Közbeszerzések eredményei (Vasút) - 2017
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2017/43
Nyílt eljárás
2017.03.23.
3399/2017
45234100-7
NIF Zrt.
Vállalkozási szerződés keretében „Érd Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építése”
Vállalkozási szerződés keretében ”Érd Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építése”
Vállalkozási szerződés keretében az Érd Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építésének megvalósítása az alábbiak szerint: Tervezési feladatok: Rendelkezésre álló tervek tervkorszerűségi felülvizsgálata. - a 30. számú vasútvonal feletti műtárgy áttervezése, az új kiviteli tervek elkészítése, az érdi összekötő vágány helye biztosított legyen - a 40. számú vasútvonal feletti műtárgy engedélyezési terveinek korszerűségi felülvizsgálata, szükség szerint az építési engedély módosításának kezdeményezése, a módosított építési engedély beszerzése, a kiviteli tervek elkészítése, a kiviteli tervek üzemeltetői, MÁV és hatósági jóváhagyásának beszerzése - útépítési tervek áttervezése lakóúti paraméterekkel. Kivitelezési feladatok: - 1 db 26,00 + 26,00 + 11,00 m támaszközű vasbeton híd építése a 40. sz. két vágányú, országos törzshálózat részét képező, villamosított vasútvonal és a 30. sz. vasútvonal összekötő vágánya felett - 1 db 13,00 + 20,00 + 28,00 m támaszközű vasbeton híd építése a 30. sz. két vágányú, országos törzshálózat részét képező, villamosított vasútvonal felett - Érd Szent István utca kiépítése, illetve felújítása Érd Kossuth Lajos utca és Velencei út között A 30. és 40. számú vasútvonalak feletti közúti felüljáró építésének idejére - a kivitelezési munkák elősegítésének biztosítása érdekében - szükséges az érintett területeken a villamos felsővezeték ideiglenes kiszigetelése, majd a munkák befejezésekor a felsővezeték hálózat helyreállítása. Részletesen: Az útépítési engedélyezési tervben tervezettekhez képest a kerékpárút megtervezése,megépítése elmarad. A teljes tervezési szakaszra tervezett teljes új pályaszerkezet építése elmarad, helyette az alábbi szakaszolás szerint kell kialakítani az építési szakaszokat: Kossuth Lajos utca - Rákóczi utca között jelenlegi szélességben, de min. 6,00 m-ben a meglévő út megerősítése történik, kiemelt - vagy műszaki szükségességből (kocsibejárók, vízelvezetés) „K” vagy süllyesztett -szegély építésével. Rákóczi utca és Hivatalnok utca közötti szakaszon új út épül a tervben szereplő szélességgel.Itt a meglévő épületek bontása is szükséges.Hivatalnok és Velencei út között a meglévő burkolat megerősítését kell tervezni kiemelt szegélyek között a meglévő burkolatszélességben, de min. 6,00 m szélességben. A módosított tervek alapján meg kell építenie kivitelezőnek a tervben szereplő alábbi létesítményeket: • új utcaszakasz • meglévő utca szakaszok felújítása • meglévő járdák felújítása • új járdák építése • és valamennyi olyan létesítményt, ami a tervezett útszakasz (út + műtárgyak) rendeltetésszerű használatához, használatbavételi engedélyeztetéséhez szükséges • 2 különszintű átvezetést biztosító műtárgy • közvilágítás az út- és hídépítési feladatokban leírtakhoz kapcsolódóan • csapadékvíz-elvezető rendszer az út- és hídépítési feladatokban leírtakhoz kapcsolódóan • közműkiváltási feladatok elvégzése • és valamennyi olyan létesítményt, ami a tervezett útszakasz (út + műtárgyak) rendeltetésszerű használatához szükséges A nyertes ajánlattevő köteles tervezői művezetést biztosítani, továbbá az Ajánlatkérő által a szerződés szerinti kivitelezési munkák teljesítésével összefüggésben átadott engedélyeken, szakhatósági hozzájárulásokon kívül - minden további jogszabály által megkövetelt hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedély, hozzájárulás beszerzése, valamint az időközben lejárt engedélyek, hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása, szükség szerinti módosítása vagy azok újbóli beszerzése. A nyertes Ajánlattevő köteles a növényzet utógondozási feladatokat ellátni.
