Közbeszerzések eredményei (Kommunikációs tárgyú) - 2015
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2015/147
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.12.23.
27256/2015
79416000-3;79416200-5
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
„Vállalkozási szerződés a „Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039 számú pályázat keretében nyilvánossági feladatok ellátására”
„Vállalkozási szerződés a „Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039 számú pályázat keretében nyilvánossági feladatok ellátására” Szolgáltatás megrendelés Részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza CPV kódok: 79416000 Public relations szolgáltatások 79416200 Public relations tanácsadó szolgáltatások
Marcali közigazgatási területe
2
Buckahat Kft. (név) 2310 Szigetszentmiklós, Csokonai M. utca 9/b. 2. em. (cím) HU (székhely szerinti ország) Tabegu Kft. (név) 8638 Balatonlelle, Temető utca 6. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Buckahat Kft.
4000000
4000000
2015/12/04
2015/137
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.30.
24817/2015
92111200-4;39294100-0
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 azonosítószámú projekt keretében kommunikációs feladatok ellátása
TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 „Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása” elnevezésű projekt keretében kommunikációs feladatok ellátása Központ működését támogató, reklam eszközök tervezése, kidolgozása szállítása 500 db minimum 8 GB tárhelyes USB Pendrive Paraméterek: - Tárhely: Min 8GB - 65mm (+/- 15 mm) hosszú; 20mm (+/- 5 mm) széles; 8mm (+/- 5 mm) magas - 2 szín nyomtatás - Központ matricávál 500 db mini töltő Paraméterek: - Csatlakozó: Usb + mini USB - Min 2000mAh - 2 szín nyomtatás - Központ matricájávál 1000 db jegyzetfüzet és toll Paraméterek: - 1000db reklam toll biztosítása - Minimum A6 méret - 2 szín nyomtatásos borító - Központ matricájávál Központ infrastruktúráját és eszközei ismertető HD minőségű videó spot 2 db legalább 120 másodperces HD minőségű forgatott technikájú videó spot - A szakmai közönség (a lehetséges menedzsment, rendezvényszervezők, felhasználók) számára a hangstúdiót és mobil színpadot bemutató spotok elkészítése. A spotok fő célja, hogy a szakmai közönség számára bemutassák a stúdió és mobilszínpad főbb paramétereit, technikai adottságait, lehetőségeit és előnyeit. Fontos, hogy a spotokban megjelenjen az az üzenet is, hogy a felhasználással a nemzetiségi kultúrát és oktatást segítik, hiszen a bevételekből ilyen tárgyú projekteket finanszíroz az üzemeltető. A spot térben, időben és módban való felhasználási joga az Ajánlatkérőhöz kerül, beleértve a spot utólagos átalakításának jogát is. Mozgószínpad fedőponyva reklámfelirat kreatív tervezése és nyomása - 2 db 8m x 2m-es felület kreatív tervezése és 2 szín festése vagy matricázása - 1 db 8 m x 0,3 m-es felület kreatív tervezése és 1 szín festése vagy matricázása - 1 db 13 m x 1 m-es fellet kreatív tervezése és 2 szín festése vagy matricázása A projektet bemutató - annak részeként kiemelten a hangstúdiót és a mozgószínpadot ismertető - kiadvány készítése A projektet bemutató - annak részeként kiemelten a hangstúdiót és a mozgószínpadot ismertető - kiadvány készítése az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott háttéranyagok alapján a kiadvány teljes körű szövegezésének elkészítése, megszerkesztése, nyelvi lektorálása, illusztrációk beszerzése, válogatása, a kiadvány teljes grafikai tervezése, nyomdai előkészítése, nyomtatása Paraméterek: - Példányszám: 1000 db - Méret: 210mm x 250mm - Borító: 300 grammos műnyomó, kolor nyomattal fóliázva - Belív: 4+4 színes, cérnafűzött, legalább 115 grammos matt műnyomó - Oldalszám: 50 oldal - 100 oldal Bemutató leporello - Nagynyárádi központ tevékenységének bemutatására Nagynyárádi projekthelyszín bemutatása leporellon: az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott háttéranyag alapján szöveg megírása, korrektúrázása, a leporello grafikai tervezése, nyomdai előkészítése, gyártása Paramétek: - LA4 méretben, - Minimum 6 oldal - 4+4 szín nyomással - 1000 példányban - Minimum 130gr műnyomó papírra Portál tartalmának biztosítása Együttműködve a Központ Internet portál készítőjevel a portál tartalmának kidolgozása, beleértve: - A projektet bemutató tartalmák szekesztése, előkészítése elektronikus megjelenítésre - A központ infrastruktúráját és eszközeit ismertető tartalom szerkesztése lőkészítése elektronikus megjelenítésre - Központ feladatait, céljait bemuató tartalom kidolgozása
7629 Pécs, Komját A. utca 5.
3
Inveto Veritas Kft. (név) 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 62 (cím) HU (székhely szerinti ország) Human Report Kft. (név) 1029 Budapest, Kőfejtő u. 18 (cím) HU (székhely szerinti ország) QCM Consulting Kft - Preport PR Kft (név) 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 94/b - 2013 Pomáz, Árvácska u. 15 (cím) HU (székhely szerinti ország)
QCM Consulting Kft. , Preport PR Kft
14500000
14515200
2015/11/10
2015/136
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.27.
24788/2015
79416000-3;79416200-5
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása
Tárgy: PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása Mennyiség: Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása. A nyertes ajánlattevő köteles a feladatok ellátásához szükséges szakembereket (PR vezető, sajtókapcsolati vezető, stratégiai tanácsadó, PR tanácsadó, PR asszisztens) biztosítani. A nyertes ajánlattevő köteles kijelölni egy kapcsolattartót, akinek a feladata az ügynökségi szolgáltatások és projektek koordinálása. Kapcsolattartói munkakörében folyamatosan kapcsolatban áll az ajánlatkérővel és a projekt megvalósítási szakaszában bevont többi vállalkozóval, alvállalkozóval. Szükség esetén az ajánlatkérővel személyes egyeztetéseket folytat és a szerződésben foglaltakkal összhangban ellátja a végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Kampányterveket, javaslatokat és árajánlatokat készít az ajánlatkérő igényei alapján. A szerződés során a nyertes ajánlattevő az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: 1.1. Az ajánlatkérő éves PR alapú kommunikációs stratégiájának kidolgozása, melyben meghatározásra kerülnek az ajánlatkérő üzenetei és célcsoportjai is. 1.2. A nyertes ajánlattevő általános kommunikációs tanácsadást folytat. 1.3. A nyertes ajánlattevő vállalja cselekvési tervek, ajánlatok elkészítését. 1.4. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő kérésére konfliktuskezelési tanácsadással segíti a problémás helyzetek, szituációk kezelését. Előkészíti a válsághelyzetek kommunikációját, javaslatot tesz a válság kezelésére. 1.5. A kijelölt kapcsolattartó tanácsaival segíti az ajánlatkérő fenntartó kommunikációs tevékenységét, témajavaslatokat, ötleteket és ajánlásokat fogalmaz meg a proaktív sajtókommunikáció érdekében az ajánlatkérő mindennapi kommunikációjában. Nyertes ajánlattevő támogatja ajánlatkérő sajtó- és médiakapcsolatait. 1.6. Nyertes ajánlattevő biztosítja a sajtóval való folyamatos kapcsolattartást: sajtólista összeállítását és aktualizálását, kapcsolatok kialakítását, intenzitásuk növelését. Sajtóközlemények tartalmára vonatkozó javaslatokat tesz havi rendszerességgel. Nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő tevékenységével kapcsolatos sajtóanyagok, sajtóközlemények, PR cikkek megírását és célzott eljuttatását a sajtó képviselői számára, az ajánlatkérővel kapcsolatban megjelent esetleges hírekre történő reakciók írásbeli megfogalmazását. Sajtóklubok, háttérbeszélgetések kommunikációs feladatainak ellátása, tartalmának kialakítása szintén a nyertes ajánlattevő feladata. A nyertes ajánlattevő biztosítja továbbá, hogy az ajánlatkérő igénye szerint, az ajánlatkérővel történt egyeztetés alapján a szerződés időtartama alatt hírek, közlemények, hirdetések és egyéb, az ÉRV Zrt. köztájékoztatási és tömegtájékoztatási feladataival összefüggő információkat eseti, maximum 5-6 alkalommal közzéteszi, maximum összesen 5-6 oldal terjedelemben országos, helyi, megyei, a szolgáltatási terület hatókörét érintő média sajtóorgánumában vagy képújság felületén. 1.7. A nyertes ajánlattevő biztosítja az ajánlatkérő által szervezett, a sajtókommunikáció szempontjából érintett szakmai rendezvények - különösen a sajtótájékoztatók - előkészítésében, lebonyolításában való részvételt, javaslattételt a meghívottak körére, részükre a meghívók eljuttatását, a nyilatkozók kommunikációs szempontú felkészítését, továbbá ezen eseményekkel kapcsolatos sajtómegjelenésekre vonatkozó tartalmi javaslatok elkészítését, továbbá ajánlatkérő igénye esetén ezen rendezvényekkel kapcsolatos sajtómegjelenések összegyűjtését ajánlatkérő részére. 1.8. Nyertes ajánlattevő részt vesz az issue management kialakításában, politikai kommunikációs tanácsadást nyújt. 1.9. Nyertes ajánlattevő vállalja a vállalat ismertségének és elismertségének növelését elősegítő, hírnevének és imázsának gondozását támogató kommunikációs tevékenységekre történő javaslattételt. 1.10. Nyertes ajánlattevő vállalja vállalati rendezvénykoncepciók kialakítását, az ajánlatkérő számot tartó eseményeinek a nyilvánosság számára közérthető módon történő kommunikációjára vonatkozó javaslattételt, szem előtt tartva az ajánlatkérő imidzsének javítását, az események közvéleményben való pozitív visszhangját. 1.11. Nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő kommunikációs platformjainak gondozásában való segítségnyújtást (weboldal - webhosting szolgáltatás biztosítása a szerződés időtartama alatt, belső intranet), egységes arculatú kiadványok, tájékoztató anyagok, brosúrák, cégismertetők, valamint az arculati kézikönyv, az arculati elemek (pl. névjegykártya) és céges promóciós termékek tartalmára vonatkozó tanácsadást, azok tartalmi előkészítését, továbbá az ajánlatkérő által igényelt tartalmi felülvizsgálatát, ezek gyártásra történő előkészítését, beszédek, köszöntők megírását a társaság felsővezetői számára, prezentációk összeállítását kapott szakmai anyag alapján. 1.12. Igény esetén a nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő vezetése, érintett munkatársai számára kommunikációs és médiatréning megtartását félévente egy alkalommal, prezentációs és előadás-technikai tréning megtartását, a cégvezetés kommunikációs támogatását közszereplések, protokollesemények során. 1. 13. A nyertes ajánlattevő biztosítja a személyes egyeztetés céljából való rendelkezésre állást az ajánlatkérő székhelyén havonta 1 alkalommal, továbbá az ajánlatkérő kérésére váratlan, rendkívüli, azonnali reakciót igénylő esemény kapcsán, igény szerint több alkalommal.
Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő székhelye
3
SKULL Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1037 Budapest, Montevideo utca 3. b. ép. (cím) HU (székhely szerinti ország) Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) V.M.komm Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1136 Budapest, Pannónia utca 4. 3. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
24900000
24000000
2015/11/20
2015/136
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.27.
24610/2015
79340000-9;79341000-6;79342000-3;79416000-3;79952000-2;92111210-7
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt keretében
Vállalkozási szerződés / Projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú, „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása”című projekt keretében
1123 Budapest, Alkotás u. 17-19. V. emelet. (Déli Point Irodaház), illetve a sajtóesemény szervezése/lebonyolítása esetén a sajtótájékoztató budapesti helyszíne.
3
Makroler Médiaügynökség Kft. (név) 6000 Kecskemét, Rezeda u. 65. (cím) HU (székhely szerinti ország) BDR Média Kft. (név) 4241 Bocskaikert, Báthory út 20. (cím) HU (székhely szerinti ország) ALON MÉDIA Kft. (név) 9700 Szombathely, Csillag utca 16. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Makroler Médiaügynökség Kft.
23500000
23500000
2015/11/12
2015/135
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.25.
24628/2015
92111200-4;71354100-5;79961300-1;92521220-7
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
A „Történelmi település a Cinca mentén, reneszánsz világ Ozorán - az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése” projekt (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002) keretében megvalósuló kiállítási attrakciók elkészítése
Tárgy: A „Történelmi település a Cinca mentén, reneszánsz világ Ozorán - az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése” projekt (DDOP-2.1.1/E.F-12-k-2012-0002) keretében megvalósuló kiállítási attrakciók elkészítése. Mennyiség: Részfeladatok: • Ozorai Pipó életét bemutató 3D animációs technikával készülő film elkészítése (1 db) • Az Ozorai vár épületegyüttesének bemutatását szolgáló interaktív makett készítése (1 db) • Az Ozorai Vártörténeti kiállításban megjelenő interferometrikusan rögzített háromdimenziós képek (hologramok) elkészítése és beüzemelése (6 db) • A vártörténeti kiállításba kerülő leletek restaurátori munkáinak elvégzése (157 db) A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Magyarország, 7086 Ozora, Szabadság tér 12. hrsz.: 1596
3
M ÉPÍTÉSZ IRODA Kft. (név) 1012 Budapest, Attila út 123. 1. em. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország) DÉR-ÉPÍTŐMŰVÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1113 Budapest, Kökörcsin u. 14. fe. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) PELAGA Szolgáltató Bt. (név) 5143 Jánoshida, Berek utca 18. (cím) HU (székhely szerinti ország)
PELAGA Szolgáltató Bt.
24950000
24550000
2015/11/13
2015/135
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.25.
23962/2015
92111200-4
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés a „Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című kiemelt projekthez kapcsolódó film elkészítése és vetítővászon beszerzése tárgyában
1. A fertőrákosi kőfejtő születése 15 millió évtől napjainkig munkacímű 10-12 perc 2D filmes animáció elkészítse A fertőrákosi kőfejtő születése 15 millió évtől napjainkig munkacímű 10-12 perces 2D film elkészítése grafikával, animációval, dokumentarista formavilággal, narrációval, hangeffektusokkal az Ajánlatkérő utasításai és a műszaki leírásban szereplő koncepciós témavázlat alapján. Az elkészített film felhasználható a helyszínen projektoros kivetítésre és televíziós célokra egyaránt. A koncepció alapján részletes forgatókönyvet kell készíteni és el kell fogadtatni az Ajánlatkérővel. A film készítése folyamán Ajánlatkérő felé be kell mutatni és el kell fogadtatni a koncepció szerinti, egyes témakörök munkaközi filmanyagát. 2. Egy mozifilm vetítéséhez igazodó, kültéri vetítésre alkalmas 16:9 képarányú 650x350 cm nagyságú vetítővászon készítése, rögzítése fémszerkezetének elkészítése és szerkezetben foglalt vászon felszerelése A mozifilm vetítéséhez igazodó, kültéri vetítésre és a Kőfejtő sajátos, párás klímájának megfelelő, 16:9 képarányú legalább 650x350cm nagyságú vetítővászon, vagy a kőfejtő kőfelületét stilizáló vetítésre alkalmas egybefüggő „előtétfal”, szerelt fal készítése, felszerelése. A filmvásznat vagy az előtét falat méretezett, horganyzott fémkeretre, fémszerkezetbe foglalva a kőfalhoz dübelezéssel kell rögzíteni. A filmvászon vagy az előtétfal fém tartószerkezetének megtervezése az ajánlattevő feladata, melyet jóvá kell hagyatni az Ajánlatkérővel. A részleteket az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
Magyarország, Fertőrákosi barlangszínház
2
GEANAT Kft. (név) 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. 5.1.c. (cím) HU (székhely szerinti ország) Tó-Art Medic Kft. (név) 1215 Budapest, Árpád u. 8./a. III. 78. (cím) HU (székhely szerinti ország)
GEANAT Kft.
5905512
5690000
2015/11/04
2015/127
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.06.
