Közbeszerzések eredményei (Autópálya) - 2017
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2017/51
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2017.04.04.
4126/2017
45233000-9
Szőlősgyörök Község Önkormányzata
Önkormányzati utak és járda felújítása építési beruházás kivitelezési szerződés keretében.
Önkormányzati utak és járda felújítása építési beruházás kivitelezési szerződés keretében.
A közbeszerzés tárgya az alábbi munkákat foglalja magában: - meglévő járda bontása, - új járdaszegély készítése, - meglévő járda alap kiegyenlítése, - térkő burkolat lerakása, - földpadka készítése Főbb mennyiségek: - Meglévő töredezett betonjárda bontása különféle, 337,20 m2 - Új járdaszegély készítése, helyszíni betongerendába ágyazva, 281,00 fm - Meglévő alap kiegyenlítése 10,00 cm vtg-ú kőzúzalékkal, 337,20 m2 - Térkő burkolat lerakása 10x20x6 cm térkővel, 3 cm vtg-ú kőporba fektetve, 337,20 m2 - Földpadka készítése 0,50 m szélességben 10 cm vtg-ú termőfölddel, 281,02 m2 A fenti mennyiségek a főbb munkákat jelzik, és tájékoztató jellegűek. Az építési beruházások részletes specifikálása, műszaki leírása, a szakmai követelmények leírása, a közbeszerzési dokumentumok V. sz. kötetében részletezettek.
Építési beruházás
4
Hivatalos név: Balaton-Út Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Klapka u.33. Város: Balatonboglár NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8630 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12612488-21-14 Hivatalos név: KULCS Útépítő és Mélyépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sóstói u.7. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24104964-2-07 Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tanácsház u. 24. 1/16 Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14 Hivatalos név: ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vak Bottyán u.38. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490086-2-14
BALATON-ÚT Kft.;BALATON-ÚT Kft.
3268318
16126988
2017/02/27
2017/42
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2017.03.22.
3422/2017
45233100-0
Tatabányai Törvényszék
Tatabányai Törvényszék belső udvar és épület környezetének rendezése, felszíni vízelvezetés, burkolatépítés, közművek felújítása, pincefal szigetelési munkái
Tárgya: „Tatabányai Törvényszék belső udvar és épület környezetének rendezése, felszíni vízelvezetés, burkolatépítés, közművek felújítása, pincefal szigetelési munkái” Munkaidő: hétköznap 7-18, hétvégi munkavégzés is lehetséges. Munkaterület: A Törvényszék belső udvara munkaterületnek átadásra kerül, ugyanakkor biztosítani kell az akadálymentesítés érdekében a belső udvari akadálymentesített bejárat megközelítését. A részletes leírást a műszaki leírás (tervek, helyszínrajzok stb.) a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
Tárgya: „Tatabányai Törvényszék belső udvar és épület környezetének rendezése, felszíni vízelvezetés, burkolatépítés, közművek felújítása, pincefal szigetelési munkái” Munkaidő: hétköznap 7-18, hétvégi munkavégzés is lehetséges. Munkaterület: A Törvényszék belső udvara munkaterületnek átadásra kerül, ugyanakkor biztosítani kell az akadálymentesítés érdekében a belső udvari akadálymentesített bejárat megközelítését. A részletes leírást a műszaki leírás (tervek, helyszínrajzok stb.) a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
Építési beruházás
4
Hivatalos név: Geotech Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Réti út 166. Város: Tatabánya NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2800 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646328-2-11 Hivatalos név: Beck&Cat Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Várdomb u. 98/D. Város: Oroszlány NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2840 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11472083-2-11 Hivatalos név: Zöld Út - Építő és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Agostyáni út 78. Város: Tata NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2890 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14045877-2-11 Hivatalos név: FTK Építő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Barina u. 9. Város: Tata NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2890 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11795360-2-11
Geotech Kft.
88207413
2017/03/01
2017/41
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2017.03.21.
