Közbeszerzések eredményei (Autópálya) - 2015
Feltöltés
Közbeszerzési Értesítő száma
Eljárás fajtája
Közzététel dátuma
Iktatószám
CPV Kód
Ajánlatkérő
A szerződéshez rendelt elnevezés
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés mennyisége
Teljesítés helye
Beérkezett ajánlatok száma
Ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő
A szerződés eredetileg becsült összértéke
A szerződés(ek) értéke
A szerződéskötés dátuma
Hirdetmény száma
2015/144
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.12.16.
25041/2015
45233000-9;45233251-3
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kivitelezési keretszerződés BKV Zrt. villamos-, fogaskerekű-, HÉV megállóhelyek, autóbusz-trolibusz vonalhálózatán lévő csomópontok, tároló helyek, buszfordulók területeinek, útburkolatainak, szegélyköveinek, útjeleinek felújítása, javítása, karbantartása, valamint villamos, HÉV és fogaskerekű vágányzónákban töredezett, kikátyúsodott aszfaltburkolat üzemidőn kívüli javítása hagyományos aszfalt bedolgozási technológiával tárgyban
Tárgya: Építési beruházás BKV Zrt. villamos-, fogaskerekű-, HÉV megállóhelyek, autóbusz-trolibusz vonalhálózatán lé-vő csomópontok, tároló helyek, buszfordulók területeinek, útburkolatainak, szegélyköveinek, útjeleinek felújítása, javítása, karbantartása, valamint villamos, HÉV és fogaskerekű vágány-zónákban töredezett, kikátyúsodott aszfaltburkolat üzemidőn kívüli javítása hagyományos aszfalt bedolgozási technológiával tárgyban CPV kódja: 45233000-9 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása. 45233251-3 Újraburkolás. Mennyisége: - Aszfaltburkolatú járdán burkolathelyreállítás öntött aszfalttal átl. 5 cm vtg-ban, pályatisztítással, NZ 0/5 jelű zúzalék érdesítéssel (bontással, törmelékszállítással, lerakóhelyi díjjal) - Burkolat helyreállítás úttesten hengerelt aszfalttal átl. 5 cm vtg-ban, járulékos munkákkal (bontással, törmelékszállítással, lerakóhelyi díjjal) - Csomópontok, végállomások, megállóhelyek, telephelyek (járdák) - Csomópontok, végállomások, megállóhelyek, telephelyek (úttestek) - Csomópontok, végállomások, megállóhelyek, telephelyek (úttestek) - Csomópontok, végállomások, buszfordulók, tárolóhelyek, telephelyek (úttestek) - Akna fedlap csere kfm (kábelakna aszfaltos felületű) - Akna fedlap csere kerettel együtt kfm (kábelakna bazaltos felületű) - Aszfaltburkolat helyreállítás járulékos munkái
Magyarország/ Budapest
3
Liguria Carpa Kft. (név) 1174 Budapest, Báthori u. 45. (cím) HU (székhely szerinti ország) NHA Kft. (név) 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 013/31 hrsz. (cím) HU (székhely szerinti ország) Aquaterv Invest Kft. (név) 1183 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 10/b, Fszt. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Liguria Carpa Kft.
178946
177316
2015/11/23
2015/136
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.27.
25033/2015
45233000-9;45233251-3
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kivitelezési keretszerződés BKV Zrt. villamos-, fogaskerekű-, HÉV megállóhelyek, autóbusz-trolibusz vonalhálózatán lévő csomópontok, tároló helyek, buszfordulók területeinek, útburkolatainak, szegélyköveinek, útjeleinek felújítása, javítása, karbantartása, valamint villamos, HÉV és fogaskerekű vágányzónákban töredezett, kikátyúsodott aszfaltburkolat üzemidőn kívüli javítása hagyományos aszfalt bedolgozási technológiával tárgyban
Tárgya: Építési beruházás BKV Zrt. villamos-, fogaskerekű-, HÉV megállóhelyek, autóbusz-trolibusz vonalhálózatán lévő csomópontok, tároló helyek, buszfordulók területeinek, út-burkolatainak, szegélyköveinek, útjeleinek felújítása, javítása, karbantartása, valamint villamos, HÉV és fogaskerekű vágányzónákban töredezett, kikátyúsodott aszfaltburkolat üzemidőn kívüli javítása hagyományos aszfalt bedolgozási technológiával tárgyban CPV kódja: 45233000-9 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása. 45233251-3 Újraburkolás. Mennyisége: Aszfaltburkolatú járdán burkolathelyreállítás öntött aszfalttal átl. 5 cm vtg-ban, pályatisztítással, NZ 0/5 jelű zúzalék érdesítéssel (bontással, törmelékszállítással, lerakóhelyi díjjal) Burkolat helyreállítás úttesten hengerelt aszfalttal átl. 5 cm vtg-ban, járulékos munkákkal (bontással, törmelékszállítással, lerakóhelyi díjjal) Csomópontok, végállomások, megállóhelyek, telephelyek (járdák) Csomópontok, végállomások, megállóhelyek, telephelyek (úttestek) Csomópontok, végállomások, megállóhelyek, telephelyek (úttestek) Csomópontok, végállomások, buszfordulók, tárolóhelyek, telephelyek (úttestek) Akna fedlap csere kfm (kábelakna aszfaltos felületű) Akna fedlap csere kerettel együtt kfm (kábelakna bazaltos felületű) Aszfaltburkolat helyreállítás járulékos munkái
A megrendelésre kerülő kivitelezési munkák helyszínei a BKV teljes hálózatán előfurdalhatnak, Budapest területén belül, valamint BKV buszjáratok Budapest környéki szakaszhatáráig.
2
Liguria Carpa Kft. (név) 1174 Budapest, Báthori u. 45. (cím) HU (székhely szerinti ország) Aquaterv Invest Kft (név) 1183 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 10/B. Fszt. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
2015/136
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.11.27.
25015/2015
45233300-2;45232000-2
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kivitelezési szerződés keretében XVIII. kerület Ipacsfa utca felújítási projekt keretein belül útépítési fehér munkák és vízépítési munkák elvégzése
Tárgya: Építési beruházás (Kivitelezés) „XVIII. kerület Ipacsfa utca felújítási projekt keretein belül útépítési fehér munkák és vízépítési munkák elvégzése” CPV kód: 45233300-2 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása 45232000-2 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája Mennyisége: - VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS - VÍZELVEZETÉS - KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS - FÖLDMUNKA ÉS FÖLDMŰ - PÁLYASZERKEZETEK - KÖZÚTI CSOMÓPONTOK, CSATLAKOZÓ UTAK - FAKIVÁGÁS, NÖVÉNYTELEPÍTÉS - KÖZMŰVEK
Magyarország/ Budapest XVIII. kerület Ipacsfa utca (Tövishát utca - Közdűlő út között)
3
Liguria Carpa Kft. (név) 1174 Budapest, Báthori u. 45. (cím) HU (székhely szerinti ország) NHA Kft. (név) 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 013/31 hrsz. (cím) HU (székhely szerinti ország) Aquaterv Invest Kft. (név) 1183 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 10/b. Fszt. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Liguria Carpa Kft.
32000000
31630400
2015/11/16
2015/135
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.25.
24561/2015
45000000-7;45233139-3;45233140-2;45233142-6
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Vállalkozási keretszerződés a „Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat aszfaltburkolatú útjainak burkolatán jelentkező repedések, megnyílt csatlakozási vonalak rugalmas hézagkiöntő anyaggal történő lezárására, javítására - Keleti terület” tárgyban megvalósuló beavatkozások kivitelezésére.