22279/2015
79416000-3;79416200-5
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
„PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása”
Tárgy: PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása Mennyiség: Nyertes ajánlattevő feladata a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása. A nyertes ajánlattevő köteles a feladatok ellátásához szükséges szakembereket (PR vezető, sajtókapcsolati vezető, stratégiai tanácsadó, PR tanácsadó, PR asszisztens) biztosítani. A nyertes ajánlattevő köteles kijelölni egy kapcsolattartót, akinek a feladata az ügynökségi szolgáltatások és projektek koordinálása. Kapcsolattartói munkakörében folyamatosan kapcsolatban áll az ajánlatkérővel és a projekt megvalósítási szakaszában bevont többi vállalkozóval, alvállalkozóval. Szükség esetén az ajánlatkérővel személyes egyeztetéseket folytat és a szerződésben foglaltakkal összhangban ellátja a végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Kampányterveket, javaslatokat és árajánlatokat készít az ajánlatkérő igényei alapján. A szerződés során a nyertes ajánlattevő az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: 1.1. Az ajánlatkérő éves PR alapú kommunikációs stratégiájának kidolgozása, melyben meghatározásra kerülnek az ajánlatkérő üzenetei és célcsoportjai is. 1.2. A nyertes ajánlattevő általános kommunikációs tanácsadást folytat. 1.3. A nyertes ajánlattevő vállalja cselekvési tervek, ajánlatok elkészítését. 1.4. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő kérésére konfliktuskezelési tanácsadással segíti a problémás helyzetek, szituációk kezelését. Előkészíti a válsághelyzetek kommunikációját, javaslatot tesz a válság kezelésére. 1.5. A kijelölt kapcsolattartó tanácsaival segíti az ajánlatkérő fenntartó kommunikációs tevékenységét, témajavaslatokat, ötleteket és ajánlásokat fogalmaz meg a proaktív sajtókommunikáció érdekében az ajánlatkérő mindennapi kommunikációjában. Nyertes ajánlattevő támogatja ajánlatkérő sajtó- és médiakapcsolatait. 1.6. Nyertes ajánlattevő biztosítja a sajtóval való folyamatos kapcsolattartást: sajtólista összeállítását és aktualizálását, kapcsolatok kialakítását, intenzitásuk növelését. Sajtóközlemények tartalmára vonatkozó javaslatokat tesz havi rendszerességgel. Nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő tevékenységével kapcsolatos sajtóanyagok, sajtóközlemények, PR cikkek megírását és célzott eljuttatását a sajtó képviselői számára, az ajánlatkérővel kapcsolatban megjelent esetleges hírekre történő reakciók írásbeli megfogalmazását. Sajtóklubok, háttérbeszélgetések kommunikációs feladatainak ellátása, tartalmának kialakítása szintén a nyertes ajánlattevő feladata. 1.7. A nyertes ajánlattevő biztosítja az ajánlatkérő által szervezett, a sajtókommunikáció szempontjából érintett szakmai rendezvények - különösen a sajtótájékoztatók - előkészítésében, lebonyolításában való részvételt, javaslattételt a meghívottak körére, részükre a meghívók eljuttatását, a nyilatkozók kommunikációs szempontú felkészítését, továbbá ezen eseményekkel kapcsolatos sajtómegjelenésekre vonatkozó tartalmi javaslatok elkészítését, továbbá ajánlatkérő igénye esetén ezen rendezvényekkel kapcsolatos sajtómegjelenések összegyűjtését ajánlatkérő részére. 1.8. Nyertes ajánlattevő részt vesz az issue management kialakításában, politikai kommunikációs tanácsadást nyújt. 1.9. Nyertes ajánlattevő vállalja a vállalat ismertségének és elismertségének növelését elősegítő, hírnevének és imázsának gondozását támogató kommunikációs tevékenységekre történő javaslattételt. 1.10. Nyertes ajánlattevő vállalja vállalati rendezvénykoncepciók kialakítását, az ajánlatkérő számot tartó eseményeinek a nyilvánosság számára közérthető módon történő kommunikációjára vonatkozó javaslattételt, szem előtt tartva az ajánlatkérő imidzsének javítását, az események közvéleményben való pozitív visszhangját. 1.11. Nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő kommunikációs platformjainak gondozásában való segítségnyújtást (weboldal, belső intranet), kiadványok, tájékoztató anyagok, brosúrák tartalmára vonatkozó tanácsadást, azok tartalmi előkészítését, továbbá az ajánlatkérő által igényelt tartalmi felülvizsgálatát, ezek gyártásra történő előkészítését, beszédek, köszöntők megírását a társaság felsővezetői számára, prezentációk összeállítását kapott szakmai anyag alapján. 1.12. Igény esetén a nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő vezetése, érintett munkatársai számára kommunikációs és médiatréning megtartását félévente egy alkalommal, prezentációs és előadás-technikai tréning megtartását, a cégvezetés kommunikációs támogatását közszereplések, protokollesemények során. 1.13. A nyertes ajánlattevő biztosítja a személyes egyeztetés céljából való rendelkezésre állást az ajánlatkérő székhelyén havonta 1 alkalommal, továbbá az ajánlatkérő kérésére váratlan, rendkívüli, azonnali reakciót igénylő esemény kapcsán, igény szerint több alkalommal.
Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő székhelye
3
SKULL Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1037 Budapest, Montevideo utca 3. b. ép. (cím) HU (székhely szerinti ország) Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) V.M.komm Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1136 Budapest, Pannónia utca 4. 3. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
24900000
24000000
2015/10/14
2015/127
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.06.
22219/2015
79416200-5
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Megbízási szerződés
Az MNV Zrt. külső valamint belső kommunikációs és PR tevékenységének támogatása, feladatainak ellátására vonatkozó szolgáltatás megrendelése. Az MNV Zrt. külső valamint belső kommunikációs és PR tevékenység támogatása az alábbiak szerint: szakmai tájékoztatók előkészítése, lebonyolítása; sajtóközleményre vonatkozó tartalmi javaslattétel; napi sajtófigyelés-sajtóelemzés-hírszemle; kiadványok, brosúrák tartalmára vonatkozó tanácsadás, előkészítés, felülvizsgálat, gyártás; kríziskommunikációs tanácsadás; politikai kommunikációs tanácsadás; prezentáció elkészítése; médiatréning; szakmai fórumok; protokoll szakértés; weboldal aktualizálása; Breaking news szolgáltatás; compliance csoport szakmai támogatása
Megrendelő székhelye:1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
3
Trinity Communications Kft. (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Shortcut Communications Kft. (név) 1027 Budapest, Bem József u. 2. II/2-3. (cím) HU (székhely szerinti ország) V.M. komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. (név) 1134 Budapest, Pannónia u. 4. III/2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
23400000
2015/121
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.10.26.
20188/2015
79340000-9;79341000-6;79342000-3;92111210-7;92111200-4
Baranya Megyei Kormányhivatal
Média és marketing szolgáltatások beszerzése a Baranya Megyei Kormányhivatal egyes projektjei részére.
Baranya Megyei Kormányhivatal, 7623 Pécs, József Attila u. 10., illetve Baranya megye közigazgatási területe.
1
Pécsi Kreatív Központ Kft. (név) 7621 Pécs, Király u. 27 (cím) HU (székhely szerinti ország)
Pécsi Kreatív Központ Kft.
10596971
10232610
2015/09/22
2015/116
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.10.12.
20319/2015
79420000-4;85312320-8;79416000-3;79416200-5;79952000-2
Makó Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés: „Járási Szintű Esélyteremtő-programterv elkészítése és a területi együttműködés erősítése a Makói járásban” című, ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0028 azonosítószámú projekt megvalósítása, vezetési tanácsadási szolgáltatások nyújtása
„Járási Szintű Esélyteremtő-programterv elkészítése és a területi együttműködés erősítése a Makói járásban” című, ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0028 azonosítószámú projekt megvalósítása, vezetési tanácsadási szolgáltatások nyújtása A szerződés keretében ellátandó tevékenységek: 1. Feladatrész: Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése Teljesítési határidő: 2015. november 27. 2. Feladatrész - I. ütem: Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése - I. ütem (1-4. kerekasztal) Teljesítési határidő: 2015. október 21. 2. Feladatrész - II. ütem: Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése - II. ütem (5-7. kerekasztal) Teljesítési határidő: 2015. november 27. 3. Feladatrész: Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő problémák megoldására Teljesítési határidő: 2015. október 30. 4. Feladatrész - I. ütem: Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv” disszeminációja - I. ütem (1-3. rendezvény) Teljesítési határidő: 2015. október 21. 4. Feladatrész - II. ütem: Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv” disszeminációja - II. ütem (4-6. rendezvény) Teljesítési határidő: 2015. november 27. 5. Feladatrész: A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonása Teljesítési határidő: 2015. november 27. 6. Feladatrész: Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében Teljesítési határidő: 2015. november 27. 7. Feladatrész: Horizontális szempontok teljesítése Teljesítési határidő: 2015. november 27. A részletes műszaki leírást (feladatleírást) a dokumentáció „Szakmai specifikáció” elnevezésű melléklete tartalmazza.
Makó
3
Responsum Kft. (név) 2092 Budakeszi, József Attila u. 67. (cím) HU (székhely szerinti ország) SENSA CONSULTING Tanácsadó ás Szolgáltató Kft. (név) 1028 Budapest, Harmatcsepp utca 53. (cím) HU (székhely szerinti ország) Mondolat Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (név) 1118 Budapest, Ménesi út 98. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Responsum Kft.
10032000
9995000
2015/09/25
2015/114
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.10.07.
19585/2015
79416000-3;79340000-9;79821000-5;79952000-2;79970000-4;92111200-4
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
„Termálvíz-hasznosítási program Nagyszénás geotermikus adottságainak kiaknázására” KEOP- 4.3.0/11-2013-0003 azonosító számú pályázat keretein belül a geotermikus energia hőellátási célú hasznosításának megvalósításához szükséges szemléletformálással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a projekt megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása, PR tevékenység ellátása
KEOP- 4.3.0/11-2013-0003 azonosító számú pályázat keretein belül a geotermikus energia hőellátási célú hasznosításának megvalósításához szükséges szemléletformálással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a projekt megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása, PR tevékenység ellátása a dokumentációban foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint: 1. PR film a geotermikus energia hasznosításáról és a nagyszénási projektről Cél: információ átadás - a geotermikus projektek előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos kérdések áttekintése, a nagyszénási projekt tapasztalatainak bemutatása Célcsoport: Dél-Alföldi Régió lakossága általában, geotermikus fejlesztésben érdekelt döntéshozók és a tanuló korosztály A kommunikációs anyag paraméterei: 15 perc A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A beruházás szakmai hátterének és megvalósulásának bemutatása: • hogyan működik a geotermikus hőhasznosítás, mik a jellemzői, a fő megoldandó problémák, • Magyarország és a Dél-Alföldi Régió adottságai, lehetőségei a geotermikus energiahasznosítás terén, • A nagyszénási projekt előzményei, a helyi adottságok, a megvalósulás során felmerült kérdések, • A projekt keretében megvalósult beruházási elemek bemutatása, a fejlesztés várható eredményei, lehetséges hatások - továbbfejlesztési ötletek. Példányszám: 1 db Megjelenés: internetes megjelenés, valamint részletek megjelenítése a Dél-Alföldi Régió városi televíziós műsoraiban, helyi vetítés (konferencia, programok iskolásoknak) (Az interneten a teljes 15 perces PR filmnek láthatónak kell lennie, a városi televízióban elegendő 8 perces időtartamú megjelenés.) A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 2. PR film - felületvásárlás Célcsoport: Dél-Alföldi Régió lakossága általában Médium: 1 db helyi TV Intenzitás: a műsor kétszer megy le Elvárt nézettség: 50.000 fő/alkalom 3. TV spot - beruházás bemutatása Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces TV spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A beruházás bemutatása, események beharangozása. Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 4. TV spot - termálvíz-hasznosítás a régióban Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces TV spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A termálvíz-hasznosítás előnyei Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 5. TV spot - környezettudatos szemlélet terjesztése Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag jellege: TV spot A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces TV spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A környezettudatosságra való figyelemfelkeltés Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 6. TV spot - környezettudatos szemlélet terjesztése Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces TV spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A környezettudatosságra való figyelemfelkeltés Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 7. TV spot - a fürdő megnyitása Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces TV spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A fürdő megnyitása Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 8. TV spotok - felületvásárlás Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség Megjelenés: 2 db helyi TV (Szeged, Békéscsaba) Intenzitás: minden TV spot 5 alkalommal kerül bemutatásra (A 4 db TV spot esetében minden spotnak 5-5 alkalommal kell adásba kerülnie.) Elvárt elérés: 500.000 fő/spot 9. Rádió spot - beruházás bemutatása Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces rádió spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A beruházás bemutatása. Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 10. Rádió spot - termálvíz-hasznosítás a régióban Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces rádió spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A termálvíz-hasznosítás előnyei Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 11. Rádió spot - környezettudatos szemlélet terjesztése Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces rádió spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A környezettudatosságra való figyelemfelkeltés Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 12. Rádió spot - a fürdő megnyitása Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag paraméterei: 30 másodperces rádió spot A kommunikációs anyag szakmai tartalma: A fürdő megnyitása Példányszám: 1 db A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 13. Rádió spot - felületvásárlás Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség Megjelenés: legalább 2 db helyi rádió Intenzitás: minden rádió spot 20 alkalommal kerül bemutatásra (A 4 db rádió spot esetében minden spotnak 20-20 alkalommal kell adásba kerülnie.) Elvárt hallgatói elérések száma: 200.000 hallgató/spot 14. Citylight nyomtatása és kihelyezése Célcsoport: Dél-Alföldi Régió lakossága általában Megjelenés: Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyeszékhelyi súlypontokkal A kommunikációs anyag formai jellemzői: 117 cm x 175 cm plakát A nyomtatásra kerülő plakát kreatív tervét (a szakmai tartalommal együtt) PDF formátumban a Megrendelő biztosítja. Színek: 4 színes Output: 60 db plakát 15. Járműreklám_nyomtatása és kihelyezése Célcsoport: lakosság általában Megjelenés: Budapest, megyeszékhelyek A kommunikációs anyag formai jellemzői: BUSZ normál fóliázással A nyomtatásra kerülő járműreklám kreatív tervét (a szakmai tartalommal együtt)PDF formátumban a Megrendelő biztosítja. Színek: 4 színes Output: 3 járat 16. Tájékoztató füzet nyomtatása, kötése A nyomtatásra kerülő tájékoztatófüzet kreatív tervét (a szakmai tartalommal együtt) PDF formátumban a Megrendelő biztosítja. Méret: A/5 Minőség: borítólap: 130 g cyclus print (matt) bellapok: 80 g cyclus ofszet Oldalszám: 16 Kötés: ragasztás Példányszám: 1000 db 17. Szakmai kiadvány nyomtatása, kötése A nyomtatásra kerülő kiadvány kreatív tervét (a szakmai tartalommal együtt) PDF formátumban a Megrendelő biztosítja. Méret: A/5 Minőség: borítólap: 140 g cyclus print (matt) bellapok: 80 g cyclus ofszet Kötés: tűzés Oldalszám: 24 Színek: 4+4 szín Példányszám: 1000 db 18. Szórólap nyomtatása Megjelenés: A szórólap megküldésre kerül a projekt által érintett lakosság, valamint kihelyezésre kerül a rendezvényhelyszíneken. A kommunikációs anyag paraméterei: Méret: A/4 (210 x 297 mm) Papírminőség: 90 g cyclus ofszet (matt) Színek: 4+4 színes A nyomtatásra kerülő szórólap kreatív tervét (a szakmai tartalommal együtt) PDF formátumban a Megrendelő biztosítja. Példányszám: 1000 db. 19. PR cikk - felületvásárlás Megjelenés: 3 db regionális újság (pl. Alföldi Régió Magazin, Békés Megyei Hírlap, stb.) A cikkeket a Megrendelő biztosítja. Elvárt olvasottság: 50.000 olvasó/újság Intenzitás: az összesen 8 cikk mindhárom újságban 1-szer jelenik meg A kommunikációs anyag paraméterei: ¼ oldalas hirdetés - 137 x 203 mm 20. Szakmai konferencia megszervezése és lebonyolítása Cél: a termálvíz hasznosításának bemutatása; a régió lakosságának energiahatékonyságának növelése Célcsoport: vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A rendezvény megvalósulásának a helyszíne: Nagyszénás A rendezvények száma: 1 db Várható résztvevők száma: 100 fő A rendezvény időtartama: A konferencia tervezett hossza: 1 napos (09:00 - 17:00 - regisztrációval) A tervezett előadók száma 5 fő. Az előadók díjazásának megállapítása Ajánlattevő feladata. Catering szolgáltatás: a konferencia napján a tervezett létszám számára szendvicsebéd könyöklőkkel és két kávészünet (egy délelőtt, egy pedig délután) az elvárás. Vázlatos szakmai tartalom: - Magyarország és a régió geotermikus adottságai, az ezzel kapcsolatos jövőkép bemutatása, - A nagyszénási projekt története, indokoltsága - A tervezési folyamat legfontosabb kihívásai, - Speciális szakmai kérdések: • környezetvédelmi kérdések, • kútvizsgálati módszerek, régi kutak javítása, újraindítása • visszasajtolás, • vízhozam és energiamennyiség becslés, • vízkémiával kapcsolatos kérdések, • gyógyvizek, gyógyturizmus kérdései, • felszíni berendezések, hatékony energiafelhasználással kapcsolatos kérdések, • geotermikus projekt finanszírozása, • üzemeltetési kérdések. 21. Megújuló energiákat bemutató virtuális kiállítás, interaktív oktató anyag (tervezés és kivitelezés) Célcsoport: lakosság általában, iskolások, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A kommunikációs anyag jellege: Adatgyűjtő rendszerre támaszkodó elektronikus megjelenítések és virtuális energetikai bemutató tér. Elektronikus megjelenítő felületek, virtuális, interaktív kiállítás A kommunikációs anyag szakmai tartalma: Olyan virtuális kiállítás kerül kialakításra, ahol a látogatók megismerhetik a nagyszénási geotermikus rendszer működését, a beérkező információk alapján nyomon követhetik az egyes részegységek működését. Megismerhetik a megújuló alapú energiatermelés legfontosabb előnyeit, a lehetséges technológiai megoldásokat. (nyomon követhetik a geotermikus energiatermelés folyamatát, megfigyelhetik a fürdőben elhelyezett napelemek működését, megfigyelhetik egy szélturbina és egy kis vízerőmű működését). A virtuális kiállítótérben a látogatók megtekinthetik a Kárpát-medence geotermikus adottságaival kapcsolatos térképeket, képeket, bemutató felületeket, megnézhetik a geotermikus projekt megvalósulásával kapcsolatos képeket; megnézheti a megújuló energiatermeléssel kapcsolatos bemutatókat (leírásokat, filmeket). A kiállítás elektronikus felületeken jelenik meg, iskolákban pl. ottani számítógépes termekben, vagy bérelt berendezések segítségével mutatható be. A virtuális kiállításhoz képzés is tartozik, ahol a lehetséges „tárlatvezetők” (energetikai szakemberek, pedagógusok) kapnak felkészítést az alkalmazásra. A virtuális kiállítás részben Nagyszénáson valósul meg az odalátogató szakemberek, iskolai csoportok és látogatók számára, részben „vándorkiállításként” tud utazni a térség oktatási intézményeibe, ott lehetőséget adva rendhagyó természetismeret, fizika, földrajz órák szervezésére, kiegészítésére. A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. 22. A Parkfürdőtől a megújult termálfürdőig - projektbemutató rendezvény megszervezése és lebonyolítása Cél: a projekt előzményeinek és megvalósításának bemutatása Célcsoport: lakosság általában, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A rendezvény megvalósulásának a helyszíne: Nagyszénás A rendezvények száma: 1 db Catering szolgáltatás: A rendezvény esetében a tervezett létszámnak megfelelő ásványvíz, kávé és tea biztosítása az elvárás. Várható résztvevők száma: 200 fő 23. Ünnepélyes megnyitó megszervezése és lebonyolítása Cél: a fürdő megnyitásának minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése Célcsoport: lakosság általában, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók, szakértői közönség A rendezvény megvalósulásának a helyszíne: Nagyszénás A rendezvények száma: 1 db Catering szolgáltatás: A rendezvény esetében a tervezett létszámnak megfelelő ásványvíz, kávé és tea biztosítása az elvárás. Várható résztvevők száma: 200 fő Kommunikációs cél: a projekt eredményeinek és helyszíneinek bemutatása Tájékoztatás és nyilvánosság 24. „A” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínén Kötelező tartalmi elemek: A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. Kivitelezés: • Mérete: 5040x2380 mm; • Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági szempontoknak és környezeti tényezőknek megfelelően). A kültéri táblák kivitelezésekor az időjárási viszontagságokat tűrő anyagot kell használni (pl. PVC, alumínium, acél). További elvárás, hogy a tábla anyaga alkalmas legyen kasírozásra (például fa, OSB, pozdorja stb. nem alkalmazható). Lehetőség szerint a tábla egy darabból álljon és a felkasírozandó grafika anyaga szintén legyen tartós, az időjárási viszontagságoknak ellenálló. 25. „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyszínén Kötelező tartalmi elemek: A megvalósításakor a hatályos „Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” című útmutató szerint kell eljárni. Kivitelezés: • Mérete: minimum A4, maximum A1 fekvő formátum (841x594 mm); • Anyag: fehér vagy transzparens plexi; • Megmunkálás: táblanyomóval vagy fóliázva színesben; • Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül, amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől.
Nagyszénás
1
Bartlet Communication Szolgáltató Bt. (név) 1122 Budapest, Krisztina krt. 35. 4/3. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Bartlet Communication Szolgáltató Bt:
24995000
24995000
2015/10/02
2015/112
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.10.02.
18357/2015
79416000-3;72330000-2;79416200-5;79430000-7
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére PR, kommunikációs tanácsadási, kommunikációs stratégiai tanácsadói és online kommunikációs feladatok ellátása az alábbi két részteljesítés szerint: 1. rész: Public relations szolgáltatások (sajtókapcsolati feladatok) és kommunikációs tanácsadási feladatok ellátása és kommunikációs stratégiai tanácsadói feladatok ellátása Megbízási szerződés keretében 2. rész: Online kommunikációs feladatok ellátása Megbízási szerződés keretében
Megbízási szerződés a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (Megbízó) részére PR, kommunikációs tanácsadási, kommunikációs stratégiai tanácsadói és online kommunikációs feladatok ellátása az alábbi 2 részteljesítés szerint: 1. rész: Public relations szolgáltatások (sajtókapcsolati feladatok) és kommunikációs tanácsadási feladatok ellátása és kommunikációs stratégiai tanácsadói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében az alábbiak szerint. • Public relations szolgáltatások (sajtókapcsolati feladatok) és kommunikációs tanácsadási feladatok ellátása: - a gazdasági sajtó területén médiafigyelés, napi hírfigyelés: a hírfigyelés eredményéről - relevancia esetén - 48 órán belül tájékoztatás; - ajánlatkérő megjelenéseinek napi gyűjtése, rendszerezése, értékelése: a gyűjtés, értékelés eredményéről - relevancia esetén - 48 órán belül tájékoztatás; - szakmai sajtóközlemények kidolgozása és terjesztése: ajánlatkérő által meghatározott időszakonként, évente átlagosan, időarányosan, minimum 12 maximum 24 db; - interjúk (beleértve video interjúk) szervezése és kivitelezése: ajánlatkérő által meghatározott időszakonként, évente átlagosan, időarányosan minimum 6 db, maximum 36 db ; - ajánlatkérőről szóló megjelenések kötelező jóváhagyatása: folyamatos; - az elvégzett tevékenységről riportolás ajánlatkérő felé: naptári negyedévenként, a tárgynegyedévet követő 30 napon belül, legalább az alábbi minimális tartalommal: • média megjelenések száma, • megjelentetett szakmai közlemények száma, • megjelentetett befektetési közlemények száma, • megszervezett interjúk száma; - projektbefektetések kapcsán témakidolgozás: ajánlatkérő által meghatározott időszakonként, évente átlagosan minimum 12 db, maximum 36 db; - kapcsolattartás projektcégek kommunikációs felelőseivel: eseti, ajánlatkérő külön kérése; - szükség szerinti konfliktus-kezelést igénylő helyzetekben krízis-kommunikációs tevékenységek tervezése és végrehajtása a konfliktus kedvező eredménnyel történő megoldásához: eseti, ajánlatkérő által adott jelzés vagy a hírfigyelés eredményeként, az azt követő 24 órán belül, ajánlatkérő által megkövetelt tartalommal, terjedelemben és időszakig. • Kommunikációs stratégiai tanácsadói feladatok ellátása: - médiakörnyezet folyamatos elemzése a kommunikációs csatornák hatékony használata érdekében; - kockázati tőke szektor kommunikációs elemzése; - média igények elemzése, proaktív gyűjtése; - negyedéves és éves kommunikációs stratégia alakítása és nyomon követése. 2. rész: Online kommunikációs feladatok ellátása megbízási szerződés keretében az alábbiak szerint: - ajánlatkérő web-stratégiájának nyomon követése, és javaslatok megfogalmazása: folyamatosan, megszakítás nélkül; - ajánlatkérő weboldalának (www.szta.hu) működtetése, tartalom-menedzsment ellátása, ajánlatkérő egyedi kérései alapján: folyamatosan, megszakítás nélkül; - online kommunikációs blog felület (blog.szta.hu) szakértői működtetése, tartalommenedzsment ellátása: hetente átlagosan 2, évente átlagosan és időarányosan 100 megjelenéssel; - bloglátogatások száma alakulásának nyomon követése: havi riporting a látogatók számának alakulásáráról, tendenciáiról és az ez alapján adható javaslatokról; - havonta megjelenő hírlevél szolgáltatása ajánlatkérő által meghatározott ügyfélkörnek: havonta egyszer; - közösségi média támogatása: eseti, ajánlatkérő külön kérésére. Mindkét rész esetében: Amennyiben valamely jelen szerződés szerinti feladat eseti jelleggel ajánlatkérő székhelyén kívüli egyéb helyszínhez kötött, nyertes ajánlattevő köteles ezen feladatát ajánlatkérő által kijelölt teljesítési helyszínen elvégezni. Ajánlatkérő célja, hogy a szerződés időtartama alatt külső tanácsadó segítségével aktív külső kommunikációs (PR) tevékenységet bonyolítson le Ajánlatkérő működési körébe eső hazai vállalkozások, a szakmai közvélemény és döntéshozók, valamint esetenként továbbiakban meghatározott célcsoportok irányában. A PR-kommunikáció célja: tudatos és rendszeres szakmai médiakommunikáció, médiakapcsolatok generálása Ajánlatkérő számára, megkülönböztetett szakértői szerepkörben és Ajánlatkérő piaci pozíciójának erősítésével. Ennek során az országos gazdasági és politikai napi-, heti-, és havilapok, az online és az elektronikus sajtó mellett, egyes speciális témák kapcsán a közéleti, illetve a szűkebb szakmai sajtót tekinti elsődleges célcsoportjának.
Magyarország, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 28.
4
FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (név) 7621 Pécs, Mária u. 8. 1. em. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország) Goodwill Communications Kft. (név) 1137 Budapest, Montevideo u. 16/B (cím) HU (székhely szerinti ország) Pressonline Kommunikációs Tanácsadó Kft. (név) 1026 Budapest, Lepke u. 31. (cím) HU (székhely szerinti ország) Grey Hungary Kft. (név) 1061 Budapest, Andrássy út. 9. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Goodwill Communications Kft.;Goodwill Communications Kft.
6000000
1590500
2015/09/08
2015/112
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.10.02.
18695/2015
79340000-9;79416000-3;79952000-2;72413000-8;79961100-9;92111210-7;92220000-9
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Várkert Bazárhoz kapcsolódó PR, kommunikációs, marketing és sajtófigyelési feladatok ellátása.
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Várkert Bazárhoz kapcsolódó PR, kommunikációs, marketing és sajtófigyelési feladatok ellátása, melynek keretében nyertes Ajánlattevő feladata az alábbi tevékenységeket elvégzése, továbbá eredménytermékek elkészítése: Marketing tanácsadás Havi két alkalommal augusztus 01-től december 31-ig - 10 alkalom Kommunikációs tréning szervezése szakmai továbbképzés minimum 4 fő dolgozó részére 2 havonta - 4 alkalom Programokat népszerűsítő szóróanyagok készítése szórólap gyártása 8 programhoz alkalmanként 1000 db - 8 000 db grafikai tervezés 8 féle szórólap - 8 alkalom szövegírás (2500 karakter terjedelemben 8 féle szórólaphoz ) - 8 alkalom szórólap fordítás angol, német, orosz nyelvre - 8 alkalom szórólap fordítás korrektúra idegen nyelvű szövegből - 8 alkalom Reklám ajándéktárgyak készítése 1000 db logózott vászontáska 500 db logózott esernyő 500 db logózott kerámia bögre 500 db logózott hűtőmágnes 500 db kitűző 1000 db golyóstoll 2000 db képeslap sajtótájékoztató Sajtóközlemény megírása havonta 2 db, augusztustól decemberig - 10 alkalom Sajtóközlemény kiküldése - 10 alkalom sajtómeghívó összeállítása - 5 alkalom sajtótájékoztató megtartása - 5 alkalom ED kommunikáció eDM hírlevél összeállítása, heti egy alkalommal - 20 alkalom eDM kiküldése minimum 10 ezer címből álló, releváns címlistára, heti egy alkalommal - 20 alkalom Sajtófigyelés A Várkert Bazár működését érintő sajtóanyagok összegyűjtése havonta folyamatos - 5 alkalom Heti rendezvények helyszíni népszerűsítése roll up gyártása 10 rendezvényhez - 20 alkalom Nyitott Múzeumi hét gyerekeknek augusztusban 1 alkalom (Reklámspot megjelentetése a Klasszik Rádióban 10 rendezvényről 2 x) - 20 alkalom Játékos tárlatveztetés, egésznapos foglalkozás augusztusban 1 alkalom (Reklámspot megjelentetése a Jazzy Rádióban 10 eseményről 2 x) - 20 alkalom Várkert Piknik augusztusban 2 alkalom (Az intézményt népszerűsítő PR-cikk megjelentetése a Kultúra.hu oldalon 10 alkalommal) - 10 alkalom Zenés nyáresték agusztusban 6 alkalommal (Fotózás minimum 4 óra intervallumban, 10 alkalommal) - 10 alkalom Internetes kommunikáció weboldal karbantartás és tartalommenedzsment heti 4 alakommal, 5 hónapon keresztül - 5 alkalom készenlét azonnali hírközlésre a webes felületeken ( honlap, FB ) 5 hónapon keresztül - 5 alkalom Facebook profil gondozása napi rendszerességgel, minimum 1 poszt megjelentetésével 5 hónapon keresztül - 5 alkalom Az elvégzendő feladatok részletes leírását (ideértve az elvégzendő feladatokhoz rendelt pontos mennyiségeket is) a jelen felhívással egyidejűleg rendelkezésre bocsátott dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft székhelye, azaz 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.
3
Young and Partners Kft. (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Shortcut Communications Kft. (név) 1027 Budapest, Bem József u. 2. 2. em. 2-3. (cím) HU (székhely szerinti ország) STCOM Szervező és Tanácsadó Kft. (név) 1095 Budapest, Soroksári út 48. 8. ép. 2. em. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
24841000
2015/09/07
2015/109
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.09.25.
18007/2015
79340000-9;79416000-3;72330000-2;79416200-5;79342200-5
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Megbízással vegyes vállalkozási szerződés a „Diákhitel Központ "Feltöltünk" elnevezésű kampányának” lebonyolítására.
