Közbeszerzések eredményei (Egészségügyi kellékek beszerzése) - 2015
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2015/142
Nyílt
2015.12.11.
25555/2015
33162000-3;33169300-5;33191000-5
B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Adásvételi szerződés „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci Semmelweis Kórház szakmai harmonizációja (funkcionális integrációja) a struktúraváltás jegyében” című, TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0023 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére és üzembe helyezésére.
Adásvételi szerződés „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci Semmelweis Kórház szakmai harmonizációja (funkcionális integrációja) a struktúraváltás jegyében” című, TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0023 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére és üzembe helyezésére. 1. ajánlati rész: Hygienés eszközök 2. ajánlati rész: Műszer: laparoscopos torony 3. ajánlati rész: Műszertálcák TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0023 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvostechnikai eszközök beszállítása, szerelése és üzembe helyezése az alábbiak szerint: 1. ajánlati rész: Hygienés eszközök - fertőtelnítőszer adagoló 70 db - ágytálmosó berendezés 3 db 2. ajánlati rész: Műszer - laparoscopos torony 1 db 3. ajánlati rész: műszertálcák - LC tálca 4 db - nyelőcsöves tálca 1 db - mamma tálca 3 db - Thoracoscopos (VATS) tálca 3 db - gyomor-nyelőcső tálca 2 db - gyomor-vastagbeles tálca: 4 db - sürgősségi tüdős tálca 2 db - appendixes tálca 6 db - mellkascsövezős tálca 5 db - tüdős tálca 4 db - strummás tálca 3 db - mediastinoscopos tálca 2 db A részletes mennyiségi és minőségi paraméterek - valamennyi rész tekintetében - a dokumentációban kerülnek meghatározásra. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása esetlegesen szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott minden esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „ vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell!
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72­-76.
3
Allegro Kft (név) 1045 Budapest, Berlini utca 47-49 (cím) HU (székhely szerinti ország) Szamos-H Kft. (név) 1026 Budapest, Gyergyó u. 5. (cím) HU (székhely szerinti ország) Deflormed Kft. (név) 1141 Budapest Szugló u. 154. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Allegro Kft.;EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Keresk.Kft;Allegro Kft.
6440000
42324004
2015/11/03
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17513 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/141
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.12.09.
25542/2015
33111800-9
Szent Margit Kórház
„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című projekthez kapcsolódóan a Szent Margit Kórházrészére Digitális mobil röntgen berendezés, teljes körű installációval beszerzése adásvételi szerződés keretében”
Adásvételi szerződés keretében radiológiai berendezések beszerzése a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú konstrukció keretében az alábbiak szerint: 1 db Digitális mobil röntgen berendezés, teljes körű installációval A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszköz beszerelését és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését a Dokumentációban foglaltak szerint, illetve a termékek használatának betanítását a felhasználó személyzet számára. A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az üzembehelyezési / próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően az EV mérési jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM). A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a meglévő berendezések szakszerű leszerelése és a vonatkozó jogszabályok szerinti megsemmisítése.
1032 Budapest, Bécsi út 132.
3
Innomed medical Zrt. (név) Budapest, Szabó József u. 12, 1146 (cím) HU (székhely szerinti ország) KIMED LINE Kft. (név) 1054 Budapest, Tüköry utca 5. IV. em. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország) Medicor Diagnosztika Kft. (név) 1097 Budapest, Illatos út 9. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Innomed medical Zrt.
21820000
21820000
2015/11/18
2015/138
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.12.02.
24703/2015
30200000-1;30214000-2;30234000-8;30213100-6;48820000-2;48000000-8;72000000-5;33124130-5
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„Tantermi IKT hardver eszközök KMOP célcsoport részére”
- tárgya: árubeszerzés; „Tantermi IKT hardver eszközök KMOP célcsoport részére” - mennyisége: Az ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét olyan módon közli, hogy megadja a legalacsonyabb értéket és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét a következők szerint: Adásvételi keretszerződés nettó 15.271.057-,Ft+ ÁFA keretösszeg + 50%-os eltérés erejéig. FELADATSPECIFIKÁCIÓ 1) BEVEZETŐ A köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága a korábbi nagymértékű fejlesztések ellenére nem éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében ezért elengedhetetlen a közoktatás, illetve a köznevelési intézmények modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése. Alapvető cél a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése és az ismeretek átadása érdekében - a köznevelés minden szintjén - a szükséges infokommunikációs (IKT) infrastrukturális feltételek megteremtése, figyelembe véve a köznevelési intézmények eddigi tapasztalatait és igényeit, illetve a sajátos nevelési igényű és nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is. Az Új Széchenyi Terv keretében a 2013/2014. tanévben lehetőség nyílik az iskolai informatikai infrastruktúra korszerűsítésére, bővítésére a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 kiemelt projekt (továbbiakban Projekt) keretében, amely a digitális leszakadás megállításában és a fenti alapvető célok elérése érdekében avatkozik be a köznevelési informatikai infrastruktúra fejlesztésébe. A kiemelt projekt megvalósítója az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban Educatio vagy Projektgazda). a) A Projekt célcsoportjai A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 7.§ (1) alapul véve a) Az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő általános iskolai, b) gimnáziumi, c) szakközépiskolai, d) szakiskolai, e) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény, valamint a f) kollégium, többcélú intézményként. b) A Projekt ütemezése, főbb állomásai A Projekt az alábbi ütemezés szerint zajlik: A sikeres beavatkozás a helyzetfelméréssel és a problémák azonosításával kezdődik. A projektfolyamat első - a köznevelési intézmények számára is érezhető - lépése az intézmények általános informatikai állapotfelmérése volt, amelynek célja egyrészt az intézmények informatikai eszközökkel és szoftverekkel kapcsolatos igényeinek feltárása, másrészt az intézményben rendelkezésre álló informatikai infrastruktúrával kapcsolatos korábbi adatszolgáltatások frissítése volt. Az egyes intézmények feladatellátási helyei külön-külön töltötték ki a kérdőívet a saját adataikkal kapcsolatban. Jelen beszerzés célja, hogy lefektesse azon jogi és szakmai alapokat, amelyek mentén az intézményenkénti konkrét eszközigényre vonatkozó döntést követő folyamat, a hardver eszközök beszerzése, szállítása, helyszíni beszerelése, a velük kapcsolatos eszköz használati bemutató és az adminisztráció sikeresen lezárulhasson. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fent nevesített projekten kívül más forrás terhére is kössön egyedi szerződést a keretmegállapodáson belül. 2) FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE A jelen beszerzés keretében használt fogalmak tisztázása elengedhetetlen ahhoz, hogy a résztvevő Felek (Ajánlatkérő és Ajánlattevő) azonos fogalomkészletet használjanak. A beszerzendő IKT eszközök egy haszonkölcsön szerződés keretében kerülnek az intézményekbe. A haszonkölcsön szerződés és a jelen beszerzés fogalomhasználata azonos. A haszonkölcsön szerződésben tisztázott fogalmak: Intézmény (köznevelési intézmény): Azon köznevelési intézmények, amelyek a Projekt keretében, haszonkölcsön szerződéses jogviszony útján eszközökben részesülnek. Feladatellátási hely: a köznevelési intézmény székhelye vagy olyan telephelye, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt - oktatási-nevelési - feladat ellátása történik. Továbbá jelen beszerzés keretében tisztázott fogalmak: Projektgazda: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-09-921734, adószám: 20933713-2-43). Nyilvántartó rendszer (ENYIR): az Educatio megbízásából fejlesztett, a jelen Projekt keretében kiszállítandó eszközök nyilvántartására alkalmas informatikai rendszer, amelyhez - különböző jogosultságokkal - a Projektgazda, a Szállító és az Intézmény is hozzáfér. A nyilvántartó rendszer funkcióit és a nyilvántartó rendszert használó Felek feladatai a beszerzés későbbi részeiben találhatók. A nyilvántartó rendszer használatának megkönnyítéséhez útmutató készül, amely nyertes ajánlattevő részére átadásra kerül. Arculati elemek: az Európai Unió alapjai által támogatott pályázatok és projektek kötelező elemei, amelyeknek az összes projektdokumentáción szerepelniük kell, beleértve az ajánlatot, a Projekt keretében kötendő szerződéseket, jegyzőkönyveket, jelenléti íveket, stb. Eszközcsomag: projekt keretében a feladatellátási helyek részére biztosított IKT eszközök. Az eszközcsomagok tartalma és specifikációja a műszaki leírás részét képező táblázatban található. Eszköz: a Projekt keretében beszerzésre kerülő, jelen dokumentáció mellékletében meghatározott IKT eszköz. IKT: infokommunikációs technológiák. Átadás-átvétel: a Szállító (mint Átadó) és az Intézmény (az Educatio Nonprofit Kft. által megbízott meghatalmazással bíró személy) (mint Átvevő) között létrejövő jogviszony, amelynek létrejöttét egy mindkét Fél által ellenjegyzett dokumentum (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) igazol, amely a kiszállított eszközök átadását és átvételét, továbbá üzembe helyezését és az eszközök sértetlen, üzemképes állapotát kölcsönösen bizonyítja. Üzembe helyezés: a Szállító által kiszállított eszközök üzembe helyezése az Intézmény adott feladatellátási helyén. Az üzembe helyezést - amennyiben az az átadás-átvétellel azonos helyen és egyidőben történik - az Átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja; amennyiben az üzembe helyezés nem az átadás-átvétellel egyidőben történik, akkor az üzembe helyezésről külön Üzembe helyezési igazolást kell kiállítani. Eszköz bemutató: a Szállító által tartandó, a tantermi csomaghoz és az egyéb informatikai eszközökhöz felhasználói felkészítés helyszíni bemutató keretében. Helyszíni bemutató esetén az Intézmény köteles a felkészítés megtartásához szükséges helyszínt biztosítani, de a bemutatót a Szállító munkatársa végzi. 3.) AZ ESZKÖZÖK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Ajánlattevő kizárólag új eszközök szállítására tehet ajánlatot. Termék Eszköz becsült darabszám Becsült helyszín darabszám Interaktív megjelenítő felület és interaktív tábla szoftver 42 42 Integrátor HUB 42 42 Direkt tanulói válaszadó rendszer 19 19 SNI eszközök Fejegér 2 2 Dokumentumkamera 2 2 Képernyő felolvasó szoftver 2 2 Vezeték nélküli fülhallgató 2 2 Diktafon 2 2 Szkenner 2 2 Optikai karakterfelismerő 2 2 Braille-kijelző 2 2 A hardver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások részletes specifikációja külön excel dokumentumban kerül kiadásra! Az eszközök beszerzése mellett a lentiekben megfogalmazott tevékenységeket, előírt szolgáltatásokat Ajánlattevő az eszközök árában kell, hogy érvényesítse. 