mederburkoló-, és NA30 kapubejáró-elemekkel kerülnek beépítésre 0,5-1,7 % között, kivéve természetesen az OMEGA elemekkel érintett szakaszokat. A minimális 0,5 % eséssel épülő I20/40 elemekből épített burkolt, nyílt árok vízemésztő képessége 77 l/s, míg az NA 30 kapubejáró elemeké 82 l/s. Nyílt csatornák esetén mértékadónak a Q25 %, míg a kapubejárók esetén a Q10 %,-t tekintettem. Mindkét típusú vízelvezető műtárgy hidraulikai tulajdonságai megfelelőek. Templom előtti áteresz A műtárgyhoz tartozó vízgyűjtő terület igen csekély (200m2). Tekintettel az új építésű útra Q1 %, gyakoriságú csapadékot tekintettem mérvadónak, melynek értéke 55 l/s. A TB/20/30/30 „A” terhelésű fedlapos burkolt elem esése 2%. Az áteresz vízemésztő képessége 510 l/s. Az áteresz hossza 8 fm. LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK 1 db.. fedlapos áteresz közúti „A” terhelésre (CS-2-1-0) 1 db. átépítendő NA 500 áteresz (CS-2-2-0) 1 db. fedlapos áteresz CS-3-0-0 (16 hrsz.) 2 db. „A” terhelési osztályú fedlapos áteresz TB 20/30/30 Szegfű és Dózsa Gy. utcák alatt 1 db. TB -20/30/30 „A” terhelési osztályú fedlapos áteresz tervezési szakasz északi oldalán, csatlakozik a CS-4-0-0 ág 0+132 sz. szelvényébe. Épül összesen 81 fm áteresz Nyílt burkolt meder szakasz: 843 m Rendezett földmeder: 602 m Kőszórás (CS-2-0-0) 11 fm Zárt szakaszok (kapubejárók, közműbevédése, stb) 445 fm Második rész: Sajókeresztúr, a Rákóczi út 107.sz volt iskola művelődési házzá alakítása Az épület 1990-ben épült. A nyugati oldalán levő Rákóczi utcától 4 méteres előkert választja el, déli oldalán a település legrégebbi épülete, a kb. 750 éves műemlék református templom áll. A templomot és az áttervezendő épület telkei közös határvonalúak és a 2 telket a Rákóczi utca különböző ágai veszik körül. A telek eredetileg némileg lejtett, de az iskolaudvart az építés idején víz-szintesre töltötték fel - ez nagyrészt egy aszfaltburkolatú sportudvar lett - így a telket északi és nyugati irányban földrézsű veszi körül. A ház észak-déli hossztengelyű, oromfalasan kontyolt nyeregtetős. Föld-szintes, az épület északi negyedében alápincézett. Tetőtere üres, beépítésre alkalmas – távlati cél annak is a hasznosítása, de jelen terv a földszint részleges átépítésével foglalkozik. A beépítettség (24,10 %) és az építménymagasság (5,40 m) az átépítés során nem változik. Az épület földszintje 4 tantermet, 1 tanári szobát és -öltözőt, 1 szertárat, tanári, leány- és fiú vizesblokkot, tárolókat, 1 kívülről megközelíthető vizesblokkot, 1 előtér-közlekedőt és 2 (nyugati és keleti oldali) bejárati szélfogót tartalmaz. A külső lejáratú pinceszinten egy kazánhelyiség, egy – jelenleg a Polgár-őrség által használt – tartózkodó helyiség, valamint különféle raktárak vannak. A Megbízó célja, hogy az épület földszintjének átalakításával, a két középső tanterem és a köztük levő szélfogó összenyitásával egy nagyméretű, akár 200 ember ülőhelyes befogadására is alkalmas közösségi teret hozzon létre. Az északi oldali tanteremből és a volt tanári szobából klubszoba lesz, míg a déli oldali tan-terem és a vele összenyitandó szertár helyére költözik a jelenleg más épületben levő könyvtár. A tanári vizesblokk mozgássérült WC-vé alakul, a leány WC lesz a női WC, a fiú WC pedig férfi WC-vé alakul. A mozgássérültek vizesblokkján túl, az akadálymentes közlekedés biztosítására az épület délnyugati homlokzati részén egy külső rámpa készül, ezenkívül a főbejárati ajtók, a mozgássérült vizesblokk, valamint a klubszobák küszöbmentesen lesznek kialakítva. A jelenlegi kapus szoba helyén lesz a leendő tetőtér-beépítéshez felvezető lépcső. Ez