Közbeszerzések eredményei (Vasút) - 2015
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2015/148
Nyílt
2015.12.28.
27295/2015
45243500-7;45234114-8;45246100-4
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására
Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK Bontási, terület-előkészítési munkák Általános bontási, áthelyezési munkák Irtás Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig 110 db Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között 60 db Tuskók kiszedése 17,5 m3 Bozót és cserje irtás 5 653 m2 Nádirtás 500 m2 Terület előkészítő földmunkák Humusz leszedés, visszaépítéshez 70 m3 Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 80 m3 Nem építmény specifikus általános földmunkák Talajkezelés, töltésépítés előkészítés Geotextília terítése 16 199 m2 Töltés szélesítés töltésoldal lépcsőzésével 2 625 m3 Földmű építése Földmű építése bevágásból Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 5 660 m3 Földmű építése anyagnyerőhelyről Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg 1 900 m3 Alakító földmunkák Rézsűképzés 5 700 m2 Humuszterítés sík felületen 70 m3 Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák 3 536 m2 VÍZÉPÍTÉS Rézsűvédelem Kőmatracos rézsűvédelem építése 8 550 m2 Partvédelem kialakítása 2 580 m2 HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS Egyéb kiegészítő munkák Támfal Gabionfal 2 150 m3 NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM Növénytelepítés Füvesítés Füvesítés sík felületen 680 m2 TÉTELRENDBEN NEM SZEREPLŐ MENNYISÉGEK Használt vasbetonaljas rézsűvédelem elbontása 540 m2 Nádtelepítés tómederben 17 100 m2 Az építés kivitelezéséhez szükséges technológiai tervek elkészítése. Részletesen és tételesen az ajánlattételi dokumentációban található műszaki tartalom szerint.
108. Debrecen-Füzesabony vasútvonal 745 - 755 szelvényei között Tiszafüred-Poroszló állomásközben
10
Frenyó és Társai Kft. (név) 3300 Eger, Knézich K. u. 32/A. (cím) HU (székhely szerinti ország) Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (név) 1105 Budapest, Gergely u. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország) MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. (név) 3231 Gyöngyössolymos, Mátrai út 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) JÓ-ÉP Kft. - PANNON GABION Kft. Konzorcium (név) 2300 Ráckeve, külterület 052/22 Hrsz. (cím) HU (székhely szerinti ország) KELET-ÚT Kft. (név) 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) HEDÚT ’91 Kft. - HE-DO Kft. közös ajánlattevők (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Zöld Út- Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (név) 2890 Tata, Agostyáni út 78. (cím) HU (székhely szerinti ország) TI-MA POROSZLÓ KONZORCIUM TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft. (konzorcium vezető)/MACCAFERRI MAGYARORSZÁG Kft. (konzorciumi tag) (név) 1123 Budapest, Alkotás u. 50. C ép. I.em./ 1112 Budapest, Menyecske utca 27. 5.em. 31. (cím) HU (székhely szerinti ország) GRADEX Mérnöki és Szolgáltató Kft. (név) 1034 Budapest, Bécsi út 120. (cím) HU (székhely szerinti ország) Nyír-Wetland Kft. (név) 4481 Nyíregyháza, Keselyűs sor 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
TI-MA POROSZLÓ KONZORCIUM (TIC Kft. (konzorcium vezető)/MACCAFERRI MAGYARORSZÁG Kft.
322000000
217300000
2015/12/10
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12388 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/145
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.12.18.
26589/2015
45234100-7
NIF Zrt.
Vállalkozási szerződés „Angyalföld-Újpest között a 2. vágány kiépítése kiegészítő építési munkáinak kiegészítése” tárgyban
Vállalkozási szerződés keretében Angyalföld - Újpest között a 2. vágány kiépítése kiegészítő építési munkáinak kiegészítése: • Újpest megállóhelyen peronszegély cseréje a jobb vágány 12+70,70 - ~13+20 szelvények között L55 peronelemekre, végleges kiselemes térkő peronburkolat megépítésével a peronszegélytől ~4 m széles sávban • 10+95,70 - 12+70,70 szelvények között végleges peronburkolat megépítése a peronszegélytől ~4 m széles sávban • A megemelt 4 m széles szilárd burkolatú sk+55 peron bal oldalán végig ideiglenes korlátot kell elhelyezni (a szintkülönbség miatt). • Peronban lévő kábelek kiváltása, védelembe helyezése • Peronon lévő térvilágítás kiépítése/felújítása valamint a hangos utastájékoztatás felújítása • Lépcsőkar, korlát, mellvéd megemelése az sk+55 peronmagasságnak megfelelően • Statikus vizuális utastájékoztatás és menetrend tábla részére vitrin elhelyezése • Információs táblák, vitrinek, piktogramok elhelyezése peronon. A feladat részletes meghatározását az Ajánlatkérési Dokumentáció III.-V. kötete tartalmazza.
