Közbeszerzések eredményei (Autópálya) - 2016
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2016/137
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.11.28.
14540/2016
45233000-9
Edelény Város Önkormányzata
Elnevezés: Edelény tanuszoda és intézményi hálózat ellátására megközelítő út- és parkoló valamint közvilágítási hálózat építés
Edelény tanuszoda és intézményi hálózat ellátására megközelítő út- és parkoló valamint közvilágítási hálózat építés 1. rész: Út és parkoló építés Főbb munkanemek: 162 m út építés (4-6m szélesség) 32 db parkoló építése 2. rész: Közvilágítás építés Főbb munkanemek: 168 méter hosszban közvilágítási hálózat építés, 8 db kandeláber elhelyezés
1. rész: Út és parkoló építés Főbb munkanemek: 162 m út építés (4-6m szélesség) 32 db parkoló építése
3780 Edelény, Borsodi út hrsz: 1193/5; 1193/6; 1201;3780 Edelény, Borsodi út hrsz: 1193/5; 1193/6; 1201
4
Hivatalos név: Csillagszer Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10. Város: Edelény NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3780 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11443207-2-05 Hivatalos név: „Járdaépítő” Konzorcium (Orszak-Borsod Kft - Titán Service Kft) Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vitéz u. 2. Város: MIskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3527 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062206-2-05 Hivatalos név: Borsod-Bau 2000 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tompa Mihály út 0345/33 hrsz. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3780 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11974585-2-05 Hivatalos név: Hódos-Épker Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Sárli telep 11510 hrsz Város: Ózd NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14784675-2-05
Borsod-Bau 2000 Kft;Telvill Kft
36000000
39639676
2016/11/10
2016/131
Nyílt eljárás
2016.11.14.
13597/2016
45233100-0
NIF Zrt.
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06)
Vállalkozási szerződés az „M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06) A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
Vállalkozási szerződés az „M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (országhatár) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére I. ütem (PST kód: A004.06) 2x2 forgalmi sávos új nyomvonalon vezetett autópálya építése műtárgyakkal valamint a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, továbbá a Berettyóújfalu mérnökségi telep és autópálya rendőrség kivitelezése. A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. része tartalmazza.
HU321
4
Hódút Kft.;Duna Aszfalt Kft.
13050000000
15209303100
2016/10/25
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 103 - 183518
2016/123
2016.10.24.
12603/2016
45233000-9
NIF Zrt.
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „445.sz.Kecskemét északi elkerülő út M5autópálya és az 5.sz.főút közöttiszakasz(II/2építési ütem)ésazM5autópályaHetényiegyszerűpihenőjénekelbontása ésújhelyenépítése"tárgyában
Vállalkozási szerződés a „445. sz. Kecskemét északi elkerülő út M5 autópálya és az 5. sz. főút közötti szakasz (II/2 építési ütem) és az M5 autópálya Hetényi egyszerű pihenőjének elbontása és új helyen építése” tárgyában A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
Vállalkozási szerződés a „445. sz. Kecskemét északi elkerülő út M5 autópálya és az 5. sz. főút közötti szakasz (II/2 építési ütem) és az M5 autópálya Hetényi egyszerű pihenőjének elbontása és új helyen építése” tárgyában. A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
HU331
1
Duna Aszfalt Kft.
6430000000
5865733417
2016/10/07
2016/122
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.10.21.
12781/2016
45233000-9
Kisújszállás Város Önkormányzata
Elnevezés: A Malom és a Béla király utcák egyes szakaszainak felújítása
Ajánlatkérő Kisújszállás Malom utca és Béla király utcák egyes szakaszainak teljes körű felújítására kért ajánlatot két részre bontottan. I. rész: 5310 Kisújszállás, Malom utca, Malom utca 1/4 számú ingatlan és a Béla király utca közötti szakasza Kisújszállás, Malom utca 10. számú buszperon: 786, 0m X 7,5 m szakasz II. rész: 5310 Kisújszállás, Béla király utca, Malom utca - Móricz Zsigmond utca közötti szakasza: 100 m X 6,5 m 5310 Kisújszállás, Béla király utca, Vásár utca - Béla király 15-ös zug közötti szakasza: 190 m X 6,5 m Útburkolat: Szükség esetén a kikátyúsodott, javítandó burkolatfelületeket ki kell marni, aszfaltvágóval körül kell vágni, ki kell tisztítani, majd bitumenemulzióval való kellősítés után AC-11 kötő j. aszfaltkeverékkel kell helyreállítani a burkolatot. Burkolatszerkezet: 40 mm vtg. AC-11 kopó j. hengereltaszfalt kopóréteg, 15 mm (+10 mm kiegyenlítés) vtg. AC-11 kötő j. hengereltaszfalt kiegyenlítő réteg. Az előkészítő munkákat követően a burkolatot gépi sepréssel le kell takarítani, majd 0,8 kg/m2 bitumenemulzióval kell lepermetezni. Különös gondot kell fordítani a kiemelt szegélyek melletti sáv takarítására, ahol is a lerakódott, megkötött talajt előzetesen kézi erővel kell eltávolítani, továbbá a szükség szerinti vegyszeres gyomirtást is el kell végezni. Az így előkészített felületre építhető a 15 mm, +10 mm vtg. kiegyenlítés, AC-11 kötő j. aszfalt kiegyenlítő réteg. Az AC-11 kötő j. aszfaltréteg építését követően épül 40 mm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg, az út csatlakozásoknál él vágással, és az elöregedett aszfalt lemarásával. A Béla király utca esetében az elöregedett aszfalt lemarását - a szükséges vastagságig - el kell végezni a jelenlegi burkolatszintek megtartása érdekében. A kiegyenlítő aszfaltrétegre külön emulzió permetezése nélkül ráépíthető a kopóréteg, amennyiben a kiegyenlítő-réteg építését követően a kopóréteg terítése 1-2 napon belül megvalósul, illetve a burkolat felülete nem szennyeződik el.
A közbeszerzési dokumentum műszaki tartalma szerinti útfelújítás és buszöböl megújítása. Malom utca 1/4 számú ingatlan és a Béla király utca közötti szakasza Kisújszállás, Malom utca 10. számú buszperon: 786, 0m X 7,5 m szakasz
5310 Kisújszállás, Malom utca;5310 Kisújszállás, Béla király utca
3
Hivatalos név: D-Profil Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ozmán u. 9. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4030 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680476-2-09 Hivatalos név: Hajdut Építő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lovas u. 23. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4033 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12729058-2-09 Hivatalos név: Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kossuth Lajos u. 74 Város: Kisújszállás NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám: 5310 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13122186-2-16
D-Profil Kft.;D-Profil Kft.
23652287
31460863
2016/10/10
2016/120
2016.10.17.
12314/2016
45233000-9
NIF Zrt.
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz. között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzésére
Vállalkozási szerződés a 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz. között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzésére
A 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz. között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése az ajánlattételi felhívás 4. pontjában rögzítettek figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.
HU213
1
1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető. 2. Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma: SDD Konzorcium (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz: 1605/2.): - Dömper Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz: 1605/2.; adószám: 10229105-2-11), - S u b t e r r a - Raab Kft. (székhely: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040-2-08), - Pannon-Doprastav Kft. (székhely: 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em.; adószám: 24657998-2-08).
Dömper Kft. (SDD Konzorcium vezető tagja);S u b t e r r a - Raab Kft. (SDD Konzorcium tagja);Pannon-Doprastav Kft. (SDD Konzorcium tagja)
6150000000
6265000000
2016/09/29
2016/115
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.10.05.
12079/2016
45233000-9
Körös-Maros Biofarm Szarvasmarha-tenyésztő Kft
Elnevezés: „A gyulai 01425/9 hrsz-ú telep „északi” útjának rekonstrukciója”
A Körös-Maros Biofarm Kft. a Gyula, 01425/9 Hrsz-ú tehenészeti telepén korszerűsítést és fejlesztést hajt végre. Ennek kapcsán új trágyakezelő létesítményeket építenek, illetve a meglévőket felújítják. A beruházás pályázati forrás igénybe vételével fog teljes egészében megvalósulni (pályázati felhívás azonosító száma: VP5-4.1.1.6-15 Projekt azonosítója: 1759070331 ). A pályázó a beruházás megvalósítását - támogatói döntés kézhez vétele előtt - több részre, ütemre bontja, melyből az I. ütem kerül jelen eljárás során megvalósításra. Az I. ütem során megvalósítandó beruházási elemek: A színek feltüntetése a műszaki dokumentációban „I. ütem vázlat” megnevezésű térképvázlaton bejelölt kivitelezési feladatokat jelöli. A beruházás kapcsán járulékos beruházásként a csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését, trágyakezelési infrastruktúrák csatlakozásának előkészítését is tervezik, mely az útépítési munkákkal egyeztetett műszaki ütemezés szerint végzendők a későbbi bontási munkák szükségességének minimalizálása végett.
