Közbeszerzések eredményei (Vasút) - 2016
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2016/137
Nyílt
2016.11.28.
14471/2016
45234160-5
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási keretszerződés áramellátási munkák kivitelezésére a BKV Zrt. HÉV vonalain
Áramellátási munkák kivitelezése BKV Zrt. HÉV vonalain az alábbiak szerint: 24 db oszlop +10% 4 000 m 240 mm2 Cu kábel csere 48 000 m 240 mm2 Al kábel csere 7 200 m hosszlánc csere 20 db váltókörzetben váltóvezeték csere
Budapest, BKV Zrt. HÉV vonalai
1
DUNAGÉP Zrt. (név) 2316 Tököl, Csépi út 221. (cím) HU (székhely szerinti ország)
DUNAGÉP Zrt.
425926920
2015/02/13
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15613 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2016/137
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
2016.11.28.
14200/2016
45234120-3
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: Zsókavár utca végállomási elektromos váltóállítás kialakítása
Zsókavár utca végállomási elektromos váltóállítás kialakítása. A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Zsókavár utca végállomási elektromos váltóállítás kialakítása. A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Budapest, 69-es villamos Zsókavár utcai végállomás
3
Hivatalos név: "TEN-T" Tömegközlekedés Energiaellátását Tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Cserje utca 14. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1025 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11804468-2-41 Hivatalos név: Siemens Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Gizella út 51-57. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1143 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495892-2-44 Hivatalos név: DUNAGÉP Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Csépi út 221. Város: Tököl NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2316 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11969017-2-13
"TEN-T" Tömegközlekedés Energiaellátását Tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
22000000
26675803
2016/11/11
2016/125
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
2016.10.28.
12978/2016
45234126-5
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: 3-as villamos vonalán felújítás; Napfény utcai útátjáró és a csatlakozó ívek teljes felépítménycseréje
3-as villamos vonalán felújítás; Napfény utcai útátjáró és a csatlakozó ívek teljes felépítménycseréje. A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki diszpozíció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
3-as villamos vonalán felújítás; Napfény utcai útátjáró és csatlakozó ívek felépítménycseréje A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki diszpozíció és árazatlan költségvetés tartalmazza. (261 vm teljes felépítménycsere)
1092 Budapest IX. ker. Napfény utca
6
Hivatalos név: Normálnyomtáv Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szilvás utca 3. Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2310 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10620764-2-13 Hivatalos név: TRIMAN Építőipari korlátolt felességű társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentgyörgyi Albert utca 2. Város: Gödöllő NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2100 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10395369-2-13 Hivatalos név: Zefiro Vasút Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Temető u. 15 Város: Győr NUTS-kód: HU221 Postai irányítószám: 9025 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14402711-2-08 Hivatalos név: KER-KÖZÉP Kivitezeő és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: 629/4 hrsz I. Őrház Város: Vésztő NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5530 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12429026-2-04 Hivatalos név: TTDExpert Főválalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Basa utca utca 22. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1107 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25068023-2-42 Hivatalos név: FERATIL Építőipari, Fővállalkozói, Tervezői, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Cinkotai út 109. 2. em. 11. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1141 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12729917-2-42
TTDExpert Főválalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság
85000000
72941126
2016/10/05
2016/105
Nyílt eljárás
2016.09.12.
10289/2016
45234100-7
NIF Zrt.
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése tárgyban
Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban.
- Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm, - Fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport, - Váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben, - 25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km, - Térvilágítás kiépítése/átépítése: 8 helyszínen, - Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően, - Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, - Hidak, kerethidak, átereszek felújítása, vagy átépítése: 27 db, - Új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db, - Sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 8 helyszínen, - Különszintű keresztezések átépítése, vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,
HU101
6
Nyertes közös ajánlattevők egyik tagja sem tartozik a KKv. tv. hatálya alá. Ajánlattevők neve, címe: 1. Közös Ajánlattevő neve: V-Híd Zrt.,1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.,A-Híd Zrt.,1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. 2.SDD Konzorcium:Dömper Kft.,2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.,Subterra-Raab Kft.,9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,Pannon-Doprastav Kft.,9025 Győr, Kálvária utca 1-3. 2. em. 3.KELET-ÚT Kft.,4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14. 4. SW Batta Konzorcium:Swietelsky Vasúttechnika Kft. ,9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.,Swietelsky Magyarország Kft.,1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em. 5. Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.,9023 Győr, Alkotás u. 50. C ép. I. em. 6.Közös Ajánlattevő neve: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROJECTOS S.A. Székhelye: 28081 Madrid, Avda. Ensanche de Vallecas 44., Spanyolország Közös Ajánlattevő neve: KONSZENZUS PANNÓNIA Zrt. Székhelye: 1071 Budapest, Dózsa György út 54. III/6.
1. Közös Ajánlattevő neve: V-Híd Zrt.,;2. Közös Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt.
30913000000
51359358689
2016/08/23
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 211 - 382071
2016/84
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
2016.07.25.
8485/2016
45234126-5
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, az 1-es villamos vonal pályaszakaszainak korszerűsítése, valamint a villamos vonal öt pályaszakaszán síncsere elvégzése
Vállalkozási szerződés, az 1-es villamos vonal pályaszakaszainak korszerűsítése, valamint a villamos vonal öt pályaszakaszán síncsere elvégzése.
Bem téri vágánykapcsolat cseréje, Contec váltóállító berendezéssel, váltófűtéssel ellátott Ph 100/100-as vágánykapcsolat beépítésével a meglévő vasbeton pályalemez meghagyásával. A Simonyi út - Nagyerdei körút csomópontban lévő kitérő cseréje Contec váltóállító berendezéssel, váltófűtéssel ellátott Ph 50/50-es balos kitérő beépítésével a meglévő vasbeton pályalemez meghagyásával. A kitérőkhöz csatlakozó pályaszakaszokon síncsere elvégzése összesen 99 vágány-folyóméter hosszúságban. A Simonyi út - Nagyerdei körút kereszteződésben síncsere elvégzése 36 vágány-folyóméter hosszúságban bazaltbetonos pályaburkolat kialakításával. A váltófűtés működéséhez szükséges hálózat kialakítása.
Debrecen;Debrecen
3
Hivatalos név: Normálnyomtáv Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szilvás u. 3. Város: Szigetszentmiklós - Lakihegy NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2310 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10620764-2-13 Hivatalos név: Vasútépítő Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szilas park 4. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1152 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13649564-2-42 Hivatalos név: Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tarkó utca 34/B. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1182 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10367285-2-43
Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.;Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
68311520
2016/07/04
2016/78
Nyílt eljárás
2016.07.11.
7398/2016
45234160-5
NIF Zrt.
Elnevezés: „Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”
Vállalkozási szerződés keretében a „Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”
Vállalkozási szerződés keretében a „Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”:
HU102
6
STRABAG Vasútépítő Kft.;MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.;TRSZ Kft.
28636114064
33697563411
2016/06/21
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 211 - 382079
2016/70
Nyílt eljárás
2016.06.20.
6854/2016
45234160-5
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: Trolibusz villanyváltók javítása vállalkozási keretszerződés keretében
Az alábbi helyszíneken a trolibusz váltók, keresztezések és jelzők teljes nagyjavítása szükséges: 1. Hollán Ernő utca - Radnóti Mikós utca 75/76 viszonylat 2. Csertő utca - végállomás 80/81 viszonylat 3. Csertő utca - Zsálya utca 80/81 viszonylat Ajánlatkérő opcióként kéri megajánlani továbbá az alábbi helyszíneket is: 4. Izabella utca - Szondi utca 73/76 viszonylat 5. Kerepesi út - Készenléti Rendőrség 80/ beálló A műszaki rajzoknak megfelelően a nagyjavítási határon belül a trolibusz infrastruktúra teljes nagyjavítása szükséges: • Sodronyok cseréje, szigetelőkkel és hangtompítókkal. • Trolibusz váltó felújítása. A hozzá tartozó vezérlés és működtetés megújításával. Vezérlés szempontjából a menetárammal történő vezérlést kell kiépíteni. • A nagyjavítási területen belül a munkavezeték cseréje szükséges. • A nagyjavítási területen belül kereszteződés felújítása szükséges. • A váltó visszajelző lámpák felújítása szükséges. • Minden troli váltóhoz túlfeszültség védelmet kell kiépíteni. • A felszerelt eszköz működéséről, karbantartásáról, javításáról elméleti és gyakorlati oktató foglalkozást kell tartani. • Nyertes ajánlattevőnek a munka végén érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell átadnia ajánlatkérő részére.