Megbízással vegyes vállalkozási keretszerződés a „Diákhitel Központ "Feltöltünk" elnevezésű kampányának lebonyolítására” az alábbiak szerint. Diákhitel Központ "Feltöltünk" elnevezésű kampányát lebonyolítani: 1db • A feladat ellátása során meg kell jeleníteni mindazokat az elemeket, melyeket a kiírás erre vonatkozó pontjai megfogalmaznak, valamint ajánlatot kell tenni a teljes lebonyolítás és médiavásárlás feladataira is. • A kampány során kiemelt szempont a médiafelületek használatának integrált jelenléte, valamint azok egymást erősítő hatásának megtartása. A szerződés teljesítése során az ajánlattevőként szerződő félnek feladata a briefben szereplő médiastratégiához kapcsolódó komplex reklámügynökségi szolgáltatások megvalósítása, a jelen kiírásban megfogalmazott keretösszegből, az ehhez kapcsolódó időtartam alatt. Az ajánlattevőként szerződő fél feladata továbbá a média foglalása és levásárlása, teljes körű lebonyolítása. A teljes médiastratégiához kapcsolódó feladatok ellátására vonatkozó média budget: 21.000.000 Ft+ÁFA (beleértve az ügynökségi díjat is). A teljes budget időzítését az ajánlattevő a nyertes pályázóval kötött szerződésben pontosítja, de a jelen kiírásban meghatározott kampány lebonyolítását 14 folyamatos és egymást követő napon írja elő. A keretösszegeknek tartalmaznia kell a gyártási vagy produkciós költségeket, az ajándékok költségét valamint az ügynökségi díjat/jutalékot. Az előzőeket - leszámítva az ügynökségi díjat - az ajánlathoz kapcsolt táblázatban, külön, az arra megjelölt oszlopokban kell megjeleníteni. A jelen kiírásban az ajánlatkérő meghatározza a vásárlásra/beszerzésre minimálisan elvárt, kötelezően megvásárolni kívánt volumeneket, minimum felületeket, illetve minimálisan elvárt elérést. A jelen kiírásban az ajánlatkérő megjelöli a kampány ellátása során szükséges kreatív feladatokat. A költséghatékonyságot az adott stratégiában szereplő médiatípusonként is értékeljük. Ennek értékeit, mennyiségét és számadatait a mellékelt táblázatban kell megjeleníteni, melyhez a táblázat kitöltési útmutató ad segítséget. A média budget megosztása (beleértve az ügynökségi díjat is): Online kampány tervezésére és bonyolítására felhasználható maximális keretösszeg: 10.000.000 Ft+ÁFA A Facebook kampány tervezésére és lebonyolítására felhasználható maximális keretösszeg: 4.000.000 Ft+ÁFA A rádió kampányra felhasználható maximális keretösszeg: 7.000.000 Ft+ÁFA A kampánynak figyelembe kell vennie, illetve meg kell jeleníteni az alábbi tartalmi, szakmai szempontokat a megvalósítás során (részleteket a Dokumentációban szereplő Műszaki Leírás tartalmazza): I. Edukatív kommunikáció II. Stratégiai kommunikáció III. Image kommunikáció IV. Promóciók PR támogatása V. Szponzoráció A marketing kommunikáció további céljai: • Hiteles, steril tájékoztatás: a célcsoportok széles körű informálása, figyelmének felhívása a Diákhitel Központ Zrt. tevékenységére. • Mozgósítás: a célcsoportok aktivizálása (bár hangsúlyozottan nem cél a hitelfelvevők létszámának növelése, volumenének szinten tartása viszont igen!) A Diákhitel célcsoportjai: • Minden, a magyar középfokú oktatásban résztvevő 17-18 éves tanuló, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók (18-40 év között) • Minden olyan személy, aki részt kíván venni a magyar felsőoktatásban (18-40 év között) • Potenciális hitelfelvevők szülei • Iskolai véleményvezérek, elsősorban középiskolában tanító pedagógusok A kommunikációban preferált média eszközök: • A célcsoportokat elérő hagyományos felületek: rádió, szponzorált, célcsoport specifikus TV műsorok, mozifilm szponzoráció • Online felületek, social media, kiemelten facebook
Magyarország, Budapest
1
Proakció Projektszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 8630 Balatonboglár, Széchenyi István utca 24. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Proakció Projektszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
21000000
21000000
2015/08/31
2015/108
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.09.23.
17316/2015
92111200-4
Türr István Képző és Kutató Intézet
vállalkozási szerződés
„TÁMOP-5.2.10-15/1-2015-0001” azonosítószámú „kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére” című projekt keretében „Módszertani fejlesztést dokumentáló szakmai filmek videók készítése” alábbiak szerint: 1. Ütemterv és szinopszis készítése Ajánlattevő a Filmek készítésének folyamatát az ütemtervben rögzíti, és egy szinopszist készít a 4 db dokumentációs filmhez, valamint egy-egy szinopszist az összefoglaló és az ajánló filmhez (összesen 3 db szinopszis); 2. 4 db szakmai dokumentációs film készítése; 4 db 30±1 perc hosszúságú szakmai Dokumentációs film készítése, továbbá mindegyik Dokumentációs filmhez egy forgatókönyv megírása; 3. A Dokumentációs filmek felvételei alapján forgatókönyv, majd a műszaki leírásban részletezettek szerint 1 db Összefoglaló film készítése 30±1 perces hosszúságban; 4. 1 db Ajánló film készítése a megvalósítás során forgatott valamennyi Film felhasználásával 1 db 10 perces, a Projekt megvalósítását bemutató és népszerűsítő Ajánlófilm átadása. További részletek a dokumentáció 1. sz. függelékében meghatározott műszaki leírás szerint.
Ajánlatkérő telephelye:1055 Budapest, Széchenyi u. 14.
3
SOLART Kft. (név) 1068 Budapest Király u. 88 I/14. (cím) HU (székhely szerinti ország) BOKORFILM Kft. (név) 1029 Budapest, Zsolt fejedelem út 76. (cím) HU (székhely szerinti ország) Mafamille Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 2092 Budakeszi, Szőlőskert út 5. I. em. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
SOLART Kft.
24000000
23000000
2015/09/15
2015/103
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.09.11.
16860/2015
79952000-2;79821000-5;92111200-4;79416000-3
Türr István Képző és Kutató Intézet
TÁMOP-5.3.9/B-13/1-2014-0001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI PROGRAM CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSI ÉS RENDEZVÉNY-SZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA
TÁMOP-5.3.9/B-13/1-2014-0001 azonosítószámú Digitális Közösségi Program című projekt keretében nyilvánosság biztosítási és rendezvényszervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint: • Honlapfejlesztés és aloldal létrehozása • Multimédiás elemeket is tartalmazó tájékoztató spotok készítése és bemutatása • Sajtóközlemény, cikkek készítése • „B” és „D” típusú táblák készítése • Térképtér feltöltése • Fotódokumentáció készítése • Konferenciaszervezés, fórumok szervezése (9 db) • Rendezvényekhez kapcsolódó kiadvány készítése • Szórólapok készítése
1054 Budapest, Széchenyi u 14., valamint a projekt megvalósítási helyszínei.
2
Dexef Kft. (név) 3525 Miskolc, Szent Anna u. 12. B. (cím) HU (székhely szerinti ország) Rosvig Kft. (név) 3529 Miskolc, Balogh Ádám u. 18. (cím) HU (székhely szerinti ország)
2015/102
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.09.09.
16472/2015
92111200-4
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés a „Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című kiemelt projekthez kapcsolódó film elkészítése és vetítővászon beszerzése tárgyában
Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a „Fertőrákosi Barlangszínház - Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című kiemelt projekthez kapcsolódó film elkészítése és vetítővászon beszerzése tárgyában” Közbeszerzés mennyisége: 1. A fertőrákosi kőfejtő születése 15 millió évtől napjainkig munkacímű 10-12 perc 2D filmes animáció elkészítse A fertőrákosi kőfejtő születése 15 millió évtől napjainkig munkacímű 10-12 perces 2D film elkészítése grafikával, animációval, dokumentarista formavilággal, narrációval, hangeffektusokkal az Ajánlatkérő utasításai és a műszaki leírásban szereplő koncepciós témavázlat alapján. Az elkészített film felhasználható a helyszínen projektoros kivetítésre és televíziós célokra egyaránt. A koncepció alapján részletes forgatókönyvet kell készíteni és el kell fogadtatni az Ajánlatkérővel. A film készítése folyamán Ajánlatkérő felé be kell mutatni és el kell fogadtatni a koncepció szerinti, egyes témakörök munkaközi filmanyagát. 2. Egy mozifilm vetítéséhez igazodó, kültéri vetítésre alkalmas 16:9 képarányú 650x350 cm nagyságú vetítővászon készítése, rögzítése fémszerkezetének elkészítése és szerkezetben foglalt vászon felszerelése A mozifilm vetítéséhez igazodó, kültéri vetítésre és a Kőfejtő sajátos, párás klímájának megfelelő, 16:9 képarányú legalább 650x350cm nagyságú vetítővászon, vagy a kőfejtő kőfelületét stilizáló vetítésre alkalmas egybefüggő „előtétfal”, szerelt fal készítése, felszerelése. A filmvásznat vagy az előtét falat méretezett, horganyzott fémkeretre, fémszerkezetbe foglalva a kőfalhoz dübelezéssel kell rögzíteni. A filmvászon vagy az előtétfal fém tartószerkezetének megtervezése az ajánlattevő feladata, melyet jóvá kell hagyatni az Ajánlatkérővel. A részleteket az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
Magyarország, Fertőrákosi barlangszínház
0
(név) (cím) (székhely szerinti ország)
6000000
2015/101
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.09.07.
16982/2015
79340000-9;92111200-4;79961100-9;79342000-3
Oktatási Hivatal
„Vállalkozási keretszerződés tartalomszolgáltatási feladatok ellátására a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében”
„Vállalkozási keretszerződés tartalomszolgáltatási feladatok ellátására a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében” Ajánlatkérő a megvalósítója a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt kiemelt uniós projektnek. A projekt megvalósításának kötelező eleme a hazai köznevelési ágazat szereplőinek, érdekgazdáinak, érintettjeinek, illetve a projektek meghatározott célcsoportjainak folyamatos tájékoztatása a szakmai munka előrehaladásáról, eredményeiről, a projektek aktivitásairól (előadások, workshopok, konferenciák, képzések, konzultációk stb.). A kommunikációs és disszeminációs feladatok teljesítésének támogatására az Oktatási Hivatal tartalomszolgáltatási partnert kíván biztosítani. A keretszerződést ajánlatkérő összesen bruttó 15 840 000 Ft, azaz bruttó tizenötmillió-nyolcszáznegyvenezer forint keretösszegnek (a továbbiakban: Keretösszeg) megfelelő tartalomszolgáltatási feladatokat kíván beszerezni, amelytől kiköti a legfeljebb -30 %-os eltérés lehetőségét. A feladatok részletes meghatározását az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A beszerzés tárgya: Ajánlattevő feladata a fent megnevezett projekt előrehaladását, eseményeit bemutató tartalomszolgáltatási egységek biztosítása a IV. kötetben található szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Ajánlatkérő az alábbi tartalomszolgáltatási egységeket különbözteti meg: cikk1, cikk2, videoriport1, videoriport2, videoriport3, fotóriport1, fotóriport2. A fent nevezett tartalomszolgáltatási egységekkel szemben támasztott egyedi követelmények: Cikk1 Terjedelem: 1500-7500 karakter (leütés) Melléklet: tartalmaz legalább egy fotót, vagy egy grafikont, vagy egy ábrát. Fotó esetében szabványos fájlformátum: jpeg, minimális szélesség 800pixel, 4:3 vagy 16:9 arány. A cikk felépítése: - cím, - rövid tartalomismertető (lead), - cikktörzs (body), - a cikk végén a tartalomnak megfelelő címkék szerepelnek (tagek), Cikk2 Terjedelem: 7501-15000 karakter (leütés) Melléklet: tartalmaz legalább egy fotót, vagy egy grafikont, vagy egy ábrát. Fotó esetében szabványos fájlformátum: jpeg, minimális szélesség 800pixel, 4:3 vagy 16:9 arány. A cikk felépítése: - cím, - rövid tartalomismertető (lead), - cikktörzs (body), - a cikk végén a tartalomnak megfelelő címkék szerepelnek (tagek), Videoriport1 Hossz: legalább 2 perc, legfeljebb 5 perc - vágott, szerkesztett tartalom - tartalmazza a kötelező arculati elemeket, a közérthetőséget segítő feliratokat, narrációkat - minősége minimum HD 1080p formátumban Videoriport2 Hossz: legalább 5 perc, legfeljebb 10 perc - vágott, szerkesztett tartalom - tartalmazza a kötelező arculati elemeket, a közérthetőséget segítő feliratokat, narrációkat - minősége minimum HD 1080p formátumban Videoriport3 Hossz: legalább 10 perc, legfeljebb 20 perc - vágott, szerkesztett tartalom - tartalmazza a kötelező arculati elemeket, a közérthetőséget segítő feliratokat, narrációkat - minősége minimum HD 1080p formátumban Fotóriport1: - 10-20 fotó/témaegység - szabványos fájlformátum (jpeg), - minimális szélesség 800 pixel, 4:3 vagy 16:9 arány Fotóriport2: - 21-40 fotó /témaegység - szabványos fájlformátum (jpeg), - minimális szélesség 800 pixel, 4:3 vagy 16:9 arány. Becsült mennyiségek: tétel sorszáma tartalomszolgáltatási egység megnevezése mennyiségi egység becsült mennyiség 1 cikk1 darab 15 2 cikk2 darab 15 3 videoriport1 darab 10 4 videoriport2 darab 15 5 videoriport3 darab 15 6 fotóriport1 darab 15 7 fotóriport2 darab 15
Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) Oktatási Hivatal Projektigazgatóság (1055 Budapest, Honvéd u. 20/A)
3
ADAPTATIO-M Kft. (név) 1054 Budapest, Báthori u. 3 (cím) HU (székhely szerinti ország) BARTLET COMMUNICATION Bt. (név) 1122 Budapest, Krisztina körút 35. 4. em. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország) Adjudicatio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (név) 1037 Budapest, Szépvölgyi út 57-61. D. ép. 2. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Adjudicatio Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
15840000
15840000
2015/08/19
2015/96
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.08.26.
15987/2015
79416200-5
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Vállalkozási keretszerződés - a közszolgálati médiaszolgáltatók műsoros kommunikációjával összefüggő PR- és sajtókommunikációs feladatok és kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyában
A közbeszerzés tárgya: a közszolgálati médiaszolgáltatók műsoros kommunikációjával összefüggő PR- és sajtókommunikációs feladatok és kapcsolódó szolgáltatások ellátása vállalkozási keretszerződés keretében 21.500.000,- Ft + ÁFA keretösszegben vagy 6 hónapos határozott időtartamban. Az MTVA által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók - a Duna Médiaszolgáltató Zrt. kivételével - teljes külső PR-, illetve sajtókommunikációjának bonyolítása, így különösen a műsorok, mint termékek népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása a közmédián fellelhető tartalmakról. Az ajánlatkérő stratégiai célja a közszolgálati médiaszolgáltatók - a Duna Médiaszolgáltató Zrt. kivételével - műsortermékei ismertségének, népszerűségének és nézettségének fenntartása, illetve növelése a célcsoportok körében. Ajánlatkérő mindezt klasszikus ATL és BTL marketing eszközök mellett (reklám, médiavásárlás, rendezvényszervezés stb.) széles körű sajtókommunikációs PR munka segítségével is elő kívánja mozdítani. A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladatai: 1. Sajtónyilvánosság megteremtése és gondozása (havi/átalánydíjas tevékenység) 2. Sajtóadatbázis kezelése, bővítése, karbantartása (havi/átalánydíjas tevékenység) 3. PR tartalmak menedzselése, PR-kampányok szervezése, tematikus megjelenések koordinálása (havi/átalánydíjas tevékenység) 4. Sajtóközlemények, háttéranyagok írása, a közmédia egyes tartalmainak kiajánlása a sajtónak, műsorok, műsorsorozatok kommunikálása, műsorelőzetesek, epizódismertetők kiküldése a sajtó felé (havi/átalánydíjas tevékenység) 5. Képernyősök személyes márkaépítése (havi/átalánydíjas tevékenység) 6. Sajtó-kapcsolattartás (havi/átalánydíjas tevékenység) 7. Sajtóesemények, sajtótájékoztatók, sajtóbemutatók, sajtóvetítések szervezése (szakértői óradíjas tevékenység) 8. Közönségrendezvényekhez kapcsolódó sajtókapcsolatok kezelése (szakértői óradíjas tevékenység) 9. Külső szervezésű eseményeken, fesztiválokon való részvétel koordinálása (szakértői óradíjas tevékenység) 10. A közmédia egyes kiemelt tartalmaihoz PR célú kreatív anyagok készítése (havi/átalánydíjas tevékenység) 11. Egyeztetés és jóváhagyatás (havi/átalánydíjas tevékenység) 12. Tanácsadói partnerség, proaktivitás (havi/átalánydíjas tevékenység)
1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Magyarország
3
V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. (név) 1134 Budapest, Pannónia u. 4. 3. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) Press&inform Public Relations Kft. (név) 1142 Budapest, Dorozsmai utca 71. (cím) HU (székhely szerinti ország) Trinity International Communications Kft. (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Trinity International Communications Kft.