A Körös-Maros Biofarm Kft. a Gyula, 01425/9 Hrsz-ú tehenészeti telepén korszerűsítést és fejlesztést hajt végre. Ennek kapcsán új trágyakezelő létesítményeket építenek, illetve a meglévőket felújítják. A beruházás pályázati forrás igénybe vételével fog teljes egészében megvalósulni (pályázati felhívás azonosító száma: VP5-4.1.1.6-15 Projekt azonosítója: 1759070331 ). A pályázó a beruházás megvalósítását - támogatói döntés kézhez vétele előtt - több részre, ütemre bontja, melyből az I. ütem kerül jelen eljárás során megvalósításra. Az I. ütem során megvalósítandó beruházási elemek: A színek feltüntetése a műszaki dokumentációban „I. ütem vázlat” megnevezésű térképvázlaton bejelölt kivitelezési feladatokat jelöli. A beruházás kapcsán járulékos beruházásként a csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését, trágyakezelési infrastruktúrák csatlakozásának előkészítését is tervezik, mely az útépítési munkákkal egyeztetett műszaki ütemezés szerint végzendők a későbbi bontási munkák szükségességének minimalizálása végett. Az útépítési munkával együtt végzendő járulékos beruházások az alábbiak: 1.) csapadékvíz elvezetés: - CS 2-0, CS 4-0, CS 5-0 csatornák építése (zöld) - 1db új áteresz építése (piros) - 4db meglévő áteresz takarítása (lila) - új szikkasztóárok építése (piros) - meglévő árokszakaszok kitakarítása, mederrendezése (kék) 2.) útépítés: - T1 és T2 trágyatálca közötti térbeton nem készül el (szürke), de 1m széles ideiglenes rámpát kell létesíteni - padkarendezés új út és a megmaradó hígtrágya tároló alatti szakasz mentén is (lila) 3.) trágya nyomóvezeték: - TNY1 részére 6m hosszú 200 mm-es védőcsövet kell fektetni az érintett útszakasz alatt (zöld) Részletes adatok a műszaki leírásban és a tervdokumentációban találhatóak.
5711 Gyula, Külterület 2. hrsz.: 01425/9
4
Hivatalos név: Falkell Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Malom sor 52 Város: Gyula NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5700 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23493663-2-04 Hivatalos név: FUTIZO Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Siórét 40/C Város: Gyula NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5700 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158-2-04 Hivatalos név: Dairy-ÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Omega köz 1. Város: Veresegyház NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2112 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13895734-2-13 Hivatalos név: Aszfalt - Közmű Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Temesvári út 212. Város: Gyula NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5700 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10275780-2-04
2016/114
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.10.03.
11740/2016
45233000-9
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: Budapest VIII. kerület Vay Ádám utca útfelújítás kivitelezése
Budapest VIII. kerület Vay Ádám utca útfelújítás kivitelezése
Budapest, VIII. kerület Vay Ádám utca útfelújítás kivitelezése Mennyiség: A műszaki leírásban, az árazatlan költségvetésben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. A Népszínház utca - II. János Pál Pápa tér között a meglévőhöz hasonló kialakítással, kétoldali járdával, kiemelt szegélyekkel, kétoldali, 2,50-2,50 m széles, párhuzamos, nagykockakő parkolóval, tetőszelvényes kialakítású 4,0 m széles úttal.
Budapest VIII. kerület, Vay Ádám utca
3
Hivatalos név: GÉP-LIGET Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27. Város: Dunaharaszti NUTS-kód: Postai irányítószám: 2330 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811233-2-12 Hivatalos név: EU-Line Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 1213 Budapest, Hollandi út 21. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1213 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23284410-2-43 Hivatalos név: Bern Építő Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 7800 Siklós, Külterület 015/19 hrsz. Város: Siklós NUTS-kód: Postai irányítószám: 7800 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516-2-02
GÉP-LIGET Építőipari Kft.
19500000
19950140
2016/09/26
2016/113
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.09.30.
11823/2016
45233000-9
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Elnevezés: Budapest, I. kerület, Babits Mihály köz útfelújításának teljes körű kivitelezése
Budapest, I. kerület, Babits Mihály köz útfelújításának teljes körű kivitelezése
Budapest, I. kerület, Babits Mihály köz útfelújításának teljes körű kivitelezése. Elvégzendő műszaki feladatok: - Meglévő nagykő, betonkocka burkolat bontása, új útburkolat készítése a szükséges földmunkákkal, beton burkolatalappal, szegélyekkel együtt, 54 fm hosszan 225 m2 - A nagykockakő burkolat és az épületek falsíkja találkozásánál egyes szakaszokon keskeny betoncsík készítése 2,2 m3 - Makadám útburkolat készítése 11,30 m3 - Aszfaltburkolat készítése 0,8 m3 - Egyesített rendszerű szennyvíz- és csapadékcsatorna építése, szükséges idomokkal, bekötésekkel együtt 77,0 fm - Vízelvezető, folyóka építése, szükséges földmunkákkal együtt 46 fm - Víznyelő aknák beépítése, tartozékokkal, víznyelő ráccsal együtt 2 db - Tisztítóaknák beépítése WAVIN Tegra 600, vagy azzal egyenértékű műanyag akna, tartozékokkal, idomokkal, fedlapokkal együtt 4 db + 1db fedlap T1 jelű, meglévő aknára - Meglévő távbeszélő aknák, fedlap bazaltbeton anyagúra cserélése 2 db - Meglévő gázvezetési szerelvények szintbe helyezése 2 db - I. ker., Babits M. közben található ereszcsatornák szakszerű bekötése a csapadékcsatornába 5db A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy: - az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés). - Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni. Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.
1
Hivatalos név: Belvárosi Építő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vincellér utca 1/A Város: Pomáz NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2013 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610-2-13
Belvárosi Építő Kft.
20874292
29973180
2016/09/16
2016/112
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.09.28.
10838/2016
45233000-9
Cece Nagyközség Önkormányzata
Elnevezés: Cece Nagyközség önkormányzati útjainak szennyvíz beruházást követő helyreállítási építési munkálatainak elvégzése és a szükséges tervdokumentáció elkészítése
Vállalkozó feladata a települést érintő szennyvíz beruházás folytán romlott minőségű utak és útszakaszok helyreállítási terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a kivitelezés megvalósítása a műszaki leírásban előírtak szerint. A helyreállítás elsődlegesen az alábbi munkarészeket jelöli: profilozás, padkarendezés, csatornafedlapok szintbe helyezése, 5 cm AC11 kopó.
A beszerzés tárgya a “Cece Nagyközség önkormányzati útjainak szennyvíz beruházást követő helyreállítási építési munkálatainak elvégzése és a szükséges tervdokumentáció elkészítése” elnevezésű beruházás. Vállalkozó feladata a települést érintő szennyvíz beruházás folytán romlott minőségű utak és útszakaszok helyreállítási terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása, a kivitelezési szintű tervdokumentáció összeállítása és a kivitelezés megvalósítása (nem a teljes tervezéssel érintett területen) a műszaki leírásban előírtak szerint. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az ajánlatkérő teljes körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Az ajánlatkérő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás (terv) átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. A tervező nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a szerződésben erre meghatározott díj ellenében (322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés). Az engedélyeztetési eljárás(ok) lefolytatása és valamennyi szükséges hozzájárulás, engedély beszerzése nyertes ajánlattevő feladata és költsége. A helyreállítás elsődlegesen az alábbi munkarészeket jelöli: profilozás, padkarendezés, csatornafedlapok szintbe helyezése, 5 cm AC11 kopó. A tervezéssel érintett útszakaszok összesített hossza 5668 méter, melyet változó (2,5 m; 3 m illetőleg 3,5 m) szélességben köteles Vállalkozó megtervezni. A tervezéssel érintett utcák a következőek: Március 15.; Ady Bajcsy-Zsilinszky; Zrínyi; Bocskai; Eötvös; Akácfa; Lehel; Vörösmarty; Madách; Táncsics; Vasvári; Dózsa; Fecske; Vasút; Béke; Móra; Rákóczi; Kaffka utcák. Az érintett területen mindösszesen 126 csatornafedlap helyreállítása szükséges. A beruházással érintett felület nagysága 18474 m2. A kivitelezéssel érintett útszakaszok összesített hossza 6158 méter, melyet változó (2,5 m; 3 m illetőleg 3,5 m) szélességben köteles Vállalkozó helyreállítani. A tervezéssel érintett utcák a következőek: Március 15.; Ady Bajcsy-Zsilinszky; Zrínyi; Bocskai; Eötvös; Akácfa; Lehel; Vörösmarty; Madách; Táncsics; Vasvári; Dózsa; Vasút; Béke; Rákóczi utcák. Az érintett területen mindösszesen 113 csatornafedlap helyreállítása szükséges. A beruházással érintett felület nagysága 15975 m2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (5) bekezdésének megfelelően, amennyiben a megrendelő követelményei, vagy bármilyen műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra való hivatkozást tartalmaz, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást foglal magában, úgy a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
Magyarország, Cece község közigazgatási területe
4
Hivatalos név: TUNEL Mélyépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Csókakő utca 35. szám Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1164 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12750128-2-42 Hivatalos név: B BUILD & TRADE Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Cinkotai út 49. szám Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1172 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23927164-2-42 Hivatalos név: SCORPIO-TRANS Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Diófa utca 2. szám Város: Isaszeg NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10826386-2-13 Hivatalos név: DIESEL 85 Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Vízműsor 412/39 Város: Csömör NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2141 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10818042-2-13
SCORPIO-TRANS Kft.
90000000
93999600
2016/08/02
2016/109
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.09.21.
