Közbeszerzések eredményei (Kommunikációs tárgyú) - 2016
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2016/143
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
2016.12.12.
15366/2016
92111200-4
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Elnevezés: Az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében filmek készítése
Az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében filmek készítése
Az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében filmek készítése két részben: 1. rész: PR film, sikerfilm készítése Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a projekt teljes időtartamára vonatkozóan az 1. rész esetén nettó 17 000 000 Ft + ÁFA összegben. A keretösszegtől való eltérés - (mínusz) 50% lehet.
Magyarország;Magyarország
5
Hivatalos név: Har Meron Hungary Kft. - Perfektum PR Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31. - Perc u. 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1126 - 1036 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583592-2-43, 25424942-2-41 Hivatalos név: BAK-ART Művészeti Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Etele út 44. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1115 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24960331-1-43 Hivatalos név: Király és Novotny Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Huszti út 27. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1033 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23390182-2-41 Hivatalos név: Myad Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentendrei út 95. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1033 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239-2-41 Hivatalos név: E-Innovart Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Honvéd tér 10/A. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1055 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25340073-2-41
Har Meron Hungary Kft. - Perfektum PR Kft.;Har Meron Hungary Kft. - Perfektum PR Kft.
17056669
32800000
2016/11/28
2016/77
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.07.08.
7741/2016
79416200-5
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Elnevezés: A HTMR projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása
A HTMR projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), mint kedvezményezett a KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása c. kiemelt projektjének megvalósításához kapcsolódóan az alábbi kommunikációs és disszeminációs tevékenységek ellátására folytatja le jelen közbeszerzési eljárást: • szakmai, sajtónyilvános rendezvények, konferenciák megvalósítása • szakmai célokat és a projekt disszeminációját szolgáló kommunikációs és marketingkommunikációs tevékenységek • kiadványok készítése, terjesztése Az ellátandó feladatok minimális tartalma az alábbi, a KIFÜ KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15 támogatási kérelmében vállalt kommunikációs kötelezettségek teljesítésére terjed ki. Az ehhez szükséges feladatokat a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában érvényes Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyvben („KTK 2020”) foglaltaknak megfelelően kell ellátni. I. ütem - Projektindításhoz kapcsolódó feladatok: • Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, kiadvány) elkészítése és lakossági terjesztése • Lakossági fórum • Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról • Projektindító sajtónyilvános esemény szervezése • „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és a beruházás helyszínén történő kihelyezése II. ütem - Ellátandó feladatok a projekt megvalósítása során: • Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan • Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése • 2 db sajtónyilvános esemény szervezése közbenső mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódóan III. ütem - A projekt zárásához kapcsolódóan: • Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó (projektzáró) rendezvény szervezése • Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról • Eredménykommunikációs információs kiadvány készítése • A beruházás helyszínén "D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése A projekt teljes működése alatt ellátandó a projekttel kapcsolatos sajtófigyelés, és az eseményekhez, közleményekhez kapcsolódóan a sajtómegjelenések összegyűjtése. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum III. fejezete tartalmazza.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség székhelye, illetve az Ajánlatkérő által megjelölt magyarországi helyszínek.
4
Hivatalos név: Art Treasure Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Népfürdő u. 22. XV. em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1138 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22751687-2-41 Hivatalos név: LA FIESTA Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szarvas u. 4. Város: Szentendre NUTS-kód: HU102 Postai irányítószám: 2000 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11757768-2-13 Hivatalos név: Shortcut Communications Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bem József u. 2. 2. em. 2-3. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1027 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12980545-2-41 Hivatalos név: Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Miklós tér 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1035 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14288148-2-41
Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
10000000
9990152
2016/06/21
2016/46
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2016.04.22.
4478/2016
79416200-5
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Elnevezés: Adásvételi szerződés - az MTVA részére rögzítők beszerzése tárgyában
A közbeszerzés tárgya: az MTVA részére rögzítők beszerzése az alábbiak szerint: - 1 db Asztali XDCAM recorder - 1 db Hordozható SXS recorder A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazta.