Az alábbi helyszíneken a trolibusz váltók, keresztezések és jelzők teljes nagyjavítása szükséges: 1. Hollán Ernő utca - Radnóti Mikós utca 75/76 viszonylat 2. Csertő utca - végállomás 80/81 viszonylat 3. Csertő utca - Zsálya utca 80/81 viszonylat Ajánlatkérő opcióként kéri megajánlani továbbá az alábbi helyszíneket is: 4. Izabella utca - Szondi utca 73/76 viszonylat 5. Kerepesi út - Készenléti Rendőrség 80/ beálló
Budapest
3
Hivatalos név: TEN-T Zrt. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Cserje utca 14. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1025 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 1804468-2-41 Hivatalos név: Vasútvill Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Jászberényi út 90. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1106 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10813267-2-44 Hivatalos név: Ganz Tram Járműipari Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tambura utca 14. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6726 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23395156-2-06
Vasútvillamosító Kft.
49200000
2016/01/22
2016/68
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
2016.06.15.
6691/2016
45234100-7
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Vállalkozási szerződés „Istvántelek vágányépítési munkák tervezése és kivitelezése” tárgyában
Tárgy: Vállalkozási szerződés az „Istvántelek vágányépítési munkák tervezése és kivitelezése” tárgyában Mennyiség: Vasúti vágány átépítése legalább 48 rendszerű felépítmény beépítésével, és 40 km/h kiépítési sebességgel: - 270 vfm vágány bontás és átépítés alépítmény javítóréteg beépítésével - 270 vfm vágány szabályozása (3x építési és 2x fenntartási szabályozása) - 4 db egyszerű kitérő beépítése - 90 vm felsővezeték átépítése - 3 db felsővezetéki oszlop építése - kitérők megvilágításának megtervezése, és kivitelezése - közműkiváltások megtervezése, és kivitelezése
Budapest, IV. Elem u. 3-7. , Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
0
(név) (cím) (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7302 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2016/54
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
2016.05.11.
5121/2016
45234120-3;45113000-2;45210000-2;45111100-9
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
3 álláshelyű egyengető és betétező, valamint 1 db. szemcseszóró álláshely kialakítása
3 db. Egyengető álláshely és 1 db szemcseszóró álláshely műszaki követelményei: - A jelenlegi fődarabraktár épületének részleges bontásával, az egyengetési munkafázis feltételeit biztosító három vasúti személykocsi álláshely, valamint egy szemcseszóró technológia fogadására alkalmas, közép- és oldalaknás álláshely kialakítása, a közműcsatlakozások (villamos energetikai, sűrített levegős hálózat, be- és elfolyó hűtővíz hálózat) kiépítésével. - A munkaterület padozatának kialakítása kéregerősített beton felülettel, az álláshelyek normál nyomközű vágányzatának kialakításával, mellyel teljes hosszban párhuzamosan mindkét oldalon elhelyezett vágány kerül beépítésre az egyengető berendezés működtetéséhez, legalább 3t terhelhetőséggel. Szemcseszóró térben -1,20 m fenékszintű, az álláshely teljes hosszában végigmenő közép-és oldalaknák kiépítése, a technológia fogadására alkalmas kialakítással. Az álláshely normál nyomközű