Vállalkozási keretszerződés a „Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat aszfaltburkolatú útjainak burkolatán jelentkező repedések, megnyílt csatlakozási vonalak rugalmas hézagkiöntő anyaggal történő lezárására, javítására - Keleti terület” tárgyban megvalósuló beavatkozások kivitelezésére. Hézagkezelés, repedésjavítás aszfaltburkolaton, hétköznap nappali, hétköznap éjszakai, vagy hétvégi munkavégzéssel: 47 600 m A költségvetés kiírásban tételesen felsorolt műszaki feladatokon túl Ajánlattevő egyéb, a Műszaki leírásban részletezett adminisztratív feladatai: - Mintavételi és megfelelőségigazolási terv valamint Technológiai utasítás összeállítása és átadása a Megrendelő részére a munkaterület átadását megelőzően. - Közútkezelői hozzájárulás beszerzése a szerződéskötést követően. - Felmérési napló vezetése, átadása a Megrendelőnek legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljáráson. - Minősítési dokumentáció összeállítása, átadása a Megrendelő részére legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljáráson. A Költségvetés kiírásban nem szerepel külön soron, de az egyes tételek tartalmazzák a Ajánlattevő ideiglenes forgalomtereléssel kapcsolatos feladatait: forgalomterelés kiépítése, bontása, üzemeltetése. Vállalkozó általi visszaigazolásától számított 8 naptári napon belül köteles megkezdeni és legkésőbb az eseti megrendelésben szereplő befejezési határidőig köteles befejezni. Repedésjavítási és hézagkezelési munkák esetében, alapesetben aszfalt burkolatoknál a megrendelt mennyiség [m] / 1500 m hányadosaként kapott, naptári napokban számolt - a munka megkezdésétől számított - időn belül köteles elvégezni a munkákat. Felek ettől eltérő teljesítési határidőben is megállapodhatnak. Ajánlatkérő nem köteles a meghatározott mennyiséget a megrendeléseivel kimeríteni. A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. Az építési beruházást a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni. A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megrendelt és elvégzett munkák összesített ellenértéke nem haladhatja meg a 35. 700 000,- Ft keretösszeget. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): FŐ TÁRGY: 45000000-7 Építési munkák További tárgyak: 45233139-3 Autópálya karbantartás 45233140-2 Közúton folyó munkák 45233142-6 Közútjavítás
Út száma /Üzemeltető ApM /Szakasz M3 /Gödöllő /10 - 70 km szelvény M31 /Gödöllő /0-12 km szelvény csomóponti ágak M3 /Kál /70 - 130 km szelvény M3 /Emőd /130 - 180 km szelvény M3 /Hajdúböszörmény /180 - 186 km szelvény M35 /Hajdúböszörmény /0 - 44 km szelvény M3 /Hajdúnánás /186 - 236 km szelvény M3 /Ófehértó /236-268 km szelvény M30 /Emőd /0 - 29 km szelvény 354. sz. út /Hajdúböszörmény /0 - 4 km szelvény 403. sz. út /Hajdúnánás /0 - 15 km szelvény M43 /Makó /0-35 km szelvény
4
Bitu-Joint Kft. (név) 1114 Budapest, Ulászló u. 44. V/9. (cím) HU (székhely szerinti ország) OAT Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 8/b. (cím) HU (székhely szerinti ország) Pro-Construct Zrt. (név) 1134 Budapest, Szabolcs u. 4-6. (cím) HU (székhely szerinti ország) Szomor és Társa Építő Kft. (név) 1098 Budapest, Epreserdő u. 12. I/8. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Szomor és Társa Építő Kft.
35700000
35462000
2015/11/11
2015/135
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.25.
24454/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Balatongyörök, 71. sz. főút, Mandulás úti csomópont átépítés (Golf Klub csomópont)
Útépítés kezdete: 93+098.28 km Útépítés vége: 93+443.25 km A 93+294.89 - 93+317.57 km szelvények között burkolt forgalomterelő sziget kerül kialakításra, a csomópontban R=12 m kanyarodási ívvel, a végén 1.0 m-es lekerekítéssel. A térkő burkolat széleinek megtámasztására süllyesztett szegélysor épül. A 93+310 km sz. közelében lévő a közlekedési látómező területét érintő bal oldali buszöböl megszüntetésre kerül, helyette a 93+210.50 - 93+268.68 km sz. között épül a külterületi buszöblökre vonatkozó szabványos kialakítással. A látómezőbe eső összes objektum (postaládák) áthelyezendő azon kívülre, amennyiben szükséges a növényzetet is irtani kell. A burkolatszél a 93+208.57-93+256.65 km szelvények között kiemelt szegéllyel zárt. A kiemelt szegélyt a vízelvezetés biztosítása érdekében a 93+208.87 km szelvényben ki kell fordítani a folyókáig. A szegély kiállása 12 cm, a peron hosszában 12-15 cm legyen. A csomópontban alkalmazott burkolatszél lekerekítések a várható forgalom összetételéhez igazodva 12-14 méteresek. A 71 sz. főút forgalmi sávjai az útcsatlakozásig 3.50 m sávszélességgel épülnek. A burkolatszélhez 0.25 m burkolt, majd 2.25 m széles stabilizált padka csatlakozik. A forgalomterelő sziget építési szakaszán 3.50 m széles forgalmi sávok kerülnek kialakításra, melyhez 0.25 m széles biztonsági sávok és 2.50 m széles padka csatlakozik. A 71. sz. főút tervezett oldalesése a 93+165 és 93+418.82 km sz. között 4%-os bal irányú, a további szakaszokon változó keresztesésű, igazodva a meglévő burkolat oldaleséséhez. A Mandulás utca nyugati burkolatszél lekerekítésének kezdetétől a 93+317.57 km szelvényig a bal burkolatszél K szegéllyel zárt, melyhez 2.00 m széles, térkő burkolatú padka csatlakozik. A burkolt padka külső szélét kerti szegély zárja. Burkolatszélesítés esetén a burkolatszélek lezárása 45°-os letöréssel történik. A magassági vonalvezetés tervezésénél figyelembe vettük a meglévő burkolat, valamint a földalatti közművezetékek szintjeit, és az ágazati szabvány előírásait. A csatlakozó Mandulás út 6.00 m -es burkolatszélességgel, 87°28’57" fokos szögben csatlakozik a 71 sz. főút 93+284.75 km szelvényéhez bal oldalon. Kerékpárút: A főút szélesítése és a buszöböl építése miatt a meglévő kerékpárút átépítésére is szükség van. A 93+181.68 km szelvénytől a meglévő kerékpárút elbontásra kerül, helyette - igazodva a 2014-ben megépült szakaszhoz - 3.30 m széles kerékpárút épül, amely a buszöböl peronja után a 0+045.50 km szelvénytől közös gyalog- és kerékpárútként folytatódik 4.05 m szélességgel és csatlakozik a Mandulás utca burkolatszéléhez. A 93+234.50 - 93+244.00 km szelvények között a kerékpárúthoz 5.00x9.50 m méretű pihenő csatlakozik, melyen fel kell építeni a meglévő, a Mandulás út túloldalán elbontott váróépületet. A kerékpárút burkolatszélei kerti szegéllyel zártak, a burkolat oldalesése 2.0%. Pályaszerkezetek: A tervezett 71 sz. út szélesítése és útcsatlakozások szerkezete: - 5.0 cm vtg. AC-16/F kopóréteg - 8.0 cm vtg. AC-22/F kötőréteg - 10.0 cm vtg. AC-32/F alapréteg - 20.0 cm vtg. cementstabilizációs alapréteg - 25.0 cm vtg. murva ágyazat A tervezett burkolatépítés határa a tervezési tengely. A kopóréteget egységesen kell megépíteni, a meglévő kopóréteg lemarása után! A burkolatszélesítés minimális szélessége technológiai okokból 70 cm. Az ennél kisebb szélesítési érték esetén a meglévő burkolatot a szükséges mértékben vissza kell bontani. A burkolatszélesítés felső aszfaltréteget a meglévő burkolat visszamarásával, 50 cm-es átlapolással kell megépíteni. A szélesítés alsó aszfaltrétege felé 75 cm széles, a Ckt alaprétegre teljes szélességben üveg-, vagy műanyag szálas aszfaltrácsot kell beépíteni és azt az átlapoláson is át kell vezetni. Forgalomterelő sziget és burkolt padka szerkezete: - 8.0 cm vtg. vörös színű beton térkő halszálka lerakási mintával ( A osztály) - 3.0 cm vtg ágyazó zúzalék - 15.0 cm vtg Ckt cementstabilizációs alapréteg - 20.0 cm murva ágyazat Tervezett kerékpárút szerkezete: - 3.5 cm vtg. AC-11 aszfalt kopóréteg - 3.5 cm vtg. AC-11 aszfalt kötőréteg - 15.0 cm vtg CKt cementstabilizációs alapréteg - 20.0 cm murva ágyazat Buszváró és kerékpáros pihenő szerkezete: - 6.0 cm vtg. antracit színű beton térkő futósoros lerakási mintával (C osztály) - 3.0 cm vtg ágyazó zúzalék - 30.0 cm murva ágyazat A főút marásra kerülő kopórétege a helyszínen felhasználható a kerékpárút és a váró-pihenőhely ágyazataként. Az előregyártott beton szegély meg kell feleljen az MSZ EN 1340 szabványban előírtaknak. Földmunkák, és forgalomtechnikai és vízelvezetési, közművédelmi, növényzeteltávolítási-, pótlási feladatok elvégzése. Részletes feladatleírás tekintetében lásd az Ajánlattételi Dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentációt.
71. sz. főút 93+284 km sz., Balatongyörök
3
Rent-Goo Kft. közös ajánlattevő (név) 2724 Újlengyel, Temető u. 36. (cím) HU (székhely szerinti ország) „Vasi Mester” Bt. közös ajánlattevő (név) 9700 Szombathely, Barátság u. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország) WEST-ART BAU Kft. (név) 9700 Szombathely, Káptalan u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) BIT-ÉP BT. (név) 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fszt. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Rent-GOO Kft. és "VASI MESTER" Bt. közös ajánlattevő
110000000
117370115
2015/11/04
2015/132
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.18.
24026/2015
45000000-7;45233139-3;45233140-2;45233142-6
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Vállalkozási keretszerződés a „Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat betonburkolatú útjainak burkolatán jelentkező repedések, megnyílt csatlakozási vonalak rugalmas hézagkiöntő anyaggal történő lezárására, javítására, valamint az ezekhez kapcsolódó kisebb hibák (sarok- és él letörések) javítására” tárgyban megvalósuló beavatkozások kivitelezésére.