A közbeszerzés tárgya: az MTVA részére rögzítők beszerzése az alábbiak szerint: Az MTVA stúdióiban jelenleg többségében a Sony cég XDCAM formátumú rögzítői vannak használatban. Ajánlatkérő elvárása, hogy a megajánlott eszközöknek mindenben kompatibilisnek kell lenniük ezzel a formátummal, fontos szempont lehetőség szerint a gyártmány és típus azonosság. - 1 db Asztali XDCAM recorder A megajánlott kombinált asztali recordernek a következő minimum elvárásoknak kell megfelelnie: • teljes 19” rack szélességűnek kell lennie • képesnek kell lennie a hagyományos optikai XDCAM lemezek kezelésére • képesnek kell lennie az új SXS kártyák kezelésére • rendelkeznie kell beépített hard disk tárolóval • külső editorral teljes mertében vezérelhetőnek kell lennie • rendelkeznie kell HD-SDI és SD-SDI kimenettel is párhuzamosan • Képesnek kell lennie SD és HD anyagok rögzítésére, illetve lejátszására Az egyenértékűség vizsgálata szempontjából meghatározó termékeket, referencia típusokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. - 1 db Hordozható SXS recorder A megajánlott hordozható recordereknek a következő elvárásoknak kell megfelelniük: • portable kivitelünek kell lennie • rendelkeznie kell saját beépített kijelzővel • akkumulátoros üzemre is képesnek kell lennie • képesnek kell lennie két, SXS formátumú kártya egyidejű kezelésére • rendelkeznie kell HD/SD-SDI kimenettel • rendelkeznie kell HD/SD-SDI bemenettel • képesnek kell lennie SD és HD anyagok rögzítésére, illetve lejátszására Az egyenértékűség vizsgálata szempontjából meghatározó termékeket, referencia típusokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. - A leszállításra kerülő eszközök üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, angol vagy magyar nyelvű üzembe helyezési és kezelési leírást kell biztosítani, annak átadása a teljesítésigazolás feltétele. - A leszállításra kerülő eszközök jótállására, garanciájára vonatkozó okmányokat át kell adni (a garancia tekintetében minimum elvárás a magyar, illetve az EU-s alap előírásnak megfelelő tartalmú és időszakra vonatkozó garancia) - Az eszközök tételes, mennyiségi átvétele és raktári nyilvántartásba vétele a szerződésben meghatározott szállítás helyén történik. - A leszállítást legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban jelezni kell a nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő eladónak). - Ajánlatkérő (Vevő) csak új (nem használt) eszközöket (termékeket) fogad el Ajánlattevőtől (Eladótól). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): fő tárgy: 32320000-2 [Televíziós és audiovizuális berendezések]; további tárgyak: 32333000-6 [Videofelvevő és -visszajátszó berendezések] A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazta.
1037 Budapest, Kunigunda u. 64.
3
Hivatalos név: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Építész utca 26. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1116 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708-2-43 Hivatalos név: Studiotech Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentendrei út 283-285. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1039 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776896-2-41 Hivatalos név: Media Networks Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Záhony u. 7. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1031 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12087161-2-41
Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
9184150
2016/04/18
2016/38
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
2016.04.04.
3534/2016
79416200-5
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Közszolgálati médiaszolgáltatók műsoros kommunikációjával összefüggő PR- és sajtókommunikációs feladatok és kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyában
A közbeszerzés tárgya: a közszolgálati médiaszolgáltatók műsoros kommunikációjával összefüggő PR- és sajtókommunikációs feladatok és kapcsolódó szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében, 10 hónapos időtartamra. A szerződés időtartama ajánlatkérő igénye alapján meghosszabbítható, a Vállalkozónak megküldött jognyilatkozattal, de legfeljebb egy alkalommal, maximum 3 hónappal. Nyertes ajánlattevő feladata az MTVA igényei szerinti teljes külső PR-, illetve sajtókommunikáció bonyolítása, így különösen a műsorok, mint termékek népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása a közmédián fellelhető tartalmakról. Az ajánlatkérő stratégiai célja a közmédia műsortermékei és műsorvezetői ismertségének, népszerűségének és nézettségének fenntartása, illetve növelése a célcsoportok körében széles körű sajtókommunikációs és PR munka a marketingkommunikációs célokkal, üzenetekkel és tevékenységgel összhangban. A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzés tárgya: a közszolgálati médiaszolgáltatók műsoros kommunikációjával összefüggő PR- és sajtókommunikációs feladatok és kapcsolódó szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében, 10 hónapos időtartamra. A szerződés időtartama ajánlatkérő igénye alapján meghosszabbítható, a Vállalkozónak megküldött jognyilatkozattal, de legfeljebb egy alkalommal, maximum 3 hónappal. Nyertes ajánlattevő feladata az MTVA igényei szerinti teljes külső PR-, illetve sajtókommunikáció bonyolítása, így különösen a műsorok, mint termékek népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása a közmédián fellelhető tartalmakról. Az ajánlatkérő stratégiai célja a közmédia műsortermékei és műsorvezetői ismertségének, népszerűségének és nézettségének fenntartása, illetve növelése a célcsoportok körében széles körű sajtókommunikációs és PR munka a marketingkommunikációs célokkal, üzenetekkel és tevékenységgel összhangban. A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
1037 Budapest, Kunigunda u. 64.
1
Hivatalos név: Well PR Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Orbánhegyi út 50. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1126 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13852340-2-43
2016/37
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.04.01.