Építési beruházás
4
Hivatalos név: A-Híd Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Karikás Frigyes u. 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1138 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857538-2-44 Hivatalos név: SDD Konzorcium Dömper Kft.- S u b t e r r a - Raab Kft.- Pannon-Doprastav Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Dunapart hrsz.:1605/2 Város: Lábatlan NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2541 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10229105-2-11 Hivatalos név: Magyar Bau Holding Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gábor Dénes u. 2 (Inforpark D épület) Város: Budapes NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456-4-43 Hivatalos név: EGOMAX Kft. - KÚTHÁZ Kft. Közös ajánlattevők Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mária u. 6. Város: Erdőkertes NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2113 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13823894-2-13
A-Híd Zrt.
1100000000
1332871897
2017/03/03
2017/40
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2017.03.20.
3310/2017
45234100-7
NIF Zrt.
„V030.12 Lepsény - Szántód-Kőröshegy vv. átépítéséhez kapcsolódóan Siófok-Töreki elágazásnál új közúti gyalogos átkelőhely kiviteli terv készítése és megvalósítása vasúti gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódóan, Zamárdi megállóhelyen meglévő vasúti peron szélesítése kiviteli terv készítéssel és megvalósítással”
Közbeszerzés tárgya: „V030.12 Lepsény - Szántód-Kőröshegy vv. átépítéséhez kapcsolódóan Siófok-Töreki elágazásnál új közúti gyalogos átkelőhely kiviteli terv készítése és megvalósítása vasúti gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódóan, Zamárdi megállóhelyen meglévő vasúti peron szélesítése kiviteli terv készítéssel és megvalósítással” 1. rész: Lepsény - Szántód-Kőröshegy vv. átépítéséhez kapcsolódóan Siófok-Töreki elágazásnál új közúti gyalogos átkelőhely kiviteli terv készítése és megvalósítása vasúti gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódóan; 2. rész: Zamárdi megállóhelyen meglévő vasúti peron szélesítése kiviteli terv készítéssel és megvalósítással; Beszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében a Lepsény - Szántód-Kőröshegy vv. átépítéséhez kapcsolódóan Siófok-Töreki elágazásnál új közúti gyalogos átkelőhely létesítése vasúti gyalogos átkelőhelyhez kapcsolódóan, Zamárdi megállóhelyen meglévő vasúti peron szélesítése: 1. rész: 1 db, a 7.sz. fkl. utat keresztező közúti gyalogos átkelőhely és csatlakozó járdaszakasz (kb. 100 m hosszban, 1,5 m széles térköves burkolattal) megépítése kiviteli terv készítéssel, 2. rész: Zamárdi megállóhely meglévő, sk+55 cm magas peronjának kb. 400 m2-rel történő bővítése kiviteli terv készítéssel, A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
1. rész: 1 db, a 7.sz. fkl. utat keresztező közúti gyalogos átkelőhely és csatlakozó járdaszakasz (kb. 100 m hosszban, 1,5 m széles térköves burkolattal) megépítése kiviteli terv készítéssel
Építési beruházás
2
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Köztársaság útja 1/a Város: Zalaegerszeg, NUTS-kód: HU223 Postai irányítószám: 8900 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11344304-2-20 Hivatalos név: KELET-ÚT Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bujtos u. 14. Város: Nyíregyháza NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447-2-15
KELET-ÚT Kft;KELET-ÚT Kft
37805611
77025016
2017/02/15
2017/31
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
2017.03.06.
1199/2017
45234100-7
NIF Zrt.