a lépcső még nem épül meg, de a most tervezett földszinti átépítéssel egyetemben – a statikai tervfejezetben részletezett módon – ki lesz bontva az a-feletti födémszakasz, majd szerelt, hőszigetelt módon lezárva, hogy a későbbi ütemben épülő lépcső készítése során már ne kelljen megbontani a már újonnan működő földszint födémszerkezetét. A megoldandó feladatot az jelenti, hogy a Megbízó az épület középfőfalát, amely az épület födém- és tetőszerkezete súlyának mintegy felét viseli, minél nagyobb mértékben el kívánja bontani – a két középső tanterem és a köztük levő szélfogó hosszában. Ez megoldható, de nagyon komoly statikai beavatkozást kí-ván (részletesebben ld. a statikai műszaki leírásban és számításokban). Az említett falszakaszt 4 db, egyenként 35 cm átmérőjű köroszloppal helyettesítjük, melyek közül kettő beleolvad a két szélen megmaradó falszakaszokba, így csak két oszlop jelenik meg a térben. Az oszlopok egy statikai leírásban, ill. később készülő kiviteli tervben részletezett ipari acéltartót tartanak. Az egész új szerkezeti rendszer úgy lett méretezve, hogy a későbbi esetleges tetőtér-beépítés terheit is viselni tudja, akár a szabvány által meghatározott 500 kg/m2-ig. Az oszlopok nagyméretű pontalapokat kapnak, az északi oldalinál a csatlakozó pincét is figyelembe véve. Külön kérdés, hogy a jelenlegi födémszerkezet már most sem felel meg az előírásoknak (sem a földszinti, sem a pinceszinti), hiszen a viszonylag nagy, 6 méteres fesztávok ellenére csak 60 cm-ként vannak a födémgerendák 30 cm helyett, így a födém a padlástérben tovább már nem terhelhető. A későbbi tetőtér-beépítésnél új, független teherhordó szerkezetet kell majd létrehozni, de az ennek a tervdokumentációnak már nem témája. Említést érdemel az épület nyugati homlokzatán és a belső falon látható repedés, amely arra utal, hogy az építés során az alapozás nem szabályosan, szintlépcsőzéssel készült. Ennek a problémának a feloldásával szintén a statikai tervrész foglalkozik. Anyagok, szerkezetek: Falazatok: A pinceszint falai 40 cm vastag vasalatlan kavicsbetonból készültek. A teherhordó falak (a földszinten is) az épület hossztengelyével párhuzamosak, fesztávolságuk 6 méter. A földszinti falak 40, 30, illetve 10 cm vastag gázszilikát elemekből készültek. Az ablakok közötti keskeny falpillérek HB38 típusú üreges téglából készültek. A kémények kisméretű téglából készültek. Alapozás: Sávalapozás, ld. statikai leírás Födémek: E-gerendás rendszerűek, a már említett módon szabálytalan módon készültek, mert a 6 méteres fesztáv ellenére túl ritkán vannak a gerendák (60 cm). A kiváltó gerendák előregyártottak. Tetőszerkezet: Hagyományos, kötőgerendás, 3 állószékes favázas ácsszerkezet, 1 méteres szarufa-közökkel. A tető szemre megfelelő állapotban van - a majdani tetőtér-beépítésnél majd alaposabban át kell vizsgálni, újra kell felületkezelni, tűz-, gomba- és rovar elleni védőszerrel. Tetőfedés: Műpalafedés, megfelelő állapotban, de vannak beázási helyek, amelyeket javítani kell. Felmerül későbbi lehetőségként a cseréppel történő fedés – ez ennek a tervnek nem tartalma. Vízszigetelés: A műpala alatt nincs fóliázás. Meglevő padló vízszigetelés: 2 réteg talajnedvesség elleni. Hőszigetelés: A földszinti aljzatban – az eredeti terv szerint – 6 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés szerepel, ez ha így van, akkor éppen még megfelelő, de meglétét ellenőrizni és szükség esetén pótolni kell. A zárófödém feletti, padlástér felőli hőszigetelés elégtelen, arra már most érdemes 15 cm kőzetgyapot hőszigetelést leteríteni, amelyet később, a tetőtér beépítésekor