11381/2016
45233300-2
Kisújszállás Város Önkormányzata
Elnevezés: Kisújszállás, Malom utca és Béla király utcák egyes szakaszainak teljes körű felújítása
Ajánlatkérő Kisújszállás Malom utca és Béla király utcák teljes körű felújítására kért ajánlatot két részre bontottan. I. rész: 5310 Kisújszállás, Malom utca, Malom utca 1/4 számú ingatlan és a Béla király utca közötti szakasza Kisújszállás, Malom utca 10. számú buszperon: 786, 0m X 7,5 m szakasz II. rész: 5310 Kisújszállás, Béla király utca, Malom utca - Móricz Zsigmond utca közötti szakasza: 100 m X 6,5 m 5310 Kisújszállás, Béla király utca, Vásár utca - Béla király 15-ös zug közötti szakasza: 190 m X 6,5 m Útburkolat: Szükség esetén a kikátyúsodott, javítandó burkolatfelületeket ki kell marni, aszfaltvágóval körül kell vágni, ki kell tisztítani, majd bitumenemulzióval való kellősítés után AC-11 kötő j. aszfaltkeverékkel kell helyreállítani a burkolatot. Burkolatszerkezet: 40 mm vtg. AC-11 kopó j. hengereltaszfalt kopóréteg, 15 mm (+10 mm kiegyenlítés) vtg. AC-11 kötő j. hengereltaszfalt kiegyenlítő réteg. Az előkészítő munkákat követően a burkolatot gépi sepréssel le kell takarítani, majd 0,8 kg/m2 bitumenemulzióval kell lepermetezni. Különös gondot kell fordítani a kiemelt szegélyek melletti sáv takarítására, ahol is a lerakódott, megkötött talajt előzetesen kézi erővel kell eltávolítani, továbbá a szükség szerinti vegyszeres gyomirtást is el kell végezni. Az így előkészített felületre építhető a 15 mm, +10 mm vtg. kiegyenlítés, AC-11 kötő j. aszfalt kiegyenlítő réteg. Az AC-11 kötő j. aszfaltréteg építését követően épül 40 mm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg, az út csatlakozásoknál él vágással, és az elöregedett aszfalt lemarásával. A Béla király utca esetében az elöregedett aszfalt lemarását - a szükséges vastagságig - el kell végezni a jelenlegi burkolatszintek megtartása érdekében. A kiegyenlítő aszfaltrétegre külön emulzió permetezése nélkül ráépíthető a kopóréteg, amennyiben a kiegyenlítő-réteg építését követően a kopóréteg terítése 1-2 napon belül megvalósul, illetve a burkolat felülete nem szennyeződik el.
A közbeszerzési dokumentum műszaki tartalma szerinti útfelújítás és buszöböl megújítása.
5310 Kisújszállás, Malom utca;5310 Kisújszállás, Béla király utca
Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
2016/103
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.09.07.
10542/2016
45233000-9
Sáránd Község Önkormányzata
Elnevezés: „Útépítési munkálatok kivitelezése Sáránd községben”
Ajánlatkérő útépítést kíván megvalósítani Sáránd községben. A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munka építési engedély köteles tevékenység. Az útépítési munkálatok elvégzése az alábbiakat foglalja magában: 1. Közterület: Bem József utca,Bajcsy Zsilinszky utca Helyrajzi szám: Bem József: 135; Bajcsy Zs.: 134/16, 134/67 Megvalósítandó cél: Bem J. u. 230x3 m, Bajcsy Zs. u. 427x3 m hosszan zúzottkövezés, aszfaltozás 2. Közterület: Nyugati utca Helyrajzi szám: 231/52 Megvalósítandó cél: 396,5x3 m hosszan zúzottkő és ékelőkő terítése, tömörítése 3. Közterület: Hunyadi utca Helyrajzi szám: 134/44 Megvalósítandó cél: 300x3 m hosszan zúzottkő és ékelőkő terítése, tömörítése 4. Közterület: Petőfi utca Helyrajzi szám: 134/83 Megvalósítandó cél: 135x4 m hosszan zúzottkő és ékelőkő terítése, tömörítése A kivitelezés vonatkozásában kettő útépítési engedély került kiállításra.
Ajánlatkérő útépítést kíván megvalósítani Sáránd községben. A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munka építési engedély köteles tevékenység. Az útépítési munkálatok elvégzése az alábbiakat foglalja magában: 1. Közterület: Bem József utca,Bajcsy Zsilinszky utca Helyrajzi szám: Bem József: 135; Bajcsy Zs.: 134/16, 134/67 Megvalósítandó cél: Bem J. u. 230x3 m, Bajcsy Zs. u. 427x3 m hosszan zúzottkövezés, aszfaltozás 2. Közterület: Nyugati utca Helyrajzi szám: 231/52 Megvalósítandó cél: 396,5x3 m hosszan zúzottkő és ékelőkő terítése, tömörítése 3. Közterület: Hunyadi utca Helyrajzi szám: 134/44 Megvalósítandó cél: 300x3 m hosszan zúzottkő és ékelőkő terítése, tömörítése 4. Közterület: Petőfi utca Helyrajzi szám: 134/83 Megvalósítandó cél: 135x4 m hosszan zúzottkő és ékelőkő terítése, tömörítése A kivitelezés vonatkozásában kettő útépítési engedély került kiállításra. I. Engedély ügyiratszáma: HBT/002/1025-6/2015 Ezen építési engedély a Sáránd, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - a Petőfi Sándor utca és a Sáránd, 011 hrsz-ú út közötti szakaszon, 420,81 m hosszon - szilárd burkolattal történő kiépítésére vonatkozik. II. Engedély ügyiratszáma: HBT/002/1026-6/2015 Ezen építési engedély a Sáránd, Bem József utca - a Petőfi Sándor utca és a Kossuth utca közötti szakaszon, 239,69 m hosszon - szilárd burkolattal történő kiépítésére vonatkozik. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkezett hulladék elszállítása is. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Sáránd Bem József utca (hrsz. 135.), Sáránd Bajcsy Zsilinszky utca (hrsz. 134/16., hrsz. 134/67.), Sáránd Nyugati utca (hrsz. 231/52.), Sáránd Hunyadi utca (hrsz. 134/44.), Sáránd Petőfi utca (hrsz. 134/83)
3
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327-2-44 Hivatalos név: FORGÚT Bt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szabó Dezső u 38. Város: Békéscsaba NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28935960-2-04 Hivatalos név: MALKÓCS PLUSZ Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi út 79. Város: Kétegyháza NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5741 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14207406-2-04
SWIETELSKY Magyarország Kft.
27368358
27542202
2016/08/16
2016/100
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.08.31.
9679/2016
45233000-9
Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Elnevezés: Biharnagybajom Községi Önkormányzat részére útépítési feladatok ellátása
1. rész: Biharnagybajom Zrínyi út HR 817 aszfaltút építése 2. rész: Biharnagybajom Gyalogér út HR 1572 aszfaltút építése A műszaki specifikációt részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Biharnagybajom Zrínyi út HR 817 aszfaltút építése, szakfelügyeleti díj A műszaki specifikációt részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
4172 Biharnagybajom Zrínyi út Hrsz. 817;4172 Biharnagybajom Gyalogér út Hrsz 1572
4
Hivatalos név: Hajdut Építő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lovas utca 23. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4033 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680476-2-09 Hivatalos név: Nepál-Bau Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Monostorpályi út 33. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4030 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811336-2-09 Hivatalos név: Road For You Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Fő út 60. Város: Földes NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4177 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14493768-2-09
D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
24400000
2016/08/10
2016/81
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.07.18.
8129/2016
45233100-0
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Elnevezés: Győr, Tihanyi Á. u. 68.-78. sz. előtti közterület burkolatfelújítás, parkoló kialakítás, csapadékvíz-elvezetés II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése
Győr, Tihanyi Á. u. 68.-78. sz. előtti közterület burkolatfelújítás, parkoló kialakítás, csapadékvíz-elvezetés II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése
15 db Meglévő egyedi fák kivágása, tuskóirtással 165 fm Meglévő csapadékvíz csatorna bontása 40 cm átmérőig földmunkával, törmelék szállítással 22,1 fm NA150 KG csatorna vezeték építése 26,4 fm NA200 KG csatorna vezeték építése 39 fm NA300 KG csatorna vezeték építése 3 db 1.0 m belméretű beton tisztítóakna építése 6 db 30x30 bűzzáras víznyelő építés 46,5 fm HAURATON FASERFIX SUPER 100 KS saját lejtésű rácsos folyóka beépítése 96 fm Meglévő szegélyek bontása 352 m3 Meglévő aszfaltburkolat bontása teljes pályaszerkezettel 129 m3 Meglévő gyalogos és beton burkolatok bontása teljes pályaszerkezettel 140 m3 Meglévő murva burkolatú parkolási terület elbontása 2056 m2 Tükör készítése, altalaj tömörítéssel 185 m3 20 cm vtg. FZK burkolatalap készítése 322 m3 22 cm vtg M56 jelű burkolatalap készítése 118 m3 8 cm vtg M22 jelű kiegyenlítő burkolatalap készítése 264 fm egy. beton kiemelt szegély építése 165 fm egy. beton süllyesztett és döntött szegély építése 88 fm egy. beton kiemelt "K" szegély építése 310 fm egy. beton kerti szegély építése 870 m2 6 cm vtg. gyalogos kőburkolat készítése, zúzalék ágyazattal, antracit színben 640 m2 Parkoló tér építés 6 cm vtg. „B” kapcsolódási osztály szerinti kőburkolattal szürke színben. 5 m3 Gyalogos burkolat építése 83 m3 Aszfalt útépítés 1130 m2 zöldterület füvesítése, újra humuszolással
Győr, Tihanyi Á. u. 68.-78. sz. Győr 4123/3 és 4123/5
3
Hivatalos név: Strabag Általános Építő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület Város: Budapest NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 1117 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053-4-44 Hivatalos név: Liné Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hédervári u. 22. Város: Ásványráró NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9177 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10681525-2-08 Hivatalos név: Glázer-Transz Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ezerjó u. 5/A Város: Győr NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9011 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12887875-2-08
Strabag Általános Építő Kft.
48148882
40943957
2016/06/30
2016/75
Nyílt eljárás
2016.07.04.
6817/2016
45233100-0
NIF Zrt.