3932/2017
45233100-0
Csemő Község Önkormányzata
Csemő Község belterületi útjainak felújítása
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. útburkolat felújítás, útpadka kialakítása, útalap építés és szilárd útburkolat kialakítása a jelen felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban megjelölt helyszíneken és mennyiségekben. A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. Felújítandó útburkolat hossza 3 m szélességben: 600 m Felújítandó útburkolat hossza 5 m szélességben: 410 m Útpadka rendezés: 820 m Makadám rendszerű útalap készítése: 1.050 m3 Hidraulikai kötőanyaggal stabilizált felső réteg készítése: 150 m3 Melegen hengerelt aszfalt kopó réteg terítése átlag 4-5 cm vastagságban: 102,5 m3 Szegély kialakítása: 40m3 A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Építési beruházás
4
Hivatalos név: ÁDI-MER 2015. Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Összekötő út 41. Város: Cegléd NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2700 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308604-2-13 Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gábor Dénes u. 2. Infópark „D” épület Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14008850-4-43 Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Külterület 024/15. hrsz Város: Encs NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3860 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ): 11440118-2-05 Hivatalos név: Mika Gábor egyéni vállalkozó Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Petőfi út 24 Város: Garadna NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3873 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 65400676-2-25
ÁDI-MER 2015. Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
40170000
40173795
2017/03/03
2017/22
Nyílt eljárás
2017.02.20.
2305/2017
45233000-9
NIF Zrt.
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére
Vállalkozási szerződés az M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére
Az M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése az alábbiak figyelembevételével, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. Főbb mennyiségek: M2 gyorsforgalmi út 17+535 - 37+150 km sz. Meglévő jobb pálya mellé bal pálya kiépítése, a teljes beavatkozási hosszon egységes keresztmetszetű gyorsforgalmi út kialakítása az alábbiak szerint: Teljes beavatkozási hossz: 19.615 m Útkategória: K.II.A Tervezési sebesség: 110 km/h Korona szélesség: 2x2 sáv (2×3,5 m) + burkolt üzemi sáv + elválasztó sáv (4,0 m) + biztonsági sávok + stabilizált padkák: 25,00 m kétoldali gyorsító-lassítósáv esetén: 29,00 m Forgalmi sáv szélesség: 3,50 m Forgalmi sáv szám: 2x2 forgalmi sáv burkolt üzemi sávval Meglévő főpálya burkolatok felújítása / megerősítése, a hidak alatt a tervben szereplő űrszelvények biztosításával. Meglévő jobb oldali padkán üzemi sáv építése teljes pályaszerkezettel (a jobb pálya szélesítése) a meglévő csomóponti gyorsító lassító sávok hosszának kivételével, a teljes tervezési szakaszon. A gyorsító - lassító sávok hossza Vt=110 km/h sebességhez igazodva kerüljön ki-, illetve átépítésre. Segélykérő öblök a tervben rögzített helyszíneken és kialakításban. A különszintű csomópontok és azok csomóponti ágainak szintbeni útcsatlakozásainak felújítása / bővítése / kiépítése / átépítése az ajánlati dokumentációban rögzítettek szerint. Az új pályához új műtárgyak építése, ezen kívül 2 db új különszíntű forgalmi csomóponthoz, és ahhoz kapcsolódó útszakaszokhoz hidak, köztük 3 db 20 méteres támaszközt meghaladó vasúti híd építése. A meglévő hidak átalakítása, felújítása, 3 db híd esetében támfalainak megerősítése szükséges a szakági tervek szerint. Az első kb. 10 km hosszon beton terelőfalas középső fizikai elválasztás építése, azt követően acél szalagkorlát építése a fizikai elválasztás biztosítására. Kb. 6 km hosszon a vízbázis védelmére vízzáróan burkolt árkok, és egyéb, a tervben rögzített műtárgyak építése szükséges. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá az átadott ajánlati tervek, engedélyek, szakhatósági, kezelői, és üzemeltetői nyilatkozatok alapján a kivitelezéshez szükséges további engedélyek és hozzájárulások beszerzése, a szakasz kiviteli terveinek elkészítése és Mérnök általi jóváhagyatása, az új pálya forgalomba helyezése, az elkészült 2×2 sávos gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményeinek forgalomba helyezéséhez és vízjogi-, közmű- és egyéb üzemeltetési engedélyezéséhez, használatba vételhez szükséges dokumentációk elkészítése, nyilatkozatok beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint. A nyertes ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. Felhívjuk T. ajánlattevők figyelmét, hogy a kiadott tervdokumentáció tartalmazza a Dunakeszi, Hajcsár úti, és Sződligeti bekötő utak terveit is. A bekötőutak megépítése nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát, mindössze a körforgalmi csomópontok ágainak kiépítését szükséges elvégezni a bekötőút irányába addig, amíg a keresztszelvény a folytatásra kerülő folyópálya keresztszelvényi kialakítását eléri (kb. 20 méter). A kiadott költségvetés ehhez igazodik.