3406/2016
79416200-5
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
PR és kommunikációs tanácsadás biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére PR és kommunikációs tanácsadás biztosítása a szerződés aláírásától 2016. július 31-ig. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő számára PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása. Nyertes ajánlattevő köteles a feladatok ellátásához szükséges szakembereket (PR vezető, sajtókapcsolati vezető, stratégiai tanácsadó, PR tanácsadó, PR asszisztens, grafikus) biztosítani. A nyertes ajánlattevő köteles kijelölni egy kapcsolattartót, akinek a feladata az ügynökségi szolgáltatások és projektek koordinálása. Kapcsolattartói munkakörében folyamatosan kapcsolatban áll az ajánlatkérővel és a projekt megvalósítási szakaszában bevont egyéb személyekkel, illetve szervezetekkel. Szükség esetén az ajánlatkérővel személyes egyeztetéseket folytat és a szerződésben foglaltakkal összhangban ellátja a végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Kampányterveket, javaslatokat és árajánlatokat készít az ajánlatkérő igényei alapján. Nyertes ajánlattevő biztosítja a személyes egyeztetés céljából való rendelkezésre állást az ajánlatkérő székhelyén havonta l alkalommal, továbbá az ajánlatkérő kérésére váratlan, rendkívüli, azonnali reakciót igénylő esemény kapcsán, igény szerint több alkalommal. Nyertes ajánlattevő feladatainak részletezése: 1. Ajánlatkérő éves PR alapú kommunikációs stratégiájának kidolgozása, melyben meghatározásra kerülnek az ajánlatkérő üzenetei és az éves stratégia főbb kommunikációs irányai. 2. Cselekvési tervek, programok elkészítése. 3. Az ajánlatkérő kérésére konfliktuskezelési tanácsadással segíteni a problémás helyzetek, szituációk kezelését. Előkészíteni a válsághelyzetek kommunikációját, javaslattétel a válság kezelésére. 4. Tanácsokkal segíteni ajánlatkérő fenntartó kommunikációs tevékenységét, témajavaslatok, ötletek és ajánlások megfogalmazása a proaktív sajtókommunikáció érdekében ajánlatkérő mindennapi kommunikációjában. Ajánlatkérő sajtó- és médiakapcsolatainak támogatása. 5. A sajtóval való folyamatos kapcsolattartás biztosítása: sajtólista összeállítása és aktualizálása, kapcsolatok kialakítása, intenzitásuk növelése. Sajtóközlemények tartalmára vonatkozó javaslattétel havi rendszerességgel. Ajánlatkérő tevékenységével kapcsolatos sajtóanyagok, sajtóközlemények, PR cikkek megírása és célzott eljuttatása a sajtó képviselői számára, az ajánlatkérővel kapcsolatban megjelent esetleges hírekre történő reakciók írásbeli megfogalmazása. Sajtóklubok, háttérbeszélgetések kommunikációs feladatainak ellátása, tartalmának kialakítása. 6. Az ajánlatkérő által szervezett, a sajtókommunikáció szempontjából érintett szakmai rendezvények - különösen a sajtótájékoztatók - előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, javaslattétel a meghívottak körére, részükre a meghívók eljuttatása, a nyilatkozók kommunikációs szempontú felkészítése, továbbá ezen eseményekkel kapcsolatos sajtómegjelenésekre vonatkozó tartalmi javaslatok elkészítése, valamint ajánlatkérő igénye esetén ezen rendezvényekkel kapcsolatos sajtómegjelenések összegyűjtése ajánlatkérő részére. 7. Részvétel az issue management kialakításában, politikai kommunikációs tanácsadás nyújtása. 8. A vállalat ismertségének és elismertségének növelését elősegítő; hírnevének és imázsának gondozását támogató kommunikációs tevékenységekre történő javaslattétel. 9. Vállalati rendezvénykoncepciók kialakítása, ajánlatkérő számot tartó eseményeinek a nyilvánosság számára közérthető módon történő kommunikációjára vonatkozó javaslattétel, szem előtt tartva ajánlatkérő imidzsének javítását, az események közvéleményben való pozitív visszhangját. 10. Az ajánlatkérő kommunikációs platformjainak gondozásában való segítségnyújtás (weboldal, belső intranet), kiadványok, tájékoztató anyagok, brosúrák tartalmára vonatkozó tanácsadás, azok tartalmi előkészítése, továbbá ajánlatkérő által igényelt tartalmi felülvizsgálata, ezek gyártásra történő előkészítése, beszédek, köszöntők megírása a társaság felsővezetői számára, prezentációk összeállítása kapott szakmai anyag alapján. 11. Igény esetén a cég vezetése, érintett munkatársai számára kommunikációs és médiatréning megtartása egy alkalommal, prezentációs és előadás-technikai tréning megtartása, a cégvezetés kommunikációs támogatása közszereplések, protokollesemények során.