Elnevezés: „M35 autópálya 4. sz. főút - 481. sz. főút közötti szakasz (I. ütem) kivitelezési munkáinak elvégzése (A035.06) és a 481. sz. főút kivitelezési munkáinak elvégzése (K481.10)”
5,4 km hosszú 2x2 forgalmi sávos autópálya és 5,3 km hosszú 2x1 forgalmi sávos főút építése műtárgyakkalvalamint a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt. Műtárgyak (különszintű keresztezés): - 4. sz. főút és párhuzamos földút felett, - Budapest-Záhony vasútvonal felett, - 4805 j. ök út alatt, - 481. sz. főút alatt, - Keresztező földút alatt, - Tócó csatorna felett, - Debrecen- Sáránd- Nagykereki vasútvonal felett, - Kondoros csatorna felett. Főbb mennyiségek: - Humuszleszedése: 280 800 m3, - Földmű építés: 1 370 000 m3, - Pályaszerkezeti rétegek építés: 87 200 m3, - Portál építése 6 db, - Közúti visszatartó rendszerek építés: 37 200 m, - Burkolati jelek:10 500 m2, - Növénytelepítés: 221 400 db, - Párhuzamos földút építése: 4 300 m. Közművek: - Hírközlő vezeték építés 2 470 m, - 22 kV-os vezeték építése 490 m, - Közvilágítási hálózat építése 1 200 m, - Szennyvíz nyomócső építése 220 m, - Üzemi hírközlés építése 4 800 m, - Gázvezeték építés 130 m.
Vállalkozási szerződés az „M35 autópálya 4. sz. főút - 481. sz. főút közötti szakasz (I. ütem) és a 481. sz. főútkivitelezési munkáinak elvégzése (A035.06)” tárgyában.
HU321
7
Colas Hungária Zrt.;Colas Út Zrt.;STR Építő Kft.
17712000000
22227473813
2016/06/03
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 207 - 374804
2016/67
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.06.13.
6138/2016
45233000-9
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Pattantyús út szélesítése és burkolat felújítása, járdaépítés és vízelvezetés kialakítása
Pattantyús út szélesítése és burkolat felújítása, járdaépítés és vízelvezetés kialakítása 138 méter út felújítás, csapadékvíz elvezetés 133 m járda kialakítás
3700 Kazincbarcika, 2543/11 hrsz
3
NEMESGÉP 2000 Zrt. (név) 2117 Isaszeg, Béke tér 11. (cím) HU (székhely szerinti ország) Viktor-Ker Kft. (név) 2336 Dunavarsány, Templom u. 33/a (cím) HU (székhely szerinti ország) Kocsisgép Kft. (név) 1171 Budapest, Rákoskert sgt. 120. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Kocsisgép Kft
12500000
12546207
2015/11/17
2016/67
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.06.13.
6140/2016
45233100-0
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Nyugati gyűjtőút és Építők útja közötti Átkötő út kialakítása és az Építők útja 1-9. sz. társasházak mögött Szerviz út kialakítása
Nyugati gyűjtőút és Építők útja közötti Átkötő út kialakítása és az Építők útja 1-9. sz. társasházak mögött Szerviz út kialakítása Átkötő út építése 119,15 m hosszon Szerviz út építése 250 m hosszon
Átkötő út: 3700 Kazincbarcika, 1129/31, 1128/5, 1133 Szerviz út: 3700 Kazincbarcika, 1128/15
3
Északerdő Zrt. (név) 3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Bükk-Közmű Kft. (név) 3508 Miskolc, Május 1. telep 1/a (cím) HU (székhely szerinti ország) Mizsik László egyéni vállalkozó (név) 3528 Miskolc, Balaton u. 6. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Északerdő Zrt.
68700787
57933976
2015/11/24
2016/62
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.06.01.
6156/2016
45233000-9
Drávaszerdahely Község Önkormányzata
Elnevezés: Drávaszerdahely Kossuth utcában a meglévő kapubejárók átépítésének kivitelezési munkái
64 darab kapubejáró átépítése és a kapcsolódó vízelvező árok profilozása
64 darab kapubejáró átépítése és a kapcsolódó vízelvező árok profilozása Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Drávaszerdahely, Kossuth utca
4
Hivatalos név: Wolfbau Team Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kisbalokány dűlő 5. Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7630 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445-2-02 Hivatalos név: Baranya Aszfalt Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Ipari Park III utca 8. Város: Bóly NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7754 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13772987-2-02 Hivatalos név: Kapizol Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kossuth Lajos utca 28. Város: Berkesd NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7664 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23772452-2-02 Hivatalos név: Best Contrast 75 Bt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Lapisi utca 16. Város: Orfű NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7677 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20989927-2-02
Wolfbau Team Kft.
22963760
15961000
2016/05/24
2016/60
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.05.27.
5799/2016
45233000-9
Edelény Város Önkormányzata
Elnevezés: Edelény, Nagy-császta hegyen vis maior káresemény helyreállítás keretében út építés és csapadékvíz elvezetés kialakítás
Edelény, Nagy-császta hegyen vis maior káresemény helyreállítás keretében út építés és csapadékvíz elvezetés kialakítás 400 m aszfalt út, 540 m zúzottköves út, 400 m burkolt árok
Edelény, Nagy-császta hegyen vis maior káresemény helyreállítás keretében út építés és csapadékvíz elvezetés kialakítás 400 m aszfalt út, 540 m zúzottköves út, 400 m burkolt árok
3780 Edelény, Névtelen út Hrsz.: 5571, 5360
4
Hivatalos név: TS-Drain Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Táncsics u. 14. Város: Szögliget NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3762 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): Hivatalos név: Bódvavölgy-Bau Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi u. 4/a Város: Szalonna NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3754 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): Hivatalos név: Dinamikus Útépítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: József Attila u. 43 Város: Szuhogy NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3734 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): Hivatalos név: Bauvill-Épker Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Hadirokkkantak u. 48. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3530 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
Bódvavölgy_Bau Kft.
21535433
21534218
2016/05/06
2016/56
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
2016.05.18.
5084/2016
45233000-9
Siófok Város Önkormányzata
Elnevezés: Út-és járdafelújítás Siófok város közigazgatási területén 11 részben
1. rész: Siófok, Zsilip sor Fő utca lejáró kiszélesítése és aszfaltozása Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - Siófok, Zsilip sor útcsatlakozás és egyben bekötő sárrázó út felújítása. - A meglévő lejáró jelenleg nem megfelelő kialakítású és gondot okoz a gépjárművel a befordulás a Fő utcáról. A feladat ennek a lejárónak a kiszélesítése, a meglévő kiemelt szegély lesüllyesztése 14 méter hosszban és hozzá a járdaburkolat szintbeni süllyesztése, valamint a Beszédes hídról levezető korlát bontása a kiszélesítés miatt 1,1 méter hosszban. - A lejáró mellett található egy betonozott lépcső is, ennek az elbontása és újraépítése szintén részét képezi a kivitelezésnek. A lépcső szélessége 1,2 méter hosszúsága 12,6 méter. 2. rész: Siófok, Vámház utca aszfaltozása Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat a Siófok, Vámház utca leamortizálódott aszfalt burkolatának felújítása. - A Fő utcától déli irányba a Vámház utca teljes szakaszán a meglévő burkolatot fel kell marni, a felmart anyagot pedig az Önkormányzat által kijelölt telephelyre szállítani. - A Vámház utca K-i oldalán található térkővel burkolat járdaszakasz és parkolók melletti szegélyeket cserélni szükséges, majd a szegélyek beépítését követően a hozzá kapcsolódó térköves burkolatot szintben hozzá kell igazítani. - Az utca többi szakaszán a kiemelt szegélyek állapota elfogadható annak cseréje nem része a kiírásnak. - A Fő utca és Kossuth Lajos utcai csatlakozásoknál a burkolat csatlakozásoknál hézagvágás szükséges a burkolat jobb összedolgozhatóság érdekében. A burkolati jeleket az eredeti állapotnak megfelelően kell felfesteni az aszfaltozást követően. 3. rész: Siófok, Hóvirág u. aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat Siófok, Hóvirág utca aszfaltos burkolatának felújítása, meglévő korábban elburkolt padka helyreállítása térkővel, az utcára csatlakozó kapubejárók aszfaltozása, útpadka rendezése valamint a vízelvezető árok szükség szerinti javítása. - Az aszfaltos útburkolatot a Töltényi Sz. és Asztalos utca között kell felújítani, a csatlakozásoknál hézagvágást kell elvégezni. A burkolat szélessége változó szélességű. - A Töltényi Sz. utca felőli részen található egy víznyelő rács, amelyhez szintben csatlakozni kell a burkolattal. - A burkolt padka kiépítése az utca déli oldalán található telekhatárok vonalát követni egyrészt, másrészt pedig az Asztalos utca és Töltényi Sz. utca sarkon lévő ingatlanoknál a telekhatártól változó távolságban nem közvetlen telekhatároknál. A padka szélessége "K" szegéllyel együtt 1 méter. Az Asztalos utcai térköves járda burkolathoz kell szintben csatlakozni a burkolt padkával. - A Töltényi Sz. utcai sarokteleknél a rézsű megtámasztása végett 25 cm magas kiemelt szegély kiépítése szükséges. - A vízelvezető árok mellett található földpadka nyesése szükséges a csapadékelvezetés biztosítása érdekében. Továbbá a padka részeket füvesíteni szükséges. 