20760000
2015/07/03
2015/94
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.19.
15578/2015
79553000-5;79961000-8;92111200-4;79530000-8;79821000-5;30234400-2;22100000-1
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Átalányáras vállalkozási szerződés - HUSKROUA/1101/067 azonosító számú, „Touristic heritage in Little-Europe” című projekt keretében nyomdai és digitális turisztikai kiadványok készítése.
Tárgy: Átalányáras vállalkozási szerződés - HUSKROUA/1101/067 azonosító számú, „Touristic heritage in Little-Europe” című projekt keretében nyomdai és digitális turisztikai kiadványok készítése. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat konzorciumban a Szatmár Megyei Tanáccsal (Románia) és a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségével (Ukrajna) - a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében HUSKROUA/1101/067 azonosító számmal, „Touristic heritage in Little-Europe” címmel - pályázatot nyert. A projekt célja a tagok érdekközösségének felismerése és közös eredmények elérése a turisztikai szolgáltatások fejlesztése és közvetítése terén. A projekt finanszírozásában elkészült a The Identity of Little-Europe című örökségturisztikai előtanulmány, mely dokumentum tartalmazza az akcióterület örökségturisztikai szempontból releváns értékeit. Mennyiség: A projekt keretében megvalósuló, örökségturisztikai kiadványok elkészítése az alábbi specifikációk és a fent említett előtanulmány figyelembevételével: Szórólap Meghatározás, paraméterek Elvégzendő feladat megnevezése: Szövegek elkészítése A szórólap szakmai tartalmának elkészítése magyar és angol nyelven. A szórólap tartalma a program, a projekt, a projekt partnerek és az akcióterület rövid bemutatása, fotó illusztrációkkal. Idegen nyelvi lektorálás A kiadvány idegen nyelvi szövegének lektorálása. Grafikai szerkesztés, tördelés A szórólap grafikai tervezése, grafikai előkészítése, tördelése. Fotók biztosítása A szórólapon elhelyezendő nyomdakész fotók biztosítása. Nyomdai munkák Kiterített méret: 45 x 15 cm Leporelloba hajtott méret: 15 x 15 cm Kétoldalas színes nyomás, kb. 180gr-os fényes kartonra Példányszám 1000 db, 2 nyelvű Brossúra Meghatározás, paraméterek Elvégzendő feladat megnevezése: Szövegek elkészítése A kiadvány szakmai tartalmának elkészítése magyar és angol nyelven. A szövegek projekt keretében elkészített, The Identity of Little-Europe című örökségturisztikai előtanulmány 6.1-es fejezetében feltüntetett vonzerő leltárból összeállított, örökségturisztikai látványosságaiból, a vállalkozó által javasolt vonzerők bemutatását tartalmazzák. Lektorálás Az elkészült szöveges tartalmak szakmai lektorálása örökségvédelmi szakember vagy művészettörténész bevonásával. Idegen nyelvi lektorálás A kiadvány idegen nyelvi szövegének lektorálása. Grafikai szerkesztés, tördelés 12 oldal terjedelmű kiadvány grafikai tervezése, grafikai előkészítése, tördelése. Fotók biztosítása A kiadványban elhelyezendő nyomdakész fotók biztosítása. Szerkesztés A kiadvány szerkesztése, fotók kiválasztása, a grafikai tervezés és szerkesztés lektorálása Nyomdai munkák Méret: Kiterített méret: 42 x 21 cm, hajtott méret: 21 x 21 cm Terjedelem: 8+4 oldal (8 oldal belív és 4 oldal borító) Borító: 4 oldal 4+0 szín + 1 oldal matt fólia + UV formalakk Műnyomó fényes 300 g. Belív: 8 oldal 4+4 szín, 150 gr fényes műnyomó Kötészet: Irkafűzés Példányszám 1157 db, 2 nyelvű Könyv Meghatározás, paraméterek Elvégzendő feladat megnevezése: Szövegek elkészítése A könyv szakmai tartalmának elkészítése angol nyelven. A szövegek projekt keretében elkészített, The Identity of Little-Europe című örökségturisztikai előtanulmány 6.1-es fejezetében feltüntetett vonzerő leltárból összeállított, örökségturisztikai látványosságaiból, a vállalkozó által javasolt vonzerők bemutatását tartalmazzák. Lektorálás Az elkészült szöveges tartalmak szakmai lektorálása örökségvédelmi szakember vagy művészettörténész bevonásával. Idegen nyelvi lektorálás A könyv idegen nyelvi szövegének lektorálása. Grafikai szerkesztés, tördelés 60 oldal terjedelmű könyv grafikai tervezése, grafikai előkészítése, tördelése. Fotók biztosítása A könyvben elhelyezendő nyomdakész fotók biztosítása. Szerkesztés A könyv szerkesztése, fotók kiválasztása, a grafikai tervezés és szerkesztés lektorálása Nyomdai munkák Méret: 21 x 21 cm Terjedelem: 56+4 oldal (56 oldal belív és 4 oldal borító) Borító: 4 oldal 4+0 szín, kemény kötés, színes nyomás, Belív: 56 oldal 4+4 szín, 180 gr matt műnyomó. Kötészet: Ragasztó kötéssel. Példányszám 450 db 1 nyelvű Könyv DVD melléklete Meghatározás, paraméterek Elvégzendő feladat megnevezése: DVD sokszorosítás DVD borító, a DVD szitálásos elkészítése, sokszorosítása 450 példányban Promóciós film készítése Tájegységenként (Nyírség, Szatmár, Bereg, Rétköz, Nyíri-Mezőség) minimum 3 perces promóciós video film készítése HD minőségben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye örökségturisztikai értékeiről, magyar és angol nyelven. Példányszám 450 db
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területe
2
SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. (név) 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) HOLD Consult Kft. (név) 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. (cím) HU (székhely szerinti ország)
SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.
33010
2015/08/04
2015/92
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.14.
14952/2015
79416000-3;79553000-5;79961100-9;92111200-4;79952000-2
Rudabánya Város Önkormányzata
A "Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten" című projekt megvalósításához kapcsolódó nyilvánosság és marketing tevékenység megvalósítása.
Vállalkozási szerződés a "Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten" című projekt megvalósításához kapcsolódó nyilvánosság és marketing tevékenység megvalósítása. Kommunikációs eszközök részletes bemutatása Az alábbi kommunikációs és nyilvánosság eszközök elkészítése és megvalósítása a feladat az Új Széchenyi Terv „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és arculati előírásai (NSRK)” alapján, melyhez a szükséges dokumentumok a következő linken érhetők el: http://palyazat.gov.hu/doc/25 Kötelező nyilvánosság db Hirdető "B" tábla - a támogató által előírt követelmények alapján a- szerződéskötést követőn a beruházás helyszínén 1 Tájékoztató "D" tábla - a támogató által előírt követelmények alapján 1 Sajtóközlemény az építési beruházás indításakor és átadáskor 1-1 alkalommal 2 A projekthez kapcsolódó média-megjelenések összegyűjtése 1 Az önkormányzat honlapján folyamatos képes és szöveges tájékoztatás nyújtása a beruházás állásáról 1 Fotódokumentáció összeállítása elektronikusan (kb. 10 kép nyomtatva) a projekt eredményeiről, illetve a beruházásról 1 Nyitórendezvény szervezése az építési beruházás indulásakor 1 Zárórendezvény szervezése a beruházás befejezésekor és a látványtár megnyitásakor. A zárórendezvény célja, hogy megismertesse a helyiekkel, a környékbeliekkel, illetve a megye lakosságával beruházás eredményeit. 1 TÉRKÉPTÉR oldalra (www.palyazat.gov.hu) a projekt adatainak feltöltése 1 Egy összegű árajánlat szükséges forintban a nyilvánosságra, nettó ár, áfa és a bruttó összeg megjelölésével. Marketing eszközök részletes bemutatása Az alábbi eszközök, illetve feladatok megvalósítást szükséges elvégezni a marketing tevékenység részeként. Marketing db Arculati kézikönyv: A „Rudapithecus látványtár” és kapcsolódó helyszínek (Rudapithecus Park a településen), programok grafikai arculattervezése a teljes létesítményre - az arculatterv kézikönyvformájában való átadása nyomtatottan és elektronikusan (logo és hivatalos betűkészlet, a létesítményeken turista forgalmi irányító táblák tervezése, szövegezése és kivitelezése igény szerint, kiállítási feliratok tervezése; zászlóterv; hivatalos kiadvány arculatterve; belépő jegy vizuális megjelenésének tervezése; honlap grafikai megjelenésének tervezése) 1 Honlap készítése: A „Rudapithecus látványtár” és kapcsolódó helyszínek (Rudapithecus Park a településen), programok egységes honlapjának tervezése és elkészítése, megszövegezése magyar nyelven és legfontosabb információk lefordítása angol és szlovák nyelvre 1 Mobil telefonra letölthető bemutatók elkészítése (pl. QR kódos megjelenítéssel) a kiállítás egyes helyszíneiről, illetve a tanösvényről útvonalvezetés 1 Tájékoztató táblák legyártása és szövegezése, mely Rudapithecus látványtárhoz vezető utat mutatja, illetve bemutatja látványtár körül épülő tanösvény helyszíneit. 2 Brossúra / ismertető A4 négy szín nyomott leporello kiskiadvány készítése - szövegezése, tervezése, nyomtatása, mely bemutatja a Rudapithecus látványtárat és a településen a kapcsolódó helyszíneket 10 000 Brossúra / ismertető kiadvány látássérültek számára 100 Média megjelenés szervezése • országos turisztikai lapban 2 • térségi turisztikai lapban 2 • internet hirdetés ökoturista, illetve históriás portálokon 4 • megyei internetes, portálokon, lapokban való megjelenés 3 Ajándéktárgyak (promóciós eszközök beszerzése) 1 • Színező készítése kisgyermekeknek A4 méretben a Rudapithecus történetével, emlékeivel kapcsolatosan 100 • Kültéri textil zászló készítése a Rudapithecus Látványtár logo-jával 4 • Hűtő mágnes készítése a meghatározó arculati elemekkel 100 • tollak, ceruzák logóval ellátva 100 • Matricás album gyermekek részére A4 méretben a Rudapithecus történetével, emlékeivel kapcsolatosan 100 • Kirakós játék (puzzle) Rudapithecus történetével, emlékeivel kapcsolatosan A 5-ös méretben 30 Egy összegű árajánlat szükséges forintban a nyilvánosságra, nettó ár, áfa és a bruttó összeg megjelölésével.
3735 Felsőtelekes, Külterület, HRSZ.: 02/2 3735 Felsőtelekes, Külterület, HRSZ: 02/9; 02/1 3733 Rudabánya Közigazgatási területe
3
Csontos László Egyéni vállalkozó (név) 3529 Miskolc, Középszer 7. 9. emelet 1. ajtó. (cím) HU (székhely szerinti ország) BRTV MÉDIA Kft. (név) 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 10. (cím) HU (székhely szerinti ország) KULCS-TOUR B.-A.-Z. Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Kft. (név) 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
BRTV MÉDIA Kft.
8900000
8850000
2015/04/27
2015/89
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.08.07.
11154/2015
79416000-3;92111200-4;92200000-3
Magyar Olimpiai Bizottság
Vállalkozási szerződés - "A 2024-es nyári olimpiai játékok esetéleges budapesti megrendezéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása."
A 2024-es nyári olimpiai játékok esetleges budapesti megrendezéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása. Az ajánlattevő feladata a társadalmi párbeszéd előkészítéséhez kapcsolódó médiaanyagok, valamint PR kommunikációs anyagok elkészítésével összefüggő feladatok ellátása.
Budapest és a konferenciák vidéki helyszínei
3
Piccanteria Kft. (név) 2013 Pomáz, Május 1. utca 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) Poor Consulting Kft., (név) 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72. B. ép. (cím) HU (székhely szerinti ország) Combinatory Kommunikációs Kft. (név) 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 27. I/10. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Poor Consulting Kft.
24950000
24750000
2015/06/02
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14141/2015
79416200-5;79340000-9;39294100-0
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
A „Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt részeként vállalkozási szerződés keretében „PR, tájékoztatási és kommunikációs feladatok teljes körű ellátása” a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Mennyiség (db) Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 1 Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára átalány (1 db) (folyamatos teljesítés) Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 35 000 Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 3 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése átalány (1 db) (folyamatos teljesítés) Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) 2 A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla B típus elkészítése és elhelyezése 2 Fotódokumentáció készítése 3 Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése átalány (1 db) (folyamatos teljesítés) Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 35 000 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 1 A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 2 A PR szervezet feladatteljesítése során kiemelt fontosságot kap a környezettudatos rendezvények, események stb. szervezése, valamint a kommunikációs tervben bemutatásra kerülnek a rendezvények, egyeztetések stb. körülményeinek környezettudatossági szempontjai. A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményeinek környezettudatosságát az alábbiakkal szerint kell biztosítani: • amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyes megjelenéssel hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások számát; • egyeztetések, megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének érdekében; • tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata, lehetőség szerint két oldalas nyomtatással; • rendezvények stb. során a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása; • jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása. A kommunikációs feladatokat ellátó Vállalkozó a mindenkori arculati kézikönyvnek megfelelően látja el feladatait.
A Társulás által képviselt települések közigazgatási területe
3
MEDIUS Bt. (név) 9026 Győr, Damjanich u. 15. (cím) HU (székhely szerinti ország) ZV Zöld Völgy Kft. (név) 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) ENVECON Kft. (név) 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. 4/3. (cím) HU (székhely szerinti ország)
ZV Zöld Völgy Kft.
10000000
9495950
2015/08/10
2015/83
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.07.24.
12845/2015
92111100-3;92111200-4;79416000-3
Türr István Képző és Kutató Intézet
„A TÁMOP-5.3.6/B-13/1-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében PR-film, kisfilm, fotó- és videó dokumentációk készítése”
A TÁMOP-5.3.6/B-13/1-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében PR-film, kisfilm, fotó- és videó dokumentációk készítése az alábbiak szerint: Feladat: Mennyiség (db) Tematikus szemléletformáló kisfilm (15-20 perc): 9 db Tematikus szemléletformáló kisfilm (3-4 perc): 9 db Projektfilm (3-4 perc): 6 db Portréfilm jó gyakorlatokról (3-4 perc): 9 db Összefoglaló imázsfilm (8-10 perc): 1 db Fotódokumentáció készítése: 6 db Tematikus szemléletformáló kisfilmek, Projektfilmek, Portréfilmek jó gyakorlatokról, Összefoglaló imázsfilm sokszorosítása, DVD-re írása: 500 db
1054 Budapest, Széchenyi u 14., valamint a projekt megvalósítási helyszínei
2
ANTÉ Informatikai, Kulturális és Szolgáltató Bt. (név) 2890 Tata, Bacsó B. u. 25/A. (cím) HU (székhely szerinti ország) Media Flash Kft. (név) 2381 Táborfalva, Dózsa György út 62. (cím) HU (székhely szerinti ország)
ANTÉ Informatikai, Kulturális és Szolgáltató Bt.
14364220
14350500
2015/06/15
2015/83
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.07.24.
13206/2015
92111200-4
Köztársasági Elnöki Hivatal
Környezeti fenntarthatósági témakörben rövidfilm készítése a Köztársasági Elnöki Hivatal számára - vállalkozási szerződés keretében
Környezeti fenntarthatósági témakörben rövidfilm készítése a Köztársasági Elnöki Hivatal számára
Budapest
1
Cross Dot Film Kft. (név) 1024 Budapest, Kút utca 5. fszt. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Cross Dot Film Kft.