4.) SZÁLLÍTÁSI FOLYAMATLEÍRÁS Kiszállítást megelőző tevékenységek: A Nyertes ajánlattevő az eszközökről a szállítást megelőzően technológiai leírást köteles biztosítani Educatio Nonprofit Kft. számára, amelyet jogosult a célcsoport számára közzétenni, azt honlapján megjelentetni, illetve hírlevél formájában megküldeni. Nyertes ajánlattevő az eszközöket a leszállítást megelőzően használatra elő kell készítse. Meg kell győződjön az eszközök üzemkész állapotáról, a mellékletben leírtak alapján az eszközöket installálni, beállítani, az előírt szoftvereket telepíteni szükséges. Ajánlatkérő eszköz nyilvántartó rendszerben (ENYIR) előre rögzíti, hogy mely intézmény, mely feladatellátási helye adott eszközcsomagból hány darabra jogosult. Eszközcsomagokon belül rögzítésre kerül az eszközcsomagba tartozó eszközök megnevezése tételenként. Ezáltal annyi sor kerül ENYIR-ben Ajánlatkérő által rögzítésre, ahány eszközre jogosult feladatellátási hely. Nyertes ajánlattevőnek ide eszközönként rögzíteni szükséges az eszköz típusát, gyártási idejét, garancia adatokat, eszköz értékét, az eszközt jól leíró főbb paramétereket. Nyertes ajánlattevő a fenti adatok mellett rögzíti eszközönként az egyes eszközök egyedi adatait: az eszköz gyári számát és a leltári számokat. Rögzítéskor alakul ki, hogy melyik eszköz melyik címre kerül kiszállításra. Hiányában vagy hibás rögzítés esetén nem tud lebonyolódni az átadás-átvétel adminisztrációja. Leltári azonosítószámot tartalmazó matricát nyertes ajánlattevő ENYIR-ből köteles nyomtatni és az ENYIR-ben történő összerendelésnek megfelelően a hardver eszközön elhelyezni. Nyertes ajánlattevő ajánlatkérőtől átvett minta alapján nyomtatott, kötelező EU-s arculati elemeket és a projektre történő hivatkozást tartalmazó matricát köteles eszközön elhelyezni. Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő képviselőjének lehetőséget kell biztosítson a szállítást megelőző tevékenységek végrehajtásának ellenőrzésére, akár a tevékenységek végrehajtásának folyamatában is. Nyertes ajánlattevő köteles a kiszállítást előkészítő tevékenységek ellátásának helyszínét megjelölni az ellenőrzés végrehajthatósága érdekében. Nyertes ajánlattevőnek ENYIR használatával jeleznie kell a feladatellátási hely átvételre jogosult személyénél (ENYIR tartalmazza az adatait) az átadás-átvétel időpontját a rendszer segítségével a jelölt személy címére küldött e-mailben. Ezt az ENYIR beállításai szerint csak akkor teheti meg, ha már a szállításhoz szükséges Ajánlattevőtől független előzetes tevékenységek teljesültek, így például az érintett feladatellátási helyre már szállításra kerültek a jelen beszerzés tárgyát nem képező projektorok és notebook-ok, melyek az interaktív felület használatát szolgálják. Az eszközök közötti további összefüggéseket az 1. sz. táblázat tartalmazza. Eszközök kiszállítása: Ajánlatkérő meghatalmazza a kiszállításban érintett intézmény/feladatellátási hely egy képviselőjét, hogy az átadás-átvétel során nevében eljárjon és a szükséges dokumentumokat aláírásával ellássa. A meghatalmazás ENYIR segítségével kerül rögzítésre. Szállítólevél mellett ENYIR-ből nyomtatott tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvet is alá kell írja mindkét fél. Az átadás-átvétel során ENYIR-ben tételenként/eszközönként jelölni szükséges megfelelőség esetén, így ellenőrizve az ott rögzített adatok (leltári szám, gyári szám, stb.) és az átadottak közötti összhangot, illetve az eszközök állapotát. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben csak a rendben talált és átvett eszközök fognak szerepelni. Eszközök üzembe helyezése: Ajánlattevőnek az üzembe helyezés során biztosítania kell a saját leszállított eszközök és a projekt keretében egyéb eljárásból beszerzett, a kiszállítási helyszínen már ott lévő, saját leszállított eszközökkel szerves egységet képező eszközök összehangolását, összekapcsolását (pl. interaktív tábla és tanári notebook). Ezen eszközökről az üzembe helyezés megkezdését megelőzően Ajánlatkérő részletes listát bocsát Ajánlattevő rendelkezésére eszközök típusának és gyári számának megjelölésével. Az eszközök közötti további összefüggéseket az 1. sz. táblázat tartalmazza. Az Ajánlattevő által kiszállított eszközök üzembe helyezése mellett helyszíni telepítést kell elvégezni a kiszállított eszközökhöz kapcsolódó szoftverekkel az alábbiak szerint: Eszköz megnevezés Eszköz becsült darabszám Becsült helyszín darabszám Helyszínen telepítésre kerülő alkalmazás megnevezése Számítógéplabor PC 64 4 SNI eszközök szoftverkörnyezete Tantermi notebook 96 6 SNI eszközök szoftverkörnyezete Tanári notebook 132 45 Interaktív tábla szoftver (csak a tantermi csomaghoz tartozó notebook-ok esetében); SNI eszközök szoftverkörnyezete Az Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a fenti, helyszíni telepítésre kerülő alkalmazásokat szerződéskötés után előzetesen bekérje és tömeges telepítés érdekében felhasználja. Ebben az esetben nem szükséges a helyszíni telepítés, csak a telepítés ellenőrzése, illetve véglegesítése. Az eszközök üzembe helyezéséhez az iskola folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja a szükséges, alább felsorolt feltételeket a szállító részére. Amennyiben az iskola a feltételeket a telepítésre kijelölt/elfogadott időszakban nem, vagy részlegesen tudja biztosítani, akkor az az időszak, amikor a feltételek nem voltak adottak, megrendelői késedelemnek számít, amely szállító teljesítési idejét a késedelemmel megegyező mértékben meghosszabbítja. • Iskola által biztosított meghatalmazással rendelkező, átvevő személy. • Szakmai döntési joggal rendelkező személy (pl: rendszergazda). • Az eszközök biztonságos felszerelés, elhelyezés felügyeletéhez szükséges kompetenciákkal rendelkező személy. • Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező személy. • A beüzemeléshez szükséges technikai paraméterek biztosítása, 220V áramellátás, internet kapcsolat, nyomtatási lehetőség, hálózati bekötés biztosítása (eszköztől függően). • Tárolásra alkalmas zárható helyiség a kivitelezés egész idejére, a kárveszély bekövetkezésének elkerülésére. Ameddig ENYIR-ből nem kerül a tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv kinyomtatásra, mindkét fél által aláírásra és 1 eredeti példányban a szállító levéllel együtt Ajánlatkérőnek átadásra, addig a teljesítést Ajánlatkérő meg nem történtnek tekinti. Az eszköz átvételével az eszközért viselt felelősség átszáll az átvevőre. Az eszközök átadás-átvételével lehetőség szerint egyidejűleg szükséges az eszközöket üzembe helyezni. A nyertes ajánlattevő által üzembe helyezés során elvégzendő feladatokat eszközönként tartalmazza a jelen specifikáció melléklete. Az átadás-átvételi nyilatkozat ellenjegyzésének feltétele minden érintett eszköz üzembe helyezése. Amennyiben az eszközök leszállítása és üzembe helyezése időben egymástól elválik, akkor külön üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítása, ellenjegyzése és megküldése szükséges a teljesítés elismertetéséhez. Nyertes ajánlattevő által biztosítandó, eszköz használattal kapcsolatos bemutató, tájékoztató: Az eszközhasználattal kapcsolatos bemutatót, tájékoztatót az alábbi eszközök esetében, az alábbi tematika alapján szükséges megtartani az eszközök szállítása és üzembe helyezése során: Szállító által végzendő feladat bemutató-tájékoztató során: • kapcsolódó eszközök, kezelőszerveinek és csatlakoztatásának bemutatása • eszközök elindításának/bekapcsolásának bemutatása • elindítást követően szükséges kalibráció elvégzésének bemutatása • alapvető funkciók bemutatása • telepített szoftverek elindítása (releváns esetben) • garancia ismertetése • eszközök tisztításának, tartós megőrzéshez szükséges használati módjának, karbantartásának bemutatása Az eszköz használattal kapcsolatos bemutató fenti tematika szerinti elvégzése a teljesítés igazolás kiállításának feltétele, amelyet az átadás-átvétel során az Átvevő az üzembe helyezési jegyzőkönyvben igazol. 5) GARANCIÁLIS TEENDŐK Garanciális javítási igény bejelentése intézmény/feladatellátási hely kötelezettsége ENYIR-en keresztül. A bejelentés e-mailen keresztül nyertes ajánlattevőhöz vagy az általa megjelölt kapcsolattartóhoz érkezik. Garanciális javítás elvégzése során a nyertes ajánlattevő feladata ENYIR-ben a státuszolási kötelezettség eszközönként, hogy a folyamat hol tart, az eszköz hol lelhető fel. Ajánlatkérő a rendszeren keresztül a folyamatot nyomon követi, szükség esetén beleavatkozik. Pl. garanciális javításra rendelkezésre álló határidőn belül a javítás nem történik meg. Javított eszközt az intézmény nem akarja átvenni. stb. 6.) NYILVÁNTARTÓ RENDSZER FUNKCIÓK, SZÁLLÍTÓI TEENDŐK Felhasználó felület: WEB-es, megfelelő titkosítási eljárással támogatva ezzel biztosítva a könnyű bárhonnan történő hozzáférhetőséget. A szállítói felhasználóknak az egyes szállítói erőforrásokhoz van joga. Egy szállítón belül több felhasználó is kaphat jogosultságot. A szállítói felhasználók között (egy szállítón belül) nincs jogosultságbeli megkülönböztetés. Minden szállítói felhasználó a saját szállító azonosítójához kap jogot és kizárólag a saját erőforrásaihoz, eszközeihez fér hozzá a rendszerben. A szállítói felület funkciói: • Eszközök rögzítése • Export/import funkciók az eszközök feltöltésére • Eszközökhöz leltári szám nyomtatása • Intézményekkel való kapcsolattartás az egyes kiszállítási időpontok egyeztetése miatt • Átadási-átvételi jegyzőkönyv nyomtatása • Üzembe helyezési jegyzőkönyv nyomtatása • Intézményekkel való kapcsolattartás a hibabejelentésekkel kapcsolatban A feladatokból adódó szükségszerűségből személyes adatok juthatnak nyertes ajánlattevő, illetve az általa igénybe vett közreműködők tudomására. Ajánlattevő a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, illetve felhasználására a teljesítés megvalósítását meghaladóan nem jogosult. Köteles biztosítani azt, hogy sem alkalmazottai, sem a feladatok teljesítéséhez igénybevett közreműködők nem használják fel a teljesítés szerinti feladatok során megismert személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra. 7) EGYÉB KÖVETELMÉNY KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 kiemelt projekt pályázati feltételként vállalta a környezetvédelmi szempontok érvényesítését beszerzései keretében - előírja, hogy a szerződés teljesítése során az Ajánlattevő köteles a természeti erőforrások megőrzését biztosítani. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a környezetvédelmi szempontok érvényesítéséhez, és vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a fenti szempont maximális figyelembevételével jár el. Az érvényes ajánlat feltétele, hogy az ajánlattevő rendelkezzen legalább egy, a munkavégzéshez szükséges energiatakarékos eszközzel, vagy világítással, vagy egyéb, a természeti erőforrások megőrzését célzó eszközzel és ezekről nyilatkozatot tegyen ajánlatkérő részére, az alábbiak szerint. Legalább egy megjelölt eszköz nélkül az ajánlatot érvénytelennek kell minősíteni. ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUNKATÁRS, FELELŐS ALKALMAZÁSÁNAK VÁLLALÁSA Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 kiemelt projekt pályázati feltételként vállalta a közbeszerzésben beszerzett összes beszállítótól esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását/esélyegyenlőségi szakértelem biztosítását elvárja beszerzései keretében - előírja, hogy a szerződés teljesítése során az Ajánlattevő köteles az esélyegyenlőségi szakértelem meglétét biztosítani. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítéséhez, és vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a fenti szempont maximális figyelembevételével jár el. Az Ajánlatkérő a közbeszerzésben beszerzett beszállítóktól esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását/esélyegyenlőségi szakértelem biztosítását érvényességi feltételként elvárja, e feltétel teljesítése nélkül az ajánlatot érvénytelennek kell minősíteni.
A projekt célcsoportjaként meghatározott konvergencia régióban található feladatellátási helyek. Maximum 50 különböző feladatellátási hely. Az előzetes listát az ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja, de a végleges feladatellátási helyek tételes listáját az Ajánlatkérő a szerződéskötés során adja át. Aszód Budapest Gyömrő Jászkarajenő Kiskunlacháza Nagykőrös Szentmártonkáta Táborfalva Vác Veresegyház Cegléd Domony Dömsöd Dunavarsány Érd Gyál Zsámbok
3
EURO ONE Számítástechnikai Zrt (név) 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52 (cím) HU (székhely szerinti ország) Delta Systems Kft. (név) 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53 (cím) HU (székhely szerinti ország)
Delta Systems Kft.
21761256
22861720
2015/11/13
2015/133
Nyílt
2015.11.20.