majd át lehet tenni a szarufák közé, illetve alá. A pince és a földszint közötti födémszerkezetben a régi terv szerint ugyan van 6 cm hőszigetelés, de itt is megtérül még 5 cm Heratekta vagy Nikecell hőszigetelés ragasztása a födém aljára. A külső falazat (40 cm vastag gázszilikát) hőszigetelése megfelelő, de itt is erősen ajánlott + 5 cm Dryvit hőszigetelés készítése a külső homlokzati felületre. Homlokzatburkolat: Vakolt felület, ajánlott az előbb említett 5 cm Dryvit hőszigetelés ráépítése.. Nyílászárók: A pinceszinten acélajtók vannak, az ablakok egyrétegű üvegezésűek (ezen a szinten nincs huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség). A külső nyílászárók újakra lesznek cserélve. A belső nyílászárók cseréje a Megbízó egyéni döntése szerint valósulhat meg. Bádogos munka: a cserép színével egyező o 15 cm ereszcsatornák, o 10 cm-es lefolyók, bádogos munka. Belső burkolatok: az új közösségi tér az alaprajzi feliratok szerinti új burkolatot kap, a vizes helyiségekbe pedig új kerámia padlóburkolat és csempézés kerül. A többi meglevő, megmaradó helyiség padlóburkolata marad, csak a falak lesznek újrafestve. Az újrafestés – a szükséges vakolatjavítások mellett – az egész épületre vonatkozik. Új külső rámpa: 90 cm mély, 40 cm széles felül vasalt sávalappal, fémkorláttal, térburkolat vagy aszfalt felülettel. 1. Közművek, gépészet: Víz - Az épület – a Rákóczi utcai 200 mm-es nyomócsőről - vízzel ellátott, vizesblokkjai – a már említett mozgássérült WC-t leszámítva nem változnak, legfeljebb a nyílászárók, burkolatok lesznek cserélve. A jelenlegi WC- és kézmosó szám kielégíti az igényeket. Szennyvíz - A telken belül, az épülettől északra egy működő szennyvíz-akna van, továbbra is ezt használják majd. Gáz - A bekötés az épület északnyugati részén, a pinceszint felé van, nem változik. A fűtési rendszer is változatlan: a pinceszinten 2 működő gázkazán van, külön-külön kürtőkkel, ezek továbbra is el tudják látni a feladatukat a teljes épületre. Van az épületben még egy tartalék-kémény is, az esetleges gázproblémák okozta ideiglenes helyzetek megoldására. Elektromosság - Az elektromosság az épület nyugati oldalán lép be, a mérőóra és elosztó a kapus szobában van, ez jelenleg nem változik. Az átépítéssel nem növekszik az épület kapacitás-igénye. Tűzvédelem: ld. külön tervfejezetben.
3791 Sajókeresztúr
3
FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft (név) 3527. Miskolc, Üteg u 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) ORNAMENT 2000 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (név) 3527. Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/b. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Podráczki és Társa Kft (név) 3849. Forró, Fő út 63. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft.
77509378
77509378
2013/03/21
2013/45
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.04.19.
5413/2013
45233000-9
Községi Önkormányzat Sárazsadány
„Mezőgazdasági utak fejlesztése”
Mezőgazdasági út építése 1301 méter hosszban, 3,5 m szélességben, kétoldalt betonba ágyazott terméskő csapadékvíz-elvezetéssel.
Sárazsadány külterület 093/8; 093/29; 091/38; 093/38 hrsz-eken
3
KIMEFA Kft. (név) 6454 Bácsborsod, József Attila u. 21. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Szakács és társai Kft (név) 4400 Nyíregyháza, Simai út 40 (cím) Magyarorsdzág (székhely szerinti ország) Közműgenerál Kft. (név) 4400 Nyíregyháza, Nádor utca 64 (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Közműgenerál Kft.
49825938
63278941
2012/10/24
2013/44
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.04.16.