4. rész: Siófok, Reviczky u. (Koltói A. -Korányi u. között) betonlapos járda átforgatása Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat a Siófok, Reviczky Gyula utca (Koltói A. - Korányi u. között) K-i oldalán lévő beton járdalapos burkolat felújítása. - A meglévő beton lapokat fel kell szedni az ágyazatot és a törött lapokat szükség szerint pótolni. A burkolat megtámasztása betonmegtámasztás. A burkolat szélessége 1,2 méter, hossza 30 méter. 5. rész: Siófok, Fő utca (Sió u. - Mixmarket között) aszfaltos járda felújítása térkővel Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat a Siófok, Fő utca (Sió u. - Fő u. 164 között) aszfaltos járdaburkolat felújítása térkővel. - A Sió utcai csatlakozásnál süllyesztett szegély beépítse szükséges. - A Fő utcai szakaszon a járda és út közötti kiemelt szegélyek cseréje szükséges. Az üzletház gépkocsibejárójánál lévő döntött szegélyek átépítése nem része a kiírásnak. - 2 db virágláda áthelyezése szükséges a város területén belül, ennek pontos helye a kivitelezés alkalmával kerül egyeztetésre. - A kerékpártárolók kihelyezése párhuzamos kell, hogy legyen a Fő utca vonalával, pontos helye a kivitelezés során kerül egyeztetésre. A járdaburkolat szélessége változó. 6. rész: Siófok, Fő u. (Buszpályaudvar - Dózsa Gy. U között) É-i oldali járda felújítása térkővel Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat Siófok, Fő utca (Széchenyi u. - Dózsa Gy. Utca között) É-i oldalán lévő aszfaltos járdaburkolat felújítása térkővel. - A Széchenyi utca Buszpályaudvar bejáratától indul a felújítandó szakasz és a Fő utca 111. sz. előtti villanyoszlopig tart. A Fő u. 83.-85. közötti járdaszakaszon már meglévő térköves burkolat van, így ennek a szakasznak az átépítése nem része a kiírásnak, ehhez kell majd csatlakoztatni a járda további szakaszával. A járdaburkolat befordul a Kinizsi utcai vasúti átjáró déli oldaláig is. Itt mindkét oldalon fel kell újítani a járdaburkolatot. - A járda és útkapcsolat közötti szegélyek cseréje része a felújításnak. Itt figyelembe kell venni a meglévő kapubejárókat és gyalogos átjárókat is, mivel ezeken a részeken a kiemelt szegély helyett süllyesztett illetve "K" szegély beépítése szükséges. - A Kinizsi utca (Vasúti átjáró és Fő utca között) aszfaltburkolatának felületi felújítása is kapcsolódik a járdaburkolat felújításához. A járdaburkolat szélessége változó. A meglévő aszfaltburkolat kopórétegét fel kell marni, majd ezt követően AC11 5cm vastag kopóréteget kell kiépíteni. A felmart aszfaltburkolatot az Önkormányzat által kijelölt telephelyre kell szállítani. A burkolati jeleket az eredeti állapotnak megfelelően kell felfesteni. - A Fő utca 93-95. sz. és a 109.-111. sz. előtti területen kijelölt parkolóhelyek vannak, ezeket eltérő színű (piros) térkővel kell kirakni. 7. rész: Siófok, Sió utca (Sorház u.- Bajcsy-Zs. U között) mindkét oldali járda felújítása térkővel Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladta Siófok, Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járdaburkolat felújítása térkővel. A járdaburkolat átlag szélessége 1,8 méter. - A járdaburkolat mellett lévő vízelvezető folyókát is fel kell újítani előregyártott keret elemekből. - A Sió u. 35/b. ingatlan előtti kapubejáró változatlan marad így az ott lévő térkövet és bejáró vonalában kialakított folyókát nem kell átépíteni. (Itt a folyókát szintben kell csatlakoztatni.) - A Sió u. - Bajcsy-Zs. u. K-i oldali csatlakozásánál lévő beton hídfej leamortizálódott, így azt el kell bontani és helyette újat kiépíteni. - A Sió u. - Bajcsy-Zs. u. Ny-i oldali útcsatlakozásnál pedig süllyesztett szegélyt kell kiépíteni. 8. rész: Siófok, Puskás Tivadar utca 3. sz. előtti járda felújítása térkővel Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat Siófok, Puskás T. u. 3. szám előtti gyephézagos járdaburkolat felújítása térkővel. A járdaburkolat átlag szélessége 1,2 méter. A lépcsőházak előtti lépcsőhöz kell csatlakozni a járdaburkolattal. - A garázslejáró vonalában min. 25 cm vtg. ágyazatot kell kiépíteni. - Az É-i oldali csatlakozásnál "K" szegély kiépítése szükséges. 9. rész: Siófoki Béri Balogh Ádám utca járda és útburkolat felújítási, valamint csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkálatai A feladat a Siófok, Béri Balogh Ádám utca (Klapka György utca - Béri Balogh utca 85. szám közötti szakasz) járda - és útburkolat felújítási, valamint azzal összefüggésben a keletkezett csapadékvíz elvezetés megoldása, meglévő-, valamint tervezett csapadékvíz elvezető rendszerbe való vezetése. Járdaépítés: A járda magassági vonalvezetésének alapja a kapubejárók szintje és a kerítéslábazatok magassága, valamint a meglévő és átalakított vizel vezetés és annak aknái, műtárgyaihoz és a meglévő útszélek magasságához igazodik. A járda biztosítja azt a gyalogosforgalmat, amit az utcákban lakók és a város központba, ill. az üzletekbe közlekedő gyalogosok használnak. A járda a Klapka György utcától a Sziget utcáig az utca északi oldalán 1,50 m szélességben, a Sziget utcától az Ipar utca irányában a déli oldalon 1,20 méter szélességben épül. A járda burkolatának megtámasztása betonmegtámasztással történik. A járda pályaszerkezete: 6 cm térkő, 3 cm fektető ágyazat, 5 cm 0/22 kiegyenlítő zúzottkő ágyazat, 15 cm 20/55 zúzottkő ágyazat. A lakók által naponta használt kapubejáróknál, valamint a keresztutcák csatlakozásainál a járda két oldala 4-4 méter hosszon süllyesztett szegéllyel kerül megtámasztásra és pályaszerkezete megerősített 25 cm vtg 20/55 zúzottkő ágyazattal készül. Csapadékvíz-elvezetés: A járda és útburkolatok építésével együtt, a burkolt felületekről összegyülekező-, és lefolyó csapadékvizek elvezetés is a kivitelezés részét képezi. A járda vízelvezetését a 2%-os keresztirányú térkő burkolat és részben az 5%-os padka illetve a járda melletti folyókák, és azok rácsai bekötésével a csatorna aknákba és a csatorna továbbítja a Sziget utcai befogadó aknába. Az utca területén, járdáin, aszfaltozott burkolatán, padkáiban keletkező csapadékvizet a csapadékcsatorna, illetve a folyóka hossz-szelvények szerint kell megépíteni. A tervezett csapadékvíz elvezetés részletes ismertetése Az utcába az úttest déli széle alá zárt csatornát, fölé burkolt folyókát terveztünk. Az út mindkét oldalán a nyomokban megtalálható árkok helyi mélypontjain víznyelőket kell elhelyezni, melyek közelében az árkokat burkolattal kell ellátni. A csatorna befogadója a Sziget utcában üzemelő NÁ1000 zárt csapadékcsatorna. Közműkeresztezések A keresztezési helyeken a szabványban előírtakat és a közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az építés idején feltárt keresztező közművek állagának megóvását biztosítani kell! Útburkolat felújítás Az utca teljes hosszában (Klapka utcától a Béri Balogh Ádám 85. számú házig) a meglévő aszfaltozott burkolat felújításra kerül a Klapka utca és Sziget utca között átlag 4,0 méter szélességben, a Sziget utca és a végszelvény között pedig átlag 3,50 m szélességben, nagyrészt követve a jelenlegi burkolatszélességet: 5 cm vtg. AC 11 jelű aszfalt kopóréteggel, előzetes bitumenemulziós alápermetezéssel, a csatlakozó utcáknál helyszínrajz szerinti csatlakoztatásával. 10. rész: Siófok Dózsa György utca a Tanácsház utca és a Bajcsy-Zs. utca közötti szakaszán és a Dózsa György utca 42. sz. lakóépület déli oldalán csapadékvíz-elvezetési és járda felújítási munkák A Dózsa György utca keleti oldali járdája az ágyazatig kerüljön felbontásra. A térkő burkolatú új járda az eredeti pályaszinttel történő kivitelezése kell, hogy megtörténjen. A vízelvezetést a kiemelt szegélyes szakaszon burkolt vízelvezető árkokkal biztosítjuk a meglévő víznyelőkel a csapadékcsatornába vezetve. A Dózsa György utca nyugati oldalán az aszfalt réteg eltávolítását tervezzük. A meglévő alapon max 1,5-2 cm vastag kiegyenlítést követően a meglévő geometriával új térkő járda készül. A Dózsa György utca 42 szám előtti járda és a mellette lévő folyóka teljes szélességben bontandó és az eredetivel azonos geometriával - a lépcsőházakba vezető járdákkal együtt - az eredeti szinten térkő burkolattal újra épül. 11. rész: Siófok, Sió utca Spar szupermarket előtti szakaszon murvás padka térkövezése A feladat a meglévő parkolók és a Sió utca között húzódó padka felújítása, és a csapadékvíz elvezetés problémáinak megoldása. A felújítás keretein belül az érintett szakaszon a padka a hozzá csatlakozó meglévő parkoló burkolatával megegyező térkő burkolatot kap. A térkő padka és a meglévő parkolók között a meglévő „K” szegély bontása szükséges, helyén süllyesztett szegély futósor épül. Az útburkolat felőli oldalon a tervezett térkő padka a meglévő „K” szegélyhez csatlakozik. Főbb méretek: Meglévő zúzottkő burkolat bontása 156 m2 Térkő burkolat készítése 156 m2 Meglévő K szegély bontása 57 m Új süllyesztett szegély építése 57 m
- Siófok, Zsilip sor útcsatlakozás és egyben bekötő sárrázó út felújítása. - A meglévő lejáró jelenleg nem megfelelő kialakítású és gondot okoz a gépjárművel a befordulás a Fő utcáról. A feladat ennek a lejárónak a kiszélesítése, a meglévő kiemelt szegély lesüllyesztése 14 méter hosszban és hozzá a járdaburkolat szintbeni süllyesztése, valamint a Beszédes hídról levezető korlát bontása a kiszélesítés miatt 1,1 méter hosszban. - A lejáró mellett található egy betonozott lépcső is, ennek az elbontása és újraépítése szintén részét képezi a kivitelezésnek. A lépcső szélessége 1,2 méter hosszúsága 12,6 méter.