21018/2015
33191000-5;33191100-6
Pécsi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ részére központi sterilizáló nyomkövető rendszer beszerzése II.
Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés Szerződés tárgya: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ részére központi sterilizáló nyomkövető rendszer beszerzése
Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas Klinika (7624 Pécs, Ifjúság útja 13. és Honvéd u. 7. Hrsz.: 3206), valamint a PTE Gazdasági Főigazgatóság 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
3
Hoge Orvosi Műszer Kft. (név) (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.) (cím) HU (székhely szerinti ország) Premier G. Med Onko Kft. (név) (1026 Budapest, Hidász u. 1.) (cím) HU (székhely szerinti ország) Steelco Hungary Kft. (név) (1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.) (cím) HU (székhely szerinti ország)
Hoge Orvosi Műszer Kft.
59321000
22825000
2015/08/31
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6723 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/127
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.06.
23085/2015
33124120-2
XIII.ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft
Adásvételi szerződés keretében gyárilag új ultrahang diagnosztikai készülékek szállítása.
Adásvételi szerződés keretében gyárilag új ultrahang diagnosztikai készülékek szállítása. A teljesítés magában foglalja, a gyárilag új készülék(ek) leszállítását, üzembe helyezését, 5 napos próbaüzem megtartását, valamint készülékenként a kezelő személyzet (legalább 2 fő orvos és 2 fő asszisztens) 5 napon keresztül tartó betanítását. A képzést, készülékenként 2 fő orvos és 2 fő asszisztens részére, 5 napon át, a próbaüzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani. 1. rész - Középkategóriás Color-Doppler ultrahang-diagnosztikai készülék általános radiológiai és urológiai vizsgálatokhoz - 1 db 2. rész - Hordozható Color-Doppler ultrahang-diagnosztikai készülék hasi és nyaki vizsgálatokhoz 1 db 3. rész - Ultrahang pachyméter szemészeti vizsgálatokhoz - 1 db
XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft 1139 Budapest, Szegedi út 17.
3
Gral Medical Kft. (név) 1022 Budapest, Bég u. 3-5. (cím) HU (székhely szerinti ország) Bluemed Kft. (név) 2091 Etyek, Liliom köz. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) Hitachi Medical Systems Kft. (név) 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Gral Medical Kft.;Ultragel Hungary 2000 Kft.;Argus Optik Kft.
18146000
2015/10/19
2015/126
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.05.
21514/2015
33124120-2
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
1 db szélessávú hasi convex ultrahang vizsgálófej beszerzése
1 db szélessávú hasi convex ultrahang vizsgálófej beszerzése
Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 1083 Budapest, Balassa u. 6.
1
BLUEMED Kft. (név) 2091 Etyek, Liliom köz 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
BLUEMED Kft.
2230000
2015/10/19
2015/111
Nyílt
2015.09.30.
19135/2015
33156000-8;33124130-5
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B-12-2012-0001 pályázat keretében II. (új eljárás)”
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B-12-2012-0001 pályázat keretében II. (új eljárás)" Speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése és eljuttatása a célcsoport Intézményfenntartójához (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megadott helyszínre, melynek pontos címét az Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidejűleg az Ajánlattevő számára átadja (Budapest)). Mennyisége: Magyarországi felhasználásra alkalmas adaptált: 1. rész: • pszichológiai állapotfelmérő eszköz, (Universal Nonverbal Intelligence Test™ (UNIT™)) Univerzális Nem-verbális Intelligencia Teszttel, vagy a szakmai tartalom, funkcionalitás és minőség alapján ezzel egyenértékű pszichológiai állapotfelmérő eszköz biztosítása; mennyiség: 30 db tesztkészlet 2. rész: • pedagógiai állapotfelmérő eszköz (Child Behavior Checklist (CBCL), Gyermekviselkedés Kérdőív)), vagy a szakmai tartalom, funkcionalitás és minőség alapján ezzel egyenértékű pedagógiai állapotfelmérő eszköz biztosítása, mennyiség: 50 db tesztkészlet A részletes műszaki specifikációt és az ellátandó feladatokat az ajánlati dokumentáció és mellékletei tartalmazzák. Ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációval minden szempontból egyenértékű eszközöket is elfogad a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megadott helyszín, melynek pontos címét az Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidejűleg az Ajánlattevő számára átadja (Budapest)
1
OS Hungary Tesztfejlesztő Kft. és CORRECT Kutatási, Szervezési és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők (név) 1142 Budapest, Laky Adolf u. 59. II./6., 6726 Szeged, Bérkert u. 35. fszt. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
OS Hungary Tesztfejlesztő Kft. és CORRECT Kutatási, Szervezési és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők;OS Hungary Tesztfejlesztő Kft. és CORRECT Kutatási, Szervezési és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
6480315
10950000
2015/09/23
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15612 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/103
Nyílt
2015.09.11.
16732/2015
33156000-8;33124130-5
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B­12­2012­0001 pályázat keretében I.”
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B­12­2012­0001 pályázat keretében I.”
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megadott helyszín, melynek pontos címét az Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidejűleg az Ajánlattevő számára átadja (Budapest)
1
OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. (név) 1142 Budapest, Laky Adolf u. 59. II./6 (cím) HU (székhely szerinti ország)
OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.
18062991
16890000
2015/08/25
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9609 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/97
Nyílt
2015.08.28.
16053/2015
33124130-5;33156000-8
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B-12-2012-0001 pályázat keretében II.”
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B­12­2012­0001 pályázat keretében II.”
Budapest
1
OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. (név) 1142 Budapest, Laky Adolf u. 59. II./6 (cím) HU (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11381 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/89
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.07.
14627/2015
18100000-0;33199000-1;39500000-7;18143000-3;18200000-1;18800000-7
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(SG-864) munkaruházat, lábbelik, orvosi ruházat, ágytextíliák és különféle egyéb textíliák beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város helyben központosított közbeszerzési rendszerének hatálya alá tartozó intézmények részére
munkaruházat, lábbelik, orvosi ruházat, ágytextíliák és különféle egyéb textíliák beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város helyben központosított közbeszerzési rendszerének hatálya alá tartozó intézmények részére A keretszerződésben részes intézmények rendelkezésére álló összesített bruttó keretösszeg 16 163 034 Ft. A keretszerződésben részes intézmények a specifikációban meghatározott termékekből saját keretösszegeik erejéig rendelhetnek igényeiknek megfelelő összetételben, ezért az ajánlatkérő a beszerzés mennyiségét a fenti keretösszeggel határozza meg. Az ajánlatkérő a fenti keretösszegtől a szerződés teljesítése során -30%-kal eltérhet.
Kecskemét Megyei Jogú Város helyben központosított közbeszerzési rendszerének hatálya alá tartozó intézmények, valamint ezek tagintézményei székhelyei, telephelyei
1
WETEX Kft. (név) 1054 Budapest, Akadémia utca 16. fszt. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország)
WETEX Kft.
12726798
2015/07/21
2015/88
Nyílt
2015.08.05.
14395/2015
33111000-1;48180000-3;33111800-9;33111300-4
Paksi Gyógyászati Központ
Paksi Gyógyászati Központ röntgen készülékeinek direkt digitalizálása
Tárgya: Paksi Gyógyászati Központ röntgen készülékeinek direkt digitalizálása, szállítási szerződés keretében Mennyisége: PACS Szoftver műszaki paraméterek: • Munkalisták fogadása a HIS rendszer felől és továbbítása a képalkotó modalitások irányába • A modalitások felől érkező képek tárolása • A PACS archívum transzparens módon bővíthető • A szoftveren belül szöveges leletezési lehetőség • A HIS rendszer felé a szöveges leletek visszaküldése (amennyiben a leletezés a PACS rendszerben történik) • A páciens korábbi vizsgálatainak képeihez leletezés közben legyen hozzáférési lehetőség • Képek nyomtatási lehetősége DICOM filmnyomtatóra, a filmméret és beosztás definiálásával • Könnyen használható, magyar nyelvű grafikus kezelői felület • A betegek számára a leletek CD/DVD/PenDrive-on történő kiadása. Az adathordozó tartalmazzon automatikusan elinduló képmegtekintő alkalmazást • Többmonitoros leletezés támogatása • Prefetching funkció a gyorsaság érdekében • DICOM funkciók: DICOM Storage SCP/SCU, DICOM Modality Worklist SCP/ SCU, DICOM Print SCU, DICOM Query/ Retrieve SCP/SCU, DICOM Storage Commitment SCP, DICOM Modality Performed Procedure Step SCP • Processzálási funkciók: • Ablakozás • Inverz kép megjelenítése • Gamma korrekció • Kicsinyítés/ nagyítás • Forgatás, tükrözés • Távolság-, terület- és szögmérés • Mozgókép (cine) üzemmód • Pixel denzitás megjelenítése • Grafika és szövegrögzítés a képre • Tetszőleges kézzel rajzolt alakzat elhelyezése (ROI) • A gyorsaság érdekében előnézeti képek támogatása • Páciens CD/DVD import lehetősége • W/L preset CT felvételekhez • Az intézményben készült mellkasröntgen felvételek számítógépes kiértékelésének támogatása, mellkas-diagnosztikai CAD rendszerrel • Megtekintő szoftver • leletező szoftverrel azonos felület • korlátlan számú license • Migrálás • A meglévő AGFA PACS rendszerből a képek és páciens adatok migrálása • A meglévő szerverekre és leletező munkaállomásokra PACS rendszer telepítése Meglevő Philips Duo Diagnost átvilágító + felvételi munkahelyhez 1 dbDR flatpanel illesztése 1 db kivehető, wireless mobil FD detektor a Duo Diagnost szerkezetbe Műszaki paraméter, jellemző • Szabványos 43x43 cm-es kazetta méretű • Beépített szuperkapacitással, áramellátás nem cserélhető • Minimum 170 db felvétel készíthető egy töltéssel • Pixel mérete maximum 180 µm • Leejtésre a panel konstrukciójánál fogva különösen ellenálló legyen • Maximum 4 kg legyen a detektor súlya. • Scintillátor típusa CsI (cesium iodide) Detektor vezérlő és képfeldolgozó egység (1 db) • Képtárolási kapacitás 2000x2000 mátrixban • minimum 1000 kép • DICOM funkciók: minimum WLM, Send, Print • A detektorfunkciók vezérlésére, munkalista kezelésére és a képek megtekintésére minimum 17”-os érintő képernyős vezérlőfelület (TFT monitor) • Lehetséges a rácsvonalak elektronikus kiküszöbölése • Post processing funkciói: • minimum ablakozás, nagyítás, elforgatás, feliratozás, élkiemelés • Alapárban fejlett képprocesszálási eljárások • Érintőképernyőről vezérelt minden funkció • Magyar nyelvű képernyőfeliratok, magyar ékezetes karakterek kezelése • A munkahely vezérlő program és a detektor gyártója legyen azonos, azaz legyen gyári munkahely-vezérlő program Gyorstöltő (1 db) • A töltő legyen alkalmas a belehelyezett detektor beregisztrálására, valamint töltésére és gyorstöltésére, • Töltés a töltőbe behelyezett, kimerült akkumulátor esetén maximum fél óra, kábelen keresztül maximum egy óra • Gyorstöltés 5 perc alatt minimum 5 felvételnyi energiára Illesztés meglevő Philips Optimus generátorhoz, és a munkahely buckyjaihoz Egyéb elvárások • Garancia az akkumulátorra minimum 5 év • Garancia a detektorra minimum 2 év • ISO minősítéssel rendelkező magyarországi szervizháttér megléte, • a kezelőszemélyzet betanítása, • a szoftver frissítés jótállás idő alatti térítésmentes biztosítás • a jótállási idő alatt a garanciális javítások elvégzése. 24 órás rendelkezésre állási idő és a hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított 8 órán belül a készülékre vonatkozóan kötelező! 5 kieső munkanap esetén cserekészülék biztosítása a kihelyezett készülékre vonatkozóan! Kizárólag új, használatban még nem lévő berendezések, termékek leszállítására kerülhet sor! Meglevő Philips felvételi munkahelyhez 2 db DR flatpanel illesztése 1 db kivehető, wireless mobil FD detektor az asztalba • Szabványos 43x43 cm-es kazetta méretű • Beépített szuperkapacitással, áramellátás nem cserélhető • Minimum 170 db felvétel készíthető egy töltéssel • Pixel mérete maximum 180 µm • Leejtésre a panel konstrukciójánál fogva különösen ellenálló legyen • Maximum 4 kg legyen a detektor súlya. • Scintillátor típusa CsI (cesium iodide) 1 db kivehető, wireless mobil FD detektor a fali bucky állványba • Szabványos 43x43 cm-es kazetta méretű • Beépített szuperkapacitással, áramellátás nem cserélhető • Minimum 170 db felvétel készíthető egy töltéssel • Pixel mérete maximum 180 µm • Leejtésre a panel konstrukciójánál fogva különösen ellenálló legyen • Maximum 4 kg legyen a detektor súlya. • Scintillátor típusa CsI (cesium iodide) Detektor vezérlő és képfeldolgozó egység (1 db) • Képtárolási kapacitás 2000x2000 mátrixban • minimum 1000 kép • DICOM funkciók: minimum WLM, Send, Print • A detektorfunkciók vezérlésére, munkalista kezelésére és a képek megtekintésére minimum 17”-os érintő képernyős vezérlőfelület (TFT monitor) • Lehetséges a rácsvonalak elektronikus kiküszöbölése • Post processing funkciói: • minimum ablakozás, nagyítás, elforgatás, feliratozás, élkiemelés • Alapárban fejlett képprocesszálási eljárások • Érintőképernyőről vezérelt minden funkció • Magyar nyelvű képernyőfeliratok, magyar ékezetes karakterek kezelése • A munkahely vezérlő program és a detektor gyártója legyen azonos, azaz legyen gyári munkahely-vezérlő program Gyorstöltő (1 db) • A töltő legyen alkalmas a belehelyezett detektor beregisztrálására, valamint töltésére és gyorstöltésére, • A töltő legyen alkalmas egy további detektor töltésére kábelen keresztül. A kábel a fali állvány buckyjában levő detektort töltse állandóan • Töltés a töltőbe behelyezett, kimerült akkumulátor esetén maximum fél óra, kábelen keresztül maximum egy óra • Gyorstöltés 5 perc alatt minimum 5 felvételnyi energiára Illesztés meglevő Philips Optimus generátorhoz, és a munkahely buckyjaihoz Egyéb elvárások • Garancia az akkumulátorra minimum 5 év • Garancia a detektorra minimum 2 év • ISO minősítéssel rendelkező magyarországi szervizháttér megléte, • a kezelőszemélyzet betanítása, • a szoftver frissítés jótállás idő alatti térítésmentes biztosítása • a jótállási idő alatt a garanciális javítások elvégzése. 24 órás rendelkezésre állási idő és a hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított 8 órán belül a készülékre vonatkozóan kötelező! 5 kieső munkanap esetén cserekészülék biztosítása a kihelyezett készülékre vonatkozóan! Kizárólag új, használatban még nem lévő berendezések, termékek leszállítására kerülhet sor!