Vállalkozási keretszerződés a „Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat betonburkolatú útjainak burkolatán jelentkező repedések, megnyílt csatlakozási vonalak rugalmas hézagkiöntő anyaggal történő lezárására, javítására, valamint az ezekhez kapcsolódó kisebb hibák (sarok- és él letörések) javítására” tárgyban megvalósuló beavatkozások kivitelezésére. Betonburkolat vakhézagainak, szoros hézagainak, terjeszkedési hézagainak újraöntése rávágással, fenéktöltet elhelyezésével, bitumenes hézagkiöntő anyaggal: 56 301 m Betonburkolat-aszfaltburkolat csatlakozási hézagainak újraöntése, bitumenes hézagkiöntő anyaggal, rávágással: 1 611 m Betonburkolat repedéseinek javítása rávágással, kiöntése bitumenes hézagkiöntő anyaggal: 536 m Betontáblák élletöréseinek javítása, előkészítéssel és utókezeléssel: 536 dm3 Betontáblák sarokletöréseinek javítása, előkészítéssel és utókezeléssel: 536 dm3 A költségvetés kiírásban tételesen felsorolt műszaki feladatokon túl a Ajánlattevő egyéb, a Műszaki leírásban részletezett adminisztratív feladatai: - Mintavételi és megfelelőségigazolási terv valamint Technológiai utasítás összeállítása és átadása a Megrendelő részére a munkaterület átadását megelőzően. - Közútkezelői hozzájárulás beszerzése a szerződéskötést követően. - Felmérési napló vezetése, átadása a Megrendelőnek legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljáráson. - Minősítési dokumentáció összeállítása, átadása a Megrendelő részére legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljáráson. A Költségvetés kiírásban nem szerepel külön soron, de az egyes tételek tartalmazzák a Ajánlattevő ideiglenes forgalomtereléssel kapcsolatos feladatait: forgalomterelés kiépítése, bontása, üzemeltetése. Vállalkozó az eseti megrendelést 3 napon belül köteles visszaigazolni Megrendelő részére. Vállalkozó a munkákat a szerződés szerinti eseti megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásától számított 8 naptári napon belül köteles megkezdeni és legkésőbb az eseti megrendelésben szereplő befejezési határidőig köteles befejezni. Repedésjavítási és hézagkezelési munkák esetében, alapesetben beton burkolatoknál a megrendelt mennyiség [m] / 1200 m hányadosaként kapott, naptári napokban számolt - a munka megkezdésétől számított - időn belül köteles elvégezni a munkákat. Felek ettől eltérő teljesítési határidőben is megállapodhatnak. A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. Az építési beruházást a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni. A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megrendelt és elvégzett munkák összesített ellenértéke nem haladhatja meg a 98 500 000,- Ft keretösszeget. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): FŐ TÁRGY: 45000000-7 Építési munkák További tárgyak: 45233139-3 Autópálya karbantartás 45233140-2 Közúton folyó munkák 45233142-6 Közútjavítás
Út száma /Üzemeltető ApM /Pályaoldal /Szakasz M0 autóút /Szigetszentmiklós /jobb /10+400-12+120 km szelvény M0 autóút /Szigetszentmiklós /jobb /12+120-23+200 km szelvény M0 autóút /Szigetszentmiklós /jobb /23+200-29+500 km szelvény M0 autóút /Szigetszentmiklós /bal /2+750-9+400 km szelvény M0 autóút /Szigetszentmiklós /bal /9+400-11+650 km szelvény M0 autóút /Szigetszentmiklós /bal /23+200-29+500 km szelvény M0 autóút /Szigetszentmiklós /bal /29+500-42+200 km szelvény M0 autóút /Dunakeszi /jobb /42+200-48+900 km szelvény M0 autóút /Dunakeszi /jobb /48+900-59+800 km szelvény M0 autóút /Dunakeszi /jobb /59+800-67+650 km szelvény M0 autóút /Dunakeszi /bal /42+200-48+900 km szelvény M0 autóút /Dunakeszi /bal /48+900-59+800 km szelvény M0 autóút /Dunakeszi /bal /59+800-67+650 km szelvény M31 autópálya /Gödöllő /jobb /0+000-12+410 km szelvény
3
Bitu-Joint Kft. (név) 1114 Budapest, Ulászló u. 44. V/9. (cím) HU (székhely szerinti ország) Szomor és Társa Építő Kft. (név) 1098 Budapest, Epreserdő u. 12. I/8. (cím) HU (székhely szerinti ország) OAT Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 8/b (cím) HU (székhely szerinti ország)
Bitu-Joint Kft.
98500000
97480440
2015/11/11
2015/129
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.11.11.
23515/2015
45233000-9;45233251-3
BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kivitelezési keretszerződés BKV Zrt. villamos-, fogaskerekű-, HÉV megállóhelyek, autóbusz-trolibusz vonalhálózatán lévő csomópontok, tároló helyek, buszfordulók területeinek, útburkolatainak, szegélyköveinek, útjeleinek felújítása, javítása, karbantartása, valamint villamos, HÉV és fogaskerekű vágányzónákban töredezett, kikátyúsodott aszfaltburkolat üzemidőn kívüli javítása újrahasznosított (bagelás) aszfalt technológiával tárgyban.
Tárgya: Építési beruházás „BKV Zrt. villamos-, fogaskerekű-, HÉV megállóhelyek, autóbusz-trolibusz vonalhálózatán lévő csomópontok, tároló helyek, buszfordulók területeinek, útburkolatainak, szegélyköveinek, útjeleinek felújítása, javítása, karbantartása, valamint villamos, HÉV és fogaskerekű vágányzónákban töredezett, kikátyúsodott aszfaltburkolat üzemidőn kívüli javítása újrahasznosított (bagelás) aszfalt technológiával.” CPV kódja: 45233000-9 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása. 45233251-3 Újraburkolás Mennyisége: -Burkolat helyreállítás úttesten helyszínen újrahasznosított (bagelás) aszfalt bedolgozással átl. 5 cm vtg-ban, járulékos munkákkal (bontással, törmelékszállítással, lerakóhelyi díjjal) -Csomópontok, végállomások, megállóhelyek, telephelyek (úttestek) -Csomópontok, végállomások, megállóhelyek, telephelyek (úttestek) -Akna fedlap csere kfm (kábelakna aszfaltos felületű) -Akna fedlap csere kerettel együtt kfm (kábelakna bazaltos felületű) -Villamos, HÉV és fogaskereskű vágányzónában töredezett, kátyúsodott aszfaltburkolat javítása újrahasznosított (bagelás) aszfalt bedolgozással üzemidőn kívül (bontás, törmelékszállítással, szélvágás nélkül) -Aszfaltburkolat helyreállítás járulékos munkái
Magyarország/ Budapest
2
KÁTY-ÚT Kft. (név) 2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 64/b. (cím) HU (székhely szerinti ország) Triman Építőipari Kft. (név) 1122 Budapest, Csaba u. 10. (cím) HU (székhely szerinti ország)
KÁTY-ÚT Kft.
25000000
25000000
2015/10/30
2015/118
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.10.16.
19272/2015
45233223-8;45233000-9;45220000-5
PÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A 2014. dec. 8-ai pándi út- és árokkárosodások helyreállítása
A 2014. dec. 8-ai pándi út- és árokkárosodások helyreállítása Feladat meghatározás, jellemző mennyiség: A 2014. dec. 8-ai károsodások az alábbi helyszíneket, létesítményeket érintették: - Hugonnay u. 17-19. (862. hrsz.) 30,9 m partomlás - Petőfi S. u. 729/1. hrsz. 1493 m2 úthelyreállítás - Rákóczi u. 886-935. hrsz. 884 m2 úthelyreállítás - Hugonnay 862. hrsz. 509 m2 úthelyreállítás - Dózsa Gy. u. 757. hrsz. 165 m2 úthelyreállítás - Bem J. u. 833. hrsz. 659 m2 úthelyreállítás _________________________________________________ Összesen: 3.710 m2 úthelyreállítás A károsodásokra 2014. december - 2015. január hónapokban vis-maior szakvélemény készült. A mellékelt terv az abban megadott műszaki beavatkozások részletes kidolgozását tartalmazza. A Hugonnay u. 17-19. előtti támfalat önálló terv tartalmazza, s nem képezi a jelen eljárás részét. A mellékelt tervdokumentáció a károsodott út- és árokburkolatok eredeti állapot szerinti helyreállítását, kijavítását adja meg, új létesítmény nem készül. Emiatt a jelen eljárásban foglalt munkák nem építési (vízjogi) engedélykötelesek. EBR azonosító: 237.418
Pánd
3
Geoszolg Kft. (név) 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. (cím) HU (székhely szerinti ország) PE-GE-MA Kft. (név) 3075 Nagybárkány, Ifjúság út 22. (cím) HU (székhely szerinti ország) GENERAL ARCHITECT Kft. (név) 2214 Pánd, Fő út 7. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Geoszolg Kft.
54157900
54159950
2015/09/28
2015/117
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.10.14.