Magyarország, Budapest
3
A-Híd Zrt. (név) 1138 Budapest, Karikás Frigyes u 20. (cím) HU (székhely szerinti ország) Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (név) 9023 Győr, Csaba utca 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) Swietelsky Vasúttechnika Kft. (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím) HU (székhely szerinti ország)
A-Híd Zrt.
100000000
141614812
2015/12/07
2015/141
2015.12.09.
25443/2015
45234126-5
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
14-es villamos vonalán felújítás a Frangepán utcánál
14-es villamos vonalán felújítás a Frangepán utcánál Főbb mennyiségek: 2 csoport kitérő csere és hozzá kapcsolódó munkálatok A részletes mennyiségeket az ajánlattételi dokumnetáció tartalmazta.
Budapest
5
FERATIL Kft. (név) Cinkotai út 109. II/11. (cím) HU (székhely szerinti ország) TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft. (név) 1123 Budapest, Alkotás u. 50. C ép. I. em. (cím) HU (székhely szerinti ország) SVN Konzorcium (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) TV-14. Frangepán Konzorcium (név) 1107 Budapest, Basa u. 22. (cím) HU (székhely szerinti ország) KER-KÖZÉP Kft. (név) 5530 Vésztő, 619/4 hrsz. I. Őrház (cím) HU (székhely szerinti ország)
KER-KÖZÉP Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
58882473
2015/11/20
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18698 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/136
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
2015.11.27.
24254/2015
45234160-5
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási keretszerződés felsővezeték oszlopok, tartozékaik,csatlakozó eszközök javítására és cseréjére
Várható főbb építési mennyiségek a szerződés időtartama alatt (3év) összesen: 50 db oszlop és hozzá tartozó eszközök állítása 60 db oszlop és hozzá tartozó eszközök bontása 5 km hosszban felsővezeték szabályozás A mennyiségek részletezését a dokumentáció tartalmazta.
Budapest
3
TEN-T Zrt. (név) 1025 Budapest, Cserje u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) Dunagép Zrt. (név) 2316 Tököl, Csépi út 221. (cím) HU (székhely szerinti ország) Siemens Zrt. (név) 1143 Budapest, Gizella út 51-57. (cím) HU (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 00191 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/108
2015.09.23.
17422/2015
45234126-5
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés a 2-es villamos vonal, Lánchíd pesti aluljáró árvíz utáni részleges helyreállítása, pályafenntartási és áramellátási munkák elvégzésére
2-es villamos vonal, Lánchíd pesti aluljáró árvíz utáni részleges helyreállítása, pályafenntartási és áramellátási munkák
Budapest V. kerület Széchenyi tér - Eötvös tér között
3
VASÚTÉPÍTŐ és KARBANTARTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1152 Budapest, Szila park 4., 4. em. 401. (cím) HU (székhely szerinti ország) KER-KÖZÉP Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 5530 Vésztő 619/4. HRSZ. I. Őrház (cím) HU (székhely szerinti ország) "NORMÁLNYOMTÁV" Építőipari , Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 2310 Szigetszentmiklós- Lakihegy Szilvás u. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország)
KER-KÖZÉP Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
113000000
104384640
2015/05/14
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24442 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/106
Nyílt
2015.09.18.
17938/2015
45234100-7
NIF Zrt.
Vállalkozási szerződés keretében Angyalföld - Újpest között a 2. vágány kiépítése kiegészítő építési munkáinak kiegészítése.
Vállalkozási szerződés keretében Angyalföld - Újpest között a 2. vágány kiépítése kiegészítő építési munkáinak kiegészítése: - Újpest megállóhelyen peronszegély cseréje a jobb vágány 12+70,70 - ~13+20 szelvények között L55 peronelemekre, végleges kiselemes térkő peronburkolat megépítésével a peronszegélytől ~4 m széles sávban - L55 peronszegély kiépítése a ~13+20 - 13+49,15 szelvények között, végleges peronburkolat megépítésével a peronszegélytől ~4 m széles sávban - 10+95,70 - 12+70,70 szelvények között végleges peronburkolat megépítése a peronszegélytől ~4 m széles sávban - A megemelt 4 m széles szilárd burkolatú sk+55 peron bal oldalán végig ideiglenes korlátot kell elhelyezni (a szintkülönbség miatt). - Peronban lévő kábelek kiváltása, védelembe helyezése - Peronon lévő térvilágítás kiépítése/felújítása valamint a hangos utastájékoztatás felújítása - Lépcsőkar, korlát, mellvéd megemelése az sk+55 peronmagasságnak megfelelően - X és Y jelzőket a beépítendő kitérőnek megfelelően áthelyezni - Statikus vizuális utastájékoztatás és menetrend tábla részére vitrin elhelyezése - Információs táblák, vitrinek, piktogramok elhelyezése peronon. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Magyarország, Budapest
0
(név) (cím) (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12558 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/98
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
2015.08.31.