5017/2013
45233000-9
Szuhakálló Község Önkormányzata
„Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben”
3731 Szuhakálló, Állomás utca – Vörösmarty utca; Bajcsy-Zsilinszky utca
3
FEDRID Kft (név) 3780 Edelény, Mátyás király utca 3. A. ép. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) KV Kft. (név) 3704 Berente, Ipari út 2. (cím) Magyrország (székhely szerinti ország) ROX BAU Kft. (név) 3528 Miskolc, Alföldi utca 6. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
40197537
40197538
2013/03/21
2013/40
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.04.08.
5035/2013
45246400-7;45233100-0;45233200-1;45233300-2
Szögliget Község Önkormányzata
Település rekonstrukció Szögligeten.
1. Tárgya: Település rekonstrukció Szögligeten 2. Mennyisége: Béke utca csapadékvíz elvezetésének és útfelújításának munkái - 605,6 fm mederelemmel burkolt árok építése - 16 fm Ø 80 talpas beton áteresz építése - 25 db kapubejáró átépítése - terméskő burkolat készítés 113 m2 - útfelújítás 541,5 fm hosszban, 3,0 m burkolat szélességgel, két oldali 0,5 – 0,5 m erősített padkával, a kapubejárókhoz történő csatlakozással Jókai utca csapadékvíz elvezetésének és útfelújításának munkái - 493 fm mederelemmel burkolt árok építése - 16 fm Ø 80 talpas beton áteresz építése - 19 db kapubejáró átépítése - útfelújítás 444 fm hosszban, 3,0 m burkolat szélességgel, két oldali 0,5 – 0,5 m erősített padkával, a kapubejárókhoz történő csatlakozással.
Szögliget község belterülete: Hrsz: 386; 323/11;321/15; 322/34; 323/4; 350
3
Fedrid Kft (név) 3780 Edelény, Mátyás király út 3/A/2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Duktil Közműépítő Kft (név) 3519 Miskolc, Aradi út 8. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Metrószer Kft (név) 3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Epres út 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Duktil Közműépítő Kft
57556646
57453410
2013/03/18
2013/36
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.03.29.
4245/2013
45233123-7;44912300-9;45111000-8;45233100-0;45233160-8
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg mezőgazdasági utak fejlesztése
Mezőgazdasági utak korszerűsítése a Zalaegerszeg - Pózva, 0844 hrsz-ú úton 833 fm, Zalaegerszeg, 0341, 0319, 0346/1 és 0346/2 hrsz.-ú mezőgazdasági úton 1470 fm hosszon Főbb mennyiségi adatok: „Zalaegerszeg - Pózva, 0844 hrsz-ú út korszerűsítése Tükör készítés: 744 m2, Padka készítés: 833 m3, öv- és talpárok készítése: 858 m3, mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 866 m3, szórt alap készítése: 2548 m2 Zalaegerszeg, 0341, 0319, 0346/1 és 0346/2 hrsz-ú út korszerűsítése Tükör készítés: 2932 m2, padka készítés: 456 m3, öv- és talpárok készítése: 151 m3, rézsű és mederburkolat készítés: 253 m2, mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 573 m3, szórt alap készítése: 4410 m2
Zalaegerszeg közigazgatási területe 0844 hrsz-ú valamint 0341, 0319, 0346/1 és 0346/2 hrsz-ú mezőgazdasági utak
3
ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. (név) 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) SPRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 107/A. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) ZALAI K.&K. Bt. (név) 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 81. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
21000000
20925295
2013/03/12
2013/29
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.03.11.