20403/2015
45233300-2;45232000-2
BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kivitelezési szerződés XVII. kerület Helikopter utca felújítása projekt keretein belüli vízépítési és fehér munkák elvégzése tárgyában
Tárgya: Építési beruházás (Kivitelezés) „XVII. kerület Helikopter utca felújítása projekt keretein belüli vízépítési és fehér munkák elvégzése” Mennyisége: ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK Bontási, terület-előkészítési munkák Általános bontási, áthelyezési munkák Kerítésbontás 40 m Egyéb tereptárgyak bontása (lépcső ABC-nél) 0,5 m3 Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje Aknafedlapok szintbehelyezése 31 db Gázelzáró szintbehelyezése 1 db Vízelzárók szintbehelyezése 2 db Tűzcsapok szintbelyezése 1 db Élvágás 380 m Terület előkészítő földmunkák Humusz leszedés, visszaépítéshez 18,2 m3 Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 332,5 m3 Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása 217 m3 Nem építmény specifikus általános földmunkák Talajkezelés, töltésépítés előkészítés Altalaj tömörítése bevágásban 876,2 m2 Altalaj tömörítése töltés alatt 108 m2 Földmű építése Földmű építése bevágásból Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 1254 m3 Töltés (nagy tömegű földmű) építése 241 m3 Földmű építése anyagnyerőhelyről Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg 926 m3 Alakító földmunkák Rézsűképzés 60 m2 Humuszterítés sík felületen helyi anyagból 18,2 m3 Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák 1046 m2 ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZT ÉPÍTÉS Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák Aszfalt burkolat bontása járdán törmelék elszállítással 10,0 m3 Beton burkolat bontása járdán törmelék elszállítás LERAKÓHELYRE 9,1 m3 Aszfalt burkolat bontása közúton törmelék elszállítással 91,8 m3 Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása 174,8 m3 Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása 10 m3 Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása 4,3 m3 Betonszegély bontása 714,1 m Padka, elválasztósáv építése Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból 14 m3 Padka készítése mechanikai stabilizációból (M56) 183 m3 Pályaszerkezeti rétegek Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) 135 m3 Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek C8/10 beton burkolatalap készítése 655 m3 CP4/2,7 betonburkolat készítése 37 m3 C12/15-32 alapbeton készítése 25 m3 Kőburkolatok építése Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére 13 m2 Szegélyek építése Kiemelt szegély építése 910 m Süllyesztett szegély építése 13 m Kerti szegély építése 175 m Döntött szegély 110 m Útépítési munkák összesen: - Ft VÍZÉPÍTÉS Bontás 15 m Új építés 20 m Meder megszüntetése, betöltése 58 m3 Víznyelő akna elhelyezése 4 db Árok földmunka kialakítása 325 m3 Árok burkolása 4 m2 Súlytámfal C 16/20-16/F1 48 m3
XVII. kerület, Helikopter utca (Lőrinci út - Kvasz András utca között)
2
VITÉP ’95 Kft. (név) 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a. (cím) HU (székhely szerinti ország) PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (név) 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (név) 1215 Budapest, Vasas utca 65-67. (cím) HU (székhely szerinti ország)
VIA-NORTONIA Építőipari Kft.
36800000
37947660
2015/09/25
2015/113
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.10.05.
19112/2015
45233000-9
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Nyomvonalsüllyedések garancián túli javítása
Nyomvonalsüllyedés garancián túli javítása. A közbeszerzés becsült értéke: nettó 15.000.000,- Ft A közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat területe
5
Hajdú és Társai Kft (név) 1031 Budapest, Áldomás utca 22-24. (cím) HU (székhely szerinti ország) GARDEN-SYSTEM Kft. (név) 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 87. (cím) HU (székhely szerinti ország) PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (név) 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1032 Budapest, Bécsi út 223. (cím) HU (székhely szerinti ország) VIANOVA 87 Zrt. (név) 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. (cím) HU (székhely szerinti ország)
AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
15000000
11110
2015/07/17
2015/113
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.10.05.
19117/2015
45233100-0
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, közterületek kátyúzása
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, közterületek kátyúzása A közbeszerzés becsült értéke: nettó 120.000.000,- Ft A közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, közterületek
5
Hajdú és Társai Kft. (név) 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24. (cím) HU (székhely szerinti ország) GARDEN-SYSTEM Kft. (név) 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 87. (cím) HU (székhely szerinti ország) PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (név) 2461 Tárnok Fehérvári út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1032 Budapest, Bécsi út 223. (cím) HU (székhely szerinti ország) VIANOVA 87 Zrt. (név) 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. (cím) HU (székhely szerinti ország)
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
120000000
8338
2015/07/17
2015/97
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.28.
15690/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
71. sz. Lepsény-Fenékpuszta másodrendű főút 35+370 - 36+000 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„71. sz. Lepsény-Fenékpuszta másodrendű főút 35+370 - 36+000 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Mennyiség: Beavatkozási hossz: 0,630 km Régió: KD, NyD Megye: Zala, Fejér Út száma: 71 Út neve: Lepsény-Fenékpuszta Kezdő szelv. [kmsz]: 35+370 Vég szelv. [kmsz]: 36+000 Hossz [km]: 0,630 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
71. sz. Lepsény-Fenékpuszta másodrendű főút 35+370 - 36+000 kmsz.
5
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) VÉRTESASZFALT Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország)
SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
60863362
60740900
2015/08/14
2015/92
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.08.14.
14428/2015
45233223-8;45233000-9;45220000-5
Vámosmikola Község Önkormányzata
Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái
1.) rész: Vámosmikolán a Damjanich u. - Dózsa Gy. utcai útkárosodások helyreállítása Feladat meghatározás, jellemző mennyiség: Damjanich utca (Hrsz.: 201) 12. sz. ingatlan előtti útszakaszon a padka - mellvédfal 12,0 fm hosszban történt leszakadásának 56,0 fm hosszban az aszfaltburkolat kimosódásának, valamint a Dózsa György utcában 600,0 fm hosszon (Hrsz.: 769/3; 908; 929) 2014. május 17.-én bekövetkezett VIS MAIOR jellegű út padka leszakadás, aszfaltburkolat kimosódás helyreállítása Ebr azonosító: 204 674 2.) rész: Vámosmikolán a Börzsönyi utcai útkárosodások helyreállítása Feladat meghatározás, jellemző mennyiség: Börzsönyi utcában (721 hrsz.) 2014. szeptember 01.-én nagy esőzések hatására 600,0 fm hosszban bekövetkezett VIS MAIOR jellegű aszfaltburkolat - padka kimosódás, eliszapolódott földárok helyreállítása Ebr azonosító: 213 599 A beruházások nem engedélykötelesek.
Vámosmikola
2
Geoszolg Kft. (név) 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. (cím) HU (székhely szerinti ország) Börzsöny 2020 Kft. (név) 2624 Szokolya, Paphegy 2. hrsz. 018/2. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Geoszolg Kft.;Geoszolg Kft.
31935250
55957950
2015/07/27
2015/90
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.08.10.
14095/2015
45233223-8;45233000-9;45220000-5
Tardona Község Önkormányzata
Esőzések okozta útkárok helyreállítási munkái
Esőzések okozta útkárok helyreállítási munkái tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés Főbb jellemző mennyiség: Bitumenes permetezés 3600 m2 5 cm vastag aszfalt kötőréteg 100 m3 5 cm aszfalt kopóréteg 180 m3 Feladat általánosan: A közel 1170 m hosszban károsodott belterületi utak tönkremenetelének mértéke az egyes szakaszokon más és más. A helyreállítás szempontjából, a kimosódások mértékét figyelembe véve 4 különböző jellemző keresztmetszet lesz kialakítva, melyek eltérő mélységű beavatkozást tesznek szükségessé. Ezeket a dokumentációnkban mellékelt helyszínrajzokon, hossz-szelvényeken, keresztszelvényeken és a mintakeresztszelvényeken „ A”, „B”, „C” és „D” jellel látták el tervezők, és a helyszínrajzokon ábrázolták, hogy az egyes típusokhoz tartozó helyreállításokat az útvonal mely szakaszain, milyen hosszban tartják szükségesnek. EBR42 azonosító: 216 328 A beruházás nem engedélyköteles.
Tardona
2
Geoszolg Kft. (név) 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16. (cím) HU (székhely szerinti ország) SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT (név) 3900 Szerencs, Huszárvár u 26. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Geoszolg Kft.
65000000
64698000
2015/07/14
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14172/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 80+441-82+454 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 80+441-82+454 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Mennyiség: Beavatkozási hossz: 2,013 km Régió: KD, NYD Megye: Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas Út száma: 84 Út neve: Balatonederics-Sárvár-Sopron Kezdő szelv. [kmsz]: 80+441 Vég szelv. [kmsz]: 82+454 Hossz [km]: 2,013 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 80+441-82+454 kmsz.