ajánlattevő, ajánlatkérő székhelye, továbbá ajánlatkérő által meghatározott, a feladatok elvégzése által megkövetelt magyarországi helyszín
3
Trinity International Communications Kft. (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1 (cím) HU (székhely szerinti ország) SKULL Oktató és Tanácsadó Kft. (név) 1037 Budapest, Montevideo u. 3. B. ép. (cím) HU (székhely szerinti ország) Coaches Communication Szolgáltató Kft. (név) 1138 Budapest, Párkány u. 44. 1. em. 6. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Trinity International Communications Kft.
12000000
2016/02/08
2016/14
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.02.03.
1254/2016
79416000-3;79416200-5
Északdunántúli Vízmű Zrt.
„PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása”
Tárgy: PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása Mennyiség: Nyertes ajánlattevő feladata az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása. A nyertes ajánlattevő köteles a feladatok ellátásához szükséges szakembereket (PR vezető, sajtókapcsolati vezető, stratégiai tanácsadó, PR tanácsadó, PR asszisztens) biztosítani. A nyertes ajánlattevő köteles kijelölni egy kapcsolattartót, akinek a feladata az ügynökségi szolgáltatások és projektek koordinálása. Kapcsolattartói munkakörében folyamatosan kapcsolatban áll az ajánlatkérővel és a projekt megvalósítási szakaszában bevont többi vállalkozóval, alvállalkozóval. Szükség esetén az ajánlatkérővel személyes egyeztetéseket folytat és a szerződésben foglaltakkal összhangban ellátja a végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Kampányterveket, javaslatokat és árajánlatokat készít az ajánlatkérő igényei alapján. A szerződés során a nyertes ajánlattevő az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: 1.1. Az ajánlatkérő éves PR alapú kommunikációs stratégiájának kidolgozása, melyben meghatározásra kerülnek az ajánlatkérő üzenetei és célcsoportjai is. 1.2. A nyertes ajánlattevő általános kommunikációs tanácsadást folytat. 1.3. A nyertes ajánlattevő vállalja cselekvési tervek, ajánlatok elkészítését. 1.4. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő kérésére konfliktuskezelési tanácsadással segíti a problémás helyzetek, szituációk kezelését. Előkészíti a válsághelyzetek kommunikációját, javaslatot tesz a válság kezelésére. 1.5. A kijelölt kapcsolattartó tanácsaival segíti az ajánlatkérő fenntartó kommunikációs tevékenységét, témajavaslatokat, ötleteket és ajánlásokat fogalmaz meg a proaktív sajtókommunikáció érdekében az ajánlatkérő mindennapi kommunikációjában. Nyertes ajánlattevő támogatja ajánlatkérő sajtó- és médiakapcsolatait. 1.6. Nyertes ajánlattevő biztosítja a sajtóval való folyamatos kapcsolattartást: sajtólista összeállítását és aktualizálását, kapcsolatok kialakítását, intenzitásuk növelését. Sajtóközlemények tartalmára vonatkozó javaslatokat tesz havi rendszerességgel. Nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő tevékenységével kapcsolatos sajtóanyagok, sajtóközlemények, PR cikkek megírását és célzott eljuttatását a sajtó képviselői számára, az ajánlatkérővel kapcsolatban megjelent esetleges hírekre történő reakciók írásbeli megfogalmazását. Sajtóklubok, háttérbeszélgetések kommunikációs feladatainak ellátása, tartalmának kialakítása szintén a nyertes ajánlattevő feladata. 1.7. A nyertes ajánlattevő biztosítja az ajánlatkérő által szervezett, a sajtókommunikáció szempontjából érintett szakmai rendezvények - különösen a sajtótájékoztatók - előkészítésében, lebonyolításában való részvételt, javaslattételt a meghívottak körére, részükre a meghívók eljuttatását, a nyilatkozók kommunikációs szempontú felkészítését, továbbá ezen eseményekkel kapcsolatos sajtómegjelenésekre vonatkozó tartalmi javaslatok elkészítését, továbbá ajánlatkérő igénye esetén ezen rendezvényekkel kapcsolatos sajtómegjelenések összegyűjtését ajánlatkérő részére. 1.8. Nyertes ajánlattevő részt vesz az issue management kialakításában, politikai kommunikációs tanácsadást nyújt. 1.9. Nyertes ajánlattevő vállalja a vállalat ismertségének és elismertségének növelését elősegítő, hírnevének és imázsának gondozását támogató kommunikációs tevékenységekre történő javaslattételt. 