3566/2013
45200000-9;45233000-9
Csömör Nagyközség Önkormányzata
Csömöri út építése
Csömöri út építése Bontások földmunka Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok, öntött aszfaltok bontása géppel, és a szükséges mennyiség elszállítással: 803 m3 Földkitermelés és föld lerakóba szállítással: 235 m3 Altalaj tömörítése 30 cm vastagságban: 3778 m2 Közúti táblák fémanyagú oszlopainak elbontása betonalappal: 1 db Tilalmat, veszélyt és tájékoztatást adó jelzőtáblák elbontása: 1 db Burkolat építés: 1442 m2 AC 8 kopó, 2,5 cm: 37 m3 AC 11 kötő, 3,5 cm: 51 m3 Ckt, 20 cm: 289 m3 Homokos kavics, 20 cm Trg 95%-ra tömörítve: 289 m3 Csillapító küszöb építése Térkő építése, 8 cm: 1059 m2 Homokágyazat, 3 cm: 32 m3 Ckt, 20 cm: 212 m3 Homokos kavics, 20 cm Trg 95%-ra tömörítve: 212 m3 Szegélyek Süllyesztett szegély építése betonba ágyazva és megtámasztva: 830 fm Sárrázó építése FZKA terítése és tömörítése, simító hengerléssel 30 cm vtg-ban 601 m2: 180 m3 Forgalomtechnika (végleges) Közúti táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal: 8 db Tilalmat, veszélyt és tájékoztatást adó jelzőtáblák felszerelése, 2-2 bilincskészlettel: 8 db Forgalomtechnika (építés alatti, egy ütemben maximális darabszám) Közúti táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, ideiglenes jelleggel: 11 db Behajtani tilos jelzőtábla: 7 db Zsákutca jelzőtábla: 4 db Kiegészítő tábla: 7 db Halszálka sárga villogóval: 7 db VÍZÉPÍTÉS DN400 beton áteresz építése keresztező utcák alatt: 106 fm Átereszek támfalai: 12 db Gyephézagos elemmel burkolt ároképítés (keresztmetszetében 3 gyephézagos elemmel): 790 m Homokos kavics szikkasztó ágyazat: 152 m3 Kétoldali biztonsági védőkorlát építése és bontása: 578 fm Munkaárok földkiemelése közművekkel ellátott területen: 267 m3 Tükörkészítés tömörítés nélkül: 342 m3 Áthelyezés és szintbehelyezés Csatorna fedlap út alatt: 2 db Csatorna fedlap zöldben: 1 db Tűzcsap járdában: 1 db Elzáró út alatt: 2 db Elzáró járdában: 2 db Elzáró zöldben: 3 db Egyéb fedlap járdában: 1 db Egyéb fedlap zöldben: 1 db MEGVALÓSULÁSI TERV KÉSZÍTÉSE: 1 db
Csömör, 2887, 3184, 3304 hrsz.
5
Ép-Gép 2002 Kft. (név) 2209 Péteri, Révai u. 47. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Relid Bau Közműépítő Kft. (név) 1164 Budapest, Lassú u. 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Scorpio Trans Kft. (név) 2117 Isaszeg, Diófa u. 2. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Via-Nortonia Kft. (név) 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Scorpio Trans Kft.
29849208
2013/02/19
2013/25
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
2013.03.01.
2936/2013
45233000-9;45232000-2;45314320-0;45312200-9;72222300-0
Mohács-Hő Kft.
Vállalkozási szerződés a „Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése” című, KEOP 5.4.0/09-2010-0013 azonosítószámú projekt keretében távhővezeték építési munkálatainak elvégzésére.
Vállalkozási szerződés a „Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése” című, KEOP 5.4.0/09-2010-0013 azonosítószámú projekt keretében távhővezeték építési munkálatainak elvégzésére. A mohácsi fűtőmű és a 27 db hőközpont között meglévő távhővezeték rekonstrukciója új építésű távhővezeték létesítésével, a hozzá kapcsolódó informatikai hálózat és biztonságtechnikai rendszer kialakításával az alábbi főbb mennyiségek figyelembe vételével, a dokumentációban meghatározottak szerint: A vezeték műszaki adatai: Névleges nyomás: 4,9 bar A nyomvonal teljes hossza: Primer vezeték: 3528 m Szekunder vezeték: 724 m Összesen: 4252 m A vezeték mérete: DN 25 – DN 300 ISOPLUS előreszigetelt acélcső A szállítandó közeg: víz, primer oldalon 100/70 °C névleges hőfoklépcsővel, szekunder oldalon 90/70 °C névleges hőfoklépcsővel Földmunka 18574 m3 Útépítés: Beton burkolatalap készítése 125 m3 Kiemelt szegély 169 m Térburkolat 282 m2 Hengerelt aszfalt AC11 kötő 48 m3 Hengerelt aszfalt AC11 kopó 76 m3 Beton pályaburkolat CP 3,5/2,5 jelű 82 m3 Beton pályaburkolat CP 4/3 jelű 256 m3 Fűtőmű és hőközpontok közötti optikai hálózat és kapcsolódó gyengeáram: Optikai kábel 6115 m, Optikai fali rendező 27 db, Switch elhelyezése RJ-45 csatlakozókkal, fém tokozású, belső táppal, rack szekrénybe szerelhető, menedzselhető, Cisco Catalyst 2960-24TT-L switch 24x10/100Mbit + 2xGigabit Ethernet; Auto MDI/MDI-X minden porton, Flow Control; Jumbo Frame támogatás; Layer2 menedzsment; Spanning Tree; 802.1p CoS; 802.1Q VLAN; QoS, ACL; RADIUS autentikáció, TACACS+; 256 VLAN; 1U rack magasság; LAN Base Image 2 db Informatikai hálózat kiépítése, amely biztosítja optikai felületen a kommunikációs kapcsolatot a központi épület és a kihelyezett fokozatok között. Biztonságtechnikai rendszer – behatolás jelző rendszer készül, a hőközpontok belső védelmének kialakításhoz.