4
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) VÉRTESASZFALT Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország)
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
145300000
149908680
2015/07/28
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14396/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
43. sz. Szeged - Makó - Nagylak elsőrendű főút 41+116 - 41+600 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„43. sz. Szeged - Makó - Nagylak elsőrendű főút 41+116 - 41+600 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Mennyiség: Beavatkozási hossz: 0,484 km Régió: DA Megye: Csongrád Út száma: 43 Út neve: Szeged - Makó - Nagylak elsőrendű főút Kezdő szelv. [kmsz]: 41+116 Vég szelv. [kmsz]: 41+600 Hossz [km]: 0,484 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
43. sz. Szeged - Makó - Nagylak elsőrendű főút 41+116 - 41+600 kmsz. szakasz
4
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország)
SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
81599540
79272685
2015/07/30
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14398/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
87. sz. Kám-Szombathely-Kőszeg másodrendű főút 0+060 - 2+055 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„87. sz. Kám-Szombathely-Kőszeg másodrendű főút 0+060 - 2+055 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Beavatkozási hossz: 1,195 km Régió: NyD Megye: Vas Út száma: 87 Út neve: Kám-Szombathely-Kőszeg Kezdő szelv. [kmsz]: 0+060 Vég szelv. [kmsz]: 2+055 Hossz [km]: 1,195 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
87. sz. Kám-Szombathely-Kőszeg másodrendű főút 0+060 - 2+055 kmsz.
5
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) VÉRTESASZFALT Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország)
SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
142570959
138351750
2015/07/30
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14167/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
83. sz. Városlőd-Pápa-Győr másodrendű főút 70+746 - 70+850 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„83. sz. Városlőd-Pápa-Győr másodrendű főút 70+746 - 70+850 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Mennyiség: Beavatkozási hossz: 0,104 km Régió: KD, NYD Megye: Győr-Moson-Sopron, Veszprém Út száma:83 Út neve:Városlőd-Pápa-Győr Kezdő szelv. [kmsz]:70+746 Vég szelv. [kmsz]:70+850 Hossz [km]:0,104 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
83. sz. Városlőd-Pápa-Győr másodrendű főút 70+746 - 70+850 kmsz.
5
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) VÉRTESASZFALT Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország)
VÉRTESASZFALT Kft.
3157094
3156033
2015/07/28
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14162/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
86. sz. Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút 122+440 - 125+508 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„86. sz. Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút 122+440 - 125+508 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Mennyiség: Beavatkozási hossz: 3,068 km Régió: NyD Megye: Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron Út száma: 86 Út neve: 6. sz. Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút Kezdő szelv. [kmsz]:122+440 Vég szelv. [kmsz]:125+508 Hossz [km]:3,068 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
86. sz. Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár másodrendű főút 122+440 - 125+508 kmsz.
5
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) VÉRTESASZFALT Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország)
VÉRTESASZFALT Kft.
134205800
134195287
2015/07/28
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14166/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 121+154 - 121+700 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 121+154 - 121+700 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Mennyiség: Beavatkozási hossz: 0,546 km Régió: KD, NYD Megye: Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas Út száma:84 Út neve:Balatonederics-Sárvár-Sopron Kezdő szelv. [kmsz]:121+154 Vég szelv. [kmsz]:121+700 Hossz [km]:0,546 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 121+154 - 121+700 kmsz.
5
DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (név) 6320 Solt, Kecskeméti út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) VÉRTESASZFALT Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország)
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
16186143
20976640
2015/07/28
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14171/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 76+381-78+041 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 76+381-78+041 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Mennyiség: Beavatkozási hossz: 1,660 km Régió: KD, NYD Megye: Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas Út száma: 84 Út neve: Balatonederics-Sárvár-Sopron Kezdő szelv. [kmsz]: 76+381 Vég szelv. [kmsz]: 78+041 Hossz [km]: 1,660 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 76+381-78+041 kmsz.
4
DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) VÉRTESASZFALT Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország)
DÉLÚT Kft.
147800000
149962450
2015/07/28
2015/88
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.08.05.
14164/2015
45233000-9
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 114+400 - 114+684 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás
„84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 114+400 - 114+684 kmsz. szakaszán közlekedésbiztonsági beavatkozás” Közlekedésbiztonsági beavatkozások elvégzése az alábbiak szerint: Mennyiség: Beavatkozási hossz: 0,284 km Régió: KD, NYD Megye: Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas Út száma:84 Út neve:Balatonederics-Sárvár-Sopron Kezdő szelv. [kmsz]:114+400 Vég szelv. [kmsz]:114+684 Hossz [km]:0,284 A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő kivitelezési szerződés egyösszegű átalánydíjas típusú.
84. sz. Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főút 114+400 - 114+684 kmsz.
4
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) HE-DO Kft. (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) DÉLÚT Kft. (név) 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (cím) HU (székhely szerinti ország) VÉRTESASZFALT Kft. (név) 2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország)
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
14988079
14958240
2015/07/28
2015/77
Nyílt
2015.07.10.
11238/2015
45233000-9;45231000-5;45221111-3;45111000-8;45233200-1;45223000-6;45212100-7
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés
1. Vállalkozási szerződés a Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel” című projekt kiegészítő munkáihoz kapcsolódó Zöld Ház előtti tér dísz- és közvilágítás létesítésére, illetve a Piros Iskola és a Zöld Ház előtti tér öntözőberendezésének kiépítésére. 2. Vállalkozási szerződés a „Két kerékre Szolnok!” című projekt Vörösmező úti kerékpárút szakaszához kapcsolódó forgalomterelő gömbsüveg kiépítésére
I: Dísz- és közvilágítás: Szolnok, Czakó Elemér út, Zöld Ház előtti park (hrsz. 9202/3 hrsz., 9202/26 hrsz., 9071/6) Öntözőrendszer kiépítése Szolnok, Czakó Elemér út, Zöld Ház előtti park (hrsz. 9202/3 hrsz., 9071/6) Szolnok, Malom út, Piros Iskola előtti park (hrsz: 8869/91). II.: Magyarország, Szolnok Kezdőszelvény: Karinthy Frigyes út Végszelvény: Gorkíj út
1
Duna Aszfalt Kft. (név) 6060 Tiszakécske, Béke u 150. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Duna Aszfalt Kft.;Duna Aszfalt Kft.
13799789
23113952
2015/04/28
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 247 - 406842
2015/76
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.07.08.
12003/2015
45000000-7;45200000-9;45221250-9;45231000-5;45233000-9
Mezőtúr Város Önkormányzata
Vállalkozási szerződés „Mezőtúr Városközpont funkcióbővítő fejlesztése” tárgyú ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosítószámú projekt keretében a Kossuth tér, Múzeum tér, Petőfi tér, Szabadság tér megújítási és az Erzsébet liget felújítási kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan
Vállalkozási szerződés „Mezőtúr Városközpont funkcióbővítő fejlesztése” tárgyú ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosítószámú projekt keretében a Kossuth tér, Múzeum tér, Petőfi tér, Szabadság tér megújítási és az Erzsébet liget felújítási kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató mennyiségek, csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan. A megvalósítandó műszaki tartalom: - Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása 324,86 m3 - Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése 671,1 m3 - Gyöngykavics burkolat készítése 129,1 m3 - Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 315,86 m3 - Szegélyek bontása 1777,5 m - Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása 108,4 m2 - Szegélykövek, útszegélyek készítése 3259,6 m - Térburkolat újrarakása 48,4 m2 - Térburkolat készítése rendszerkövekből 4.685,3 m2 - Vakvezetőkő készítése 3.722 db - Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása 558,3 m3 - Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése 74,4 m3 - Telepített sövény 111,2 m - Futónövény fal 60 m - Gyepesítés 4.918 m2 - Szökőkút építés 1 db - Tóépítés 2 db Továbbá a kapcsolódó irtási, föld- és sziklamunkák, közmű, közvilágítási, gépészeti, hírközlési hálózat védelembehelyezési, fogyasztói csatlakozó és mértáramú hálózat létesítési munkák végzése. Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott Közbeszerzési Műszaki dokumentáció, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési munka elvégzésén túl, a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése. A sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a tárgyi Létesítmény használatba vételre alkalmas hiánymentes állapotának megvalósítása és a megvalósulási tervdokumentáció (2 db nyomtatott példányban és 1 db digitális példányban (CD/DVD-n) Megrendelő részére történő átadása. A részletes feladat meghatározást, az elvégzendő munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetésben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, csakis a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében kerültek kiadásra, azok nem minősülnek a szerződés kizárólagos műszaki tartalmának, tekintettel arra, hogy a szerződés egyösszegű átalányáras szerződés. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. a) pontja szerint hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell. A becsült érték tartalékkeretet nem tartalmaz.
MAGYARORSZÁG, Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Múzeum tér, Petőfi tér, Szabadság tér, Erzsébet liget Érintett helyszínrajzi számok: hrsz. 2; 3; 4343, 6146; hrsz. 166/1; hrsz. 2026.; hrsz. 68.; hrsz. 69.; hrsz. 4001; hrsz. 2044/29; 2361; 2043.
3
Aktuál Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 444 Nyíregyháza, Sóstói utca 61. (cím) HU (székhely szerinti ország) Frenyó és Társai Kft. (név) 3300 Eger, Knézich K. u. 32/A. Fsz. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Dryvit Profi Kft. (név) 4028 Debrecen, Kassai út 12. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Dryvit Profi Kft.