1.10. Nyertes ajánlattevő vállalja vállalati rendezvénykoncepciók kialakítását, az ajánlatkérő számot tartó eseményeinek a nyilvánosság számára közérthető módon történő kommunikációjára vonatkozó javaslattételt, szem előtt tartva az ajánlatkérő imidzsének javítását, az események közvéleményben való pozitív visszhangját. 1.11. Nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő kommunikációs platformjainak gondozásában való segítségnyújtást (weboldal, belső intranet), kiadványok, tájékoztató anyagok, brosúrák tartalmára vonatkozó tanácsadást, azok tartalmi előkészítését, továbbá az ajánlatkérő által igényelt tartalmi felülvizsgálatát, ezek gyártásra történő előkészítését, beszédek, köszöntők megírását a társaság felsővezetői számára, prezentációk összeállítását kapott szakmai anyag alapján. 1.12. Igény esetén a nyertes ajánlattevő vállalja az ajánlatkérő vezetése, érintett munkatársai számára kommunikációs és médiatréning megtartását félévente egy alkalommal, prezentációs és előadás-technikai tréning megtartását, a cégvezetés kommunikációs támogatását közszereplések, protokollesemények során. 1.13. A nyertes ajánlattevő biztosítja a személyes egyeztetés céljából való rendelkezésre állást az ajánlatkérő székhelyén havonta 1 alkalommal, továbbá az ajánlatkérő kérésére váratlan, rendkívüli, azonnali reakciót igénylő esemény kapcsán, igény szerint több alkalommal.
Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő székhelye
3
SKULL Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1037 Budapest, Montevideo utca 3. b. ép. (cím) HU (székhely szerinti ország) Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) V.M.komm Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1136 Budapest, Pannónia utca 4. 3. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
24900000
24000000
2016/01/18
2016/7
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.01.18.
744/2016
79416000-3;79416200-5
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása
Tárgy: PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása Mennyiség: Nyertes ajánlattevő feladata a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság számára PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása. A nyertes ajánlattevő köteles a feladatok ellátásához szükséges szakembereket (PR vezető, sajtókapcsolati vezető, stratégiai tanácsadó, PR tanácsadó, PR asszisztens) biztosítani. A nyertes ajánlattevő köteles kijelölni egy kapcsolattartót, akinek a feladata az ügynökségi szolgáltatások és projektek koordinálása. Kapcsolattartói munkakörében folyamatosan kapcsolatban áll az Ajánlatkérővel és a projekt megvalósítási szakaszában bevont többi vállalkozóval, alvállalkozóval. Szükség esetén az Ajánlatkérővel személyes egyeztetéseket folytat és a szerződésben foglaltakkal összhangban ellátja a végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Kampányterveket, javaslatokat és árajánlatokat készít az Ajánlatkérő igényei alapján. PR és Kommunikáció célja: elérni a szervezet és környezete közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat a kétirányú kommunikáció útján. Valamint a nem nyereségérdekelt szervezet nyilvánosság-szervezése. A szerződés során a nyertes ajánlattevő az alábbi tevékenységeket fogja ellátni: 1.1. Az Ajánlatkérő éves PR alapú kommunikációs stratégiájának kidolgozása, melyben meghatározásra kerülnek az Ajánlatkérő üzenetei és célcsoportjai is. Ezek folyamatos egyeztetése az Ajánlatkérővel. 1.2. A nyertes Ajánlattevő általános kommunikációs tanácsadást folytat. 1.3. A nyertes Ajánlattevő vállalja cselekvési tervek, ajánlatok elkészítését. 1.4. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő kérésére konfliktuskezelési tanácsadással segíti a problémás helyzetek, szituációk kezelését. Előkészíti a válsághelyzetek kommunikációját, javaslatot tesz a válság kezelésére. 1.5. A kijelölt kapcsolattartó tanácsaival segíti az Ajánlatkérő fenntartó kommunikációs tevékenységét, témajavaslatokat, ötleteket és ajánlásokat fogalmaz meg a proaktív sajtókommunikáció érdekében az Ajánlatkérő mindennapi kommunikációjában. Nyertes Ajánlattevő támogatja Ajánlatkérő sajtó- és médiakapcsolatait, valamint a szolgáltatási területen lévő önkormányzatokkal is szinte mindennapos kapcsolatot tart. 1.6. Nyertes Ajánlattevő biztosítja a sajtóval való folyamatos kapcsolattartást: sajtólista összeállítását és aktualizálását, kapcsolatok kialakítását, intenzitásuk növelését. Sajtóközlemények tartalmára vonatkozó javaslatokat tesz havi rendszerességgel. Nyertes Ajánlattevő vállalja az Ajánlatkérő tevékenységével kapcsolatos sajtóanyagok, sajtóközlemények, PR cikkek megírását és célzott eljuttatását a sajtó képviselői számára, az Ajánlatkérővel kapcsolatban megjelent esetleges hírekre történő reakciók írásbeli megfogalmazását. Sajtóklubok, háttérbeszélgetések kommunikációs feladatainak ellátása, tartalmának kialakítása szintén a nyertes Ajánlattevő feladata. 