15869/2015
45234126-5;45223200-8;45111290-7
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hungária kocsiszín „B” csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés; B rész: Épületgépészeti rendszerek és közművek átalakítása; C rész: Vágányrendszer javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével, vágányburkolat kialakítása
Hungária kocsiszín „B” csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés B rész: Épületgépészeti rendszerek és közművek átalakítása C rész: Vágányrendszer javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével, vágányburkolat kialakítása Tervezett mennyiségek: A rész Szerkezetbontás és burkolatépítés 62 tonna: acél tartószerkezet bontása 145 m3: vasbeton szerkezetek bontása 1597 m3: Ckt feltöltés készítése B rész Épületgépészeti rendszerek és közművek átalakítása 220 fm: KG-PVC cső bontása 197 fm: Különböző átmérőjű lefolyó és szennyvízelvezető PE cső építése szerelvényekkel 10 db: Poligon kábelcsatlakozó szekrény felszerelése 100 fm: acélcső bontása 100 fm: műanyag csővezeték építése szerelvényekkel C rész Vágányrendszer javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével, vágányburkolat kialakítása 496 vm: Vignol fejű Haarmann rendszerű vágány bontása 1872 m2: 2cm vtg gumiőrlemény paplan beépítése 640 m3: betonágyazat készítése (C12-32/K) 496 vm: 2-es állapotú minősített Vg48-as használt sínnel vágányépítés 56 db: AT hegesztés végzése 1815 m2: műgyanta burkolat készítése betonra 351 m3: Vágány kitöltő beton készítése (C30/37-24/K) A pontos mennyiségeket a dokumentáció tartalmazta.
Budapest
2
EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1163 Budapest, Máté utca. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország) Kútház Kft. (név) 9025 győr, Kálvinista út 1/A. (cím) HU (székhely szerinti ország)
EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;Vasútépítő Zrt.
187535487
2015/08/07
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25223 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/74
Nyílt
2015.07.03.
10723/2015
45234100-7;45234116-2;71322000-1
NIF Zrt.
Vállalkozási szerződés az Angyalföld - Újpest között a 2. vágány kiépítése előkészítő építési munkái (V002.09) tárgyában
Vállalkozási szerződés keretében az Angyalföld - Újpest között a 2. vágány kiépítése előkészítő építési munkái (V002.09) - Újpest megállóhelynél 1 csoport vasbetonaljas B60-800 rendszerű kitérő beépítése a csúcssín végállás ellenőrzés kiépítésével együtt, - Angyalföld - Újpest között a vágány felújítása (zúzottkő ágyazat rostálása, síncsere, aljcsere, részleges felépítménycsere) 817 vm hosszban, - Az Angyalföld - Újpest közötti vágány mellett a peronszegély átépítése 250 m hosszban. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Magyarország, Budapest XIII. és XIV. kerület
3
VASÚTÉPÍTŐK Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (név) 9023 Győr Csaba u. 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA Kft. (név) 9500 Celldömölk Nagy S. tér 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) A-HÍD Zrt. (név) 1138 Budapest Karikás Frigyes u. 20. (cím) HU (székhely szerinti ország)
SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA Kft.
255000000
233938092
2015/06/11
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3165 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/73
2015.06.29.
10642/2015
45234116-2
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés árvíz okozta pályakárok helyreállítására. A rész Tímár utcai megálló pályafelújítási munkáinak kivitelezésére B rész: Szent Lélek téri megálló pályafelújítási munkáinak kivitelezésére
Vállalkozási szerződés árvíz okozta pályakárok helyreállítására. A rész Tímár utcai megálló pályafelújítási munkáinak kivitelezésére B rész: Szent Lélek téri megálló pályafelújítási munkáinak kivitelezésére A főbb mennyiségek az alábbiak: A rész: Tímár utcai megálló pályafelújítási munkáinak kivitelezése - 320 vm betonaljas vágány bontás-építés - 560 m3 zúzottkő ágyazat csere - 415 m3 talajjavító réteg beépítése - 160 fm szivárgó építés A részletes mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. B rész: Szent Lélek téri megálló pályafelújítási munkáinak kivitelezése - 584 vm betonaljas vágány bontás-építés - 560 m3 zúzottkő ágyazat csere - 1320 m3 talajjavító réteg beépítése A részletes mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta.