vágányzatának kiépítésével. - A bővítés területén lévő és bontási engedéllyel rendelkező ingatlanok bontása. - Acetilén, oxigén gáztartályok tárolását biztosító terület kialakítása, és a hálózat kiépítése a munkaterületig. - Meglévő közút bővítése 100-200 m2 mértékben. - A teljes munkaterület fölött könnyűszerkezetes, hőszigetelt tetőszerkezet kiépítése. - Szociális helyiségek kialakítása (mellékhelyiségek, étkező). - Környezet és munkavédelmi követelmények, előírások teljesítése. - Tolópad felőli homlokzaton, a telephelyen már korábban telepítésre kerültekhez hasonló hőszigetelt automata kapuk beépítése (3 db egyengető álláshelyeknél, 1 db szemcseszóró álláshelynél). - Korszerű belső világítás kiépítése. - Fűtési rendszer kialakítása. - Hegesztési füstgáz elszívási rendszer kiépítése, az egyengető álláshelyeknél. - Sűrített levegő rendszer kiépítése az egyengető álláshelyekhez. - Vízszintesen eltolható, ideiglenes elválasztást biztosító ponyvaszerkezet kialakítása az álláshelyek között a zavartalan munkavégzés biztosítására. - Az épületen belüli, illetve a tolópadhoz kapcsolódó vágányépítési munkák elvégzése A tervek korszerűsítéséhez, aktualizálásához kötődő kivitelező által végzendő tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátása
Szolnok
1
BOLAX Kft. (név) 5008 Szolnok, Krúdy Gy. u. 84. (cím) HU (székhely szerinti ország)
BOLAX Kft.
450000000
519000000
2016/04/19
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16300 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2016/50
Nyílt eljárás
2016.05.02.
3523/2016
45234128-9
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében közúti vasúti peron, vágány és egyenáramú kábelépítés, valamint kapcsolódó felsővezeték építési, váltófűtés létesítési, közm
A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében közúti vasúti peron, vágány és egyenáramú kábelépítés, valamint kapcsolódó felsővezeték építési, váltófűtés létesítési, közműépítési, forgalomtechnikai és útépítési munkák, és kiegészítő tervezési munkák elvégzése
19-es vonal: Szt. Gellért tér - Kelenföld vá. között megállóhelyek átépítése (8 db megálló, 61-es vonal Déli pu. - Savoya park között a megállóhelyek átépítése, kivéve Móricz Zsigmond körtér, Hengermalom u., Budafok kocsiszín (19 db megálló, Albertfalva kitérő környezetében a csonkavágányos betétjárati végállomás megszüntetése, új villamos pálya építése, visszafogásra alkalmas vágánykapcsolattal, Vágányok átépítése kapcsán az ahhoz tartozó felsővezeték és áramellátási hálózat átalakítása, váltófűtés, áramvisszavezetés létesítése, XI. Fehérvári út felújítása a Lecke utca és a Csurgói út között, BKV vontatási földkábel fektetés és járulékos munkái Fehérvári út 101/a és Csurgói út között, Váltóállító berendezések átalakítása az érintett vonalszakaszokon és a Döbrentei téren, Vágányszabályozás a zúzottkő ágyazatú vágányok megállóhelyénél, Peronok berendezési tárgyak létesítése, és az azokhoz szükséges elektromos hálózat kiépítése mérőhelyek létesítésével, a szükséges díjak befizetése
HU101
7
CC PERONÉPÍTŐ KONZORCIUM (Colas Alterra Zrt.);CC PERONÉPÍTŐ KONZORCIUM (Colas Út Zrt.)
1972972000
2165367408
2016/03/10
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 085 - 150569
2016/9
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.01.22.
1049/2016
45234100-7;45234116-2;45213321-9;45231400-9;31527270-9;71322000-1
NIF Zrt.