HU102
3
1. Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma: I. STR+S-M2 Konzorcium: - STRABAG Építő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület); adószám: 12961555-4-43), - STRABAG AG (székhely: AT-9800 Spittal and der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria); adószám: FN 61689 w). II. Duna Aszfalt Kft. és Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők: - Duna Aszfalt Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; adószám: 11426628-4-03), - Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; adószám: 10452556-2-44). III. SDD Konzorcium: - Dömper Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.; adószám: 10229105-2-11), - S u b t e r r a - Raab Kft. (székhely: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040-2-08), - Pannon-Doprastav Kft. (székhely: 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em.; adószám: 24657998-2-08). 2. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető.
STRABAG Építő Kft. [az STR+S-M2 Konzorcium vezető tagja];STRABAG AG [az STR+S-M2 Konzorcium tagja]
31100000000
34623813864
2017/02/02
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 105 - 186829
2017/17
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
2017.02.08.
34/2017
45233000-9
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Privigyei utca út- és csapadékvízelvezetés felújítása
Privigyei utca út- és csapadékvízelvezetés felújítása
- Szegélyépítés: 548 fm - Ckt burkolatalap: 141 m3 - AC-11 kopóréteg 4 cm vtg-ban: 37 m3 - AC-11 kötőréteg 5 cm vtg-ban: 47 m3 - Térkőburkolat építése: 168 m2
Építési beruházás
4
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sóstói út 7. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07 Hivatalos név: C és R Közlekedésépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mártrok útja 38. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11456917-2-07 Hivatalos név: Alba Út Építőipar és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kisfaludi ut. 8. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11601849-2-07 Hivatalos név: Platz Bau Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Móri Út. 88. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12655889-2-07
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
20000000
18311793
2016/12/16
2017/5
Nyílt eljárás
2017.01.11.
81/2017
45233100-0
NIF Zrt.
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Tárgya: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”
1. rész: • 2x2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=110 km/h tervezési sebességgel • ~ 30 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint: - új nyomvonal: 28+856-41+350 km sz. (II/a. szakasz), 41+350-54+683 km sz. (II/b. szakasz) 54+683-57+820km sz. (II/c. szakasz) - meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 57+820-58+821 km sz. (II/c. szakasz • Csomópontok: 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 4606. j. úti, 405. sz. főúti) • Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos főút 2 db (4. sz. főút, 405. sz. főút), 2x1 sávos mellékút 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 31112 j. úti, 4606. j. úti) • Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 6 db • Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 8 db, földutak 62 db • Műtárgyak: 16 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 1 db meglévő aluljáró felújítása, 3 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése) • Üzemi Hírközlési Központ telepítése • Várható Közmű keresztezések: - Hírközlő vezetékek - Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek - Ivóvíz-szennyvíz vezetékek - Szénhidrogén vezetékek - Egyéb érintett Közmű beavatkozások: - Közvilágítás - Üzemi Hírközlés energiaellátás - Érintésvédelem - Üzemi Hírközlés - Növénytelepítési feladatok - Vízépítési feladatok, 16 db záportározó létesítésével - Környezetvédelmi feladatok - Forgalomtechnikai feladatok • További Vállalkozó által végzendő feladatok: - telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére) pótkisajátítások esetén - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása - Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése - elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval - Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása - ÜHK eszközök FIR integrációja • A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges: - Az ajánlati tervekben szereplő burkolt üzemi sávokat mechanikai stabilizációból álló üzemi sávokká szükséges áttervezni, a hatályos Útügyi Műszaki Előírások szerinti szükséges létesítményekkel, a jelenleg tervezett külső vízelvezető szegélyek felülvizsgálatával, szükség esetén a külső forgalmi sáv mellett kialakítva, víznyelő és keresztcsatorna alkalmazásával - a szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése - Tápiószentmártoni út körforgalommal történő bekötése 405 sz. főút korrekciójába, 405 sz. főút korrekciójának és csomópontjának tervezése (Albertirsai csomópont) (A távlati 405 sz. főúti megnevezés módosítása, az út mellékúttá való átminősíttetése) - F40 jelű földút áthelyezése a 4606. j. úttal párhuzamosan, - Sipitó Pihenőpark Pilis felőli megközelíthetőségének biztosítása F54 és F57 földútcsatlakozások áttervezetésével - 1 db Egyszerű pihenő (Pilisi) WC épülettel, közművekkel együtt tervezése a hatályos Útügyi Műszaki Előírások, szabványok és jogszabályok, valamint a Magyar Közút NZrt. által összeállított diszpozíció figyelembe vételével - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése Kapcsolódó beruházás: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, új vasúti vonal Köbánya-Kispest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Monor állomások között.