1.7. A nyertes Ajánlattevő biztosítja az Ajánlatkérő által szervezett, a sajtókommunikáció szempontjából érintett szakmai rendezvények - különösen a sajtótájékoztatók - előkészítésében, lebonyolításában való részvételt, javaslattételt a meghívottak körére, részükre a meghívók eljuttatását, a nyilatkozók kommunikációs szempontú felkészítését, továbbá ezen eseményekkel kapcsolatos sajtómegjelenésekre vonatkozó tartalmi javaslatok elkészítését, továbbá Ajánlatkérő igénye esetén ezen rendezvényekkel kapcsolatos sajtómegjelenések összegyűjtését Ajánlatkérő részére. évi két összegző sajtótájékoztató (év eleje és vége): éves elképzelések és évösszegző sajtótájékoztató (feladata: országos tájékoztatás, vállalat + megítélésnek növelése, sajtókapcsolat elmélyítése), illetve témához kapcsolódva sajtóközlemény megjelentetése, interjúk készítése. Különös tekintettel a kormányzati és közösségi kapcsolatokra és a médiakapcsolatokra. évi 1-2 konferencia megtartása a marketing más területeivel szorosan együttműködve (rendezvény szervezése és lebonyolítása: meghívottak kiértesítése, előadó felkérése, terembérlés, vendéglátás, szükség esetén szállásfoglalás, szükség esetén előadók díjazása, szükség esetén technikai berendezések biztosítása, sajtóanyag készítése, sajtóhoz eljuttatása, esemény kapcsán interjú lehetőség biztosítása) 1.8. Nyertes Ajánlattevő részt vesz az issue management kialakításában, politikai kommunikációs tanácsadást nyújt. 1.9. Nyertes Ajánlattevő vállalja a vállalat ismertségének és elismertségének növelését elősegítő, hírnevének és imázsának gondozását támogató kommunikációs tevékenységekre történő javaslattételt. 1.10. Nyertes Ajánlattevő vállalja vállalati rendezvénykoncepciók kialakítását, az Ajánlatkérő számot tartó eseményeinek a nyilvánosság számára közérthető módon történő kommunikációjára vonatkozó javaslattételt, szem előtt tartva az Ajánlatkérő imidzsének javítását, az események közvéleményben való pozitív visszhangját. 1.11. Nyertes Ajánlattevő vállalja az Ajánlatkérő kommunikációs platformjainak gondozásában való segítségnyújtást (weboldal, belső intranet), kiadványok, tájékoztató anyagok, brosúrák tartalmára vonatkozó tanácsadást, azok tartalmi előkészítését, továbbá az Ajánlatkérő által igényelt tartalmi felülvizsgálatát, ezek gyártásra történő előkészítését, beszédek, köszöntők megírását a társaság felsővezetői számára, prezentációk összeállítását kapott szakmai anyag alapján. Év közben a szolgáltatási területen felmerülő változások, tudnivalók, ill. az ott jelentkező szolgáltatással kapcsolatos információk adott helyben történő, minél szélesebb körű lakossági tájékoztatása (szórólap, lakossági tájékoztatók) 1.12. Igény esetén a nyertes Ajánlattevő vállalja a cég vezetése, érintett munkatársai számára kommunikációs és médiatréning megtartását félévente egy alkalommal, prezentációs és előadás-technikai tréning megtartását, a cégvezetés kommunikációs támogatását közszereplések, protokollesemények során. 1.13. A nyertes Ajánlattevő biztosítja a személyes egyeztetés céljából való rendelkezésre állást az Ajánlatkérő székhelyén havonta 1 alkalommal, továbbá az Ajánlatkérő kérésére váratlan, rendkívüli, azonnali reakciót igénylő esemény kapcsán, igény szerint több alkalommal. Országos kampányokban való részvétel előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, folyamatos kommunikálása a sajtó felé. A szükséges nyomtatványok, meghívók, sajtóanyagok elkészítése. A cégvezetés részére pozitív megszólalási lehetőség biztosítása, minél több helyen és alkalommal. Amennyiben a TRV Zrt. csatlakozik egy kezdeményezéshez, s nem szervezőként van jelen, akkor folyamatos kapcsolattartás. Vállalati újság készítése (negyedéves megjelenés; nyomdakész anyagok biztosítása a nyomda részére).
Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő székhelye
3
SKULL Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1037 Budapest, Montevideo utca 3. b. ép. (cím) HU (székhely szerinti ország) Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) V.M.komm Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1136 Budapest, Pannónia utca 4. 3. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
24900000
24000000
2015/12/10
2016/6
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2016.01.15.
553/2016
79340000-9;79342200-5;92111200-4
Magyar Olimpiai Bizottság
Vállalkozási szerződés "Az Olimpia társadalmi párbeszédének megvalósításával összefüggő hirdetési szolgáltatások ellátása."
Az Olimpia társadalmi párbeszédének megvalósításával összefüggő hirdetési szolgáltatások ellátása a dokumentáció műszaki leírásában és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A közbeszerzés célja az olimpia megrendezésére vonatkozó pályázat beadásához kapcsolódóan olyan, fókuszcsoportokra felépített kommunikációs akciók lebonyolítása, amelyek képesek az „Olimpic Agenda 2020” reformprogram által eszközölt változásokat, az olimpia rendezés előnyeit, hátrányait, turisztikai hatásait, a megrendezés kockázatait, valamint a pozitív gazdasági hatásait a legszélesebb célközönségnek bemutatni. A közbeszerzési eljárás tárgya a társadalom informálása érdekében hirdetési feladatok ellátása az alábbi követelményeknek megfelelően: A kommunikációs csatornákkal szemben támasztott követelmények: 1) Hirdetési és PR felületek biztosítása televíziós felületeken Az Ajánlattevő ennek keretében legalább 2 hírháttér műsorban vagy stúdióbeszélgetésben minimum 1-3 perces megjelenést és legalább 3 hír műsorban történő megjelenést biztosít legalább 1 kereskedelmi és legalább 1 közszolgálati televíziós csatornában. 2) Hirdetési és PR felületek biztosítása rádiós felületeken Az Ajánlattevő ennek keretében legalább 20 db minimum 20 mp-es rádió reklám megjelenést, teljes napot lefedő idősávban, legalább 5 hír vagy programajánló műsorban történő megjelenést biztosít legalább 2 rádió csatornában. 3) PR felületek biztosítása nyomtatott, valamint kapcsolódó online felületeken Az Ajánlattevő ennek keretében legalább 8 db reklámcélú megjelenést vagy programajánlót, vagy szakmai támogatott oldaltartalmat biztosít minimum 2 db vidéki terjesztésű heti és/vagy napilapban és ezen médiumokhoz kapcsolódó online portálon hirdetés és/vagy PR megjelenések formájában. 4) Hirdetési és PR felületek biztosítása online hírportál felületeken Az Ajánlattevő ennek keretében legalább 30 000 AV megjelenést vagy szakmai támogatott oldaltartalmat vagy banner megjelenést biztosít minimum 1 db országos látogatottságú online hírportálon, valamint legalább 2 db vidéki újság online felületén.
Magyarország
1
Human Telex Kft. (név) 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Human Telex Kft.
10000000
9950000
2015/06/17
2016/6
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.01.15.