13000000
12963500
2015/07/03
2015/81
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.07.20.
12990/2015
79411000-8;79416200-5;79421100-2;98200000-5
Nyíradony Város Önkormányzata
Megbízási szerződés a „Területi együttműködés megvalósítása a Nyíradonyi járásban” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0017 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „esélyteremtő programterv” című projekt szervezetfejlesztési szakértői tanácsadása a hozzá tartozó rendezvényszervezéssel és egyéb feladatok ellátásával
Megbízási szerződés a „Területi együttműködés megvalósítása a Nyíradonyi járásban” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0017 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „esélyteremtő programterv” című projekt szervezetfejlesztési szakértői tanácsadása a hozzá tartozó rendezvényszervezéssel és egyéb feladatok ellátásával 1. Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. 2. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten. (szervezés, koordináció, a program technikai feltételeinek biztosítása stb.) 3. Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése 4. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására 5. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv” disszeminációja érdekében 6. A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonása 7. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében. 8. Horizontális szempontok teljesítése
Nyíradony Város Önkormányzata
3
NexCon Technológiai Kft. (név) 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) RESPONSUM Kft. (név) 2092 Budakeszi, József Attila u. 67. (cím) HU (székhely szerinti ország) MultiContact Consulting Kft. (név) 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (cím) HU (székhely szerinti ország)
RESPONSUM Kft.
18222800
2015/07/14
2015/77
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.07.10.
12298/2015
79416200-5;79553000-5;79821000-5;79821100-6;79822500-7;79342200-5;79952000-2;92400000-5
INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
TÁMOP 4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0004 azonosítószámú „Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén” című pályázat során a (kötelező és nem kötelező) kommunikáció területén ellátandó feladatok
Vállalkozási szerződés a TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0004 azonosítószámú „Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén” című pályázat megvalósítása érdekében PR, marketing kommunikációs, rendezvény szervezési és média-kommunikációs szolgáltatás igénybe vételére. A szolgáltatás elemei és mennyisége: 1. Tájékoztató kiadványok elkészítése: PR kiadványok tervezése, készítése. A szolgáltatás tartalmaz: • az INNOVA tevékenységét bemutató tájékoztató kiadvány angol és magyar nyelven 500-500 db összesen 1000 db (250 g borító 4+4 4 oldal fóliázva, 150 g belív 4+4 8 oldal) színes A/5 brosúra elkészítése, mely tartalmazza az új szerveződésben ellátott feladatokat, célokat. A kiadvány a célcsoportok részére kerül átadásra a rendezvényeken és a személyes megkereséseknél. • debreceni kutatásokat bemutató tájékoztató kiadványok angol (1000 db) és magyar (1000 db) nyelven - 2000 db (250 g borító 4+4 4 oldal fóliázva, 150 g belív 4+4 4 oldal) színes A/5 brosúra elkészítése, mely tartalmazza a debreceni kutatásokat. A kiadvány a célcsoportok részére kerül átadásra a rendezvényeken és a személyes megkereséseknél. • 800 db eredménykommunikációs információs kiadvány készítése (B5-os méretű 4+4-es 32 oldalas kiadvány, 130 gr műnyomóra, tűzött - két nyelven, grafikai munkával, kötelező arculattal, projektazonosítóval), amely a projekt négy partnere között kerül megosztásra és általuk kiosztásra a rendezvényeken. A kiadványok elkészítése magában foglalja az alábbiakat: - grafikai tervezés és layout készítés végső jóváhagyását - szövegírást, az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetve - a szükséges fordítási munkákat (Ajánlatkérő magyarul adja meg a szöveget), a végső fordítást Ajánlatkérővel szükséges jóváhagyatni, - szerkesztést és lektoráltatást - desk top publishing-et - képfeldolgozást - fotók biztosítását az Ajánlatkérővel egyeztetve - nyomdai előkészítés jóváhagyását (fekete-fehér és színes print, nyomásra előkészített, ívre szerelt film, kromalin, proof) - korrektúra jóváhagyását - gyártás szükség szerinti szakmai felügyeletét - nyomtatást - Ajánlatkérő helyszínére szállítást. 2. Versenyek szervezése hallgatóknak és fiataloknak Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt legalább 3 olyan rendezvény keretében szervez versenyt az - elsősorban hallgatói - ötletek gyűjtésére a projektben nevesített három iparág (gyógyszeripar, élelmiszeripar, informatika és elektronika) területén, amelyek esetében biztosítható hogy a hallgatók magas részvételi aránya. 3. Kommunikáció (médiamegjelenések vásárlása, folyamatos jelenlét biztosítása, nemzetközi sajtó, marketingeszközök) • médiaterv és média stratégia készítés; • médiavásárlások szervezése; • médiakampányok utóértékelése; • PR kampányok tervezése; • PR anyagok elkészítése (papír alapú, digitális és on-line megjelenésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, szövegírás); 4. Nyilvánosság biztosításának költsége (Széchenyi2020 KTK és Arculati kézikönyv szerinti kötelező kommunikáció) • Projekttáblák készíttetése (1 db „B” típusú, 3 db „C” típusú és 4 db „D” típusú tájékoztató tábla); • Fotódokumentáció elkészítése; • PR filmek, fotó- és videó dokumentációk készítésének menedzselése; • sajtókapcsolati szolgáltatások; • sajtórendezvények szervezése; • kríziskommunikációs feladatok ellátása; • egyéb ügynökségi szolgáltatások. A szolgáltatásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás alapján kell az ajánlatkérővel egyeztetve ellátni. Az árajánlatot az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáció valamint az ajánlattevői kérdésekre adott válaszok alapján kell elkészíteni.
4031 Debrecen, Kürtös u. 4.
2
Debreceni Campus Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. (név) 4028 Debrecen, Kassai út 26. (cím) HU (székhely szerinti ország) Press-Con Team Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (név) 4028 Debrecen, Ember Pál u. 21. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Debreceni Campus Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.
23500000
2015/07/06
2015/77
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.07.10.
11676/2015
79411000-8;79416200-5;79421100-2;98200000-5
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés tanácsadási és szervezési szolgáltatások nyújtására a "Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban" című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014 kódszámú pályázati projekt keretében.
1. A projekt keretében vállalt tevékenységek 1.a. Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. 1.b. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten (szervezés, koordináció, a program technikai feltételeinek biztosítása stb.) 1.c. Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése: 1.d. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására 1.e. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv” disszeminációja érdekében 2. Megbízott feladata a területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonása 3. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében. 4. Horizontális tevékenységek megvalósítása: Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata és új érdemi tartalommal való kibővítése, valamint jogszabályi keret összefoglalása
Ajánlatkérő székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1, illetve a rendezvények helyszínei
3
PROMEN Tanácsadó Kft. (név) 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.; Határ Menti Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők (név) 1028 Budapest, Szabadság u. 29.; 1131 Budapest, Szent László út 162. 1. em. 15. (cím) HU (székhely szerinti ország) MultiContact Consulting Kft. (név) 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (cím) HU (székhely szerinti ország)
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.; Határi Menti Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
23800000
22400000
2015/06/03
2015/72
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.26.
11162/2015
79416000-3;79416200-5;79821000-5;79952000-2
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Vállalkozási szerződés - Tájékoztatási és lakossági szemléletformálási feladatok ellátása „Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” tárgyú KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 azonosítószámú projekt keretében
Vállalkozási szerződés - Tájékoztatási és lakossági szemléletformálási feladatok ellátása „Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” tárgyú KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 azonosítószámú projekt keretében. Elvégzendő feladatok: • 1 db Kommunikációs (cselekvési) terv készítése a tájékoztatási feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan • Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára (project végéig folyamatosan) • 40.000 db Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése • 1 db Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése • 1 db Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése • Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése • 2 db Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) • 1 db A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla A típus elkészítése és elhelyezése • 3 db Fotódokumentáció készítése • 1 db Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése • Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése • 40.000 db Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése • TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal • A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése • 1 db Kommunikációs stratégiai terv kidolgozása a lakossági szemléletformálási feladatok ellátása • 1 db Közvélenykutatás • folyamatos PR tanácsadás • Cikksorozat szakmai tartalommal 12 db • 6 db Internetes szemléletformáló játék • 4000 db Szemléletformáló reklámajándék • 6 db Szemléletformáló előadás szervezése a lakosság számára • 3 db Szemléletformáló előadások szervezése az STKH dolgozói számára • Szemléletformáló közösségi aktivitás szervezése • Fotódokumentáció készítése (folyamatos)
Győr-Moson-Sopron megye
3
Karakter XXI. Bt. (név) 9400 Sopron, Mészverem u. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) „A-Z Consulting” Kft. (név) 9023 Győr, Szigethy A. u. 78. Fszt. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Keo-Projekt Kft. (név) 4432 Nyíregyháza, Izabella utca 80. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Karakter XXI. Bt.
11000000
10880000
2015/06/08
2015/72
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.26.
11115/2015
79416000-3;79416200-5
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Vállalkozási szerződés - Egyes PR és kommunikációs szakértői feladatok ellátása a „Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosítószám
„Egyes PR és kommunikációs szakértői feladatok ellátása a „Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosítószámú projekt keretében” Mennyisége: Eszköz mennyiség összesen Projekt megvalósítási szakaszában teljesítendő mennyiség B típusú hirdetőtábla 3 db (Siófok, Enying, Tamási - hulladékudvarokon) 3 db D típusú emlékeztető tábla 4 db 4 db Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk, információs anyagok 3 megjelenés 3 megjelenés Televízió (sajtó nyilvános rendezvényeken) 1 alkalom 1 alkalom Sajtó-nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások stb…) 1 alkalom 1 alkalom Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 1 alkalom 1 alkalom Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 2 alkalom 2 megjelenés Fotódokumentáció készítése és összegyűjtése 3 db (dokumentáció) 3 db Sajtóközlemény küldése projekt zárásáról 1 alkalom 1 alkalom Sajtómegjelenések összegyűjtése 1 alkalom 1 alkalom TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 1 alkalom 1 alkalom A pontos mennyiségeket és műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
Siófok, Som, Tamási, Enying
3
Szivárvány-2 Kft. (név) 8600 Siófok, Küszhegyi út 4/C. fsz.1. (cím) HU (székhely szerinti ország) BY LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 8600 Siófok, Bajcsy Zsilinszky u. 11. (cím) HU (székhely szerinti ország) ARKÁNUM X Rendezvényszervező és Projektmenedzsment Kft. (név) 1165 Budapest, Hangulat u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország)
ARKÁNUM X Rendezvényszervező és Projektmenedzsment Kft.
4500000
3690000
2015/06/09
2015/69
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.06.19.
10559/2015
79340000-9;79342200-5;92111200-4
Magyar Olimpiai Bizottság
Az Olimpia társadalmi párbeszédének megvalósításával összefüggő hirdetési szolgáltatások ellátása.
Az Olimpia társadalmi párbeszédének megvalósításával összefüggő hirdetési szolgáltatások ellátása a dokumentáció műszaki leírásában és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. - Időbeni ütemezéssel ellátott egy rendezvényhez kapcsolódó médiaterv összeállítása - Ezzel összefüggésben médiatárgyalások lefolytatás, szerződések megkötése - Az egy rendezvénnyel összefüggő médiavásárláshoz kapcsolódó kreatív anyagok megtervezése, produkciós anyagok (reklámfilm, nyomtatott és hanganyagok, rádió reklám stb.) terezése és gyártása - Média megjelenések koordinációja és felügyelete
Magyarország területe
1
Human Telex Kft. (név) 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Human Telex Kft.
21800000
21790000
2015/06/10
2015/67
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.15.
9504/2015
79411000-8;79416200-5;79952000-2;79421100-2;98200000-5
Mórahalom Városi Önkormányzat
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Mórahalmi járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0005 jelű projekt szakmai lebonyolítási tevékenységeinek, valamint a kapcsolódó rendezvényszervezési feladatoknak az ellátása
Közbeszerzés tárgya: Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Mórahalmi járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0005 jelű projekt szakmai lebonyolítási tevékenységeinek, valamint a kapcsolódó rendezvényszervezési feladatoknak az ellátása az alábbi fő feladatok szerint: I.A. Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok (továbbiakban: HEP) végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. A tevékenység célja 4 db megállapodás megkötése a járás területén tevékenykedő civil és állami intézmények, szervezetek között, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásának biztosítására. Az Ajánlattevő feladatköre • résztvevő településeken a HEP intézkedési terve (továbbiakban: HEP IT) alapján a megvalósításra kijelölt releváns intézmények beazonosítása (célterületenként), • új lehetséges partnerek felkutatása, • tájékoztatás nyújtása az együttműködés nyújtotta lehetőségekről a partnereknek, • intézmények belső szabályzatainak és egyéb okiratainak áttekintése és elemzése, • interjúk az önkormányzat vezetőivel és a HEP IT végrehajtásába bevonható vezetőkkel; civilekkel • nemzetiségi önkormányzat bevonása, • egyeztetés a Járási Hivatal vezetőjével, valamint a HEP intézkedési tervekben nevesített Járási szakigazgatási szervekkel, • egyéb primer kutatás, terepszemle, megfigyelés, etnográfia, • szekunder elemzés belső adatbázisok alapján, • stratégiai dokumentumok áttekintése, • információk feldolgozása, együttműködési lehetőségek és készség felmérése, • workshop lebonyolítása egy-egy HEP témán belül intézmények - civil szervezetek - gazdasági társaságok és az érintett önkormányzatok között, • együttműködési nyilatkozat tartalmának, az együttműködés formájának rögzítése, • az együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírása egy rendezvény keretében. I.B. Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozása és működtetése A térségi szintű felzárkóztatási kerekasztal feladata összehangolni a térségben tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket. A tevékenység célja A térségi önkormányzatok esélyegyenlőségi programjainak áttekintése, a fejlesztések és intézkedések összehangolása. Járási Szintű Esélyteremtő Programterv elfogadása, 6 db kerekasztal rendezvény szervezése. Az Ajánlattevő feladatköre • Javaslattétel a Felzárkóztatási kerekasztal tagjainak személyére, • kerekasztal ügyrendjének, munkatervének összeállítása, • jelenléti ív mintapéldányának elkészítése, • jelenléti ív kitöltetése, • meghívók elkészítése, • emlékeztetők készítése, • a kerekasztal helyszíni szervezése (moderálás, szakmai és kiszolgáló személyzet, kávészünet /20 fő kerekasztalonként/biztosítása), • helyszín (terem, termek) biztosítása, • technikai felszerelés biztosítása a helyszínen, • fotódokumentáció készítése. I.C. A Járási szintű „Esélyteremtő Programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására A tevékenység célja A helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt, a kerekasztalokon megvitatott és a szakmai megvalósítókkal konzultációk során egyeztetett járási szintű Esélyteremtő programterv megalkotása. Az Ajánlattevő feladatköre • Települési HEP IT-k alapján a célcsoportokra és célterületekre vetítve a közös problémák beazonosítása, • műhelymunka lebonyolítása • érdekegyeztető fórumok rendezése • problémák elemzése, • megoldási alternatívák felállítása, • dokumentum megalkotása, • véglegesített Esélyteremtő programterv továbbítása a Türr István Képző és Kutató Intézetnek. I.D. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő programterv” disszeminációja érdekében A tevékenység célja 6 db rendezvény szervezése az Esélyteremtő Programterv megvalósítása érdekében Az Ajánlattevő feladatköre • A Zárókonferencia mellett 5 rendezvény előkészítése és lebonyolítása (tematika összeállítása, események moderálása, szükség szerint szakmai előadás (ok) megtartása, étkeztetés, kávészünet biztosítása), • helyszín (terem, termek) biztosítása, • javaslattétel a résztvevők személyére, • jelenléti ív mintapéldányának elkészítése, • jelenléti ív kitöltetése, • meghívók elkészítése, • kérésre előadók meghívása, • prezentáció diaminták elkészítése, • fotódokumentáció elkészítése, • technikai felszerelés biztosítása a helyszínen. A tervezett rendezvények: 1. Járási együttműködés megalapozását elősegítő projektindító rendezvény és interaktív műhelymunka Résztvevők: (35 fő) 2-4. „Több esély, jobb élet a Mórahalmi Járásban” rendezvénysorozat a. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése - Fűszerpaprika Program Résztvevők: (20 fő) b. Járási szintű turisztikai együttműködés megteremtése Résztvevők: (20 fő) c. Területi szegregáció-csökkentés és munkateremtés a tanyavilágban Résztvevők: (20 fő) 5. Járási szintű területi együttműködés segítő együttműködési megállapodások bemutatása, ünnepélyes aláírása Résztvevők: (25 fő) 6. Zárórendezvény Résztvevők: (40 fő) I.E. Ajánlattevő által a területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonása A tevékenység célja Az „Esélyteremtő Programtervben” foglalt szakmai tartalom megvalósulásának biztosítása, minőségbiztosítás, a szakmai kontroll erősítése. A projekt előrehaladásának követése havi egyszeri találkozók során (összesen 7db). A szakértő feladatköre • Szakmai megvalósító csapat munkájának támogatása, • a kerekasztalokra a prezentációk összegző szakmai anyagok minőségbiztosítása, a szakmai tartalom ellenőrzése, • Kerekasztal működésének támogatása, szükség esetén moderálása, • együttműködési előkészítésben való közreműködés, • workshop és műhelymunka részvétel, a szakmai szempontok aktív képviselete. I.F. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében A tevékenység célja Konkrét intézkedések megvalósítása illeszkedve a szakmai koncepció által kitűzött esélyegyenlőségi célokhoz. Az Ajánlattevő feladatköre: • releváns dokumentumok elemzése, • lehetséges partnerek felkutatása és bevonása, • rendezvények moderálása (tematika összeállítása, javaslat a szakmai stábra vonatkozóan, kávészünet biztosítása), • helyszín (terem, termek) biztosítása, • kérésre előadók meghívása, • prezentációk, prezentáció diaminták elkészítése, • tájékoztató anyagok, kiadványok (prospektus) készítése (szerkesztés-tervezés, nyomtatás), • technikai felszerelés biztosítása a helyszínen, • fotódokumentáció. II.A. Esélyegyenlőségi Terv A tevékenység célja Mórahalmi Polgármesteri Hivatal felülvizsgált és bővített Esélyegyenlőségi Tervének létrehozása. Az Ajánlattevő feladatköre • Esélyegyenlőségi Terv elemzése, • javaslattétel a Terv tartalmának módosítására, bővítésére, • javasolt változtatások beépítése a Tervbe. II.B. Vonatkozó jogszabályok listájának összeállítása A tevékenység célja A projekt szakmai fenntarthatóságának biztosítása. Az Ajánlattevő feladatköre • Dokumentumelemzés (jogszabályok), • lista készítése, • főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók készítése céljából, • útmutató elkészítése (szerkesztés- tervezés, nyomtatás).