Budapest, H5 vonalon Szépvölgyi út - Tímár utca és Szent Lélek tér állomás körzetében
4
FERATIL Kft. (név) 1141 Budapest, Cinkotai út 109. (cím) HU (székhely szerinti ország) Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (név) 9023 Győr, Csaba utca 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) Triman Kft. (név) 1122 Budapest, Csaba utca 10. (cím) HU (székhely szerinti ország) Normálnyomtáv Kft. (név) 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Szilvás u. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Vasútépítők Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (9023 Győr, Csaba utca 9.);FERATIL Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
192913063
2015/06/02
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24577 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/72
2015.06.26.
10646/2015
45234116-2
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés HÉV keretalagútban zúzottkő ágyazat cseréjére és kábelcsatorna rekonstrukciójára
Vállalkozási szerződés HÉV keretalagútban zúzottkő ágyazat cseréjére és kábelcsatorna rekonstrukciójára A rész: Zúzottkő csere és kábelcsatorna rekonstrukció vonal alagútban B rész: Zúzottkő csere és kábelcsatorna rekonstrukció kitérő körzetben A főbb mennyiségek az alábbiak: A rész: Zúzottkő csere és kábelcsatorna rekonstrukció vonal alagútban - 1746 vm szennyezet elaprózódott zúzottkő ágyazat, valamint a kábelcsatorna elbontása, az elbontott felépítményi szerkezetek visszaépítése, felső ágyazat terítés - 3875 m3 zúzottkő ágyazat csere kéregalagútban - 1334 fm kábelcsatorna elbontása és helyette új építése A részletes mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta. B rész: Zúzottkő csere és kábelcsatorna rekonstrukció kitérő körzetben - 8 kitérő csoport és 554 vm szennyezet elaprózódott zúzottkő ágyazat, valamint a kábelcsatorna elbontása, az elbontott felépítményi szerkezetek visszaépítése, felső ágyazat terítés - 1227 m3 zúzottkő ágyazat csere kéreg alagútban - 352 fm kábelcsatorna elbontása és helyette új építése - A részletes mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta
Budapest, H5 HÉV vonalon
4
Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (név) 9023 Győr, Csaba utca 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) Triman Kft. (név) 1122 Budapest, Csaba utca 10. (cím) HU (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24576 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/72
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.26.
9543/2015
45234115-5
Dunaharaszti Város Önkormányzata
Határ úti MÁV vasúti átjáró építése
Határ úti MÁV vasúti átjáró építése, mely az alábbi fő munkanemeket tartalmazza: Dunaharaszti, Határ úti vasúti kereszteződésben pedeSTRAIL burkolatú, szintbeli gyalogos vasúti átjáró építése Dunaharaszti, Határ úti vasúti kereszteződésben gyalogátkelőhely biztosító berendezés kiépítése Dunaharaszti, vasúti kereszteződésben vasúti és gyalogos-vasúti átjáró közvilágítás kiépítés
Dunaharaszti
3
RAIL CONTROL Kft. közös ajánlattevő (név) 1154 Budapest, Szerencs u. 172. (cím) HU (székhely szerinti ország) MÁTÓ-STÁB Kft. (név) 6000 Kecskemét, Márton u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) RAIL SAFE Kft. (név) 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. II.11. (cím) HU (székhely szerinti ország)
RAIL CONTROL Kft. közös ajánlattevő
32988326
2015/05/29
2015/72
Nyílt
2015.06.26.
11152/2015
45234100-7;45234116-2;45213321-9;45234115-5;71220000-6;45231400-9
NIF Zrt.
„Vállalkozási szerződés keretében Aquincum HÉV megállóhely áthelyezéséhez szükséges munkák tervezése és megvalósítása”
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében Aquincum HÉV megállóhely áthelyezéséhez szükséges munkák tervezése és megvalósítása A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében Aquincum HÉV megállóhely áthelyezéséhez szükséges munkák tervezése és megvalósítása. - A Batthyány tér - Békásmegyer HÉV vonal Aquincum megállóhelyénél a Zsófia utca déli oldalán egymással szembeni oldalperonokat kell építeni 120-120 m hosszban sk+30 cm magasságban (840 m2) - A peron északi végén a meglévő gyalogos átjáró megtartásra kerül, a déli végére új különszintű gyalogos átjárót kell építeni (2 támaszú, acélszerkezetű). - A tervezett rámpák és peronok szélén, valamint a rámpa vége és a vasúti töltés között korlát kerül kiépítésre (368 m). - A Batthyány tér felé közlekedő szerelvényeknek az új peron közösen a jelenleg meglévő gyalogos úttal építendő ki, de a meglévő járda is megtartásra kerül (240 m2). A peron Amphiteátrum felőli oldalán támfal építése szükséges a szintkülönbség miatt (24 m3). A peronban lévő aknákat, szerelvényeket, peronberendezéseket, szintbe, ill. át kell helyezni (5 db). - A peronokra perontetőt kell építeni (1+1 db 25 m hosszú). - A szerződés részeként valamennyi szakág (vasúti pálya, biztosítóberendezés, távközlés, útépítés, közműkiváltás, hídépítés) vonatkozásában kiviteli tervek készítése szükséges, ide értve az engedélyezési eljárások továbbviteléhez, illetve lefolytatásához szükséges valamennyi terv, dokumentáció elkészítését is. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Magyarország, Budapest
2
Kútház Kft. (név) 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A. (cím) HU (székhely szerinti ország) EB Hungary Invest Kft. (név) 1163 Budapest, Máté u. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország)
EB Hungary Invest Kft.