Budapest - Ferencváros „C” elágazás (kiz) - Vecsés (kiz) vonalszakasz vágányépítési munkái - Szemeretelep megállóhely peronemelés
Budapest - Ferencváros "C" elágazás (kiz) - Vecsés (kiz) vonalszakasz vágányépítési munkái - Szemeretelep megállóhely peronemelés
Megnevezés Megvalósítandó állapot Megállóhelyek száma 1 db. Vágányok száma A vágányhálózat nem változik: - 2 db átmenő fővágány - 1 db kavicsbányai átadó vágány - 2 db kihúzó vágány Pályajellemzők - Budapest - Cegléd - Nyíregyháza vonal: villamosított marad - Soroksár - Szemeretelep vonal: nem villamosított marad Vágánytengely-távolságok: 5,02m, ~9,27m, ~4,92m, ~4,49m Engedélyezett sebesség A sebesség nem változik: - Budapest - Cegléd - Nyíregyháza vonal: v=120km/h - Soroksár - Szemeretelep vonal: v=40km/h Tengelyterhelés Nem változik: - Budapest - Cegléd - Nyíregyháza vonal: 210 kN marad - Soroksár - Szemeretelep vonal: 200 kN marad Alépítmény Nem kerül átépítésre Felépítmény Felépítmény nem épül át Váltók (kitérők) Kitérők nem épülnek át Vízelvezetés Új szivárgó rendszer nem épül. Meglévő szivárgóhálózat tisztítása szükséges. A peronok átépítésével érintett szivárgóaknákat át kell alakítani. Műtárgyak Nem érint Utak és útátjárók A jobb átmenő fővágány és a kavicsbányai átadó vágány közötti összekötő vágányban a gyalogos átjáró átépül. Peronok A peronok előregyártott L-30 jelű peronszegéllyel épülnek, peronok magassága: sk+30 cm. A peronok megközelítésére járdák, rámpák létesülnek. Magasépítés előregyártott vasbeton szerkezetű utasbeálló építése: 2 db Villamos felsővezeték A villamos felsővezeték nem épül át. A peronokban az érintett felsővezetéki oszlopok alapjait az új peronszinteknek megfelelő magasságba fel kell emelni. Térvilágítás Az állomáson új villamos energiaellátás épül ki. A vasútüzemi területeken, peronokon új térvilágítási berendezés létesül. Váltófűtés nem épül át Távközlés Hangosítás, vizuális utastájékoztatás, új távközlési berendezések telepítése Biztosítóberendezés Tengelyszámláló áthelyezése: 1 db. Kábelalépítmény A megállóhelyen a kábelalépítményt egyedi vasbeton szekrényekkel és egyedi fésűs alépítménnyel kell megépíteni a különféle szakágak igényelt csőmennyiségei figyelembe vételével. Több átvezetést kell készíteni, részben nagyátmérőjű csőátvezetésekkel (v368 acél védőcső) részben műanyag csöves átvezetéssel Környezetvédelem - Zajárnyékoló fal elbontása a jobb peronban az utasbeálló mentén akusztikai zárás biztosításával - Zajárnyékoló fal állagmegóvó festése a „B” peron mellett - Dekorációs festés a „B” peron mellett Egyéb létesítmények - Keresztező közművek és egyéb vezetékek feltárása, esetleges védelembe helyezése, kiváltása - Esélyegyenlőségi korlát építése rámpa mellett - Korlát építése rámpáknál, peronoknál szükséges helyeken
Építési beruházás
4
Hivatalos név: Vasútépítők Kft. Nemzeti azonosítószám: - Postai cím: Csaba utca 9. Város: Győr NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9023 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10678547-2-08 Hivatalos név: A-Híd Zrt. Nemzeti azonosítószám: - Postai cím: Karikás Frigyes utca 20. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1138 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857538-2-44 Hivatalos név: SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. Nemzeti azonosítószám: - Postai cím: Nagy Sándor tér 14. Város: Celldömölk NUTS-kód: HU222 Postai irányítószám: 9500 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14564477-2-18 Hivatalos név: TTDExpert Zrt. Nemzeti azonosítószám: - Postai cím: Basa u. 22. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1107 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25068023-2-42
TTD Expert Zrt.
170000000
195488142
2017/01/17

--- Előnézet vége ---

--- Nincs előnézet ---