126680339
134811571
2015/06/30
2015/71
Nyílt
2015.06.24.
10358/2015
45233000-9
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
„Budapest XVII. Kerület Bél Mátyás utca felújítása a Táncsics Mihály út és a Petőfi utca, valamint a Petőfi utca és a Ferihegyi út közötti szakaszon”
Tárgya: Útfelújítás a megadott helyszínen. Mennyisége: A felújítandó út hossza: 835 fm A felújítandó út szélessége: 4 fm A részletes mennyiségeket az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A teljesítés helye A teljesítés helye Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területe Budapest XVII. Kerület Bél Mátyás utca felújítása a Táncsics Mihály út és a Petőfi utca, valamint a Petőfi utca és a Ferihegyi út közötti szakaszon
1
Duna Aszfalt Kft. (név) 6060 Tiszakécske Béke utca 150. (cím) HU (székhely szerinti ország) (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
Duna Aszfalt Kft.
40000000
35327464
2015/05/29
A hirdetmény száma a HL-ben: 2012 /S 001 - 001256
2015/71
Nyílt
2015.06.24.
10538/2015
45233100-0;45247110-4
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Útépítés, járdafelújítás és csapadékvíz csatorna építés a Budapest XXI. kerület Pálma utcában, és csapadékvíz csatorna építés a Budapest XXI. kerület Hollandi úton
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Útépítés, járdafelújítás és csapadékvíz csatorna építés a Budapest XXI. kerület Pálma utcában, és csapadékvíz csatorna építés a Budapest XXI. kerület Hollandi úton” a kiviteli terv műszaki leírásában részletezettek szerint. Pálma utca útépítés, csapadékvíz csatorna építés, Hollandi úti csapadékvíz csatorna építés, Csapadékvíz csatorna építés 1129,7 m Akna építése csapadékvíz csatornához 38 db Víznyelő építés 19 db Útépítés 803 m hosszon
Budapest XXI. kerület
18
STONE DEKOR Kft. (név) 2615 Csővár, Madách u. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Dél-Pesti T&T Kft. (név) 1202 Budapest, Bessenyei u. 49. (cím) HU (székhely szerinti ország) Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 2117 Isaszeg Aulich u. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország) Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. (név) 1173 Budapest, Kaszáló utca 47.. (cím) HU (székhely szerinti ország) VIANOVA 87 Zrt. (név) 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. (cím) HU (székhely szerinti ország) Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft. (név) 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59 hrsz. (cím) HU (székhely szerinti ország) Közös ajánlattevők neve: SADE-PUHI Konzorcium Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.(képviseletre feljogosított ajánlattevő) Ajánlattevő neve: PUHI TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (név) 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.. és 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (név) 2890 Tata, Agostyáni út 78. (cím) HU (székhely szerinti ország) Pulzus Plusz Kft. (név) 1112 Budapest, Repülőtéri út 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) Colas Út Zrt. (képviseletre feljogosított ajánlattevő) és ÉP-GÉP 2002 Kft. (név) 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. I. em., 2209 Péteri, Révai u. 47. (cím) HU (székhely szerinti ország) ROK-LA Kft. és Relid Bau Közműépítő Kft. (név) 1164 Budapest, Fenőkő u. 2/B. , 1164 Budapest, Lassú u. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Penta Általános Építőipari Kft. (név) 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e. (cím) HU (székhely szerinti ország) Mély- és Közműépítő Kft. (”Mélyközép” Kft.) (név) 1215 Budapest, Vasas u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) JÓ-ÉP Kft. és SIMPLEX ÉPKER Kft. (név) 2300 Ráckeve, 052/22 Hrsz., 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12. (cím) HU (székhely szerinti ország) OK BAU Kft. (név) 1037 Budapest, Bojtár u. 53. (cím) HU (székhely szerinti ország) Tengely- Közmű Kft. (név) 3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz. (cím) HU (székhely szerinti ország) SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1047 Budapest, Fóti út 56. (cím) HU (székhely szerinti ország) BAUGREEN Kft. és Derby 2000 Kft. (név) 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 36/b.ép., 2011 Budakalász, Holló utca 43. (cím) HU (székhely szerinti ország)
BAUGREEN Kft. (képviseletre feljogosított) és Derby 2000 Kft. közös Ajánlattevők
120536846
2015/06/04
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20998 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/70
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2015.06.22.
10789/2015
45233223-8;45233000-9;45233260-9
Dabas Város Önkormányzata
Dabas, 2015. évi útfelújítások, járdaépítések
Tárgy: Dabas, 2015. évi útfelújítások, járdaépítések tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés a.) Szőlő utcai járdaépítés: 94 fm szakaszon 1,5 m szélességben meglévő járda és Honvéd köz közötti szakaszon b.) Bajcsy utca járdaépítés Bartók Béla utca és Martinovics tér közötti szakaszon Templom felőli oldalon 234 fm szakaszon 1,5 m szélességben c.) Hold utca helyreállítása 30 fm szakaszon d.) Patak utca útalap készítése darált beton terítés 4,5 m szélességben, valamint 0/20 kiékelés készítése 142 fm szakaszon 4,5 m szélességben e.) Kinizsi utca aszfaltozása 236,5 fm szakaszon 3,1 m szélességben f.) Damjanich utca aszfaltozása 329 fm szakaszon 3,5 m szélességben g.) Dabas Berkenye utca aszfaltozás (183 fm hosszon 4,8 m szélességben) h.) Szőlő utca útalap készítése 94,4 fm szakaszon 4,25 m szélességben és 830 fm szakaszon 4,75 m szélességben i.) Rákóczi utca bal oldali (Iskola oldali) járda építés 409 fm szakaszon 1,5 m szélességben; jobb oldali járda építés 510 fm szakaszon és 1,5 m szélességben, és kerékpárút szakasz 12 fm hosszon és 2,5 m szélességben térkőburkolattal; utca egyirányúsítás kialakítása 3 m szélességben, teljes felület szőnyegezése 5,6 fm szélességben útszélesítéssel, és kétoldali kerékpársáv kialakítása 1,3-1,3 m szélességben j.) Kátyúzás: 400 m2 k.) Zlinszky utca járda építés 227 fm szakaszon 1,5 m szélességben,és kerékpárút kialakítás 227 fm szakaszon 2 m szélességben (Széchenyi István és Tass vezér utca közötti szakaszon) Opcionális projektelem: l.) Zlinszky utca járda 184,6 fm szakaszon 1,5 m szélességben, és kerékpárút kialakítás 184,6 fm szakaszon 2 m szélességben (Tass vezér és Álmos vezér utca közötti szakaszon) Az opcionálisként megnevezett projektelemre vonatkozóan az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés alapján, annak kihirdetésével jogosult - az ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron gyakorolni vételi jogát. Ajánlatkérő az opciós jogot a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével fogja gyakorolni. Először minden egyes ajánlattevőnél az opcióval növelt árat hasonlítja össze Ajánlatkérő, s amennyiben valamely ajánlatban foglalt ár így nem haladja meg a rendelkezésre álló keretösszeget, úgy Ajánlatkérő érvényesíti opciós igényét, azaz megrendeli az opciós tételt is. Ha nincs olyan ajánlat, amely az opciós tétellel számítva nem haladja meg a rendelkezésre álló keretösszeget, úgy Ajánlatkérő nem tart igényt az opcióra. Összegezésben Ajánlatkérő meghatározza, hogy kéri-e az opciós projektelem teljesítését.
Dabas
3
MEGA-SPED KFT. (név) 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. (cím) HU (székhely szerinti ország) PRÍM-ÚT Kft. (név) 6000 Kecskemét, III. Béla körút 32. I. em 6. (cím) HU (székhely szerinti ország) Fehér és Fehér Útépítő Kft. (név) 5900 Orosháza, Szőlő körút 9. (cím) HU (székhely szerinti ország)
MEGA-SPED KFT.
94488188
94350618
2015/06/09
2015/69
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.19.
10575/2015
45000000-7;45233100-0
Gosztola Község Önkormányzata
Gosztola térségben 2014. szeptember 13-án történt felhőszakadás következtében keletkezett természeti károk helyreállítása
építési beruházás, partfal helyreállítás, út helyreállítás a dokumentációban foglaltak szerint
8978 Gosztola 7 hrsz, 49/1 hrsz, 013 hrsz, 015 hrsz, 477 hrsz, 205/1 hrsz
1
Zalaroad Útépítési és Fenntartási Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 8960 Lenti, Tölgyfa u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Zalaroad Útépítési és Fenntartási Korlátolt Felelősségű Társaság
18209440
18223020
2015/06/09
2015/63
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.05.