Paks, Táncsics Mihály u. 13.
1
Innomed Medical Zrt. (név) 1146 Budapest, Szabó József u. 12. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Innomed Medical Zrt.
50000000
49000000
2015/07/17
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8729 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14485/2015
33000000-0;33191000-5
Komlói Egészségcentrum
Műtéti és sebészeti izoláló anyagok beszerzése a Komlói Egészségcentrum részére
Közbeszerzés tárgya: Műtéti és sebészeti izoláló anyagok beszerzése a Komlói Egészségcentrum részére Közbeszerzés főbb mennyisége/év: 156 db. Általános szett, 28 db. Laparoszkópos szett, 5 db. Slicclepedő szett, 304 db. Végtag szett, 1308 db. Operációs kabát, 88 db. Kéz- és lábizoláló lepedő, 40 db. Lepedő steril, 94 db. Ragasztós szélű lepedő steril, 272 db. lyukas lepedő steril, 102 db. Asztalizoláló, 160 db. Műszerasztal huzat, 22 db. Végtagzsák, 200 db. Operációs ragasztó, 440 db. Kamera izoláló, 45 db. Zsilipruha.
7300 Komló, Majális tér 1. (HU)
1
Mölnlycke Health Care Kft. (név) 1134 Budapest, Dévai u. 26-28 (cím) HU (székhely szerinti ország)
Mölnlycke Health Care Kft.
10700000
9410130
2015/07/24
2015/77
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.07.10.
11649/2015
33141623-3;33191000-5;33191100-6
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
„Elsősegélynyújtás oktatásához szükséges szemléltető eszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projekt keretében
„Elsősegélynyújtás oktatásához szükséges szemléltető eszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projekt keretében” Teljes mennyiség: Specifikáció (Méret, anyag, típus, egyéb jellemző) Mennyiségi egység Mennyiség Mennyiség összesen (db) Iskolai elsősegély táska táborozáshoz, kiránduláshoz, egészségnaphoz db/iskola 1 288 Láthatósági mellény db/iskola 15 4 320 Elsősegély dobozok, tartalmazzon: Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5m): 4 db Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db Steril mull lap (6 cm x 6 cm / 100 lap): 2 db Egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 cm x 5 m): 4 db Steril mull-lap (50cm x 80cm): 3 db Kéztisztító lap: 4 db Fólia kesztyű: 1 pár Háromszögletű kendő (100 cm x 100 cm x 141 cm): 2 db Biztosítótű 40 mm: 4 db Ragtapasz (1.25 cm x 5 m): 1 tekercs Olló (11-150mm-es, MSZ 2160): 1 db Fertőtlenítő povidon joddal impregnált párna: 6db Sebtapasz vágható (6cm x 10cm): 2db Higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db Rekeszes polietilén tasak (60 cm x 28 cm): 1 db Gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk: 1 db Elsősegélynyújtás képekben: 1 db Tartalomjegyzék: 1 db db/iskola 1 288 Sebfertőtlenítő, eszközfertőtlenítő antivirális, antibacteriális, antifungicid db/iskola 1 288 Seb imitációs eszköz Többször felhasználható sérülések, feltölthető kiegészítők, melyek lehetővé teszik a sebellátás különböző technikáinak gyakorlását. A készlet tartalmazzon: összetett sípcsonttörés szimulálásához alkalmas eszközöket, (pl.: folyadék tartállyal, ballonnal), „alvadt” szintetikus vért, művér készítéséhez szükséges anyagokat, felragasztható és újra felhasználható szakított sebet és nyílt törést imitáló segédletet, ,waxot, színes zsírt (fehér, kék, barna és vörös) a maszkoláshoz, ragasztó anyagot, pumpás permetező flakont. db/2 megye 1 9 AMBU-Baba Újraélesztés oktatására szolgáló torzó, higiénikus, cserélhető arccal db/2 megye 1 9 A félrenyelt falat eltávolításásnak helyes technikáját megtanításához használt oktatási segédeszköz (Heimlich-mellény) db/megye 1 18 "Részeg" szemüveg műanyag, 4 elemből álló újrahasználható eszköz db/megye 1 18
Magyarország területén 18 helyszín, a dokumentációban részletezettek szerint.
1
Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1126 Budapest Ugocsa u. 5. fszt. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
13095000
9384660
2015/06/23
2015/76
2015.07.08.
11127/2015
33192000-2;33192100-3;33192120-9;33192160-1;33192200-4;33192210-7;33182100-0;33124100-6;33123200-0
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére eszközök beszerzése az ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 pályázati konstrukció keretében.
Adásvételi szerződés keretében a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére eszközök beszerzése az ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 pályázati konstrukció keretében: Megnevezés Darabszám Vizsgáló ágy 2 Beteg fellépőlépcső vizsgáló ágyhoz 2 Vizsgálóba szék 2 Vizsgálóba asztal 2 Műszerszekrény (kórlap, ápolási eszközök tárolására) 2 Számítógép asztal 2 Műszerasztal 2 Zárható gyógyszerszekrény 2 Zárható kábítószer szekrény 1 Gyógyszer tárolására alkalmas hűtőszekrény 1 Emelhető fejvégű, gördíthető ágy 38 Decu STAR II.antidekubitor matrac 2 Matrac szivacs 15cm 38 Éjjeliszekrény betegetető tálcával 38 Karosszék 2ágyanként/1 20 Infúziós állvány,müanyag, gördíthető 20 Kórtermenként 1/ asztal 10 Betegruha tároló szekrény 38 Betegszék fürdetős, gördíthető 4 Fürdető kocsi 2 Fekvőbeteg tolókocsi "Belga" 2 Betegtolókocsi 4 Előkészítő kocsi (ápolási műveletekhez) 1 Gyógyszerosztó kocsi, fakkos 1 Ágyazó kocsi 1 Ágytál műanyag 15 Ágytálmosó berendezés 1 Ergospirometriás laboratórium 1 Defibrillátor 1 EKG felvevõ: 1 Plethysmograph 1 Hordozható EKG 1 Futószalag ergométer 1 Kerékpár ergométer 1 Légzésfunkciós készülék 1
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc, Csabai kapu 9-11.
1
ULTRAGEL Hungary 2000 Kft. (név) 1023 Budapest, Bécsi út 4. (cím) HU (székhely szerinti ország)
ULTRAGEL Hungary 2000 Kft.
58000000
57972900
2015/06/16
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6063 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/74
Nyílt
2015.07.03.
11602/2015
33100000-1;33195000-3;38950000-9;33124100-6
Szegedi Tudományegyetem
Adásvételi szerződés betegőrző monitorok, digitális PCR rendszer és urodynámias készülék beszerzésére.
Adásvételi szerződés betegőrző monitorok, digitális PCR rendszer és urodynámias készülék beszerzésére. 1. részajánlati kör: 2 db betegőrző monitor 2. részajánlati kör: 1 db digitális PCR rendszer 3. részajánlati kör: 1 db urodynámias készülék
1. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet (Szívsebészet) 6725 Szeged, Semmelweis u. 8. 2. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4. 3. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
4
Aladdin Medical Kft. (név) 9700 Szombathely, Paragvári u. 15. (cím) HU (székhely szerinti ország) AMIK Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 166. Fsz. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Anamed Kft. (név) 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. (cím) HU (székhely szerinti ország) Medexpert Kft. (név) 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Aladdin Medical Kft.;Biotest Hungaria Kft.;
20815000
2015/06/25
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4833 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/54
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.05.13.
7690/2015
33124100-6
MOHÁCSI Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
adásvételi szerződés
A beszerzés célja, hogy az Ajánlatkérő által elnyert ED-14-1-2014-0003 azonosító számon beadott K+F projekthez kapcsolódó és a Dokumentációban megjelölt „Antropometriai méréseken és szomatoinfra diagnosztikán alapuló sportegészségügyi megelőzési és terápiás rendszerek kifejlesztéséhez” szükséges szomatoinfra diagnosztikai képalkotó és dinamikus képalkotó eszköz és a hozzá kapcsolódó szoftver licencek 2 évre beszerzésre kerüljön jelen eljárás során a Dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint. - A berendezés képes kell legyen két funkcionális anatómiai képalkotó rendszert biztosítani A-B megjelöléssel, egyedi tervezés alapján. - A berendezésnek képesnek kell lennie robotkaros mozgatásra és dinamikus képalkotásra. - A berendezésnek rendelkeznie kell CE jellel. - Elvárás a megfelelő felbontóképesség és a humán sávszélességi érzékenység. - Mind az „A” mind a „B” rendszer képes kell legyen archivált képek utófeldolgozhatóságára, ami pácienshez rendelt kell legyen. - „A” rendszer: nagysebességű humán radiációt leképező dinamikus fiziológiai képalkotó rendszer, mely nem morfológiai, hanem dinamikus fiziológiai, metabolizmus somatoinfra tipizálásra alkalmazható rendszer kell legyen. - „B” rendszer, független egység kifejezetten dinamikus teljes testre is kiterjeszthető mozgáselemző rendszer, mely elsősorban a mozgás közben történő anyagcsere (metabolikus) folyamatokat elemzi valós időben. A dinamikus felvételezés archiválható kell legyen. Az SI Q detektor jelfeldolgozó érzékenysége analitikus mozgáselemzésre kell használható legyen. Képesnek kell lennie dinamikus mozgáselemzésre speciális spektrometriális elemzés útján. A rendszer elemei: Külső szabadon állítható krán rendszerű detektor állvány és fej, mely összeköttetésben áll egy 1 monitoros kifejezetten dinamikus felvételezésre alkalmazható informatikai egységgel, amely tartalmazza a QSD szoftver csomagot. A beszerzendő eszköz műszaki paraméterei: Technikai leírás: - Humán IR Q rendszerű detektor, mely robottechnikával vezérelten monitorozza az emberi testet és non-invazív módon képezi le a humán radiációt. A detektált infravörös fotonokat egy szomatoinfra adattároló és megjelenítő célszoftver biztosítja. A felfogott jeleket, valós időben és utólagosan is térspektroszkópiás adatfeldolgozással kell elemezni. A detektor teljes vezérlését a célszoftver és a célra fejlesztett informatikai egység végzi. A kezelése 5 monitoros rendszert kell képezzen. A robotvezérlés önálló egységet kell képezzen, előre és bármikor új programokkal bővíthetőnek kell lennie. Opcióként a dinamikus felvételezés külön kivetítésre kell kerüljön. Szállítási határidő: a szerződés aláírásától számított 30 napon belül történjen meg, azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A beszerzés tárgyát képezi a berendezés beüzemelése és betanítása is. Továbbá a 2 év alatt elvárt a nyertes ajánlattevőtől a finomhangolások és szükséges korrekciók fejlesztési szakmai támogatása. További részleteket és a pontos specifikációt a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
8000 Székesfehérvár, Béla út 35.
1
Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület (név) 1111 Budapest, Bertalan utca 24. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület
20000000
20000000
2015/02/01
2015/26
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.03.04.