630000000
613241554
2015/06/22
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1857 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/72
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
2015.06.26.
10543/2015
45234180-1
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Pécs JBK Dombóvár TM fényezőkabin létesítése
Pécs JBK Dombóvár TM 1db fényezőkabin létesítése Dombóvár KJK területén létesítendő vasúti jármű fényezőkabin és kapcsolódó létesítményeinek teljes körű megtervezése (engedélyezési tervdokumentáció), a kivitelezési munkák - szükség szerinti - hatósági engedélyeztetése, az engedélyeztetett tervek alapján kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, valamint a tervek alapján a teljes kivitelezés.
Magyarország
2
DEWA Zrt. (név) 2040 Budaörs, Gyár u. 2 (cím) HU (székhely szerinti ország) INDUSTRIEPLAN Kft. (név) 1152 Budapest, Telek utca 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
DEWA Zrt.
149000000
176000000
2015/06/12
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16696 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/48
Nyílt
2015.04.27.
6813/2015
45234121-0;45234126-5;45234120-3
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés a „Budapest, XI. kerület, Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely funkcióbővítésének” kivitelezésére.
Budapest XI. kerületében, a Fehérvári úton, a Bocskai úti (Újbuda Központ) megállóhely és a Móricz Zsigmond körtér közötti vágányszakaszon üzemi félreállási lehetőség van a megállóhely után. A déli irányból biztosított mindkét vágánnyal van kapcsolat, az északi oldalon a bal vágánnyal van összeköttetés. A feladat az üzemi kapcsolat bővítése, a terület tömegközlekedési kiszolgálásának javítása. A funkcióbővítés a Móricz Zsigmond körtér felőli minden irányú kapcsolat kiépítését jelenti, mellyel az üzemi kapcsolatok az északi oldal felőli villamos forgalom számára végállomási funkció használatát is lehetővé teszik. Teljesítendő feladatok: A kivitelezést az átadott kiviteli tervek, dokumentációk alapján kell elvégezni: • Vágány bontási munkák o Vályús sínes egyszerű kitérő bontása a hozzá tartozó kiegészítő szerkezetek bontásával 1 csoport o Vályús sínes bebetonozott talpfás vágány bontása 12 vm o Vályús sínes RAFS felépítmény bontása 83 vm o Beton alap bontása 85 m3 • Vágányépítés o Vályús sínes RAFS felépítmény építése a hozzá tartozó földmunkákkal, beton alapréteg készítéssel,vágány víztelenítéssel 83 vm o Vályús sínes bebetonozott talpfás vágány építése 15 vm o Bebetonozott talpfás vályús sínes egyszerű kitérő fektetése a hozzá tartozó munkákkal 3 csoport o Öntött aszfalt készítése egy rétegben 30 m3 • Út- és járdaépítési munkák, útvíztelenítéssel o Szegélykészítés 123 fm o Parkoló helyreállítás burkolattal 15 m2 o Járdaburkolat készítés 120 m2 o Terelőelemek elhelyezése 50 fm o Forgalomtechnikai burkolati jelek 49 m2 o KRESZ táblák 8 db • Felsővezeték bontási munkák o Tartósodrony bontása egyenes valamint Y alakban, szerelvényekkel, tartóhoroggal 4 db o 100 mm2 Cu munkavezeték leszerelése tartósodronyról 80 fm • Felsővezeték építési munkák o Felsővezeték tartó oszlop felállítása betonalapba, alap készítéssel, földmunkával, tüzihorganyzott kivitelben, mázolással, különböző terhelésű kivitelben, felsővezeték szereléssel 1 db o Tartósodrony felszerelése felsővezeték tartó oszlopra vagy falihorogra egyenes ill. Y alakban szerelvényeivel kompletten. 