Vállalkozási szerződés „Lepsény (bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz kiegészítő munkák, Balatonvilágoson gyalogos átkelőhely létesítése kiviteli tervezése és elvégzése” tárgyban.
Közbeszerzés tárgya: Lepsény (bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz kiegészítő munkák, Balatonvilágoson gyalogos átkelőhely létesítése kiviteli tervezése és elvégzése Közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében Lepsény (bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz kiegészítő munkák, Balatonvilágoson gyalogos átkelőhely létesítése kiviteli tervezése és elvégzése: • 1 db vasúti gyalogos átjáró és csatlakozó járdaszakaszainak (kb. 190 m hosszban) megépítése kiviteli terv készítéssel, • Zamárdi megállóhely meglévő, sk+55 cm magas peronjának kb. 400 m2-rel történő bővítése kiviteli terv készítéssel, • kiegészítő járdaépítések Balatonaliga, Zamárdi felső állomáson és Balatonvilágos, Szabadifürdő, Balatonszéplak felső és alsó megállóhelyen kiviteli terv készítéssel, • kiegészítő növénytelepítések kiviteli terv készítéssel. A feladat részletes meghatározását az Ajánlatkérési Dokumentáció III.-V. kötete tartalmazza.
Magyarország, Lepsény, Szántód-Kőröshegy, Balatonvilágos
4
STRABAG Vasútépítő Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) (cím) HU (székhely szerinti ország) A-HÍD Zrt. (név) 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. (cím) HU (székhely szerinti ország) Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (név) 9023 Győr, Csaba utca 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím) HU (székhely szerinti ország)
2016/9
2016.01.22.
801/2016
45234116-2
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási szerződés HÉV keretalagútban zúzottkő ágyazat cseréjére és kábelcsatorna rekonstrukciójára
A főbb mennyiségek az alábbiak: 1. munkafolyamat: Az alagúti szakasz felépítményi szerkezeteinek elbontása. 48,5 kg r. faaljas kitérő 7 csop. 48,5 kg r. faaljas vágányátszelés 1 csop 48,5 kg, r. betonaljas vágány: 1532 vm. 48,5 kg r. vezetősínes talpfás vágány: 640 vm. 2. munkafolyamat: A szennyezett, elaprózódott zúzottkő ágyazat elbontása. Zúzottkő ágyazat: 9360 t. 3. munkafolyamat: A hossz és keresztfolyókák, valamint az aljzatbeton megtisztítása. folyóka tisztítás: 500 fm aljzatbeton tisztítása: 8300 m2 4. munkafolyamat: Kábelcsatorna szükség szerinti javítása, hiányzó, törött fedlapok cseréje, botlásmentes járófelület kialakítása. Kábelcsatorna: 170 fm. 5. munkafolyamat: Alsóágyazat kialakítása fagyálló zúzottkőből. Zúzottkő ágyazat: 6048 t. 6. munkafolyamat: Elbontott felépítmény visszaépítése, felső ágyazat készítés. 48,5 kg r. faaljas kitérő 7 csop. 48,5 kg r. faaljas vágányátszelés 1 csop 48,5 kg, r. betonaljas vágány: 1532 vm. 48,5 kg r. vezetősínes talpfás vágány: 640 vm. Zúzottkő ágyazat: 3276 t. 7. munkafolyamat: Fekszint- és irányszabályozás, a felsővezeték rendszer szükség szerinti utánszabályozása. Vágányszabályozás: 2272 vm. Kitérő szabályozás 7 csop. Vágányátszelés szabályozás 1 csop A részletes mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta.
BUdapest, H5 HÉV vonalon
3
TTDExpert Zrt. (név) 1107 Budapest, Basa u. 22. (cím) HU (székhely szerinti ország) H5 VT Konzorcium (név) 9023 Győr, Csaba u. 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) KER-KÖZÉP Kft. (név) 5530 Vésztő, 619/4 hrsz. I. Őrház (cím) HU (székhely szerinti ország)
TTDExpert Zrt.
295105318
2016/01/05
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10722 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---