HU102;HU102
3
1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre. 2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma: 1. rész: • Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő • SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08) 2. rész: • Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44) • SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08) 3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: 1. rész: • Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44) 2. rész: • Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő 4. Az ajánlattétel óta a Colas Közlekedésépítési Kft. elnevezése 2016/11/21-i bejegyzés alapján módosult (végzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-199283/27), a cég új elnevezése: Colas Közlekedésépítő Kft., amelyre tekintettel Felek már az új elnevezésen kötnek szerződést.
Duna Aszfalt Kft.;EuroAszfalt Kft.;Colas Út Zrt.;Colas Hungária Zrt.;Colas Közlekedésépítési Kft.
4786400000
72623344220
2016/12/21
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 103 - 183522

--- Előnézet vége ---

Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2017/42
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2017.03.22.
3422/2017
45233100-0
Tatabányai Törvényszék
Tatabányai Törvényszék belső udvar és épület környezetének rendezése, felszíni vízelvezetés, burkolatépítés, közművek felújítása, pincefal szigetelési munkái
Tárgya: „Tatabányai Törvényszék belső udvar és épület környezetének rendezése, felszíni vízelvezetés, burkolatépítés, közművek felújítása, pincefal szigetelési munkái” Munkaidő: hétköznap 7-18, hétvégi munkavégzés is lehetséges. Munkaterület: A Törvényszék belső udvara munkaterületnek átadásra kerül, ugyanakkor biztosítani kell az akadálymentesítés érdekében a belső udvari akadálymentesített bejárat megközelítését. A részletes leírást a műszaki leírás (tervek, helyszínrajzok stb.) a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
Tárgya: „Tatabányai Törvényszék belső udvar és épület környezetének rendezése, felszíni vízelvezetés, burkolatépítés, közművek felújítása, pincefal szigetelési munkái” Munkaidő: hétköznap 7-18, hétvégi munkavégzés is lehetséges. Munkaterület: A Törvényszék belső udvara munkaterületnek átadásra kerül, ugyanakkor biztosítani kell az akadálymentesítés érdekében a belső udvari akadálymentesített bejárat megközelítését. A részletes leírást a műszaki leírás (tervek, helyszínrajzok stb.) a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.
Építési beruházás
4
Hivatalos név: Geotech Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Réti út 166. Város: Tatabánya NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2800 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646328-2-11 Hivatalos név: Beck&Cat Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Várdomb u. 98/D. Város: Oroszlány NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2840 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11472083-2-11 Hivatalos név: Zöld Út - Építő és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Agostyáni út 78. Város: Tata NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2890 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14045877-2-11 Hivatalos név: FTK Építő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Barina u. 9. Város: Tata NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2890 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11795360-2-11
Geotech Kft.
88207413
2017/03/01
2017/41
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2017.03.21.
3932/2017
45233100-0
Csemő Község Önkormányzata
Csemő Község belterületi útjainak felújítása
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. útburkolat felújítás, útpadka kialakítása, útalap építés és szilárd útburkolat kialakítása a jelen felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban megjelölt helyszíneken és mennyiségekben. A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont]. Felújítandó útburkolat hossza 3 m szélességben: 600 m Felújítandó útburkolat hossza 5 m szélességben: 410 m Útpadka rendezés: 820 m Makadám rendszerű útalap készítése: 1.050 m3 Hidraulikai kötőanyaggal stabilizált felső réteg készítése: 150 m3 Melegen hengerelt aszfalt kopó réteg terítése átlag 4-5 cm vastagságban: 102,5 m3 Szegély kialakítása: 40m3 A részletes műszaki információkat a dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Építési beruházás
4
Hivatalos név: ÁDI-MER 2015. Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Összekötő út 41. Város: Cegléd NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2700 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308604-2-13 Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gábor Dénes u. 2. Infópark „D” épület Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14008850-4-43 Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Külterület 024/15. hrsz Város: Encs NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3860 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ): 11440118-2-05 Hivatalos név: Mika Gábor egyéni vállalkozó Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Petőfi út 24 Város: Garadna NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3873 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 65400676-2-25
ÁDI-MER 2015. Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
40170000
40173795
2017/03/03
2017/22
Nyílt eljárás
2017.02.20.