4 db o 100 mm2 Cu munkavezeték felszerelése 176 fm o Meglévő vezeték szabályozása 370 fm • BKV jelzőberendezés bontási munkák o Légkábel bontása tartósodronyról, jelzők és oszlopok bontásával 400 fm o Földkábel bontása alépítményi védőcsőhálózatból 400 fm o Váltóhajtómű és különféle szerelvények bontása • BKV jelző berendezési építési munkák o Váltóhajtóművek telepítése szekrényekkel és jelzőkkel 2 db o Sín áramköri egységek, kiegyenlítő kondenzátorok telepítése tartozékokkal 8 db o Sín csatlakozó készlet telepítése szekrényekkel 18 db o Váltóállító szánszerkezet, áramérzékelők, nyomtávtartók, váltó jelzők szerelése 15 db o Váltófűtés vezérlés, hő érzékelőkkel, sínszekrényekkel, fűtő rudakkal és egyéb szerelvényekkel 6 db o Felsővezetéki járműérzékelő felszerelése jelzőkkel, szerelvényekkel 12 db o Kábelek fektetése védőcsövekkel, földmunkával, betonaknákkal, tartósodronyokkal 1700 fm o Élesztés, próbaüzem a dokumentáció átadásával, szoftverek biztosításával, szükséges oktatás megtartásával, ellenőrző mérésekkel, szakfelügyelet kérésével 4 mérnök nap • Az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervek felülvizsgálata és szükség esetén módosítása 5 mérnök nap • Közterületfoglalási, burkolatbontási, forgalomterelési, vágányzár stb. engedélyek beszerzése 5 mérnök nap Minőségi követelmények a kivitelezés során beépítésre kerülő anyagokkal szemben: • A beépítésre kerülő anyagok minőségi tanúsítvánnyal rendelkezzenek figyelemmel az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásaira. • A beépítésre kerülő anyagokat megrendelésük, beszerzésük előtt tételesen egyeztetni kell BKV Zrt. Villamos Infrastruktúra Főmérnökségével. Használatbavételi engedély beszerzése, megvalósulási dokumentációk készítése és az aktiváláshoz szükséges adatok összeállítása.
Budapest
2
TV Fehérvári úti Konzorcium (név) 1107 Budapest, Basa u. 22. (cím) HU (székhely szerinti ország) TVN Konzorcium (név) 1025 Budapest, Cserje u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország)
TV Fehérvári úti Konzorcium
235000000
218800260
2015/04/14
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2235 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/43
Nyílt
2015.04.15.
5680/2015
45234100-7;45234116-2;45231400-9;31527270-9;71322000-1
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Lepsény(bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz kiegészítő munkák tervezése és kivitelezése
Vállalkozási szerződés keretében Lepsény(bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz kiegészítő munkáinak tervezése és kivitelezése (v030.12.) - Siófok állomás II.-III. és IV.-V. vágányok közötti, sínkorona felett 30 cm magas peronjai átépítése sínkorona felett 55 cm magas peronná 360-360 m hosszban a kábelalépítmény kiépítésével együtt, a térvilágítás átépítése a peronokon 2x 360 m hosszban, 1-1 db perontető felújítása, a meglévő gyalogos aluljáró 1-1 db lépcsőkarja átépítése a megemelt peronszintnek megfelelően. - Balatonvilágos településen az 1000-es vasúti szelvényben új gyalogos szintbeli átjáró létesítése az átépülő közúti szintbeli átjáró mellett. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Magyarország, Siófok, Balatonvilágos
2
STRABAG Vasútépítő Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark, D. épület (cím) HU (székhely szerinti ország) KÖZGÉP Zrt. (név) 1239 Budapest, Haraszti út 44. (cím) HU (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2175 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/36
Nyílt
2015.03.27.