2810/2015
33124120-2
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
1 db ultrahang diagnosztikai készülék
1 db ultrahang diagnosztikai készülék 1db Konvex vizsgálófej nagy gyermekek hasi kismedencei vizsgálatára 1 db Mikrokonvex vizsgálófej kis gyermekek, csecsemők hasi, kismedencei és agyi vizsgálatára 1 db Lineáris vizsgálófej lágyrész és csípő vizsgálatokra 1 db Phased-array szektor vizsgálófej nagy gyermekek kardiológiai vizsgálatára 1 db Phased-array szektor vizsgálófej kis gyermekek, csecsemők kardiológiai vizsgálatára
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
1
MED-EN TRADE Kft. (név) 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u.63. (cím) HU (székhely szerinti ország)
MED-EN TRADE Kft.
11811020
11770000
2015/02/16
2015/11
Nyílt
2015.01.28.
1208/2015
38900000-4;33124130-5;33100000-1;37400000-2
Szegedi Tudományegyetem
Adásvételi szerződés szenzorrögzítő mellények és ergo-spirometriás maszkok beszerzésére.
Adásvételi szerződés szenzorrögzítő mellények és ergo-spirometriás maszkok beszerzésére. 30 db szenzorrögzítő mellény 30 db ergospirometriás maszk Az eszközöknek kompatibilisnek kell lennie az Intézetnél meglévő BSE-03 Telemetriás kardiális és spirometriás mérő és kiértékelő rendszerhez. Az eljárásban csak új eszközök ajánlhatók.
Szegedi Tudományegyetem JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet 6725 Szeged, Hattyas sor 10.
0
(név) (cím) (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26505 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---

Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2015/141
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.12.09.
25542/2015
33111800-9
Szent Margit Kórház
„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című projekthez kapcsolódóan a Szent Margit Kórházrészére Digitális mobil röntgen berendezés, teljes körű installációval beszerzése adásvételi szerződés keretében”
Adásvételi szerződés keretében radiológiai berendezések beszerzése a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú konstrukció keretében az alábbiak szerint: 1 db Digitális mobil röntgen berendezés, teljes körű installációval A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszköz beszerelését és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését a Dokumentációban foglaltak szerint, illetve a termékek használatának betanítását a felhasználó személyzet számára. A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az üzembehelyezési / próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően az EV mérési jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM). A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a meglévő berendezések szakszerű leszerelése és a vonatkozó jogszabályok szerinti megsemmisítése.
1032 Budapest, Bécsi út 132.
3
Innomed medical Zrt. (név) Budapest, Szabó József u. 12, 1146 (cím) HU (székhely szerinti ország) KIMED LINE Kft. (név) 1054 Budapest, Tüköry utca 5. IV. em. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország) Medicor Diagnosztika Kft. (név) 1097 Budapest, Illatos út 9. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Innomed medical Zrt.
21820000
21820000
2015/11/18
2015/138
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.12.02.
24703/2015
30200000-1;30214000-2;30234000-8;30213100-6;48820000-2;48000000-8;72000000-5;33124130-5
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„Tantermi IKT hardver eszközök KMOP célcsoport részére”
- tárgya: árubeszerzés; „Tantermi IKT hardver eszközök KMOP célcsoport részére” - mennyisége: Az ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét olyan módon közli, hogy megadja a legalacsonyabb értéket és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét a következők szerint: Adásvételi keretszerződés nettó 15.271.057-,Ft+ ÁFA keretösszeg + 50%-os eltérés erejéig. FELADATSPECIFIKÁCIÓ 1) BEVEZETŐ A köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága a korábbi nagymértékű fejlesztések ellenére nem éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében ezért elengedhetetlen a közoktatás, illetve a köznevelési intézmények modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése. Alapvető cél a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése és az ismeretek átadása érdekében - a köznevelés minden szintjén - a szükséges infokommunikációs (IKT) infrastrukturális feltételek megteremtése, figyelembe véve a köznevelési intézmények eddigi tapasztalatait és igényeit, illetve a sajátos nevelési igényű és nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is. Az Új Széchenyi Terv keretében a 2013/2014. tanévben lehetőség nyílik az iskolai informatikai infrastruktúra korszerűsítésére, bővítésére a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 kiemelt projekt (továbbiakban Projekt) keretében, amely a digitális leszakadás megállításában és a fenti alapvető célok elérése érdekében avatkozik be a köznevelési informatikai infrastruktúra fejlesztésébe. A kiemelt projekt megvalósítója az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban Educatio vagy Projektgazda). a) A Projekt célcsoportjai A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 7.§ (1) alapul véve a) Az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő általános iskolai, b) gimnáziumi, c) szakközépiskolai, d) szakiskolai, e) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény, valamint a f) kollégium, többcélú intézményként. b) A Projekt ütemezése, főbb állomásai A Projekt az alábbi ütemezés szerint zajlik: A sikeres beavatkozás a helyzetfelméréssel és a problémák azonosításával kezdődik. A projektfolyamat első - a köznevelési intézmények számára is érezhető - lépése az intézmények általános informatikai állapotfelmérése volt, amelynek célja egyrészt az intézmények informatikai eszközökkel és szoftverekkel kapcsolatos igényeinek feltárása, másrészt az intézményben rendelkezésre álló informatikai infrastruktúrával kapcsolatos korábbi adatszolgáltatások frissítése volt. Az egyes intézmények feladatellátási helyei külön-külön töltötték ki a kérdőívet a saját adataikkal kapcsolatban. Jelen beszerzés célja, hogy lefektesse azon jogi és szakmai alapokat, amelyek mentén az intézményenkénti konkrét eszközigényre vonatkozó döntést követő folyamat, a hardver eszközök beszerzése, szállítása, helyszíni beszerelése, a velük kapcsolatos eszköz használati bemutató és az adminisztráció sikeresen lezárulhasson. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fent nevesített projekten kívül más forrás terhére is kössön egyedi szerződést a keretmegállapodáson belül. 2) FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE A jelen beszerzés keretében használt fogalmak tisztázása elengedhetetlen ahhoz, hogy a résztvevő Felek (Ajánlatkérő és Ajánlattevő) azonos fogalomkészletet használjanak. A beszerzendő IKT eszközök egy haszonkölcsön szerződés keretében kerülnek az intézményekbe. A haszonkölcsön szerződés és a jelen beszerzés fogalomhasználata azonos. A haszonkölcsön szerződésben tisztázott fogalmak: Intézmény (köznevelési intézmény): Azon köznevelési intézmények, amelyek a Projekt keretében, haszonkölcsön szerződéses jogviszony útján eszközökben részesülnek. Feladatellátási hely: a köznevelési intézmény székhelye vagy olyan telephelye, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt - oktatási-nevelési - feladat ellátása történik. Továbbá jelen beszerzés keretében tisztázott fogalmak: Projektgazda: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-09-921734, adószám: 20933713-2-43). Nyilvántartó rendszer (ENYIR): az Educatio megbízásából fejlesztett, a jelen Projekt keretében kiszállítandó eszközök nyilvántartására alkalmas informatikai rendszer, amelyhez - különböző jogosultságokkal - a Projektgazda, a Szállító és az Intézmény is hozzáfér. A nyilvántartó rendszer funkcióit és a nyilvántartó rendszert használó Felek feladatai a beszerzés későbbi részeiben találhatók. A nyilvántartó rendszer használatának megkönnyítéséhez útmutató készül, amely nyertes ajánlattevő részére átadásra kerül. Arculati elemek: az Európai Unió alapjai által támogatott pályázatok és projektek kötelező elemei, amelyeknek az összes projektdokumentáción szerepelniük kell, beleértve az ajánlatot, a Projekt keretében kötendő szerződéseket, jegyzőkönyveket, jelenléti íveket, stb. Eszközcsomag: projekt keretében a feladatellátási helyek részére biztosított IKT eszközök. Az eszközcsomagok tartalma és specifikációja a műszaki leírás részét képező táblázatban található. Eszköz: a Projekt keretében beszerzésre kerülő, jelen dokumentáció mellékletében meghatározott IKT eszköz. IKT: infokommunikációs technológiák. Átadás-átvétel: a Szállító (mint Átadó) és az Intézmény (az Educatio Nonprofit Kft. által megbízott meghatalmazással bíró személy) (mint Átvevő) között létrejövő jogviszony, amelynek létrejöttét egy mindkét Fél által ellenjegyzett dokumentum (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) igazol, amely a kiszállított eszközök átadását és átvételét, továbbá üzembe helyezését és az eszközök sértetlen, üzemképes állapotát kölcsönösen bizonyítja. Üzembe helyezés: a Szállító által kiszállított eszközök üzembe helyezése az Intézmény adott feladatellátási helyén. Az üzembe helyezést - amennyiben az az átadás-átvétellel azonos helyen és egyidőben történik - az Átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja; amennyiben az üzembe helyezés nem az átadás-átvétellel egyidőben történik, akkor az üzembe helyezésről külön Üzembe helyezési igazolást kell kiállítani. Eszköz bemutató: a Szállító által tartandó, a tantermi csomaghoz és az egyéb informatikai eszközökhöz felhasználói felkészítés helyszíni bemutató keretében. Helyszíni bemutató esetén az Intézmény köteles a felkészítés megtartásához szükséges helyszínt biztosítani, de a bemutatót a Szállító munkatársa végzi. 3.) AZ ESZKÖZÖK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Ajánlattevő kizárólag új eszközök szállítására tehet ajánlatot. Termék Eszköz becsült darabszám Becsült helyszín darabszám Interaktív megjelenítő felület és interaktív tábla szoftver 42 42 Integrátor HUB 42 42 Direkt tanulói válaszadó rendszer 19 19 SNI eszközök Fejegér 2 2 Dokumentumkamera 2 2 Képernyő felolvasó szoftver 2 2 Vezeték nélküli fülhallgató 2 2 Diktafon 2 2 Szkenner 2 2 Optikai karakterfelismerő 2 2 Braille-kijelző 2 2 A hardver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások részletes specifikációja külön excel dokumentumban kerül kiadásra! Az eszközök beszerzése mellett a lentiekben megfogalmazott tevékenységeket, előírt szolgáltatásokat Ajánlattevő az eszközök árában kell, hogy érvényesítse. 