2305/2017
45233000-9
NIF Zrt.
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére
Vállalkozási szerződés az M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére
Az M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének és kapcsolódó építményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése az alábbiak figyelembevételével, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. Főbb mennyiségek: M2 gyorsforgalmi út 17+535 - 37+150 km sz. Meglévő jobb pálya mellé bal pálya kiépítése, a teljes beavatkozási hosszon egységes keresztmetszetű gyorsforgalmi út kialakítása az alábbiak szerint: Teljes beavatkozási hossz: 19.615 m Útkategória: K.II.A Tervezési sebesség: 110 km/h Korona szélesség: 2x2 sáv (2×3,5 m) + burkolt üzemi sáv + elválasztó sáv (4,0 m) + biztonsági sávok + stabilizált padkák: 25,00 m kétoldali gyorsító-lassítósáv esetén: 29,00 m Forgalmi sáv szélesség: 3,50 m Forgalmi sáv szám: 2x2 forgalmi sáv burkolt üzemi sávval Meglévő főpálya burkolatok felújítása / megerősítése, a hidak alatt a tervben szereplő űrszelvények biztosításával. Meglévő jobb oldali padkán üzemi sáv építése teljes pályaszerkezettel (a jobb pálya szélesítése) a meglévő csomóponti gyorsító lassító sávok hosszának kivételével, a teljes tervezési szakaszon. A gyorsító - lassító sávok hossza Vt=110 km/h sebességhez igazodva kerüljön ki-, illetve átépítésre. Segélykérő öblök a tervben rögzített helyszíneken és kialakításban. A különszintű csomópontok és azok csomóponti ágainak szintbeni útcsatlakozásainak felújítása / bővítése / kiépítése / átépítése az ajánlati dokumentációban rögzítettek szerint. Az új pályához új műtárgyak építése, ezen kívül 2 db új különszíntű forgalmi csomóponthoz, és ahhoz kapcsolódó útszakaszokhoz hidak, köztük 3 db 20 méteres támaszközt meghaladó vasúti híd építése. A meglévő hidak átalakítása, felújítása, 3 db híd esetében támfalainak megerősítése szükséges a szakági tervek szerint. Az első kb. 10 km hosszon beton terelőfalas középső fizikai elválasztás építése, azt követően acél szalagkorlát építése a fizikai elválasztás biztosítására. Kb. 6 km hosszon a vízbázis védelmére vízzáróan burkolt árkok, és egyéb, a tervben rögzített műtárgyak építése szükséges. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá az átadott ajánlati tervek, engedélyek, szakhatósági, kezelői, és üzemeltetői nyilatkozatok alapján a kivitelezéshez szükséges további engedélyek és hozzájárulások beszerzése, a szakasz kiviteli terveinek elkészítése és Mérnök általi jóváhagyatása, az új pálya forgalomba helyezése, az elkészült 2×2 sávos gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményeinek forgalomba helyezéséhez és vízjogi-, közmű- és egyéb üzemeltetési engedélyezéséhez, használatba vételhez szükséges dokumentációk elkészítése, nyilatkozatok beszerzése a dokumentációban meghatározottak szerint. A nyertes ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. Felhívjuk T. ajánlattevők figyelmét, hogy a kiadott tervdokumentáció tartalmazza a Dunakeszi, Hajcsár úti, és Sződligeti bekötő utak terveit is. A bekötőutak megépítése nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát, mindössze a körforgalmi csomópontok ágainak kiépítését szükséges elvégezni a bekötőút irányába addig, amíg a keresztszelvény a folytatásra kerülő folyópálya keresztszelvényi kialakítását eléri (kb. 20 méter). A kiadott költségvetés ehhez igazodik.
HU102
3
1. Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma: I. STR+S-M2 Konzorcium: - STRABAG Építő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület); adószám: 12961555-4-43), - STRABAG AG (székhely: AT-9800 Spittal and der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria); adószám: FN 61689 w). II. Duna Aszfalt Kft. és Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők: - Duna Aszfalt Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; adószám: 11426628-4-03), - Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; adószám: 10452556-2-44). III. SDD Konzorcium: - Dömper Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.; adószám: 10229105-2-11), - S u b t e r r a - Raab Kft. (székhely: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040-2-08), - Pannon-Doprastav Kft. (székhely: 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em.; adószám: 24657998-2-08). 2. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető.