8600 Siófok, Zsilip sor, hrsz.: 6816;8600 Siófok, Vámház utca, hrsz.: 9597/1;8600 Siófok, Hóvirág utca, hrsz.: 10145;8600 Siófok, Reviczky utca, hrsz.: 9071;8600 Siófok, Fő utca, hrsz.: 6625;8600 Siófok, Fő utca, hrsz.: 6561/4;8600 Siófok, Sió utca, hrsz.: 6272/2;8600 Siófok, Puskás Tivadar utca, hrsz.: 6241;8600 Siófok, Béri Balogh Ádám utca, hrsz.: 4779;8600 Siófok, Dózsa György utca - hrsz.: 6535/2; Dózsa György utca 42. számú lakóház előtti közterület - hrsz.: 6525;8600 Siófok, Sió utca - hrsz.: 6272/1
8
Hivatalos név: ˝Pannon-Fuvar 2000˝ Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tessedik Sámuel utca 18. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14 Hivatalos név: Fecske KFT. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Erdei Ferenc u. 15. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14 Hivatalos név: Adler-Sió Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Marosi u.13. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11486471-2-14 Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kontrássy u. 1. Város: Kaposvár NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 7400 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221375-2-14 Hivatalos név: Kővágó-Ép Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Klapka György u. 40. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14742536-2-14 Hivatalos név: Mélyépítő Konzorcium Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tanácsház u. 24. 1/16. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14 Hivatalos név: Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Madách utca 1. Város: Csővár NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2615 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654781-2-13
ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Kővágó-Ép Kft.;INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
12755906
109745185
2016/04/29
2016/47
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
2016.04.25.
4393/2016
45233000-9
Siófok Város Önkormányzata
Elnevezés: Út-és járdafelújítás Siófok város közigazgatási területén 11 részben
1. rész: Siófok, Zsilip sor Fő utca lejáró kiszélesítése és aszfaltozása Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - Siófok, Zsilip sor útcsatlakozás és egyben bekötő sárrázó út felújítása. - A meglévő lejáró jelenleg nem megfelelő kialakítású és gondot okoz a gépjárművel a befordulás a Fő utcáról. A feladat ennek a lejárónak a kiszélesítése, a meglévő kiemelt szegély lesüllyesztése 14 méter hosszban és hozzá a járdaburkolat szintbeni süllyesztése, valamint a Beszédes hídról levezető korlát bontása a kiszélesítés miatt 1,1 méter hosszban. - A lejáró mellett található egy betonozott lépcső is, ennek az elbontása és újraépítése szintén részét képezi a kivitelezésnek. A lépcső szélessége 1,2 méter hosszúsága 12,6 méter. 2. rész: Siófok, Vámház utca aszfaltozása Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat a Siófok, Vámház utca leamortizálódott aszfalt burkolatának felújítása. - A Fő utcától déli irányba a Vámház utca teljes szakaszán a meglévő burkolatot fel kell marni, a felmart anyagot pedig az Önkormányzat által kijelölt telephelyre szállítani. - A Vámház utca K-i oldalán található térkővel burkolat járdaszakasz és parkolók melletti szegélyeket cserélni szükséges, majd a szegélyek beépítését követően a hozzá kapcsolódó térköves burkolatot szintben hozzá kell igazítani. - Az utca többi szakaszán a kiemelt szegélyek állapota elfogadható annak cseréje nem része a kiírásnak. - A Fő utca és Kossuth Lajos utcai csatlakozásoknál a burkolat csatlakozásoknál hézagvágás szükséges a burkolat jobb összedolgozhatóság érdekében. A burkolati jeleket az eredeti állapotnak megfelelően kell felfesteni az aszfaltozást követően. 3. rész: Siófok, Hóvirág u. aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat Siófok, Hóvirág utca aszfaltos burkolatának felújítása, meglévő korábban elburkolt padka helyreállítása térkővel, az utcára csatlakozó kapubejárók aszfaltozása, útpadka rendezése valamint a vízelvezető árok szükség szerinti javítása. - Az aszfaltos útburkolatot a Töltényi Sz. és Asztalos utca között kell felújítani, a csatlakozásoknál hézagvágást kell elvégezni. A burkolat szélessége változó szélességű. - A Töltényi Sz. utca felőli részen található egy víznyelő rács, amelyhez szintben csatlakozni kell a burkolattal. - A burkolt padka kiépítése az utca déli oldalán található telekhatárok vonalát követni egyrészt, másrészt pedig az Asztalos utca és Töltényi Sz. utca sarkon lévő ingatlanoknál a telekhatártól változó távolságban nem közvetlen telekhatároknál. A padka szélessége "K" szegéllyel együtt 1 méter. Az Asztalos utcai térköves járda burkolathoz kell szintben csatlakozni a burkolt padkával. - A Töltényi Sz. utcai sarokteleknél a rézsű megtámasztása végett 25 cm magas kiemelt szegély kiépítése szükséges. - A vízelvezető árok mellett található földpadka nyesése szükséges a csapadékelvezetés biztosítása érdekében. Továbbá a padka részeket füvesíteni szükséges. 4. rész: Siófok, Reviczky u. (Koltói A. -Korányi u. között) betonlapos járda átforgatása Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat a Siófok, Reviczky Gyula utca (Koltói A. - Korányi u. között) K-i oldalán lévő beton járdalapos burkolat felújítása. - A meglévő beton lapokat fel kell szedni az ágyazatot és a törött lapokat szükség szerint pótolni. A burkolat megtámasztása betonmegtámasztás. A burkolat szélessége 1,2 méter, hossza 30 méter. 5. rész: Siófok, Fő utca (Sió u. - Mixmarket között) aszfaltos járda felújítása térkővel Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat a Siófok, Fő utca (Sió u. - Fő u. 164 között) aszfaltos járdaburkolat felújítása térkővel. - A Sió utcai csatlakozásnál süllyesztett szegély beépítse szükséges. - A Fő utcai szakaszon a járda és út közötti kiemelt szegélyek cseréje szükséges. Az üzletház gépkocsibejárójánál lévő döntött szegélyek átépítése nem része a kiírásnak. - 2 db virágláda áthelyezése szükséges a város területén belül, ennek pontos helye a kivitelezés alkalmával kerül egyeztetésre. - A kerékpártárolók kihelyezése párhuzamos kell, hogy legyen a Fő utca vonalával, pontos helye a kivitelezés során kerül egyeztetésre. A járdaburkolat szélessége változó. 6. rész: Siófok, Fő u. (Buszpályaudvar - Dózsa Gy. U között) É-i oldali járda felújítása térkővel Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat Siófok, Fő utca (Széchenyi u. - Dózsa Gy. Utca között) É-i oldalán lévő aszfaltos járdaburkolat felújítása térkővel. - A Széchenyi utca Buszpályaudvar bejáratától indul a felújítandó szakasz és a Fő utca 111. sz. előtti villanyoszlopig tart. A Fő u. 83.-85. közötti járdaszakaszon már meglévő térköves burkolat van, így ennek a szakasznak az átépítése nem része a kiírásnak, ehhez kell majd csatlakoztatni a járda további szakaszával. A járdaburkolat befordul a Kinizsi utcai vasúti átjáró déli oldaláig is. Itt mindkét oldalon fel kell újítani a járdaburkolatot. - A járda és útkapcsolat közötti szegélyek cseréje része a felújításnak. Itt figyelembe kell venni a meglévő kapubejárókat és gyalogos átjárókat is, mivel ezeken a részeken a kiemelt szegély helyett süllyesztett illetve "K" szegély beépítése szükséges. - A Kinizsi utca (Vasúti átjáró és Fő utca között) aszfaltburkolatának felületi felújítása is kapcsolódik a járdaburkolat felújításához. A járdaburkolat szélessége változó. A meglévő aszfaltburkolat kopórétegét fel kell marni, majd ezt követően AC11 5cm vastag kopóréteget kell kiépíteni. A felmart aszfaltburkolatot az Önkormányzat által kijelölt telephelyre kell szállítani. A burkolati jeleket az eredeti állapotnak megfelelően kell felfesteni. - A Fő utca 93-95. sz. és a 109.-111. sz. előtti területen kijelölt parkolóhelyek vannak, ezeket eltérő színű (piros) térkővel kell kirakni. 7. rész: Siófok, Sió utca (Sorház u.- Bajcsy-Zs. U között) mindkét oldali járda felújítása térkővel Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladta Siófok, Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járdaburkolat felújítása térkővel. A járdaburkolat átlag szélessége 1,8 méter. - A járdaburkolat mellett lévő vízelvezető folyókát is fel kell újítani előregyártott keret elemekből. - A Sió u. 35/b. ingatlan előtti kapubejáró változatlan marad így az ott lévő térkövet és bejáró vonalában kialakított folyókát nem kell átépíteni. (Itt a folyókát szintben kell csatlakoztatni.) - A Sió u. - Bajcsy-Zs. u. K-i oldali csatlakozásánál lévő beton hídfej leamortizálódott, így azt el kell bontani és helyette újat kiépíteni. - A Sió u. - Bajcsy-Zs. u. Ny-i oldali útcsatlakozásnál pedig süllyesztett szegélyt kell kiépíteni. 8. rész: Siófok, Puskás Tivadar utca 3. sz. előtti járda felújítása térkővel Nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak: - A feladat Siófok, Puskás T. u. 3. szám előtti gyephézagos járdaburkolat felújítása térkővel. A járdaburkolat átlag szélessége 1,2 méter. A lépcsőházak előtti lépcsőhöz kell csatlakozni a járdaburkolattal. - A garázslejáró vonalában min. 25 cm vtg. ágyazatot kell kiépíteni. - Az É-i oldali csatlakozásnál "K" szegély kiépítése szükséges. 