4.) SZÁLLÍTÁSI FOLYAMATLEÍRÁS Kiszállítást megelőző tevékenységek: A Nyertes ajánlattevő az eszközökről a szállítást megelőzően technológiai leírást köteles biztosítani Educatio Nonprofit Kft. számára, amelyet jogosult a célcsoport számára közzétenni, azt honlapján megjelentetni, illetve hírlevél formájában megküldeni. Nyertes ajánlattevő az eszközöket a leszállítást megelőzően használatra elő kell készítse. Meg kell győződjön az eszközök üzemkész állapotáról, a mellékletben leírtak alapján az eszközöket installálni, beállítani, az előírt szoftvereket telepíteni szükséges. Ajánlatkérő eszköz nyilvántartó rendszerben (ENYIR) előre rögzíti, hogy mely intézmény, mely feladatellátási helye adott eszközcsomagból hány darabra jogosult. Eszközcsomagokon belül rögzítésre kerül az eszközcsomagba tartozó eszközök megnevezése tételenként. Ezáltal annyi sor kerül ENYIR-ben Ajánlatkérő által rögzítésre, ahány eszközre jogosult feladatellátási hely. Nyertes ajánlattevőnek ide eszközönként rögzíteni szükséges az eszköz típusát, gyártási idejét, garancia adatokat, eszköz értékét, az eszközt jól leíró főbb paramétereket. Nyertes ajánlattevő a fenti adatok mellett rögzíti eszközönként az egyes eszközök egyedi adatait: az eszköz gyári számát és a leltári számokat. Rögzítéskor alakul ki, hogy melyik eszköz melyik címre kerül kiszállításra. Hiányában vagy hibás rögzítés esetén nem tud lebonyolódni az átadás-átvétel adminisztrációja. Leltári azonosítószámot tartalmazó matricát nyertes ajánlattevő ENYIR-ből köteles nyomtatni és az ENYIR-ben történő összerendelésnek megfelelően a hardver eszközön elhelyezni. Nyertes ajánlattevő ajánlatkérőtől átvett minta alapján nyomtatott, kötelező EU-s arculati elemeket és a projektre történő hivatkozást tartalmazó matricát köteles eszközön elhelyezni. Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő képviselőjének lehetőséget kell biztosítson a szállítást megelőző tevékenységek végrehajtásának ellenőrzésére, akár a tevékenységek végrehajtásának folyamatában is. Nyertes ajánlattevő köteles a kiszállítást előkészítő tevékenységek ellátásának helyszínét megjelölni az ellenőrzés végrehajthatósága érdekében. Nyertes ajánlattevőnek ENYIR használatával jeleznie kell a feladatellátási hely átvételre jogosult személyénél (ENYIR tartalmazza az adatait) az átadás-átvétel időpontját a rendszer segítségével a jelölt személy címére küldött e-mailben. Ezt az ENYIR beállításai szerint csak akkor teheti meg, ha már a szállításhoz szükséges Ajánlattevőtől független előzetes tevékenységek teljesültek, így például az érintett feladatellátási helyre már szállításra kerültek a jelen beszerzés tárgyát nem képező projektorok és notebook-ok, melyek az interaktív felület használatát szolgálják. Az eszközök közötti további összefüggéseket az 1. sz. táblázat tartalmazza. Eszközök kiszállítása: Ajánlatkérő meghatalmazza a kiszállításban érintett intézmény/feladatellátási hely egy képviselőjét, hogy az átadás-átvétel során nevében eljárjon és a szükséges dokumentumokat aláírásával ellássa. A meghatalmazás ENYIR segítségével kerül rögzítésre. Szállítólevél mellett ENYIR-ből nyomtatott tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvet is alá kell írja mindkét fél. Az átadás-átvétel során ENYIR-ben tételenként/eszközönként jelölni szükséges megfelelőség esetén, így ellenőrizve az ott rögzített adatok (leltári szám, gyári szám, stb.) és az átadottak közötti összhangot, illetve az eszközök állapotát. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben csak a rendben talált és átvett eszközök fognak szerepelni. Eszközök üzembe helyezése: Ajánlattevőnek az üzembe helyezés során biztosítania kell a saját leszállított eszközök és a projekt keretében egyéb eljárásból beszerzett, a kiszállítási helyszínen már ott lévő, saját leszállított eszközökkel szerves egységet képező eszközök összehangolását, összekapcsolását (pl. interaktív tábla és tanári notebook). Ezen eszközökről az üzembe helyezés megkezdését megelőzően Ajánlatkérő részletes listát bocsát Ajánlattevő rendelkezésére eszközök típusának és gyári számának megjelölésével. Az eszközök közötti további összefüggéseket az 1. sz. táblázat tartalmazza. Az Ajánlattevő által kiszállított eszközök üzembe helyezése mellett helyszíni telepítést kell elvégezni a kiszállított eszközökhöz kapcsolódó szoftverekkel az alábbiak szerint: Eszköz megnevezés Eszköz becsült darabszám Becsült helyszín darabszám Helyszínen telepítésre kerülő alkalmazás megnevezése Számítógéplabor PC 64 4 SNI eszközök szoftverkörnyezete Tantermi notebook 96 6 SNI eszközök szoftverkörnyezete Tanári notebook 132 45 Interaktív tábla szoftver (csak a tantermi csomaghoz tartozó notebook-ok esetében); SNI eszközök szoftverkörnyezete Az Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a fenti, helyszíni telepítésre kerülő alkalmazásokat szerződéskötés után előzetesen bekérje és tömeges telepítés érdekében felhasználja. Ebben az esetben nem szükséges a helyszíni telepítés, csak a telepítés ellenőrzése, illetve véglegesítése. Az eszközök üzembe helyezéséhez az iskola folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja a szükséges, alább felsorolt feltételeket a szállító részére. Amennyiben az iskola a feltételeket a telepítésre kijelölt/elfogadott időszakban nem, vagy részlegesen tudja biztosítani, akkor az az időszak, amikor a feltételek nem voltak adottak, megrendelői késedelemnek számít, amely szállító teljesítési idejét a késedelemmel megegyező mértékben meghosszabbítja. • Iskola által biztosított meghatalmazással rendelkező, átvevő személy. • Szakmai döntési joggal rendelkező személy (pl: rendszergazda). • Az eszközök biztonságos felszerelés, elhelyezés felügyeletéhez szükséges kompetenciákkal rendelkező személy. • Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező személy. • A beüzemeléshez szükséges technikai paraméterek biztosítása, 220V áramellátás, internet kapcsolat, nyomtatási lehetőség, hálózati bekötés biztosítása (eszköztől függően). • Tárolásra alkalmas zárható helyiség a kivitelezés egész idejére, a kárveszély bekövetkezésének elkerülésére. Ameddig ENYIR-ből nem kerül a tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv kinyomtatásra, mindkét fél által aláírásra és 1 eredeti példányban a szállító levéllel együtt Ajánlatkérőnek átadásra, addig a teljesítést Ajánlatkérő meg nem történtnek tekinti. Az eszköz átvételével az eszközért viselt felelősség átszáll az átvevőre. Az eszközök átadás-átvételével lehetőség szerint egyidejűleg szükséges az eszközöket üzembe helyezni. A nyertes ajánlattevő által üzembe helyezés során elvégzendő feladatokat eszközönként tartalmazza a jelen specifikáció melléklete. Az átadás-átvételi nyilatkozat ellenjegyzésének feltétele minden érintett eszköz üzembe helyezése. Amennyiben az eszközök leszállítása és üzembe helyezése időben egymástól elválik, akkor külön üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítása, ellenjegyzése és megküldése szükséges a teljesítés elismertetéséhez. Nyertes ajánlattevő által biztosítandó, eszköz használattal kapcsolatos bemutató, tájékoztató: Az eszközhasználattal kapcsolatos bemutatót, tájékoztatót az alábbi eszközök esetében, az alábbi tematika alapján szükséges megtartani az eszközök szállítása és üzembe helyezése során: Szállító által végzendő feladat bemutató-tájékoztató során: • kapcsolódó eszközök, kezelőszerveinek és csatlakoztatásának bemutatása • eszközök elindításának/bekapcsolásának bemutatása • elindítást követően szükséges kalibráció elvégzésének bemutatása • alapvető funkciók bemutatása • telepített szoftverek elindítása (releváns esetben) • garancia ismertetése • eszközök tisztításának, tartós megőrzéshez szükséges használati módjának, karbantartásának bemutatása Az eszköz használattal kapcsolatos bemutató fenti tematika szerinti elvégzése a teljesítés igazolás kiállításának feltétele, amelyet az átadás-átvétel során az Átvevő az üzembe helyezési jegyzőkönyvben igazol. 5) GARANCIÁLIS TEENDŐK Garanciális javítási igény bejelentése intézmény/feladatellátási hely kötelezettsége ENYIR-en keresztül. A bejelentés e-mailen keresztül nyertes ajánlattevőhöz vagy az általa megjelölt kapcsolattartóhoz érkezik. Garanciális javítás elvégzése során a nyertes ajánlattevő feladata ENYIR-ben a státuszolási kötelezettség eszközönként, hogy a folyamat hol tart, az eszköz hol lelhető fel. Ajánlatkérő a rendszeren keresztül a folyamatot nyomon követi, szükség esetén beleavatkozik. Pl. garanciális javításra rendelkezésre álló határidőn belül a javítás nem történik meg. Javított eszközt az intézmény nem akarja átvenni. stb. 6.) NYILVÁNTARTÓ RENDSZER FUNKCIÓK, SZÁLLÍTÓI TEENDŐK Felhasználó felület: WEB-es, megfelelő titkosítási eljárással támogatva ezzel biztosítva a könnyű bárhonnan történő hozzáférhetőséget. A szállítói felhasználóknak az egyes szállítói erőforrásokhoz van joga. Egy szállítón belül több felhasználó is kaphat jogosultságot. A szállítói felhasználók között (egy szállítón belül) nincs jogosultságbeli megkülönböztetés. Minden szállítói felhasználó a saját szállító azonosítójához kap jogot és kizárólag a saját erőforrásaihoz, eszközeihez fér hozzá a rendszerben. A szállítói felület funkciói: • Eszközök rögzítése • Export/import funkciók az eszközök feltöltésére • Eszközökhöz leltári szám nyomtatása • Intézményekkel való kapcsolattartás az egyes kiszállítási időpontok egyeztetése miatt • Átadási-átvételi jegyzőkönyv nyomtatása • Üzembe helyezési jegyzőkönyv nyomtatása • Intézményekkel való kapcsolattartás a hibabejelentésekkel kapcsolatban A feladatokból adódó szükségszerűségből személyes adatok juthatnak nyertes ajánlattevő, illetve az általa igénybe vett közreműködők tudomására. Ajánlattevő a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, illetve felhasználására a teljesítés megvalósítását meghaladóan nem jogosult. Köteles biztosítani azt, hogy sem alkalmazottai, sem a feladatok teljesítéséhez igénybevett közreműködők nem használják fel a teljesítés szerinti feladatok során megismert személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra. 7) EGYÉB KÖVETELMÉNY KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 kiemelt projekt pályázati feltételként vállalta a környezetvédelmi szempontok érvényesítését beszerzései keretében - előírja, hogy a szerződés teljesítése során az Ajánlattevő köteles a természeti erőforrások megőrzését biztosítani. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a környezetvédelmi szempontok érvényesítéséhez, és vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a fenti szempont maximális figyelembevételével jár el. Az érvényes ajánlat feltétele, hogy az ajánlattevő rendelkezzen legalább egy, a munkavégzéshez szükséges energiatakarékos eszközzel, vagy világítással, vagy egyéb, a természeti erőforrások megőrzését célzó eszközzel és ezekről nyilatkozatot tegyen ajánlatkérő részére, az alábbiak szerint. Legalább egy megjelölt eszköz nélkül az ajánlatot érvénytelennek kell minősíteni. ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUNKATÁRS, FELELŐS ALKALMAZÁSÁNAK VÁLLALÁSA Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 kiemelt projekt pályázati feltételként vállalta a közbeszerzésben beszerzett összes beszállítótól esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását/esélyegyenlőségi szakértelem biztosítását elvárja beszerzései keretében - előírja, hogy a szerződés teljesítése során az Ajánlattevő köteles az esélyegyenlőségi szakértelem meglétét biztosítani. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítéséhez, és vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a fenti szempont maximális figyelembevételével jár el. Az Ajánlatkérő a közbeszerzésben beszerzett beszállítóktól esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását/esélyegyenlőségi szakértelem biztosítását érvényességi feltételként elvárja, e feltétel teljesítése nélkül az ajánlatot érvénytelennek kell minősíteni.