STRABAG Építő Kft. [az STR+S-M2 Konzorcium vezető tagja];STRABAG AG [az STR+S-M2 Konzorcium tagja]
31100000000
34623813864
2017/02/02
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 105 - 186829
2017/17
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
2017.02.08.
34/2017
45233000-9
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Privigyei utca út- és csapadékvízelvezetés felújítása
Privigyei utca út- és csapadékvízelvezetés felújítása
- Szegélyépítés: 548 fm - Ckt burkolatalap: 141 m3 - AC-11 kopóréteg 4 cm vtg-ban: 37 m3 - AC-11 kötőréteg 5 cm vtg-ban: 47 m3 - Térkőburkolat építése: 168 m2
Építési beruházás
4
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sóstói út 7. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07 Hivatalos név: C és R Közlekedésépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mártrok útja 38. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11456917-2-07 Hivatalos név: Alba Út Építőipar és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kisfaludi ut. 8. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11601849-2-07 Hivatalos név: Platz Bau Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Móri Út. 88. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12655889-2-07
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
20000000
18311793
2016/12/16
2017/5
Nyílt eljárás
2017.01.11.
81/2017
45233100-0
NIF Zrt.
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Tárgya: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”
1. rész: • 2x2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=110 km/h tervezési sebességgel • ~ 30 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint: - új nyomvonal: 28+856-41+350 km sz. (II/a. szakasz), 41+350-54+683 km sz. (II/b. szakasz) 54+683-57+820km sz. (II/c. szakasz) - meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 57+820-58+821 km sz. (II/c. szakasz • Csomópontok: 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 4606. j. úti, 405. sz. főúti) • Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos főút 2 db (4. sz. főút, 405. sz. főút), 2x1 sávos mellékút 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 31112 j. úti, 4606. j. úti) • Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 6 db • Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 8 db, földutak 62 db • Műtárgyak: 16 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 1 db meglévő aluljáró felújítása, 3 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése) • Üzemi Hírközlési Központ telepítése • Várható Közmű keresztezések: - Hírközlő vezetékek - Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek - Ivóvíz-szennyvíz vezetékek - Szénhidrogén vezetékek - Egyéb érintett Közmű beavatkozások: - Közvilágítás - Üzemi Hírközlés energiaellátás - Érintésvédelem - Üzemi Hírközlés - Növénytelepítési feladatok - Vízépítési feladatok, 16 db záportározó létesítésével - Környezetvédelmi feladatok - Forgalomtechnikai feladatok • További Vállalkozó által végzendő feladatok: - telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére) pótkisajátítások esetén - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása - Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése - elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval - Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása - ÜHK eszközök FIR integrációja • A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges: - Az ajánlati tervekben szereplő burkolt üzemi sávokat mechanikai stabilizációból álló üzemi sávokká szükséges áttervezni, a hatályos Útügyi Műszaki Előírások szerinti szükséges létesítményekkel, a jelenleg tervezett külső vízelvezető szegélyek felülvizsgálatával, szükség esetén a külső forgalmi sáv mellett kialakítva, víznyelő és keresztcsatorna alkalmazásával - a szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése - Tápiószentmártoni út körforgalommal történő bekötése 405 sz. főút korrekciójába, 405 sz. főút korrekciójának és csomópontjának tervezése (Albertirsai csomópont) (A távlati 405 sz. főúti megnevezés módosítása, az út mellékúttá való átminősíttetése) - F40 jelű földút áthelyezése a 4606. j. úttal párhuzamosan, - Sipitó Pihenőpark Pilis felőli megközelíthetőségének biztosítása F54 és F57 földútcsatlakozások áttervezetésével - 1 db Egyszerű pihenő (Pilisi) WC épülettel, közművekkel együtt tervezése a hatályos Útügyi Műszaki Előírások, szabványok és jogszabályok, valamint a Magyar Közút NZrt. által összeállított diszpozíció figyelembe vételével - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése Kapcsolódó beruházás: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, új vasúti vonal Köbánya-Kispest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Monor állomások között.
HU102;HU102
3
1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre. 2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma: 1. rész: • Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő • SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08) 2. rész: • Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44) • SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08) 3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: 1. rész: • Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44) 2. rész: • Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő 4. Az ajánlattétel óta a Colas Közlekedésépítési Kft. elnevezése 2016/11/21-i bejegyzés alapján módosult (végzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-199283/27), a cég új elnevezése: Colas Közlekedésépítő Kft., amelyre tekintettel Felek már az új elnevezésen kötnek szerződést.