9. rész: Siófoki Béri Balogh Ádám utca járda és útburkolat felújítási, valamint csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkálatai A feladat a Siófok, Béri Balogh Ádám utca (Klapka György utca - Béri Balogh utca 85. szám közötti szakasz) járda - és útburkolat felújítási, valamint azzal összefüggésben a keletkezett csapadékvíz elvezetés megoldása, meglévő-, valamint tervezett csapadékvíz elvezető rendszerbe való vezetése. Járdaépítés: A járda magassági vonalvezetésének alapja a kapubejárók szintje és a kerítéslábazatok magassága, valamint a meglévő és átalakított vizel vezetés és annak aknái, műtárgyaihoz és a meglévő útszélek magasságához igazodik. A járda biztosítja azt a gyalogosforgalmat, amit az utcákban lakók és a város központba, ill. az üzletekbe közlekedő gyalogosok használnak. A járda a Klapka György utcától a Sziget utcáig az utca északi oldalán 1,50 m szélességben, a Sziget utcától az Ipar utca irányában a déli oldalon 1,20 méter szélességben épül. A járda burkolatának megtámasztása betonmegtámasztással történik. A járda pályaszerkezete: 6 cm térkő, 3 cm fektető ágyazat, 5 cm 0/22 kiegyenlítő zúzottkő ágyazat, 15 cm 20/55 zúzottkő ágyazat. A lakók által naponta használt kapubejáróknál, valamint a keresztutcák csatlakozásainál a járda két oldala 4-4 méter hosszon süllyesztett szegéllyel kerül megtámasztásra és pályaszerkezete megerősített 25 cm vtg 20/55 zúzottkő ágyazattal készül. Csapadékvíz-elvezetés: A járda és útburkolatok építésével együtt, a burkolt felületekről összegyülekező-, és lefolyó csapadékvizek elvezetés is a kivitelezés részét képezi. A járda vízelvezetését a 2%-os keresztirányú térkő burkolat és részben az 5%-os padka illetve a járda melletti folyókák, és azok rácsai bekötésével a csatorna aknákba és a csatorna továbbítja a Sziget utcai befogadó aknába. Az utca területén, járdáin, aszfaltozott burkolatán, padkáiban keletkező csapadékvizet a csapadékcsatorna, illetve a folyóka hossz-szelvények szerint kell megépíteni. A tervezett csapadékvíz elvezetés részletes ismertetése Az utcába az úttest déli széle alá zárt csatornát, fölé burkolt folyókát terveztünk. Az út mindkét oldalán a nyomokban megtalálható árkok helyi mélypontjain víznyelőket kell elhelyezni, melyek közelében az árkokat burkolattal kell ellátni. A csatorna befogadója a Sziget utcában üzemelő NÁ1000 zárt csapadékcsatorna. Közműkeresztezések A keresztezési helyeken a szabványban előírtakat és a közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az építés idején feltárt keresztező közművek állagának megóvását biztosítani kell! Útburkolat felújítás Az utca teljes hosszában (Klapka utcától a Béri Balogh Ádám 85. számú házig) a meglévő aszfaltozott burkolat felújításra kerül a Klapka utca és Sziget utca között átlag 4,0 méter szélességben, a Sziget utca és a végszelvény között pedig átlag 3,50 m szélességben, nagyrészt követve a jelenlegi burkolatszélességet: 5 cm vtg. AC 11 jelű aszfalt kopóréteggel, előzetes bitumenemulziós alápermetezéssel, a csatlakozó utcáknál helyszínrajz szerinti csatlakoztatásával. 10. rész: Siófok Dózsa György utca a Tanácsház utca és a Bajcsy-Zs. utca közötti szakaszán és a Dózsa György utca 42. sz. lakóépület déli oldalán csapadékvíz-elvezetési és járda felújítási munkák A Dózsa György utca keleti oldali járdája az ágyazatig kerüljön felbontásra. A térkő burkolatú új járda az eredeti pályaszinttel történő kivitelezése kell, hogy megtörténjen. A vízelvezetést a kiemelt szegélyes szakaszon burkolt vízelvezető árkokkal biztosítjuk a meglévő víznyelőkel a csapadékcsatornába vezetve. A Dózsa György utca nyugati oldalán az aszfalt réteg eltávolítását tervezzük. A meglévő alapon max 1,5-2 cm vastag kiegyenlítést követően a meglévő geometriával új térkő járda készül. A Dózsa György utca 42 szám előtti járda és a mellette lévő folyóka teljes szélességben bontandó és az eredetivel azonos geometriával - a lépcsőházakba vezető járdákkal együtt - az eredeti szinten térkő burkolattal újra épül. 11. rész: Siófok, Sió utca Spar szupermarket előtti szakaszon murvás padka térkövezése A feladat a meglévő parkolók és a Sió utca között húzódó padka felújítása, és a csapadékvíz elvezetés problémáinak megoldása. A felújítás keretein belül az érintett szakaszon a padka a hozzá csatlakozó meglévő parkoló burkolatával megegyező térkő burkolatot kap. A térkő padka és a meglévő parkolók között a meglévő „K” szegély bontása szükséges, helyén süllyesztett szegély futósor épül. Az útburkolat felőli oldalon a tervezett térkő padka a meglévő „K” szegélyhez csatlakozik. Főbb méretek: Meglévő zúzottkő burkolat bontása 156 m2 Térkő burkolat készítése 156 m2 Meglévő K szegély bontása 57 m Új süllyesztett szegély építése 57 m
- Siófok, Zsilip sor útcsatlakozás és egyben bekötő sárrázó út felújítása. - A meglévő lejáró jelenleg nem megfelelő kialakítású és gondot okoz a gépjárművel a befordulás a Fő utcáról. A feladat ennek a lejárónak a kiszélesítése, a meglévő kiemelt szegély lesüllyesztése 14 méter hosszban és hozzá a járdaburkolat szintbeni süllyesztése, valamint a Beszédes hídról levezető korlát bontása a kiszélesítés miatt 1,1 méter hosszban. - A lejáró mellett található egy betonozott lépcső is, ennek az elbontása és újraépítése szintén részét képezi a kivitelezésnek. A lépcső szélessége 1,2 méter hosszúsága 12,6 méter.
8600 Siófok, Zsilip sor, hrsz.: 6816;8600 Siófok, Vámház utca, hrsz.: 9597/1;8600 Siófok, Hóvirág utca, hrsz.: 10145;8600 Siófok, Reviczky utca, hrsz.: 9071;8600 Siófok, Fő utca, hrsz.: 6625;8600 Siófok, Fő utca, hrsz.: 6561/4;8600 Siófok, Sió utca, hrsz.: 6272/2;8600 Siófok, Puskás Tivadar utca, hrsz.: 6241;8600 Siófok, Béri Balogh Ádám utca, hrsz.: 4779;8600 Siófok, Dózsa György utca - hrsz.: 6535/2; Dózsa György utca 42. számú lakóház előtti közterület - hrsz.: 6525;8600 Siófok, Sió utca - hrsz.: 6272/1
7
Hivatalos név: ˝Pannon-Fuvar 2000˝ Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tessedik Sámuel utca 18. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12593556-2-14 Hivatalos név: Fecske KFT. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Erdei Ferenc u. 15. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14 Hivatalos név: Adler-Sió Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Marosi u.13. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11486471-2-14 Hivatalos név: Kővágó-Ép Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Klapka György u. 40. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14742536-2-14 Hivatalos név: Mélyépítő Konzorcium Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tanácsház u. 24. 1/16. Város: Siófok NUTS-kód: HU232 Postai irányítószám: 8600 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14 Hivatalos név: Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Madách utca 1. Város: Csővár NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2615 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654781-2-13
ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Kővágó-Ép Kft.;ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Kővágó-Ép Kft.;ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Kővágó-Ép Kft.;Kővágó-Ép Kft.
1968504
109745185
2016/04/06
2016/42
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.04.13.
3923/2016
45233000-9
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Elnevezés: Budapest I. kerület, Fiáth János utcai út- és járda részleges felújításának teljes körű kivitelezése
Budapest I. kerület, Fiáth János utcai út- és járda részleges felújításának teljes körű kivitelezése
Mennyisége: A Fiáth János utca burkolata felújításra szorul, ennek keretében az útpálya, a kétoldali járdák, a parkoló öblök és a vízelvezetés kerül átépítésre. I. ÜTEM Ostrom utca - Szabó Ilonka utca közötti szakasz - csomópont átépítésével együtt Építési feladat: Meglévő út felújítása 685 m2 Meglévő lépcsősjárda felújítása 223 m2 Új járda kiépítése 200 m2 Új víznyelő kiépítése 4 db Új közműakna kiépítés 1 db II. ÜTEM 1. szakasz: Szabó Ilonka utca - Batthyány utca (és Toldy F. utca) között Építési feladat: meglévő út javítása 130 m2 2. szakasz: a Batthyány utca (és Toldy F. utca) - Hattyú utca között Ezen felújítási munka nem része a közbeszerzési kiírásnak, kizárólag a műszaki tartalom teljessége miatt került megadásra.
3
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Róbert Károly krt. 59. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073-2-41 Hivatalos név: Kőművészet Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mogyoród útja 12-14. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1151 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13191449-2-42 Hivatalos név: KÁTA Parképítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: József A. u. 48 Város: Nagykáta NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2760 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267187-2-13
LAKI Épületszobrász Zrt.
78100000
78939693
2016/03/30
2016/42
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.04.13.