7700 Mohács: Liszt Ferenc u., Radnóti ltp., Park u., Park u. – Liliom u, Hóvirág u., Liszt F. u - Horváth K. u., Horváth K. u., Horváth K.u. – Brand E.u., Brand E. u., Virág u., Horváth K. u.- Ete J. u., Ete J. u.
4
Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (név) 1118 Budapest, Torbágy u. 13. IV. 13. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. (név) 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Terra-21 Kft. (név) 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Platina-Bau Zrt. (név) 7621 Pécs, Faiskola u. 3. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
MOHÁCS 2012 TÁVFŰTÉS KONZORCIUM
344400000
323750000
2013/02/18
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14588 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
2013/25
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.03.01.
1653/2013
45233000-9
Vésztő Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés, építési beruházás megvalósítására.
Helyszínen készített 20 cm hidegremix technológiájú alapmegerősítés (szükség szerint NZ 0/22 zúzalékterítéssel), majd 4 cm kiegyenlítő réteg terítés NZ 0/22 zúzalákból gépi technológiával, AC 11 jelű aszfalt kopóréteg gépi bedolgozása 5 cm vastagságban, padkarendezés teljes hosszban 50-50 cm szélességben. A Dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint.
Vésztő belterület
3
Turák Hungary Kft. (név) 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Wiener Center Kft. (név) 5630 Békés, Csabai út 81. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Tótkaép Kft. (név) 5500 Gyomaendrőd, VI.ker 540. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Turák Hungary Kft.
140000000
140000000
2013/01/28
2013/11
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.01.28.
20664/2012
45233000-9
Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
Vállalkozási szerződés a Budapest XIII. ker. Fáy sétány (hrsz. (26339/1) III. ütem út- és közműépítésére
Budapest XIII. ker. Fáy sétány (hrsz. (26339/1) III. ütem út- és közműépítési munkáinak elvégzése. 1./ térkő burkolatú útpályaszerkezet építése 220 m2 2./ térkő burkolatú járdaszerkezet építése 475 m2 3./ beton kerti szegélysor építése 122 fm. 4./ beton kiemelt/döntött/süllyesztett útszegélysor építése 179 fm. 5./ humuszterítés, füvesítés 156 m2 6./ víznyelőbekötések építése víznyelőkkel: 2 * 4 fm. 7./ közvilágítás kiépítése: 3 db. Ring 60/76/4T horganyzott acéloszlop, V1 10/76 lámpakar, Zafir 12 70 W Na lámpatest, 140 fm. 0,4 KV-os földkábel.
Budapest XIII.
3
Aszfaltbeton Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (név) 1108 Budapest, Venyige u. 4. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Kvadrát 2000 Kft. (név) 1106 Budapest, Borsika u. 40/b. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Ambíció Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1032 Budapest, Bécsi út 223. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Aszfaltbeton Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
8902000
8665600
2012/12/13
2013/6
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.01.16.
14184/2012
45000000-7;45111200-0;45200000-9;45233000-9;45233251-3;45233161-5;45247112-8;45211100-0;45211350-7;45212000-6;45261910-6;45262700-8;45262800-9;45321000-3;45332000-3;45421100-5;45430000-0;45442100-8
Harsány Község Önkormányzata
Harsány Község Önkormányzata nyertes ÉMOP-3.1.3-11-2012-0089 pályázatának építési beruházásai vállalkozási szerződés keretében.