Duna Aszfalt Kft.;EuroAszfalt Kft.;Colas Út Zrt.;Colas Hungária Zrt.;Colas Közlekedésépítési Kft.
4786400000
72623344220
2016/12/21
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 103 - 183522

--- Előnézet vége ---

Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2017/17
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
2017.02.08.
34/2017
45233000-9
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Privigyei utca út- és csapadékvízelvezetés felújítása
Privigyei utca út- és csapadékvízelvezetés felújítása
- Szegélyépítés: 548 fm - Ckt burkolatalap: 141 m3 - AC-11 kopóréteg 4 cm vtg-ban: 37 m3 - AC-11 kötőréteg 5 cm vtg-ban: 47 m3 - Térkőburkolat építése: 168 m2
Építési beruházás
4
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sóstói út 7. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07 Hivatalos név: C és R Közlekedésépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mártrok útja 38. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11456917-2-07 Hivatalos név: Alba Út Építőipar és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kisfaludi ut. 8. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11601849-2-07 Hivatalos név: Platz Bau Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Móri Út. 88. Város: Székesfehérvár NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12655889-2-07
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
20000000
18311793
2016/12/16
2017/5
Nyílt eljárás
2017.01.11.
81/2017
45233100-0
NIF Zrt.
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Tárgya: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”
1. rész: • 2x2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=110 km/h tervezési sebességgel • ~ 30 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint: - új nyomvonal: 28+856-41+350 km sz. (II/a. szakasz), 41+350-54+683 km sz. (II/b. szakasz) 54+683-57+820km sz. (II/c. szakasz) - meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 57+820-58+821 km sz. (II/c. szakasz • Csomópontok: 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 4606. j. úti, 405. sz. főúti) • Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos főút 2 db (4. sz. főút, 405. sz. főút), 2x1 sávos mellékút 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 31112 j. úti, 4606. j. úti) • Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 6 db • Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 8 db, földutak 62 db • Műtárgyak: 16 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 1 db meglévő aluljáró felújítása, 3 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése) • Üzemi Hírközlési Központ telepítése • Várható Közmű keresztezések: - Hírközlő vezetékek - Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek - Ivóvíz-szennyvíz vezetékek - Szénhidrogén vezetékek - Egyéb érintett Közmű beavatkozások: - Közvilágítás - Üzemi Hírközlés energiaellátás - Érintésvédelem - Üzemi Hírközlés - Növénytelepítési feladatok - Vízépítési feladatok, 16 db záportározó létesítésével - Környezetvédelmi feladatok - Forgalomtechnikai feladatok • További Vállalkozó által végzendő feladatok: - telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére) pótkisajátítások esetén - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása - Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése - elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval - Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása - ÜHK eszközök FIR integrációja • A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges: - Az ajánlati tervekben szereplő burkolt üzemi sávokat mechanikai stabilizációból álló üzemi sávokká szükséges áttervezni, a hatályos Útügyi Műszaki Előírások szerinti szükséges létesítményekkel, a jelenleg tervezett külső vízelvezető szegélyek felülvizsgálatával, szükség esetén a külső forgalmi sáv mellett kialakítva, víznyelő és keresztcsatorna alkalmazásával - a szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése - Tápiószentmártoni út körforgalommal történő bekötése 405 sz. főút korrekciójába, 405 sz. főút korrekciójának és csomópontjának tervezése (Albertirsai csomópont) (A távlati 405 sz. főúti megnevezés módosítása, az út mellékúttá való átminősíttetése) - F40 jelű földút áthelyezése a 4606. j. úttal párhuzamosan, - Sipitó Pihenőpark Pilis felőli megközelíthetőségének biztosítása F54 és F57 földútcsatlakozások áttervezetésével - 1 db Egyszerű pihenő (Pilisi) WC épülettel, közművekkel együtt tervezése a hatályos Útügyi Műszaki Előírások, szabványok és jogszabályok, valamint a Magyar Közút NZrt. által összeállított diszpozíció figyelembe vételével - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése Kapcsolódó beruházás: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, új vasúti vonal Köbánya-Kispest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Monor állomások között.