3926/2016
45233000-9
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Elnevezés: Budapest I. kerület, Bécsi kapu téri járda- és útburkolat részleges felújításának teljes körű kivitelezése
Budapest I. kerület, Bécsi kapu téri járda- és útburkolat részleges felújításának teljes körű kivitelezése
Az építési terület magába foglalja a Bécsi kapu tér 2-4. sz (Levéltár) előtti aszfaltjárdát, a Bécsi kapu tér 5-6-7-8. sz. előtti járda és útfelületet, a Hatvany palotával szemközti park melletti járdaszakaszt, valamint a Budavári Evangélikus Templom melletti járdát. A Bécsi kapu téri park nem része a felújításnak. Járda: - meglévő, bazalt nagykockakőből vágott: 361 m2 - meglévő nagykockakőből (park melletti): 75,5 m2 - gránit lapburkolattal: 34 m2 Útpálya - új, vágott, bazalt nagykockakőből: 320,7 m2 A felújítási területen kiemelt rész a Hatvany palota előtti járda. Itt gránit lapburkolatú járda készül, melybe a Hatvany palotát látogató művészek aláírása rézbetétekkel elhelyezésre kerül. A rézbetétek elkészítése és gránitlapba helyezése nem része a kivitelezésnek, a munkafolyamat önálló szerződés része. A tér rendezése során a kiemelt útszegély megmarad, a meglévő utcabútorok a felújítást követően visszahelyezésre kerülnek. A tér sarkán lévő bálványfa megmarad, gyökereinek teret adó (7 m2) méretű keménymészkő kazettával határoltan. A Templom előtti pollerek cseréjével (19 db) - a Budai Várban elfogadott oszlopokra - egységes utcakép kerül kialakításra. A buszmegálló előtti járdaburkolatban (3,8 m2) taktilis jelek kerülnek elhelyezésre.
Budapest
3
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Róbert Károly krt. 59. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1134 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073-2-41 Hivatalos név: Kőművészet Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Mogyoród útja 12-14. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1151 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13191449-2-42 Hivatalos név: KÁTA Parképítő Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: József A. u. 48 Város: Nagykáta NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2760 Ország: Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267187-2-13
LAKI Épületszobrász Zrt.
66349212
64899618
2016/03/30
2016/35
Meghívásos
2016.03.25.
3354/2016
45233000-9;45231000-5;45111000-8;45233200-1;45223000-6;45233162-2;45213316-1
Ajka Város Önkormányzata
Keretmegállapodás Ajka Város egyes mélyépítési beruházásainak megvalósítására, kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, parkolóinak, járdáinak felújítására és fejlesztésére, útpadka- és árokrendezésekre, csapadékvíz elvezető csatorna építésére és felújítására, közműhálózat fejlesztésére, távközlési hálózat fejlesztésére, valamint térfigyelő kamerarendszer előkészítésére és kiépítésére.
Keretmegállapodás Ajka Város egyes mélyépítési beruházásainak megvalósítására, kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, parkolóinak, járdáinak felújítására és fejlesztésére, útpadka- és árokrendezésekre, csapadékvíz elvezető csatorna építésére és felújítására, közműhálózat fejlesztésére, távközlési hálózat fejlesztésére, valamint térfigyelő kamerarendszer előkészítésére és kiépítésére. Ajka Város kül-, és belterületén a szerződéskötést követő 48 hónapban várható mélyépítési beruházások megvalósítása az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező mintaköltségvetés szerint, a keretösszeg erejéig, különösen az alábbi fő munkanemek figyelembevételével: - új út építése és a meglévő úthálózat felújítása, - járda és kerékpárút építése és felújítása, - útpadka és árok építése és felújítása, - parkoló építése és felújítása, - csapadékvíz csatorna építése és felújítása, - közművek építése és felújítása, - térfigyelő kamerarendszer előkészítése és kiépítése, - távközlési hálózat kiépítése. Becsült érték áfa nélkül: 350000000 és 850000000 között Pénznem: HUF.
Ajka Város közigazgatási területe
2
TRSZ Kft. (név) 2730 Albertirsa, Szent István út 37. (cím) HU (székhely szerinti ország) SADE-HORVÁTH-ÉP Ajka Konzorcium elnevezésű közös ajánlattevők [SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. a közös ajánlattevők vezető tagja és HORVÁTH-ÉP Kft. a közös ajánlattevők társult tagja] (név) 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. a közös részvételre jelentkezők vezető tagja és 8360 Keszthely, Sömögyei út 1. a közös részvételre jelentkezők társult tagja (cím) HU (székhely szerinti ország)
TRSZ Kft.
850000000
850000000
2016/03/08
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22508 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2016/26
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.03.02.
2511/2016
45233000-9;45213316-1
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Budapest I. kerület, Kereszt utcai út- és járda felújítás és Pálya utcai járdaszakasz felújítás.
Vállalkozó feladatát képezi a Kereszt utcában meglévő leromlott útburkolat megújítása, továbbá az utca és a park között húzódó gyalogjárda (Kereszt utcai - Naphegy utcai járda) újjáépítése és bővítése. Vállalkozó feladatát képezi a Pálya utca kb. 100 m-es szakaszán a meglévő rossz állapotú kockakő burkolat cseréje öntött aszfalt burkolatra. Kereszt utca - Naphegy utca Útburkolat felújítás A burkolat felújítás során a teljes meglévő pályaszerkezetet el kell bontani, és újat kell kialakítani. Az út a meglévő szegélyek között marad, a meglévő nyomvonalon, magassági vonalvezetése korrekciót nem igényel, az oldalesését ezután egységesen kétoldali 2,5% kell kialakítani. A burkolat felújítás hossza 270,90m. Az utcához egy közvetlen burkolatcsatlakozás van jobb oldalon a park felől kb. 0+072 km szelvényben, ehhez továbbra is közvetlenül csatlakozni kell. A csatlakozó úthoz új burkolatot kell kialakítani a járda korrekciója miatt. Az utcában egy forgalomcsillapító borda van, rossz állapotban. Ennek felújítása szükséges. Ennek felülete 8m2. A szegély helyreállítások hossza a Kereszt utcában összesen 121m. Ezek helye a kiviteli terveken szerepel. A csatlakozó útfelületnél a kiemelt szegélyt be kell forgatni és a járda szintjébe süllyeszteni. A burkolat felújítás az utcában összesen 1792m2. Járda felújítás A járda felújítása során a régi kb. 1m széles járda teljes pályaszerkezete elbontása szükséges. Az új járda aszfalt burkolattal épül 1,5m szélességben. Helyszínrajzi kialakítás A járda a korábbival ellentétben a burkolatszéllel párhuzamosan lesz kialakítva. A Krisztina körút és a Czakó utca csatlakozása közötti szakaszon az út és a járda közötti zöldsáv 1,50m, innen a végéig 1,83m a fák és a közvilágítás érintettsége miatt. A járda szélessége 1,50m. Forgalomtechnika A burkolat felújítás és a járdaépítés a meglévő forgalmi renden nem változtat. A kivitelezés előtt építés alatti forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyre a Budapest Közlekedési Központ - Közúti Közlekedési Divízió, Forgalomtechnikai Osztály jóváhagyását meg kell kérni. Pálya utca Járda felújítás A járda felújítása során a régi kb. 1m széles járda teljes pályaszerkezete elbontása szükséges. Az új járda aszfalt burkolattal épül azonos szélességben. Helyszínrajzi kialakítás A járda vonalvezetésében változás nem történik. Forgalomtechnika A burkolat felújítás és a járdaépítés a meglévő forgalmi renden nem változtat. A kivitelezés előtt építés alatti forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyre a Budapest Közlekedési Központ - Közúti Közlekedési Divízió, Forgalomtechnikai Osztály jóváhagyását meg kell kérni. A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy: - az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés). - Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni. Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.
Budapest
4
Penta Általános Építőipari Kft. (név) 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e. (cím) HU (székhely szerinti ország) Kőművészet Kft. (név) 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14. (cím) HU (székhely szerinti ország) Laki Épületszobrász Zrt. (név) 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59. (cím) HU (székhely szerinti ország) KÁTA Parképítő Kft. (név) 2760 Nagykáta, József A. u. 48 (cím) HU (székhely szerinti ország)
Penta Általános Építőipari Kft.
60500000
49455561
2016/02/17
2016/18
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.02.12.
1762/2016
45233000-9
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
„Budapest XIV. kerület, Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkoló építés”.
„Budapest XIV. kerület, Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkoló építés”. Fizető parkoló övezet kialakítás (útépítési engedély köteles területek nélkül) a Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt területen („Örs vezér téri zóna”), valamint a Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt terület vonatkozásában („Városligeti-Istvánmezei zóna” ),az alábbiak szerint, 7.814 m2 zúzottkő burkolat, meglévő burkolat felújítása: 544 m2 aszfaltburkolat, 205 m2 gyephézagos térkő burkolat, 131 db parkolás gátlóoszlop, 69 db egyedi hajlított csőkorlát telepítése. Az elkészült forgalomtechnikai terv alapján, a tervezett parkoló férőhelyek száma: 8937 darab + 2 % eltérés lehetséges. Városligeti-Istvánmezei zóna: 7578 db parkolóhely kialakítása Örs vezér téri zóna: 1359 db parkolóhely kialakítása
Fizető parkoló övezet kialakítás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén (útépítési engedély köteles területek nélkül) a Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt területen („Örs vezér téri zóna”), valamint a Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt terület vonatkozásában („Városligeti-Istvánmezei zóna” )
3
Garden-System Kft. (név) 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 87. (cím) HU (székhely szerinti ország) VIANOVA 87' Zrt. (név) 1215 Budapest, Vasas utca 65-67. (cím) HU (székhely szerinti ország) AMBÍCIÓ Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 223. (cím) HU (székhely szerinti ország)
59000000

--- Előnézet vége ---