Mórahalmi járás a dokumentációban részletezettek szerint.
3
Határ Menti Innovációs Kft. és VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. közös ajánlattevők (név) Határ Menti Innovációs Kft. (1131 Budapest, Szent László út 162. 1. em. 15. ) és VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Szabadság u. 29.) (cím) HU (székhely szerinti ország) SENSA CONSULTING Kft. (név) 1028 Budapest, Harmatcsepp u. 53 (cím) HU (székhely szerinti ország) HBF Hungaricum Kft. (név) 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A (cím) HU (székhely szerinti ország)
Határ Menti Innovációs Kft. és VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. közös ajánlattevők
16000000
12550000
2015/05/19
2015/66
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.12.
10112/2015
79416200-5;92111200-4;79341000-6;79341100-7;79341200-8;79341400-0;79553000-5
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
„Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósítása során szemléletformálási feladatok ellátása megbízási szerződés keretében
A közbeszerzés tárgya „Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósítása során szemléletformálási feladatok ellátása megbízási szerződés keretében A közbeszerzés mennyisége A már meglévő mellett az új hulladékgazdálkodási rendszer elemek használatának és hasznosságának ismertetése a cél az alábbi program elemekkel: • rendezvények szervezése • a projektterületen található iskolákban a tanulók és tanárok részére történő ismeretterjesztés, gyakorlati alkalmazás bemutatása • ismeretterjesztő anyagok, kiadványok készítése Az ismeretterjesztés és tudatformálás pontos kidolgozását az erre kiírt közbeszerzésen nyertes ajánlattevő feladata elkészíteni. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Célérték (db) Eredményt igazoló dokumentum Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 1 Kommunikációs terv Gyermekrajz pályázat 1 rajzpályázat meghirdetése, eredményről szóló tájékoztató, nyertes rajz másolata TV reklámspot (20 mp 4 alkalom. Egy-egy rendezvény megszervezése előtt egyszerű, humoros, gyakorlatias bemutatása a témának és hasznosságának) 1 db 20 mp-es reklámspot elkészítése, amelyet 4 alkalommal kell bemutatni 1 db 4 alkalom megjelenés anyaga DVD-n Helyi TV programajánló (Helyi TV programajánló rendezvények előtt (ez kifejezetten program bemondása, nem reklámspot) mozgóképpel) 4 db megjelenés anyaga DVD-n Informáló, oktató TV műsor (PR film) (15 perc, 3 db) a projektterületen található iskolákban a tanulók és tanárok részére történő ismeretterjesztés, gyakorlati alkalmazás bemutatása (1 db alsósok részére, 1 db felsősök részére, 1 db tanárok részére) 3 db megjelenés anyaga DVD-n Rádió reklámspot (1 perc, 5 db), azaz 5 db 1 perces reklámspot elkészítése és megjelentetése 5 db rádió megjelenés hanganyaga DVD-n PR cikk (az alábbi helyeken kell közzétenni: Honlapon, elektronikus sajtótermékben, nyomtatot sajtóban) 1 db cikk, amelyet háromféle helyen kell megjeleníteni cikk és a megjelenések igazolása DVD-n Szórólap (A/5, színes, legalább négy szín) 500 szórólap Reklámtárgy 100 kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése meghatározott arculati elemekkel. egy mintapéldány Tájékoztató plakát (A/3 (rendezvényekről, programokról), színes) 25 E-kommunikáció (Internetes hirdetés átlagosan min. 2 nap/hét. Elsősorban közösségi médiában elhelyezve.) 2 nap/hét (56) Közösségi kommunikáció (Minimum heti 1 alkalom aktivitás a szerződés ideje alatt. Új hulladékkezelési mód népszerűsítése. Legalább két csatornán legalább egy hét folyamán 1 alkalommal kommunikáció és információátadás, hirdetés.) 28 Rendezvények (Legalább 4 alkalommal rendezvény szervezése és lebonyolítása. A feladat az új hulladékkezelési eszközök működését, a technológiát, annak környezetre gyakorolt pozitív hatását szemléltetni. A rendezvényen megjelent lakosok számára célcsoport specifikusan kell a szemléletformálás üzeneteit megfogalmazni.) 4 (meghívó, jelenléti ív, fényképek) Nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell az összhangot a projekt kötelező nyilvánosságát biztosító tevékenységek során végzett kommunikációs feladatokkal. Ezen összhang megteremtése érdekében nyertes ajánlattevő köteles a Széchenyi 2020 arculati elemeket alkalmazni, ideértve a kapcsolattartást, egyeztetést az Irányító Hatóság kommunikációs részlegével.
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területe
3
HRD-INVEST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1031 Budapest, Nánási utca 37-39. E 825. (cím) HU (székhely szerinti ország) MONEO ADVISORY Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) MEDIUS Első Győri Közvélemény-és Piackutató Betéti Társaság (név) 9026 Győr, Damjanich u. 15. (cím) HU (székhely szerinti ország)
HRD-INVEST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
18000000
17830000
2015/05/29
2015/65
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.10.
9570/2015
79416200-5;79342000-3
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Megbízási szerződés marketing-, reklám és PR tevékenység végzésére a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. részére
Marketing, reklám- és PR tevékenység végzése a GYSEV Zrt. részére Általános vállalati PR-kommunikációs tevékenységek: - Tanácsadás a teljes kommunikációs stratégia kialakításához - Cselekvési tervek, ajánlatok készítése - Részvétel Ajánlatkérő kommunikációjának tervezésében és alakításában az előre meghatározott stratégia mentén - Személyes konzultáció, egyeztetés, arról emlékeztető készítése - Sajtó és média kapcsolatok kialakításának elősegítése, intenzitásának növelése - Sajtóanyagok, sajtóközlemények továbbítása bővített országos sajtóorgánumok részére - Sajtóközlemények, PR cikkek írása - Médiakapcsolatok támogatása, részvétel a sajtótájékoztatókon - Társadalmi szerepvállalási stratégia kommunikációjának előkészítése - Cégvezetés támogatása a közszereplések, protokollesemények során - Cégvezetés felkészítése egy-egy konkrét sajtótájékoztatóra - PR hírfolyam, hírgenerálás, proaktív kommunikáció - Részvétel az issue management kialakításában - Részvétel a fenntartó kommunikációs tevékenységben - Ajánlattevő hírnevének és imázsának gondozása, növelése, bizalmi környezet létrehozása, fokozása, - Tanácsadás a vállalat ismertségének és elismertségének ATL és BTL eszközökkel történő elősegítése érdekében - Javaslatok esetleges kommunikációs krízishelyzetek kezelésére: o Válsághelyzetek kommunikációjának előkészítése o Válságkezelésre javaslat készítése o Média hisztériák kezelése o Konfliktus helyzetek (állammal, hatóságokkal, civilekkel stb.) megoldására javaslatkészítés - Folyamatos rendelkezésre állás - Havi beszámoló készítése az elvégzett feladatokról. - Napi médiafigyelés, elemzés a vállalat által megadott sajtóorgánumokban - A monitoring elkészítése minden nap 12 óráig magyar nyelven - Sajtófigyelés reaktív alkalmazása. A napi hírek alapján a vállalat számára javaslattétel az esetleges reakcióra és annak írásbeli elkészítése
GYSEV Zrt. székhelye, telephelyei
3
Trinity International Communications Kft. (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Shortcut Communications Kft. (név) 1027 Budapest, Bem József utca 2. 2. emelet 2-3. (cím) HU (székhely szerinti ország) Right Communication Kft. (név) 1025 Budapest, Cseppkő utca 46/C (cím) HU (székhely szerinti ország)
Trinity International Communications Kft.
15000000
14000000
2015/05/29
2015/60
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.05.29.
8558/2015
79416200-5
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Megbízási szerződés kommunikációs stratégiai tanácsadás ellátására
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása PR és marketing szolgáltatások tárgyában. I. PR és eseménymarketing szolgáltatások: 1. Stratégiai tanácsadás - tanácsadás és személyes jelenlét kommunikációs, PR, marketingkommunikációs, stratégiai megbeszéléseken - részvétel külső- és belső PR stratégia kidolgozásában és azok végrehajtásában - részvétel az Önkormányzat kommunikációs stratégiájának végrehajtásában az Ajánlatkérő igényei és útmutatása mentén - az önkormányzat kommunikációs tevékenységének, média megjelenéseinek auditálása, javaslattétel 2. Külső és belső, illetve sajtókommunikációs tevékenység támogatása (az Ajánlatkérő igénye szerint) - tanácsadás print, tv, rádió kampányok tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban (stratégia kidolgozás, szövegezés készítése, az Ajánlatkérő megbízásából harmadik fél által a témában készített ajánlatok és javaslatok véleményezése) - sajtóesemények és sajtótájékoztatók, háttérbeszélgetések teljes körű megszervezése (meghívók szövegezése, kiküldése, RSVP, sajtóközlemény vagy háttéranyag szövegezése, kiadása, sajtóregisztráció, személyes jelenlét a sajtóeseményeken) - sajtóközlemények és sajtó háttéranyagok elkészítése és kiadása a média számára (személyesen, e-mailben, vagy telefaxon). - tanácsadás hirdetések és PR cikkek megjelentetésével kapcsolatban (hirdetések, PR cikkek szövegezésének elkészítése, tanácsadás a fizetett anyagok megjelentetésével kapcsolatban, harmadik fél által adott ajánlatok véleményezése) - kapcsolattartás a sajtó munkatársaival (formális, informális kapcsolattartás, one to one háttérbeszélgetések az Ajánlatkérő számára releváns ügyekben) 3. Kríziskommunikációs tanácsadás - kríziskommunikációs és havária helyzetekben stratégiai tanácsadás, személyes jelenlét a megbeszéléseken, sajtókommunikációs és egyéb anyagok készítése, kapcsolattartás a sajtó munkatársaival, illetve krízishelyzettől függően a szükséges felügyeleti és társszervekkel. 4. Közösségi PR és online PR - web2 médiafelületek figyelése, tanácsadás a felületeken történő kommunikációban. 5. Benchmarking tevékenység 6. Szövegírás, beszédírás - kiadványok és brosúrák, cikkek, beszédek, szórólapok és egyéb kommunikációs felületeken megjelenő tájékoztató anyagok szövegezése az Ajánlatkérő igényének megfelelően. 7. Eseti sajtófigyelés - az Ajánlatkérő igényétől függően egyes esetekben (pl. sajtó nyilvános események utókövetése) sajtómonitoring tevékenység ellátása az online médiumokban, web2-es felületeken. II. Marketingkommunikációs szolgáltatások (az Ajánlatkérő igénye szerint): 1. Online marketingkommunikáció - tanácsadás és szakértés az online kommunikáció területén - weboldalak tartalmi kidolgozása (szövegek készítése) - online kommunikációs kampányok szövegírói feladatainak ellátása 2. Online, print és közterületi hirdetési kampányok szövegezése - az Ajánlatkérő igénye szerint részvétel online és print kampányok kidolgozásában - szövegezési, szövegírói feladatok ellátása - kreatív anyagok auditálása, részvétel az írásos kreatív briefek elkészítésében - kapcsolattartás (személyes, telefonos, e-mail) az önkormányzat által kiválasztott reklámügynökségek munkatársaival és/vagy grafikussal, munkavégzésük szakmai felügyelete 3. Részvétel DM (E-DM) kampányokban - az Ajánlatkérő igényének, felkérésének megfelelően dm kampányok szövegezési feladatainak ellátása III. Egyéb feladatok 1. Stratégiai tanácsadás az Önkormányzat médiafelületeinek megújításával kapcsolatban - kapcsolattartás a területért felelős munkatársakkal - igény esetén auditálási feladatok ellátása - stratégiai tanácsadás a médiafelületek megújítása kapcsán (arculat, struktúra, tartalom)
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területe
4
Wise Advisory Group Kft. (név) Kossuth tér 16-17. fszt. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) Merlin Communications Kft. (név) 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. épület IV. emelet (cím) HU (székhely szerinti ország) By Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. (cím) HU (székhely szerinti ország) Lounge Communicatiion Kft (név) 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fszt. 4> (cím) HU (székhely szerinti ország)
Wise Advisory Group Kft.
20687000
21360000
2015/05/13
2015/54
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.05.13.
7699/2015
79416000-3;79416200-5;92111100-3;92111200-4;79952000-2
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megbízási szerződés - A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosítószámú "Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének ESZKÖZPARK - fejlesztése, informatikai korszerűsítése" c. projekthez tartozó szemléletformálással kapcsolatos feladatok ellátása
A közbeszerzés tárgya: A KEOP 1.1.1/C/13-2013-0005 azonosítószámú „Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése” projekthez tartozó szemléletformálással kapcsolatos feladatok ellátása A közbeszerzés mennyisége: Szemléletformálás, Megelőzési tevékenységek Célérték Eredményt igazoló dokumentumok Egyéb rendezvény, konferencia 2 Jelenléti ív, beszámoló Sajtótájékoztató 2 Meghívó, jelenléti ív Vetélkedők, pályázatok 4 Internet elérhetőség, vetélkedő anyagának leadása DVD-n Spot készítés és sugárzása a helyi TV-ben 2. min. 100 DVD, sugárzási igazolás Szelektívgyűjtési oktatófilmek gyártás 5 min. 5 DVD Szelektívgyűjtési oktatófilmek sugárzása 5 min. 5x5 DVD, sugárzási igazolás Környezetvédelmi témájú stúdióbeszélgetés 2 DVD, sugárzási igazolás Szelektívgyűjtési kisokos felnőtteknek I-II. 24000 Kiadvány mintapéldányának leadása • A5 füzetméret; • 16 oldal; • 115 gr papír; • 4+4 színnel nyomva; • kötészet: irkafűzés. A munka a nyomdai gyártás mellett tartalmazza a kiadói szerkesztői, korrektúra (2x), grafikai (a kiadványok érdekében fejlesztett egységes grafikai terv alapján) és tördelési műveleteket is, valamint az e-könyv követelményeinek megfelelő formátum előállítását.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3
VÁROS-KÉP SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. (név) 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) FERLING PR Kft. (név) 7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország) Well PR Kft. (név) 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50. (cím) HU (székhely szerinti ország)
FERLING PR Kft.