HU102;HU102
3
1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre. 2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma: 1. rész: • Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő • SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08) 2. rész: • Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44) • SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08) 3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: 1. rész: • Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44) 2. rész: • Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő 4. Az ajánlattétel óta a Colas Közlekedésépítési Kft. elnevezése 2016/11/21-i bejegyzés alapján módosult (végzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-199283/27), a cég új elnevezése: Colas Közlekedésépítő Kft., amelyre tekintettel Felek már az új elnevezésen kötnek szerződést.
Duna Aszfalt Kft.;EuroAszfalt Kft.;Colas Út Zrt.;Colas Hungária Zrt.;Colas Közlekedésépítési Kft.
4786400000
72623344220
2016/12/21
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 103 - 183522

--- Előnézet vége ---

Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2017/5
Nyílt eljárás
2017.01.11.
81/2017
45233100-0
NIF Zrt.
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Tárgya: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”
1. rész: • 2x2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=110 km/h tervezési sebességgel • ~ 30 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint: - új nyomvonal: 28+856-41+350 km sz. (II/a. szakasz), 41+350-54+683 km sz. (II/b. szakasz) 54+683-57+820km sz. (II/c. szakasz) - meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 57+820-58+821 km sz. (II/c. szakasz • Csomópontok: 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 4606. j. úti, 405. sz. főúti) • Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos főút 2 db (4. sz. főút, 405. sz. főút), 2x1 sávos mellékút 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 31112 j. úti, 4606. j. úti) • Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 6 db • Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 8 db, földutak 62 db • Műtárgyak: 16 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 1 db meglévő aluljáró felújítása, 3 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése) • Üzemi Hírközlési Központ telepítése • Várható Közmű keresztezések: - Hírközlő vezetékek - Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek - Ivóvíz-szennyvíz vezetékek - Szénhidrogén vezetékek - Egyéb érintett Közmű beavatkozások: - Közvilágítás - Üzemi Hírközlés energiaellátás - Érintésvédelem - Üzemi Hírközlés - Növénytelepítési feladatok - Vízépítési feladatok, 16 db záportározó létesítésével - Környezetvédelmi feladatok - Forgalomtechnikai feladatok • További Vállalkozó által végzendő feladatok: - telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére) pótkisajátítások esetén - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása - Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése - elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval - Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása - ÜHK eszközök FIR integrációja • A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges: - Az ajánlati tervekben szereplő burkolt üzemi sávokat mechanikai stabilizációból álló üzemi sávokká szükséges áttervezni, a hatályos Útügyi Műszaki Előírások szerinti szükséges létesítményekkel, a jelenleg tervezett külső vízelvezető szegélyek felülvizsgálatával, szükség esetén a külső forgalmi sáv mellett kialakítva, víznyelő és keresztcsatorna alkalmazásával - a szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése - Tápiószentmártoni út körforgalommal történő bekötése 405 sz. főút korrekciójába, 405 sz. főút korrekciójának és csomópontjának tervezése (Albertirsai csomópont) (A távlati 405 sz. főúti megnevezés módosítása, az út mellékúttá való átminősíttetése) - F40 jelű földút áthelyezése a 4606. j. úttal párhuzamosan, - Sipitó Pihenőpark Pilis felőli megközelíthetőségének biztosítása F54 és F57 földútcsatlakozások áttervezetésével - 1 db Egyszerű pihenő (Pilisi) WC épülettel, közművekkel együtt tervezése a hatályos Útügyi Műszaki Előírások, szabványok és jogszabályok, valamint a Magyar Közút NZrt. által összeállított diszpozíció figyelembe vételével - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése Kapcsolódó beruházás: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, új vasúti vonal Köbánya-Kispest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Monor állomások között.
HU102;HU102
3
1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre. 2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma: 1. rész: • Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő • SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08) 2. rész: • Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44) • SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08) 3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: 1. rész: • Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44) 2. rész: • Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő 4. Az ajánlattétel óta a Colas Közlekedésépítési Kft. elnevezése 2016/11/21-i bejegyzés alapján módosult (végzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-199283/27), a cég új elnevezése: Colas Közlekedésépítő Kft., amelyre tekintettel Felek már az új elnevezésen kötnek szerződést.
Duna Aszfalt Kft.;EuroAszfalt Kft.;Colas Út Zrt.;Colas Hungária Zrt.;Colas Közlekedésépítési Kft.
4786400000
72623344220
2016/12/21
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 103 - 183522

--- Előnézet vége ---