A projekt célcsoportjaként meghatározott konvergencia régióban található feladatellátási helyek. Maximum 50 különböző feladatellátási hely. Az előzetes listát az ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja, de a végleges feladatellátási helyek tételes listáját az Ajánlatkérő a szerződéskötés során adja át. Aszód Budapest Gyömrő Jászkarajenő Kiskunlacháza Nagykőrös Szentmártonkáta Táborfalva Vác Veresegyház Cegléd Domony Dömsöd Dunavarsány Érd Gyál Zsámbok
3
EURO ONE Számítástechnikai Zrt (név) 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52 (cím) HU (székhely szerinti ország) Delta Systems Kft. (név) 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53 (cím) HU (székhely szerinti ország)
Delta Systems Kft.
21761256
22861720
2015/11/13
2015/127
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.06.
23085/2015
33124120-2
XIII.ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft
Adásvételi szerződés keretében gyárilag új ultrahang diagnosztikai készülékek szállítása.
Adásvételi szerződés keretében gyárilag új ultrahang diagnosztikai készülékek szállítása. A teljesítés magában foglalja, a gyárilag új készülék(ek) leszállítását, üzembe helyezését, 5 napos próbaüzem megtartását, valamint készülékenként a kezelő személyzet (legalább 2 fő orvos és 2 fő asszisztens) 5 napon keresztül tartó betanítását. A képzést, készülékenként 2 fő orvos és 2 fő asszisztens részére, 5 napon át, a próbaüzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani. 1. rész - Középkategóriás Color-Doppler ultrahang-diagnosztikai készülék általános radiológiai és urológiai vizsgálatokhoz - 1 db 2. rész - Hordozható Color-Doppler ultrahang-diagnosztikai készülék hasi és nyaki vizsgálatokhoz 1 db 3. rész - Ultrahang pachyméter szemészeti vizsgálatokhoz - 1 db
XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft 1139 Budapest, Szegedi út 17.
3
Gral Medical Kft. (név) 1022 Budapest, Bég u. 3-5. (cím) HU (székhely szerinti ország) Bluemed Kft. (név) 2091 Etyek, Liliom köz. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) Hitachi Medical Systems Kft. (név) 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Gral Medical Kft.;Ultragel Hungary 2000 Kft.;Argus Optik Kft.
18146000
2015/10/19
2015/126
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.05.
21514/2015
33124120-2
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
1 db szélessávú hasi convex ultrahang vizsgálófej beszerzése
1 db szélessávú hasi convex ultrahang vizsgálófej beszerzése
Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 1083 Budapest, Balassa u. 6.
1
BLUEMED Kft. (név) 2091 Etyek, Liliom köz 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
BLUEMED Kft.
2230000
2015/10/19
2015/111
Nyílt
2015.09.30.
19135/2015
33156000-8;33124130-5
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B-12-2012-0001 pályázat keretében II. (új eljárás)”
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B-12-2012-0001 pályázat keretében II. (új eljárás)" Speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése és eljuttatása a célcsoport Intézményfenntartójához (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megadott helyszínre, melynek pontos címét az Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidejűleg az Ajánlattevő számára átadja (Budapest)). Mennyisége: Magyarországi felhasználásra alkalmas adaptált: 1. rész: • pszichológiai állapotfelmérő eszköz, (Universal Nonverbal Intelligence Test™ (UNIT™)) Univerzális Nem-verbális Intelligencia Teszttel, vagy a szakmai tartalom, funkcionalitás és minőség alapján ezzel egyenértékű pszichológiai állapotfelmérő eszköz biztosítása; mennyiség: 30 db tesztkészlet 2. rész: • pedagógiai állapotfelmérő eszköz (Child Behavior Checklist (CBCL), Gyermekviselkedés Kérdőív)), vagy a szakmai tartalom, funkcionalitás és minőség alapján ezzel egyenértékű pedagógiai állapotfelmérő eszköz biztosítása, mennyiség: 50 db tesztkészlet A részletes műszaki specifikációt és az ellátandó feladatokat az ajánlati dokumentáció és mellékletei tartalmazzák. Ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációval minden szempontból egyenértékű eszközöket is elfogad a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megadott helyszín, melynek pontos címét az Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidejűleg az Ajánlattevő számára átadja (Budapest)
1
OS Hungary Tesztfejlesztő Kft. és CORRECT Kutatási, Szervezési és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők (név) 1142 Budapest, Laky Adolf u. 59. II./6., 6726 Szeged, Bérkert u. 35. fszt. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
OS Hungary Tesztfejlesztő Kft. és CORRECT Kutatási, Szervezési és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők;OS Hungary Tesztfejlesztő Kft. és CORRECT Kutatási, Szervezési és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
6480315
10950000
2015/09/23
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15612 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/103
Nyílt
2015.09.11.
16732/2015
33156000-8;33124130-5
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B­12­2012­0001 pályázat keretében I.”
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B­12­2012­0001 pályázat keretében I.”
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megadott helyszín, melynek pontos címét az Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidejűleg az Ajánlattevő számára átadja (Budapest)
1
OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. (név) 1142 Budapest, Laky Adolf u. 59. II./6 (cím) HU (székhely szerinti ország)
OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft.
18062991
16890000
2015/08/25
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9609 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/97
Nyílt
2015.08.28.
16053/2015
33124130-5;33156000-8
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B-12-2012-0001 pályázat keretében II.”
„Adásvételi szerződés keretében speciális állapotfelmérő eszközök beszerzése a TÁMOP 3.4.2.B­12­2012­0001 pályázat keretében II.”
Budapest
1
OS HUNGARY Tesztfejlesztő Kft. (név) 1142 Budapest, Laky Adolf u. 59. II./6 (cím) HU (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11381 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/89
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.07.
14627/2015
18100000-0;33199000-1;39500000-7;18143000-3;18200000-1;18800000-7
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(SG-864) munkaruházat, lábbelik, orvosi ruházat, ágytextíliák és különféle egyéb textíliák beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város helyben központosított közbeszerzési rendszerének hatálya alá tartozó intézmények részére
munkaruházat, lábbelik, orvosi ruházat, ágytextíliák és különféle egyéb textíliák beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város helyben központosított közbeszerzési rendszerének hatálya alá tartozó intézmények részére A keretszerződésben részes intézmények rendelkezésére álló összesített bruttó keretösszeg 16 163 034 Ft. A keretszerződésben részes intézmények a specifikációban meghatározott termékekből saját keretösszegeik erejéig rendelhetnek igényeiknek megfelelő összetételben, ezért az ajánlatkérő a beszerzés mennyiségét a fenti keretösszeggel határozza meg. Az ajánlatkérő a fenti keretösszegtől a szerződés teljesítése során -30%-kal eltérhet.
Kecskemét Megyei Jogú Város helyben központosított közbeszerzési rendszerének hatálya alá tartozó intézmények, valamint ezek tagintézményei székhelyei, telephelyei
1
WETEX Kft. (név) 1054 Budapest, Akadémia utca 16. fszt. 8. (cím) HU (székhely szerinti ország)
WETEX Kft.
12726798
2015/07/21
2015/88
Nyílt
2015.08.05.
14395/2015
33111000-1;48180000-3;33111800-9;33111300-4
Paksi Gyógyászati Központ
Paksi Gyógyászati Központ röntgen készülékeinek direkt digitalizálása
Tárgya: Paksi Gyógyászati Központ röntgen készülékeinek direkt digitalizálása, szállítási szerződés keretében Mennyisége: PACS Szoftver műszaki paraméterek: • Munkalisták fogadása a HIS rendszer felől és továbbítása a képalkotó modalitások irányába • A modalitások felől érkező képek tárolása • A PACS archívum transzparens módon bővíthető • A szoftveren belül szöveges leletezési lehetőség • A HIS rendszer felé a szöveges leletek visszaküldése (amennyiben a leletezés a PACS rendszerben történik) • A páciens korábbi vizsgálatainak képeihez leletezés közben legyen hozzáférési lehetőség • Képek nyomtatási lehetősége DICOM filmnyomtatóra, a filmméret és beosztás definiálásával • Könnyen használható, magyar nyelvű grafikus kezelői felület • A betegek számára a leletek CD/DVD/PenDrive-on történő kiadása. Az adathordozó tartalmazzon automatikusan elinduló képmegtekintő alkalmazást • Többmonitoros leletezés támogatása • Prefetching funkció a gyorsaság érdekében • DICOM funkciók: DICOM Storage SCP/SCU, DICOM Modality Worklist SCP/ SCU, DICOM Print SCU, DICOM Query/ Retrieve SCP/SCU, DICOM Storage Commitment SCP, DICOM Modality Performed Procedure Step SCP • Processzálási funkciók: • Ablakozás • Inverz kép megjelenítése • Gamma korrekció • Kicsinyítés/ nagyítás • Forgatás, tükrözés • Távolság-, terület- és szögmérés • Mozgókép (cine) üzemmód • Pixel denzitás megjelenítése • Grafika és szövegrögzítés a képre • Tetszőleges kézzel rajzolt alakzat elhelyezése (ROI) • A gyorsaság érdekében előnézeti képek támogatása • Páciens CD/DVD import lehetősége • W/L preset CT felvételekhez • Az intézményben készült mellkasröntgen felvételek számítógépes kiértékelésének támogatása, mellkas-diagnosztikai CAD rendszerrel • Megtekintő szoftver • leletező szoftverrel azonos felület • korlátlan számú license • Migrálás • A meglévő AGFA PACS rendszerből a képek és páciens adatok migrálása • A meglévő szerverekre és leletező munkaállomásokra PACS rendszer telepítése Meglevő Philips Duo Diagnost átvilágító + felvételi munkahelyhez 1 dbDR flatpanel illesztése 1 db kivehető, wireless mobil FD detektor a Duo Diagnost szerkezetbe Műszaki paraméter, jellemző • Szabványos 43x43 cm-es kazetta méretű • Beépített szuperkapacitással, áramellátás nem cserélhető • Minimum 170 db felvétel készíthető egy töltéssel • Pixel mérete maximum 180 µm • Leejtésre a panel konstrukciójánál fogva különösen ellenálló legyen • Maximum 4 kg legyen a detektor súlya. • Scintillátor típusa CsI (cesium iodide) Detektor vezérlő és képfeldolgozó egység (1 db) • Képtárolási kapacitás 2000x2000 mátrixban • minimum 1000 kép • DICOM funkciók: minimum WLM, Send, Print • A detektorfunkciók vezérlésére, munkalista kezelésére és a képek megtekintésére minimum 17”-os érintő képernyős vezérlőfelület (TFT monitor) • Lehetséges a rácsvonalak elektronikus kiküszöbölése • Post processing funkciói: • minimum ablakozás, nagyítás, elforgatás, feliratozás, élkiemelés • Alapárban fejlett képprocesszálási eljárások • Érintőképernyőről vezérelt minden funkció • Magyar nyelvű képernyőfeliratok, magyar ékezetes karakterek kezelése • A munkahely vezérlő program és a detektor gyártója legyen azonos, azaz legyen gyári munkahely-vezérlő program Gyorstöltő (1 db) • A töltő legyen alkalmas a belehelyezett detektor beregisztrálására, valamint töltésére és gyorstöltésére, • Töltés a töltőbe behelyezett, kimerült akkumulátor esetén maximum fél óra, kábelen keresztül maximum egy óra • Gyorstöltés 5 perc alatt minimum 5 felvételnyi energiára Illesztés meglevő Philips Optimus generátorhoz, és a munkahely buckyjaihoz Egyéb elvárások • Garancia az akkumulátorra minimum 5 év • Garancia a detektorra minimum 2 év • ISO minősítéssel rendelkező magyarországi szervizháttér megléte, • a kezelőszemélyzet betanítása, • a szoftver frissítés jótállás idő alatti térítésmentes biztosítás • a jótállási idő alatt a garanciális javítások elvégzése. 24 órás rendelkezésre állási idő és a hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított 8 órán belül a készülékre vonatkozóan kötelező! 5 kieső munkanap esetén cserekészülék biztosítása a kihelyezett készülékre vonatkozóan! Kizárólag új, használatban még nem lévő berendezések, termékek leszállítására kerülhet sor! Meglevő Philips felvételi munkahelyhez 2 db DR flatpanel illesztése 1 db kivehető, wireless mobil FD detektor az asztalba • Szabványos 43x43 cm-es kazetta méretű • Beépített szuperkapacitással, áramellátás nem cserélhető • Minimum 170 db felvétel készíthető egy töltéssel • Pixel mérete maximum 180 µm • Leejtésre a panel konstrukciójánál fogva különösen ellenálló legyen • Maximum 4 kg legyen a detektor súlya. • Scintillátor típusa CsI (cesium iodide) 1 db kivehető, wireless mobil FD detektor a fali bucky állványba • Szabványos 43x43 cm-es kazetta méretű • Beépített szuperkapacitással, áramellátás nem cserélhető • Minimum 170 db felvétel készíthető egy töltéssel • Pixel mérete maximum 180 µm • Leejtésre a panel konstrukciójánál fogva különösen ellenálló legyen • Maximum 4 kg legyen a detektor súlya. • Scintillátor típusa CsI (cesium iodide) Detektor vezérlő és képfeldolgozó egység (1 db) • Képtárolási kapacitás 2000x2000 mátrixban • minimum 1000 kép • DICOM funkciók: minimum WLM, Send, Print • A detektorfunkciók vezérlésére, munkalista kezelésére és a képek megtekintésére minimum 17”-os érintő képernyős vezérlőfelület (TFT monitor) • Lehetséges a rácsvonalak elektronikus kiküszöbölése • Post processing funkciói: • minimum ablakozás, nagyítás, elforgatás, feliratozás, élkiemelés • Alapárban fejlett képprocesszálási eljárások • Érintőképernyőről vezérelt minden funkció • Magyar nyelvű képernyőfeliratok, magyar ékezetes karakterek kezelése • A munkahely vezérlő program és a detektor gyártója legyen azonos, azaz legyen gyári munkahely-vezérlő program Gyorstöltő (1 db) • A töltő legyen alkalmas a belehelyezett detektor beregisztrálására, valamint töltésére és gyorstöltésére, • A töltő legyen alkalmas egy további detektor töltésére kábelen keresztül. A kábel a fali állvány buckyjában levő detektort töltse állandóan • Töltés a töltőbe behelyezett, kimerült akkumulátor esetén maximum fél óra, kábelen keresztül maximum egy óra • Gyorstöltés 5 perc alatt minimum 5 felvételnyi energiára Illesztés meglevő Philips Optimus generátorhoz, és a munkahely buckyjaihoz Egyéb elvárások • Garancia az akkumulátorra minimum 5 év • Garancia a detektorra minimum 2 év • ISO minősítéssel rendelkező magyarországi szervizháttér megléte, • a kezelőszemélyzet betanítása, • a szoftver frissítés jótállás idő alatti térítésmentes biztosítása • a jótállási idő alatt a garanciális javítások elvégzése. 24 órás rendelkezésre állási idő és a hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított 8 órán belül a készülékre vonatkozóan kötelező! 5 kieső munkanap esetén cserekészülék biztosítása a kihelyezett készülékre vonatkozóan! Kizárólag új, használatban még nem lévő berendezések, termékek leszállítására kerülhet sor!