9481/2015
45233000-9
Ecséd Község Önkormányzata
Vállalkozási szerződés Ecséd község Toldi Miklós 2-32 sz között , Bercsényi Miklós 1-31 sz., Nyárfa utca 2-32 sz között, Arany János utca 1-33 sz között, Táncsics Mihály utca 15/3-41 és 59-77 számig terjedő járdaszakasz és Nagyköz 1332 hrsz-ú útszakasz felújításának, karbantartásának kivitelezésére irányulóan
Vállalkozási szerződés Ecséd község Toldi Miklós 2-32 sz között , Bercsényi Miklós 1-31 sz., Nyárfa utca 2-32 sz között, Arany János utca 1-33 sz között, Táncsics Mihály utca 15/3-41 és 59-77 számig terjedő járdaszakasz és Nagyköz 1332 hrsz-ú útszakasz felújításának, karbantartásának kivitelezésére irányulóan • Toldi Miklós 2-32 sz közötti útszakasz , 946,5 m2 • Bercsényi Miklós 1-31 sz. közötti útszakasz, 946,5 m2 • Nyárfa utca 2-32 sz közötti útszakasz, 946,5 m2 • Arany János utca 1-33 sz közötti útszakasz, 1232 m2 • Táncsics Mihály utca 15/3-41 és 59-77 számig terjedő járdaszakasz 573 m2 • Nagyköz 1332 hrsz-ú útszakasz felújítása 1309 m2
Ecséd község Toldi Miklós 2-32 sz közötti útszakasz , Bercsényi Miklós 1-31 sz. közötti útszakasz, Nyárfa utca 2-32 sz közötti útszakasz , Arany János utca 1-33 sz közötti útszakasz, Táncsics Mihály utca 15/3-41 és 59-77 számig terjedő járdaszakasz és Nagyköz 1332 hrsz-ú útszakasz
3
RE-NI ÚT KFT (név) 3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) BITU-VIA KFT (név) 3321 Egerbakta, Egri u. 37. (cím) HU (székhely szerinti ország) Horuczi 97 Kft. (név) 3334 Szajla, Kertész út 25. (cím) HU (székhely szerinti ország)
RE-NI ÚT KFT
33687000
33557535
2015/06/15
2015/63
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.06.05.
9114/2015
45233000-9
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Budapest XIV. kerület, Zugló területén útfelújítási munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés esetében.
Budapest XIV. kerület, Zugló területén útfelújítási munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében. I. rész: Jurisich Miklós u. (Szobránc u. - Hungária krt.) 66 m3 (700 m2) aszfalt. II. rész: Szentgotthárd u. (Miskolci u. - Kriván u.) 24 m3 (278 m2) aszfalt. III. rész: Ipolyság u. (Gvadányi u. - Bonyhádi út) 147 m3 (1.918 m2) aszfalt. IV. rész: Cinkotai út (Fogarasi út - Mogyoródi út) 392 m3 (4.478 m2) aszfalt. V. rész: Bíbor u. (Fogarasi út - Tábornok u.) 153 m3 (1.922 m2) aszfalt. VI. rész: Egressy út (Vezér u. - Fischer I. u.) 72 m3 (895 m2) aszfalt.
I. rész: Jurisich Miklós u. (Szobránc u. - Hungária krt.) II. rész: Szentgotthárd u. (Miskolci u. - Kriván u.) III. rész: Ipolyság u. (Gvadányi u. - Bonyhádi út) IV. rész: Cinkotai út (Fogarasi út - Mogyoródi út) V. rész: Bíbor u. (Fogarasi út - Tábornok u.) VI. rész: Egressy út (Vezér u. - Fischer I. u.)
3
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (név) 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. (cím) HU (székhely szerinti ország) FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Kft. (név) 2890 Tata, Barina u. 9. (cím) HU (székhely szerinti ország) BGS Építő Szolgáltató Kft. (név) 1118 Budapest, Villányi út 105. A. ép. (cím) HU (székhely szerinti ország)
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
134046775
134046775
2015/06/05
2015/44
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.04.17.
5635/2015
45233000-9
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
az Intézet területén lévő, „J”, „A”, „B” és Sebészeti épületekhez vezető és környezetükben lévő gyalogutak, burkolatok, és lépcsők megújítása, valamint eseti munkák kivitelezése egységár alapján
tárgya: az Intézet területén lévő, „J”, „A”, „B” és Sebészeti épületekhez vezető és környezetükben lévő gyalogutak, burkolatok, és lépcsők megújítása, valamint eseti munkák kivitelezése egységár alapján mennyisége: maximum 6 db terv kivitelezése, eseti munkák kivitelezése egységár alapján max. bruttó 10,2 Millió forint Ft keretösszeg kimerüléséig
ajánlatkérő székhelye
2
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (név) 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) BITUSPÉC Útépítő és Fenntartó Kft. (név) 1173. Budapest, Kis utca 3. (cím) HU (székhely szerinti ország)
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
8031496
10200000
2015/04/13
2015/41
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
2015.04.10.
5633/2015
45233000-9
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Az Intézet elhasználódott és meghibásodott forgalmi útjainak felújítása
tárgya: az Intézet elhasználódott és meghibásodott forgalmi útjainak felújítása mennyisége: Ssz. Megnevezés Meny-nyiség Mérték-egység 1 Hengerelt aszfaltszőnyeg terítése 700 m2 2 Új, kiemelt betonszegély készítése 41 m 3 Új, beton K szegély kialakítása a központi parkolóhoz 57 fm 4 Régi, kiemelt, hasítottkő szegély bontása és újrafektetése 16 fm 5 Tüdőgondozó feljáratnál új járda kialakítása kiemelt betonszegély fektetése 7 m öntött aszfalt terítése 6 m2 6 Szélvágás úttesten és járdán 72 m 7 Meglévő járdaszakasz javítása 6 m2 8 Víznyelő rács szintbe emelése 1 db 9 Opciós feladat (A vagy B verzió) "A" verzió: A Hengerelt aszfaltszőnyeg terítése - 700 m2 - előtt aszfalt marás 700 m2 vagy: "B"-verzió: Aszfaltmarás nem teljes szélességben és a régi kiemelt, hasítottkő szegély bontása és újrafektetése aszfalt marás 170 m2 szegélykő bontás és újra fektetés 63 fm
ajánlatkérő székhelye
2
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (név) 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (cím) HU (székhely szerinti ország) BITUSPÉC Útépítő és Fenntartó Kft. (név) 1173. Budapest, Kis utca 3. (cím) HU (székhely szerinti ország)
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
3779527
3640644
2015/03/30
2015/40
Nyílt
2015.04.08.
5494/2015
45220000-5;45233130-9;45231600-1;45233292-2;45262620-3;71322000-1;71322500-6;71332000-4
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Vállalkozási szerződés az M0 autóút déli szektor Ml - M6 autópályák (4+350 - 5+555 km sz.) közötti szakasz északi oldali bevágási rézsűi tervezési és helyreállítási munkái (autópálya építéshez kapcsolódó földmű és műtárgyépítés) tárgyában
A Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés az M0 autóút déli szektor M1 - M6 autópályák (4+350 - 5+555 km sz.) közötti szakasz északi oldali bevágási rézsűi tervezési és helyreállítási munkái (autópálya építéshez kapcsolódó földmű és műtárgyépítés) tárgyában (EU azonosító: KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002) a továbbiakban: Projektelem). A közbeszerzés (Projektelem) mennyisége: Tervezés: - kiviteli terv készítése, ezen belül: - geotechnikai feltárások és laborvizsgálatok elvégzése,CPT(u) és SPT szondázások, CU és CD triaxiális vizsgálat, vízáteresztőképességi együttható meghatározása - rézsű geometria geodéziai felmérése (mintegy 20.000 m2, legnagyobb magasságkülönbség kb 20 m) - rézsű ellaposítás megtervezése - rézsűmegtámasztás megtervezése - meglévő hézagos hátrahorgonyzott vb cölöpfal statikai ellenőrzése, szükség szerinti megerősítése, feltárásos állapotfelmérése; meglévő, sérült máglyafal helyreállítása - monitoring rendszer megtervezése - felszíni vízelvezető rendszer megtervezése - kezelői jóváhagyás, és a szükség szerinti engedélyek beszerzése - 0,4 kV vezeték és üzemi hírközlés tervezése, jóváhagyatása - Forgalomtechnikai tervek elkészítése, és jóváhagyatása (terelések) - Ideiglenes építmények, és ideiglenesen igénybe vett területek helyreállításának tervezése - Növénytelepítési terv készítése - a jóváhagyott kiviteli terv alapján a Beárazott Költségvetés elkészítése és beárazása a Megrendelő által előírt szerkezetben (tételrend és tételek tartalma) a szerződésben foglaltak szerint - a terv jóváhagyatása a Mérnökkel - A kiviteli tervnek tartalmaznia kell az összes elvégzendő feladatot, beleértve a rézsűcsúszással érintett területen kívül található, de a projekt megfelelőségét befolyásoló külső hatások kezelését is (pl. a szakaszhatáron kívülről érkező vizek elvezetése, befogadók vizsgálata, rézsűcsúszás kiterjedésének vizsgálata stb.) Kivitelezés: 4+350 - 4+600 km sz között, és 5+200 - 5+555 km sz között, valamint a rézsűcsúszással érintett, és az arra hatással lévő területeken Rézsűcsúszás helyreállításának kivitelezése a jóváhagyott kiviteli tervek alapján.
Magyarország, Pest megye
2
Colas Hungária Zrt. (név) 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. (cím) HU (székhely szerinti ország) EuroAszfalt Kft. (név) 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. (cím) HU (székhely szerinti ország)
Colas Hungária Zrt.