573/2016
92111200-4;79821000-5;79822500-7;79952000-2
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
A 2015/16-ös tanév II. (tavaszi) félévében megszervezendő közlekedésbiztonsági mese-rajz pályázat teljes körű lebonyolítása, díjazása, a beérkező pályaművekből kiadvány készítése műszaki leírásban és a dokumentációban megfogalmazottak szerint
A közbeszerzési eljárás tárgya: A 2015/16-ös tanév II. (tavaszi) félévében megszervezendő közlekedésbiztonsági mese-rajz pályázat teljes körű lebonyolítása, díjazása, a beérkező pályaművekből kiadvány készítése műszaki leírásban és a dokumentációban megfogalmazottak szerint. Részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): Fő tárgy: 92111200-4; További tárgyak: 79821000-5; 79822500-7; 79952000-2
Budapest, továbbá az 1. részfeladata keretében elkészített plakátokat nyertes ajánlattevő köteles az ország összes általános iskolája számára kézbesíteni, az Ajánlatkérő által biztosított címlista alapján, amely maximum 2400 címet tartalmaz.
2
KWR Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1061 Budapest, Andrássy út 45. 2. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) Közlekedési Továbbképző és Dokumentációs Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1067 Budapest, Eötvös utca 20. fszt. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
KWR Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság
24000000
23900000
2015/12/30
2016/6
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.01.15.
606/2016
79416000-3;79416200-5
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása
Tárgy: PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása Mennyiség: Nyertes ajánlattevő feladata a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára PR és kommunikációs tevékenység biztosítása, PR ügynökségi szolgáltatói és tanácsadói feladatok ellátása. A nyertes ajánlattevő köteles a feladatok ellátásához szükséges szakembereket (PR vezető, sajtókapcsolati vezető, stratégiai tanácsadó, PR tanácsadó, PR asszisztens) biztosítani. A nyertes ajánlattevő köteles kijelölni egy kapcsolattartót, akinek a feladata az ügynökségi szolgáltatások és projektek koordinálása. Kapcsolattartói munkakörében folyamatosan kapcsolatban áll az ajánlatkérővel és a projekt megvalósítási szakaszában bevont többi vállalkozóval, alvállalkozóval. Szükség esetén az ajánlatkérővel személyes egyeztetéseket folytat és a szerződésben foglaltakkal összhangban ellátja a végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Kampányterveket, javaslatokat és árajánlatokat készít az ajánlatkérő igényei alapján. A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő székhelye
3
SKULL Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1037 Budapest, Montevideo utca 3. b. ép. (cím) HU (székhely szerinti ország) Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1035 Budapest, Miklós tér 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) V.M.komm Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1136 Budapest, Pannónia utca 4. 3. em. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
24900000
24000000
2016/01/04
2016/2
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.01.06.
27528/2015
79416200-5
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Vállalkozási szerződés az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformatikai Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó PR és marketing-kommunikációs feladatok ellátására II. - TÁMOP 3.2.14-12/1-2013-0001
Vállalkozási szerződés az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformatikai Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó PR és marketing-kommunikációs feladatok ellátására II. - TÁMOP 3.2.14-12/1-2013-0001, az alábbiak szerint: 1. Sajtótájékoztató - 1 alkalom 2. Rendezvény - 1 alkalom 3. Kiadvány - 800 db Az ellátandó feladatokat a dokumentáció részét képező Műszaki leírás (Feladatleírás) ismerteti.
Budapest, Magyarország
1
IT Consulting Hungary Kft. (név) 1152 Budapest, Szilas park 10. fszt. 4-5. (cím) HU (székhely szerinti ország)
IT Consulting Hungary Kft.
1968000
1952756
2015/12/08
2016/2
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2016.01.06.
27721/2015
72000000-5;72211000-7;72212000-4;92111220-0;92111200-4
Tolcsva Község Önkormányzata
„Tolcsva Község Önkormányzata részére kiállítás üzemeltetéséhez kapcsolódó szoftverek fejlesztése és kiállítási animáció elkészítése az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0107 azonosítószámú, „Örökségturisztikai és kulturális rendezvényközpont a tolcsvai Szirmay-Waldbott kastélyban” című projekt megvalósítására szállítói szerződés keretében.”
Összefüggő szoftverrendszer, szoftveres felület fejlesztése és kiállítási animáció elkészítése
Tolcsva Község Önkormányzata 3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.
2
SCSS Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és Frim Kft. konzorciuma (név) Konzorciumvezető székhelye: 2351 Alsónémedi, Kossuth Lajos utca 56 (cím) HU (székhely szerinti ország) DORSUM Zrt. (név) 1012 Budapest, Logodi utca 5-7. 3.emelet 18. (cím) HU (székhely szerinti ország)
SCSS Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és Frim Kft. konzorciuma
22211024
21800000
2015/11/13

--- Előnézet vége ---