5028/2015
45234100-7;45234116-2;71240000-2
Ipoly Erdő Zrt
Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint
Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint, az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint: Márianosztra - Nagyirtás között visszaépítésre kerül a 760mm nyomtávolságú erdei vasút. A vasúti pálya nyomvonala 95 %-ban a korábbi vasút nyomvonalán halad. A korábbi vasúti pálya töltési és bevágási építményeinek jelentős része változtatás nélkül hasznosítható a pályaépítés során. A műtárgyak változó minőségben a meglévő alépítményben rendelkezésre állnak, ezekből 11 db a csatolt tervek szerint újjáépítendő. 13 db esetében az építés közbeni feltárás és műszaki értékelés alapján hozott döntés szerint kell eljárni. A szakasz megépítésével összeköttetés létesül Szob és Nagybörzsöny kisvasutakkal. A vasúti pálya hegyvidéki jellegű. Főbb jellemzők: - sebesség 20km/h - tengelyterhelés 80kN - nyomtáv 760mm - alépítmény tömörség Trγ 90% - legkisebb ívsugár 30m - R=40 - 225m sugarú átmeneti íves körívet kell kialakítani, az ívekben alkalmazandó túlemelés 5 - 15mm - legnagyobb emelkedő 46,36‰ - legkisebb emelkedő 0,64‰ - függőleges lekerekítő ív legkisebb sugara 1000m Felépítmény: - sínek 23,6kg/fm új, vagy azzal egyenértékű certifikációval - kissugarú ívekben faalj - egyenesben, nyombővítés nélküli ívekben vb. alj, aljtávolság 0,67m - sínek összekapcsolása hagyományos formában eltolt lengőillesztéssel - ágyazat zúzottkő, vastagsága 0,30m - kitérők 23,6kg/fm rendszerű 1:5,67, 1:7,86, 1:9 hajlású 5 csoport Útátjárók: - 8db vezetősínes nem szilárd burkolatú, a vágány mindkét oldalán 6 - 6m hosszban sárrázó burkolat épül - 1db gyalogos átjáró Műtárgyak: - 1 db 1,90m nyílású vb. lemezhíd - 10 db hullámlemez acélcső áteresz - 13 db áteresz tisztítás akna építéssel Peron: - 3db 30 - 50m hosszú sínkorona magasságban 2 - 2,50m szélességgel Gabionfal: - 250fm építés (Gabionfal magassága 3,5 - 4m, szélessége 2m melyet a rézsű halásának megfelelően lépcsős kötésben kell beépíteni.) Burkolt vízelvezető árok: - 1510 fm Mócsán típusú elemekkel burkolt árok Építendő vágány hossza 6846,33 vfm A régi felépítményi anyagokból, mintegy 120 vfm - talpfára rögzített - 8 kg/fm sínpálya található a helyszínen. A bontás során szét nem porladó vasúti aljakat a pályától legalább 5 m távolságban - 10-15 darabból összerakott, rendezett kupacokban - kell elhelyezni. A pontos mennyiségek a kiviteli tervben kerülnek megállapításra. A fémanyagokat jogosult gyűjtőhelyen kell értékesíteni. A bevétellel nyertes ajánlattevő szabadon rendelkezik. A bontással, elszállítással kapcsolatos esetleges költségeket az árazatlan költségvetés földmunka részén (új tételsor hozzáadása nélkül) szerepeltetheti Ajánlattevő. Nyertes ajánlattevőnek a jótállási vágány és kitérőszabályozást el kell végeznie a jótállási időszak végéig Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban, de legkésőbb az Ajánlatkérőnek az erre vonatkozó, írásban megküldött igénybejelentését követő 30 napon belül. A nyertes ajánlattevő feladata az építési-kivitelezési munkák elvégzésén kívül a kiviteli terv elkészítése a dokumentáció részét képező engedélyes tervek alapján. A feladatok és mennyiségek részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő kizárólag az építési-kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkák biztosítása érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-a szerint használható fel. A becsült érték lenti összege a tartalékkeretet is magában foglalja! A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét.
2629 Márianosztra 010, 011, 0210, 0195, 0189, 0185/3, 0196/1, 0197, 0202, 0203, 0205, 0206/1, 0207, 0209, 0211/2, 0213/2 helyrajzi számok és 2634 Nagybörzsöny 0208/45 I, 0208/42, 0208/40 g helyrajzi számok alatt
2
Ipoly Völgye Kisvasút Konzorcium {melyet alkotnak: Börzsöny 2020 Kft. közös ajánlattevő; Pálya - Vasút Kft. közös ajánlattevő} (név) 2624 Szokolya, Paphegy u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) KÖZGÉP Zrt. (név) (1239 Budapest, Haraszti út 44.) (cím) HU (székhely szerinti ország)
Ipoly Völgye Kisvasút Konzorcium {melyet alkotnak: Börzsöny 2020 Kft. közös ajánlattevő; Pálya - Vasút Kft. közös ajánlattevő}
723450000
662000000
2015/03/24
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24876 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/27
Nyílt
2015.03.06.
3422/2015
45234160-5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében Szeged, Csongrádi sgt.-Makkosházi krt. csomópont felsővezeték elemek cseréje
Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében Szeged, Csongrádi sgt.-Makkosházi krt. csomópont felsővezeték elemek cseréje Trolibusz felsővezetéki elemek cseréje feszített rendszerűre, a csomópont geometriájának megtartásával Szeged Makkosházi krt. - Csongrádi sgt. csomópontban. Főbb mennyiségek: 3 db TB-TB kereszteződés cseréje 2 db TB-TB merev váltó cseréje 35 db oszlop újrafestése a műszaki dokumentációban, és árazatlan költségvetésben részletezettek szerint.