Paks, Táncsics Mihály u. 13.
1
Innomed Medical Zrt. (név) 1146 Budapest, Szabó József u. 12. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Innomed Medical Zrt.
50000000
49000000
2015/07/17
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8729 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/76
2015.07.08.
11127/2015
33192000-2;33192100-3;33192120-9;33192160-1;33192200-4;33192210-7;33182100-0;33124100-6;33123200-0
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére eszközök beszerzése az ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 pályázati konstrukció keretében.
Adásvételi szerződés keretében a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére eszközök beszerzése az ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 pályázati konstrukció keretében: Megnevezés Darabszám Vizsgáló ágy 2 Beteg fellépőlépcső vizsgáló ágyhoz 2 Vizsgálóba szék 2 Vizsgálóba asztal 2 Műszerszekrény (kórlap, ápolási eszközök tárolására) 2 Számítógép asztal 2 Műszerasztal 2 Zárható gyógyszerszekrény 2 Zárható kábítószer szekrény 1 Gyógyszer tárolására alkalmas hűtőszekrény 1 Emelhető fejvégű, gördíthető ágy 38 Decu STAR II.antidekubitor matrac 2 Matrac szivacs 15cm 38 Éjjeliszekrény betegetető tálcával 38 Karosszék 2ágyanként/1 20 Infúziós állvány,müanyag, gördíthető 20 Kórtermenként 1/ asztal 10 Betegruha tároló szekrény 38 Betegszék fürdetős, gördíthető 4 Fürdető kocsi 2 Fekvőbeteg tolókocsi "Belga" 2 Betegtolókocsi 4 Előkészítő kocsi (ápolási műveletekhez) 1 Gyógyszerosztó kocsi, fakkos 1 Ágyazó kocsi 1 Ágytál műanyag 15 Ágytálmosó berendezés 1 Ergospirometriás laboratórium 1 Defibrillátor 1 EKG felvevõ: 1 Plethysmograph 1 Hordozható EKG 1 Futószalag ergométer 1 Kerékpár ergométer 1 Légzésfunkciós készülék 1
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc, Csabai kapu 9-11.
1
ULTRAGEL Hungary 2000 Kft. (név) 1023 Budapest, Bécsi út 4. (cím) HU (székhely szerinti ország)
ULTRAGEL Hungary 2000 Kft.
58000000
57972900
2015/06/16
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6063 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/74
Nyílt
2015.07.03.
11602/2015
33100000-1;33195000-3;38950000-9;33124100-6
Szegedi Tudományegyetem
Adásvételi szerződés betegőrző monitorok, digitális PCR rendszer és urodynámias készülék beszerzésére.
Adásvételi szerződés betegőrző monitorok, digitális PCR rendszer és urodynámias készülék beszerzésére. 1. részajánlati kör: 2 db betegőrző monitor 2. részajánlati kör: 1 db digitális PCR rendszer 3. részajánlati kör: 1 db urodynámias készülék
1. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet (Szívsebészet) 6725 Szeged, Semmelweis u. 8. 2. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Genetikai Intézet 6720 Szeged, Somogyi Béla u. 4. 3. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
4
Aladdin Medical Kft. (név) 9700 Szombathely, Paragvári u. 15. (cím) HU (székhely szerinti ország) AMIK Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 166. Fsz. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Anamed Kft. (név) 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. (cím) HU (székhely szerinti ország) Medexpert Kft. (név) 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Aladdin Medical Kft.;Biotest Hungaria Kft.;
20815000
2015/06/25
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4833 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
2015/54
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.05.13.
7690/2015
33124100-6
MOHÁCSI Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
adásvételi szerződés
A beszerzés célja, hogy az Ajánlatkérő által elnyert ED-14-1-2014-0003 azonosító számon beadott K+F projekthez kapcsolódó és a Dokumentációban megjelölt „Antropometriai méréseken és szomatoinfra diagnosztikán alapuló sportegészségügyi megelőzési és terápiás rendszerek kifejlesztéséhez” szükséges szomatoinfra diagnosztikai képalkotó és dinamikus képalkotó eszköz és a hozzá kapcsolódó szoftver licencek 2 évre beszerzésre kerüljön jelen eljárás során a Dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint. - A berendezés képes kell legyen két funkcionális anatómiai képalkotó rendszert biztosítani A-B megjelöléssel, egyedi tervezés alapján. - A berendezésnek képesnek kell lennie robotkaros mozgatásra és dinamikus képalkotásra. - A berendezésnek rendelkeznie kell CE jellel. - Elvárás a megfelelő felbontóképesség és a humán sávszélességi érzékenység. - Mind az „A” mind a „B” rendszer képes kell legyen archivált képek utófeldolgozhatóságára, ami pácienshez rendelt kell legyen. - „A” rendszer: nagysebességű humán radiációt leképező dinamikus fiziológiai képalkotó rendszer, mely nem morfológiai, hanem dinamikus fiziológiai, metabolizmus somatoinfra tipizálásra alkalmazható rendszer kell legyen. - „B” rendszer, független egység kifejezetten dinamikus teljes testre is kiterjeszthető mozgáselemző rendszer, mely elsősorban a mozgás közben történő anyagcsere (metabolikus) folyamatokat elemzi valós időben. A dinamikus felvételezés archiválható kell legyen. Az SI Q detektor jelfeldolgozó érzékenysége analitikus mozgáselemzésre kell használható legyen. Képesnek kell lennie dinamikus mozgáselemzésre speciális spektrometriális elemzés útján. A rendszer elemei: Külső szabadon állítható krán rendszerű detektor állvány és fej, mely összeköttetésben áll egy 1 monitoros kifejezetten dinamikus felvételezésre alkalmazható informatikai egységgel, amely tartalmazza a QSD szoftver csomagot. A beszerzendő eszköz műszaki paraméterei: Technikai leírás: - Humán IR Q rendszerű detektor, mely robottechnikával vezérelten monitorozza az emberi testet és non-invazív módon képezi le a humán radiációt. A detektált infravörös fotonokat egy szomatoinfra adattároló és megjelenítő célszoftver biztosítja. A felfogott jeleket, valós időben és utólagosan is térspektroszkópiás adatfeldolgozással kell elemezni. A detektor teljes vezérlését a célszoftver és a célra fejlesztett informatikai egység végzi. A kezelése 5 monitoros rendszert kell képezzen. A robotvezérlés önálló egységet kell képezzen, előre és bármikor új programokkal bővíthetőnek kell lennie. Opcióként a dinamikus felvételezés külön kivetítésre kell kerüljön. Szállítási határidő: a szerződés aláírásától számított 30 napon belül történjen meg, azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A beszerzés tárgyát képezi a berendezés beüzemelése és betanítása is. Továbbá a 2 év alatt elvárt a nyertes ajánlattevőtől a finomhangolások és szükséges korrekciók fejlesztési szakmai támogatása. További részleteket és a pontos specifikációt a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
8000 Székesfehérvár, Béla út 35.
1
Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület (név) 1111 Budapest, Bertalan utca 24. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület
20000000
20000000
2015/02/01
2015/26
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.03.04.
2810/2015
33124120-2
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
1 db ultrahang diagnosztikai készülék
1 db ultrahang diagnosztikai készülék 1db Konvex vizsgálófej nagy gyermekek hasi kismedencei vizsgálatára 1 db Mikrokonvex vizsgálófej kis gyermekek, csecsemők hasi, kismedencei és agyi vizsgálatára 1 db Lineáris vizsgálófej lágyrész és csípő vizsgálatokra 1 db Phased-array szektor vizsgálófej nagy gyermekek kardiológiai vizsgálatára 1 db Phased-array szektor vizsgálófej kis gyermekek, csecsemők kardiológiai vizsgálatára
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
1
MED-EN TRADE Kft. (név) 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u.63. (cím) HU (székhely szerinti ország)
MED-EN TRADE Kft.
11811020
11770000
2015/02/16
2015/11
Nyílt
2015.01.28.
1208/2015
38900000-4;33124130-5;33100000-1;37400000-2
Szegedi Tudományegyetem
Adásvételi szerződés szenzorrögzítő mellények és ergo-spirometriás maszkok beszerzésére.
Adásvételi szerződés szenzorrögzítő mellények és ergo-spirometriás maszkok beszerzésére. 30 db szenzorrögzítő mellény 30 db ergospirometriás maszk Az eszközöknek kompatibilisnek kell lennie az Intézetnél meglévő BSE-03 Telemetriás kardiális és spirometriás mérő és kiértékelő rendszerhez. Az eljárásban csak új eszközök ajánlhatók.
Szegedi Tudományegyetem JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet 6725 Szeged, Hattyas sor 10.
0
(név) (cím) (székhely szerinti ország)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26505 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---