I. rész: Pályázati projektben érintett utcák (Hunyadi, Árpád, Bartók B., Móricz Zs., József A.) szilárd burkolatának, járdának, gyalogútnak és vízelvezetésnek kiépítése vállalkozási szerződés keretében. Teljes mennyiség: - útépítés (45233000-9) 1536 m, - útfelújítás (45233251-3) 239 m, - vízelvezető árkok, csatornák építése, felújítása (45247112-8) 2330 m, - járda, gyalogút építés (45233161-5) 480 m a dokumentációban részletezettek szerint. II. rész Közösségi Ház kialakítása meglévő épület bővítésével, átalakításával vállalkozási szerződés keretében. Teljes mennyiség: - Homlokzati és födém hőszigetelés készítése (45321000-3), - Nyílászárók cseréje és új nyílászáró beépítése (45421100-5), - Lapostető felújítás (45260000-7), - Vizesblokk kialakítása az épület bővítésével (45262800-9), - Projektarányos, komplex akadálymentesítés megvalósítása, - A támogatott projekt eredményeként elért energia megtakarítás 0,218 TJ a dokumentációban részletezettek szerint.
Harsány Község közigazgatási területe
2
Szilvási Építő Kft. (név) 3400 Mezőkövesd, Eper u. 51. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) Borsod-Földgép Kft. (név) Mezőnagymihály, Kossuth u. 94. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
Szilvási Építő Kft.;Szilvási Építő Kft.
65331729
77142753
2012/09/21
2013/5
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.01.14.
0025/2013
45233100-0
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
„Somlyói utca útépítés, valamint a kapcsolódó Hollandi úti csapadékvíz elvezetési munkák”
Somlyói utca útépítés, valamint a kapcsolódó Hollandi úti csapadékvíz elvezetési munkák Útépítés: - Somlyói utcában (Hollandi utca - Királyhágó utca között) 149,0 m Csapadékvíz-csatorna építés: - Somlyói utcában (Hollandi utca - Somlyói utca 4. között) 86,0 m - Hollandi úton (Királyerdő utca - Hollandi út 235. sz. között) 108,5 m
Budapest, XXI. Kerület
2
DERBY 2000 Kft. (név) 2011 Budakalász, Holló u. 43. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország)
DERBY 2000 Kft.
29900000
29900000
2012/12/13
2013/2
Nyílt
2013.01.07.
20192/2012
45233100-0;45314300-4;45233140-2;45231300-8;45232450-1
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
4444. j. út Dombegyház átkelési szakasz és a Dombegyház-országhatár közötti összekötő út építése.
Vállalkozási szerződés a 4444. jelű Dombegyház átkelési szakasz (38+040 - 40+875,96 km szelvény között) és a Dombegyház - országhatár (27+970,66 - 33+334,88 km szelvény) közötti összekötő út építése tárgyában. HURO/0802/003. Vállalkozási szerződés a 4444. jelű Dombegyház átkelési szakasz (38+040 - 40+875,96 km szelvény között) és a Dombegyház - országhatár (27+970,66 - 33+334,88 km szelvény) közötti összekötő út építése tárgyában, 1 db körforgalmi csomópont és 8,2 km hosszú út építése. HURO/0802/003. Humuszleszedés: 34.533 m³, töltésépítés: 28.672 m³, védőréteg építése: 12.712 m³,Ckt útalap: 6.828 m³, aszfalt kötő- és kopóréteg: 5.467 m³, szegélyépítés: 1.934 fm, mechanikai stabilizáció: 3.334 m³, beton térburkolat: 1.539 m², KRESZ táblák: 155 db, útburkolati jelek: 521 m², közvilágítás kiépítése: 1.956 m, 20 kV-os szabadvezeték átépítése: 200 m, 0,4 kV-os szabadvezeték átépítés: 1.553 m, hírközlővezetékek kiváltása: 3.452 m.
Magyarország, Békés megye
3
Gebrüder Haider Kft. (név) 1118 Budapest, Villányi út 107 (cím) HU (székhely szerinti ország) EuroAszfalt Kft. (név) 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz (cím) HU (székhely szerinti ország) Duna Aszfalt Kft. (név) 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) (cím) HU (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15558 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---