Szeged, Csongrádi sgt. - Makkosházi krt. csomópont
3
Ganz Tram Kft. és az E-Piac Kft. közös ajánlattevők (név) 6726 Szeged, Tambura u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) TEN-T ZRT (név) 1025 Budapest, Cserje u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) VIV Zrt. (név) 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 21-23. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Ganz Tram Kft. és az E-Piac Kft. közös ajánlattevők
26000000
36745695
2015/02/25
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24849 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/21
Nyílt
2015.02.20.
2829/2015
45221242-0;45234120-3
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése
Vállalkozási szerződés keretében a „Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése” az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint: Építési szakaszok és mennyiségek ismertetése: 1. Lánchídi villamos alagút A Lánchídi alagút több részre osztható: • Déli oldali támfalas rámpa szakasz - átépítésre kerül • Déli oldali „új” építésű alagút készül • Középső - eredeti - alagút szakasz - átépítésre kerül • Északi „új” építésű alagút készül • Északi oldali támfalas rámpa szakasz - nem építendő át 2. A déli oldalon a jelenlegi gyalogos-kerékpáros járda kiszélesítésre kerül (járda és kerékpárút helyreállítása 2500 m2) 3. Az északi oldalon - a Lánchíd palota előtt - lévő felsővezeték tartóoszlop áthelyezésre kerül a partfal mellé (oszlopállítás 9 db) 4. A meglévő földkábelek cseréjét el kell végezni a Batthyány tér - Clark Ádám tér közötti szakaszon, megtartva jelenlegi tápszakasz, illetve kapcsolószekrény kiosztásokat. (egyenáramú vontatási kábel fektetése 5200 m) 5. A Lánchídi aluljáró átépítését kell elvégezni a pályaépítéssel együtt 6. vágányépítési munkák (Vignol kétvezetősínes vágány építése 352 vm), 7. műtárgy - alagút, támfal - építési munkák, Monolit vasbetonszerkezet építése 1593 m3, 8. áramellátás korszerűsítése/átépítése, földkábel hálózat átépítése felsővezetéki hálózat átépítése (lengő munkavezeték 610 m), 9. utolérés-kizáró jelző létesítése, 10. Clark Ádám téri parkban tereprendezés, fakivágás, fapótlás, 11. kapcsolódó összes szakági munkák elvégzése. A feladathoz kötöttségként kell figyelembe venni: • Az északi rámpa, támfal nem épül át. • A Lánchíd híd szerkezete ne legyen érintve. • Az építés alatt a felszíni közlekedés a lehető legkisebb mértékben lehet érintett. • A terület műemléki védettség alatt áll. A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Budapest, I. kerület, Lánchíd budai hídfő (Clark Ádám tér) villamos alagút
6
Colas Alterra Zrt. (név) 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. (cím) HU (székhely szerinti ország) KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. és DUNAGÉP Zrt., mint közös ajánlattevők (név) 1239 Budapest, Haraszti út 44. és 2316 Tököl, Csépi út 221. (cím) HU (székhely szerinti ország) A-Híd Építő Zrt. (név) 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. (cím) HU (székhely szerinti ország) PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e. (cím) HU (székhely szerinti ország) STRABAG-MML Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) (cím) HU (székhely szerinti ország) EB Hungary Invest Kft. (név) 1163 Budapest, Máté utca 8. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Colas Alterra Zrt.
1198226304
883717557
2015/02/12
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19441 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/17
2015.02.11.
1866/2015
45234111-7
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H6 Ráckevei HÉV vonalon pályafelújítások
H6 Ráckevei HÉV vonalon pályafelújítások 3000 vgm gépi ágyazatrostálás 1344 db vasbetonalj javítása 235 vgm teljes felépítménycsere 2 csoport útátjáró csere 2*1500 vgm hézagnélküli vágány kialakítása
Budapest-Pesterzsébet és Ráckeve között
4
Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfen (név) 9023 Győr, Csaba utca 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) Swietelsky Vasúttechnika Kft. (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) FERATIL Építőipari Kft. (név) 1141 Budapest, Cinkotai út 109. II/11. (cím) HU (székhely szerinti ország) Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (név) 1239 Budapest, Haraszti út 44. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.
251500000
248800603
2015/02/04
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18624 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/5
2015.01.14.
26872/2014
45234111-7
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H5 Szentendrei HÉV vonalon Pomáz és Szentendre állomások között pályafelújítás
H5 Szentendrei HÉV vonalon Pomáz és Szentendre állomások között pályafelújítás. 252 vgm hézagnélküli vágány átépítése 2270 db vasbetonalj javítása 200 db talpfa csere
Pomáz és Szentendre HÉV állomások között
3
Swietelsky Vasúttechnika Kft. (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (név) 9023 Győr, Csaba utca 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (név) 1239 Budapest, Haraszti út 44. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Swietelsky Vasúttechnika Kft.
93500000
98750000
2015/01/05
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18629 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---