24739600
2015/04/24
2015/53
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.05.11.
7627/2015
79416000-3;79416200-5;79952000-2;79340000-9
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés: „TramTrain” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - Tervezés, engedélyeztetés elnevezésű, KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása során tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a „TramTrain” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen - Tervezés, engedélyeztetés elnevezésű, KÖZOP-5.5.0-09-11-2014- 0001 azonosítószámú projekt megvalósítása során tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása. Nyertes ajánlattevőnek a palyazat.gov.hu honlapról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató I. Kommunikációs csomagját kell megvalósítania. A nyertes ajánlattevő köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.szechenyi2020.hu honlapról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című Útmutató tartalmazza. A megvalósítani kívánt tájékoztatási és nyilvánossági feladatok: A projekt előkészítő szakasza: - Kommunikációs (cselekvési) terv készítése - Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára - Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése - Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése - Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése A projekt megvalósítási szakasza: - Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése - Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) - A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése - Fotódokumentáció készítése A projekt megvalósítását követő szakasz: - Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése - Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése - Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal - A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
Hódmezővásárhely
2
Kupola 2000 Szolgáltató Kft (név) 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 4-6. I.1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Hód Projekt Kft. (név) 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. B I/7. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Kupola 2000 Szolgáltató Kft.
18272000
18185000
2015/04/23
2015/51
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.05.06.
7421/2015
79416200-5;79340000-9;39294100-0
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Vállalkozási szerződés „PR, tájékoztatási és kommunikációs feladatok teljes körű ellátása” a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekthez kapcsolódóan
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 1 db Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára folyamatos (1 db átalány) Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 40 000 db Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 db Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 3 db Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése folyamatos (1 db átalány) Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) 4 db A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla B típus elkészítése és elhelyezése 4 db Fotódokumentáció készítése 5 db Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 db Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése folyamatos (1 db átalány) Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 40000 db TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 1 db A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 4 db A PR szervezet feladatteljesítése során kiemelt fontosságot kap a környezettudatos rendezvények, események stb. szervezése, valamint a kommunikációs tervben bemutatásra kerülnek a rendezvények, egyeztetések stb. körülményeinek környezettudatossági szempontjai.
Az Ajánlatkérő által képviselt önkormányzatok közigazgatási területéből az alábbi települések: Algyő, Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Csengele, Deszk, Domaszék, Dóc, Ferencszállás, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Tompa, Újszentiván, Üllés, Zákányszék, Zsombó
3
FULL-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1074 Budapest, Dohány u. 48. (cím) HU (székhely szerinti ország) KONTUR-PRESS Kft. (név) 2225 Üllő, Rákóczi út 22. (cím) HU (székhely szerinti ország) EURAMON Kft. (név) 2510 Dorog, Kossuth u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
EURAMON Kft.
10000000
9950000
2015/04/30
2015/49
Nyílt
2015.04.29.
5911/2015
92111200-4;79821000-5;79822500-7;79952000-2
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közlekedésbiztonsági mese-rajz pályázat teljes körű lebonyolítása, díjazása, oktatási segédlet, tájékoztató kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése, nyomdai előállítása, kézbesítése, mese-rajz kiadvány készítése, oktató-tájékoztató film gyártása vállalkozási szerződés keretében
I. 1 darab Mese-rajz pályázat teljes körű megszervezése és lebonyolítása I.a) 1. részfeladat (A pályázatban való részvételi feltételek kidolgozása, honlap elkészítése, tájékoztató plakát tervezése, kivitelezése 2500 példányban, regisztrációs felület biztosítása, rövidfilm készítése, díjazása) I.b.) 2. részfeladat (online tájékoztatás, pályázati anyagok összegyűjtése, értékelése, zsürizése, dokumentálás, kiértesítés) II. A pályázat témájához kapcsolódó oktatási segédlet, tájékoztató kiadvány készítése (mennyiség: 100.000 db.) III. Mese-rajz kiadvány tervezése, szerkesztése, nyomdai kivitelezése 3000 példányban,elektronikus mutáció elkészítése IV. 1 darab 20-25 perces Oktatófilm készítése a mese-rajz pályázatok iskolai megvalósításának hatékonysága növelése érdekében és közzététele a honlapon a műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
Budapest, továbbá az oktatási segédletet, tájékoztató kiadványt illetve az I. /1. részfeladata keretében elkészített plakátokat nyertes ajánlattevő köteles az ország összes általános iskolája számára kézbesíteni, az Ajánlatkérő által biztosított címlista alapján, amely maximum 2400 címet tartalmaz
6
PLANB-MEDIA Kft (név) 1026 Budapest, Nyúl utca 16. I. emelet 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Keiok Kft.-Perfektum Projekt Kft. (név) 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.-1036 Budapest, Perc u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) MENTOR Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 8241 Aszófő, Tihanyi utca 17. (cím) HU (székhely szerinti ország) Bestseller Project Kft.-KWR Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1067 Budapest, Eötvös u. 20. fszt.5.-1061 Budapest, Andrássy út 45. 2.em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) GREEN WAY HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 1137 Budapest, Szent István körút 2. V. em. 30. (cím) HU (székhely szerinti ország) Serenidad Kft.-Varázsműhely Kereskedelmi Bt. (név) 7761 Kozármisleny, Orgona utca 2.-1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Keiok Kft.-Perfektum Projekt Kft.
45000000
18647421
2015/04/07
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26421 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/45
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.04.20.
6123/2015
79416200-5;79340000-9;39294100-0
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt részeként vállalkozási szerződés keretében „PR, tájékoztatási és kommunikációs feladatok teljes körű ellátása” a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Mennyiség (db) Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 1 Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára átalány (1 db) (folyamatos teljesítés) Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 35 000 Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 3 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése átalány (1 db) (folyamatos teljesítés) Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) 2 A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla B típus elkészítése és elhelyezése 2 Fotódokumentáció készítése 3 Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése átalány (1 db) (folyamatos teljesítés) Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 35 000 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 1 A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 2 A PR szervezet feladatteljesítése során kiemelt fontosságot kap a környezettudatos rendezvények, események stb. szervezése, valamint a kommunikációs tervben bemutatásra kerülnek a rendezvények, egyeztetések stb. körülményeinek környezettudatossági szempontjai. A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményeinek környezettudatosságát az alábbiakkal szerint kell biztosítani: • amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyes megjelenéssel hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások számát; • egyeztetések, megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének érdekében; • tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata, lehetőség szerint két oldalas nyomtatással; • rendezvények stb. során a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása; • jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása. A kommunikációs feladatokat ellátó Vállalkozó a mindenkori arculati kézikönyvnek megfelelően látja el feladatait.
A Társulás által képviselt települések közigazgatási területe
3
HRD-Invest Kft. (név) 1031 Budapest, Nánási u. 37-39. E 825) (cím) HU (székhely szerinti ország) Medius Bt. (név) 9026 Győr, Damjanich u. 15. (cím) HU (székhely szerinti ország) Envecon Kft. (név) 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. 4/33. (cím) HU (székhely szerinti ország)
10000000
2015/31
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.03.16.
4045/2015
79952000-2;79960000-1;92111200-4;92200000-3;92370000-5
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
„A területi közigazgatás reform jövőbeli irányai” címmel 2015.01.15-én egy időben 10 helyen tartandó körkapcsolásos konferencia megvalósítása és az azt követő utómunkálatok elvégzése
Tárgy: „A területi közigazgatás reform jövőbeli irányai” címmel 2015.01.15-én egy időben 10 helyen tartandó körkapcsolásos konferencia megvalósítása és az azt követő utómunkálatok elvégzése Mennyiség: Konferencia technikai lebonyolítása egyidejűleg 10 helyszínen
1.Budapest (fő helyszín) 2.Salgótarján 3.Tokaj 4.Szolnok 5.Hódmezővásárhely 6.Baja 7.Kaposvár 8.Veszprém 9.Tatabánya 10.Zalaegerszeg
3
Orientpress Hírügynökség Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (név) 1011 Budapest, Iskola u. 18. (cím) HU (székhely szerinti ország) AOF-TOUR Kft. (név) 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Gazlon Média Kft. (név) 1172 Budapest, Harsona u. 114. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Orientpress Hírügynökség Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
31496000
31051500
2015/01/09
2015/29
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.03.11.
2479/2015
79416000-3;79416200-5
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
„Az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0036 azonosítószámú projekt megvalósítása során tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása”
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi „Az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0036 azonosítószámú projekt megvalósítása során tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása A „Projekt” keretében megvalósítani kívánt tájékoztatási és nyilvánossági feladatokhoz kapcsolódó mennyiségek: Rendezvény, reklám, propaganda A kommunikáció kiemelt területe a Makói Kistérség 16 kistelepülése, melyeken fokozott egészség kommunikációs tevékenységet kell szervezni. Plakátok: 6 témában, témánként 200 db beltéri, A/1-es méretű plakát teljes körű grafikai tervezése, gyártás előkészítése, gyártása és a szükséges médiavásárlás. Nyomtatott sajtó: 6 témában, témánként 8 alkalommal kéthetente sajtóhirdetés valamelyik helyi vagy térségi lapban, média vásárlása, tervezése és megjelentetése. Rádió reklámok - nyitórendezvény, szűrőnap: minimum 20 alkalommal, 30 mp-es reklámok tervezése, gyártása és médiavásárlás. Egészségmagazin - rádió: 7 alkalommal 25-30 perces rádióműsor médiavásárlási díja. Egészségmagazin - Makói VTV: 10 alkalommal 25-30 perces rádióműsor tervezése és médiavásárlás. 10 alkalommal tévéműsor. Főzőműsor: 7 alkalommal a 25-30 perces főzőműsor tervezése, lebonyolítása, arculat tervezése. Szórólapok: 18 témában, 113.000 db egyszer hajtott, LA/4-es, színes 130g-os matt, műnyomón, teljes körű grafikai tervezése, gyártás előkészítése, gyártása. Év végi kiadvány: 5.000 db 210x210 mm-es, 16 oldalas színes füzet grafikai tervezése, gyártás-előkészítése és gyártása. Programzáró konferencia kiadvány: 1.000 db 210x210 mm-es, 16 oldalas, színes füzet teljes körű grafikai tervezése, gyártás-előkészítése, gyártása. Honlapfejlesztés: a www.evp.hu honlapon aloldal létrehozása, a projekt folyamatának követése a honlapon, grafikai tervezés, fejlesztés, működtetés. Ajándék póló: 6.000 db póló teljes körű grafikai tervezése, gyártás előkészítése, gyártása. Nyereménytárgyak jutalmak: a szűréseken, a rendezvényeken való részvételi aktivitás növelése érdekében motivációs eszközök biztosítása. Social media-kampányok: a projekt időtartama során döntően a Facebookra és a Youtube-ra fókuszáló közösségi hálós hirdetési kampányok célzott tervezése és kivitelezése, a projekt különböző elemeinek az elérhető célcsoportok körében való népszerűsítése érdekében. Rendezvényszervezés Rendezvényeken a sajtó-meghívók, -közlemények, felkészítők, összefoglalók elkészítése, a dokumentációs kötelező arculati elemek biztosítása, meghívók, programterv elkészítése, nyomtatása, készen a megrendelőnek szállítása vagy a helyszínen színes nyomtatási lehetőség biztosítása. A rendezvények helyszínének teljes körű előkészítése a megrendelővel egyeztetve. • Női szűrőnap szervezése a Makói Kistérségben. • Makói Városi Szűrőnapok 1 alkalommal és 32 kistelepülési szűrés megrendezése és hozzá a szükséges berendezések biztosítása. • Programzáró konferencia: országos meghirdetésű rendezvény, melynek célcsoportja a népegészségügyi szakma képviselői, országos és helyi szintű döntéshozók, a megalakult Egészségfejlesztési Irodák képviselői és a projektben részvevők kb. 100 fő részvételéve. A rendezvény időpontja 2015. október. Nyilvánosság biztosítása Sajtófigyelés, sajtómegjelenések összegyűjtése Időtartam: szerződéskötéstől 2015. október 31-ig
Makó
3
Sign Out Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39. (cím) HU (székhely szerinti ország) Insomnia Reklámügynökség Kft. (név) 1055 Budapest, Kossuth tér 18. (cím) HU (székhely szerinti ország) RELATIV Reklámügynökség Kommunikációs és Szolgáltató Kft. (név) 1068 Budapest, Városligeti fasor 8. fsz. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Sign Out Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
21181102
22834645
2015/01/23
2015/18
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.02.13.
1749/2015
92111200-4
Türr István Képző és Kutató Intézet
Szemléletformáló videók, kisfilmek készítése
„Eötvös József Program - Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló” c. kiemelt projekt szemléletformáló videók, kisfilmek készítése, az alábbiak szerint: - 6 db, 26±1 perc hosszúságú ismeretterjesztő/népszerűsítő film készítése Televíziós adás minőségű HD technikával. Az elkészült filmekből további: - 6 db 4-5 perces változat készítése. Különös tekintettel az abban szereplő új/innovatív pedagógiai módszerekre. - 1 db 3o mp hosszúságú, a sorozat egészét népszerűsítő ajánló.
1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
3
Greenbox Kft. (név) 1171 Budapest, Péceli út 143. (cím) HU (székhely szerinti ország) Solart Kft. (név) 1068 Budapest, Király utca 88. (cím) HU (székhely szerinti ország) Betamix-Pictures Kft. (név) 1026 Budapest, Ervin u.4. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Solart Kft.
23500000
2015/02/09
2015/4
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.01.12.
224/2015
92400000-5;79340000-9;79550000-4;79960000-1;92111100-3;92111200-4;92111320-1
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Kultúra.hu tartalomszolgáltatás (cikkírás, hírszerkesztés, fotózás, videógyártás)
Az ajánlatkérő által üzemeltetett Kultúra.hu portálhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatási (cikkírás, hírszerkesztés, fotózás, videógyártás) feladatok ellátása megbízási szerződés keretében Havi minimum cikk darabszám: 260 (1 cikk= 4000 karakter) Havi minimum cikkfotó darabszám: 80 Havi minimum videó darabszám: 6
Szentendre
3
Kortárs Média Kft. (név) 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6. (cím) HU (székhely szerinti ország) Mátrix-Workmanlike Kft. (név) 1039 Budapest, Királyok útja 98. (cím) HU (székhely szerinti ország) Trinity International Communications Kft. (név) 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. E. ép. III. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Kortárs Média Kft.
2050000
24420000
2014/12/30
2015/1
2015.01.05.
27172/2014
79416200-5
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Belső kommunikációs stratégia, taktika, roadmap és akció- és erőforrásterv elkészítése, valamint on-line belső (szervezeti) újság rendszeres készítése a FŐTÁV Zrt. részére
A) a FŐTÁV Zrt. 300 fő fizikai állományú dolgozójára is kiterjedő belső kommunikációs stratégiájának, taktikájának, roadmap-jának és akciótervének elkészítése, B) a FŐTÁV Zrt. 300 fő fizikai állományú dolgozójára is kiterjedő belső kommunikációs tevékenységének ellátásához szükséges folyamatok, erőforrások meghatározása, vezetői döntésre alkalmas javaslatok összeállítása, C) a FŐTÁV Zrt. 300 fő fizikai állományú dolgozója számára is elérhető on-line belső (szervezeti) újságjának- a szerződés időtartama alatt havi egy alkalommal, összesen legfeljebb 24 darab -, és annak papír alapú kivonatának - összesen 6 darab - történő készítése a dokumentációban részletezettek szerint.
A FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, és irodái
1
Café PR Kommunikációs és Szolgáltató Kft. (név) 1037 Budapest, Seregély u. 3-5. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Café PR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
10000000
11310000
2014/12/22
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21260 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---