960000000
939874862
2015/03/20
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20542 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/20
Nyílt
2015.02.18.
2428/2015
45233120-6;71320000-7;71356400-2;45233110-3;45233294-6;45233221-4
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Vállalkozási szerződés az „M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái” tárgyban.
Vállalkozási szerződés az „M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái” tárgyban. A007.09 M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkáinak teljeskörű elvégzése, vízépítési, közműépítési, és egyéb munkákkal kompletten. A kivitelezés 2 projektelemből áll, melyek részletes műszaki tartalma a műszaki dokumentációban elkülönítésre került. A két projektelem megvalósítása jogilag oszthatatlan szolgáltatás. Az 1. és 2. sz. projektelem (terveken I. alprojekt NIF Zrt finanszírozásában építendő, és I. alprojekt Spar Magyarország Kft. finanszírozásában építendőként elnevezve és elkülönítve) együttesen kapott építési engedélyt, és együttesen kaphat forgalomba helyezési engedélyt. Az Ajánlattevő ajánlatát az 1. és 2. sz. projektelemre elkülönítetten, megbontottan kell, hogy megtegye akként, hogy a mindkét projektelemnél felmerülő közös tételeket is elkülönítve az egyes projektelemekhez rendelve kell az ajánlatban szerepeltetnie. A beruházás során az alábbi fontosabb elemek kerülnek megvalósításra: Az autópálya csomópont ágai: tervezési sebessége: 40 km/h, forgalmi sáv minimális szélesége 3,50 m • M7 autópálya érdi csomópont északi oldal, 70416. j. csomóponti ág: burkolat-megerősítés, padkaszélesítés, Budapest - Érd irányban forgalmi sáv bővítés és járműosztályozó építés, összesen 134,97 m hosszon, jelzőlámpás csomópont kiépítése • M7 autópálya érdi csomópont déli oldal, 70417 és 70419 j. csomóponti ágak: jelzőlámpás csomópont kiépítése és torkolat átépítése, megerősítés kifuttatása a 70417. j. úton 51 m hosszon, a 70419 j. úton 43,6 m hosszon. 8103 j. út tervezési kategóriája: B.V.c.C, tervezési sebesség: 40 km/h, forgalmi sávok minimum 3,0 m, lehetőség esetén 3,25 m szélesek, az alkalmazott biztonsági sáv a kiemelt szegély előtt 0,25 m. • 8103 j. út átépítése 662 m hosszon (Iparos út állami kezelésű szakasza 592 m hosszon + Törökbálinti út 70 m hosszon), összehangolt jelzőlámparendszer kiépítése rövid (60s) periódusidővel, körforgalmú csomópont építése a Törökbálinti út csatlakozásánál Csatlakozó önkormányzati utak átépítése a csomópontok átépítéséhez szükséges hosszban: • Iparos út önkormányzati szakasza 85.18 m hosszon • Kárpitos u. 22,83 m hosszon • Kádár utca járműosztályozóval 79.29 m hosszon • Bem köz 19,54 m hosszon • Bajcsy-Zsilinszky út 96,31 m hosszon • Sóskúti út 110,77 m hosszon • Aszfaltozó utca bal pálya átépítése 68 m hosszon • Hegesztő utca átépítése 193 m hosszon 4 db, 1 méternél alacsonyabb támfal építése ill. átépítése. Közműkiváltások: Csapadékvíz-elvezető rendszer, ivóvízvezetékek, szennyvízcsatornák, távközlési hálózat, középfeszültségű elektromos hálózat, kisfeszültségű elektromos hálózat, közvilágítási hálózat, gázellátó hálózat szükséges mértékű kiváltása ill. átépítése. Tervezési feladatok: Egyes műszaki megoldások részletrajzai, fedvény terveinek elkészítése, forgalomterelési tervek, egyéb tervezési feladatok Megvalósulási terv, Megvalósulási térkép A nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezési munkák végzése során a tárgyi projekttel közel egy időben megvalósuló „M7 autópálya, Törökbálint, M0 csomópont átépítése. M0-M7 autópálya csomópont és a 8103 jelű út közötti új Budapest irányú kapcsolatok, és kapcsolódó létesítmények” tárgyú kivitelezési munkáit végző Vállalkozóval a forgalomterelések, forgalomkorlátozások, forgalomszervezések ütemét egyeztetni és összehangolni.
Magyarország, Érd
3
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (név) 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. (cím) HU (székhely szerinti ország) SWIETELSKY Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em (cím) HU (székhely szerinti ország) Duna Aszfalt Kft. (név) 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím) HU (székhely szerinti ország)
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
1369817279
1357439835
2015/02/02
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13826 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
2015/2
Nyílt
2015.01.07.
27139/2014
45232400-6;45232411-6;45232420-2;45233000-9
Oszkó Község Önkormányzata
Oszkó község szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepnek kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés
Oszkó község szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepnek kivitelezése 1. Szennyvízelvezető-gyűjtő hálózat Gravitációs gyűjtőhálózat NA 200 KG-PVC - 5203 m Gravitációs bekötővezeték NA 150 KG-PVC - 3931 m Házi bekötések száma - 313 db Szennyvíz nyomóvezetékek D 63 KPE - 1313 m Szennyvízátemelők I.sz. átemelő ø 2 m előre gyártott vasbeton akna kútsüllyesztéssel - 1 db 2 db beépített szivattyúval H = 9,5 m Q = 1,0 l/s P = 1,2 kW II. sz. átemelő ø 1,6 m előre gyártott vasbeton akna kútsüllyesztéssel - 1 db 2 db beépített szivattyúval H = 23,9 m Q = 1,2 l/s P = 3,2 kW 2. Szennyvíztisztító 66 m3/nap névleges kapacítással A szennyvíztisztítás a település 0189 hrsz-u területén történik, a tervezett technológia ORM típusú biológiai tisztító berendezés, kémiai foszfor eltávolítással. A szennyvíztisztító telep létesítményei: - Forgódobos szűrő szita perforáció ø 5 mm - 1 db - Levegőztető tartály D = 3000 mm m = 2400 mm V = 14,1 m³ Tartályonként 4 db AERZEN levegőztető elemmel - 12 db - Anaerob tartály D = 3000 mm m = 2400 mm V = 14,1 m³ - 2 db - Anoxikus tartály D = 3000 mm m = 2400 mm V = 14,1 m³ - 4 db Tartályonként 1-1 db keverő WILO TR 16. XX-4/6 Max. teljesítmény: 0,8 kW Propeller fordulatszám: 1340/ perc - Utóülepítő tartály D = 3000mm m = 2400 mm V = 10 m³ - 2 db Tartályonként 1-1 db recirkulációs szivattyú kerül beépítésre H =7,0 m Q = 3 l/s P = 1,2 kW - Levegőztetés Lutos BAH 30/60 hp légfuvóval Levegő szállítás: 323 Nm³/n Nyomómagasság: Δ p = 400 mbar Teljesítmény: 5,5 kW A tartályok alá vasbeton lemez kerül, mérete: 8,6 m x 38 m x 0,2 m Telepi vezetékek D 90 szennyvíz nyomócső - 27 m NA 100 KG-PVC cső - 258 m NA 150 KG-PVC cső - 13 m D 110 KPE nyomócső - 53 m D 125 PE levegőcső - 55 m D 40 PE levegőcső - 61 m ø 6 mm PP - 72 m D 32 KPE - 72 m NA 300 KG-PVC - 22,5 m Vízellátás D 63 KPE - 270 m D 32 KPE - 101 m Vízmérőhely kialakítása - 1 db - Iszapsürítő műtárgy - 1 db 3 x 3 x 3,5, alul kúpos kiképzésű - Tereprendezés, útépítés Útépítés: 3,0 m széles, 88 m hosszú bazaltbeton út 3,0 m széles, 79,0 m hosszú kavicsolt út Kerítés építés 198 m drótfonatos kerítés, acéloszlopokon, 4 m széles kapubejáróval - Kezelőépület Kezelőhelyiség, gépterem, fekete-fehér öltöző, tároló helyiségek vannak tervezve. Az épület alapterülete: 34,98 m² Falazott szerkezet, magas tetővel. - A 2 db átemelő és a szennyvíztisztító telep villamos energia ellátása, automatika szerelése, távjelzés a VASIVÍZ ZRT. központjába. 6 hónap próbaüzem lefolytatása.
Oszkó község közigazgatási területe
4
SWIETELSKY Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. épület V. emelet (cím) HU (székhely szerinti ország) Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (név) 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. (cím) HU (székhely szerinti ország) Jász-Terra Kft. és VÍZGÉP Kft. közös ajánlattevők (név) 1089 Budapest, Kőris u. 9. 2/20. és 1028 Budapest, Aszú u. 4/a. (cím) HU (székhely szerinti ország) HYDROCOMP Mélyépítő Kft. (név) 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a. (cím) HU (székhely szerinti ország)
SWIETELSKY Magyarország Kft.
436570520
393562750
2014/12/30
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21130 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

--- Előnézet vége ---